ΟΛΜΕ: «Να ληφθούν άμεσα μέτρα για τις ευπαθείς ομάδες εκπαιδευτικών»

Η ΟΛΜΕ ζήτησε από το υπ.Παιδείας «να ληφθούν άμεσα μέτρα για τις ευπαθείς ομάδες εκπαιδευτικών», εν μέσω του νέου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού.
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
ΝΑΤΟ: Απορρίπτει το αίτημα της Μόσχας να αποχωρήσουν οι δυνάμεις του από Βουλγαρία και Ρουμανία
Το ΝΑΤΟ απέρριψε κατηγορηματικά το αίτημα της Ρωσίας για αποχώρηση των δυνάμεων της Συμμαχίας από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία...
www.zougla.gr
Υεμένη: Ο Γκουτέρες «καταδίκασε» την επίθεση  εναντίον φυλακής
Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αντόνιο Γκουτέρες, καταδίκασε χθες Παρασκευή με ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Εσπανιόλ - Μπέτις 1-4: Nέα «τεσσάρα» και... φουλ για Champions League - Δείτε τα γκολ
Η Μπέτις για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική επιβλήθηκε με τέσσερα γκολ, αυτή τη φορά στην έδρα της Εσπανιόλ και πλησιάζει όλο και περισσότερο στον μεγάλο στόχο της εξόδου στο Champions League
www.protothema.gr
Προσοχή! Μήπως έχετε αυτό το θερμόμετρο; Πετάξτε το άμεσα
Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης συγκεκριμένου θερμομέτρου αποφάσισε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ). Ειδικότερα, αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε η απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης «των ιατροτεχνολογικών προϊόντων “Θερμόμετρα υπερύθρων Platinet HG01 & HG02”, διότι δεν διαθέτουν πιστοποιητικό CE για ιατροτεχνολογικά προϊόντα». Έτσι, οι εταιρείες ΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, e-pafi-ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, nok-shop.gr-Ν.T.P. A.E., καθώς και κάθε άλλη εταιρεία που […]
www.makeleio.gr
Δένδιας: Ελλάδα και Κροατία υπερασπιζόμαστε το Διεθνές Δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας
Η ισχυρή δέσμευση Ελλάδας και Κροατίας, ως εταίρων και συμμάχων στην ΕΕ, στις κοινές αξίες και αρχές, καθώς και στο κοινό τους όραμα για ασφάλεια...
www.zougla.gr
Κορονοϊός: Καταρρίφθηκε για τέταρτη συνεχή ημέρα στην Πορτογαλία το ρεκόρ νέων κρουσμάτων
Κορονοϊός: Η Πορτογαλία ανακοίνωσε χθες Παρασκευή 58.530 νέα κρούσματα κορονοϊού, καταγράφοντας ρεκόρ μολύνσεων το προηγούμενο 24ωρο, για τέταρτη συνεχή ημέρα,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παναθηναϊκός: Στη Βουλή η τροπολογία για τη «Διπλή Ανάπλαση» στο Βοτανικό
Κατατέθηκε την Παρασκευή (21/01) απ' τη Βουλή των Ελλήνων η τροπολογία επί του άρθρου 45 του ν. 4809/2021 (Α’ 102) που αφορά το πρότζεκτ...
www.zougla.gr
Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για τη διάθεση Voucher 200 ευρώ σε εκπαιδευτικούς, για αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού
Ποιοι δικαιούνται την επιταγή -  Τι αλλάζει στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - «Προτεραιότητά μας η στήριξη του εκπαιδευτικού μας προσωπικού», τόνισε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως
www.protothema.gr
Μπάιντεν και Κισίντα συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη συμμαχία ΗΠΑ - Ιαπωνίας
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Φούμιο Κισίντα συμφώνησαν την Παρασκευή, στη βιντεοδιάσκεψη που είχαν...
1 h
www.zougla.gr
DWTS: Ανατροπή! Η Μπέσσυ Αργυράκη αποχώρησε οικειοθελώς! Τα δάκρυα και ο λόγος
DWTS: Μια βραδιά με χορό, ένταση, ρυθμό αλλά και μια αποχώρηση αυτή τη φορά όμως οικειοθελή! Η Μπέσσυ Αργυράκη αποχώρησε! Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Γουότφορντ - Νόριτς 0-3: Ο Σάρτζεντ... έριξε τα φώτα και την έβγαλε από τον «βούρκο» - Δείτε τα γκολ
Με τον Σάρτζεντ να την οδηγεί, η Νόριτς έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στη Γουότφορντ, δεν έριξε ταχύτητα ούτε όταν έπεσε... μαύρο στο γήπεδο και τελικά πήρε μεγαλειώδη νίκη  που την έστειλε στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη
1 h
www.protothema.gr
Survivor: Το αποχαιρετιστήριο post της Αντωνά στον Σοϊλέδη και οι 2 νέοι συμπαίκτες
Αλλάζουν όλα στο παιχνίδι. Ποιοι είναι οι τρεις νέοι παίκτες, δύο για την ομάδα των Μαχητών και ένας για την…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Ιταλία: Θύμα βιασμού 19χρονη Αμερικανίδα με συνθετικό ναρκωτικό
Θύμα βιασμού με την χρήση συνθετικού ναρκωτικού έπεσε μια 19χρονη Αμερικανίδα φοιτήτρια στη Ρώμη και συγκεκριμένα στην ιστορική περιοχή Τεστάτσιο...
1 h
www.zougla.gr
Καθυστερούν λόγω πανδημίας οι επόμενες «Επικίνδυνες Αποστολές» του Τομ Κρουζ (vid)
«Φρένο» βάζει ο κορονοϊός στις «Επικίνδυνες Αποστολές».
1 h
gazzetta.gr
Ραϊόλα: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και αναρρώνει σπίτι του
Ο μεγαλοατζέντης νοσηλευόταν από τις 12 Ιανουαρίου στο νοσοκομείο «San Raffaele» στο Μιλάνο
1 h
www.protothema.gr
«Βουτιά» στη Wall Street, η χειρότερη εβδομάδα από το 2020 για τον Nasdaq
Πώς διαμορφώθηκαν οι τιμές στους τρεις μεγάλους δείκτες του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης
1 h
www.protothema.gr
Ισπανία: Συνελήφθη ένας από τους πλέον καταζητούμενους Βρετανούς
Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε την Παρασκευή πως συνέλαβε έναν από τους πλέον καταζητούμενους Βρετανούς, μόλις 24 ώρες αφότου ξεκίνησε η επιχείρηση...
1 h
www.zougla.gr
Ιταλία: 19χρονη φοιτήτρια θύμα βιασμού με την χρήση συνθετικού ναρκωτικού
Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η καταγγελία δεκαεννιάχρονης Αμερικανίδας φοιτήτριας, η οποία αποκάλυψε στις αστυνομικές αρχές ότι έπεσε θύμα βιασμού,…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Τρομακτικό!!! Δείτε τι έφτιαξαν οι Κινέζοι – ΒΙΝΤΕΟ
Ένα νέο ηλεκτροκίνητο τετράποδο βιονικό ρομπότ αναπτύχθηκε από την Κίνα και φέρεται να είναι το μεγαλύτερο και βαρύτερο του είδους του. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθά με παραδόσεις και επιχειρήσεις αναγνώρισης σε περίπλοκες συνθήκες που θεωρούνται πολύ επικίνδυνες για τους ανθρώπους στρατιώτες, όπως αποκάλυψε η Κινεζική Κεντρική Τηλεόραση (CCTV). Σύμφωνα με τις αναφορές και τα […]
2 h
www.makeleio.gr
Λύκοι... πολιορκούν σπίτι στο Νεοχώρι Ημαθίας - Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής αγέλες λύκων αναζητούν σχεδόν καθημερινά τροφή κοντά σε σπίτια στον κάμπο της Ημαθίας
2 h
www.protothema.gr
Wolt: Αναστέλλει προληπτικά παραγγελειοληψία και παραδόσεις, λόγω κακοκαιρίας
H Wolt ανακοίνωσε σήμερα, ότι λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίς» που αναμένεται εντός των επόμενων ωρών, η παραγγελειοληψία και οι παραδόσεις θα αναστέλλονται προληπτικά κατά τόπους και για χρονικά διαστήματα που επικρατούν αντίξοες καιρικές συνθήκες, για την προστασία των συνεργατών διανομέων. «Για τη Wolt, η υγεία και η ασφάλεια των συνεργατών διανομέων είναι υψίστης σημασίας» σημειώνεται […]
2 h
www.makeleio.gr
ΗΠΑ: Σύλληψη Τεξανής που υποχρέωνε την 11χρονη κόρη της να ζει με το πτώμα του πατέρα της
Μια γυναίκα συνελήφθη την Τρίτη σε ένα μικρό χωριό στο βόρειο Τέξας, αφότου η αστυνομία ανακάλυψε πως υποχρέωνε εδώ και πολλές εβδομάδες...
2 h
www.zougla.gr
ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΙΣ 22:00 ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ – ΣΟΚ !! Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΥ ΡΙΟΥ !! ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ… ΤΗΣ ΒΙΚΥΣ ΒΑΡΑΣΙΑ…
Ετοιμαστείτε. Και οπλιστείτε με ψυχραιμία. Θα είναι για πολύ γερά νεύρα… Τι συναισθήματα είναι αυτά, Θεέ μου… Πηγή
2 h
www.makeleio.gr
Κορονοϊός - Ολλανδία: Νέο ρεκόρ κρουσμάτων το προηγούμενο 24ωρο
Κορονοϊός: Η Ολλανδία ανακοίνωσε πως τα νέα κρούσματα κορονοϊού που επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο είναι 57.549, αριθμός ρεκόρ, σύμφωνα με…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Γουότφορντ - Νόριτς 0-3: Ο Σάρτζεντ... έριξε τα φώτα και την έβγαλε από τον «βούρκο»
Με τον Σάρτζεντ να την οδηγεί, η Νόριτς έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στη Γουότφορντ, δεν έριξε ταχύτητα ούτε όταν έπεσε... μαύρο στο γήπεδο και τελικά πήρε μεγαλειώδη νίκη (0-3) που την έστειλε στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη.
2 h
gazzetta.gr
Οι χώρες της Βαλτικής στέλνουν αντιαρματικούς και αντιαεροπορικούς πυραύλους στην Ουκρανία
Η Εσθονία θα στείλει στην Ουκρανία αντιαρματικούς πυραύλους Javelin και οι άλλες δύο χώρες θα παραδώσουν αντιαεροπορικούς πυραύλους Stinger.
2 h
gazzetta.gr
Η «Ελπίς» έφτασε στη Ξάνθη: Το χιόνι σκέπασε δρόμους και οχήματα
Η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε σημεία όπου επικρατούν συνθήκες έντονης χιονόπτωσης
2 h
www.protothema.gr
EuroLeague: MVP ο «δήμιος» του Ολυμπιακού, Άντε Ζίζιτς
Ο σέντερ της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο Άντε Ζίζιτς, ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη επί του Ολυμπιακού είναι ο MVP της εβδομάδας για τη EuroLeague (22η αγων.).
2 h
gazzetta.gr
Νέα νίκη για τη Νόριτς, 3-0 την Γουότφορντ
Η επιχείρηση... σωτηρία για την Νόριτς εξελίσσεται άκρως ικανοποιητικά. Η ομάδα των Χρήστου Τζόλη και Δημήτρη Γιαννούλη, που απόψε έμειναν στον πάγκο...
2 h
www.zougla.gr
Εσπανιόλ - Μπέτις 1-4: Nέα «τεσσάρα» και... φουλ για Champions League
Η Μπέτις για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική επιβλήθηκε με τέσσερα γκολ, αυτή τη φορά στην έδρα της Εσπανιόλ και πλησιάζει όλο και περισσότερο στον μεγάλο στόχο της εξόδου στο Champions League.
2 h
gazzetta.gr
Σάλος στην Ρώμη - Θύμα βιασμού δεκαεννιάχρονη Αμερικανίδα με την χρήση συνθετικού ναρκωτικού
Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η καταγγελία δεκαεννιάχρονης Αμερικανίδας φοιτήτριας, η οποία αποκάλυψε στις αστυνομικές αρχές ότι έπεσε θύμα βιασμού, στην ιστορική περιοχή Τεστάτσιο, της ιταλικής πρωτεύουσας, Ρώμης. «Ξέρω μόνον ότι ξύπνησα με έναν άγνωστο να βρίσκεται επάνω μου. Επί ώρες, με είχε καθηλωμένη στο κρεβάτι, χωρίς να μπορώ να κουνηθώ» δήλωσε το θύμα, στην ... Περισσότερα To άρθρο Σάλος στην Ρώμη - Θύμα βιασμού δεκαεννιάχρονη Αμερικανίδα με την χρήση συνθετικού ναρκωτικού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr
Δείτε τα απιστευτα εκχιονιστικά της Αττικής...
Η Περιφέρεια Αττικής έχει διαθέσιμους πάνω από 2.500 τόνους αλατιού οι οποίοι έχουν ήδη διανεμηθεί σε 10 επιλεγμένα σημεία.
2 h
www.protothema.gr
Οι Μαρινάκου και Τριβυζάς έκαναν πρεμιέρα από το μίτινγκ κλειστού στίβου στη Λιόν
Οι Αναστασία Μαρινάκου και Παναγιώτης Τριβυζάς μπήκαν σε αγωνιστική δράση στον κλειστό στίβο
2 h
gazzetta.gr
Ουκρανία: Η Ρωσία απειλεί τις ΗΠΑ -«Αν μας αγνοήσετε θα έχετε τις πλέον σοβαρές συνέπειες»
«Η περαιτέρω αγνόηση των νόμιμων ανησυχιών της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα έχει τις πλέον σοβαρές συνέπειες», τονίζει η Μόσχα μετά τη συνάντηση Λαβρόφ-Μπλίνκεν.
2 h
iefimerida.gr
Βερόνα - Μπολόνια 2-1: Τρίποντο με ανατροπή!
Με πρωταγωνιστή τον Κάλινιτς, η Βερόνα επικράτησε 2-1 εντός έδρας της Μπολόνια και βρέθηκε στην 9η θέση της Serie A.
2 h
gazzetta.gr
Super League: Αμφίρροπες αναμετρήσεις στην 19η αγωνιστική
Το 2022 δεν έχει μπει καθόλου καλά για Ολυμπιακό και Άρη μιας και οι δυο ομάδες δεν έχουν καταφέρει σε τρία επίσημα παιχνίδια – για πρωτάθλημα και κύπελλο...
2 h
www.zougla.gr
Ρώμη: Θύμα βιασμού 19χρονη Αμερικανίδα φοιτήτρια -«Επί ώρες με είχε καθηλωμένη, δεν μπορούσα να κουνηθώ»
Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η καταγγελία δεκαεννιάχρονης Αμερικανίδας φοιτήτριας ότι έπεσε θύμα βιασμού.
2 h
iefimerida.gr
Βαθμολογία Euroleague: Στη 17η θέση ο Παναθηναϊκός – «Έριξε» τέταρτο τον Ολυμπιακό η Αρμάνι Μιλάνο
Η Αρμάνι Μιλάνο πέτυχε τη νίκη της 22ης αγωνιστικής με το 67-57 στην έδρα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και άφησε πίσω της τον Ολυμπιακό στην 4η θέση της κατάταξης στη Euroleague. Η ιταλική ομάδα “στραγγάλισε” τους Ρώσους του Δημήτρη Ιτούδη με την άμυνά της και με τους Χολ και Ντάνιελς να έχουν από 13 πόντους έκαστος, ... Περισσότερα To άρθρο Βαθμολογία Euroleague: Στη 17η θέση ο Παναθηναϊκός – «Έριξε» τέταρτο τον Ολυμπιακό η Αρμάνι Μιλάνο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr
Αδιανόητη δήλωση Λιάγκα για Έλληνα επιχειρηματία: «Τον πλήρωνε για να σπάει πλάκα, τον έδεναν σαν σκύλο»
Μία απίστευτη εμπειρία του με Έλληνα επιχειρηματία που πλήρωνε έναν άνδρα για να σπάει πλάκα μαζί του, εξιστόρισε ο Γιώργος Λιάγκας. Μόνο ως απίστευτο μπορεί να χαρακτηριστικό το περιστατικό που εξιστόρησε ο Γιώργος Λιάγκας, την Παρασκευή στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Εκεί λοιπόν καλεσμένος ήταν ο Ορέστης Τζιόβας, όπου μεταξύ άλλων συζητήθηκε και το θέμα του βιασμού […]
2 h
www.makeleio.gr
Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας 69-67: Ανατροπή με αμυντικό ρεσιτάλ (vid)
Η Βιλερμπάν (9-11) ήταν απογοητευτική στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (7-12), όμως στην επανάληψη κατάφερε να γυρίσει «τούμπα» τα δεδομένα, φτάνοντας σε μια σπουδαία ανατροπή με το τελικό 69-67 να υπογράφει το 9ο φετινό της ροζ φύλλο.
2 h
gazzetta.gr
ΗΠΑ και ΕΕ αισιοδοξούν για λύση στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν -Τι είπαν Μπλίνκεν με Λαβρόφ
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι συζήτησε σήμερα (21/1) για το Ιράν με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ.
2 h
iefimerida.gr
Λυών - Σεντ Ετιέν 1-0: Με Ντεμπελέ συνεχίζει να ελπίζει
Το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ντεμπελέ αρκούσε στη Λυών να επικρατήσει 1-0 της Σεντ Ετιέν και να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για έξοδο στην Ευρώπη.
2 h
gazzetta.gr
Ιταλία: Δεκαεννιάχρονη Αμερικανίδα θύμα βιασμού στην Ρώμη με την χρήση συνθετικού ναρκωτικού
«Ξέρω μόνον ότι ξύπνησα με έναν άγνωστο να βρίσκεται επάνω μου. Επί ώρες, με είχε καθηλωμένη στο κρεβάτι, χωρίς να μπορώ να κουνηθώ» δήλωσε το θύμα, στην ιταλική εφημερίδα Il Messaggero
2 h
www.protothema.gr
Δικαστήριο της Σρι Λάνκα καταδίκασε 3 Ρώσους επιστήμονες -Πρόστιμο 12.890 ευρώ στον καθένα
Δικαστήριο της Σρι Λάνκα καταδίκασε τρεις Ρώσους επιστήμονες, επιβάλλοντας πρόστιμο 2.885.000 ρουπίων (12.890 ευρώ) στον καθένα.
2 h
iefimerida.gr
Λέικερς: Πρόσφεραν Χόρτον-Τάκερ, Ναν και μία επιλογή στο Draft για τον Γκραντ, οι Πίστονς αρνήθηκαν
Στην εποχή των ανταλλαγών οι Λος Άντζελες Λέικερς επιχειρούν να αλλάξουν το ρόστερ τους με την απόκτηση του Τζέραμι Γκραντ από τους Ντιτρόιτ Πίστονς. Θα πρέπει να προσπαθήσουν πιο σκληρά.
2 h
gazzetta.gr
Θεσσαλονίκη: Χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες έφερε η «Ελπίδα»
Χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια στα ορεινά έφερε στη Βόρεια Ελλάδα η κακοκαιρία “Ελπίδα” χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα...
2 h
www.zougla.gr
Σε ετοιμότητα ο μηχανισμός της Π.Ε. Έβρου και των Δήμων του Νομού για την έλευση της «Ελπίδας»
Συναγερμός εν όψει της κακοκαιρίας «Ελπίς».
2 h
gazzetta.gr