Οι συναντήσεις του Χρήστου Στυλιανίδη στις Βρυξέλλες

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Στυλιανίδη στις Βρυξέλλες.
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Στην Εσθονία έξι αμερικανικά F-15 καθώς κλιμακώνεται η ένταση με τη Ρωσία για την Ουκρανία
Έξι αμερικανικά αεροσκάφη F-15 προσγειώθηκαν σήμερα σε μια αεροπορική βάση της Εσθονίας και θα παραμείνουν εκεί για μιάμιση εβδομάδα, καθώς το ΝΑΤΟ ενισχύει τις στρατιωτικές του δυνάμεις στην ανατολική πτέρυγα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, εν μέσω της κλιμακούμενης κρίσης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θέτει δυνάμεις σε ετοιμότητα και ... Περισσότερα To άρθρο Στην Εσθονία έξι αμερικανικά F-15 καθώς κλιμακώνεται η ένταση με τη Ρωσία για την Ουκρανία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
4 m
www.newsit.gr
ΕΚΑΒ: Να αποφεύγονται οι μη απαραίτητες μετακινήσεις – Κίνδυνος καταγμάτων από πτώσεις λόγω παγετού
Έκτακτη ανακοίνωση από το ΕΚΑΒ προς τους πολίτες για αποφυγή μη απαραίτητων μετακινήσεων. Λόγω παγετού εγκυμονούν κίνδυνοι σοβαρών ατυχημάτων. Όπως τονίζει το ΕΚΑΒ, «λόγω του αυξημένου παγετού που σημειώνεται σε αρκετές περιοχές του νομού Αττικής αλλά και άλλων νομών της χώρας, συνεπεία των σφοδρών χιονοπτώσεων της κακοκαιρίας Ελπίδα, απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες να ... Περισσότερα To άρθρο ΕΚΑΒ: Να αποφεύγονται οι μη απαραίτητες μετακινήσεις – Κίνδυνος καταγμάτων από πτώσεις λόγω παγετού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
4 m
www.newsit.gr
Super League 2: Πεντάρα η Βέροια, γκέλαρε η Ξάνθη, σεφτέ η Καβάλα
Η Βέροια συνέτριψε με 5-0 τον Απόλλωνα Πόντου, η Ξάνθη γκέλαρε εντός έδρας με τον Απόλλωνα Λάρισας (0-0), ενώ η Καβάλα σημείωσε την πρώτη της νίκη, 1-0 τα Τρίκαλα.
5 m
gazzetta.gr
Ορίστε και οι τούρκικες μάσκες σε μεγάλο super market (Εικόνες)
Η εισαγωγή μασκών για τον κορωνοϊό είναι γεγονός. Ότι και μεγάλο ελληνικό super market όμως, θα προμήθευε τους πελάτες του με τουρκικές μάσκες δεν το περιμέναμε. Ορίστε και τα πειστήρια που μας έστειλε αναγνώστης.
8 m
www.makeleio.gr
Άρτα: Τέλος στο θρίλερ - Εντοπίστηκε σώος ο 46χρονος πυροσβέστης
Άρτα: Τον μετέφεραν με φορείο σε σημείο όπου μπορούσε να προσεγγίσει το Super Puma και να τον παραλάβει με ασφάλειαΠερισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Κλειστά σχολεία αύριο (27/1): Δεν θα λειτουργήσουν στην Εύβοια
Κλειστά τα σχολεία στην Εύβοια την Πέμπτη και την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ανοίγει το λιανεμπόριο, μένουν κλειστά τα σχολεία στις πληγείσες περιοχές
Το πιο πιθανό σενάριο είναι το λιανεμπόριο αλλά και όλες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να ανοίξουν κανονικά την Πέμπτη (27/1), και μένει να δούμε πως θα λειτουργήσει ο δημόσιος τομέας.
gazzetta.gr
Πώς ο «χορός των πιγκουίνων» σας κρατάει ζεστούς στους -18 βαθμούς Κελσίου
Ο διάσημος Βρετανός παρουσιαστής και ιστορικός, σερ Ντέιβιντ Ατένμποροου, αποκαλύπτει το μυστικό των αυτόχθονων της Αρκτικής για να κρατηθούν ζεστοί
www.protothema.gr
ΝΕΟ ΕΚΤΑΚΤΟ διαδικτυακό ΜΑΚΕΛΕΙΟ απόψε στις 11! Συντονιστείτε!
Δεν έμεινε τίποτα όρθιο από το σαθρό οικοδόμημα που κατέστρεψε τους Έλληνες. Καλύτερα. Γιατί ήρθε η ώρα να ξαναχτίσουμε την πατρίδα μας. Συντονιστείτε λοιπόν στο διαδικτυακό ΜΑΚΕΛΕΙΟ για τη νέα εκπομπή με τον Στέφανο Χίο.
www.makeleio.gr
Νίκος Ανδρουλάκης: Μισή και κατόπιν εορτής η συγγνώμη του κ. Μητσοτάκη
«Για άλλη μια φορά, ο κ. Μητσοτάκης ζητά συγγνώμη κατόπιν εορτής», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης σε σχόλιό του την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «πρόκειται για μισή συγγνώμη, γιατί εκτός από τους εγκλωβισμένους στην Αττική Οδό, δεν είπε λέξη για όσους έμειναν και ... Περισσότερα To άρθρο Νίκος Ανδρουλάκης: Μισή και κατόπιν εορτής η συγγνώμη του κ. Μητσοτάκη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς: Το «τείχος» του Ντανίλ Μετβέντεφ πριν τον τελικό του Australian Open
Η ένατη «μάχη» του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ θα κρίνει την πρόκριση του Έλληνα πρωταθλητή στον τελικό του Australian Open. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα έχει την ευκαιρία την Παρασκευή (28/01) να πάρει ρεβάνς από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ για την ήττα του στον περσινό ημιτελικό του Australian Open, αντιμετωπίζοντας τον Ρώσο τενίστα και πάλι ... Περισσότερα To άρθρο Στέφανος Τσιτσιπάς: Το «τείχος» του Ντανίλ Μετβέντεφ πριν τον τελικό του Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς: Το «τείχος» του Ντανίλ Μεντβέντεφ πριν τον τελικό του Australian Open
Η ένατη «μάχη» του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ θα κρίνει την πρόκριση του Έλληνα πρωταθλητή στον τελικό του Australian Open. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα έχει την ευκαιρία την Παρασκευή (28/01) να πάρει ρεβάνς από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ για την ήττα του στον περσινό ημιτελικό του Australian Open, αντιμετωπίζοντας τον Ρώσο τενίστα και πάλι ... Περισσότερα To άρθρο Στέφανος Τσιτσιπάς: Το «τείχος» του Ντανίλ Μεντβέντεφ πριν τον τελικό του Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σύσταση ΔΝΤ στη Γαλλία να «χαλιναγωγήσει» τα οικονομικά της ταχύτερα
«Η Γαλλία θα πρέπει να χαλιναγωγήσει τα δημόσια οικονομικά της ταχύτερα από ό,τι έχει προγραμματίσει, ξεκινώντας από το επόμενο έτος κιόλας», συστήνει το Διεθνές...
www.zougla.gr
Μικροί κινηματογραφιστές σε δράση – «Μόνος στο σχολείο» και «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας», μερικές από τις ταινίες τους
Λίγο μετά το τελευταίο κουδούνι, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί αποχωρούν από το σχολείο χωρίς να αντιληφθούν ότι ένα παιδί...
www.zougla.gr
Υπουργείο Περιβάλλοντος: Δίμηνη παράταση για την ολοκλήρωση μεταβιβάσεων ακινήτων μέσω της βεβαίωσης μηχανικού
Ως τις 31 Μαρτίου η παράταση
www.protothema.gr
Λαμία: Γνωστή ψυχολόγος βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της – Οι πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας
Μία τραγική είδηση σοκάρει τη Λαμία. Μία 47χρονη επαγγελματίας ψυχικής υγείας – γνωστή στην τοπική κοινωνία – εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της! Η 47χρονη ψυχολόγος είχε να δώσει σημεία ζωής τουλάχιστον από τη Δευτέρα (24.01.2022), και όταν την αναζήτησαν οι δικοί της άνθρωποι, που ανησύχησαν, τη βρήκαν νεκρή στις 3:30 το μεσημέρι της Τετάρτης ... Περισσότερα To άρθρο Λαμία: Γνωστή ψυχολόγος βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της – Οι πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πέλκας: Η Χαλ του Ατζούν έκανε πρόταση δανεισμού στη Φενερμπαχτσέ
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία, η Χαλ του «Mr. Survivor», Ατζούν Ιλιτζαλί, κατέθεσε πρόταση στη «Φενέρ» για τον δανεισμό του Δημήτρη Πέλκα.
gazzetta.gr
Ηράκλειο: Αφού γρονθοκόπησε την 43χρονη μητέρα του, αποπειράθηκε να την κάψει ζωντανή
Περιέλουσε με βενζίνη την κεντρική είσοδο του σπιτιού - 59χρονος ξυλοκόπησε την σύζυγό του και στη συνέχεια εξαφανίστηκε στην Ιεράπετρα
www.protothema.gr
ΠΑΟΚ: Παρελθόν ο Μάλκολμ Γκρίφιν (vid)
ΠΑΟΚ και Γκρίφιν προχώρησαν στην κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους. Στην αγορά για γκαρντ ο Δικέφαλος.
gazzetta.gr
Χριστίνα Κοντοβά: Παιχνίδια στο χιόνι με τη μικρή Ada
Μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της βιώνει η Χριστίνα Κοντοβά...
www.zougla.gr
Συρία: Οι Κούρδοι ανέκτησαν τον έλεγχο της φυλακής που δέχθηκε επίθεση του Ισλαμικού Κράτους
Οι υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ κουρδικές δυνάμεις στη Συρία ανακοίνωσαν ότι επανέκτησαν τον έλεγχο της μεγάλης φυλακής του Γουαϊράν στην πόλη Χασάκα μετά την επίθεση που δέχθηκε από μαχητές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, βάζοντας τέλος στη σημαντικότερη τζιχαντιστική επίθεση των τριών τελευταίων ετών στη χώρα. Ο Φαρχάντ Σάμι, εκπρόσωπος του Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, όπου κυριαρχούν ... Περισσότερα To άρθρο Συρία: Οι Κούρδοι ανέκτησαν τον έλεγχο της φυλακής που δέχθηκε επίθεση του Ισλαμικού Κράτους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μαρούσι: Παραμένουν χωρίς ρεύμα και καταγγέλλουν τον δήμο ότι απαντά «είναι αργία σήμερα»
Μαρούσι: Απίστευτη καταγγελία από κάτοικο της περιοχής, ο οποίος υποστήριξε ότι κάλεσε τον δήμο καθώς παραμένει για ώρες χωρίς ρεύμα,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Κασάνο απέκτησε λογαριασμό στο Instagram με την βοήθεια της "καυτής" συζύγου του και προκάλεσε σεισμό
Ο Αντόνιο Κασάνο είναι πλέον στον κόσμο του Instagram και 24 ώρες μετά από το άνοιγμα του λογαριασμού έχει περισσότερους από 180.000 followers - Τα πειράγματα από τους πρώην συμπαίκτες του - Ο μόνος Έλληνας που ακολουθεί είναι ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος
www.protothema.gr
Australian Open: Το απίστευτο ποσό που έχει κερδίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς μέχρι τα ημιτελικά
Australian Open: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε την πρόκριση τους «4» του Αυστραλιανού Όπεν και παράλληλα είδε τον τραπεζικό του λογαριασμό…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τηλεργασία συστήνει το υπ. Εργασίας για την Πέμπτη - Πώς θα λειτουργήσουν σχολεία και καταστήματα
Επιστροφή στις δουλειές με τηλεργασία συστήνει το υπουργείο Εργασίας - Τηλεκπαίδευση για τους μαθητές αύριο και την Παρασκευή σε Κρήτη…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Υπουργείο Εργασίας: Ισχυρή σύσταση για επιστροφή στις δουλειές με τηλεργασία
Επιστροφή στις δουλειές με τηλεργασία μετά από τη διήμερη αργία λόγω τη κακοκαιρίας συστήνει το υπουργείο Εργασίας. Ειδικότερα στο πλαίσιο των μέτρων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της ομαλής επανεκκίνησης των οικονομικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της χώρας που βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας «Ελπίς», το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώνει τα ακόλουθα: ... Περισσότερα To άρθρο Υπουργείο Εργασίας: Ισχυρή σύσταση για επιστροφή στις δουλειές με τηλεργασία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Με τηλεκπαίδευση τα σχολεία έως την Παρασκευή - Τηλεργασία στον ιδιωτικό τομέα σε Αττική και Κρήτη
Τι θα ισχύσει αύριο για σχολεία, τηλεργασία, δικαστήρια και καταστήματα σε Αττική και Κρήτη - Την Πέμπτη δεν επιτρέπονται οι υπηρεσίες delivery και courier – Τι ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
www.protothema.gr
ΠΑΟΚ – Βουλιαγμένη 6-17: Πέρασε άνετα από τη Θεσσαλονίκη
Η Βουλιαγμένη με τη νίκη επί του ΠΑΟΚ πέρασε στη 2η θέση στο πρωτάθλημα πόλο της Α1 γυναικών.
gazzetta.gr
Καταδικάστηκε για απάτη ο Θόδωρος Καρυπίδης
Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Κομοτηνής καταδίκασε σήμερα τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Άρης, Θοδωρή Καρυπίδη...
www.zougla.gr
Ομάδα έκπληξη για Πέλκα – Κατέθεσε πρόταση δανεισμού στη Φενέρ
Πρόταση για τον δανεισμό του Δημήτρη Πέλκα κατέθεσε η Χαλ, στην οποία ιδιοκτήτης είναι ο Ατζούν Ιλιτζαλί.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός – Μετάλλαξη Όμικρον: Ρεκόρ νέων κρουσμάτων στην ανατολική Ευρώπη
Η Πολωνία, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία κατέγραψαν σήμερα ποσοστά ρεκόρ μόλυνσης εξαιτίας της υψηλά μεταδιδόμενης μετάλλαξης Όμικρον του κορονοϊού, αλλά παρ’όλα αυτά διστάζουν να επιβάλουν αυστηρά περιοριστικά μέτρα για την ανάσχεση της εξάπλωσής της. Η περιοχή έχει ορισμένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού κατά της covid στην Ευρώπη ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Μετάλλαξη Όμικρον: Ρεκόρ νέων κρουσμάτων στην ανατολική Ευρώπη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νέος έρωτας στη showbiz- Οι πρώτες κοινές διακοπές του ζευγαριού
Πριν από περίπου ένα χρόνο η είδηση του χωρισμού του από την γοητευτική σύζυγό του ξάφνιασε άπαντες, καθώς ήταν ένα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Xiaomi: Παρουσίασε τη νέα σειρά Redmi Note 11
Ο τεχνολογικός «κολοσσός» που ακούει στο όνομα Xiaomi, παρουσίασε τη νέα σειρά κινητών τηλεφώνων της.
iefimerida.gr
ΠΑΣ Γιάννινα: Ο Σέχου ξεκίνησε προπονήσεις
Ο 22χρονος φορ... έπιασε δουλειά στον «Αγιαξ της Ηπείρου» και άμεσα θα ανακοινωθεί.
gazzetta.gr
Ποιοι δικαιούνται το ειδικό βοήθημα ΟΑΕΔ - Πόσο είναι το ποσό
ΟΑΕΔ: Οι άνεργοι μπορούν να διεκδικήσουν τα ειδικά επιδόματα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσειςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΗΠΑ: Εμπορικό έλλειμμα-ρεκόρ το 2021
Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ σε αγαθά ξεπέρασε τα 1 τρισ. δολ. το 2021 για πρώτη φορά στην ιστορία, καθώς η οικονομική ανάκαμψη οδήγησε σε άλμα της...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Ενημέρωση για τις δράσεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χαλανδρίου
Ο Δήμος Χαλανδρίου ενημερώνει ότι από το πρωί της Τρίτης 25 Ιανουαρίου οι εργαζόμενοι στην Πολιτική Προστασία επιχειρούν, με τέσσερα μηχανήματα τύπου...
www.zougla.gr
Κλειστοί θα παραμείνουν όλοι οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί στις 27 και στις 28 Ιανουαρίου
Κλειστοί θα παραμείνουν όλοι οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.....
www.zougla.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα» – Αρκαλοχώρι: Έμπαζαν νερά τα κοντέινερ των σεισμόπληκτων
Καταγγελίες κατοίκων Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Γερμανία στέλνει 5.000 στρατιωτικά κράνη στην Ουκρανία
Η Γερμανία προμηθεύει τις ουκρανικές δυνάμεις με 5.000 στρατιωτικά κράνη, ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας...
www.zougla.gr
Γιώργος Τρομάρας: Την Παρασκευή (28/1) η κηδεία του τελευταίου λαϊκού ήρωα
Την Παρασκευή (28/1) θα τελεστεί η κηδεία του σπουδαίου Γιώργου Τρομάρα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η μετάλλαξη Όμικρον εξαπλώνεται -Ρεκόρ νέων κρουσμάτων στην Ανατολική Ευρώπη
Η Πολωνία, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία κατέγραψαν σήμερα ποσοστά ρεκόρ μόλυνσης εξαιτίας της μετάλλαξης Όμικρον.
iefimerida.gr
Καλός ο καιρός την Πέμπτη - Ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις
Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει γενικά την Πέμπτη, με λίγες νεφώσεις και με πιθανότητα τοπικών ασθενών βροχών ή χιονόνερου στις Κυκλάδες...
www.zougla.gr
Ράφτης: Ο Δημήτρης Ήμελλος σπεύδει ολοταχώς για τα... ιαπωνικά «Όσκαρ»
H ελληνική ταινία «Ράφτης» συγκεντρώνει διθυραμβικές κριτικές - Διεκδικεί βραβείο καλύτερης ξένης ταινίας μαζί με κορυφαίες ταινίες του Χόλιγουντ
www.protothema.gr
Καιρός - Αρναούτογλου: Χιόνια ξανά στην Αττική το Σάββατο - Δεν θα έχουν καμία σχέση με την «Ελπίδα»
Η ανάρτηση του έμπειρου προγνώστη καιρού της ΕΡΤ, Σάκη Αρναούτογλου στο FacebookΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συμβασιούχοι Πυροσβέστες: Οι καταστροφές δεν είναι εποχικές
Ανακοίνωση εξέδωσε το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών (ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π)...
www.zougla.gr
Τένις: Στα προημιτελικά του Australian Open juniors η Λάκη
Aκάθεκτη προχωρά στο τουρνουά juniors του Australian Open η Μιχαέλα Λάκη, καθώς πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά.
www.zougla.gr