Οικονομική κρίση στην Τουρκία: Ο Ερντογάν άλλαξε υπουργό Οικονομικών

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διόρισε το βράδυ της Τετάρτης νέο υπουργό Οικονομικών με φόντο τις αναταράξεις που…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
ΟΠΑΠ Game Time ΜΠΑΣΚΕΤ: Ο ΟΠΑΠ Champion Μιχάλης Αναστασάκης αναλύει την Euroleague
Τι βλέπει ο πρωταθλητής της σφυροβολίας για τους εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ και του Ολυμπιακού. Οι μπασκετικές «μάχες» των ελληνικών ομάδων στην Euroleague συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα και η εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time ΜΠΑΣΚΕΤ φιλοξενεί τον ΟΠΑΠ Champion Μιχάλη Αναστασάκη. Ο 28χρονος πρωταθλητής σφυροβολίας αναλύει τον αγώνα της 23ης αγωνιστικής της Euroleague, ... Περισσότερα To άρθρο ΟΠΑΠ Game Time ΜΠΑΣΚΕΤ: Ο ΟΠΑΠ Champion Μιχάλης Αναστασάκης αναλύει την Euroleague δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Πάτρα: Νεκρός οδηγός αυτοκινήτου σε τροχαίο – Συγκρούστηκε με φορτηγό στο αντίθετο ρεύμα
Τραγωδία στα Αραχωβίτικα στην Πάτρα. Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου σκοτώθηκε μετά από σφοδρή σύγκρουση με φορτηγό. Όλα συνέβησαν όταν το ΙΧ που οδηγούσε πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στα Αραχωβίτικα στην Πάτρα και συγκρούστηκε με φορτηγό. Ο άτυχος άνδρας εγκλωβίστηκε και ανασύρθηκε νεκρός μέσα από το φλεγόμενο αυτοκίνητο που έγινε άμορφη μάζα, αναφέρει το thebest.gr. ... Περισσότερα To άρθρο Πάτρα: Νεκρός οδηγός αυτοκινήτου σε τροχαίο – Συγκρούστηκε με φορτηγό στο αντίθετο ρεύμα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Κεφαλονιά: Νεκρή η 67χρονη που έπεσε με το αυτοκίνητο στο λιμάνι του Πόρου
Νεκρή ανασύρθηκε η οδηγός του αυτοκίνητου, που για άγνωστες μέχρι στιγμής αιτίες, έπεσε χθες το βράδυ στο παγωμένα νερά, του λιμανιού στον Πόρο Κεφαλονιάς. Σήμερα το πρωί, μόλις το επέτρεψαν οι συνθήκες, δύο δύτες βούτηξαν στο λιμάνι αυτό της Κεφαλονιάς αναζητώντας το ΙΧ. Μετά από πολύωρη έρευνα και με την βοήθεια σκαφών εντόπισαν το αμάξι ... Περισσότερα To άρθρο Κεφαλονιά: Νεκρή η 67χρονη που έπεσε με το αυτοκίνητο στο λιμάνι του Πόρου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Κεφαλονιά: Νεκρή γυναίκα οδηγός που έπεσε στο λιμάνι του Πόρου
Μέχρι στιγμής είναι άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα βρέθηκε στα παγωμένα νερά του λιμανιού.Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΤΡΙΤΗΣ – ΑΥΤΟΣ Ο Μ@Λ@ΚΑΣ Ο ΠΡΑΣΙΝΟΦΡΟΥΡΟΣ – ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΧΑΟΣ ΣΤΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ – ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟΝ!
Ξημέρωμα Τρίτης Ανταπόκριση Στέφανος Χίος Αυτός ο μ@λ@κας ο πρασινοφρουρός Το απόλυτο χάος στη Λεωφόρο της κόλασης Ξαναψηφίστε τον!
7 m
www.makeleio.gr
Τουρκία: Καταδίκη της Άγκυρας από το ΕΔΔΑ για τη φυλάκιση του δημοσιογράφου Ντενίζ Γιουτσέλ
Τουρκία: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε την Άγκυρα επειδή είχε φυλακίσει για ένα χρόνο τον γερμανοτούρκο δημοσιογράφο Ντενίζ…Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Κανονικά οι λαϊκές αγορές την Τετάρτη στην Αττική
Παρά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην Αττική από την κακοκαιρία «Ελπίδα», οι λαϊκές αγορές αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά αύριο, Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022. Αυτό ανακοίνωσε η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών. «Λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας των καιρικών φαινομένων σε ολόκληρη την Αττική, οι λαϊκές αγορές για αύριο Τετάρτη 26 ... Περισσότερα To άρθρο Κανονικά οι λαϊκές αγορές την Τετάρτη στην Αττική δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: Πρόστιμα και σύλληψη σε μπαρ με μουσική και κατεβασμένα στόρια
Πρόστιμο 5000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας επιβλήθηκε σε μπαρ, στο Φάληρο της Θεσσαλονίκης.
9 m
iefimerida.gr
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: Η ολομέλεια συγκέντρωσε τις συστάσεις πολιτών για κρίσιμα θέματα
Η Ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης εξέτασε τις συστάσεις που διατύπωσαν δύο Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών και εθνικές ομάδες πολιτών.
9 m
iefimerida.gr
Βαγγέλης Περρής: Eξαλλος με τον Γιώργο Πατούλη- «Την ουρά στα σκέλια και άντε γεια» [βίντεο]
Στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα μίλησε ο περιφερειάρχης Αττικής για τα προβλήματα που προκλήθηκαν απο την κακοκαιρία Ελπίδα με τον Βαγγέλη Περρή να μην κρύβει τον εκνευρισμό του για την απίστευτη ταλαιπωρία που έζησε.
iefimerida.gr
Νοσοκομείο Παίδων, ώρα μηδέν! Χωρίς θέρμανση όλη το βράδυ!
Ντροπή και μόνο, μπορεί να νιώσει κάποιος από την καταγγελία του αναγνώστη μας. “Από χθες το βράδυ όλο το νοσοκομείο είναι χωρίς θέρμανση!!! Καθόλου!!! Η μόνη μέριμνα ήταν 2 ώρα τα ξημερώματα να παρέχουν 1 επιπλέον κουβέρτα!!! Πλέον το σύνθημα δεν είναι Κούλη γ@μιεσ@ι, είναι Κούλα θα σε γ@μησουμε!!!!!”
www.makeleio.gr
Η «Ελπίδα» έντυσε στα λευκά την Ακρόπολη
Στα λευκά έντυσε την Ακρόπολη η κακοκαιρία «Eλπίδα», πέρα από το απίστευτα μεγάλα προβλήματα που δημιούργησε.
iefimerida.gr
Κορωνοϊός: Τρεις στους τέσσερις πρώην ασθενείς σε ΜΕΘ έχουν συμπτώματα έναν χρόνο μετά το εξιτήριο, σύμφωνα με έρευνα
Η μελέτη δείχνει πόσο απίστευτη επίπτωση έχει η εισαγωγή σε ΜΕΘ στις ζωές των πρώην ασθενών με Covid-19, ακόμη και μετά από ένα έτος
www.protothema.gr
Συντάξεις Φεβρουαρίου: Ξεκινούν σήμερα οι πληρωμές, τι ώρα θα δείτε χρήματα στους λογαριασμούς σας
Τι ώρα μπαίνουν οι συντάξεις, αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα
www.protothema.gr
Κρήτη: Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο τα περισσότερα προβλήματα από την κακοκαιρία
Στο επαρχιακό και ορεινό οδικό δίκτυο της Κρήτης, επικεντρώνονται τα περισσότερα προβλήματα, από την κακοκαιρία που πλήττει το νησί. Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, υπάρχουν κλειστοί.....
www.zougla.gr
Κούγιας στο Newsbomb.gr για τους εγκλωβισμένους: Θα στραφούμε εναντίον Περιφέρειας και Αττικής Οδού
Ο Αλέξης Κούγιας διευκρίνισε ότι, οι εγκλωβισμένοι οδηγοί δικαιούνται αποζημίωσης τόσο από τους ιδιώτες παραχωρησιούχους, όσο και από το Δημόσιο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θάνος Πλεύρης: Αναβάλλονται οι αυριανοί εμβολιασμοί, πότε θα γίνουν
Δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε αύριο οι εμβολιασμοί κατά του κορωνοϊού, λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίδα» ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.
iefimerida.gr
Αργία: Τι σημαίνει για τον ιδιωτικό τομέα και το δημόσιο -Τι ισχύει για τις αμοιβές των εργαζόμενων
Νέα αργία θα ισχύει αύριο, Τετάρτη, για ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων από περιοχές που πλήττονται από την κακοκαιρία «Ελπίδα».
iefimerida.gr
Αύξηση 7,1% σημειώθηκε στα οικοδομικά υλικά τον περασμένο Δεκέμβριο
Αύξηση 7,1% σημειώθηκε στα οικοδομικά υλικά συνολικά τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους κατηγορίες...
www.zougla.gr
Ελένη Ράντου: «Χωρίς φως και θέρμανση, ούτε την παραμονή στο σπίτι δεν μπορείτε να μας εξασφαλίσετε»
Η ανάρτηση της ηθοποιού στο Facebook
www.protothema.gr
Ένα μπ#υρδ@λο είμαστε! Το έτος 2022 πέθανε άνθρωπος μέσα στο αυτοκίνητο σε απόσταση αναπνοής από πέντε νοσοκομεία!
Κι όμως συνέβη και αυτό! Ένας συνάνθρωπός μας άφησε την τελευταία του πνοή καταμεσής του δρόμου. Και όχι από κάποιο δυστύχημα. Από… χιόνι και πολιτική αναλγησία. Ένας άνθρωπος, που ήταν ανάμεσα στους εγκλωβισμένους της Αττικής Οδού, έχασε τη ζωή του. Από την αγωνία και το άγχος, ο άνθρωπος υπέστη εγκεφαλικό. Οι δίπλα οδηγοί προσπάθησαν να […]
www.makeleio.gr
Η Τίνα Τέρνερ και ο σύζυγός της, απέκτησαν ένα τεράστιο κτήμα στην Ελβετία
Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι κόστισε 68 εκατομμύρια ευρώ και θα είναι γείτονες με τον Ρότζερ Φέντερερ - Δείτε φωτογραφίες από το κτήμα
www.protothema.gr
Παναθηναϊκός: Θα υποδεχθεί την Ζάλγκιρις χωρίς καμία... προπόνηση λόγω της κακοκαιρίας
Η κακοκαιρία «Ελπίδα» που πλήττει την Αττική τα τελευταία 24ωρα έχει... κρατήσει τους παίκτες του Παναθηναϊκού αποκλεισμένους στα σπίτια τους, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί καμία προπόνηση ενόψει του αγώνα με την Ζάλγκιρις.
gazzetta.gr
meteo: Υποχωρεί στα σταδιακά η κακοκαιρία Ελπίδα -Πού θα συνεχίσει το χιόνι
Η κακοκαιρία «Ελπίδα», σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, σταδιακά υποχωρεί.
iefimerida.gr
Νέες υπηρεσίες από το gov.gr - Ψηφιακά τα ραντεβού σε δήμους και Κτηματολόγιο
Νέες υπηρεσίες από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Σε ζωντανή σύνδεση οι πολίτες από το σπίτι τους για υποθέσεις τους με το Δημόσιο - Ερχονται οι τηλεδιασκέψεις με τον Συνήγορο του Πολίτη και οι βιντεοκλήσεις στον ΟΠΕΚΑ
www.protothema.gr
Αττική Οδός: Πώς θα παραλάβουν τα εγκλωβισμένα αυτοκίνητα οι οδηγοί τους
Σε νέα ανακοίνωση μετά την ταλαιπωρία οδηγών που εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό λόγω της κακοκαιρίας Ελπίδα, προχώρησε η διαχειρίστρια εταιρεία.
iefimerida.gr
Ανοδική αντίδραση στο ΧΑ μετά την χθεσινή μεγάλη πτώση
Ήπια ανάκαμψη καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, μετά τη χθεσινή ισχυρή υποχώρηση, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία: Εκατοντάδες εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο και στο Sofitel - Δείτε βίντεο
Επιβατες πτησεων που ακυρώθηκαν αλλα και επιβατες πτησεων που καταφεραν να προσγειωθουν, ωστόσο ηταν αδύνατο να φτάσουν στα σπίτια τους έχουν μείνει στο αεροδρόμιο και το Sofitel
www.protothema.gr
Κρήτη: Στο επαρχιακό δίκτυο τα περισσότερα προβλήματα -Οι κλειστοί δρόμοι στις 4 περιφερειακές ενότητες
Στο επαρχιακό και ορεινό οδικό δίκτυο της Κρήτης, επικεντρώνονται τα περισσότερα προβλήματα, από την κακοκαιρία που πλήττει το νησί.
iefimerida.gr
Δεκάδες φορτηγά εγκλωβίστηκαν στα Μάλγαρα εξαιτίας της κακοκαιρίας – «Μας κοροϊδεύουν οι ξένοι» λένε οι οδηγοί
Η κακοκαιρία «Ελπίδα» προκάλεσε προβλήματα και στους οδηγούς φορτηγών που επιχείρησαν να περάσουν από τα διόδια των Μαλγάρων. «Αλλού χιονίζει κι αλλού κλείνουν τους δρόμους», αναφέρει -μεταξύ άλλων- ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας (ΟΦΑΕ), σημειώνοντας ότι οι ξένοι οδηγοί μας… κοροϊδεύουν!  Από το απόγευμα της Δευτέρας (24.01.2022) δεκάδες οδηγοί φορτηγών έχουν εγκλωβιστεί με ... Περισσότερα To άρθρο Δεκάδες φορτηγά εγκλωβίστηκαν στα Μάλγαρα εξαιτίας της κακοκαιρίας – «Μας κοροϊδεύουν οι ξένοι» λένε οι οδηγοί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης: Απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών, επιτρέπεται στα λεωφορεία
Αίρεται η απαγόρευση κυκλοφορίας για τα λεωφορεία στην εθνική οδό Αθηνών- Θεσσαλονίκης, στην Πιερία, που είχε ανακοινωθεί χθες από την αστυνομία, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών.
iefimerida.gr
Κεφαλονιά: Νεκρή ανασύρθηκε η οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε στο λιμάνι του Πόρου
Νεκρή ανασύρθηκε, την Τρίτη, η οδηγός του αυτοκίνητου, που για άγνωστες μέχρι στιγμής αιτίες...
www.zougla.gr
Εγκαταλείφθηκε 10μελές πλήρωμα πλοίου στην Κρήτη, στο νοσοκομείο δύο ναύτες (vid)
Εγκαταλείφθηκε από το 10μελές πλήρωμα, το φορτηγό πλοίο με σημαία Κομόρες, που προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Κισσάμου στην Κρήτη.
gazzetta.gr
Τραγωδία στην Πάτρα: Ένας νεκρός σε τροχαίο
Για άγνωστη αιτία δυο ΙΧ συγκρούστηκαν μετωπικά με το ένα να τυλίγεται στις φλόγες και τον οδηγό του να βρίσκει…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ινσούα: Aνακοινώθηκε από την Βελέζ Σάρσφιλντ
Ο Εμάνουελ Ινσουα υπέγραψε στην Βελέζ Σάρσφιλντ και ανακοινώθηκε μέχρι τον Δεκέμβρη του 2023.
gazzetta.gr
Θεσσαλονίκη: Σκότωσε με μαχαίρι τον πατέρα του μετά από καυγά – Παραδόθηκε ο 23χρονος πατροκτόνος
Σοκαρισμένη είναι η Θεσσαλονίκη – και όχι μόνο – από την είδηση πως 23χρονος σκότωσε τον 56χρονο πατέρα του στα Κύμινα. Ο 23χρονος δράστης φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τον πατέρα του, ύστερα από μεταξύ τους καβγά που προηγήθηκε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος στη συνέχεια πήγε αυτοκίνητο στο αστυνομικό τμήμα Νέων Μουδανιών, στη ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Σκότωσε με μαχαίρι τον πατέρα του μετά από καυγά – Παραδόθηκε ο 23χρονος πατροκτόνος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Παναθηναϊκός: Η κακοκαιρία προκάλεσε ζημιές στη Λεωφόρο
Ο χιονιάς βάζει… εμπόδια και στον Παναθηναϊκό. Χωρίς προπόνηση το «τριφύλλι» την Τρίτη (25.01.2022) την ώρα που η κακοκαιρία προκάλεσε ζημιές στο γήπεδο της Λεωφόρου. Ο μεγάλος όγκος χιονιού που έπεσε στην Αθήνα, προκάλεσε προβλήματα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Πιο συγκεκριμένα, το στέγαστρο στο «Απ. Νικολαΐδης» υπέστη κάποιες ζημιές, με το «τριφύλλι» να προχωρά μέσα ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός: Η κακοκαιρία προκάλεσε ζημιές στη Λεωφόρο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Το κόλπο για να βάζεις αλυσίδες στο αυτοκίνητο χωρίς κόπο
Λίγοι το ξέρουν, αλλά η επιτυχία είναι βέβαιη.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Νωρίτερα κλείνουν απόψε τα σούπερ μάρκετ - Αναλυτικά το ωράριο
Αναλυτικά το ωράριο των σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων τροφίμων λόγω κακοκαιρίας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αττική: Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο Τετάρτη οι λαϊκές αγορές
Οι λαϊκές αγορές για αύριο Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά, όπου αυτό είναι εφικτό.
iefimerida.gr
Ολυμπιακός: Νέα δεδομένα για Καρβάλιο - Τι ισχύει για τον Πορτογάλο
Ολυμπιακός: Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα, που θέλουν τον Ζοάο Καρβάλιο, να έρχεται στην Ελλάδα για λογαριασμό των «ερυθρολεύκων»Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Biden’s foul language against journalist who a question he did not like (video)
It’s the second such disturbing incident in a short period of time
www.protothema.gr
«The Lost Symbol»: Το Peacock κόβει το τηλεοπτικό prequel του «Κώδικα Ντα Βίντσι»
Η σειρά δεν θα ανανεωθεί για δεύτερη σεζόν και αυτός είναι ο λόγος...Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Διακοπές ρεύματος: Μέχρι το βράδυ αποκαθίστανται οι περισσότερες βλάβες – Οι περιοχές που δοκιμάζοντ
Την εκτίμηση ότι οι περισσότερες βλάβες που προκαλούν διακοπές ρεύματος θα έχουν αποκατασταθει μέχρι το βράδυ έκανε ο υπουργός Ενέργειας…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ιερά Επιστασία: Μεμονωμένες φωνές μοναχών δεν εκπροσωπούν το Άγιο Όρος
Απάντηση σε όσα ακούγονται και γράφονται το τελευταίο διάστημα για την κατάσταση της πανδημίας στο Άγιον Όρος εξέδωσε η Ιερά…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία: Προβλήματα ηλεκτροδότησης σε νοσοκομεία, μετ’εμποδίων τροφοδοσία οξυγόνου και πρόσβαση εργαζομένων
Σημαντικά προβλήματα σε αρκετά νοσοκομεία της Αττικής άφησε πίσω της η κακοκαιρία «Ελπίδα». Με δυσκολία η πρόσβαση, η ηλεκτροδότηση και η τροφοδοσία οξυγόνου κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ωρου. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, λόγω της κακής κατάστασης του οδικού δικτύου. Ογδόντα κλήσεις πολιτών που έχουν καλέσει σε βοήθεια βρίσκονται ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία: Προβλήματα ηλεκτροδότησης σε νοσοκομεία, μετ’εμποδίων τροφοδοσία οξυγόνου και πρόσβαση εργαζομένων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΞΕΦΤΙΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΛΗ! ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΒΡΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ ΤΗΝΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ – ΕΜΕΙΝΑΝ ΕΚΠΛΗΚΤΟΙ ΚΑΙ ΕΔΩΣΑΝ ΠΟΝΟ – ΔΕΝ ΒΡΕΧΕΙ, ΜΑΣ ΦΤΥΝΟΥΝ!
Στα σοβαρά προβλήματα τα οποία προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία «Ελπίδα» που έπληξε την Αττική αναφέρονται αρκετά ξένα ΜΜΕ στις ανταποκρίσεις τους. Το Reuters μεταφέρει τις εικόνες των στρατιωτών που έδιναν τρόφιμα, νερό και κουβέρτες στους εκατοντάδες εγκλωβισμένους οδηγούς, καθώς και στη διακοπή των συγκοινωνιών και της λειτουργίας των σχολείων και του μεγαλύτερου μέρους του δημόσιου […]
www.makeleio.gr