Θεσσαλονίκη: Βρέθηκαν ανθρώπινα οστά σε υπόγειο πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης

Αντιμέτωπος με ένα αποτρόπαιο θέαμα ήρθε το μεσημέρι της Κυριακής ο διαχειριστής πολυκατοικίας της οδού Αγγελάκη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, επιθεωρώντας εργασίες που είχαν πραγματοποιηθεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας αντίκρισε στοιβαγμένα ανθρώπινα οστά. Αμέσως ειδοποίησε την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Ασφάλειας και ο χώρος αποκλείστηκε. Εικάζεται ότι τα […]
Read full article on: makeleio.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Euroleague: Η Αρμάνι Μιλάνο έπιασε τον Ολυμπιακό – Τα highlights κι η βαθμολογία
Euroleague: Δείτε τα highlights των εξ αναβολής αγώνων της Τρίτης (18/1) και τη βαθμολογία της διοργάνωσης.Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός - Τζονς Χόπκινς: Ένας στους πέντε Αμερικανούς έχει μολυνθεί από Covid-19 στις ΗΠΑ
Συνολικά 66 εκατομμύρια κρούσματα έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑΠερισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Συναγερμός στο Λιμενικό για 85χρονο ψαρά που αγνοείται ανατολικά της Αίγινας
Σε εξέλιξη είναι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Αίγινας, για τον εντοπισμό ενός 85χρονου ψαρά. Σύμφωνα με τους οικείους του, ο 85χρονος είχε μεταβεί για ψάρεμα με βάρκα από το μεσημέρι και έκτοτε αγνοείται. Στις έρευνες συμμετέχουν υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Ερευνας και Διάσωσης, τρία πλωτά του λιμενικού, παραπλέοντα σκάφη και 3 ... Περισσότερα To άρθρο Συναγερμός στο Λιμενικό για 85χρονο ψαρά που αγνοείται ανατολικά της Αίγινας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
ΗΠΑ: Ο Βρετανός που κράτησε ομήρους σε συναγωγή είχε κριθεί ως «μη επικίνδυνος» από την MI5
Ο Βρετανός που κράτησε τέσσερις ομήρους σε μια συναγωγή στις ΗΠΑ, είχε μπει το 2020 στο στόχαστρο της βρετανικής υπηρεσίας εσωτερικών πληροφοριών.
iefimerida.gr
Νέo τζακ ποτ στο τζόκερ: Μοιράζει 1,6 εκατ. την Πέμπτη
Τα αποτελέσματα της αποψινής κλήρωσης
www.protothema.gr
Σακελλαροπούλου: Στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή η ΠτΔ
Επίσκεψη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή πραγματοποίησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
iefimerida.gr
Βραβεία Grammy: Στις 3 Απριλίου η τελετή απονομής
Η τελετή απονομής των μουσικών βραβείων Grammy, η οποία είχε αναβληθεί λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων κορονοϊού στις ΗΠΑ, προγραμματίστηκε για τις 3 Απριλίου στο Λας Βέγκας, όπως ανακοίνωσαν η αμερικανική Ακαδημία Ηχογράφησης και το τηλεοπτικό δίκτυο CBS σήμερα Τρίτη. Υπενθυμίζεται πως η τελετή απονομής των βραβείων Γκράμι ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 31 Ιανουαρίου ... Περισσότερα To άρθρο Βραβεία Grammy: Στις 3 Απριλίου η τελετή απονομής δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καιρός: Τι είναι ο αεροχείμαρρος που θα βάλει στην... κατάψυξη τη χώρα (video)
Καιρός: Η χώρα ετοιμάζεται για πολικό ψύχος και όλα αυτά προκαλούνται από έναν αεροχείμαρρο που θα ρίξει τον υδράργυρο ραγδαία.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Υφυπουργός Εσωτερικών: Συνιστά Διαρκή Παρακολούθηση του φαινομένου με τον υπόκωφο θόρυβο στη Θεσσαλονίκη
Συνεχή παρακολούθηση του φαινομένου με τον υπόκωφο θόρυβο στα Μετέωρα συνέστησε, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, εποπτεύων την ΕΥΑΘ Α.Ε., Σταύρος Καλαφάτης. Συνεχή παρακολούθηση του φαινομένου με τον υπόκωφο θόρυβο στα Μετέωρα συνέστησε, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, εποπτεύων την ΕΥΑΘ Α.Ε., Σταύρος Καλαφάτης. Ο κ. Καλαφάτης […]
www.makeleio.gr
Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Μιλά για την απώλεια του πατέρα της και συγκινεί -«Διαλυόμουν...» [βίντεο]
Στην απώλεια του πατέρα της αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η ηθοποιός Αλεξάνδρα Παλαιολόγου.
iefimerida.gr
Δημήτρης Ανδρεόπουλος: «Το είχαμε ονειρευτεί και το ζούμε» (vid)
Τι είπε ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος για την τεράστια ευρωπαϊκή επιτυχία του Παναθηναϊκού
gazzetta.gr
Παπαθανάσης: Στην περιφέρεια το 97% των επενδυτικών σχεδίων με τον νέο αναπτυξιακό νόμο
«Δημιουργούμε την Ελλάδα της ανάπτυξης, της εργασίας, του μέλλοντος και της προοπτικής» ανέφερε στη Βουλή ο υφυπουργός Ανάπτυξης - Κριτική από την αντιπολίτευση
www.protothema.gr
Θετικός στον κορωνοϊό ο πρόεδρος της Παραγουάης
Ο πρόεδρος της Παραγουάης Μάριο Άμπντο διαγνώστηκε θετικός στην Covid-19 και παρουσιάζει ήπια συμπτώματα, γνωστοποίησε το υπουργείο Υγείας...
www.zougla.gr
ΗΠΑ: Ένας στους πέντε Αμερικανούς έχει μολυνθεί από Covid-19
Σχεδόν ένας στους πέντε Αμερικανούς έχει μολυνθεί από Covid-19, από την έναρξη της πανδημίας μέχρι σήμερα, στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα...
www.zougla.gr
Κόκκινα γαρύφαλλα και δάκρυα στη μνήμη του Αχμέτ Τσελίκ στο Κόνιασπορ – Άδανα Ντεμιρσπορ
Το ποδόσφαιρο της Τουρκιάς βυθίστηκε πριν από λίγες ημέρες στο πένθος, λόγω του θανάτου του Αχμέτ Τσαλίκ, σε αυτοκινητιστικό. Οι οπαδοί της Κόνιασπορ (ομάδα που αγωνιζόταν) θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του, την ώρα που οι παίκτες της ομάδας δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυα τους. Οι στιγμές στο πριν τη “σέντρα” του Κόνιασπορ -Άδανα ... Περισσότερα To άρθρο Κόκκινα γαρύφαλλα και δάκρυα στη μνήμη του Αχμέτ Τσελίκ στο Κόνιασπορ – Άδανα Ντεμιρσπορ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Euroleague: «Περίπατος» της Μονακό στο «Astroballe», 100-75 τη Βιλερμπάν
To τέταρτο εφετινό «διπλό» της και δεύτερο διαδοχικό μετά το Μόναχο, πανηγύρισε η Μονακό, η οποία πέρασε «αέρας» από το «Astroballe», σε εξ αναβολής...
www.zougla.gr
Σάρι: «Νοκ-άουτ» και με σπασμένα γυαλιά από τη σφοδρή σύγκρουση με τον Πουσέτο της Ουντινέζε (vid)
Ο Ιγκνάσιο Πουσέτο έπεσε... καταπάνω στον Μαουρίτσιο Σάρι στη διάρκεια του Λάτσιο-Ουντινέζε, με αποτέλεσμα ο Ιταλός τεχνικός να σωριαστεί στο χορτάρι και να ψάχνει πλέον νέο ζευγάρι γυαλιά, αφού αυτά που φορούσε έσπασαν.
gazzetta.gr
Challenge Cup Βόλεϊ: Στα προημιτελικά ο Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-2 σετ της Χόροντοκ στον Άγιο Θωμά και με δύο νίκες προκρίθηκε στους "8" στο Challenge Cup στο βόλεϊ ανδρών
www.protothema.gr
Βόλει: Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε με δεύτερη νίκη στους προημιτελικούς του Challenge Cup
Ο Παναθηναϊκός είχε προκριθεί στα προημιτελικά του Challenge Cup στο βόλει Ανδρών χωρίς καν να τελειώσει ο επαναληπτικός αγώνας με την Όροντοκ.
iefimerida.gr
Η βαθμολογία της Euroleague: Η Αρμάνι... έπιασε τον Ολυμπιακό στο 12-6
Η Αρμάνι έπιασε τον Ολυμπιακό στο 12-6 και μπήκε στην 4άδα. Δείτε τη βαθμολογία της Euroleague.
gazzetta.gr
ΗΠΑ: Φονική πυρκαγιά στη Νέα Υόρκη - Ένας νεκρός και εννέα τραυματίες
Μια έκρηξη και φωτιά που προκάλεσε την κατάρρευση κτιρίου την Τρίτη (18/1) στην Νέα ΥόρκηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αρμάνι - Άλμπα 84-76: Πάτησαν 4άδα οι Ιταλοί (vid)
Η Αρμάνι σοβαρεύτηκε στο τέταρτο δεκάλεπτο και επικράτησε με 84-76 της Άλμπα, ανεβαίνοντας στην 4άδα της Euroleague.
gazzetta.gr
Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ φτιάχνουν ένα πολυπλόκαμο δίκτυο με 11 εταιρείες -Στον «φορολογικό παράδεισο» του Ντελαγουέρ
Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ δημιουργούν ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών στο Ντέλαγουερ, αν και οι ίδιοι ζουν και δραστηριοποιούνται στην Καλιφόρνια.
iefimerida.gr
Αναβολή της τελετής απονομής των βραβείων Grammy για τις 3 Απριλίου στο Λας Βέγκας
Η τελετή απονομής των βραβείων Grammy ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 31 Ιανουαρίου στο Λος Άντζελες
www.protothema.gr
Copa Africa: Οι Κομόρες του Μπεν απέκλεισαν την Γκάνα
Ο Μοχάμεντ Μπεν έκανε τα πάντα και οι Κομόρες επικράτησαν 3-2 της Γκάνας αφήνοντάς τη εκτός συνέχειας του Copa Africa. Χέρι - χέρι στην επόμενη φάση Γκαμπόν και Μαρόκο.
gazzetta.gr
Ο «κανόνας των 5 αισθήσεων» που βελτιώνει τη μνήμη μας
Πόσες φορές έχουμε δει έναν άνθρωπο και δεν μπορούμε να θυμηθούμε το όνομά του; Σε περιόδους εξετάσεων που πασχίζαμε να θυμηθούμε τι έλεγε η παράγραφος που διαβάσαμε και τώρα στη δουλειά δυσκολευόμαστε να λειτουργήσουμε, αν δεν έχουμε κάπου γραμμένες τις υποχρεώσεις της ημέρας;
gazzetta.gr
Τροχαίο ατύχημα για τη Ζωή Κρονάκη – Φωτογραφία
Φωτογραφία από το χτυπημένο της αυτοκίνητο ανέβασε στο instagram η Ζωή Κρονάκη προκαλώντας αμέσως την ανησυχία των διαδικτυακών της φίλων. Η ραδιοφωνική παραγωγός – παρουσιάστρια όπως επισήμανε στην ανάρτησή της, είχε τροχαίο στην Εθνική Οδό νωρίς το βράδυ της Τρίτης 18 Ιανουαρίου. Η Ζωή Κρονάκη τόνισε την σημασία της ζώνης ασφαλείας η οποία και την προστάτεψε.   Φωτογραφία […]
www.makeleio.gr
Φεγγάρι του Λύκου: Εντυπωσιακές εικόνες στον ελληνικό ουρανό από την πρώτη Πανσέληνο του 2022
Η πρώτη πανσέληνος του 2022, που είναι γνωστή και ως «Πανσέληνος του Λύκου», προσφέρει μαγικές εικόνες  για να απολαύσουν όσοι…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αργυρούπολη: Το βίαιο παρελθόν του 46χρονου νταή - Της έσβηνε τσιγάρα στο πρόσωπο, είχε μαχαιρώσει και άλλη γυναίκα»
Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον τρόπο με τον οποίο ο 46χρονος στην Αργυρούπολη φερόταν στη σύντροφό του - και όχι μόνο - την οποία ξυλοκόπησε βάναυσα.
iefimerida.gr
Γιώργος Ηλιόπουλος: Όσο πιο πολύ είμαι χαμογελαστός, τόσο πιο δύσκολα είμαι
Όσα ανέφερε ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Στον καναπέ του Στούντιο 4 με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο κάθισε ο Γιώργος Ηλιόπουλος, ο οποίος μίλησε μεταξύ άλλων για πτυχές του χαρακτήρα του. «Έπρεπε να πάμε στην εκπομπή του Νίκου Κουρή που κάνει το τηλεπαιχνίδι κι εγώ ήρθα εδώ, ενώ το στούντιο είναι στην Κατεχάκη. Και ... Περισσότερα To άρθρο Γιώργος Ηλιόπουλος: Όσο πιο πολύ είμαι χαμογελαστός, τόσο πιο δύσκολα είμαι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η MI5 είχε ερευνήσει τον Βρετανό που κράτησε ομήρους στο Τέξας - Έκρινε ότι δεν συνιστούσε απειλή
Στα δημοσιεύματα, που επικαλούνται κυβερνητικές πηγές, αναφέρεται ότι πληροφορίες που έφτασαν στην MI5 κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020 οδήγησαν στην έναρξη έρευνας σε βάρος του Μαλίκ Φαϊσάλ Άκραμ -  Η έρευνα έκλεισε περίπου έναν μήνα αργότερα
www.protothema.gr
Εμβολιασμοί χωρίς ραντεβού το Σάββατο στον Δήμο Καλαμαριάς
Tη δυνατότητα να εμβολιαστούν χωρίς ραντεβού το Σάββατο, 22 Ιανουαρίου, δίνει στους πολίτες ο Δήμος Καλαμαριάς...
www.zougla.gr
Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Ισοπαλία... πρωτιάς για το Μαρόκο, αποκλείστηκε η Γκάνα
Δύο φορές βρέθηκε πίσω στο σκορ από την Γκαμπόν, το Μαρόκο, ισάριθμες «απάντησε» και μάλιστα σε διάστημα λίγων λεπτών, παίρνοντας μία πολύτιμη...
www.zougla.gr
Πορτογαλία: Η εισαγγελία αρχίζει νέα έρευνα για το πώς δόθηκε υπηκοότητα στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς
Η πορτογαλική εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα (18/1) ότι άρχισε έρευνα για τη χορήγηση υπηκοότητας στον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη της ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι, Ρόμαν Αμπράμοβιτς.
iefimerida.gr
Μίντλετον: «Ψηφίζω Διαμαντίδη, αν και ήθελα να του δώσω μπουνιά»! (vid)
O Ντάριλ Μίντλετον παραδέχθηκε πως θα περνούσε... μέσα από έναν τοίχο για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Δημήτρη Ιτούδη ενώ αποκάλυψε πως σε ένα παιχνίδι απέναντι στον Δημήτρη Διαμαντίδη είχε σκεφτεί να του δώσει μια μπουνιά στο πρόσωπο!
gazzetta.gr
Ασημίνα στο Survivor: «Ο Κατσαούνης μού τριβόταν το βράδυ, νόμιζε ότι είμαι η Μυριέλλα» (vid)
Πικάντινες αποκαλύψεις από την Ασημίνα στο Survivor για τον Κατσαούνη.
gazzetta.gr
Κορονοϊός – Ιταλία: «Έκρηξη» θανάτων με 434 σε μόλις 24 ώρες
Την Τρίτη, 18.01.2022, στην Ιταλία καταγράφηκε ο υψηλότερος αριθμός θανάτων του τελευταίου αυτού κύματος της πανδημίας: έχασαν την ζωή τους 434 άνθρωποι και τα περιστατικά κορονοϊού είναι 228.179. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό νεκρών, από τις 28 του περασμένου Απριλίου. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 1.481.349 διαγνωστικά τεστ, το 15,4% από τα οποία προέκυψε θετικό. Στις μονάδες εντατικής ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Ιταλία: «Έκρηξη» θανάτων με 434 σε μόλις 24 ώρες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Έρευνα: Οι μισοί εργοδότες κάνουν «φύλλο και φτερό τα προφίλ των εργαζομένων του στα social media
Σύμφωνα με έρευνα το 83% των Ελλήνων θα επιθυμούσε να διαγράψει για πάντα κάποια δημοσίευση του από τα social media, τις οποίες… ξεψαχνίζουν οι εργοδότες τους. Στην έρευνα της Kaspersky για τα social media συμμετείχαν 8.500 χρήστες από 11 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα τους και 549 Έλληνες. Οι νεότερης ηλικίας χρήστες είναι πιθανότερο να επιθυμούν να διαγράψουν κάποια δημοσίευσή τους, […]
www.makeleio.gr
Greece to issue 10-year bond
It will most likely start tomorrow
www.protothema.gr
Peaky Blinders: Υπέροχα νέα για τους φαν της σειράς
Η 6η και τελευταία σεζόν της σειράς θα έχει μια μεγάλη έκπληξη.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πώς θα φτιάξεις ένα επιτυχημένο κανάλι στο YouTube
Όλα τα βήματα για να γίνεις μία επιτυχημένη YouTuber!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Test drive Audi Q4 e-tron 40: Game Changer (vid)
Το πρώτο συμπαγές ηλεκτρικό SUV της Audi θέτει τον πήχη για τα -πολλά- αντίστοιχα μοντέλα που θα ακολουθήσουν στο άμεσο μέλλον.
gazzetta.gr
Ζαχαριάδης -ΣΥΡΙΖΑ: Το νομοσχέδιο για τον ΕΦΚΑ καταργεί κάθε έννοια αξιοκρατίας στο Δημόσιο
Επικριτικά στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ αναφέρθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης του ΣΥΡΙΖΑ.
iefimerida.gr
Για 22 κλοπές και διαρρήξεις συνελήφθησαν 23χρονος και 37χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης
Οι δράστες αφαίρεσαν από χρήματα και κοσμήματα μέχρι έγγραφα συνολικής χρηματικής αξίας πάνω από 31.000 ευρώ
www.protothema.gr
Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς: Ένας στους πέντε Αμερικανούς μολύνθηκε από Covid-19
Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται αντιμέτωπες με μία νέα έξαρση των κρουσμάτων κορωνοϊού από τα μέσα Δεκεμβρίου, λόγω της εξαιρετικά μεταδοτικής παραλλαγής Όμικρον
www.protothema.gr
Ερντογάν: Οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από τον Eastmed γιατί δεν είχαν οικονομικό όφελος -Άνοιγμα στο Ισραήλ
Οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από τον EastMed «αφού έκαναν οικονομικές αναλύσεις και διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε κανένα οικονομικό όφελος» δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
iefimerida.gr
Μαρία Ηλιάκη: «Χρόνια πολλά μαμά…κι ας μην είσαι εδώ»- Συγκινεί με την ανάρτησή της
H κυρία Αθανασία, η μαμά της Μαρίας Ηλιάκη έφυγε από τη ζωή πριν οκτώ χρόνια.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr