Θρίλερ με τον αρχιμαφιόζο Πεκέρ - Συνελήφθη ή όχι στα ΗΑΕ ο πολέμιος του Ερντογάν;

Πώς κυκλοφόρησε η είδηση στα ΜΜΕ και τα social media και μετά αποσύρθηκε - Ακόμα κι αν ο βαρώνος της τουρκικής μαφίας παραμένει ελεύθερος το μέλλον του δεν μοιάζει ευοίωνο και η παραμονή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι εύθραστη
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Προσλήψεις σε ΟΤΑ: «Τρέχουν» οι αιτήσεις - Ποιους αφορά
ΑΣΕΠ -13Κ/2021: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση για 1.468 προσλήψεις σε ΟΤΑΠερισσότερα...
4 m
www.newsbomb.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς: Με Μεντβέντεφ στους «4» του Australian Open -Επική ανατροπή του Ρώσου από 0-2 σετ!
Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στα ημιτελικά του Australian Open.
6 m
iefimerida.gr
Ανδρουλάκης: Μισή η συγγνώμη του Κυριάκου Μητσοτάκη
«Εκτός από τους εγκλωβισμένους στην Αττική Οδό, δεν είπε λέξη για όσους έμειναν και παραμένουν χωρίς ρεύμα και θέρμανση, αλλά και τους πολίτες που ταλαιπωρήθηκαν σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»
6 m
www.protothema.gr
Ανδρουλάκης: Για άλλη μια φορά ο κ. Μητσοτάκης ζητά συγγνώμη κατόπιν εορτής
Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει λόγο για «συγγνώμη κατόπιν εορτής» από τον κ. Μητσοτάκη για τα προβλήματα που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία.Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Ο Μεντβέντεφ το τελευταίο εμπόδιο του Τσιτσιπά πριν τον τελικό του Australian Open
Με επική ανατροπή, από το 0-2 σε 3-2, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ απέκλεισε τον Αλιασίμ και θα παίξει με τον Στέφανο Τσιτσιπά στον ημιτελικό της Παρασκευής (28/1) στο Australian Open
7 m
www.protothema.gr
Διασώθηκαν 300 μετανάστες ανοικτά των Κανάριων Νησιών
Τη διάσωση 300 και πλέον μεταναστών που προσπαθούσαν να φθάσουν στα Κανάρια Νησιά με επικίνδυνα πλεούμενα, γνωστοποίησε σήμερα Τετάρτη η ισπανική υπηρεσία διάσωσης...
8 m
www.zougla.gr
Χωρίς ρεύμα και ο Άκης Πετρετζίκης: Η αυτοσχέδια κουζίνα που έφτιαξε για να ζεστάνει το γάλα του γιου του
Ο Άκης Πετρετζίκης δήλωσε μέσα από τα social media πως έμεινε χωρίς ρεύμα, έπειτα από τις διακοπές που έφερε σε χιλιάδες σπίτια η κακοκαιρία «Ελπίδα».
8 m
iefimerida.gr
Australian Open: «Ζωντανός» ο Ντανίλ Μενβέντεφ με «μυθική» ανατροπή και 3-2 σε ματσάρα με τον Φέλιξ Αλιασίμ
Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι σχεδόν πέντε ωρών στη Μελβούρνη, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ πήρε τη νίκη με 3-2 σετ (7-6, 6-3, 6-7, 5-7, 4-6) επί του Φέλιξ Αλιασίμ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Australian Open. Ο Ρώσος τενίστας, Νο1 του ταμπλό και μεγάλο φαβορί για τον τίτλο, βρέθηκε ένα γκέιμ μακριά από τον αποκλεισμό, αλλά ... Περισσότερα To άρθρο Australian Open: «Ζωντανός» ο Ντανίλ Μενβέντεφ με «μυθική» ανατροπή και 3-2 σε ματσάρα με τον Φέλιξ Αλιασίμ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Υπουργείο Εργασίας: Λειτουργεί και δέχεται κανονικά καταγγελίες το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας
Το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας λειτουργεί και δέχεται κανονικά καταγγελίες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπ. Εργασίας.
iefimerida.gr
Σέρρες: Με… κουβέρτες πηγαίνουν στο σχολείο οι μαθητές - Δείτε φωτογραφίες
Η κακοκαιρία «Ελπίς» έφερε πολικές θερμοκρασίες  - Αναγκάζουνται να έχουν διαρκώς ανοιχτά τα παράθυρα στις σχολικές αίθουσες λόγω κορωνοϊού
www.protothema.gr
Μπορέλ -Τι είπε για τον κίνδυνο των αόρατων πολέμων
Tον κίνδυνο των «αόρατων πολέμων» και τη χρήση των πάντων ως όπλων επισήμανε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία – Καρέας: Με πολλές δυσκολίες γίνεται ο αποχιονισμός των δρόμων
Στο Δήμο Βύρωνα είναι ιδιαίτερα δύσκολες οι συνθήκες αποχιονισμού και λόγω της μορφολογίας της πόλης και λόγω του μεγάλου όγκου χιονιού που έπεσε, αλλά και λόγω της πτώσης των δέντρων, που καθιστούν τόσο την πρόσβαση όσο και την αποκατάσταση, ακόμη δυσκολότερες. Ειδικά, στην περιοχή του Καρέα η κατάσταση έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολη, πολύ περισσότερο ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία – Καρέας: Με πολλές δυσκολίες γίνεται ο αποχιονισμός των δρόμων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Εμβόλιο: Κανονικά από αύριο οι εμβολιασμοί ενηλίκων και παιδιών άνω των 12 ετών -Οι οδηγίες
Αύριο, Πέμπτη 27/1, οι εμβολιασμοί των ενηλίκων και των παιδιών άνω των 12 ετών θα πραγματοποιηθούν κανονικά, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπ. Υγείας.
iefimerida.gr
Κρεμλίνο: Πολιτικά καταστροφική, αλλά όχι επώδυνη η επιβολή προσωπικών κυρώσεων στον Πούτιν
Το Κρεμλίνο δήλωσε πως όποια δυτική κίνηση για επιβολή κυρώσεων προσωπικά στον Βλαντίμιρ Πούτιν θα είναι πολιτικά καταστροφική αλλά όχι επώδυνη.
iefimerida.gr
Λίντνερ: Στη Γερμανία η συνεδρίαση των ΥΠΟΙΚ της G7 στις 18-20 Μαΐου
Η Γερμανία θα φιλοξενήσει τη βασική οικονομική συνεδρίαση της προεδρίας της στην Ομάδα των 7 στις 18-20 Μαΐου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Rheinische Post.
iefimerida.gr
Παγουλάτος στο iefimerida: Η Γαλλία μπορεί να κάνει τη διαφορά στην γεωστρατηγική αναβάθμιση της ΕΕ
Το iefimerida.gr και theοcean.gr συζητά με τον καθηγητή, Γιώργο Παγουλάτο για το στοίχημα της κοινής άμυνας στην ΕΕ, εν όψει της γαλλικής προεδρίας και το ρόλο των ελληνογαλλικών σχέσεων σε αυτήν.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Χωρίς χιόνια το κεντρικό και περιφερειακό δίκτυο στον δήμο Αθηναίων
Στην πόλη της Αθήνας επιχειρούν 57 συνεργεία με 213 εργαζόμενους και ειδικά μηχανήματα που έριξαν πάνω από 200 τόνους αλάτι – Ακόμη παρατηρούνται προβλήματα σε Άνω Κυψέλη, Πολύγωνο, Νεάπολη και τα όρια του Παγκρατίου με τον Βύρωνα
www.protothema.gr
Νεκρές στο σπίτι τους βρέθηκαν δύο αδελφές στο Ωραιόκαστρο Πωγωνίου
Νεκρές μέσα στο σπίτι τους βρέθηκαν πριν από λίγο δύο αδελφές 79 και 83 ετών, οι οποίες ζούσαν μόνες τους στο Ωραιόκαστρο Πωγωνίου.
iefimerida.gr
Τα δικαιώματα των καταναλωτών στις οδικές μετακινήσεις και στις μετακινήσεις με τα μέσα σταθερής τροχιάς
Τα δικαιώματα των καταναλωτών στις οδικές μετακινήσεις και στις μετακινήσεις με τα μέσα σταθερής τροχιάς υπενθυμίζει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών...
www.zougla.gr
Τραγωδία στην Πτολεμαΐδα: Πέθανε 47χρονος πυροσβέστης από κοροναϊό
Έδωσε για πολλές μέρες άνιση μάχη αλλά δεν τα κατάφερε. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Survivor 2022: Ενα μυστικό «τινάζει» στον αέρα το συμβούλιο του νησιού [βίντεο]
Ένα επεισόδιο γεμάτο ανατροπές θα παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές απόψε στο Survivor 2022.
iefimerida.gr
Καραμανλής: Ανοίγει σε λίγο η Αττική Οδός -Οσοι εγκλωβίστηκαν μπορούν να διεκδικήσουν μεγαλύτερη αποζημίωση
Σε περίπου 2 με 2,5 ώρες θα δοθεί στην κυκλοφορία η Αττική Οδός δήλωσε στις 13:30 ο υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμανλής.
iefimerida.gr
Ράδιο Αρβύλα: Εκτός εκπομπής ο Γιάννης Σερβετάς - Τα τελευταία νέα για την υγεία του
Εκτός της εκπομπής των «Ράδιο Αρβύλα» ο Γιάννης Σερβετάς, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Λέκκας κατά κυβέρνησης: “Ήξεραν τι περιμέναμε. Παταγώδης αποτυχία του σχεδιασμού”
Ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας μιλώντας στην ΕΡΤ τοποθετήθηκε σχετικά με τα όσα συνέβησαν στην Αττική με την επέλαση της κακοκαιρίας «Ελπίς» και την έντονη χιονόπτωση. Ο κ. Λέκκας τόνισε ότι δεν ευσταθούν οι δικαιολογίες περί μη γνώσης της έντασης του φαινομένου, καθώς οι οι ειδικοί ήξεραν τι θα αντιμετωπίσουμε εδώ […]
www.makeleio.gr
Ηράκλειο: Παράταση αναστολής λειτουργίας των σχολείων και των παιδικών σταθμών
Ο Δήμος Ηρακλείου, διά της αρμόδιας αντιδημάρχου Παιδείας, Στέλας Καλογεράκη-Αρχοντάκη και με τη σύμφωνη γνώμη των διευθυντών Πρωτοβάθμιας...
www.zougla.gr
«Η Σκοτεινή Πλευρά Του Φεγγαριού»: Η περιπέτεια φαντασίας του Ρόλαντ Έμεριχ με τη Χάλι Μπέρι και τον Πάτρικ Γουίλσον
Μία μυστηριώδης δύναμη βγάζει τη Σελήνη από την τροχιά της γύρω από τη Γη και την ωθεί σε μια σειρά από συγκρούσεις. Με λίγες μόνο εβδομάδες να απομένουν...
www.zougla.gr
Κρήτη: Κλειστά και την Πέμπτη τα σχολεία στο Ηράκλειο
Κλειστοί θα παραμείνουν και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί 
www.protothema.gr
Ηράκλειο: Γρονθοκόπησε και απείλησε με μαχαίρι τη μητέρα του -Πήγε να βάλει φωτιά
Συγκλονίζουν οι πληροφορίες για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, την Τρίτη.
iefimerida.gr
ΚΚΕ: Ούτε οι υποκριτικές συγγνώμες ούτε οι αποζημιώσεις εξαγοράς σιωπής μπορούν να «βγάλουν λάδι» την κυβέρνηση
Όπως αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του, την Τετάρτη, για τις δηλώσεις του Κ. Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο...
www.zougla.gr
Βατικανό: Ο πάπας προσεύχεται για την Ουκρανία
Για Ειρήνη στην Ουκρανία προσευχήθηκε σήμερα Τετάρτη ο πάπας Φραγκίσκος, κάνοντας ταυτόχρονα έκκληση να επικρατήσει ο διάλογος επί των μεροληπτικών συμφερόντων για την επίλυση της κρίσης στις σχέσεις της Δύσης με τη Ρωσία. Την περασμένη Κυριακή ο Φραγκίσκος κάλεσε τους πιστούς από όλες τις θρησκείες να προσευχηθούν σήμερα για τον τερματισμό της κρίσης λέγοντας ότι ... Περισσότερα To άρθρο Βατικανό: Ο πάπας προσεύχεται για την Ουκρανία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ουκρανία: Το Foreing Policy εξηγεί το παιχνίδι του Πούτιν -Ετσι εκμεταλλεύεται την κατάσταση
Σε μια καλοστημένη παγίδα του Βλαντίμιρ Πούτιν αναφορικά με το ουκρανικό έχει παρασυρθεί η Δύση, υποστηρίζει σε ανάλυσή του το Foreign Policy, με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου να βγαίνει κερδισμένος ακόμη κι αν δεν διατάξει την εισβολή.
iefimerida.gr
Τζον Κένεντι-Καρολίν Μπεσέτ: «Σωσίες» του αξέχαστου ζευγαριού σε εντυπωσιακή φωτογράφιση -Απίστευτη ομοιότητα
Το γεγονός ότι το 90s στιλ έχει επανέλθει πιο δυναμικά από ποτέ, το έχουμε καταλάβει όλοι.
iefimerida.gr
Χιόνια στην Αθήνα: Λειτουργούν κανονικά 155 γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ - Πού εντοπίζονται προβλήματα
Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, προβλήματα παρουσιάζονται στις περιοχές Ανατολικής Αττικής, Κηφισιάς, Πεντέλης, Αχαρνών, Φυλής και Θρακομακεδόνων
www.protothema.gr
Πάρκινγκ αυτοκινήτων μετά από 50 ώρες η Αττική Οδός - Νέες εικόνες από το drone του newsit.gr
Για περισσότερες από 50 ώρες η Αττική Οδός παραμένει κλειστή με αυτοκίνητα να βρίσκονται ακόμα στη μέση του οδοστρώματος περιμένοντας τους ιδιοκτήτες τους να τα παραλάβουν. Όλοι τους, αναγκάστηκαν να τα εγκαταλείψουν εξαιτίας της αδράνειας των υπευθύνων οι οποίοι τους άφησαν έρμαια της κακοκαιρίας. Είναι η 3η ημέρα σήμερα που ο πιο σύγχρονος δρόμος της ... Περισσότερα To άρθρο Πάρκινγκ αυτοκινήτων μετά από 50 ώρες η Αττική Οδός - Νέες εικόνες από το drone του newsit.gr δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καραμανλής για Αττική Οδό: Οι εγκλωβισμένοι πολίτες μπορούν να διεκδικήσουν μεγαλύτερη αποζημίωση
Ο Κώστας Καραμανλής αναφέρθηκε στην αποζημίωση των πολιτών που εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Οι τρεις τρόποι που με βοήθησαν να κάνω το καθάρισμα του σπιτιού παιχνίδι
Χωρίς να αφήσω ίχνος σκόνης πίσω μου.  
www.protothema.gr
Αθώοι οι ορθοπεδικοί του Νοσοκομείου Έδεσσας για τις παράνομες προμήθειες ιατρικών υλικών
Στις απολογίες τους, αρνήθηκαν την κατηγορία, τονίζοντας ότι ακολουθούσαν τις νόμιμες διαδικασίες
www.protothema.gr
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή περιέγραψε πώς πέρασαν στο σπίτι της 36 ώρες χωρίς ρεύμα -Η φωτό από τη μαγειρική
Mεγάλη ταλαιπωρία από την κακοκαιρία πέρασε και η Σταματίνα Τσιμτσιλή.
iefimerida.gr
Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Ανθρώπινο λάθος» λέει ο ΟΑΣΘ – Δεύτερο ατύχημα με λεωφορείο
Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα το πρωί της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα ακυβέρνητο λεωφορείο άρχισε να κινείται χωρίς οδηγό με αποτέλεσμα να συγκρουστεί αρχικά με ένα ταξί και στη συνέχεια να πέσει πάνω σε δέντρα και σε πινακίδες της τροχαίας στο αεροδρόμιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός του λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη είχε κατέβει από ... Περισσότερα To άρθρο Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Ανθρώπινο λάθος» λέει ο ΟΑΣΘ – Δεύτερο ατύχημα με λεωφορείο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
O Γρηγόρης Αρναούτογλου αποχαιρετά τον Γιώργο Τρομάρα
Όλα όσα έγραψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο Instagram. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, είπε το δικό του αντίο στον Γιώργο Τρομάρα, ο οποίος τη Δευτέρα έφυγε από τη ζωή. Ο παρουσιαστής ανέβασε μια φωτογραφία του Γιώργου Τρομάρα από τη μέρα που ο ίδιος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή ... Περισσότερα To άρθρο O Γρηγόρης Αρναούτογλου αποχαιρετά τον Γιώργο Τρομάρα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Συνταγή για εύκολη καρμπονάρα με κρέμα γάλακτος -Το απόλυτο comfort food
Κάνει πολύ κρύο και χρειαζόμαστε μια συνταγή για ένα λαχταριστό, ζεστό πιάτο.
iefimerida.gr
Ρομαντικό διήμερο στο Λονδίνο για την Ζεντάγια και τον Τομ Χόλαντ
Το ζευγάρι πέρασε το Σαββατοκύριακο με την οικογένεια του ηθοποιού
www.protothema.gr
Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση: Τρεις SOS κινήσεις που διώχνουν τις καούρες
Τρια πολύ αποτελεσματικά βήματα που μπορούμε να κάνουμε για να απαλλαγούμε από την ενοχλητική παλινδρόμηση του περιεχομένου του στομάχου προς τον οισοφάγο ή αλλιώς τις καούρες
www.protothema.gr
Σουηδία: Η μετάλλαξη Όμικρον παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα για ακόμη δύο εβδομάδες
Η Σουηδία θα παρατείνει τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία κατά δύο ακόμη εβδομάδες, ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Υγείας, καθώς η παραλλαγή Όμικρον εξαπλώνεται ραγδαία. Βάσει των περιορισμών, τα μπαρ και τα εστιατόρια υποχρεούνται να κλείνουν στις 23:00, ενώ σε μεγάλους εσωτερικούς χώρους ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός παρευρισκομένων είναι 500. «Έχουμε υπερβολικά υψηλό επίπεδο ... Περισσότερα To άρθρο Σουηδία: Η μετάλλαξη Όμικρον παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα για ακόμη δύο εβδομάδες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Australian Open: Υπόκλιση Σίνερ στον Στέφανο Τσιτσιπά
Ο Γιανίκ Σίνερ παραδέχτηκε την ανωτερότητα του Στέφανου Τσιτσιπά στον προημιτελικό του Australian Open και δήλωσε ότι πήρε το μάθημα του
www.protothema.gr
Μπόρις Τζόνσον: «Δεν παραιτούμαι» λέει ο Βρετανός πρωθυπουργός - Η ώρα της κρίσης για το partygate
Βρετανία: Ο Μπόρις Τζόνσον είπε ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί για το σκάνδαλο partygate και επιμένει ότι η κυβέρνησή του…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παίδων Αγία Σοφία: Κατέρρευσε λόγω χιονιού το στέγαστρο του χώρου αναμονής παιδιών με Covid-19
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Υπό το βάρος του χιονιού και πεσμένων κλαδιών, το στέγαστρο του χώρου αναμονής των παιδιών που είναι ύποπτα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr