Οι ομιλίες του Πάπα Φραγκίσκου και της Κατερίνας Σακελλαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο

«Ο λαός μας εκτιμά την αγάπη σας, καθώς και την εκ μέρους σας αναγνώριση της σημαντικής συμβολής του ελληνικού πνεύματος…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Καραγιάννης: Μέσα σε τρεις μήνες το κράτος έχει διαθέσει σχεδόν 41 εκατ. ευρώ στους σεισμόπληκτους της Κρήτης
Στις κινήσεις που έγιναν αμέσως μετά την εκδήλωση του καταστροφικού σεισμού στην Κρήτη αναφέρθηκε από το βήμα της Βουλής ο Γιώργος Καραγιάννης.
iefimerida.gr
Το θέατρο «Νέος Ακάδημος» έκοψε την πίτα του
Στο θέατρο θα παίζονται μέχρι την Κυριακή των Βαΐων οι παραστάσεις «Οι Άθικτοι» και η «Ποντικοπαγίδα»
www.protothema.gr
Μετάλλαξη Όμικρον: Πρώτη μοριακή ανάλυση της πρωτεΐνης ακίδας- Γιατί είναι τόσο μεταδοτική;
Για πρώτη φορά επιστήμονες της Ιατρικής Σχολής του καναδικού Πανεπιστημίου της Βρετανικής Κολομβίας στο Βανκούβερ κατάφεραν να αναλύσουν την πρώτη στον κόσμο δομική ανάλυση σε μοριακό επίπεδο της πρωτεΐνης ακίδας της μετάλλαξης Όμικρον, με την οποία ο κορονοϊός προσδένεται στα ανθρώπινα κύτταρα και τα μολύνει. Τα ευρήματα για την μετάλλαξη Όμικρον ρίχνουν περισσότερο φως στους ... Περισσότερα To άρθρο Μετάλλαξη Όμικρον: Πρώτη μοριακή ανάλυση της πρωτεΐνης ακίδας- Γιατί είναι τόσο μεταδοτική; δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κρήτη: Έπαιξε θέατρο ότι ήθελε να αγοράσει το αυτοκίνητο και έγινε πλουσιότερος κατά 20.000 ευρώ
Ανεξέλεγκτοι δρουν όπως φαίνεται οι απατεώνες και στην Κρήτη που καταφέρνουν να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά από τα θύματά τους. Δύο νέες περιπτώσεις καταγγέλθηκαν στο νησί το προηγούμενο 24ωρο με θύματα έναν άνδρα που διαμένει στη Σητεία και μία γυναίκα – ιδιοκτήτρια εμπορικού καταστήματος στο Ηράκλειο. Στην πρώτη περίπτωση, το θύμα έχασε, όπως κατήγγειλε, 20.000 ... Περισσότερα To άρθρο Κρήτη: Έπαιξε θέατρο ότι ήθελε να αγοράσει το αυτοκίνητο και έγινε πλουσιότερος κατά 20.000 ευρώ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σύλληψη ιερέα για βιασμό ανήλικης: Υπάρχουν και άλλες καταγγελίες κοριτσιών, έβρισκε τα θύματα του στο κατηχητικό
Ενας 37χρονος ιερέας συνελήφθη σήμερα για βιασμό επανειλειμμένα ανήλικης, μιας 16χρονης κοπέλας, το 2019. Και δεν είναι η μόνη περίπτωση που ερευνάται...
iefimerida.gr
ΚΚΕ (Σοφιανός): Να γιγαντωθούν οι κινητοποιήσεις για ακρίβεια και υγεία
«Να γιγαντωθούν οι κινητοποιήσεις ενάντια σε μια εχθρική, αντιλαϊκή, βαθιά ταξική πολιτική για την ακρίβεια και την υγεία του λαού», τόνισε ο Νίκος Σοφιανός
iefimerida.gr
Περισσότεροι από 3 εκατ. πολίτες στην άυλη συνταγογράφηση -Πιερρακάκης: Την αξιοποιούν πάνω από 1 στους 3 ενήλικες
Ξεπέρασαν τα τρία εκατομμύρια οι εγγραφές στην άυλη συνταγογράφηση, σύμφωνα με στοιχεία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ).
iefimerida.gr
WRC - Ράλλυ Μόντε Κάρλο: Οι απόκοσμες νυχτερινές βόλτες στις Άλπεις (vid)
Οι πρώτες ειδικές διαδρομές της πρεμιέρας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2022 ήταν υπό το φως των προβολέων των αγωνιστικών.
gazzetta.gr
Νορβηγία: Αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν αναμένεται στο Όσλο για συνομιλίες για την ανθρωπιστική κρίση
Αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν αναμένεται στη Νορβηγία από τις 23 ως τις 25 Ιανουαρίου για συναντήσεις που θα επικεντρωθούν στην κρίσιμη ανθρωπιστική κατάσταση στο...
www.zougla.gr
Γεωργία Μπίκα: «Όποια κοπέλα έχει βιώσει αντίστοιχο περιστατικό να μιλήσει»
«Όποια κοπέλα έχει βιώσει κάποιο αντίστοιχο περιστατικό να βγει να μιλήσει», είπε κατά την έξοδό της από το τμήμα Ασφαλείας του Λευκού Πύργου...
www.zougla.gr
Βασίλης Μπισμπίκης: Ετσι αντέδρασε όταν τον ρώτησαν αν θα συνεργαστεί με την Δέσποινα Βανδή
Πώς αντέδρασε ο ηθοποιός, Βασίλης Μπισμπίκης, όταν ρωτήθηκε για τη συνεργασία με τη Δέσποινα Βανδή.
iefimerida.gr
Βαριές κατηγορίες στον ιερά που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης – Της ζητούσε άσεμνες φωτογραφίες
Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την προσεχή Τρίτη (25.01.2022) ζήτησε και πήρε ο 37χρονος ιερέας, ο οποίος κατηγορείται για σοβαρότατα αδικήματα, με ποινική και ηθική απαξία που δε συνάδουν με το ιερατικό του καθήκον και αφορούν τον βιασμό ενός ανήλικου κοριτσιού. Ο κατηγορούμενος ιερέας οδηγήθηκε (χωρίς καν χειροπέδες!) συνοδεία αστυνομικών ενώπιον του 3ου ανακριτή, από τον ... Περισσότερα To άρθρο Βαριές κατηγορίες στον ιερά που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης – Της ζητούσε άσεμνες φωτογραφίες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βαριές κατηγορίες στον ιερέα που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης – Της ζητούσε άσεμνες φωτογραφίες
Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την προσεχή Τρίτη (25.01.2022) ζήτησε και πήρε ο 37χρονος ιερέας, ο οποίος κατηγορείται για σοβαρότατα αδικήματα, με ποινική και ηθική απαξία που δε συνάδουν με το ιερατικό του καθήκον και αφορούν τον βιασμό ενός ανήλικου κοριτσιού. Ο κατηγορούμενος ιερέας οδηγήθηκε (χωρίς καν χειροπέδες!) συνοδεία αστυνομικών ενώπιον του 3ου ανακριτή, από τον ... Περισσότερα To άρθρο Βαριές κατηγορίες στον ιερέα που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης – Της ζητούσε άσεμνες φωτογραφίες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ποινική δίωξη στον 37χρονο ιερέα για τον βιασμό της ανήλικης -Σε αργία με απόφαση Ιερώνυμου
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρο από την υπόθεση του 37χρονου ιερέα στα Κάτω Πατήσια που για τον βιασμό ανήλικης 16 ετών.
iefimerida.gr
Γκασπάρ Ουλιέλ: Δείτε τον αδικοχαμένο Γάλλο σταρ να τραγουδά και χορεύει «Τα παιδιά του Πειραιά»
Σκηνή από την ταινία «Τίμα τη μητέρα σου και τη μητέρα σου» η πλοκή της οποίας εκτυλίσσεται στην Ελλάδα
www.protothema.gr
Δίολκος: Το λιθόστρωτο που οι αρχαίοι μετέφεραν πλοία από τον Σαρωνικό στον Κορινθιακό γίνεται αρχαιολογικός χώρος
Προχωρά η αποκατάσταση του Αρχαίου Διόλκου και η διαμόρφωσή του σε οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο.
iefimerida.gr
Meat Loaf: American legendary rocker dies at 74
“From his heart to your souls…don’t ever stop rocking!”
www.protothema.gr
Η Rimac Technology αυτονομείται
Η Rimac Group παρέχει πλέον αυτόνομη υπόσταση στην εταιρεία εξέλιξης και προμήθειας τεχνολογιών, Rimac Technology, η οποία ήδη συνεργάζεται με εταιρείες όπως η Kia και η Hyundai.
www.protothema.gr
ΞΕΣΑΛΩΣΑΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ! ΤΑ ΕΙΔΑΝ ΟΛΑ ΜΕ ΤΑ RAFALΕ ΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΚΑΙ ΆΡΧΙΣΕ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΟΣΟ ΔΕΝ ΠΑΕΙ Ο ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ!
Μας κατηγορεί ότι υποστηρίζουμε… τρομοκρατικές οργανώσεις και θέλει δίκαιο διαμοιρασμό στην ανατολική Μεσόγειο! Η απόκτηση των πρώτων έξι Rafale από την Πολεμική μας Αεροπορία έκανε τους Τούρκους να λυσσάξουν και αμόλυσαν τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου να αρχίσει πάλι τις απειλές. Αφορμή για να επιτεθεί σε Ελλάδα και Κύπρο ήταν η άδεια για να ανοίξουν γραφείο στην Κύπρο οι Κούρδοι της Συρίας. Προκλητικός ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών απείλησε ότι… θα πληρώσουμε το […]
www.makeleio.gr
Νησιά Τόνγκα: Αεροπλάνο μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια αλλά γύρισε πίσω λόγω κρούσματος κορονοϊού
Την ώρα που η βοήθεια φτάνει με το σταγονόμετρο στα νησιά  Τόνγκα, που υπέστησαν μεγάλες καταστροφές από το ηφαίστειο και το τσουνάμι, αεροπλάνο από την Αυστραλία που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια αναγκάστηκε να επιστρέψει στη βάση του καθώς εντοπίστηκε κρούσμα κορονοϊού στο πλήρωμά του. Στα νησιά Τόνγκα δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα κορονοϊού και για τον ... Περισσότερα To άρθρο Νησιά Τόνγκα: Αεροπλάνο μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια αλλά γύρισε πίσω λόγω κρούσματος κορονοϊού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βιασμός Θεσσαλονίκη-Γεωργία Μπίκα: «Να μιλήσουν όλα τα κορίτσια»
Στο αστυνομικό τμήμα για το επεισόδιο με τον δικηγόρο εμπλεκόμενου κατέθεσε η Γεωργία ΜπίκαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η τέλεια συνταγή για vegan μους σοκολάτας
Το μαλακό τόφου είναι το μυστικό συστατικό για αυτή τη βελούδινη vegan μους σοκολάτας. Χρειάζεται λίγα υλικά και είναι μία καλή πρόταση γλυκού για όσους ακολουθούν τη vegan διατροφή. Τα σμέουρα δένουν εκπληκτικά με τη μαύρη σοκολάτα.
www.protothema.gr
Νεκταρία Πολάκη: Νέα ΕΔΕ για την εξαδέλφη του Πολάκη για εξαφάνιση οπιοειδών αναλγητικών
Το όνομα της αναισθησιολόγου Νεκταρίας Πολάκη βρίσκεται για άλλη μία φορά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά για την εξαφάνιση οπιοειδών αναλγητικών.
iefimerida.gr
Αυτά τα 3 ζώδια βαρέθηκαν να τα θεωρούν όλοι «καλά παιδιά»
Τους έχει «γυρίσει» λίγο το μάτι, γι' αυτό πρόσεχε!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
2 ευρύχωρες, νεόδμητες μεζονέτες στην Αγία Παρασκευή προς πώληση –Με θέα σε πράσινο
Η Prosperty εξασφάλισε 2 ακίνητα ιδανικά για όσους επιζητούν την άνετη ζωή σε μία από τις ωραιότερες περιοχές της Αθήνας
www.protothema.gr
Wood: Τιμή στόχο 12,80 ευρώ και σύσταση «αγορά» δίνει για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Τιμή στόχο 12,80 ευρώ, δηλαδή 30% πάνω από τα τρέχοντα επίπεδα διαπραγμάτευσης, και σύσταση για «αγορά» δίνει για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Wood.
iefimerida.gr
ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων 625 εκατ. στις 26 Ιανουαρίου
Την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625...
www.zougla.gr
Κακουργηματική δίωξη για «σκληρά» αδικήματα στον ιερέα που συνελήφθη για βιασμό ανήλικης– Την Τρίτη η απολογία του
Σε αργία τέθηκε ο κληρικός - Στα δικαστήρια στην Ευελπίδων βρέθηκε και η κόρη του, η οποία φώναζε πως ο πατέρας της είναι αθώος - Ο 37χρονος ιερέας λειτουργεί σε εκκλησία στα Κάτω Πατήσια και είναι πατέρας τριών παιδιών
www.protothema.gr
Βιασμός ανήλικης από ιερέα: Την Τρίτη η απολογία του - «Είναι αθώος» φώναζε η κόρη του
Ο 37χρονος ιερέας που κατηγορείται για τον βιασμό της ανήλικης στα Κάτω Πατήσια οδηγήθηκε στα δικαστήρια το πρωί της ΠαρασκευήςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Νίκος Καπραβέλος: Ο κορονοϊός μας έχει ξεγελάσει όλους και η ανοσία απομακρύνεται
«Ο κορονοϊός μας έχει ξεγελάσει όλους, έχει αλλάξει την εικόνα, παρακάμπτει και τα εμβόλια άρα η ανοσία πλέον απομακρύνεται, βλέπουμε ότι οι παραλλαγές απαιτούν νέα εμβόλια, επομένως η ανοσία αγέλης δεν είναι εφικτή στο άμεσο διάστημα και οι μεταλλάξεις θα είναι συνεχώς μπροστά μας», είπε ο Νίκος Καπραβέλος, σχολιάζοντας την πορεία της μετάλλαξης Όμικρον στην ... Περισσότερα To άρθρο Νίκος Καπραβέλος: Ο κορονοϊός μας έχει ξεγελάσει όλους και η ανοσία απομακρύνεται δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
#Cancel_Kopsialis: Το χάσταγκ που κατακλύζει το Τwitter - Τι συνέβη με τον γνωστό influencer
Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης είναι ο κορυφαίος -από πλευρά αριθμών- influencer της χώρας, ωστόσο, μετά την υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη τα social media βρίσκονται εναντίον του
www.protothema.gr
Πάνω από 3.000.000 πολίτες αξιοποιούν την άυλη συνταγογράφηση
Aπό τον Μάρτιο του 2020, 3.001.144 πολίτες έχουν καταχωρίσει στην πλατφόρμα ehealth.gov.gr το τηλέφωνο και το e-mail τους
www.protothema.gr
Αρμάνι: Off ο Ντατόμε με ΤΣΣΚΑ
Ο Τζίτζι Ντατόμε δεν θα ενισχύσει την προσπάθεια της Αρμάνι κόντρα στην ΤΣΣΚΑ (19:00)
gazzetta.gr
ΤΙ ΛΕΣ ΤΩΡΑ; Αεροσκάφος στις ΗΠΑ έκανε αναστροφή εν πτήσει διότι επιβάτιδα δεν ήθελε να φορέσει μάσκα
Αεροσκάφος της εταιρείας American Airlines το οποίο εκτελούσε πτήση από το Μαϊάμι στο Λονδίνο (ΗΒ) έκανε αναστροφή στα μισά του δρόμου χθες Πέμπτη, διότι επιβάτιδα αρνήθηκε να βάλει τη μάσκα της, ανακοίνωσε ο αερομεταφορέας. «Η πτήση 38 της American Airlines που συνέδεε το Μαϊάμι με το Λονδίνο επέστρεψε στο Μαϊάμι εξαιτίας του ότι πελάτισσα προκάλεσε πρόβλημα αρνούμενη […]
www.makeleio.gr
Χιόνισε δώρα στα καταστήματα ΟΠΑΠ την περίοδο των Χριστουγέννων
750 νικητές σε όλη την Ελλάδα ανέδειξε το πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις»Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βόμβα Γκιώνη για κύκλωμα πορνογραφίας με εμπλοκή Κυπρίων πολιτικών (vid)
Σοκ προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις του ακτιβιστή Ηλία Γκιώνη σχετικά με το κύκλωμα Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Κύπρου.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Εκπληξη: Η Μάρθα Στιούαρτ ήταν ζευγάρι με τον Άντονι Χόπκινς – Ο λόγος που χώρισαν είναι λίγο ανατριχιαστικός
Η Μάρθα Στιούαρτ υπήρξε ζευγάρι με τον Άντονι Χόπκινς αλλά το πιο σοκαριστικό είναι ο λόγος για τον οποίο χώρισαν.
iefimerida.gr
Μια χώρα «κομμένη στα δύο» -Η Δυτική Αυστραλία κλείνει τα σύνορά της λόγω αύξησης θανάτων από Covid-19
Η αύξηση των θανάτων εξαιτίας του κορωνοϊού στο δυτικό τμήμα της Αυστραλίας κλείνει τα σύνορα με το ανατολικό, χωρίζοντας στα δύο τη χώρα.
iefimerida.gr
Νίκος Τζανάκης: Ο κορονοϊός κρύβει άσσο στο μανίκι – Κίνδυνος νέας πιο επικίνδυνης μετάλλαξης
Επιφυλακτικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Νίκος Τζανάκης, σχετικά με την πορεία της πανδημίας κορονοϊού. Όπως είπε ο Νίκος Τζανάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, ο κορονοϊός παρουσιάζει πανευρωπαϊκά έξαρση, την ώρα που στη χώρα μας τα κρούσματα βρίσκονται σε ύφεση και οι επιστήμονες είναι σε εγρήγορση υπό τον κίνδυνο δημιουργίας νέας και ... Περισσότερα To άρθρο Νίκος Τζανάκης: Ο κορονοϊός κρύβει άσσο στο μανίκι – Κίνδυνος νέας πιο επικίνδυνης μετάλλαξης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νικ Κύργιος και Θανάσης Κοκκινάκης σαρώνουν στο διπλό του Australian Open
Ο Νικ Κύργιος κι ο Θανάσης Κοκκινάκης δεν κατάφεραν να προχωρήσουν στο μονό του Australian Open, ωστόσο στο διπλό δείχνουν ικανοί να φτάσουν ψηλά. Το αυστραλιανό δίδυμο Κύργιος – Κοκκινάκης σαρώνει στο διπλό του Australian Open και τρελαίνει κόσμο στη Μελβούρνη. Οι Κύργιος/Κοκκινάκης ξεπέρασαν το πολύ υψηλό εμπόδιο Μάτε Πάβιτς/Νίκολα Μέκτιτς, επικεφαλής του ταμπλό, με ... Περισσότερα To άρθρο Νικ Κύργιος και Θανάσης Κοκκινάκης σαρώνουν στο διπλό του Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κρατερός Κατσούλης για Κατερίνα Καραβάτου: «Πιο πολύ ήμασταν μαζί στην εκπομπή παρά τις υπόλοιπες ώρες»
Συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος παραχώρησε ο Κρατερός Κατσούλης...
www.zougla.gr
Η Νατάσσα Μποφίλιου live στο VOX
Δύο χρόνια μετά από την τελευταία φορά που εμφανίστηκε live σε κλειστό χώρο, η Νατάσσα Μποφίλιου, πάντα με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο...
www.zougla.gr
Survivor spoiler: «Βόμβα» με ηθοποιό από τον «Σασμό»
Survivor Spoiler: Μετά τη δραματική σειρά, ταξιδεύει για τον Άγιο Δομίνικο; Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η «Κάρι Μπράντσο» ξαναφόρεσε το εμβληματικό Versace φόρεμα που είχε βάλει στο Παρίσι -Κοστίζει 80 χιλ. δολάρια
Νοσταλγική διάθεση είχε το νέο επεισόδιο του «And just like that», καθώς έκανε μια βουτιά στο παρελθόν που συγκίνησε τους φαν του «Sex and the City».
iefimerida.gr
Ανδρέας Μικρούτσικος: «Αν δεν ήταν ο Νίκος Κοκλώνης θα την είχα κάνει από αδυναμία να ζήσω»
Ο Ανδρέας Μικρούτσικος στην εκπομπή «Super Κατερίνα»...
www.zougla.gr
Ιταλία: Αρχίζουν την Δευτέρα στο κοινοβούλιο οι ψηφοφορίες για την προεδρική εκλογή
Το ιταλικό κοινοβούλιο συνέρχεται την Δευτέρα για να εκλέξει τον νέο πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, σε μία εκλογική διαδικασία όπου ο σημερινός πρωθυπουργός Μάριο...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα - Καιρός στην Αθήνα: Έρχεται χιονιάς από τη Δευτέρα, προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονα φαινόμενα - Πού θα το «στρώσει»
Προσοχή εφιστούν οι μετεωρολόγοι στις εθνικές οδούς, χιονοθύελλα προβλέπεται από το βράδυ της ερχόμενης Δευτέρας στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας - Δείτε χάρτες
www.protothema.gr