Θεσσαλονίκη: Εμπορική αμαξοστοιχία παρέσυρε και τραυμάτισε άνδρα

Σοβαρά τραυματίστηκε αλλοδαπός άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε από εμπορική αμαξοστοιχία στην περιοχή του Δεντροποτάμου Θεσσαλονίκης...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Συγκλόνισε η Μαρίνα Λαμπροπούλου: «Οταν πέθανε ο πρώην σύζυγός μου, τον είχε βρει νεκρό ο γιος μου»
Καλεσμένη στο «The 2night Show» του ΑΝΤ1 ήταν η Μαρίνα Λαμπροπούλου, η οποία συγκλόνισε με την αναφορά της στην απώλεια του πρώην συζύγου της, τον οποίο βρήκε νεκρό ο γιος της. «Το 2016 φεύγει από τη ζωή ο πρώην σύζυγός μου. Ο γιος μου τον βρήκε, ήταν 6 χρονών. Την στιγμή που το άκουσα σαφέστατα […]
2 m
www.makeleio.gr
Επιδότηση ρεύματος και φυσικού αερίου και τον Φεβρουάριο
Tην επέκταση των μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στον...
5 m
www.zougla.gr
Οι «Ειδικές Δυνάμεις» της Ορθοδοξίας: Τα 26 μυστηριώδη σπήλαια του Αγίου Όρους που προκαλούν δέος σε μοναχούς και προσκυνητές
Η θέση της χερσονήσου του Άθωνα μετά την απελευθέρωσή της από τους Τούρκους καθορίστηκε στη διάσκεψη του Λονδίνου του 1912: το Άγιο Όρος δηλώνεται ως ανεξάρτητη πολιτεία, η οποία βρίσκεται κάτω από την προστασία της Ρωσίας. Με τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923 αποφασίστηκε η ένωση του Άθωνα στο Eλληνικό κράτος. Από το 1926 το […]
5 m
www.makeleio.gr
Ηράκλειο: Συναγερμός στο αεροδρόμιο τα ξημερώματα – Πρόβλημα με την προσγείωση ιδιωτικού αεροσκάφους
Συναγερμός σήμανε περίπου στις 03:30 στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, καθώς ένα ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου CL60 από το Oxford International Airport, κατά την προσγείωσή του, αντιμετώπισε πρόβλημα στο μπροστινό τροχό του (ριναίο). Το αεροσκάφος, με τέσσερις επιβάτες και τρία μέλη πληρώματος, κατάφερε να προσγειωθεί κανονικά, ωστόσο ο κεντρικός διάδρομος στον οποίο ακινητοποιήθηκε παρέμεινε κλειστός για περίπου τρεις […]
6 m
www.makeleio.gr
Ρωσίδα ινφλουένσερ πήγε στην Κωνσταντινούπολη για «πλαστική» μύτης και την έκλεψαν
Η Ράντα Ρουσκι, βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη για αισθητικές επεμβάσεις στο πρόσωπο - Οι δράστες άνοιξαν το δωμάτιο του πολυτελούς ξενοδοχείου που διέμενε και αφαίρεσαν προσωπικά αντικείμενα
8 m
www.protothema.gr
Το ευρώ υποχωρεί 0,38%, στα 1,1202 δολάρια, στις 27-1-22
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,38% και διαμορφώνεται στα 1,1202 δολάρια, στις 27-1-22.
9 m
iefimerida.gr
Τι ισχύει για τις αμοιβές στο διήμερο της αργίας -Ολες οι περιπτώσεις
Η χώρα και ειδικά η Αττική προσπαθούν να επιστρέψουν στην κανονικότητα, ωστόσο τα προβλήματα για τους εργαζόμενους παραμένουν και η πρόσβαση στους χώρους εργασίας είναι δύσκολη ή και αδύνατη. Εν αναμονή της νομοθετικής ρύθμισης, που θα εισαγάγει κατ’ εξαίρεσιν τρόπο αμοιβής των εργαζομένων για το διήμερο, όπου η Πολιτεία επέβαλε υποχρεωτική αργία στο μεγαλύτερο μέρος […]
9 m
www.makeleio.gr
Κορονοϊός: Η Moderna ξεκίνησε κλινικές δοκιμές εμβολίου σχεδιασμένου για τη μετάλλαξη Όμικρον
Η αμερικανική εταιρεία Moderna ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ότι άρχισε τις κλινικές δοκιμές αναμνηστικής δόσης εμβολίου που σχεδιάστηκε ειδικά κατά του…Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Τηλεκπαίδευση: Το 97,6% των μαθητών παρακολούθησε διαδικτυακά τα μαθήματα
Η τηλεκπαίδευση στις πληγείσες περιοχές αναμένεται να συνεχισθεί και αύριο, καθώς οι δήμοι δεν φάινεται να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες διάνοιξης όλων των δρόμων
www.protothema.gr
Γκάγκα: Νωρίς για γενική άρση των μέτρων, θα μπορούσε να επιστρέψει πρώτα η μουσική στην εστίαση
Η Μίνα Γκάγκα επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι τα περισσότερα μέτρα για τον κορονοϊό θα μείνουν με πιθανή εξαίρεση την μουσική…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θύμα διάρρηξης εν μέσω κακοκαιρίας έπεσε η Αμαλία Κάτζου
Η δημοσιογράφος Αμαλία Κάντζου, έπεσε θύμα διάρρηξης την Δευτέρα, καθώς βρισκόταν σε live εκπομπή.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έχουν αφυδατωθεί τα χέρια σου από τα αντισηπτικά; Σου έχουμε την λύση
Υπάρχει λύση να προστατέψεις τα χέρια σου από την αφυδάτωση που σου προκαλούν οι πολλές πλύσεις και τα αντισηπτικά, και θα στην πούμε εμείς! Ποια τα μυστικά που πρέπει να ακολουθήσεις για ένα όμορφο δέρμα και νύχια; Πλένοντας τα χέρια σας επανειλημμένα μπορεί να μόλις να ξεραθούν και να πρηστούν. Καθώς το COVID-19 συνεχίζει να […]
www.makeleio.gr
Σχολεία: Σχεδόν 32.000 τμήματα σε αναστολή λόγω της κακοκαιρίας -Το 97,6% κάνει τηλεκπαίδευση
Σημαντικά προβλήματα και στη λειτουργία των σχολείων προκάλεσε το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας.
iefimerida.gr
Ελεγχόμενη πτώση στο Χρηματιστήριο
Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω καθοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών...
www.zougla.gr
Mακροχρόνιες επιπτώσεις του κορονοϊού στην καρδιά (Post COVID syndrome)
Ο δόκτωρ Σπύρος Παπαϊωάννου, επεμβατικός καρδιολόγος,  MD,PhD,FESC, διευθυντής της Β΄Καρδιολογικής Κλινικής  του ΝΑυτικού Νοσοκομείου της Αθήνας εξηγεί  τον τρόπο που χτυπά η covid-19, τα συμπτώματα και τις θεραπευτικές δυνατότητες
www.protothema.gr
Η γυναικεία ομάδα του βόλεϊ του Παναθηναϊκού στον ΟΠΑΠ: «Μεγάλο μας όνειρο ο τελικός του Challenge Cup»
Η μεγαλύτερη πρόκληση της σεζόν απέχει μερικές μόνο ώρες για το γυναικείο τμήμα βόλεϊ του Παναθηναϊκού. Στις 20:00, οι «πράσινες» υποδέχονται στο κλειστό γήπεδο του Αγίου Θωμά στο Μαρούσι την ισπανική Λα Λαγκούνα Τενερίφη, στον πρώτο προημιτελικό του Challenge Cup, με στόχο ένα ακόμα βήμα προς τον τελικό. O προπονητής Απόστολος Οικονόμου και οι αθλήτριες Εύα Χαντάβα, Τζένιφερ Κρος και Αθηνά Παπαφωτίου μιλούν αποκλειστικά […]
www.makeleio.gr
Κιλκίς: Άρπαξαν 300.000 ευρώ από 94χρονη προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της ΔΕΗ
Τριακόσιες χιλιάδες ευρώ ήταν, σύμφωνα με υπέργηρη γυναίκα, η «λεία» δύο επιτήδειων (πατέρα και γιου) που προσποιούμενοι τους υπαλλήλους...
www.zougla.gr
Εγκλωβισμένοι για τέταρτη ημέρα οι κάτοικοι στο Χαλάνδρι - Οργισμένοι με τη στάση ΔΕΔΔΗΕ και δήμου
Δεκάδες πολίτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους για τέταρτη ημέρα στο Χαλάνδρι.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πόπη Χατζηδημητρίου: 32 ώρες χωρίς ρεύμα, πόσες συγγνώμες να ακούσουμε πια
«Δεν είμαι ακρίτας, είμαι 40’ από την Αθήνα. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να μου συμπεριφέρεται έτσι», λέει αγανακτισμένη η δημοσιογράφος
www.protothema.gr
Νέα μελέτη: Μια θυρεοειδική ορμόνη βοηθάει στην θεραπεία του εμφράγματος
Τα αποτέλεσματα της έρευνας των καθηγητών Πανεπιστημίου Κωνσνατίνου Πάντου, Ιορδάνη Μουρούζη και  Αθανασίου Τρίκα
www.protothema.gr
Μεγάλη απάτη με «μαϊμού» τεχνικούς της ΔΕΗ στο Κιλκίς - Άρπαξαν 300.000 ευρώ από 94χρονη
Πώς οι δράστες κατάφεραν να την εξαπατήσουν
www.protothema.gr
Καταγγελίες για σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά μελών της επιτροπής του «The Voice»
Ο Ολλανδός μεγιστάνας των ΜΜΕ Τζον ντε Μολ, ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της εταιρείας παραγωγής πίσω από το τηλεοπτικό σόου ανάδειξης ταλέντων...
www.zougla.gr
Δύο νέα τεστ κατά του Covid: Ένα που ανιχνεύει τις μεταλλάξεις και ένα που προβλέπει τη σοβαρότητα της λοίμωξης
Επιστήμονες στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν την ανάπτυξη δύο τεστ με βελτιωμένες δυνατότητες κατά του κορωνοϊού. Το ένα είναι μοριακό τεστ PCR...
www.zougla.gr
Μετάλλαξη Όμικρον: Από τώρα έως τη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου η κορύφωση των κρουσμάτων
Η μετάλλαξη Όμικρον του κορονοϊού έχει οδηγήσει σε ένα σφοδρό κύμα της πανδημίας COVID-19 σε όλο τον πλανήτη.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου - «Προσοχή για το απότομο λιώσιμο του χιονιού»
Καιρός: Την ανάγκη να υπάρξει προσοχή το επόμενο 24ωρο για το απότομο λιώσιμο του χιονιού επισημαίνει με ανάρτησή του ο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ερντογάν: «H Ελλάδα αγοράζει διάφορα από την Γαλλία και από αλλού»
Για πρώτη φορά αναφορά του Τούρκου προέδρου στους ελληνικούς εξοπλισμούς -Τι δήλωσε για τον αγωγό East Med, με ευθείες βολές κατά Ελλάδας και Κύπρου
www.protothema.gr
TikTok: Η Δανάη Παππά πηγαίνει το trend με τη Σελίν Ντιόν σε άλλο επίπεδο
Η Θοδώρα του «Σασμού» υπέκυψε στο challenge του «It's All Coming Back to Me Now»
www.protothema.gr
25/01/2022 – Η ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΝΙΚΟ ΤΖΑΝΑΚΗ – “ΧΡΕΩΝΑΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΤΑ ΠΑΝΤΑ”
Παρακολουθείστε το βίντεο ΕΔΩ !
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Σε εξέλιξη η επιχείρηση παραλαβής των ΙΧ που εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό
Οι αστυνομικοί της Τροχαίας βρίσκονται στο σημείο και ζητούν τον αριθμό της πινακίδας και τον τύπο του οχήματος και κατευθύνουν…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πέρα από κάθε αρρωστημένη φαντασία: Οι δράστες του αποτρόπαιου εγκλήματος της «Μονάδας 731» δεν τιμωρήθηκαν ποτέ
Οι εικόνες φρίκης δεν είναι κάτι άγνωστο στους στρατιώτες σε περίοδο πολέμου. Ειδικά όταν μιλάμε για τον πιο φονικό που είχε ζήσει ως τότε η ανθρωπότητα, τον Β’ Παγκόσμιο. Ακόμη κι αυτοί, όμως, ανατρίχιασαν όταν έμπαιναν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και το βλέμμα τους διασταυρώθηκε με εκείνο των αποστεωμένων μαρτύρων της ναζιστικής κτηνωδίας. Αντίθετα, από το […]
www.makeleio.gr
Σασμός spoiler: Η Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη διέψευσε on air spoiler και δεν το περιμέναμε!
Σασμός spoiler: Η ηθοποιός αποκάλυψε άγνωστες πτυχές για την συνέχεια της σειράς.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κιλκίς: Αρπαξαν 300.000 ευρώ από 94χρονη προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της ΔΕΗ
Μάστιγα έχουν γίνει πλέον τα περιστατικά εξαπάτησης ηλικιωμένων.
iefimerida.gr
Κ. Σακελλαροπούλου: Ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας να μην κυριαρχήσει ποτέ ξανά το σκοτάδι του αντισημιτισμού και του ρατσισμού
Με ανάρτηση στο twitter η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναφέρεται στη Διεθνή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος...
www.zougla.gr
Καζάνι που βράζει ο κόσμος του Άρη - Το αιχμηρό μήνυμα σε παίκτες και Μάντζιο
Άρης: Οι οπαδοί υποδέχθηκαν με άγριες διαθέσεις την αποστολή και έτριξαν τα δόντια στους ποδοσφαιριστές.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ποια είναι η μέγιστη κλίση που μπορεί να ανέβει ένα όχημα από Lego;
Στο βίντεο από το κανάλι στο YouTube "Brick Experiment Channel" απαντά στην παραπάνω ερώτηση με μια ράμπα από πλεξιγκλάς της οποίας σταδιακά αυξάνεται...
www.zougla.gr
Χρηματιστήριο: Στις 930,80 μονάδες ο Γενικός Δείκτης με πτώση 0,28% -Ποιες μετοχές κινούνται ανοδικά
Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.
iefimerida.gr
Η μεγαλύτερη τράπεζα του κόσμου «ψηφίζει» Ελλάδα
Στη 1:00 μ.μ. ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον ισχυρό άνδρα της JPMorgan Τζέιμι Ντίμον - Η JP Morgan, που θεωρείται η μεγαλύτερη συστημική τράπεζα του κόσμου, ανακοίνωσε την απόκτηση του 49% της ελληνικής Viva Wallet 
www.protothema.gr
Συγγρού: Ολόκληρο “οπλοστάσιο” στο σπίτι του 78χρονου – Παλιά όπλα και 1.400 σφαίρες βρέθηκαν
Η έκρηξη στη Συγγρού όχι μόνο συγκλόνισε τη γύρω περιοχή, με το τοπίο να μοιάζει βομβαρδισμένο, αλλά θα μπορούσε να κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, αν ήταν μια συνηθισμένη μέρα και όχι αργία λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίδα». Από την έκρηξη που έγινε, στο Λαϊκό Νοσοκομείο, οδηγήθηκε ένας 78χρονος με εγκαύματα. Αργότερα, έγινε γνωστό ότι […]
www.makeleio.gr
Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι ο ιδανικός προορισμός για ρομαντική απόδραση του Αγίου Βαλεντίνου
Ενόψει του Αγίου Βαλεντίνου, το κλισέ ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πιο ερωτική πόλη, αποκτά φυσικά ακόμα πιο έντονη σημασία
www.protothema.gr
Κιλκίς: Πατέρας και γιος έκλεψαν 300.000 ευρώ από σπίτι - Προσποιήθηκαν τους τεχνικούς της ΔΕΗ
Κιλκίς: Οι Αρχές εξιχνίασαν την κλοπή σε βάρος ηλικιωμένης από δυο άνδρες, πατέρα και γιο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Προβλήματα από το πρωί στον Ηλεκτρικό - Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ.
Καθυστερήσεις στα δρομολόγια έχουν προκαλέσει οι συσσωρευμένες βλάβες που σημειώθηκαν σε συρμούς τις ημέρες της κακοκαιρίας - «Γίνονται συνεχείς προσπάθειες για την αποκατάσταση των βλαβών και την ομαλοποίηση των δρομολογίων» λέει η ΣΤΑ.ΣΥ.
www.protothema.gr
Η ανατριχιαστική προφητεία του Αγίου Παϊσίου για τη Μακεδονία: «Τα Σκόπια θα διαλυθούν»
Συγκλονίζουν τα λόγια του Αγιορείτη μοναχού που είχε προβλέψει τα όσα θα έρχονταν. Ο Άγιος Παΐσιος είχε απαντήσει σε όσους με αγωνία τον ρωτούσαν για την προκλητική στάση των Σκοπίων και τη βούλησή τους να καπηλευτούν το όνομα της Μακεδονίας μας. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και ο Αγιορείτης μοναχός παρομοίαζε το κράτος των Σκοπίων […]
www.makeleio.gr
Τόνγκα: Σεισμός 6,2 βαθμών στο Πανγκάι 12 ημέρες μετά την έκρηξη ηφαιστείου και το τσουνάμι
Ένας μεγάλος σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών ταρακούνησε σήμερα Πέμπτη (27.1.2022) τα νησιά της Τόνγκα, τα οποία πριν από δώδεκα ημέρες (στις 15 Ιανουαρίου), επλήγησαν από έκρηξη ηφαιστείου που προκάλεσε τσουνάμι. Ο σεισμός σημειώθηκε στα ανοικτά των νησιών Τόνγκα στις 08:40 ώρα Ελλάδας και είχε εστιακό βάθος 14,5 χιλιόμετρα. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφηκε 219 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της ... Περισσότερα To άρθρο Τόνγκα: Σεισμός 6,2 βαθμών στο Πανγκάι 12 ημέρες μετά την έκρηξη ηφαιστείου και το τσουνάμι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορονοϊός: H Moderna ξεκίνησε κλινικές δοκιμές εμβολίου κατά της μετάλλαξης Όμικρον
Ξεκίνησαν από την Moderna κλινικές δοκιμές αναμνηστικής δόσης εμβολίου που σχεδιάστηκε ειδικά κατά της μετάλλαξης Όμικρον του νέου κορονοϊού. Αυτό αναφέρει η αμερικανική εταιρεία, σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Τετάρτη (26.01.2022). Οι δοκιμές αυτές θα γίνουν με τη συμμετοχή συνολικά 600 ενηλίκων, οι μισοί από τους οποίους έχουν ήδη λάβει δύο δόσεις του εμβολίου της ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: H Moderna ξεκίνησε κλινικές δοκιμές εμβολίου κατά της μετάλλαξης Όμικρον δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Στέφανος Μάνος: Οι οδηγοί χωρίς αλυσίδες στην Αττική Οδό θα έπρεπε να πληρώσουν 2.000 ευρώ πρόστιμο
«Βιαστήκαμε να δώσουμε αποζημιώσεις σε οδηγούς που δεν είχαν αλυσίδες και είχαν φθαρμένα λάστιχα», δήλωσε ο πρώην υπουργός μεταξύ άλλων
www.protothema.gr
Ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. για την κατάσταση του οδικού δικτύου σε βασικούς άξονες της Αττικής
Για την κατάσταση που επικρατεί, την Πέμπτη, στους βασικούς άξονες του οδικού δικτύου στην Αττική ενημερώνει με σχετική ανακοίνωσή της...
www.zougla.gr
Έκρηξη στη Συγγρού: Ανατροπή στις έρευνες της Αστυνομίας - Το κτίριο που ισοπεδώθηκε δεν είχε παροχή φυσικού αερίου!
Φιάλη υγραερίου είχε ο 78χρονος στο διαμέρισμα όπου προκλήθηκε η έκρηξη που επεκτάθηκε στις δύο γειτονικές πολυκατοικίες προκαλώντας τρομακτικές καταστροφές - Τι λένε αστυνομικές πηγές για το μέγεθος της έκρηξης
www.protothema.gr