Θρήνος στη Formula 1: Πέθανε ο Φρανκ Ουίλιαμς

Στο πένθος βυθίστηκε την Κυριακή (28/11) ο κόσμος της Formula 1, αλλά και γενικότερα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, λόγω του θανάτου…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Συγκλονίζει η κατάθεση της 14χρονης για τον 32χρονο, «με βίασε, πόνεσα πολύ, μου χάλασε την εφηβεία μου»
Αποκλειστικά η κατάθεση της 14χρονης από το protothema.gr -  Μου έβγαλε την μπλούζα και μου χάιδεψε το στήθος. Μου κατέβασε το σορτσάκι που φορούσα και το εσώρουχό μου μέχρι τα γόνατα και με άγγιξε κάτω. Κατέβασε και το δικό του παντελόνι και το βρακί μου και με έπιασε από τα μαλλιά και με κατέβασε κάτω» - «Η αδερφή μου πιστεύω ότι δεν έχει καταλάβει τίποτα, του έχει εμπιστοσύνη»
5 m
www.protothema.gr
Δυστύχημα στον ΗΣΑΠ: Οι διάλογοι των εργαζομένων την ώρα της σύγκρουσης
Οι αγωνιώδεις διάλογοι των εργαζομένων - Το χρονικό της τραγωδίας - «Βασίλη το μηχάνημα δεν σταματάει ετοιμάσου να πηδήξεις»
6 m
www.protothema.gr
Αμαλιάδα: Πέθανε από κορωνοϊό 62χρονος γιατρός
Πρόκειται για τον Αθανάσιο Ζαφειρόπουλο - Νοσηλευόταν αρκετές μέρες στο νοσοκομείο της Πάτρας
6 m
www.protothema.gr
Άσε μας ρε μαμά: O Θωμάς ανακαλύπτει την απάτη που έστησε εις βάρος του ο Πατρικαρέας
Απόψε, στις 20:00, στον Alpha - Δείτε το τρέιλερ
6 m
www.protothema.gr
Έμιλι Σεντ Τζον Μαντέλ: Η συγγραφέας του Station Eleven στο Marie Claire
Η βραβευμένη Καναδή συγγραφέας, που «προφήτεψε» μια πανδημία το 2014, είχε μιλήσει στο Marie Claire για την τέχνη της επιβίωσης, το να μορφώνεις παιδιά στο σπίτι και τα μαθήματα που πήρε από το ΜeToo.
6 m
www.protothema.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλειου Πλιώτα
Παραγγελία από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Πλιώτα σχετικά με τις καταγγελίες της 24χρονης η οποία κατήγγειλε τον βιασμό της σε σουίτα ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη σε πρωτοχρονιάτικο πάρτι. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλειος Πλιώτας με παραγγελία του προς τον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης ζητάει την επόπτευση της ανάκρισης για την υπόθεση της 24χρονης και ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλειου Πλιώτα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Δυστύχημα στον ΗΣΑΠ: Ντοκουμέντο από τους διαλόγους των εργαζομένων την ώρα της σύγκρουσης
Τον περασμένο Νοέμβριο είχε σοκάρει τους πάντες το δυστύχημα με έναν νεκρό στον ΗΣΑΠ και μετά το βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτονται και οι διάλογοι των εργαζόμενων την ώρα της τραγωδίας. Αντιλαμβάνονται ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη και καλούν τους εργαζόμενους  της ΣΤΑΣΥ να πηδήξουν από το βαγόνι. Δυστυχώς ένας δεν τα κατάφερε και έχασε τη ... Περισσότερα To άρθρο Δυστύχημα στον ΗΣΑΠ: Ντοκουμέντο από τους διαλόγους των εργαζομένων την ώρα της σύγκρουσης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο στην επαρχιακή οδό Ταγαράδων - Σουρωτής
Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε 28χρονος σε τροχαίο που έγινε, νωρίτερα σήμερα, στην επαρχιακή...
8 m
www.zougla.gr
Κορονοϊός: Καταγράφηκαν 6.240 κρούσματα σε παιδιά σε ένα 24ωρο
Κρούσματα σε παιδιά: Ιδιαίτερα αυξημένες οι μολύνσεις στην ηλικιακή ομάδα 0-17 το τελευταίο 24ωρο. Έντονη η ανησυχία για την τρέχουσα…Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
ΕΟΔΥ: Πού θα διεξαχθούν αύριο Τρίτη 18 Ιανουαρίου δωρεάν rapid test
Δείτε τα 160 σημεία ελέγχου σε ολόκληρη τη χώρα 
www.protothema.gr
Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 12 νεκροί από τον σεισμό 5,3 Ρίχτερ
Μια σεισμική δόνηση στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους, στο δυτικό τμήμα του Αφγανιστάν, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
iefimerida.gr
Το γκολ για το οποίο μιλάει όλος ο πλανήτης - Σκόραρε με τον πιο απίθανο τρόπο (video+photos)
Παίκτης έγινε viral για τον απίθανο τρόπο που βρήκε για να σκοράρει σε αγώναΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πόλο γυναικών: Οι κλήσεις της Καμμένου για τον αγώνα με την Ουγγαρία
Στην τελική ευθεία μπαίνει από την Πέμπτη (20/1) η προετοιμασία της εθνικής υδατοσφαίρισης γυναικών, ενόψει του πρώτου αγώνα της για τη νέα χρονιά, που...
www.zougla.gr
Κρατούμενος απέδρασε από το ΑΤ Ακροπόλεως
Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο της Αθήνας καθώς ένας κρατούμενος στο ΑΤ Ακροπόλεως έχει αποδράσει και οι αρχές έχουν εξαπολύσεις ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. To άρθρο Κρατούμενος απέδρασε από το ΑΤ Ακροπόλεως δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θετικός στον κορωνοϊό ο οδηγός της προέδρου της Κομισιόν
Στις Βρυξέλλες επιστρέφει η πρόεδρος της Κομισιόν από το Στρασβούργο, όπου βρισκόταν, καθώς ο οδηγός...
www.zougla.gr
Αστεροειδής θα περάσει ξυστά από τη Γη - LIVE video από την πορεία του
Σε... μπελάδες θα μπει για λίγη ώρα ο πλανήτης μας καθώς ένας αστεροειδής θα περάσει ξυστά!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Coronavirus Greece: 18,834 new cases, 101 deaths, 672 intubated
Since the beginning of the pandemic, 3,904 patients have been discharged from the ICU
www.protothema.gr
Παναθηναϊκός – Βιγιαφάνες: Αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης του προστίμου κι επικείμενη συμφωνία
Τέλος φαίνεται ότι μπαίνει στην υπόθεση του προστίμου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στον Βιγιαφάνες για το επεισόδιο με τον Χατζηγιοβάνη. Η υπόθεση ήταν να εκδικαστεί τη Δευτέρα (17/1), με τις δύο πλευρές, όμως, να ζητούν ομόφωνα αναβολή και να μεταφέρουν στο δικαστήριο ότι θα φτάσουν σε οριστικό συμβιβασμό. Τα δεδομένα άλλαξαν, με τις δύο πλευρές να ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός – Βιγιαφάνες: Αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης του προστίμου κι επικείμενη συμφωνία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αυτά είναι τα καλύτερα κουρέματα για νέους άντρες
Ξεκίνα τη μελέτη, ήρθε η ώρα να καταλάβεις ποια είναι τα σωστά κουρέματα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Υπόθεση βιασμού 24χρονης: Η δραματική ιστορία της -«Εχασε τους γονείς και τον αρραβωνιαστικό της, έμεινε μόνη της»
Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση βιασμού 24χρονης σε σουίτα ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη.
iefimerida.gr
Μπαρτσελόνα: Κάταγμα στο μετατάρσιο ο Ουμτιτί
Τελειωμό δεν έχουν οι τραυματισμοί για τον Σαμουέλ Ουμτιτί. Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός, που πρόσφατα επέκτεινε το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα ως...
www.zougla.gr
Στο στάδιο των απολογιών οι υποθέσεις της Novartis και των τηλεοπτικών αδειών
Προς το τέλος οδεύουν οι δύο δικαστικές έρευνες που διενεργούνται από τις ανακρίτριες του Ειδικού Δικαστηρίου για το σκάνδαλο της φαρμακοβιομηχανίας Novartis και την υπόθεση για το διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών
www.protothema.gr
Κοζάνη: Μαχαίρωσε τον πατέρα του – Αστυνομική επιχείρηση για να συλληφθεί
Μεγάλη αναστάτωση στην Κοζάνη. Ένας 36χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι τον πατέρα του, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο νοσοκομείο της πόλης. Στο σημείο του αιματηρού περιστατικού στην Κοζάνη έφτασε δύναμη της  αστυνομίας, που κατάφερε και αφόπλισε τον δράστη με επιτυχία. Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, ο 36χρονος επιτέθηκε και μαχαίρωσε τον πατέρα του, περίπου στις 5 ... Περισσότερα To άρθρο Κοζάνη: Μαχαίρωσε τον πατέρα του – Αστυνομική επιχείρηση για να συλληφθεί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο 0,73%, στα 54,40 εκατ. ευρώ ο τζίρος
Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να "βλέπει" προς τις 960 μονάδες, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.
iefimerida.gr
Αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό ο Μπεκ
Σε χειρουργική επέμβαση στο δεξί πόδι στο Λονδίνο υποβλήθηκε την Κυριακή (16/01) ο Ούφε Μπεκ, κατόπιν συνεννόησης με τον Παναθηναϊκό, προκειμένου να...
www.zougla.gr
Υπόθεση Novartis: Κλήθηκε σε απολογία ο εκδότης Γιάννης Φιλιππάκης
Κλήση σε απολογία την ερχόμενη Τετάρτη 19 Ιανουαρίου έλαβε ο εκδότης Γιάννης Φιλιππάκης από την ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου.
iefimerida.gr
Η Δανία χαλαρώνει τους περιορισμούς την ώρα που καταγράφηκε νέο ρεκόρ κρουσμάτων το τελευταίο 24ωρο
Η χώρα ανακοίνωσε 28.780 νέα κρούσματα με τον αριθμό των νοσηλειών λόγω Covid-19 να έχει αυξηθεί στις 802, ο υψηλότερος σε έναν χρόνο
www.protothema.gr
Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Μπαράζ πληρωμών, πότε θα πάνε ταμείο οι δικαιούχοι
Οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΑ αφορούν προνοιακά και διατροφικά επιδόματα, όπως και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), το επίδομα παιδιού, ενοικίου κ.α.. Η πληρωμή στους δικαιούχους γίνεται μετά την έγκριση με υπουργική απόφαση δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, οικονομικού έτους 2022, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων […]
www.makeleio.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: «Ο δήμος Λαγκαδά θα τη βοηθήσει να σταθεί όρθια»
Για την υπόθεση βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη και τα τραγικά γεγονότα που τη “σημάδεψαν” τα τελευταία δύο χρόνια, μίλησε ο δήμαρχος Λαγκαδά, Ιωάννης Ταχματζίδης, στο Νίκο Ευαγγελάτο και την εκπομπή “Live News”.  Όπως τόνισε, η άτυχη κοπέλα έχασε μέσα σε διάστημα δύο ετών τους γονείς της και τον σύντροφό της, υπογραμμίζοντας ότι περιμένει να ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: «Ο δήμος Λαγκαδά θα τη βοηθήσει να σταθεί όρθια» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τζώρτζης Μονογυιός: «Υπήρξε συνδυασμένη αμέλεια στο τροχαίο» λέει ο Κούγιας – «Επικοινώνησα με τη σύζυγό του»
Για το φρικτό τροχαίο με τη Ferrari στη Βούλα που κόστισε τη ζωή του Τζώρτζη Μονογυιού, αλλά και στην επικοινωνία που είχε με τη συζυγό του αναφέρθηκε ο ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας. «Είχα μια μικρή επικοινωνία με τη σύζυγο του εκλιπόντος, λόγω και της κατάστασής της» ανέφερε αρχικά ο κ. Κούγιας, προσθέτοντας ότι η Αθηνά Κοντοπάνου ... Περισσότερα To άρθρο Τζώρτζης Μονογυιός: «Υπήρξε συνδυασμένη αμέλεια στο τροχαίο» λέει ο Κούγιας – «Επικοινώνησα με τη σύζυγό του» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δείτε live την ενημέρωση για την πορεία των εμβολιασμών
Παρακολουθήστε ζωντανά την ενημέρωση για την πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος
www.protothema.gr
Κορονοϊός: Live η ενημέρωση για τους εμβολιασμούς και το πρόστιμο στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών
Όπως κάθε Δευτέρα, έτσι και σήμερα (17.01.2022), πραγματοποιείται η καθιερωμένη ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας για την πορεία των εμβολιασμών κατά του κορονοϊού στη χώρα μας. Στην ενημέρωση συμμετέχουν η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους. Το παρών δίνει εκτάκτως ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Live η ενημέρωση για τους εμβολιασμούς και το πρόστιμο στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Οι αναβάτες του MotoGP έχουν την όραση του Superman
Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα πραγματοποίησε η ομάδα LCD Honda του MotoGP από το 2015 μέχρι το 2021. Η έρευνα αφορά την όραση των...
www.zougla.gr
Live η ενημέρωση για τα εμβόλια από Θεοδωρίδου-Θεμιστοκλέους -Διευκρινίσεις για τα πρόστιμα στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών
Σε εξέλιξη βρίσκεται η ενημέρωση για τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού από το υπουργείο Υγείας.
iefimerida.gr
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη - Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο
Θεσσαλονίκη: Ο θάνατος του νεαρού ήταν ακαριαίος.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η πιανίστρια Ρουθ Σλετζίνσκα δεν το βάζει κάτω - Κυκλοφορεί νέο άλμπουμ στα 97 της!
Η σπουδαία πιανίστρια έχει ανακηρυχθεί ένα από τα πιο ταλαντούχα παιδιά θαύματα μετά τον Μότσαρτ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σασμός: Η πρώτη φωτογραφία από την κηδεία του Πετρή - Το λευκό φέρετρο και η λύρα (pics)
Η δραματική στιγμή της κηδείας του Πετρή στον «Σασμό» θα καθηλώσει τους τηλεθεατές.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τηλεοπτικές άδειες: Σε απολογία καλούνται Νίκος Παππάς και Χρήστος Καλογρίτσας για τον διαγωνισμό
Στην τελική ευθεία μπαίνει η ανάκριση για την υπόθεση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών.
iefimerida.gr
Υπόθεση τηλεοπτικών αδειών: Σε απολογία καλούνται οι Νίκος Παππάς και Χρήστος Καλογρίτσας
Κλήση σε απολογία έλαβε σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς για την υπόθεση του διαγωνισμού των…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Υπόθεση βιασμού Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση από τον εισαγγελέα του Αρείου Παγού
Τη διερεύνηση της υπόθεσης του καταγγελλόμενου βιασμού μιας 24χρονης στη Θεσσαλονίκη ζητά με παρέμβαση του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
The World’s Most Expensive Cities (infographic)
The most expensive one will surprise you
www.protothema.gr
Σε καραντίνα η Φον Ντερ Λάιεν, θετικός στον κορωνοϊό ο οδηγός της
«Πρέπει δυστυχώς να ακυρώσω τη συμμετοχή μου στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιστρέφω στις Βρυξέλλες», το μήνυμα της προέδρου της Κομισιόν στο Twitter
www.protothema.gr
Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο ανακατασκευής πεζοδρομίων του Δήμου Αθηναίων
Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Αθήνα το μεγαλύτερο έργο ανακατασκευής πεζοδρομίων από την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεκαοχτώ χρόνια μετά, ο Δήμος Αθηναίων...
www.zougla.gr
Bιασμός 24χρονης: Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητάει από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης να εποπτεύσει την υπόθεση
Μετά το σάλο που προκάλεσε η καταγγελία της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη ότι έπεσε θύμα βιασμού...
www.zougla.gr
Εξαφανίστηκε 41χρονη στη Λάρισα – Κινδυνεύει η ζωή της
Συναγερμός στη Λάρισα για την εξαφάνιση μίας γυναίκας 41 ετών. Missingh Alert εξέδωσε το Χαμόγελο του Παιδιού. Συγκεκριμένα, στις 3 Ιανουαρίου 2022, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Χάλκης στη Λάρισα, η Μπλάνα Αντωνία, 41 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Μπλάνα Αντωνίας, τη Δευτέρα (17.01.2022) και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων ... Περισσότερα To άρθρο Εξαφανίστηκε 41χρονη στη Λάρισα – Κινδυνεύει η ζωή της δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Live η ενημέρωση για την πορεία των εμβολιασμών και το πρόστιμο των 100 ευρώ στους άνω των 60 ετών
Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Στην καθιερωμένη ενημέρωση του υπουργείου Υγείας θα συμμετάσχει ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έτσι ώστε να εξειδικεύσει…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση βιασμού 24χρονης στη Θεσσαλονίκη
Την παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλειου Πλιώτα προκάλεσε η υπόθεση του βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη.
iefimerida.gr