Θεσσαλονίκη: Ομάδα Αλγερινών λήστεψε, ξυλοκόπησε και απείλησε με μπαλτά 18χρονο στο ΑΠΘ

Το άγριο περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κορονοϊός στην Κύπρο: 2.536 νέα κρούσματα ανακοινώθηκαν την Πέμπτη (27/1)
Κορονοϊός – Όλες οι Ειδήσεις: Δεν καταγράφηκαν θάνατοι την Πέμπτη (27/1) από την COVID-19.Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
ΗΠΑ: Αφροαμερικανός ο πρώτος κρατούμενος που εκτελέστηκε το 2022
Σε έναν Αφροαμερικανό, που είχε καταδικαστεί σε θάνατο για μια διπλή δολοφονία, χορηγήθηκε θανατηφόρα ένεση την Πέμπτη στην Οκλαχόμα...
www.zougla.gr
Μάντζος: «Μονόδρομος η ψήφιση της πρότασης μομφής – Δεν εμπιστευόμαστε τον Αλ. Τσίπρα»
Ο εκπρόσωπος τύπου του Κινήματος Αλλαγής άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τα βασικά θέματα της επικαιρότητας όπως την πανδημία, την διαχείριση της κακοκαιρίας αλλά και την ακρίβεια
www.protothema.gr
Άρης: Ετοιμάζει διπλό μεταγραφικό χτύπημα
Διπλό μεταγραφικό χτύπημα ετοιμάζει ο Άρης καθώς μόνο οι υπογραφές απομένουν για να ολοκληρωθούν οι προσθήκες...
www.zougla.gr
H Rihanna δώρισε 15 εκατ. δολ. σε οργανώσεις κλιματικής δικαιοσύνης
Η Rihanna υποστηρίζει την πεποίθησή της ότι η κλιματική αλλαγή είναι ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και διαθέτει 15 εκατομμύρια δολάρια...
www.zougla.gr
ΗΠΑ: Η πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς κατέθεσε εναντίον του πρώην δικηγόρου της στην υπόθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ
Η γνωστή πορνοστάρ, Στόρμι Ντάνιελς, κατέθεσε χθες (27/1) εναντίον του πρώην δικηγόρου της, Μάικλ Αβενάτι, ο οποίος κατηγορείται πως την εξαπάτησε στην υπόθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ.
iefimerida.gr
Κιργιστάν: Το Τατζικιστάν προωθεί στη μεθόριο βαρύ οπλισμό και στρατό
Το Τατζικιστάν προωθεί στη ζώνη διένεξης στα σύνορα με το Κιργιστάν βαρύ οπλισμό και στρατό, ανακοίνωσε η Μεθοριακή υπηρεσία της Κρατικής...
www.zougla.gr
Η κοκαΐνη ήταν το μυστικό συστατικό της μεταμόσχευσης καρδιάς από χοίρο σε άνθρωπο
Πριν η καρδιά του χοίρου μεταφερθεί στις ΗΠΑ, είχε ενισχυθεί με κοκαΐνη από τη σουηδική εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας XVIVO - Οι γιατροί ελπίζουν να δουν από το «ναρκωτικό των πάρτι» περισσότερα αποτελέσματα στη διαδικασία μεταμοσχεύσεων
www.protothema.gr
Aγάπη Παράνομη: Οι συγκλονιστικές φωτογραφίες από το φινάλε «κόβουν» την ανάσα
Aγάπη Παράνομη: Ένας κρυφός πόλεμος έχει κηρυχτεί, πια, μέσα στο σπίτι του Θεριανού. Νύφη και πεθερά συνασπίζονται σ’ έναν κοινό…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τρομάζει η τιμή του πετρελαίου - Έφτασε τα 90 δολάρια το Brent
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent, έφτασε τα 90 δολάρια στις αγορές της Ασίας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΗΠΑ: Η πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς κατέθεσε εναντίον του πρώην δικηγόρου της
Η Στόρμι Ντάνιελς, πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών για ενήλικους, κατέθεσε την Πέμπτη εναντίον του πρώην δικηγόρου της, Μάικλ Αβενάτι...
www.zougla.gr
Μαρόκο-Κορωνοϊός: Ανοίγει ξανά τον εναέριο χώρο του για πτήσεις εξωτερικού από 7 Φεβρουαρίου
Το Μαρόκο θα ανοίξει ξανά τον εναέριο χώρο του για τις πτήσεις εξωτερικού από τις 7 Φεβρουαρίου, όπως μετέδωσε την Πέμπτη το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας (MAP).
iefimerida.gr
Ατύχησε ο Πεχλιβανίδης…
Αξιοσημείωτη ήταν η χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή της ΕΤΤ2 για το βιβλίο, στο πλαίσιο της φροντισμένης παραγωγής «PopHellas1951-2021...
www.zougla.gr
H Βόρεια Κορέα εκτόξευσε αναβαθμισμένο πύραυλο Kρουζ και πύραυλο εδάφους-εδάφους
Το καθεστώς της Πιονγκγιάνγκ δοκίμασε μία αναβάθμιση στο σύστημα πυραύλων Κρουζ μεγάλου βεληνεκούς και μία συμβατική κεφαλή σε έναν κατευθυνόμενο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Euroleague: Εμφατική επιστροφή στις νίκες για την Μπαρτσελόνα - Δείτε βίντεο
Οι «μπλαουγράνα» σημείωσαν την 17η νίκη τους στην Euroleague για φέτος μετά το εύκολο βράδυ απέναντι στην Βιλερμπάν της οποίας επικράτησαν με 84-71 για την 23η αγωνιστική
1 h
www.protothema.gr
ΗΠΑ: Ζητάει τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κρίση στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας
 Για ξεκάθαρη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, κάνει λόγο η πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ
1 h
www.protothema.gr
Η παχυσαρκία είναι πιο διαδεδομένη σε άτομα με διαβήτη τύπου 1 από ό,τι πιστεύαμε
Τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά για παχυσαρκία και χρόνια νεφρική νόσο...
1 h
www.zougla.gr
Ουκρανία: Ζελένσκι και Μπάιντεν συμφώνησαν για την αποκλιμάκωση της έντασης με τη Ρωσία
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως είχε απόψε μία μακρά συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό του, τον Τζο…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Μάντζος: «Μονόδρομος η ψήφιση της πρότασης μομφής -Δεν εμπιστευόμαστε τον Τσίπρα»
Είναι μονόδρομος η ψήφιση της πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης, ξεκαθάρισε στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη ο εκπρόσωπος τύπου του Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος.
1 h
iefimerida.gr
Τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κρίση Ουκρανίας-Ρωσίας ζήτησε η Ουάσινγκτον
Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της έχουν σημάνει συναγερμό για τη συσσώρευση δεκάδων χιλιάδων Ρώσων στρατιωτών κοντά στα σύνορα των δύο χωρών.
1 h
gazzetta.gr
Πώς η διατροφή μπορεί να αλλάξει την μικροχλωρίδα του εντέρου σας
Το έντερο μας κατοικείται από μια ποικιλόμορφη κοινότητα μικροβίων, τη μικροχλωρίδα του εντέρου. Αυτή...
1 h
www.zougla.gr
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΚΕΛΕΙΟ: 7 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ, ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΞΕΚΑΝΟΥΝ, ΜΑΖΕΨΑΜΕ ΤΑ ΑΙΜΑΤΑ ΑΠ’ ΤΟ ΧΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΘΕΛΗΣΗ ΑΤΣΑΛΙ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ
Το καλοκαίρι του 2015, στο Λιμένι της Ανατολικής Μάνης, εκεί στη γη της πέτρας και της θάλασσας, γεννήθηκε η ιδέα να σχεδιαστεί και να κυκλοφορήσει μία εφημερίδα που δεν υπήρχε ποτέ στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό το αμιγώς πολιτικό ταμπλόιντ, προϋπήρχε από τις αρχές του 19ου αιώνα, αλλά με τις διαφοροποιήσεις των καιρών. Στη συνέχεια, ξεφύτρωσαν […]
1 h
www.makeleio.gr
Fadzillah Lubabul: Η κόρη του Σουλτάνου του Μπρουνέι παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της
Τον εκλεκτό της καρδιάς της, Awang Abdullah Nabil Mahmoud Al-Hashimi, παντρεύτηκε η κόρη του Σουλτάνου του Μπρουνέι, πριγκίπισσα Fadzillah Lubabul...
1 h
www.zougla.gr
Γιατί τάφηκε δύο φορές ο Τσάρλι Τσάπλιν; – Έκλεψαν το φέρετρο και ζητούσαν λύτρα 600 χιλιάδες δολάρια!
Τα ξημερώματα της 3ης Μαρτίου του 1978, δύο μαυροντυμένοι άντρες εξερευνούσαν το νεκροταφείο του χωριού Corsier-sur-Vevey της Ελβετίας. Ένας μεγαλοπρεπής πέτρινος τάφος ξεχώριζε, καθώς οι υπόλοιποι ήταν απλοί με έναν λιτό ξύλινο σταυρό. Όταν πλησίασαν, αντιλήφθηκαν την αξία του. Ανήκε στον μεγάλο κωμικό ηθοποιό, Τσάρλι Τσάπλιν, που είχε πεθάνει δύο μήνες πριν από την παραμονή Χριστουγέννων του […]
1 h
www.makeleio.gr
Βόρεια Κορέα: Οι τελευταίες δοκιμές αφορούσαν αναβαθμισμένο πύραυλο Kρουζ και πύραυλο εδάφους-εδάφους
Η Βόρεια Κορέα είχε να προχωρήσει σε τόσες οπλικές δοκιμές μέσα σε έναν μήνα από το 2019, όταν είχε καταλήξει σε αποτυχία η σύνοδος κορυφής του Κιμ Γιονγκ Ουν με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, στο Ανόι του Βιετνάμ
1 h
www.protothema.gr
Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας: «Παίζουμε σε άδειο γήπεδο, σε αντίθεση με τις άλλες ομάδες» είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ για την 23η αγωνιστική της Euroleague στάθηκε στο γεγονός πως η ομάδα του παίζει σε άδειο γήπεδο και στερείται δυναμικής σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Τα προβλήματα με τον κορονοϊό, αλλά και οι άδεις εξέδρες ήταν στο επίκεντρο των ... Περισσότερα To άρθρο Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας: «Παίζουμε σε άδειο γήπεδο, σε αντίθεση με τις άλλες ομάδες» είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
1 h
www.newsit.gr
Φινλανδία: Επισπεύδεται η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων
Η Φινλανδία θα αρχίσει τη σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας από την 1η Φεβρουαρίου, αντί για τα μέσα του μήνα...
1 h
www.zougla.gr
Πετρέλαιο: Μικρή μείωση των τιμών μετά την «εκτόξευση» -Παραμένει κοντά στα 90 δολάρια ανά βαρέλι το Brent
Μετά τη ραγδαία αύξηση, οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν μικρή μείωση στις ασιατικές αγορές, παραμένοντας ωστόσο κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι.
2 h
iefimerida.gr
Μπαρτζώκας: «Μας στοίχισε το άδειο γήπεδο, πονάει αυτή η ήττα»
Στην απουσία του κόσμου από το ΣΕΦ, λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της COVID-19, αλλά και στους τραυματισμούς βασικών μονάδων...
2 h
www.zougla.gr
Βίντεο ντοκουμέντο λίγες ώρες μετά την κατάρρευση της οροφής του γηπέδου ΔΑΙΣ των εκπαιδευτηρίων Δούκα
«Θα θρηνούσαμε νεκρούς μαθητές εάν σήμερα δεν ήταν αργία» λέει στο protothema.gr ο επιχειρηματίας και γονέας μαθητή των εκπαιδευτηρίων Δούκα
2 h
www.protothema.gr
Σκότωσε τον δολοφόνο μιας γυναίκας και οι Βρετανοί ψηφίζουν «αθώος»! (vid)
Να αθωωθεί ζητούν πάνω από 25.000 Βρετανοί, ένας 26χρονος Τσετσένος που παρέσυρε με τοπ όχημά του τον Μακάσκρ. Λίγο πριν ο 41χρονος είχε μαχαιρώσει μέχρι θανάτου στη μέση του δρόμου, την πρώην σύζυγό του.
2 h
gazzetta.gr
Euroleague: Συνάντηση Τόνι Πάρκερ με Ναβάρο και παρουσία Γκουαρντιόλα στο Μπαρτσελόνα-Βιλερμπάν
Η Μπαρτσελόνα νίκησε χωρίς να… ιδρώσει την Βιλερμπάν στο «Παλαού Μπλαουγκράνα» για την 23η αγωνιστική της Euroleague, υπό το βλέμμα τριών «ιερών τεράτων» του ευρωπαϊκού μπάσκετ και ποδοσφαίρου. Την ευκαιρία να τα πούν είχαν ο «θρύλος» του ΝΒΑ και της εθνικής Γαλλίας, Τόνι Πάρκερ, και ο αντίστοιχος Ισπανός «θρύλος» της Μπαρτσελόνα, Χούάν Κάρλος Ναβάρο στο ... Περισσότερα To άρθρο Euroleague: Συνάντηση Τόνι Πάρκερ με Ναβάρο και παρουσία Γκουαρντιόλα στο Μπαρτσελόνα-Βιλερμπάν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr
Ουκρανία: Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Τζο Μπάιντεν συζήτησαν για την κρίση με τη Ρωσία
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως είχε μία μακρά συνομιλία με τον αμερικανό ομόλογό του, τον Τζο Μπάιντεν, σχετικά με τις από κοινού ενέργειες σε ό,τι αφορά στην αποκλιμάκωση της έντασης με τη Ρωσία. Η Ουάσινγκτον έχει στηρίξει την Ουκρανία στην αντιπαράθεσή της με τη Μόσχα, αφότου η Ρωσία συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες ... Περισσότερα To άρθρο Ουκρανία: Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Τζο Μπάιντεν συζήτησαν για την κρίση με τη Ρωσία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr
Ουκρανία: Ζελένσκι και Μπάιντεν συμφώνησαν να δράσουν για αποκλιμάκωση της κρίσης
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση Μπάιντεν-Ζελένσκι σχετικά με την κρίση στην Ουκρανία.
2 h
iefimerida.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Παραμένουν τα προβλήματα ηλεκτροδότησης σε Μαραθώνα και Κορωπί  
Περίπου 100 παροχές διάσπαρτες στις περιοχές του Δδήμου Μαραθώνα και του δήμου Κορωπίου, αποτελούν απόψε τις κυριότερες εκκρεμότητες, σύμφωνα με…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Αυτοκίνητο πήρε φωτιά εν κινήσει στην Eθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών
Στις φλόγες τυλίχτηκε το απόγευμα της Πέμπτης (27/1) ΙΧ ενώ κινούνταν στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων. Το όχημα βρισκόταν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στο ύψος του Λακκώματος όταν λίγο πριν τις 20:00 πήρε φωτιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Επί τόπου έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Το όχημα κάηκε ολοσχερώς ενώ δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός από το περιστατικό.
2 h
www.makeleio.gr
ΔΕΔΔΗΕ: 100 παροχές σε Μαραθώνα και Κορωπί οι κυριότερες εκκρεμότητες
Περίπου 100 παροχές διάσπαρτες στις περιοχές του Δήμου Μαραθώνα και του Δήμου Κορωπίου, αποτελούν απόψε τις κυριότερες εκκρεμότητες...
2 h
www.zougla.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Παραμένουν τα προβλήματα με το ρεύμα σε Μαραθώνα και Κορωπί
Οι εργασίες ώστε να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και να αντιμετωπιστούν οι βλάβες στις πληγείσες -από την κακοκαιρία– περιοχές συνεχίζονται και σύμφωνα με τελευταία ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, τα προβλήματα παραμένουν στον Μαραθώνα και το Κορωπί. Στην πιο πρόσφατη ανακοίνωσή του, ο ΔΕΔΔΗΕ σημειώνει τα εξής: «Αυτή την ώρα ολοκληρώνονται οι εργασίες των συνεργείων του στο Δίκτυο ... Περισσότερα To άρθρο ΔΕΔΔΗΕ: Παραμένουν τα προβλήματα με το ρεύμα σε Μαραθώνα και Κορωπί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr
Επισπεύδεται η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στην Φινλανδία
Η Φινλανδία παραμένει μία από τις χώρες που έχουν πληγεί λιγότερο από την πανδημία κορωνοϊού - Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η χώρα των 5,5 εκατομμυρίων κατοίκων μετράει μέχρι σήμερα 470.665 μολύνσεις και 1.919 θανάτους εξαιτίας επιπλοκών της Covid-19
2 h
www.protothema.gr
Ουόκαπ: «Να βρούμε τι φταίει και να το διορθώσουμε»
Έπειτα από την ήττα του Ολυμπιακού από τον Ερυθρό Αστέρα, ο Τόμας Ουόκαπ ανέφερε πως οι ερυθρόλευκοι έχουν πολλά να βελτιώσουν για να βρουν και πάλι τη φόρμα τους.
2 h
gazzetta.gr
Ολοκαύτωμα: 100χρονη επιζώσα κατά αρνητών που φορούν το εβραϊκό κίτρινο αστέρι [βίντεο]
Η 100χρονη επιζώσα του Ολοκαυτώματος, Μάργκοτ Φρίντλαντερ, καταδίκασε εκείνους τους αντιεμβολιαστές διαδηλωτές που φορούν το εβραϊκό κίτρινο αστέρι.
2 h
iefimerida.gr
Με το βλέμμα στην Ουκρανία οι Βρυξέλλες: Επικοινωνία Κουλέμπα - Μπορέλ για την κρίση με τη Ρωσία
Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Νμίτρο Κουλέμπα, δήλωσε ότι επικοινώνησε σήμερα με τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Συνεχίζουν σε αρνητικό έδαφος οι δείκτες στη Wall Street
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Dow Jones υποχώρησε μόλις 0,3%, ο S&P 500 έχασε 1,6% και ο Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα κατά 3%
2 h
www.protothema.gr
Γερμανία: Για ελλείψεις σε σοκολατένια κουνελάκια το Πάσχα προειδοποιούν οι ζαχαροπλάστες
Οι περιορισμένες προμήθειες εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων της ζάχαρης και του κακάο, καθώς και τα παγκόσμια προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, θα μπορούσαν…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
ΔΕΔΔΗΕ - νεότερη ενημέρωση: Σε Κορωπί και Μαραθώνα παραμένουν τα προβλήματα ηλεκτροδότησης
Ολοκληρώνεται η αποκατάσταση του δικτύου χαμηλής τάσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ προβλήματα ηλεκτροδότησης παραμένουν σε Κορωπί και Μαραθώνα.
2 h
iefimerida.gr
Εκουαδόρ - Βραζιλία: Σοκαριστική «καρατιά» στον λαιμό του Κούνια, δύο αποβολές και μια ακυρωθείσα κόκκινη σε 30 λεπτά! (vid)
Χάθηκε το μέτρο από την αρχή του Εκουαδόρ-Βραζιλία, ο κίπερ των γηπεδούχων αποβλήθηκε μετά από «καρατιά» στον λαιμό του Ματέους Κούνια κι ακολούθησαν δύο ακόμα αποβολές μέχρι το 30', με την τελευταία να ακυρώνεται μέσω VAR!
2 h
gazzetta.gr
Ίντερ: Ολοκληρώνεται και ο δανεισμός του Καϊσέδο
Διπλό μεταγραφικό «χτύπημα» μέσα μόλις ένα 24ωρο ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει η Ίντερ, αφού μετά το Γκόσενς είναι έτοιμη να ολοκληρώσει και τον δανεισμό του Καϊσέδο.
2 h
gazzetta.gr