Ονδούρα: Το κυβερνών κόμμα αναγνωρίζει την ήττα από την Κάστρο στις προεδρικές εκλογές -Συγχαρητήρια από ΗΠΑ

Το κυβερνών δεξιό κόμμα στην Ονδούρα αναγνώρισε την ήττα του στις προεδρικές εκλογές της Κυριακής, καθώς η υποψήφια της αριστεράς, η Σιομάρα Κάστρο, προηγείται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του αντιπάλου της, με πάνω από τις μισές ψήφους να έχουν καταμετρηθεί.
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
ΕΦΚΑ: Ξεκινά η ηλεκτρονική αίτηση επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος
Διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ η ηλεκτρoνική αίτηση για επικουρική σύνταξη Περισσότερα...
5 m
www.newsbomb.gr
Weather: Extraordinary weather report for the new “wave” of bad weather “Elpis”
Really cold days ahead
6 m
www.protothema.gr
Δένδιας: Eνας χρόνος από την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο -Μεγεθύνουμε το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα
«Πριν από έναν χρόνο επεκτείναμε τα χωρικά μας ύδατα στην περιοχή του Ιονίου Πελάγους και μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο, από τα 6 στα 12 μίλια».
7 m
iefimerida.gr
Ενεργειακή και περιβαλλοντική κυριαρχία στην ΕΕ- Ξεκινούν συζητήσεις σε γαλλικό έδαφος
Ανεπίσημες συζητήσεις των αρμόδιων υπουργών της ΕΕ ξεκινούν στη Γαλλία σχετικά με το στόχο τη ενεργειακής και περιβαλλοντικής κυριαρχίας της Ευρώπης, αναφέρει το Euractiv.
9 m
iefimerida.gr
Βιασμός στη Θεσσαλονίκη-Διαλυνάς: «Υπάρχει διεθνές κύκλωμα μαστροπείας -Ψαρεύουν στα κλαμπ κοριτσάκια»
Ο δικηγόρος Νίκος Διαλυνάς, ο οποίος βοηθάει την 24χρονη για την υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε σε δηλώσεις-βόμβα.
iefimerida.gr
ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράταση έως 17/2 στην παράδοση ξηρής σταφίδας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις
Έως τις 17 Φεβρουαρίου παρατείνεται η παράδοση της ξηρής σταφίδας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις για την καλλιεργητική περίοδο 2021 συμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
iefimerida.gr
Άγιο Όρος - Ηγούμενος Μονής Εσφιγμένου: Συνεχώς «φεύγουν» μοναχοί από κορωνοϊό
Σύμφωνα με τον Ηγούμενο το φαινόμενο των φανατικών αντιεμβολιαστών ιερέων που προτρέπουν και τους πιστούς να μείνουν στον ίδιο δρόμο είναι διάσπαρτο σε όλη τη χώρα
www.protothema.gr
Στάθης Αγγελόπουλος: “Ο άνδρας της ξαδέρφης μου έκανε εμβόλιο και έβγαλε όγκο”
Ο Στάθης Αγγελόπουλος παρέθεσε συνέντευξη σε τηλεοπτικό κανάλι, όπου υποστήριξε ότι δεν είναι σίγουρος ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι άλλοι πολιτικοί έχουν κάνει το εμβόλιο, το πραγματικό εμβόλιο. «Ο άντρας της πρώτης ξαδερφούλας μου έκανε το εμβόλιο και μετά από δύο μήνες έβγαλε όγκο στο κεφάλι. Θα μου πεις, το προκάλεσε το εμβόλιο; Μπορεί […]
www.makeleio.gr
ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΝΑ ΛΗΞΕΙ Η «ΠΑΝΔΗΜΙΑ» ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ;
Βλέπουμε πραγματικά το τέλος της «πανδημίας» COVID-19; Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει τις πρόσφατες ιλιγγιώδεις αλλαγές και μεταστροφές...
www.zougla.gr
Άλμπερτ Μπουρλά: Βραβεύεται με το Εβραϊκό Νόμπελ από το ίδρυμα Genesis Prize Foundation
Ο Αλμπερτ Μπουρλά ζήτησε από το Ινστιτούτο την διάθεση του ενός εκατ. δολαρίων που συνοδεύει το βραβείο, σε προγράμματα με στόχο την διαφύλαξη της μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος
www.protothema.gr
Πλακιωτάκης: 27 εκατ. για λιμενικές υποδομές και ακτοπλοϊκές συνδέσεις για την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου
Σε ευρεία σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου με τον αντιπεριφερειάρχη και τους δημάρχους της περιοχής συμμετείχε ο Γιάννης Πλακιωτάκης.
iefimerida.gr
Survivor Spoiler: Με συντριπτική ήττα έφυγε Βαλάντης – Ποσοστό ρεκόρ για τον Γιωρίκα (video)
Survivor Spoiler: Ο Γιωρίκας «σάρωσε» στη ψηφοφορία του κοινούΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορωνοϊός – Μυοκαρδίτιδα: Πόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος μετά τον εμβολιασμό
Οι σπάνιες μυοκαρδίτιδες που εμφανίστηκαν σε άτομα μετά τον εμβολιασμό τους κράτησαν αρκετούς μακριά από τα εμβολιαστικά κέντρα. Σύμφωνα όμως με τα ερευνητικά στοιχεία, η νόσηση από κορωνοϊό αποτελεί ακόμα μεγαλύτερη απειλή για την καρδιά από ότι το εμβόλιο
www.protothema.gr
Όρθιος 6 ώρες σε πτήση: Η φωτογραφία που έγινε viral
Ένας άντρας έριξε το διαδίκτυο με τη στάση του στο αεροπλάνο. Είχε όμως σκοπό που το έκανε.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΟΑΕΔ - Ειδικό βοήθημα: Ποιοι είναι δικαιούχοι
ΟΑΕΔ: Οι άνεργοι μπορούν να διεκδικήσουν τα ειδικά επιδόματα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσειςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: H κακοκαιρία «Ελπίδα» φέρνει χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια
Διαδοχικά καιρικά συστήματα προβλέπεται να προκαλέσουν κακοκαιρία με το όνομα "ΕΛΠΙΣ" ("ELPIS") στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες...
www.zougla.gr
Σασμός: O Πετρής πεθαίνει και ο Κώστας Νικούλι του έκανε αποχαιρετιστήριο πάρτι
Ο ρόλος του αγαπήθηκε τόσο από τον ίδιο όσο και από το τηλεοπτικό κοινό – Δείτε φωτογραφίες
www.protothema.gr
Ένα ορεινό resort στην Ελλάδα στις 5 ευρωπαϊκές προτάσεις του Guardian για «πράσινες» διακοπές
5 επιλογές για διαμονή σε καταλύματα με μικρό ενεργειακό αποτύπωμα
www.protothema.gr
Η Βίκυ Καγιά εύχεται «Χρόνια Πολλά» στον γιο της με φωτογραφίες τους από το καλοκαίρι
Και μάς δείχνει πώς να ενσωματώσουμε το πορτοκαλί στη χειμωνιάτικη γκαρνταρόμπα μας.
www.protothema.gr
Βοηθός προπονητή των Νετς «έκλεψε» την μπάλα και οι διαιτητές δεν το κατάλαβαν
Όταν λέμε “αυτή η ομάδα είχε βοήθεια από τον πάγκο” δεν εννοούμε αυτό που έκανε ο Ντέιβιντ Βάντερπουλ, στην τελευταία περίοδο του αγώνα των Νετς στην έδρα των Γουίζαρντς. Οι Νετς πήραν δύσκολη νίκη στην έδρα των Γουίζαρντς (119-118), με τον Ντέιβιντ Βάτεραν να κάνει έξαλλους τους γηπεδούχους με μια του κίνηση, στα μέσα του ... Περισσότερα To άρθρο Βοηθός προπονητή των Νετς «έκλεψε» την μπάλα και οι διαιτητές δεν το κατάλαβαν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μητέρα της Αρναούτη: «Ήταν ένα μάτσο κόκκαλα, είχε ψυχοσωματικό επεισόδιο»
«Δεν μπορεί να δεχθεί την εαυτό της όπως είναι. Έχει κρίσεις πανικού και φοβία. Έχει διαπιστωθεί από γιατρούς. Η Μίνα θέλει να βρίσκεται κοντά στον Ευαγγελισμό. Το σπίτι της είναι δίπλα ακριβώς. Για καφέ να καταλάβετε, πηγαίνει στην κλινική του νοσοκομείου», κατέθεσε η μητέρα της Μίνας Αρναούτη στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών όπου και ξεκίνησε η […]
www.makeleio.gr
Προσέφυγαν στο ΣτΕ οι συνταξιούχοι κατά της εγκυκλίου για τις συντάξεις χηρείας και αναπηρίας
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων και άλλοι τρεις σύλλογοι με αίτηση ακύρωσης και αρ. κατάθεσης 153-19/1/2022, κατά της…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Australian Open: Αποκλεισμός σοκ για Ραντουκάνου από το Νο98 της κατάταξης!
Το κορίτσι -θαύμα της Βρετανίας, η οποία πέρσει κατέκτησε το US Open, αποκλείστηκε στο 2ο γύρο του Australian Open από τη Μαυροβούνια Ντάνκα Κόβινιτς που επικράτησε με 2-1 σετ
www.protothema.gr
Βίκυ Καγιά: To ΙΚΕΑ φωτιστικό που έχει στο καμαρίνι της -Ξύλινο, θα δώσει στιλ στο σπίτι σου [εικόνες]
Φωτογραφίες από το καμαρίνι της δημοσίευσε η Βίκυ Καγιά στο Instagram.
iefimerida.gr
Χάπι Merck για κορονοϊό: 27 παρασκευαστές γενόσημων φαρμάκων «μπαίνουν» στην παραγωγή του
Σχεδόν 30 παρασκευαστές γενόσημων φαρμάκων υπέγραψαν συμφωνία για την παραγωγή χαμηλού κόστους εκδόσεων του χαπιού της Merck μολνουπιραβίρη (molnupiravir) κατά του κορονοϊού. Αυτό ανέφερε σήμερα (20.01.2022) ποστηριζόμενη από τον ΟΗΕ οργάνωση για τις φαρμακευτικές πατέντες Medicines Patent Pool (MPP). Η συμφωνία, την οποία διαπραγματεύθηκε η MPP με τη Merck, επιτρέπει σε 27 παρασκευαστές γενόσημων φαρμάκων ... Περισσότερα To άρθρο Χάπι Merck για κορονοϊό: 27 παρασκευαστές γενόσημων φαρμάκων «μπαίνουν» στην παραγωγή του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Έκθεση με αδημοσίευτες φωτογραφίες από την ανολοκλήρωτη ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου
Έκθεση με 20 αδημοσίευτες φωτογραφίες μάς μεταφέρει στο «πλατό» της τελευταίας ανολοκλήρωτης ταινίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου, με τίτλο «Η Άλλη Θάλασσα».Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Υπόθεση Μαντλίν: Νέα δεδομένα για τον βασικό ύποπτο της εξαφάνισης
Νέα στοιχεία που ρίχνουν φως στην υπόθεση απαγωγής της Μαντλίν ΜακΚάν φέρνουν στο φως οι ερευνητές.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Λιβερία: Νεκροί 29 άνθρωποι που ποδοπατήθηκαν σε εκκλησία
Το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια χριστιανικής ολονυχτίας
www.protothema.gr
Formula 1: Αυτά είναι τα εξωφρενικά ποσά που θα κερδίσουν οι πιλότοι το 2022
Ο Lewis Hamilton θα εξακολουθήσει να είναι, και τη φετινή σεζόν της Formula 1, ο καλύτερα αμοιβόμενος οδηγός του σπορ - με σημαντική διαφορά από τον νέο πρωταθλητή, Max Verstappen.
iefimerida.gr
Ποιος διάσημος κινητήρας οδεύει προς κατάργηση;
v
www.protothema.gr
Ερχεται η κακοκαιρία «Ελπίς» -Εκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για πυκνές χιονοπτώσεις και πολικές θερμοκρασίες
Διαδοχικά καιρικά συστήματα προβλέπεται να προκαλέσουν κακοκαιρία με το όνομα «ΕΛΠΙΣ» στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες.
iefimerida.gr
Καιρός – Κακοκαιρία Ελπίς: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ
Διαδοχικά καιρικά συστήματα προβλέπεται να προκαλέσουν κακοκαιρία με το όνομα “ΕΛΠΙΣ” (“ELPIS”) στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες. Το πρώτο καιρικό σύστημα θα μας επηρεάσει από το Σάββατο (22/1/2022) και το δεύτερο, που θα είναι πιο ισχυρό, από τη Δευτέρα (24/1/2022). Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, οι πυκνές χιονοπτώσεις ακόμα και ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Κακοκαιρία Ελπίς: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ποιες περιοχές θα πλήξει η “Ελπίδα” – Αναμένονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, πυκνές χιονοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι
Διαδοχικά καιρικά συστήματα προβλέπεται να προκαλέσουν κακοκαιρία με το όνομα «ΕΛΠΙΣ» (ELPIS) στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Το πρώτο καιρικό σύστημα θα επηρεάσει τη χώρα από το Σάββατο (22/1) και το δεύτερο, που θα είναι πιο ισχυρό, από τη Δευτέρα (24/1). Τα […]
www.makeleio.gr
Ολη η Κίνα έχει τρελαθεί με έναν 44χρονο μετανάστη στο Πεκίνο που ψάχνει τον γιο του -Η ιστορία του
Η ιστορία ενός μετανάστη που εργάζεται στο Πεκίνο και ψάχνει τον αγνοούμενο γιο του εν μέσω πανδημίας έχει προκαλέσει κύματα συμπαράστασης στα social media.
iefimerida.gr
Αμετάβλητα διατήρησε η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας τα επιτόκια της λίρας
Αμετάβλητα στο 14% διατήρησε η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας τα επιτόκια της λίρας, επιβεβαιώνοντας όσα είχε ανακοινώσει το Δεκέμβριο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Σε δύο φάσεις η κακοκαιρία Ελπίδα με πυκνές χιονοπτώσεις
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για την κακοκαιρία Ελπίδα εξέδωσε η ΕΜΥ - Το Σάββατο το πρώτο πέρασμα, ισχυρότερο το δεύτερο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Κόπηκαν πάνω από 200.000 κλήσεις σε οδηγούς το 2021
Στη Θεσσαλονίκη έγιναν πάνω από 11.100 έλεγχοι για χρήση μάσκας -Επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 276 καταστήματα
www.protothema.gr
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης αναβολικών με πελάτες σε όλο τον κόσμο
Ένα διεθνές κύκλωμα εμπορίας παράνομων αναβολικών και άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία και συνελήφθησαν τρία άτομα, τα οποία κατηγορούνται για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της πλαστογραφίας, καθώς και για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα, για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό. Σύμφωνα με ... Περισσότερα To άρθρο Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης αναβολικών με πελάτες σε όλο τον κόσμο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: Αποκλιμάκωση του ιικού φορτίου της Ομικρον στα λύματα -Στα ίδια επίπεδα της Δέλτα
Σταδιακή αποκλιμάκωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης αποτυπώνεται στις μετρήσεις του τελευταίου δεκαημέρου για την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ.
iefimerida.gr
Έκθεση που διατρέχει όλη τη ζωή του γλύπτη Γιανούλη Χαλεπά στο Τελλόγλειο
Η έκθεση «Γιανούλης Χαλεπάς: ΔΟΥΝΑΙ και ΛΑΒΕΙΝ», η οποία διατρέχει όλη τη ζωή του σημαντικού Έλληνα γλύπτη, εγκαινιάζεται στις 18 Φεβρουαρίου...
www.zougla.gr
Θεσσαλονικιά... 2,5 ετών από τα πιο πολυταξιδεμένα μωρά: Εχει ταξιδέψει ήδη σε 12 χώρες [εικόνες]
Η μικρή τροχήλατη βαλίτσα της Αλκυόνης ετοιμάζεται για την επόμενη πτήση της από το αεροδρόμιο «Μακεδονία».
iefimerida.gr
Σε εξέλιξη το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας
Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας.
iefimerida.gr
Ο Ντέμης Νικολαΐδης συγκινήθηκε όταν μίλησε για τα παιδιά του - Η ζωή του μετά την Δέσποινα Βανδή
«Όταν κάνεις παιδιά όμως σε κάνουν ό,τι θέλουν» δήλωσε ο Ντέμης Νικολαΐδης, σε συνέντευξη του στην εκπομπή Game Night. Όπως μάλιστα εξομολογήθηκε στην αρχή… τρόμαξε λίγο, ενώ ήταν εμφανώς συγκινημένος όταν μιλούσε.  Ο Ντέμης Νικολαΐδης ρωτήθηκε πώς είναι να είσαι πατέρας, με εκείνον να απαντά ότι «Σταματά το έργο. Λες τώρα ως, εξαρτώμαι από κάτι ... Περισσότερα To άρθρο Ο Ντέμης Νικολαΐδης συγκινήθηκε όταν μίλησε για τα παιδιά του - Η ζωή του μετά την Δέσποινα Βανδή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Συνάντηση Δένδια με την Κοσοβάρα ΥΠΕΞ
Συνάντηση με την υπουργό Εξωτερικών του Κοσόβου Ντονίκα Γκερβάλα Σβαρτς πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας...
www.zougla.gr
Συγκλονίζει ο Ανδρέας Μικρούτσικος - «Όταν πέθανε ο αδελφός μου δεν είχα ούτε ένα ευρώ» (videos)
Ο Ανδρέας Μικρούτσικος μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στη ζωή του και αποκάλυψε το άγνωστο παρασκήνιο της εκπομπής…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Οι πολιτικοί προωθούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όχι η αυτοκινητοβιομηχανία!
Ο CEO του Stellantis Group, Carlos Tavares, δήλωσε ότι η ευθύνη για τη «βίαιη» μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση βαραίνει τους πολιτικούς και όχι τους κατασκευαστές. Η αυτοκινητοβιομηχανία εδώ και καιρό αναπτύσσει, εξελίσσει και επενδύει πακτωλό χρημάτων στην ηλεκτροκίνηση. Πολλοί κατασκευαστές μάλιστα έχουν ανακοινώσει επίσημα μέχρι και ακριβείς ημερομηνίες που το σύνολο της γκάμας τους θα μπαίνει ... Περισσότερα To άρθρο Οι πολιτικοί προωθούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όχι η αυτοκινητοβιομηχανία! δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Australian Open - Δήλωση-βόμβα από Ζβέρεφ: «Ανύπαρκτος έλεγχος για κορονοϊό στη Μελβούρνη» (video)
Νέα βόμβα στο Αυστραλιανό Όπεν εξαπέλυσε αυτή τη φορά ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος μίλησε για τα… ανύπαρκτα μέτρα που…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr