Θάνος (ΙΙΒΕΑΑ) για παραλλαγή Όμικρον: Σε λίγες εβδομάδες θα ξέρουμε πόσο καλά αντιδρούν τα αντισώματα

Σε λίγες εβδομάδες θα ξέρουμε ποσό καλά αντιδρούν τα αντισώματα και πώς αντιμετωπίζουν το νέο στέλεχος Όμικρον δήλωσε ο Δημήτρης Θάνος Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ιατρο-βιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και προέτρεψε να μην κάνουμε πολλές προβλέψεις.
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Σπάνια φωτογραφία του Μιχάλη Τσαουσόπουλου με τη σύντροφο και την κόρη του - Δείτε πόσο έχει μεγαλώσει
Ο 69χρονος ραδιοφωνικός παραγωγός έχει έναν ακόμα γιο, που τον έχει κάνει και παππού.
www.protothema.gr
Μήνυση κατά της Amazon για αντισυνδικαλιστικές πρακτικές σε αποθήκη στη Νέα Υόρκη
Μήνυση εις βάρος της Amazon για αντισυνδικαλιστικές πρακτικές κατατέθηκε από το αμερικανικό Συμβούλιο Εργατικών Σχέσεων (National Labor Relations Board, NLRB), η υπηρεσία αρμόδια για το εργατικό δίκαιο στις ΗΠΑ. Ο διαδικτυακός κολοσσός εμπορίου κατηγορείται ότι προσπαθεί να αποθαρρύνει και να αποτρέψει τους εργαζόμενους σε μια αποθήκη στο Στάτεν Άιλαντ της Νέας Υόρκης από το να ιδρύσουν ... Περισσότερα To άρθρο Μήνυση κατά της Amazon για αντισυνδικαλιστικές πρακτικές σε αποθήκη στη Νέα Υόρκη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ερευνητές ανέπτυξαν φθηνό και ακριβείας τεστ για κορωνοϊό και γρίπη – Με τη χρήση smartphone
Επιστήμονες στις ΗΠΑ ανέπτυξαν ένα άκρως ευαίσθητο τεστ διάγνωσης του κορωνοϊού αλλά και των ιών της γρίπης, με βάση δείγμα σάλιου, το οποίο αν και κοστίζει πολύ λιγότερο ενός μοριακού τεστ PCR, έχει ανάλογη ευαισθησία και ακρίβεια.
iefimerida.gr
Ένας Έλληνας βετεράνος του μπάσκετ μαθαίνει στους Ισπανούς την ελληνική κουζίνα -Το περίφημο εστιατόριό του
Ελληνικές γεύσεις με μεράκι που κρύβουν όλο τον γαστρονομικό πλούτο της χώρας μας
www.protothema.gr
Μαρία Μπεκατώρου: «Όταν πηγαίνω στον τάφο του πατέρα μου, ξαναζώ την ημέρα της κηδείας του»
Η Δανάη Μπάρκα συνάντησε τη Μαρία Μπεκατώρου και έμαθε τα πάντα για το «Chase», την καριέρα της στην τηλεόραση και…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σκρέκας: «Θα αποζημιωθούν όσοι έμειναν χωρίς ρεύμα πάνω από 24ωρο λόγω της κακοκαιρίας»
Αποζημιώσεις στους πολίτες που έμειναν χωρίς ρεύμα πάνω από ένα 24ωρο λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία «Ελπίδα» προανήγγειλε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε Ζοάο Καρβάλιο
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Ζοάο Καρβάλιο από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο 24χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έφτασε το απόγευμα της Πέμπτης (27/01) στην Ελλάδα, πέρασε με επιτυχία από τις ιατρικές εξετάσεις κι υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ελλάδας Ο  Ζοάο Καρβάλιο αγωνιζόταν στην Championship με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και φέτος μέτρησε ... Περισσότερα To άρθρο Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε Ζοάο Καρβάλιο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σκέρτσος από Βουλή: Η απαγόρευση για τα βαρέα οχήματα δεν εφαρμόστηκε στην Αττική Οδό με ευθύνη της εταιρείας
Η πρόταση δυσπιστίας είναι στιγμή εξωτερίκευσης της απειλής που αισθάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ από το Κίνημα Αλλαγής» ανέφερε ο υπουργός Επικρατείαςστην Ολομέλεια της Βουλής
www.protothema.gr
Η πρώτη κοινή εμφάνιση του Κρις Νοθ με την Τάρα Γουίλσον, μετά τις καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις
Το ζευγάρι εθεάθη να περπατάει μαζί στους δρόμους της Καλιφόρνια - Κρατούν τα προσχήματα για χάρη των παιδιών τους, όμως η ηθοποιός σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τον συγχωρήσει 
www.protothema.gr
Ρωσία – Κορονοϊός: Πάνω από 100.000 κρούσματα σε 24ωρο
Τα κρούσματα του νέου κορονοϊού υπερέβησαν σήμερα τα 100.000 στη Ρωσία μέσα σε 24 ώρες για πρώτη φορά από την αρχή της πανδημίας. Συγκεκριμένα η Ρωσία ανακοίνωσε 113.122 νέες μολύνσεις μέσα σ’ ένα 24ωρο, καταγράφοντας ένα νέο ρεκόρ για ένατη διαδοχική ημέρα. Οι αρχές αποδίδουν τον υψηλό αριθμό των κρουσμάτων στην εξάπλωση της πολύ μεταδοτικής ... Περισσότερα To άρθρο Ρωσία – Κορονοϊός: Πάνω από 100.000 κρούσματα σε 24ωρο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Τζόνι Μίτσελ ακολουθεί το παράδειγμα του Νιλ Γιάνγκ και αποσύρεται από το Spotify
Η τραγουδίστρια της κάντρι Τζόνι Μίτσελ ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, πως αποσύρει τη μουσική της από το Spotify, όπως είχε κάνει νωρίτερα...
www.zougla.gr
Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Ζοάο Καρβάλιο
Με έφεση στη δημιουργία, ο Πορτογάλος που μπορεί να παίξει 8άρι, 10άρι και εξτρέμ, είναι με κάθε επισημότητα πλέον παίκτης των Πειραιωτών
www.protothema.gr
Βρέθηκε ο νέος James Bond; Ο κόσμος πάντως δεν τον θέλει με τίποτα
Θεωρείται φαβορί αλλά ήδη προκαλεί αντιδράσεις.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σπύρος Μπιμπίλας: Νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα όταν μου πρότειναν να παίξω στο «The Crown»
Καλεσμένος στην παρέα της «Ελένης» ήταν ο Σπύρος Μπιμπίλας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καιρός: Σε πλήρη εξέλιξη η κακοκαιρία – Που χιονίζει, οι προβλέψεις για την Αττική
Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, πλήττει από το βράδυ της Παρασκευής (28.01.2022) τη χώρα, προτού καλά – καλά συνέλθει από το σφοδρό χτύπημα της «Ελπίδας» που βύθισε στο χιόνι ακόμα και την Αττική. Βροχές και καταιγίδες σημειώνονται από το πρωί του Σαββάτου (29.01.2022) δυτικά και βόρεια της χώρας, ενώ χιονίζει κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά. Το ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός: Σε πλήρη εξέλιξη η κακοκαιρία – Που χιονίζει, οι προβλέψεις για την Αττική δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αγωνία για τη φάλαινα: Προσάραξε ξανά - Τι λένε οι ειδικοί για την κατάστασή της
Προσάραξε ξανά η φάλαινα σύμφωνα με την οργάνωση ΑρίωνΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Είναι η νέα γενιά iPhone 13 η καλύτερη επιλογή για την καινούρια χρονιά;
Η Apple δημιούργησε μία συσκευή που είναι πολλά περισσότερα από ένα απλό smartphone
www.protothema.gr
Ολυμπιακός: Στα ερυθρόλευκα ο Ζοάο Καρβάλιο (photos)
Ολυμπιακός: Παίκτης των Πειραιωτών είναι από το πρωί του Σαββάτου 29/01, με κάθε επισημότητα ο Ζοάο Καρβάλιο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Με ΑΕΚ – Ολυμπιακός ξεκινάει ο δεύτερος γύρος της Basket League
Η 14η αγωνιστική της Basket League ξεκινάει με δύο αναμετρήσεις. Ο Κολοσσός υποδέχεται τη Λάρισα στη Ρόδο (17:00), ενώ η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στα Άνω Λιόσια (20:00). ΑΕΚ κι Ολυμπιακός αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Η Ένωση θα προσπαθήσει να φανεί ανταγωνιστική απέναντι σ’ έναν ανώτερο ποιοτικά αντίπαλο, ο οποίος, όμως, διανύει περίοδο ντεφορμαρίσματος με τρεις ... Περισσότερα To άρθρο Με ΑΕΚ – Ολυμπιακός ξεκινάει ο δεύτερος γύρος της Basket League δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ! ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ, ΞΕΒΡΑΖΕΙ ΤΑ ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ – ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΟΜΟΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Μόνο στο ΜΑΚΕΛΕΙΟ θα διαβάσετε για τα όργια και τα σκάνδαλα που συμβαίνουν στην Εκκλησία μας. Τα ραντεβού με παιδάκια και αποκαλύψεις με εικόνα και ήχο!
www.makeleio.gr
Μαρίν Λεπέν: Η ανιψιά της, στηρίζει τον πολιτικό της αντίπαλο, Ερίκ Ζεμούρ
Η Μαριόν Μαρεσάλν, δίχως να λογαριάζει ότι η θεία της την μεγάλωσε σαν να ήταν δικό της παιδί και την βοήθησε να μάθει τα κόλπα της πολιτικής, εμφανίζεται πιο σνομπ από την Μαρίν Λεπέν
www.protothema.gr
Ιταλία: Αρχίζει η έβδομη ψηφοφορία για την εκλογή νέου προέδρου της Δημοκρατίας
Αρχίζει στην Ιταλία η έβδομη ψηφοφορία για την εκλογή  νέου προέδρου της Δημοκρατίας. Τη νύχτα, αποδυναμώθηκε η υποψηφιότητα της Ελιζαμπέτα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βιβλία και προσωπικά αντικείμενα του Πολ Γκάλικο πωλούνται σε δημοπρασία
Αντίτυπο της πρώτης έκδοσης του «Diamonds Are Forever», στο οποίο ο Ίαν Φλέμινγκ ευχαριστεί τον φίλο και συνάδελφό του συγγραφέα...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Χωρίς ρεύμα για έκτη συνεχόμενη ημέρα - Συγκλονιστικές μαρτυρίες κατοίκων
Για έκτη συνεχόμενη ημέρα εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς ρεύμα περιοχές της Αττικής.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΗΠΑ: Μήνυση κατά της Amazon για αντισυνδικαλιστικές πρακτικές σε αποθήκη της στην Νέα Υόρκη
«Μπελάδες» με τη δικαιοσύνη έχει για μια ακόμη φορά η Amazon.
iefimerida.gr
Πρόταση μομφής – Νότης Μηταράκης: «Αποσυμφορήσαμε τα νησιά, την ενδοχώρα και την Αθήνα»
“Εμφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζεται από πολιτική απόγνωση, καθώς η κοινωνία δεν ανταποκρίνεται στην προσπάθεια όξυνσης του πολιτικού κλίματος”, ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης στη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας, που εξελίσσεται για 2η μέρα στη Βουλή. “Η πρόταση δυσπιστίας που συζητάμε σήμερα, δίνει στην Κυβέρνηση την δυνατότητα να παρουσιάσει την συνολική της δράση, ... Περισσότερα To άρθρο Πρόταση μομφής – Νότης Μηταράκης: «Αποσυμφορήσαμε τα νησιά, την ενδοχώρα και την Αθήνα» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σκοτεινή θάλασσα: Ο Χρήστος καταρρέει από τα μυστικά που μαθαίνει για την Άννα
Απίστευτες ανατροπές στη σειρά «Σκοτεινή θάλασσα» στα επόμενα επεισόδια. Νέα στοιχεία έρχονται στην επιφάνεια, και όλα αλλάζουν… Δραματική τροπή παίρνει η υπόθεση της εξαφάνισης της Άννας, καθώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως και οι σχέσεις των χαρακτήρων δοκιμάζονται στα επόμενα επεισόδια της συναρπαστικής σειράς του MEGA, «Σκοτεινή θάλασσα». Τι θα δούμε στα επεισόδια 9 και ... Περισσότερα To άρθρο Σκοτεινή θάλασσα: Ο Χρήστος καταρρέει από τα μυστικά που μαθαίνει για την Άννα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αποζημιώσεις όσων έμειναν χωρίς ρεύμα
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της αποζημίωσης - Ξεκινάει μια γιγαντιαία προσπάθεια  για την υπογειοποίση καλωδίων της ΔΕΗ, ανακοίνωσε ο Σκρέκας
www.protothema.gr
Ο Σάββας Πούμπουρας για τη μάχη του με την κατάθλιψη: «Έπεφτα για ύπνο και σκεφτόμουν "ας μην ξυπνήσω αύριο"»
Ο παρουσιαστής μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που έζησε στο παρελθόν
www.protothema.gr
Βόλος: Ένοπλη ληστεία σε super market
Στην αναζήτηση ενός άνδρα, μεταξύ 55 και 60 ετών περίπου, βρίσκεται η Αστυνομία του Βόλου, όταν χθες το βράδυ ο μεσήλικας μπήκε σε μεγάλο super market γνωστής αλυσίδας και με την απειλή όπλου πήρε χρήματα από το ταμείο. Ο άνδρας που μπήκε με σκούφο και μάσκα ως πελάτης στο κατάστημα της αλυσίδας,στην οδό Αχιλλοπούλου 171, […]
www.makeleio.gr
Ν. Μηταράκης: Πολιτική απόγνωση του ΣΥΡΙΖΑ - Μειώσαμε τις μεταναστευτικές ροές σε νησιά, ενδοχώρα και Αθήνα
Σε απόγνωση αποδίδει την κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει στην κατάθεση πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης ο Νότης Μηταράκης...
www.zougla.gr
Εθνική Λυρική Σκηνή: Τροποποίηση ημερομηνιών των παραστάσεων του «Οθέλλου»
Λόγω των καθυστερήσεων που προκλήθηκαν από την πρόσφατη κακοκαιρία και τις συνέπειές της, η Εθνική Λυρική Σκηνή ανακοινώνει ότι το πρόγραμμα...
www.zougla.gr
Έχετε τον έλεγχο των προσωπικών σας πληροφοριών;
Σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο «διαδικτυακός», η προστασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να αποδειχθεί μια πρόκληση. Η WatchGuard μάς...
www.zougla.gr
Το νέο πολυεργαλείο της Ford
H Ford συνεργάστηκε με κατόχους μοντέλων pick-up οχημάτων, ώστε να αναπτύξει την νέα γενιά Ranger. Κύριο στόχος της είναι ένα πρακτικό pick-up...
www.zougla.gr
The Athenian gelaterias even Italians would envy
Mouth-watering tastes
www.protothema.gr
Δεύτερη νεκρή στην Πολωνία από το νόμο κατά των αμβλώσεων: Κυοφορούσε νεκρό έμβρυο για εννέα μέρες
Η οικογένεια της Ανιέσκα κατηγορεί τις πολωνικές αρχές ότι έχουν «αίμα στα χέρια τους» γιατί αρνήθηκαν να προχωρήσουν στην άμβλωση που θα της έσωζε τη ζωή.
www.protothema.gr
5 βασικές συμβουλές για να γίνετε expert στο λιώσιμο της σοκολάτας
Αν και το λιώσιμό της θεωρείται κάτι το εύκολο, στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο απλό όσο πιστεύουμε.
www.protothema.gr
Πώς θα κάνεις το σπίτι σου πιο φιλικό προς το κατοικίδιό σου
7 tips για να προετοιμαστείς για την άφιξη του τετράποδου φίλου σου!  Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γρίφος το πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία από Δευτέρα στην Αττική - Τι θα γίνει με τα self test
Η κακοκαιρία «Ελπίδα» έβαλε λουκέτο την περασμένη εβδομάδα στα σχολεία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σφοδρή κόντρα Μαρκόπουλου - Πολάκη στη Βουλή: «Είσαι ο Μπέρια του ΣΥΡΙΖΑ», «είσαι ο Γκέμπελς του Μητσοτάκη»
Να λύσουν τις πολιτικές τους διάφορες εντός της αίθουσας της Ολομέλειας λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης της Παρασκευής επιχείρησαν ο Δημήτρης Μαρκόπουλος της ΝΔ με τον Παύλο Πολακη του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας.
iefimerida.gr
Αλίκη Βουγιουκλάκη και Τζένη Καρέζη μαζί -Με κομψά λευκά φορέματα, σε έξοδο με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση [εικόνα]
Η Αλίκη Βουγιουκλάκη και Τζένη Καρέζη ήταν δύο από τις διασημότερες ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου, δύο γυναίκες με μυθιστορηματικές ζωές.
iefimerida.gr
Στα ρηχά της Σαλαμίνας η φάλαινα - Συγκινεί εθελόντρια που της τραγουδά για να την κρατήσει στη ζωή - Δείτε βίντεο
Ολονύχτια προσπάθεια για τη διάσωσή της - Αρχικά έδειχνε να έχει ανταποκριθεί στην φαρμακευτική αγωγή αλλά τώρα βρίσκεται και πάλι στα ρηχά - Στο σημείο Λιμενικό και ειδικοί κτηνίατροι
www.protothema.gr
Κορονοϊός: Νέο ρεκόρ κρουσμάτων στην Ουκρανία
Η Ουκρανία κατέγραψε αριθμό ρεκόρ 37.351 νέων κρουσμάτων του κορονοϊού τις προηγούμενες 24 ώρες, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας. Το προηγούμενο ρεκόρ των 34.408 κρουσμάτων είχε καταγραφεί μία ημέρα νωρίτερα στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου, καταγράφηκαν επίσης 149 θάνατοι, αυξάνοντας το σύνολο των νεκρών από την πανδημία σε περισσότερους από 100.000. Ο ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Νέο ρεκόρ κρουσμάτων στην Ουκρανία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βέλγιο: 12χρονος τραυμάτισε αστυνομικό
Κατά τη διάρκεια ενός διαπληκτισμού κοντά σε σχολείο, ένας 12χρονος φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι έναν αστυνομικό και τώρα, κρατείται σε ένα ίδρυμα για ανήλικους παραβάτες στο Βέλγιο. Την επομένη της επίθεσης, που έγινε στο Περ, στην επαρχία της Λιμβουργίας (βορειοανατολικό Βέλγιο), το αγόρι οδηγήθηκε το απόγευμα σε έναν δικαστή ανηλίκων, με την κατηγορία […]
www.makeleio.gr
Μαγιορκίνης: Η μετάλλαξη «Omicron» δεν είναι αθώα, παρόλο που είναι ηπιότερη από τη Δέλτα
Πάνω από 70 ετών, ανεμβολίαστοι και με υποκείμενα νοσήματα η πλειοψηφία των ασθενών που πεθαίνουν από κορωνοϊό το τελευταίο διάστημα, εξήγησε ο καθηγητής  - Ανησυχία για την επικράτηση της Omicron 2, εξέφρασε η Αθηνά Λινού
www.protothema.gr
O Lewis Hamilton θέλει να γίνει ο «βασιλιάς» του delivery - Η νέα επιχειρηματική δραστηριότητα του πιλότου της Mercedes
Καθώς προετοιμάζει το επόμενό του κεφάλαιο μετά τη Formula 1, ο Lewis Hamilton εξελίσσεται ταχύτατα σε επιχειρηματία - και η τελευταια του επένδυση αφορά σε μια startup διανομής ειδών μαναβικής.
iefimerida.gr
Στη σχέση Μαρινάκη και Πέδρο Μαρτίνς το... μυστικό
Η περίπτωση Πέδρο Μαρτίνς. Περίπτωση, βέβαια. Βρίσκεται σε ελληνική ΠΑΕ για τέταρτη σαιζόν και ανανεώθηκε η συνεργασία του με τον Ολυμπιακό μέχρι και το 2024...
www.zougla.gr