Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν

Αυτό που έρχεται, είναι τόσο δυνατό που θα ανατρέψει τα πάντα...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Πάτρα: Παραλίγο τραγωδία από σύγκρουση οχημάτων (photos)
Πάτρα: Σοκαριστικό τροχαίο στο κέντρο της πόληςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ολυμπιακός: «Σαφάρι» για επιθετικό - Όνομα-έκπληξη στη λίστα (photos+video)
Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» σκανάρουν την αγορά προκειμένου να βρεθεί ο κατάλληλος επιθετικός για την ομάδα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μακριά μαλλιά, σαμπάνιες και ναρκωτικά: Το πρώτο βίντεο κλιπ στην καριέρα του Βαλάντη είναι το απόλυτο χάος
Όταν κυκλοφόρισε το «Σε Ζητώ Στα Σινεμά», ο Χρυσοβαλάντης Αυγενικός δεν θύμιζε σε τίποτα τον παίκτη του Survivor
www.protothema.gr
Φόνσου κατά Μαλέσκου: «Δεν έχουν δικαίωμα τέτοια κορίτσια να μιλάνε για ανθρώπους σαν τον Χαλκιά»
Η ηθοποιός εξήγησε γιατί δεν την βλέπουμε σε τηλεοπτικές σειρές
www.protothema.gr
Κορωνοϊός: Τι προβλέπεται για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που νοσούν -Τα 5 «SOS» της νέας ρύθμισης
Στο πλαίσιο για τις άδειες που θα ισχύει για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που νοσούν από κορωνοϊό κατέληξε το υπουργείο Εργασίας.
iefimerida.gr
Εισβολή στο Καπιτώλιο: Ήττα για Ντόναλντ Τραμπ – Στην επιτροπή αρχεία του Λευκού Οίκου
Όλες οι επικοινωνίες και οι επαφές του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021 θα παραδοθούν στην ειδική εξεταστική επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου των ΗΠΑ. Σημειώνεται πως η ειδική επιτροπή διενεργεί έρευνα για τον ρόλο του πρώην πρόεδρου των ΗΠΑ στην ... Περισσότερα To άρθρο Εισβολή στο Καπιτώλιο: Ήττα για Ντόναλντ Τραμπ – Στην επιτροπή αρχεία του Λευκού Οίκου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας
Ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας ο οποίος συνελήφθη χτες στη Θεσσαλονίκη.
iefimerida.gr
Αντώνης Ρέμος-Υβόννη Μπόσνιακ: Βόλτα με την κόρη τους Eλένη
Ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ, έχουν αποκτήσει μια κόρη, την Ελένη Πασχαλίδη η οποία είναι γεννημένη ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου...
www.zougla.gr
Η Νίκολα Πελτζ θα παντρευτεί με νυφικό... άλλού Οίκου -Δεν θα το ράψει η πεθερά της
Οι πρώτες λεπτομέρειες του γάμου του Μπρούκλιν Μπέκαμ και της ηθοποιού Νίκολα Πελτζ μόλις έγιναν γνωστές και φαίνεται πως η Βικτόρια δεν θα ράψει το νυφικό της νύφης της.
iefimerida.gr
Πάτρα: Βίντεο από τη στιγμή που σχολικό λεωφορείο παίρνει φωτιά και τυλίγεται ταχύτατα στις φλόγες
Το λεωφορείο πιάνει φωτιά και αυτή επεκτείνεται ταχύτατα και το τυλίγει. Οι εικόνες που καταγράφονται από κινητά τηλέφωνα κόβουν την ανάσα… Ολοσχερώς καταστράφηκε τα ξημερώματα από φωτιά που εκδηλώθηκε, ένα τουριστικό λεωφορείο το οποίο κατευθυνόταν στον δήμο Ερυμάνθου για να παραλάβει μαθητές και να τους μεταφέρει στα σχολεία τους. Ο οδηγός μετά τη φωτιά που ... Περισσότερα To άρθρο Πάτρα: Βίντεο από τη στιγμή που σχολικό λεωφορείο παίρνει φωτιά και τυλίγεται ταχύτατα στις φλόγες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κασκαντέρ πηδά μέσα από ένα βαν
O Ρώσος κασκαντέρ Evgueni Tchebotarev διασκεδάζει πετώντας μέσα από ένα βαν που κινούταν με 80 χλμ/ώρα. Το βαν με τρεις επιβάτες κατευθυνόταν προς τον κασκαντέρ...
www.zougla.gr
Κοιλιακοί φέτες με 4 σούπερ ασκήσεις – Ξεκινήστε τώρα!
Όλοι τους θέλουμε, τους ονειρευόμαστε και τώρα ήρθε η ώρα να τους αποκτήσουμε! Το μυστικό για να αποκτήσουμε κοιλιακούς πέτρα και δυνατό κορμό είναι οι τέσσερις ασκήσεις που μας προτείνει η personal trainer Σοφία Περδίκη
www.protothema.gr
Δικηγόρος Μίνας Αρναούτη: Έχει καταστραφεί η ζωή της εδώ και 5,5 χρόνια
Εκδικάζονται σήμερα οι αγωγές αποζημίωσης για το τροχαίο
www.protothema.gr
Η βασίλισσα Λετίθια φόρεσε δερμάτινο κολάν και τράβηξε τα φλας πάνω της -Η κομψή ροκ εμφάνιση που συζητήθηκε
Η βασίλισσα Λετίθια και ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας βρέθηκαν χθες στην 42η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού στη Μαδρίτη.
iefimerida.gr
Η κατάθεση σοκ την πρώην συζύγου του «νταή» της Αργυρούπολης -Περιγράφει το απόλυτο κολαστήριο, ανελέητο ξύλο
Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 46χρονος από την Αργυρούπολη, που χτύπησε βάναυσα τη σύντροφο του, αφήνοντας την σε λιπόθυμη κατάσταση.
iefimerida.gr
Δικηγόρος Μίνας Αρναούτη λίγο πριν τη δίκη Παντελίδη: Η ζωή της έχει καταστραφεί εδώ και 5,5 χρόνια
Ο δικηγόρος της Μίνας Αρναούτη μίλησε για την δίκη σχετικά με το δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή του ο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βόλος: Λήστεψαν δομή φιλοξενίας στην οποία διέμεναν - Στον ανακριτή οι τρεις ανήλικοι
Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα Πέμπτη τρεις ανήλικοι, οι οποίοι φέρεται πως λήστεψαν τη δομή φιλοξενείας στην οποία διέμεναν...
www.zougla.gr
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, δείτε πού έχει καθυστερήσεις
Η κίνηση τώρα στους δρόμους της Αθήνας - Δείτε live εικόνα
www.protothema.gr
Μετρό: Κλειστός από τις 11:00 ο σταθμός «Πανεπιστήμιο»
Κλειστός θα είναι για κάποιες ώρες ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» καθώς στο κέντρο της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, από τις 11 το πρωί οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό χωρίς στάση. Όσοι λοιπόν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν σήμερα (20.01.2022) το Μετρό θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους ότι ... Περισσότερα To άρθρο Μετρό: Κλειστός από τις 11:00 ο σταθμός «Πανεπιστήμιο» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Προημιτελικοί Κυπέλλου: Ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική με το Άρης - Λαμία
Η σειρά των πρώτων αγώνων στα προημιτελικά του θεσμού του Κυπέλλου Ελλάδας ολοκληρώνεται με το Άρης - Λαμία το βράδυ της Πέμπτης.
www.protothema.gr
Μπακς - Γκρίζλις 126-114: Απόλυτος κυρίαρχος ο Αντετοκούνμπο
Οι Μιλγουόκι Μπακς (28-19) με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μετράει 33 πόντους, 15 ριμπάουντ, πήρε τη νίκη απέναντι στους «καυτούς» Μέμφις Γκρίζλις (31-16) με 126-114. Επέστρεψε ο Τζρου Χόλιντεϊ
www.protothema.gr
Αδέσποτη σφαίρα καρφώθηκε στο ταρτάν του Εθνικού Σταδίου Χανίων [εικόνες]
Προβληματισμό προκαλούν εικόνες από το Εθνικό Στάδιο Χανίων στις οποίες φαίνεται μία αδέσποτη σφαίρα να έχει καρφωθεί στο ταρτάν
iefimerida.gr
Τρως κρέας; Δες τι μπορεί να πάθεις
Τι μπορεί να σου συμβεί εν έτει 2022 επειδή προτιμάς μία μπριζόλα;Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το double-double που έκανε στο Μπακς – Γκρίζλις
Οι Μιλγουόκι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να τους.. παίρνει από το χέρι, στην εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στους Μέμφις Γκρίζλις. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να φτάνει σε ακόμη ένα double-double, οι Μπακς επικράτησαν των Μέμφις Γκριζλις στο Μιλγουόκι με 126-114. τα “Ελάφια” ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 28-19, με τον “Greek ... Περισσότερα To άρθρο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το double-double που έκανε στο Μπακς – Γκρίζλις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μπουλς - Καβαλίερς 117-104: Τέλος στο αρνητικό σερί με τριαντάρα ΝτεΡόζαν
Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν σημείωσε 30 πόντους, ο Νίκολα Βούτσεβιτς πρόσθεσε 24 και οι Σικάγο Μπουλς (28-15) σταμάτησαν το αρνητικό σερί των 4 ηττών, επικρατώντας των Κλίβελαντ Καβαλίερς (27-19) με 117-104.
www.protothema.gr
ΗΠΑ: Ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων λόγω της ενεργοποίησης του 5G στα αεροδρόμια
Μερικές καθυστερήσεις αλλά και ακυρώσεις πτήσεων ανακοίνωσε ότι είχε χθες Τετάρτη (20.1.2022) η αεροπορική εταιρία American Airlines, ως συνέπεια της ενεργοποίησης των υπηρεσιών 5G σε αεροδρόμια των ΗΠΑ, ενώ υπήρξαν και άλλες επιπτώσεις στον στόλο των περιφερειακών αεροσκαφών της. Ο υπεύθυνος επιχειρησιακής λειτουργίας της American Airlines, Ντέιβιντ Σέιμουρ, ενημέρωσε τους εργαζόμενους της εταιρίας ότι αναμένει ... Περισσότερα To άρθρο ΗΠΑ: Ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων λόγω της ενεργοποίησης του 5G στα αεροδρόμια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Στην περιοχή των 41.000 δολαρίων κινείται το Bitcoin
Στην περιοχή των 41.000 δολαρίων κινείται το Bitcoin, εν μέσω αυξημένων ανησυχιών για τις επιπτώσεις της μετάλλαξης Όμικρον στη διεθνή οικονομία.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
NielsenIQ: Μειωμένες οι πωλήσεις του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων τον Δεκέμβριο του 2021
Μειωμένες κατά 1% ήταν οι πωλήσεις στο σύνολο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων τον μήνα Δεκέμβριο του 2021 σε σχέση...
www.zougla.gr
Πώς ανύπαρκτη εταιρεία «άρπαξε» 60.000 ευρώ από φαρμακοποιό στο Αίγιο!
Νέα διαδικτυακή απάτη - Ο φαρμακοποιός δεν υποψιάστηκε την παγίδα, όταν οι «υπεύθυνοι» της εταιρείας, του ζήτησαν τους κωδικούς του τραπεζικού του λογαριασμού
www.protothema.gr
Μακριά μαλλιά και σαμπάνιες: Το πρώτο βίντεο κλιπ στην καριέρα του Βαλάντη είναι το απόλυτο χάος
Όταν κυκλοφόρισε το «Σε Ζητώ Στα Σινεμά», ο Χρυσοβαλάντης Αυγενικός δεν θύμιζε σε τίποτα τον παίκτη του Survivor.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Νάγκετς - Κλίπερς 130-128: Triple double με 49 πόντους ο Γιόκιτς
Ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε πράματα και θάματα στο παρκέ με triple double και 49 πόντους. Νίκη για τους Νάγκετς (23-20) στην παράταση επί των Κλίπερς (22-24) με 130-128
www.protothema.gr
Μπόρις Τζόνσον: Δραματικές στιγμές για την έξι εβδομάδων κόρη του που νόσησε από κορονοϊό
Το μωρό του Μπόρις Τζόνσον μολύνθηκε από κορονοϊό και πέρασε δύσκολες ώρες, αποκαλύπτει ο βρετανικός Τύπος. Η έξι εβδομάδων κόρη του…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Άνδρας στο ραδιομέγαρο του BBC χτυπούσε με σφυρί, επί 4 ώρες, άγαλμα παιδόφιλου καλλιτέχνη
Ως ένδειξη διαμαρτυρίας απέναντι στο έργο ενός γνωστού παιδόφιλου καλλιτέχνη, ένας άνδρας είχε σκαρφαλώσει με σκάλα στην πρόσοψη του ραδιομεγάρου του BBC και επί τέσσερις ώρες πάσχιζε να καταστρέψει, χτυπώντας το με σφυρί ένα αμφιλεγόμενο γλυπτό. Το περιστατικό συνέβη νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης 12/1, όταν ο άνδρας έφτασε στο κτίριο και χρησιμοποίησε μια σκάλα […]
www.makeleio.gr
Μετρό Θεσσαλονίκης: Έκπληκτοι με τα νέα αρχαιολογικά ευρήματα που ανατρέπουν τα δεδομένα
Το Μετρό Θεσσαλονίκης, λίγο πριν ολοκληρωθεί συνεχίζει να εκπλήσσει. Η αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει στο φως νέα, εντυπωσιακά ευρήματα… Ευρήματα που παραπέμπουν στα ρωμαϊκά χρόνια αποκαλύπτονται στον σταθμό της Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, καθώς συνεχίζεται η απόσταση των αρχαιοτήτων. Στις αρχές Φεβρουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί η απόσπαση της κεντρικής λεωφόρου Decumanus maximus – Μέση Οδός για ... Περισσότερα To άρθρο Μετρό Θεσσαλονίκης: Έκπληκτοι με τα νέα αρχαιολογικά ευρήματα που ανατρέπουν τα δεδομένα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Λέικερς - Πέισερς 104-111: Η υπόσχεση του ΛεΜπρόν κράτησε για ένα ματς
Οι Ιντιάνα Πέισερς (16-29) πήρα τη νίκη στο Λος Άντζελες απέναντι στους Λέικερς (22-23) με 111-104 και τον Κάρις ΛεΒέρτ να σταματάει στους 30 πόντους. Διάστρεμμα για τον Σαμπόνις.
www.protothema.gr
Σχολεία: Γεμίζουν τα απουσιολόγια λόγω κορονοϊού με.. γονική συναίνεση
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν δάσκαλοι και καθηγητές έχουν ήδη κλείσει 50 τμήματα και απουσιάζει το 20% των μαθητών από τα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μπακς – Γκρίζλις 126-114: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επανέφερε τα «Ελάφια» στις νίκες
Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν βρίσκονται σε… καλό φεγγάρι. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όμως προσπαθεί να επαναφέρει τη σταθερότητα και τους βοήθησε να επικρατήσουν των Γκρίζλις με 126-114 στην επιστροφή του Τζρου Χόλιντεϊ μετά από απουσία έξι αγώνων. Οι Μιλγουόκι Μπακς μετρούσαν δύο συνεχόμενες ήττες και μόλις δύο νίκες στα οκτώ τελευταία τους ματς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ... Περισσότερα To άρθρο Μπακς – Γκρίζλις 126-114: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επανέφερε τα «Ελάφια» στις νίκες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μαγιορκίνης: Δεν υπάρχει σενάριο ανοσίας αγέλης από τον κορονοϊό – Γιατί δεν μπορεί να επιτευχθεί
Στην ανοσία της αγέλης και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να επιτευχθεί αναφέρθηκε ο Γκίκας ΜαγιορκίνηςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Όταν ακούει τη μουσική μου παύει να είναι μητέρα μου», λέει ο Good Job Nicky για τη Σοφία Αλιμπέρτη
Τι είπε ο ταλαντούχος Νικόλας Βαρθακούρης για τη μουσική του, τη Eurovision και τα μελλοντικά του σχέδια
www.protothema.gr
Η Heidi Klum ασφάλισε τα δίμετρα πόδια της και το ποσό ζαλίζει
Το ένα πόδι αξίζει πιο πολλά δολάρια από το άλλο!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μεγαλομέτοχος σε εταιρεία που ετοιμάζει θεραπεία για τον κορωνοϊό
Μπορεί η απόφαση του Νόβακ Τζόκοβιτς να μην εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού να του στοίχισε τελικά την ευκαιρία να αγωνιστεί στο Australian Open, αλλά ο αστέρας του τένις φαίνεται ότι έχει ένα εφεδρικό σχέδιο.
iefimerida.gr
Έθιμα και τελετουργίες της νησιωτικής Ελλάδας στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη, έθιμα, παραδοσιακές τέχνες και κοινωνικές τελετουργίες...
www.zougla.gr
Γιώργος Καραγιώργης, o γλεντζές του «Elysee» που έκανε Eλλάδα… το Λονδίνο
Για τους συγγενείς και συμπατριώτες του ήταν ο δικός τους Τζιώρτζης, ο «Ζορμπάς» του Λευκονοίκου, ο λεβέντικος πλάτανος της Μεσακριάς. Για όλους τους υπόλοιπους ο φιλάνθρωπος και πατριώτης Γιώργος Καραγιώργης, που άφησε στα 92 του την τελευταία του πνοή ανήμερα τα Χριστούγεννα, ήταν ο πασίγνωστος «Eλυζές». Ο ακαταπόνητος δημιουργός και φλογερή «ψυχή» του θρυλικού «Elysee». […]
www.makeleio.gr
Ξυλοκόπησε και λήστεψε τον πατέρα του!
Ο 28χρονος τον ακινητοποίησε, τον χτύπησε και του άρπαξε 50 ευρώ από το πορτοφόλι
www.protothema.gr
#Με_την_Γεωργία: Χαμός στα social media για την 24χρονη στη Θεσσαλονίκη που κατήγγειλε τον βιασμό της
Συγκλονισμένο είναι το πανελλήνιο μετά την καταγγελία της 24χρονης Γεωργίας ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού παραμονή Πρωτοχρονιάς στη Θεσσαλονίκη. Γεγονός που αποτυπώνεται και στα social media, αφού και στο Twitter πρώτο trend είναι το #Με_την_Γεωργία.  Η 24χρονη Γεωργία γεμάτη τόλμη και θάρρος μίλησε για τον εφιάλτη που βίωσε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς. Όπως καταγγέλλει, έπεσε ... Περισσότερα To άρθρο #Με_την_Γεωργία: Χαμός στα social media για την 24χρονη στη Θεσσαλονίκη που κατήγγειλε τον βιασμό της δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
NBA: Επιτέλους... νίκη για Μπακς - Double-double από Αντετοκούνμπο (photos+video)
NBA: Επιστροφή στις νίκες για τους Μιλγουόκι Μπακς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σημειώνει ακόμα ένα double-double.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τουρκικά ΜΜΕ για Rafale: Η χαρά της Ελλάδας για τα αεροσκάφη από δεύτερο χέρι
Η άφιξη των γαλλικών Rafale χθες Τετάρτη (19.1.2022) στην Αθήνα, φιλοξενήθηκε και από τα ΜΜΕ της Τουρκίας με εκτενή δημοσιεύματα, τα οποία περιέχουν μια δόση ειρωνείας, καθώς φαίνεται η ενόχληση της γειτονικής χώρας για τον εξοπλισμό της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, η εφημερίδα Hurriyet αναφέρεται στην υποδοχή των αεροσκαφών ως «σόου της Ελλάδας με τα Rafale», σημειώνοντας ... Περισσότερα To άρθρο Τουρκικά ΜΜΕ για Rafale: Η χαρά της Ελλάδας για τα αεροσκάφη από δεύτερο χέρι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr