Ομοσπονδιακό δικαστήριο μπλόκαρε την εντολή Μπάιντεν για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών

Η απόφαση αφορά τις 10 αμερικανικές Πολιτείες, οι οποίες είχαν υιοθετήσει την απόφαση του Δημοκρατικού προέδρου - Η εφαρμογή της θα ξεκινούσε τις 6 Δεκεμβρίου
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Αργυρούπολη: Τα πρώτα λόγια του 46χρονου στους αστυνομικούς - «Εγώ είμαι αυτός που ψάχνετε, δεν ήθελα να καταλήξει έτσι»
«Εγώ είμαι αυτός που ψάχνετε για το περιστατικό της Αργυρούπολης. Δεν ήθελα να καταλήξει έτσι».
8 m
iefimerida.gr
Παλαιστίνη: Υπέκυψε 75χρονος που είχε τραυματιστεί από αυτοκίνητο της ισραηλινής αστυνομίας
Στα τραύματά του σχεδόν δύο εβδομάδες αφότου χτυπήθηκε από όχημα στην υπηρεσία της ισραηλινής αστυνομίας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη υπέκυψε ένας 75χρονος Παλαιστίνιος, ανακοίνωσε σήμερα το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας. Ο Σουλεϊμάν αλ-Χατάλιν, γνωστός στους Παλαιστίνιους ως βετεράνος διαδηλωτής εναντίον του ισραηλινού εποικισμού, στάθηκε μπροστά σε ένα γερανό που είχε σταλεί στο χωριό του Ουμ ελ-Χέιρ, ... Περισσότερα To άρθρο Παλαιστίνη: Υπέκυψε 75χρονος που είχε τραυματιστεί από αυτοκίνητο της ισραηλινής αστυνομίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Βουλγαρία: Παραιτείται ο επικεφαλής της υπηρεσίας καταπολέμησης διαφθοράς
Ο επικεφαλής της υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς της Βουλγαρίας Σοτίρ Τσατσάροφ υπέβαλε την παραίτησή του.
iefimerida.gr
Κύπρος – Κορονοϊός: Διαθέσιμο το αντι-ιικό φάρμακο Molnupiravir
Την ικανοποίηση του για τις ενέργειες που οδήγησαν στο να είναι η Κύπρος μια από τις πρώτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που προχώρησαν στην αγορά και διάθεση του αντι-ιικού φαρμάκου Molnupiravir (Lagevrio) εξέφρασε ο υπουργός Υγείας της Κύπρου Μιχάλης Χατζηπαντέλα. Η χώρα μας από σήμερα διαθέτει το συγκεκριμένο φάρμακο, το οποίο συμβάλλει στη θεραπευτική αντιμετώπιση ... Περισσότερα To άρθρο Κύπρος – Κορονοϊός: Διαθέσιμο το αντι-ιικό φάρμακο Molnupiravir δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κύπρος: «Πρεμιέρα» για το αντιικό φάρμακο Molnupiravir -Πόσο προστατεύει από τον κορωνοϊό
Ξεκινά από σήμερα η διάθεση του αντιικού φαρμάκου Molnupiravir στην Κύπρο.
iefimerida.gr
Νουρεντίν Νεμπατί: Ο «παραμυθάς» υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας με τις δηλώσεις – γκάφες
Όταν ζητήθηκε τον περασμένο μήνα από τον νέο υπουργό Οικονομικών της Τουρκίας, Νουρεντίν Νεμπατί, να δώσει λεπτομέρειες για μια πρωτοβουλία με στόχο να ανακοπεί η κατάρρευση της τουρκικής λίρας, βρήκε ένα πρωτότυπο τρόπο για να εξηγήσει τη στρατηγική του. «Δεν θα δώσω έναν αριθμό τώρα», είπε στον έκπληκτο τηλεοπτικό δημοσιογράφο. «Μπορείς να δεις μέσα στα ... Περισσότερα To άρθρο Νουρεντίν Νεμπατί: Ο «παραμυθάς» υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας με τις δηλώσεις – γκάφες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σασμός: Kυκλοφόρησε η πρώτη φωτογραφία από την κηδεία του Πετρή
Oι τηλεθεατές της δημοφιλούς σειράς θα πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται για μια δύσκολη στιγμή
www.protothema.gr
Νόβακ Τζόκοβιτς: Τι λέει η Lacoste, βασικός χορηγός του, για την απέλαση του από την Αυστραλία
«Θα έρθουμε σε επαφή μαζί του για να εξετάσουμε όλα τα γεγονότα που αφορούσαν την παρουσία του στην Αυστραλία»
www.protothema.gr
Δημήτρης Κεραμίτσης: Ποιος είναι ο 17χρονος Έλληνας της Ρόμα που «τρέλανε» τον Μουρίνιο (video)
Ο Δημήτρης Κεραμίτσης βρέθηκε από τα Ερασιτεχνικά πρωταθλήματα της Θεσσαλονίκης στην Ιταλία και έγινε ο δεύτερος Έλληνας στο Top-3 της…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Tούρκος οδηγός διαλύει μια Ferrari 458 μέσα σε ελάχιστα μέτρα [βίντεο]
Μερικά μέτρα ασφάλτου αρκούν για να γίνει το κακό, όταν ο ενθουσιασμός περισσεύει και η έλλειψη της απαιτούμενης εμπειρίας πίσω από το τιμόνι ενός supercar μειώνει στο ελάχιστο τις πιθανότητες επιβίωσής σου.
iefimerida.gr
Φάρμα: Άκουσε Κρητικά και έπαθε… ζημιά ο Αστρινός Χαραλαμπάκης!
Πριν από μερικά επεισόδια, το δημοφιλές ριάλιτι που ακούει στο όνομα «Φάρμα» γέμισε από κρητικές μελωδίες!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Δημήτρης Ήμελλος από τον «Σασμό» αποκαλύπτει τι θα δούμε στη σειρά
Καλεσμένος στην εκπομπή, «Καλύτερα δε γίνεται» ήταν ο Δημήτρης Ήμελλος...
www.zougla.gr
Εξαρθρώθηκε η συμμορία των ληστών με τις μάσκες -Διέθεταν βαρύ πολεμικό οπλισμό [εικόνες]
Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές και διέθετε βαρύ πολεμικό οπλισμό.
iefimerida.gr
Τζώρτζης Μονογυιός: Σε σοβαρή κατάσταση η σύζυγός του – Την Τρίτη η κηδεία του (vid)
Το μεσημέρι της Τρίτης στις 14.30 στο κοιμητήριο του Αγίου Λουκά στη Μύκονο θα τελεστεί η κηδεία του Τζώρτζη Μονογυιού που έχασε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δήμος Αθηναίων: 410 νέα, σύγχρονα και ασφαλή πεζοδρόμια – Βελτίωση της ποιότητας ζωής
Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεγαλύτερο έργο ανακατασκευής πεζοδρομίων από την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Η Αθήνα αποκτά νέα, σύγχρονα και ασφαλή πεζοδρόμια στο κέντρο και τις γειτονιές της. Δεκαοχτώ χρόνια μετά, ο Δήμος Αθηναίων επαναφέρει τα μεγάλα έργα στην πόλη, αναβαθμίζοντας, τα πεζοδρόμια στο εμπορικό κέντρο και στις γειτονιές της, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ... Περισσότερα To άρθρο Δήμος Αθηναίων: 410 νέα, σύγχρονα και ασφαλή πεζοδρόμια – Βελτίωση της ποιότητας ζωής δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΑΠΘ: Επίθεση αντιεξουσιαστών στο φυλάκιο του κτιρίου διοίκησης
Επίθεση από αντιεξουσιαστές δέχθηκε, πριν από λίγο, το φυλάκιο του κτιρίου διοίκησης της Πρυτανεία...
www.zougla.gr
Συγκέντρωση εργαζομένων έξω από το Hilton (Βίντεο)
Το Hilton αλλάζει χέρια και οι εργαζόμενοι βρέθηκαν έξω από αυτό προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις αλλαγές που γίνονται και θα βρεθούν στον δρόμο.. Δείτε βίντεο από τη συγκέντρωση:
www.makeleio.gr
Ορίστηκε το Προμηθέας-ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας στο μπάσκετ
Γνωστή έγινε η ημερομηνία που θα “σφραγιστεί” το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ. Προμηθέας και ΠΑΟΚ θα παλέψουν στην Πάτρα στις 5 Φεβρουαρίου για την πρόκριση στο Final Four, όπου ήδη βρίσκονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΟΚ: «Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από συμφωνία των δύο ... Περισσότερα To άρθρο Ορίστηκε το Προμηθέας-ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας στο μπάσκετ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μπάσκετ: Στις 5/2 το Προμηθέας-ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας
Στις 5 Φεβρουαρίου θα συμπληρωθεί το... παζλ των ομάδων που θα μετάσχουν στο φάιναλ φορ του Κυπέλλου μπάσκετ των ανδρών. Και αυτό γιατί τότε ορίστηκε...
www.zougla.gr
Λευτέρης Αυγενάκης: «Κανένα περιστατικό παρενόχλησης ή κακοποίησης δεν πρόκειται να ξεχαστεί»
Η Πολιτεία θα επιμείνει στη διερεύνηση όλων των καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση και σωματική ή λεκτική κακοποίηση, ακόμη κι αν…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σουηδία: Η Υπηρεσία Ασφαλείας ερευνά πτήσεις drone πάνω από τρία πυρηνικά εργοστάσια
Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Σουηδίας ανέλαβε την έρευνα σχετικά με τις πτήσεις, χωρίς άδεια, μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από τρία πυρηνικά εργοστάσια...
www.zougla.gr
Στάση αναμονής κρατούν οι χορηγοί του Νόβακ Τζόκοβιτς, όπως η Lacoste
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αναχώρησε από την Αυστραλία αφότου οι αρχές ακύρωσαν τη βίζα του για δεύτερη φορά. Και τώρα, ένας από τους χορηγούς του θέλει να πει δυο κουβεντούλες μαζί του.
iefimerida.gr
Κρήτη: Πέθαναν όπως έζησαν, ο ένας δίπλα στον άλλον...
Μνήμες από το θλιβερό περιστατικό των Βοριζίων ανήμερα των Χριστουγέννων οπότε και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του, εξαιτίας, πιθανότατα,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η κυρία Μάνδρου συνήγορος των “ανθρώπων που μαζεύουν τα κορίτσια” (Βίντεο)
Η Ιωάννα Μάνδρου μάλλον γνωρίζει καλά από “πλυντήρια”, αφού δεν είναι η πρώτη φορά που παίρνει το μέρος του θύτη σε μια υπόθεση και όχι του θύματος. Ακούστε τι είπε στο βίντεο η δικαστική δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ: “Μήπως υπήρχε οικονομικό όφελος των ανθρώπων που μαζεύουν τα κορίτσια;” αναρωτήθηκε χωρίς ίχνος ντροπής. Ρε,μήπως τα πέρνανε; Η […]
www.makeleio.gr
Αναστασιάδης: Λυπηρό να επιχαίρουν κάποιοι για πιθανή ματαίωση υλοποίησης του Eastmed
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας  οι κυβερνήσεις των χωρών που εμπλέκονται αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επεξεργαστεί, σε περίπτωση που το έργο θεωρείται ανέφικτο για τους όποιους λόγους, εναλλακτικές λύσεις
www.protothema.gr
Άγριο έγκλημα στις ΗΠΑ: Άστεγος δολοφόνησε 24χρονη στην... τύχη!
Δεν μπορεί να χωρέσει ανθρώπου νους τα όσα συνέβησαν στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Coca-Cola: Δεν έχουμε καμία σχέση με τα πρόσωπα που φέρονται να έχουν αναμειχθεί στην υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη
«Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε μορφή βίας» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση
www.protothema.gr
Ειδικό πλαίσιο στήριξης και ενίσχυσης γεωργών και κτηνοτρόφων ζητά η Ελλάδα
Την δημιουργία ενός ειδικού πλαισίου πλαίσιο στήριξης και ενίσχυσης των γεωργών και κτηνοτρόφων μας, Ελλήνων και Ευρωπαίων, ώστε να προστατεύονται από...
www.zougla.gr
Ιατρικό Περιστερίου: Πιστοποίηση ως Κέντρο Εκπαίδευσης για τη Νότια Ευρώπη, στις παθήσεις «Ταμπού»
Κέντρο Εκπαίδευσης για τη Νότια Ευρώπη στη νέα, επαναστατική μέθοδο E-RaFisTura είναι, πλέον, η Χειρουργική Κλινική του Ιατρικού Περιστερίου, υπό τη Διεύθυνση του Δρ. Αναστάσιου Ξιάρχου, Γενικού Χειρουργού. Η νέα, πρωτοποριακή συνδυαστική μέθοδος, η οποία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στη χειρουργική κλινική του Ιατρικού Περιστερίου αντιμετωπίζει οριστικά τις παθήσεις των αιμορροΐδων, του συριγγίου ... Περισσότερα To άρθρο Ιατρικό Περιστερίου: Πιστοποίηση ως Κέντρο Εκπαίδευσης για τη Νότια Ευρώπη, στις παθήσεις «Ταμπού» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τρόμος στη Φλόριντα: Βίντεο -σοκ από το σαρωτικό πέρασμα ανεμοστρόβιλου – Κατέστρεψε δεκάδες σπίτια
Την τρομακτική στιγμή που ένας ανεμοστρόβιλος σαρώνει μια πόλη στη Φλόριντα, προκαλώντας καταστροφές σε δεκάδες σπίτια, καταγράφει ένα βίντεο – σοκ.
iefimerida.gr
Super League 2: Μυθική ατάκα από Αναστόπουλο - «Oύτε από την Ρεάλ Μαδρίτης...» (video)
Super League 2: Επική ατάκα από τον Νίκο Αναστόπουλο μετά το ματς της Καλαμάτας στην Λιβαδειά.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Αέρας» η Μπάρτι στον 2ο γύρο του Australian Open
Μία πολύ καλή... προπόνηση, ήταν για την Άσλεϊ Μπάρτι, ο αγώνας για την πρεμιέρα του Australian Open, που άρχισε σήμερα (17/01) στην Μελβούρνη...
www.zougla.gr
Ψηφιακή υπογραφή: Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα του gov.gr - Αναλυτικά η διαδικασία
Σε λειτουργία η νέα Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού ΔημοσίουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Προκλητικό βίντεο από το κορονοπάρτι στο Μετς - Σημεία και... τέρατα στην υπόγεια αποθήκη
Κορονοϊός: Οι θαμώνες του πάρτι στο Μετς, στο βίντεο φαίνονται να κοροϊδεύουν όσους τηρούν τα μέτραΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Lidl Ελλάς φέρνει κάθε τόπο στον τόπο σου με τη νέα σειρά τοπικών και ποιοτικών προϊόντων «Nώμα»
Με σεβασμό στην ελληνική παράδοση και τη γαστρονομική κουλτούρα, φέρνει στο τραπέζι κάθε σπιτιού τα τοπικά και ποιοτικά προϊόντα γεωγραφικής…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΕΕΑ: Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της ΚΑΕ Άρης
Την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της ΚΑΕ Άρης, λόγω οφειλής προς τον Δημήτρη Βεργίνη, αποφάσισε κατά τη σημερινή συνεδρίασή της η Επιτροπή...
www.zougla.gr
Σουηδία: Έρευνα για πτήσεις drones πάνω από 3 πυρηνικά εργοστάσια
Έρευνα διεξάγει η υπηρεσία ασφαλείας στη Σουηδία για πτήσεις drones πάνω από τρία πυρηνικά εργοστάσια την Παρασκευή. Η αστυνομία στη Σουηδία ανέπτυξε περιπολίες και ελικόπτερα στην πυρηνική μονάδα στο Φόρσμαρκ, προκειμένου να καταδιώξει ένα drone που εθεάθη να πετάει πάνω από το εργοστάσιο την Παρασκευή, όμως δεν κατάφερε να προλάβει το μη επανδρωμένο όχημα. Η ... Περισσότερα To άρθρο Σουηδία: Έρευνα για πτήσεις drones πάνω από 3 πυρηνικά εργοστάσια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Επίθεση αντιεξουσιαστών σε φυλάκιο της Πρυτανείας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [βίντεο & εικόνες]
Επίθεση από αντιεξουσιαστές δέχθηκε το φυλάκιο του κτιρίου διοίκησης της Πρυτανείας του ΑΠΘ.
iefimerida.gr
Κύπρος: Συνταγογραφείται από σήμερα το αντι-ιικό φάρμακο Molnupiravir
Παρουσιάζοντας το προφίλ του φαρμακευτικού σκευάσματος η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, Έλενα Παναγιωτοπούλου είπε ότι ενδείκνυται σε άτομα άνω των 65 ετών και όχι κάτω των 18 και μπορεί να χορηγείται σε ειδικές κατηγορίες ευπαθών ομάδων του πληθυσμού
www.protothema.gr
Καραντίνα για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – Βρέθηκε θετικός ο οδηγός της
Σε καραντίνα μπαίνει η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Όπως έγραψε σε ανάρτησή της στο twitter ο οδηγός της βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Έτσι, η Πρόεδρος της Κομισιόν επιστρέφει στις Βρυξέλλες και δεν θα παραστεί στην επιμνημόσυνη δέηση σε ειδική τελετή στο ευρωκοινοβούλιο για τον αποβιώσαντα Πρόεδρό του Νταβίντ Σασόλι ο οποίος έφυγε ... Περισσότερα To άρθρο Καραντίνα για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – Βρέθηκε θετικός ο οδηγός της δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Άρης – Λαμία: Σε ρυθμούς Κυπέλλου Ελλάδας οι Θεσσαλονικείς
Μετά την “γκέλα” με τον Απόλλωνα Σμύρνης στο πρωτάθλημα, ο Άρης ξεκίνησε την προετοιμασία του για τον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας με τη Λαμία. Ο Άρης έκανε στροφή στο Κύπελλο κι επικεντρώνεται στο πρώτο παιχνίδι με τη Λαμία στη Θεσσαλονίκη για τα προημιτελικά. Ο Ιτούρμπε ακολούθησε ξανά μόνο ένα μέρος του προγράμματος. Η ενημέρωση της ... Περισσότερα To άρθρο Άρης – Λαμία: Σε ρυθμούς Κυπέλλου Ελλάδας οι Θεσσαλονικείς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
UK used ‘propagandistic scare’ tactics on public to force compliance with Covid rules, ex No10’s scientist claims
“In my mind, the most egregious and far-reaching mistake made in responding to the pandemic has been the level of fear willingly conveyed on the public,” wrote Ruda
www.protothema.gr
Εκρηκτικό το τελευταίο Audi R8 με θερμικό κινητήρα
Το Audi R8 θα κλείσει το κεφάλαιο των θερμικών κινητήρων με την πιο σκληροπυρηνική έκδοση που είχε ποτέ.
www.protothema.gr
Ο γιος του Στέρλινγκ έχει το στυλ του μπαμπά του, αλλά πανηγυρίζει σαν τον Κριστιάνο - Δείτε βίντεο
Ο τετράχρονος μπόμπιρας δείχνει να «το έχει» από νωρίς με το... τόπι
www.protothema.gr
Αυτές οι μπότες έγιναν viral στο TikTok και ο λόγος εκπλήσσει
Το TikTok είναι γεμάτο με αυτές και ακόμη και μια style icon των '70s τις φοράει!  Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η «προφητεία» σου για σήμερα 17/01
Δες το μήνυμα που κρύβει το Fortune Cookie σου για σήμερα 17/01Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τέλος οι αναλύσεις φάσεων από τον Κλάτενμπεργκ
Με ανακοίνωσή της η ΕΠΟ γνωστοποίησε την απόφαση του Μαρκ Κλάτενμπεργκ να καταργηθεί το εβδομαδιαίο video με τις αμφισβητούμενες φάσεις της αγωνιστικής
www.protothema.gr