Ολλανδία: Θετικοί στον κορωνοϊό επιβάτες δύο πτήσεων από τη Νότια Αφρική

Οι ολλανδικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν, επικαλούμενες τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των τεστ που διενεργήθηκαν, πως πιθανόν δεκάδες...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Γιάννη Κωνσταντέλια από την Έουπεν
Στο Βέλγιο θα συνεχίσει την καριέρα του μέχρι το τέλος της σεζόν, ο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς η Έουπεν ανακοίνωσε κι επίσημα την απόκτησή του από τον ΠΑΟΚ. Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός δεν είχε χρόνο συμμετοχής στην ομάδα του Λουτσέσκου, αλλά στον “Δικέφαλο του Βορρά” πιστεύουν στο ταλέντο του και ήθελαν να του δώσουν παιχνίδια, μέσω ... Περισσότερα To άρθρο ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Γιάννη Κωνσταντέλια από την Έουπεν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Ο Daniel Radcliffe θα ενσαρκώσει τον «Weird Al» Yankovic στη βιογραφική ταινία του
Τον βραβευμένο με Grammy μουσικό, «Γουίρντ Αλ» Γιάνκοβιτς («Weird Al» Yankovic), πρόκειται να ενσαρκώσει ο Ντάνιελ Ράντκλιφ (Daniel Radcliffe) σε ταινία της πλατφόρμας streaming Roku, η οποία θα έχει τίτλο «Weird: The Al Yankovic Story». Πρόκειται για την πρώτη πρωτότυπη βιογραφική ταινία της Roku και θα είναι διαθέσιμη για streaming αποκλειστικά στο «The Roku Channel. ... Περισσότερα To άρθρο Ο Daniel Radcliffe θα ενσαρκώσει τον «Weird Al» Yankovic στη βιογραφική ταινία του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Στον Άλμπερτ Μπουρλά το «Εβραϊκό Νόμπελ» του 2022
Στον επικεφαλής της Pfizer, Αλμπερτ Μπουρλά, θα απονεμηθεί το επονομαζόμενο Εβραϊκό Νόμπελ, από το Ίδρυμα Genesis Foundation. Ο πρόεδρος και CEO της γνωστής φαρμακοβιομηχανίας θα βραβευτεί για την ηγετική ικανότητα, την αποφασιστικότητά του και την προθυμία του για την ανάληψη μεγάλων ρίσκων. Η απόφαση να απονεμηθεί το «Εβραϊκό Νόμπελ» στον Άλμπερτ Μπουρλά ελήφθη έπειτα από ... Περισσότερα To άρθρο Στον Άλμπερτ Μπουρλά το «Εβραϊκό Νόμπελ» του 2022 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη, μαρτυρίες: Δεν είναι η πρώτη η Γεωργία, έχε συμβεί και σε άλλες που φοβούνται, τις εκβιάζουν
Τρεις νέες κοπέλες σπάνε τη σιωπή τους για τα «πριβέ» πάρτι σαν αυτό που πήγε η 24χρονη Γεωργία σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.
9 m
iefimerida.gr
Θήβα: Είχε κρύψει 5 κιλά ηρωίνη στα καθίσματα αυτοκινήτου – Πως τον «ξετρύπωσε» η αστυνομία
Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε στη Θήβα ένας άνδρας ο οποίος είχε στην κατοχή του πέντε κιλά ηρωίνη που είχε κρύψει επιμελώς στο εσωτερικό του αυτοκινήτου του. Μετά από την αξιοποίηση πληροφοριών οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας εντόπισαν και ακινητοποίησαν το αυτοκίνητο χθες (19-01-2022) το απόγευμα, στα πλευρικά διόδια περιοχής της Θήβας. Σε έρευνα ... Περισσότερα To άρθρο Θήβα: Είχε κρύψει 5 κιλά ηρωίνη στα καθίσματα αυτοκινήτου – Πως τον «ξετρύπωσε» η αστυνομία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Προφυλακίστηκε ο 46χρονος που ξυλοκόπησε την σύντροφό του στην Αργυρουπολη
Στη φυλακή οδηγείται ο 46χρονος κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 40χρονης συντρόφου του.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Απόψε η «Αυτοψία» ακολουθεί τις συμμορίες ανηλίκων
Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στον Alpha με τον Αντώνη Σρόιτερ
www.protothema.gr
Πόρισμα-σοκ: Ο Πάπας Βενέδικτος «γνώριζε, αλλά δεν έκανε τίποτα» για τις κακοποιήσεις παιδιών από ιερείς
Κατηγορίες κατά του επίτιμου πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ΄ διατυπώνονται σε ανεξάρτητη έκθεση που παρουσιάσθηκε σήμερα στη Γερμανία με θέμα τις σεξουαλικές επιθέσεις κατά ανηλίκων στην αρχιεπισκοπή του Μονάχου και Φράιζινγκ, της οποίας προΐστατο κατά την περίοδο 1977-1982. Πριν γίνει πάπας, ο καρδινάλιος Γιόζεφ Ράτσινγκερ δεν έκανε καμία ενέργεια για να αποκλείσει από τους κόλπους της Εκκλησίας ... Περισσότερα To άρθρο Πόρισμα-σοκ: Ο Πάπας Βενέδικτος «γνώριζε, αλλά δεν έκανε τίποτα» για τις κακοποιήσεις παιδιών από ιερείς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Απίστευτη ανθρωπιά: Βρήκε 5.000 ευρώ στη λαϊκή του Παπάγου και τα παρέδωσε στην αστυνομία
Μια επαγγελματίας πωλήτρια στη λαϊκή αγορά του Παπάγου, έδωσε μαθήματα ανθρωπιάς όταν βρήκε μια δεσμίδα των 5.000 ευρώ, σε χαρτονομίσματα των πενήντα ευρώ και παρέδωσε το χρηματικό ποσό στην αστυνομία.
iefimerida.gr
Τραγωδία στο Λουτράκι: Βρέφος 8 μηνών μεταφέρθηκε νεκρό στο Κέντρο Υγείας
Ένα βρέφος οκτώ μηνών έχασε τη ζωή του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στη φυλακή ο «νταής» της Αργυρούπολης – Επικαλέστηκε ψυχολογικά προβλήματα
Ο 46χρονος δράστης φέρεται να ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης
www.protothema.gr
Σεισμός 4,3 ταρακούνησε την Ιταλία – Διεκόπη η σιδηροδρομική σύνδεση Καλαβρία – Ρώμη
Σεισμός 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη νότια Ιταλία, ο οποίος έγινε αισθητός σε όλη την περιφέρεια της Καλαβρίας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.  Ο σεισμός που «ταρακούνησε» τον ιταλικό Νότο καταγράφηκε στις 10.20 το πρωί της Πέμπτης (20.01.2022) και το εστιακό βάθος του ήταν 10 χλμ., με επίκεντρο ... Περισσότερα To άρθρο Σεισμός 4,3 ταρακούνησε την Ιταλία – Διεκόπη η σιδηροδρομική σύνδεση Καλαβρία – Ρώμη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ρωσία: Δυτικές «προβοκάτσιες» τα περί επικείμενης εισβολής στην Ουκρανία
«Δυτικά και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς και αξιωματούχοι άρχισαν ακόμη πιο δραστήρια να αναπαράγουν τις εικασίες περί της επικείμενης...
www.zougla.gr
ΚΙΝΑΛ: Νέος εκπρόσωπος Τύπου ο Δημήτρης Μάντζος – Όλα τα νέα πρόσωπα
Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέληξε στα νέα πρόσωπα που θα στελεχώσου το ΚΙΝΑΛ και θα αναλάβουν καίριες θέσεις στο κόμμα. Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ ορίζεται ο Δημήτρης Μάντζος που μέχρι τώρα ήταν ο διευθυντής της ΚΟ του κόμματος. Ειδικότερα οι νέες τοποθετήσεις στο ΚΙΝΑΛ έχουν ως εξής: –Εκπρόσωπος Τύπου, ... Περισσότερα To άρθρο ΚΙΝΑΛ: Νέος εκπρόσωπος Τύπου ο Δημήτρης Μάντζος – Όλα τα νέα πρόσωπα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τσέχα ανεμβολίαστη τραγουδίστρια κόλλησε επίτηδες Covid για να ζήσει «ελεύθερη» και πέθανε
Ο γιος μιας ανεμβολίαστης Τσέχας λαϊκής τραγουδίστριας αποκάλυψε πως η μητέρα του πέθανε το Σαββατοκύριακο από κορωνοϊό, έχοντας κολλήσει εσκεμμένα για να μπορέσει να ζήσει ξανά «ελεύθερη».
iefimerida.gr
Αργυρούπολη: Στη φυλακή ο 46χρονος για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του
Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 46χρονος κατηγορούμενος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση της 40χρονης συντρόφου του στην Αργυρούπολη, στο σπίτι του. Ο 46χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος σήμερα Πέμπτη (20.1.2022) ενώπιον της ανακρίτριας ισχυρίστηκε πως αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και δεν ήξερε τι έκανε κατά τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του στην Αργυρούπολη, για τον οποίο ... Περισσότερα To άρθρο Αργυρούπολη: Στη φυλακή ο 46χρονος για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Τζόνσον λέει ότι δεν έχει στοιχεία ότι η ομάδα του εκβίασε βουλευτές
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει δει αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς περί εκβιασμού ή εκφοβισμού από την πλευρά του...
www.zougla.gr
Οι συναρπαστικές στιγμές από το Ράλι του Μόντε Κάρλο ζωντανά από την COSMOTE TV
Αφού δεν μπορούμε να πάμε μέχρι το Μόντε Κάρλο ας παρακολουθήσουμε τουλάχιστον τον πρώτο αγώνα του Π.Π.Ρ  μέσα από την  Cosmote TV. ..
www.zougla.gr
Ιταλία: Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στην Καλαβρία, εκκενώθηκαν γραφεία και σχολεία
. Αρκετοί κάτοικοι, επίσης, κατέβηκαν σε δρόμους και πλατείες της περιφέρειας αυτής του ιταλικού Νότου - Διακόπηκαν  οι σιδηροδρομικές συνδέσεις της Καλαβρίας με τη Ρώμη
www.protothema.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Ψάχνουν άγνωστες ναρκωτικές ουσίες στον οργανισμό της
Με την έρευνα για την υπόθεση βιασμού της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα στη Θεσσαλονίκη, τις πρώτες ώρες του 2022, να είναι σε πλήρη εξέλιξη, όλοι περιμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στις οποίες έχει υποβληθεί η νεαρή γυναίκα και οι οποίες εστάλησαν στην Ελβετία. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων έδειξαν ότι η ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Ψάχνουν άγνωστες ναρκωτικές ουσίες στον οργανισμό της δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πάπας Βενέδικτος: Γνώριζε και σφύριζε αδιάφορα ενώ ήταν ενήμερος για υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης 
Έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα  τον «καίει» - Ήξερε για τους ιερείς που κακοποιούσαν παιδιά όταν ήταν αρχιεπίσκοπος του Μονάχου, από το 1977 έως το 1981
www.protothema.gr
Κίνηση στους δρόμους: Πού έχει μποτιλιάρισμα τώρα στην Αθήνα, live εικόνα
Αυξημένη και σήμερα η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, δείτε live την κίνηση τώρα μέσα από τον χάρτη της Google
www.protothema.gr
Τουρκία: Ενισχύθηκε η τουρκική λίρα μετά την απόφαση να μείνει αμετάβλητο το επιτόκιο
Πάνω από 1% καταγράφηκε η ενίσχυση της τουρκικής λίρας μετά την απόφαση που έλαβε σήμερα Πέμπτη (20.1.2022) η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, κάτι που επηρέασε και την ισοτιμία της με το δολάριο. Η ισοτιμία της τουρκικής λίρας, η οποία κινείτο σταθερά ή πτωτικά πριν την απόφαση της κεντρικής τράπεζας της ... Περισσότερα To άρθρο Τουρκία: Ενισχύθηκε η τουρκική λίρα μετά την απόφαση να μείνει αμετάβλητο το επιτόκιο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απειλεί ότι θα κινηθεί νομικά, αν η αδελφή της συνεχίζει τις προσβλητικές αναφορές στο όνομά της
Ο δικηγόρος της Μπρίτνεϊ  προειδοποιεί την αδελφή της πως η ποπ σταρ «θα αναγκαστεί να εξετάσει και να πάρει κάθε απαραίτητο νομικό μέτρο», αν δεν σταματήσει τις συκοφαντίες εναντίον της
www.protothema.gr
Νέες προκλήσεις Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα θα πληρώσει βαρύ τίμημα
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Ελλάδας λέγοντας πως στηρίζει τρομοκράτες και θα πληρώσει βαρύ…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ατρόμητη «αεροσυνοδός» στην κορυφή του Mπουρτζ Χαλίφα, το ψηλότερο κτιρίο στον κόσμο -Δείτε πού και πώς στέκεται
Στην κορυφή του Μπουρτζ Χαλίφα, του ψηλότερου κτιρίου στον κόσμο βρέθηκε και πάλι μια ατρόμητη «αεροσυνοδός», αλλά αυτή τη φορά σε ένα ακόμη πιο ριψοκίνδυνο εγχείρημα.
iefimerida.gr
O Μητσοτάκης στο cockpit μαχητικού 30 χρόνια πριν τα Rafale - Δείτε φωτογραφίες
Ο πρωθυπουργός, όσο υπηρετούσε τη θητεία του είχε ζήσει από κοντά τους χειριστές των μαχητικών αεροσκαφών και δεν ξέχασε ποτέ τις ιδιαίτερες συνθήκες που επιχειρούν καθημερινά ρισκάροντας τη ζωή τους
www.protothema.gr
Υπουργός Άμυνας Ισραήλ: Η δέσμευση συνεργασίας με την Ελλάδα στην ασφάλεια στηρίζεται σε κοινά συμφέροντα και αξίες
Κοινή δήλωση του Μπένι Γκαντς με τον Έλληνα υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο - «Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε το τριμερές πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου»
www.protothema.gr
Αντερς Μπρέιβικ: Η εισαγγελία της Νορβηγίας ζήτησε να παραμείνει στη φυλακή
Ο 42χρονος Μπρέιβικ ζητεί να αφεθεί ελεύθερος υπό όρους δέκα χρόνια αφού καταδικάστηκε σε 21 χρόνια κάθειρξη
www.protothema.gr
Κεραμέως: 18 θέσεις ανέβηκε η Ελλάδα, στην αντιμετώπιση της πανδημίας από το εκπαιδευτικό σύστημα
Έρευνα που δείχνει την ετοιμότητα των χωρών του ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση της επίπτωσης της πανδημίας στην εκπαίδευση ανήρτησε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, στο Facebook. Από τον πίνακα προκύπτει, ότι η θέση της Ελλάδας το 2019 ήταν στην 22η θέση και μετά ανέβηκε στην 6η θέση. Ολόκληρη η ανάρτηση της κ. Κεραμέως: «Προτεραιότητά μας ... Περισσότερα To άρθρο Κεραμέως: 18 θέσεις ανέβηκε η Ελλάδα, στην αντιμετώπιση της πανδημίας από το εκπαιδευτικό σύστημα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Rafale: «Πραγματικά πολύ καλοί οι Έλληνες πιλότοι» δηλώνει ο Γάλλος εκπαιδευτής τους
Ο χαμογελαστός Γάλλος πιλότος με το επιχειρησιακό προσωνύμιο «James», για λόγους ασφαλείας, μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τους Έλληνες πιλότους των Rafale, τους οποίους γνώρισε κατά την υποδοχή των μαχητικών αεροσκαφών χθες Τετάρτη (19.1.2022) στην Τανάγρα. Για τον 42χρονο Γάλλο πιλότο μαχητικών, το να κατεβαίνει από μια ειδική πτήση με ένα γαλλικής κατασκευής Rafale, ... Περισσότερα To άρθρο Rafale: «Πραγματικά πολύ καλοί οι Έλληνες πιλότοι» δηλώνει ο Γάλλος εκπαιδευτής τους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΑΔΜΗΕ: Θέσεις εργασίας για νέους μηχανικούς και στελέχη πληροφορικής
ΑΔΜΗΕ: Πρόγραμμα για  διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, διπλωματούχους Μηχανολόγους Μηχανικούς και πτυχιούχους Πληροφορικής  Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ρωσία: «Εικασίες των δυτικών η επικείμενη εισβολή στην Ουκρανία» λέει το Κρεμλίνο
Η Μαρία Ζαχάροβα  κάλεσε «τις δυτικές χώρες να σταματήσουν την επιθετική αντιρωσική επικοινωνιακή εκστρατεία
www.protothema.gr
Η FIFA ανακοίνωσε αλλαγές στο καθεστώς των δανεικών παικτών
Με ανακοίνωσή της η FIFA γνωστοποίησε τις αλλαγές που θα υπάρξουν από εδώ και στο εξής για τον περιορισμό των δανεικών ποδοσφαιριστών
www.protothema.gr
«Τυφλές» οι κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου «The Met» - Καμία τήρηση των μέτρων ασφαλείας για την πανδημία 
Το πεντάστερο ξενοδοχείο «The Met Hotel» στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα έπρεπε λογικά να πληροί όλα τα κριτήρια τα οποία συνιστούν αναγκαία συνθήκη ώστε να...
www.zougla.gr
Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ με το παλτό που σίγουρα θα λατρέψεις -Ζεστό και στιλάτο, σε πρωτότυπο σχέδιο [εικόνες]
Πρώτες εβδομάδες της χρονιάς και το κρύο μας έχει δείξει τα δόντια του.
iefimerida.gr
Τα «Φτηνά τσιγάρα» του Ρένου Χαραλαμπίδη γίνονται μιούζικαλ!
Πρώτη φορά ταινία του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου διασκευάζεται για την Εθνική Λυρική Σκηνή.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΠΑΣ Γιάννινα: Στον… αέρα το ματς με Ολυμπιακό - Μένει χωρίς τερματοφύλακα
ΠΑΣ Γιάννινα: Ορατό είναι το ενδεχόμενο αναβολής της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» λόγω απουσιών στους Ηπειρώτες.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Ευρώπη εξετάζει μια νέα στρατηγική αντιμετώπισης της πανδημίας, την αποδοχή
Όταν ξέσπασε η πανδημία, πολλές χώρες του κόσμου επέβαλλαν σκληρά μέτρα καραντίνας, αλλά πλέον η στρατηγική φαίνεται να αλλάζει σιγά-σιγά.
iefimerida.gr
Αυστρία: Χαλαρώνουν τα μέτρα για είσοδο στη χώρα από Δευτέρα
Μέχρι τώρα οι ταξιδιώτες από «περιοχές με έξαρση της Όμικρον» έπρεπε να έχουν αρνητικό PCR 48 ωρών, ακόμα κι αν είχαν κάνει την τρίτη δόση του εμβολίου
www.protothema.gr
Rafale: Γάλλος εκπαιδευτής αποθεώνει τους Ελληνες πιλότους: Πραγματικά είναι πολύ καλοί χειριστές!
Ο «James», όπως είναι το επιχειρησιακό προσωνύμιο του πιλότου για λόγους ασφαλείας, κατεβαίνει από το πίσω κάθισμα του διθέσιου Rafale.
iefimerida.gr
Αυστρία: Χαλάρωση των κανονισμών εισόδου λόγω Covid-19 από τη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου
Σε χαλάρωση των κανονισμών εισόδου στη χώρα προχωρά από τη Δευτέρα η Αυστρία, με την απαλλαγή από την υποχρέωση για τεστ PCR όσων έχουν ολοκληρώσει και τον ενισχυτικό εμβολιασμό κατά της Covid-19 και την αφαίρεση 14 χωρών από τον κατάλογο με τις «περιοχές υψηλού κινδύνου, λόγω έξαρσης παραλλαγής». Από τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου δέκα χώρες […]
www.makeleio.gr
ΚΙΝΑΛ: Ο Δημήτρης Μάντζος εκπρόσωπος Τύπου
Ο νομικός Δημήτρης Μάντζος, μέχρι τώρα διευθυντής της Κ.Ο. του ΚΙΝΑΛ...
www.zougla.gr
Χατζηδάκης για γονικές άδειες λόγω κορωνοϊού: Στον ΣΥΡΙΖΑ είστε παράδειγμα δημαγωγίας και υποκρισίας
Την έντονη αντίδραση του υπουργού Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη, προκάλεσαν οι παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ επί της τροπολογίας που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.
iefimerida.gr
ΚΙΝΑΛ: Όλα τα νέα πρόσωπα - κλειδιά της Χαριλάου Τρικούπη
Ανακοινώθηκαν ο τοποθετήσεις σε κρίσιμες θέσεις του Κινήματος Αλλαγής - Μάντζιος ο νέος εκπρόσωπος - Πρόσωπο «έκπληξη» η αναπληρώτριά του
www.protothema.gr
Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας προτείνει την απαγόρευση και εξόρυξη κρυπτονομισμάτων στη χώρα
Η κεντρική τράπεζα επικαλέστηκε απειλές για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την ευημερία των πολιτών και την κυριαρχία της νομισματικής πολιτικής της – Ζήτησε νομική ευθύνη για να μην χρησιμοποιούνται τα κρυπτονομίσματα ως μέσο πληρωμής
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Στην Ελβετία οι τοξικολογικές της Γεωργίας Μπίκα – Θρίλερ με την κατάθεση των τεσσάρων
Θεσσαλονίκη: Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι τοξικολογικές εξετάσεις της 24χρονης που κατήγγειλε τον ομαδικό βιασμό εστάλησαν στην Ελβετία και από εκεί ήρθαν…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr