Θρίλερ στην Ολλανδία: Φόβοι ότι εισήλθε η μετάλλαξη Όμικρον από τη Νότια Αφρική

Μετάλλαξη Όμικρον: Οι ολλανδικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν, επικαλούμενες τα αποτελέσματα των πρώτων διαγνωστικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν, ότι δεκάδες από τους…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Έγινε το μπαμ με Ελευθερόπουλο - Αυτή είναι η νέα του ομάδα (pics)
Επιστροφή στους πάγκους για τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο.Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 16χρονος για το βιασμό 17χρονης
Ο 16χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 17χρονης στη Θεσσαλονίκη αφέθηκε μετά την απολογία του ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σε βάρος του 16χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και εξύβριση. Από την πλευρά του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως ότι έγινε έγινε με τη συναίνεση της 17χρονης. ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 16χρονος για το βιασμό 17χρονης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο φοιτητών, μαθητών και εκπαιδευτικών στο κέντρο της Αθήνας
Ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών με αίτημα την ασφαλή λειτουργία της εκπαίδευσης εν μέσω πανδημίαςΠερισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Η Φάρμα Spoiler 20/1: Οι κόντρες καλά κρατούν - Ποιος θα είναι ο δεύτερος μονομάχος;
Η Φάρμα Spoiler 20/1: Όλοι μετρούν συμμάχους και αντιπάλους Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Ο Spider Man βγάζει τα ρούχα του -Ο Τομ Χόλαντ σε ρόλο μοντέλου, είναι το νέο πρόσωπο της Prada [εικόνες]
Πρωταγωνιστής της νέας καμπάνιας της Prada είναι ο Τομ Χόλαντ.
iefimerida.gr
Η μητέρα της Μυριέλλας Κουρεντή αποκάλυψε τον λόγο που η κόρη της μπήκε στο Survivor
H κυρία Εύα Κουρεντή ξεκαθάρισε τα πράγματα και για την προσωπική ζωή της κόρης της
www.protothema.gr
2021: Ένας χρόνος αγάπης, προσφοράς και ομαδικότητας για το efood
Κάνοντας μια ανασκόπηση στη χρονιά που πέρασε, το efood στάθηκε δίπλα σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη, ενίσχυσε πολλές…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Mytilineos: Στην λίστα του παγκόσμιου Οργανισμού Αξιολόγησης ESG
Στην λίστα των  Industry Top Rated Companies του παγκόσμιου οργανισμού αξιολόγησης ESG Sustainalytics, συμπεριλήφθηκε η Mytilineos, ως αποτέλεσμα της πολύ καλής επίδοσής της στα κριτήρια ESG και Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2021. Καταλαμβάνει τη 2η θέση σε σύνολο 114 Εταιρειών στην κατηγορία “Industrial Conglomerates”, επίδοση που δείχνει την προσήλωση της Εταιρείας στην ενσωμάτωση και την ανάπτυξη της ESG κουλτούρας στο σύνολο των δραστηριοτήτων της. Η ... Περισσότερα To άρθρο Mytilineos: Στην λίστα του παγκόσμιου Οργανισμού Αξιολόγησης ESG δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Υπόθεση Παντελίδη: Μαρτυρία ιατροδικαστή – «Οδηγούσε η Φρόσω Κυριάκου»
Ο ιατροδικαστής και μάρτυρας της οικογένειας του Παντελή Παντελίδη υποστήριξε πως οδηγός του μοιραίου τζιπ δεν ήταν ο γνωστός τραγουδιστής…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Νορβηγία: Να παραμείνει στη φυλακή ο Μπρέιβικ ζήτησε η εισαγγελία - «Τρέφεται από τη δημοσιότητα»
Ο νεοναζί Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ θα πρέπει να παραμείνει στην φυλακή τόνισε η εισαγγελία της Νορβηγίας, καθώς εκτιμά ότι παραμένει το ίδιο εξαιρετικά επικίνδυνο άτομο που σκότωσε 77 ανθρώπους το 2011. Ισχυριζόμενος ότι έχει αποκηρύξει τη βία, ο 42χρονος Άντερς Μπρέιβικ ζητεί να αφεθεί ελεύθερος υπό όρους από την κυβέρνηση της Νορβηγίας, δέκα χρόνια αφού καταδικάστηκε ... Περισσότερα To άρθρο Νορβηγία: Να παραμείνει στη φυλακή ο Μπρέιβικ ζήτησε η εισαγγελία - «Τρέφεται από τη δημοσιότητα» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πώς να φτιάξετε βάφλες πατάτας με τυρί μέσα σε λίγα λεπτά;
Είναι πεντανόστιμες, θα τις λατρέψουν μικροί και μεγάλοι ενώ μπορούν να αποτελέσουν και ένα γευστικό και γρήγορο συνοδευτικό για το ποτό σας σε βραδιές με φίλους!
www.protothema.gr
Σεισμόπληκτοι: Αυξάνονται οι δικαιούχοι πρώτης αρωγής – Παράταση για τις αιτήσεις
Επεκτείνεται ο αριθμός των δικαιούχων της πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής για τους σεισμούς της 30ης Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο και της 3ης Μαρτίου 2021. Για την υποβολή των αιτήσεων των σεισμόπληκτων, όπως ανακοινώθηκε από τα αρμόδια υπουργεία, δίνεται παράταση έως τις 31 Ιανουαρίου.  Ειδικότερα, το υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης, Ψηφιακής ... Περισσότερα To άρθρο Σεισμόπληκτοι: Αυξάνονται οι δικαιούχοι πρώτης αρωγής – Παράταση για τις αιτήσεις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νέα κόντρα Γεωργιάδη – Πολάκη για τα εμβόλια, τα μονοκλωνικά και την μητέρα του πρώην υπουργού
Για ακόμα μια φορά Άδωνις Γεωργιάδης και Παύλος Πολάκης συγκρούστηκαν στην Ολομέλεια για τα εμβόλια, τα φάρμακα αλλά και την μητέρα του πρώην υπουργού. Ο  Άδωνις Γεωργιάδης αρχικά τρόλαρε τον  βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη σχετικά με την χθεσινή συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στο πλευρό του Κώστα Βαξεβάνη λέγοντας πως «θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ... Περισσότερα To άρθρο Νέα κόντρα Γεωργιάδη – Πολάκη για τα εμβόλια, τα μονοκλωνικά και την μητέρα του πρώην υπουργού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Η φαμ φατάλ Κέιτ Μπλάνσετ και ο, αλά Κλαρκ Γκέιμπλ, Μπράντλεϊ Κούπερ
Στις κινηματογραφικές πρεμιέρες o Mπράντλεϊ Κούπερ συναντάει την Κέιτ Μπλάνσετ στο «Μονοπάτι των Χαμένων Ψυχών» του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο.
iefimerida.gr
Παπάγου: Οι μαθητές της κατάληψης θα πρέπει να πληρώσουν τις ζημιές, λέει ο δήμαρχος
Ένα τοπίο με κατεστραμμένα θρανία και καρέκλες, καμμένα βιβλία αλλά και πολλά αντικείμενα να λείπουν, είδε ο διευθυντής στο 1ο Λύκειο Παπάγου (που συστεγάζεται με το Γυμνάσιο) μετά την εξαήμερη κατάληψη που πραγματοποίησαν οι μαθητές και ο δήμαρχος τους καλεί να πληρώσουν τις ζημιές. Κατά την πρώτη του επίσκεψη μετά την κατάληψη που πραγματοποιήθηκε από ... Περισσότερα To άρθρο Παπάγου: Οι μαθητές της κατάληψης θα πρέπει να πληρώσουν τις ζημιές, λέει ο δήμαρχος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τουρκία: Ενίσχυση της λίρας μετά την απόφαση της κεντρικής τράπεζας να αφήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο
H τουρκική λίρα ενισχύθηκε πάνω από 1% μετά τη σημερινή απόφαση της κεντρικής τράπεζας να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια....
www.zougla.gr
Ο ημίγυμνος, λαδωμένος αθλητής των Ολυμπιακών είναι από την Τόνγκα με το ηφαίστειο -Κάνει έκκληση για βοήθεια
Ο αθλητής της Τόνγκα που έγινε διάσημος για το λαδωμένο και καλογυμνασμένο κορμί του ως σημαιοφόρος της χώρας του στους Ολυμπιακούς Αγώνες, συγκέντρωσε περισσότερα από 500.000 δολάρια για βοήθεια μετά την καταστροφή.
iefimerida.gr
Τραγωδία στο Λουτράκι: Βρέφος 8 μηνών μεταφέρθηκε νεκρό στο Κέντρο Υγείας
Το βρέφος κοιμήθηκε ανήσυχο όμως δεν ξύπνησε ποτέ – Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή 
www.protothema.gr
2 τρόποι για να βελτιώσετε την σεξουαλική οικειότητα με το ταίρι σας όταν θέλετε διαφορετικά πράγματα
Ένας ψυχολόγος για τα ζευγάρια που η λιμπιντός τους δεν «συναντιέται».
www.protothema.gr
Κομισιόν: Πρόστιμο σχεδόν 70 εκατ. ευρώ στην Πολωνία για το θέμα της ανεξαρτησίας των δικαστών
Βαρύ πρόστιμο επέβαλε η Κομισιόν στην Πολωνία για το θέμα της ανεξαρτησίας των δικαστών Συγκεκριμένα η Κομισιόν ζήτησε από την Πολωνία να καταβάλει σχεδόν 70 εκατομμύρια ευρώ επειδή δεν διέλυσε το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ανώτατου Δικαστηρίου, ένα θεσμό που κατηγορείται ότι υπονομεύει την ανεξαρτησία των δικαστών, έγινε σήμερα γνωστό από ευρωπαϊκή πηγή. Η Κομισιόν έστειλε ... Περισσότερα To άρθρο Κομισιόν: Πρόστιμο σχεδόν 70 εκατ. ευρώ στην Πολωνία για το θέμα της ανεξαρτησίας των δικαστών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Κωνσταντίνος Ρήγος κάνει μιούζικαλ στη Λυρική την ταινία «Φτηνά τσιγάρα» του Ρένου Χαραλαμπίδη
Είκοσι δύο χρόνια μετά την πρώτη προβολή της, η πασίγνωστη ταινία Φτηνά τσιγάρα του Ρένου Χαραλαμπίδη γίνεται μιούζικαλ στη Λυρική.
iefimerida.gr
Survivor: Αυτοί είναι οι τρεις νέοι παίκτες που αλλάζουν τις ισορροπίες
Ανατροπή στο Survivor… Μετά τις 3 αποχωρήσεις από την ομάδα των Μαχητών, αλλά και την αποχώρηση του Βαλάντη από τους Διασήμους, τρεις νέοι παίκτες έρχονται στο reality επιβίωσης του ΣΚΑΪ, και θα αλλάξουν τις ισορροπίες στο παιχνίδι. Tα ονόματα των τριών νέων παικτών που πρόκειται να μπουν στο Survivor ανακοινώθηκαν από την εκπομπή του Love ... Περισσότερα To άρθρο Survivor: Αυτοί είναι οι τρεις νέοι παίκτες που αλλάζουν τις ισορροπίες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Εγκρίθηκαν από το ΚΑΣ οι μελέτες αποκατάστασης της Διόλκου στην Κόρινθο -Επίτευγμα της αρχαιότητας
Εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, οι μελέτες αποκατάστασης του αρχαίου Διόλκου στην Ποσειδωνία Κορίνθου.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Η Δημοτική Αστυνομία επέβαλε πάνω 200.000 πρόστιμα σε παραβάτες οδηγούς για το 2021
Περισσότερες από 200.000 κλήσεις σε παραβάτες οδηγούς, έκοψε κατά τη διάρκεια του 2021 η Δημοτική Αστυνομία του δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ελέγχων.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 16χρονος που καταγγέλθηκε από 17χρονη ότι τη βίασε
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης...
www.zougla.gr
Ηγούμενος Μονής Εσφιγμένου: «Περισσότεροι από 40 νεκροί μοναχοί στο Άγιο Όρος από κορονοϊό»
Σε σοβαρές καταγγελίες προχώρησε ο γέροντας Βαρθολομαίος, Ηγούμενος της Μονής Εσφιγμένου, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμόΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γαλλία: Ευρωβουλευτής της Λεπέν προσχώρησε στο στρατόπεδο του επίσης ακροδεξιού Ερίκ Ζεμούρ
Γάλλος ευρωβουλευτής εγκατέλειψε το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν, για να ενταχθεί στις τάξεις του αντιπάλου της ακροδεξιού προεδρικού υποψηφίου Ερίκ Ζεμούρ.
iefimerida.gr
10 κρέμες που κάθε μητέρα θα λατρέψει αν λάβει σαν δώρο
Βρήκαμε τις πιο αποτελεσματικές συνθέσεις στην αντιγήρανση και την φροντίδα της επιδερμίδας.
www.protothema.gr
Μαρούσι: Μαθητές βάζουν φωτιές σε προαύλιο Λυκείου που τελούσε υπό κατάληψη [βίντεο]
Βίντεο ντοκουμέντο από τις φωτιές που έβαλαν μαθητές σε σχολείο στο Μαρούσι προκαλώντας καταστροφές φέρνει στο φως της δημοσιότητας το iefimerida.gr.
iefimerida.gr
Australian Open: Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ απέκλεισε τον Νικ Κύργιο
Μέχρι το δεύτερο γύρο του Australian Open έφτασε ο Νικ Κύργιος. Ο ελληνικής καταγωγής Αυστραλός είχε την υποστήριξη του κοινού στη «Ροντ Λέιβερ Αρίνα», ωστόσο δεν κατάφερε να αποκλείσει τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ. Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Νο 2 στην παγκόσμια κατάταξη) επικράτησε δύσκολα του Νικ Κύργιου με 7-6(1), 6-4, 4-6, 6-2 και πήρε το «εισιτήριο» για ... Περισσότερα To άρθρο Australian Open: Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ απέκλεισε τον Νικ Κύργιο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ανδρέας Μικρούτσικος: «Το καλοκαίρι που πέθανε ο Θάνος δεν είχα ούτε ένα ευρώ στην τσέπη»
O Ανδρέας Μικρούτσικος μέσα από την εκπομπή Super Κατερίνα επέστρεψε στο παρελθόν και στην εκπομπή «Παρέα με τον Ανδρέα» από την οποία και έπειτα ξεκίνησε η οικονομική του περιπέτεια. Πιο συγκεκριμένα, ο Ανδρέας Μικρούτσικος σημείωσε χαρακτηριστικά πως «τελείωνα από την εκπομπή, πήγαινα σπίτι και ήταν η πόρτα μου όλη θυροκολλημένη από τους πλειστηριασμούς. Κάθε φορά […]
www.makeleio.gr
Χατζηδάκης: Ρεσιτάλ υποκρισίας από τον ΣΥΡΙΖΑ για τις άδειες ειδικού σκοπού
«Δηλαδή όταν εφαρμόζετε εσείς μια ρύθμιση είναι καλή αλλά όταν τη φέρνουμε εμείς είμαστε ανάλγητοι και νεοφιλελευθεροι;» είπε ο υπουργός Εργασίας απευθυνόμενος στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
www.protothema.gr
Earth’s core is rapidly cooling, study reveals – What does it mean?
Is our planet becoming “inactive”?
www.protothema.gr
Ξεκινά η ηλεκτρονική αίτηση για τη λήψη επικουρικής σύνταξης -Τέλος οι επισκέψεις στον ΕΦΚΑ
Ξεκινά η ηλεκτρονική αίτηση για τη λήψη επικουρικής σύνταξης, λόγω γήρατος.
iefimerida.gr
ΛΑΡΚΟ: Νέο πρόστιμο από την Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις
Πρόστιμο 5,5 εκατ. ευρώ και χρηματική ποινή άνω των 4 εκατ. ευρώ ανά εξάμηνο καθυστέρησης στην Ελλάδα για τις κρατικές ενισχύσεις στη ΛΑΡΚΟ επέβαλε το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αποφάσισε το δικαστήριο της Ε.Ε., η Ελλάδα υποχρεούται να καταβάλει κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματική ποινή ύψους άνω των 4 εκατομμυρίων ... Περισσότερα To άρθρο ΛΑΡΚΟ: Νέο πρόστιμο από την Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Συνταγή για αλμυρούς λουκουμάδες -Λαχταριστοί και αφράτοι, σαν τυροκροκέτες
Ένα λαχταριστό ορεκτικό είναι πάντα ευπρόσδεκτο στο τραπέζι μας και υπάρχουν πολλές συνταγές για να διαλέξουμε το καλύτερο.
iefimerida.gr
Σκουλήκι που σκοτώνει ταραντούλες με το όνομα Τζεφ Ντάνιελς
Επιστήμονες στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Ρίβερσαϊντ ανακάλυψαν πρόσφατα ένα σπάνιο είδος σκουληκιού που σκοτώνει ταραντούλες...
www.zougla.gr
ΑΑΔΕ: Τώρα «Τα Ραντεβού μου» σε όλες τις ΔΟΥ της χώρας
Στην πλατφόρμα «Τα Ραντεβού μου»  της ΑΑΔΕ οι φορολογούμενοι και οι εκπρόσωποί τους έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίζουν ψηφιακά τα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Educational protest held on Thursday at Propylea
A protest against the situation in education was held for a second consecutive day on Thursday, at Propylea in central Athens, at 13:00.
iefimerida.gr
Nobu: Ο Ρόμπερτ ντε Νίρο κάνει επένδυση στη Σαντορίνη – Ανοίγει ξενοδοχείο την άνοιξη του 2022
«Άρωμα» από Χόλυγουντ έχει η νέα ξενοδοχειακή επένδυση που θα πραγματοποιηθεί στη Σαντορίνη από τη Nobu Hospitality, την εταιρεία που ιδρύθηκε από το σεφ Nobu Matsuhisa, τον ηθοποιό Ρόμπερτ Ντε Νίρο και τον Αμερικανό παραγωγό ταινιών Meier Teper. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ανοίγει το πρώτο ξενοδοχείο και εστιατόριο Nobu στην Ελλάδα και όπως οι ίδιοι ... Περισσότερα To άρθρο Nobu: Ο Ρόμπερτ ντε Νίρο κάνει επένδυση στη Σαντορίνη – Ανοίγει ξενοδοχείο την άνοιξη του 2022 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Milky Way: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της μίνι σειράς του MEGA
Οι κάμερες έπιασαν δουλειά με τα πρώτα γυρίσματα να γίνονται στην Αθήνα με σκοπό η μίνι σειρά «Milky Way» να ενταχθεί στο πρόγραμμα του MEGA. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Βασίλης Κεκάτος που βραβεύτηκε με Χρυσό Φοίνικα ταινίας μικρού μήκους στις Κάννες, και μετά την Αθήνα τα γυρίσματα θα συνεχιστούν σε τοποθεσίες της Πελοποννήσου και της ... Περισσότερα To άρθρο Milky Way: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της μίνι σειράς του MEGA δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Gov.gr: Ηλεκτρονικά πλέον η ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου -Πώς γίνεται η διαδικασία
Μια ακόμα δυνατότητα, η ηλεκτρονική ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου, προστέθηκε στη «φαρέτρα» του gov.gr.
iefimerida.gr
ΗΠΑ: Επιστήμονες μεταμόσχευσαν σε εγκεφαλικά νεκρό άνθρωπο νεφρούς γενετικά τροποποιημένου χοίρου
Αμερικανοί επιστήμονες μεταμόσχευσαν σε εγκεφαλικά νεκρό άνθρωπο δύο νεφρούς γενετικά τροποποιημένου χοίρου, για πρώτη φορά στον κόσμο. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στάθης Αγγελόπουλος: Δεν έχω πειστεί ότι το εμβόλιο μπορεί να με προστατεύσει όσο θα ήθελα
Για την πανδημία και το εμβόλιο κατά του κορονοϊού τοποθετήθηκε ο Στάθης Αγγελόπουλος. Συνέντευξη στην κάμερα της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1 παραχώρησε ο Στάθης Αγγελόπουλος, όπου μέσα σε όλα τοποθετήθηκε και δη αιχμηρά για την πανδημία του κορονοϊού και τον εμβολιασμό κατά της Covid 19. Ειδικότερα, για τον κορονοϊό και το εμβόλιο, ο Στάθης Αγγελόπουλος ... Περισσότερα To άρθρο Στάθης Αγγελόπουλος: Δεν έχω πειστεί ότι το εμβόλιο μπορεί να με προστατεύσει όσο θα ήθελα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πολιτικό θέμα στη Γερμανία ο μεγιστάνας που πήγαινε με 417 km/h στην Autobahn (video)
Την ξέφρενη πορεία του με μια Bugatti Chiron κατέγραψε μάλιστα ο ίδιος σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Tώρα όμως θα υποστεί και τις συνέπειες του νόμου. Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο πριν από λίγο καιρό δείχνει τον Τσέχο εκατομμυριούχο, Radim Passer, να οδηγεί την Bugatti Chiron του σε ακραίες ταχύτητες, στο τμήμα του ... Περισσότερα To άρθρο Πολιτικό θέμα στη Γερμανία ο μεγιστάνας που πήγαινε με 417 km/h στην Autobahn (video) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΛΟΥΣΙΟΠΑΙΔΑ – ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 24ΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Να καταθέσουν ανωμοτί, δηλαδή χωρίς όρκο, ως ύποπτοι και δυνάμει κατηγορούμενοι, κλήθηκαν από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης οι τέσσερις νεαροί της παρέας της Αθήνας που φέρονται να εμπλέκονται στον βιασμό της 24χρονης Γεωργίας σε πρωτοχρονιάτικο πάρτι στο ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα, η εισαγγελία είχε διατάξει έρευνα για την διαρροή των καταθέσεων των νεαρών στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, […]
www.makeleio.gr
Προσλήψεις στο υπουργείο Περιβάλλοντος - Ποιους αφορά
ΑΣΕΠ: Στο εθνικό τυπογραφείο προκήρυξη για 15 προσλήψεις στο υπουργείο ΠεριβάλλοντοςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr