Ουκρανία: Η Ρωσία δεν έχει κανένα δικαίωμα να εμποδίσει το Κίεβο να έχει στενότερους δεσμούς με το ΝΑΤΟ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε την Τετάρτη, ότι η Ρωσία δεν έχει κανένα δικαίωμα να εμποδίσει το Κίεβο...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Λαβρόφ: Η Δύση βρίσκεται σε «πολεμική μέθη», επιδιώκει προβοκάτσια στην Ουκρανία
Η Μόσχα, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός, «είναι έτοιμη για κάθε εξέλιξη των γεγονότων» και υπενθύμισε ότι «ποτέ δεν επιτεθήκαμε σε κανέναν, πάντοτε δεχόμασταν επίθεση και πάντοτε εκείνοι που το έκαναν εισέπρατταν αυτό που τους άξιζε»
7 m
www.protothema.gr
ΝΕΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΧΙ: “Η ΠΑΛΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΒΑΦΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΜΑΣ. ΔΥΟ ΣΦΑΙΡΕΣ ΣΤΟΝ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ. Η ΔΕΞΙΑ ΔΕΝ ΦΟΡΑΕΙ ΓΟΒΕΣ ΑΛΛΑ ΑΡΒΥΛΑ”. Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΙΟΣ ΤΑ ΕΙΠΕ ΠΑΛΙ ΧΥΜΑ
Απόλυτα συνεπής με όλα όσα έχει πει μέχρι σήμερα για την συνεχιζόμενη και άοκνη προσπάθεια για τη συνένωση όλων των υγιών πατριωτικών δυνάμεων του τόπου ώστε να βγούν νικήτριες και όχι χαμένες στις προσεχείς εκλογικές διαδικασίες, όποτε κι αν αυτές γίνουν, ήταν για μία ακόμη βραδυά, στο ζωντανό διαδικτυακό ΜΑΚΕΛΕΙΟ ο δημοσιογράφος Στέφανος Χίος. “Αλήθειες […]
www.makeleio.gr
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Ο Nord Stream 2 δεν θα λειτουργήσει εάν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία
Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Νεντ Πράις, διεμήνυσε χθες Τετάρτη ότι ο αγωγός φυσικού αερίου Nord Stream 2, ο οποίος συνδέει τη Ρωσία...
www.zougla.gr
Άραγε πότε θα γίνει δημοτικό πάρκινγκ;
Είδα χθεσινή φωτογραφία από ψηλά του γηραιού γηπέδου Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και ειλικρινά λυπήθηκα τόσο για την κατάντια...
www.zougla.gr
Survivor: Αποχώρησε ο Θανάσης Βισκαδουράκης - «Βόμβα» του Λάμπρου στο Συμβούλιο
Το γράμμα της Μυριέλλας στον Κατσαούνη, ο... απρόσκλητος επισκέπτης, ο τραυματισμός του Τσολάκη και η επικράτηση των Μαχητών σε...παλούκι και  παλαίστρα
www.protothema.gr
«Φωτιά» η τιμή του πετρελαίου - Μια ανάσα από τα 90 δολάρια το Brent
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent, πλησιάζει τα 90 δολάρια στις αγορές της Ασίας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ψωρίαση: Γιατί παρατηρείται έξαρση των συμπτωμάτων της τον χειμώνα
Περισσότεροι από τρεις στους δέκα πάσχοντες από ψωρίαση παρουσιάζουν εξάρσεις των δερματικών συμπτωμάτων τους τον χειμώνα, με συνέπεια να υπονομεύεται σημαντικά η ποιότητα της ζωής τους, αναφέρουν επιστήμονες από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κοπεγχάγης. Οι ερευνητές ανέλυσαν συνδυαστικά (μετανάλυση) τα ευρήματα 13 προγενέστερων μελετών για την ψωρίαση και την εποχιακή διακύμανση στη βαρύτητά της, καταλήγοντας […]
www.makeleio.gr
Βρετανία: Ο Μπόρις Τζόνσον είχε εγκρίνει την απομάκρυνση ζώων από την Καμπούλ τον Αύγουστο -Το διέψευδε ο ίδιος
Τα email που δόθηκαν στη δημοσιότητα διαψεύδουν τα όσα υποστήριζε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, αναφορικά με το αν είχε δώσει ή όχι το «ΟΚ» για την απομάκρυνση ζώων από την Καμπούλ, τον περασμένο Αύγουστο.
iefimerida.gr
Λαβρόφ: Η Δύση επιδιώκει προβοκάτσια στην Ουκρανία
Η Δύση «επιθυμεί πολύ κάποια πραγματική προβοκάτσια» στην Ουκρανία, υποστήριξε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, δηλώνοντας στη ρωσική Κρατική Δούμα...
www.zougla.gr
Ερντογάν: Η Ρωσία θα ήταν απερίσκεπτη εάν ξεκινούσε στρατιωτική σύγκρουση στην Ουκρανία
Η Ρωσία θα ήταν απερίσκεπτη να ξεκινήσει μια στρατιωτική σύγκρουση στην Ουκρανία και σε αυτήν την περίπτωση η Τουρκία θα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πετρέλαιο: «Καλπάζουν» οι τιμές -Νέο ρεκόρ 7ετίας, πάνω από 90 δολάρια ανά βαρέλι το Brent
Νέα αύξηση για τις τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, που συνεχίζουν να «καλπάζουν» σημειώνοντας εκ νέου ρεκόρ επταετίας, υπό το φόβο ενδεχόμενης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.
iefimerida.gr
Πώς θα λειτουργήσουν την Πέμπτη οι εφορίες στις πληγείσες περιοχές
Oι ΔΟΥ Κηφισιάς, Ψυχικού, Παλλήνης, Χολαργού, Αμαρουσίου και ΙΒ Αθηνών σήμερα Πέμπτη 27/1/22 θα ανοίξουν για το κοινό από τις 10:00 π.μ., με μειωμένο προσωπικό...
www.zougla.gr
Η Μπαρτσελόνα κατέθεσε μήνυση στους εισαγγελείς κατά του πρώην προέδρου Μπαρτομέου
Ο Μπαρτομέου συνελήφθη τον Μάρτιο στο πλαίσιο μιας αστυνομικής έρευνας που σχετίζεται με καταγγελίες για ακατάλληλη διαχείριση και επιχειρηματική διαφθορά και η οποία προέκυψε από έφοδο στα γραφεία του συλλόγου στο Καμπ Νόου
www.protothema.gr
Survivor:: «Θύελλα» στο συμβούλιο από τη βόμβα του Λάμπρου - Η αποχώρηση άφησε άφωνους τους παίκτες
Survivor - Όλες οι ειδήσεις: Ένα ακόμα συμβούλιο ψηφοφορίας παρακολούθησαν το βράδυ της Τετάρτης (26/1) οι τηλεθεατές του Survivor.Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό Χάρη Βορκά
Δύσκολες στιγμές βιώνει τις τελευταίες ώρες ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης, Χάρης Βορκάς, καθώς έφυγε από τη ζωή την Τρίτη...
1 h
www.zougla.gr
Κατέρρευσε κερκίδα σε ματς στην Ισπανία και έπεσαν οι οπαδοί
Η πλειοψηφία των οπαδών της Καρουσέλ Ντεπορτίβο είχε… Άγιο! Το τρομακτικό περιστατικό έγινε στα τελευταία λεπτά του αγώνα της ομάδας στην έδρα της Θαμόρα, αναμέτρηση για την τρίτη κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος Με τη συμπλήρωση 90 λεπτών αγώνα η Ντεπορτίβο έκανε το 1-0 στην έδρα της Θαμόρα και οι παίκτες της πήγαν να πανηγυρίσουν κοντά στους οπαδούς […]
1 h
www.makeleio.gr
Θεσσαλονίκη: Σειρά δράσεων για την επέτειο 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή -Παρουσιάστηκε το λογότυπο
Σειρά δράσεων με αφορμή την επέτειο συμπλήρωσης των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή θα διοργανώσει μέσα στο 2022 ο δήμος Θεσσαλονίκης, όπως ανακοινώθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.
1 h
iefimerida.gr
Μετά τις 06.00 την Πέμπτη τα δρομολόγια του ΟΑΣΑ
Λόγω του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης παγετού στο οδικό δίκτυο και την Πέμπτη κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν...
1 h
www.zougla.gr
Κατσαούνης για Σοϊλέδη: «Του κόπηκε η μαγκιά χθες» (vid)
Ο Γιώργος Κατσαούνης κέρδισε τον Άρη Σοϊλέδη παίζοντας ποδόσφαιρο στο Survivor και το χάρηκε, όπως φάνηκε.
1 h
gazzetta.gr
Πάρτι στο twitter με την «συγγνώμη» του Κ.Μητσοτάκη!
Προσωπικά συγγνώμη στους πολίτες για την απίστευτη ταλαιπωρία που βίωσαν επί πολλές ώρες μένοντας εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. H σημερινή τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο δεν πέρασε απαρατήρητη από το Twitter καθώς σε πολλούς χρήστες θύμισε… διάγγελμα. Χαρακτηριστικό είναι πως το hastag #διαγγελμα είναι πρώτο στα trends τις τελευταίες δύο ώρες Πολλοί χρήστες εμφανίστηκαν αιχμηροί αλλά […]
1 h
www.makeleio.gr
Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Πρόκριση στα πέναλτι για την Ισημερινή Γουϊνέα, 6-5 το Μάλι
Το τελευταίο παιχνίδι της φάσης των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2022, επεφύλασσε και (ακόμη) μία μεγάλη έκπληξη, καθώς η Ισημερινή Γουινέα...
1 h
www.zougla.gr
Παγετός: Μετά τις 06:00 την Πέμπτη τα δρομολόγια του ΟΑΣΑ
Ο παγετός φέρνει αλλαγές στα δρομολόγια των λεωφορείων.Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Πορτογαλία: Νέο ρεκόρ κρουσμάτων κορωνοϊού -Αλμα μολύνσεων με πάνω από 65.000 το τελευταίο 24ωρο
Η Πορτογαλία ανακοίνωσε την Τετάρτη 65.578 νέα κρούσματα κορωνοϊού το τελευταίο 24ωρο, αριθμός-ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας, σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Υγείας (DGS).
1 h
iefimerida.gr
Δύσκολες ώρες για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο: Δείτε πως έγινε το σπίτι του από την έκρηξη στη λεωφόρο Συγγρού! Διαλύθηκαν μέχρι και τα κουφώματα! (Φωτο)
Δύσκολες ώρες περνάει ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, καθώς το σπίτι του μοιάζει κυριολεκτικά με βομβαρδισμένο τοπίο από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Συγγρού. Το σπίτι του ηθοποιού βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την πολυκατοικία, όπου έγινε η έκρηξη και το ωστικό κύμα προκάλεσε σοβαρές ζημιές και στο δικό του σπίτι, διαλύοντας […]
2 h
www.makeleio.gr
Ερντογάν: Η Ρωσία θα ήταν απερίσκεπτη να εισβάλει στην Ουκρανία
Η Ρωσία θα ήταν απερίσκεπτη να ξεκινήσει μια στρατιωτική σύγκρουση στην Ουκρανία και σε αυτήν την περίπτωση η Τουρκία θα έκανε ό,τι είναι απαραίτητο...
2 h
www.zougla.gr
Βλάχος: «Ήττα που δεν έπρεπε να κάνουμε»
«Είναι πολύ σημαντικό το επόμενο ματς με την Μπρέσια στην έδρα μας», είπε ο Θοδωρής Βλάχος μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Ραντνίτσκι.
2 h
gazzetta.gr
Ανοίγει πλήρως η Αττική Οδός στις 8 το πρωί - Αποσύρονται και τα τελευταία εγκλωβισμένα οχήματα
Αποκαθίσταται πλήρως από τις 8 το πρωί της Πέμπτης η κυκλοφορία στην Αττική Οδό, όπως ενημέρωσε η εταιρεία.
2 h
iefimerida.gr
Champions League πόλο: Ήττα με 10-8 για τον Ολυμπιακό από τη Ραντνίτσκι
Επηρεασμένος από την οδύσσεια του ταξιδιού του από την Ελλάδα στη Σερβία, ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας (24/1) και ολοκληρώθηκε λόγω κακοκαιρίας το απόγευμα της Τρίτης (25/1) ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 10-8 από την Ραντνίτσκι στο Κραγκούγεβατς σ’ αγώνα της 8ης ημέρας του Α’ ομίλου του Champions League πόλο. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου γνώρισε την 2η ήττα της […]
2 h
www.makeleio.gr
Copa Africa: Πρόκριση στα πέναλτι για την Ισημερινή Γουϊνέα, απέκλεισε το Μάλι
Μόλις στην τρίτη εμφάνισή της σε Copa Africa, η Ισημερινή Γουϊνέα συνέχισε το σερί των προκρίσεων στα προημιτελικά, αποκλείοντας το φαβορί, Μάλι, στη διαδικασία των πέναλτι - Το πανόραμα από τους «16» έως τον τελικό της 6ης Φεβρουαρίου στο Γιαουντέ
2 h
www.protothema.gr
Κόπα Άφρικα: Στα πέναλτι η πρόκριση της τρομερής Ισημερινής Γουινέας
Ολοκληρώθηκε το «παζλ» των προημιτελικών του Κόπα Άφρικα, με την… σταχτοπούτα της διοργάνωσης, Ισημερινή Γουινέα να νικάει το Μάλι στη διαδικασία των πέναλτι (6-5, 0-0 η κανονική διάρκεια) και να κλείνει «ραντεβού» με την Σενεγάλη στη φάση των «8». Περισσότερα σε λίγο… Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της φάσης των «16» του Κόπα Άφρικα Μπουρκίνα ... Περισσότερα To άρθρο Κόπα Άφρικα: Στα πέναλτι η πρόκριση της τρομερής Ισημερινής Γουινέας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr
Συνεχίζεται το ειδύλλιο Κατσαούνη-Μυριέλλας στο Survivor: «Της έδωσα ένα φιλάκι πεταχτό» (vid)
«Τους το πήρα το κορίτσι», είπε ο Γιώργος Κατσαούνης στην κάμερα του Survivor.
2 h
gazzetta.gr
Influencer από τα Lidl
Θεωρείται ο νούμερο ένα influencer(Θεός φυλάξοι) της Ελλάδας. Αλέξανδρος Κοψιάλης. Εάν δεν τον γνωρίζετε έχετε χάσει το μεγαλείο της επιρροής του...
2 h
www.zougla.gr
Ζούρος: «Δεν υπήρχαμε στο παρκέ στο τρίτο δεκάλεπτο»
Ο Ηλίας Ζούρος στάθηκε στο καταστροφικό τρίτο δεκάλεπτο του Προμηθέα κόντρα στην Γκραν Κανάρια, το οποίο επέτρεψε στους γηπεδούχους να χτίσουν διαφορά και να φτάσουν εν τέλει στη νίκη.
2 h
gazzetta.gr
Παρίσι: Πού συμφώνησαν Ρωσία, Ουκρανία, Γερμανία και Γαλλία -Η Βρετανία εξετάζει την αποστολή στρατευμάτων
Αχτίδα αισιοδοξίας για την ουκρανική κρίση αποτελεί η συμφωνία Ρωσίας, Ουκρανίας, Γαλλίας και Γερμανίας, έπειτα από συνάντηση στο Παρίσι με θέμα την τήρηση της συμφωνίας του Μινσκ, που προβλέπει εκεχειρία στο Ντόνετσκ.
2 h
iefimerida.gr
Eurocup: «Κατέρρευσε» στα Κανάρια Νησιά ο Προμηθέας – Δείτε τα highlights
Eurocup: Ο Προμηθέας «κατέρρευσε» στο δεύτερο ημίχρονο κι η Γκραν Κανάρια πήρε τη νίκη (81-62), χώρα να χρειαστεί να «φορτσάρει».Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
«Μήνυμα» Ταγίπ Ερντογάν: Η Ρωσία θα ήταν απερίσκεπτη να εισβάλει στην Ουκρανία
Η Ρωσία θα ήταν απερίσκεπτη να ξεκινήσει μια στρατιωτική σύγκρουση στην Ουκρανία και σε αυτήν την περίπτωση η Τουρκία θα έκανε ό,τι είναι απαραίτητο ως μέλος του ΝΑΤΟ, δήλωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο NTV, ο Ερντογάν δήλωσε ότι προσκάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Τουρκία ... Περισσότερα To άρθρο «Μήνυμα» Ταγίπ Ερντογάν: Η Ρωσία θα ήταν απερίσκεπτη να εισβάλει στην Ουκρανία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr
Champions League: Όλη η δράση από την 8η αγωνιστική του Α’ Ομίλου
Δείτε γκολ από τον αγώνα του Ολυμπιακού και από τα υπόλοιπα παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής στον Α' όμιλο του Champions League.
2 h
gazzetta.gr
Κατέρρευσε κερκίδα σε ματς στην Ισπανία και έπεσαν οι οπαδοί
Η πλειοψηφία των οπαδών της Καρουσέλ Ντεπορτίβο είχε… Άγιο! Το τρομακτικό περιστατικό έγινε στα τελευταία λεπτά του αγώνα της ομάδας στην έδρα της Θαμόρα, αναμέτρηση για την τρίτη κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος Με τη συμπλήρωση 90 λεπτών αγώνα η Ντεπορτίβο έκανε το 1-0 στην έδρα της Θαμόρα και οι παίκτες της πήγαν να πανηγυρίσουν κοντά ... Περισσότερα To άρθρο Κατέρρευσε κερκίδα σε ματς στην Ισπανία και έπεσαν οι οπαδοί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr
Ο Ερντογάν... νουθετεί τον Πούτιν: Απερισκεψία τυχόν εισβολή στην Ουκρανία -Η Τουρκία θα κάνει ό,τι οφείλει ως χώρα του ΝΑΤΟ
Η Ρωσία θα ήταν απερίσκεπτη να ξεκινήσει μια στρατιωτική σύγκρουση στην Ουκρανία και σε αυτήν την περίπτωση η Τουρκία θα έκανε ό,τι είναι απαραίτητο ως μέλος του ΝΑΤΟ, δήλωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
2 h
iefimerida.gr
Κίεβο, Ρωσία, Γαλλία και Γερμανία δεσμεύονται στην εκεχειρία στην ανατολική Ουκρανία
Σύμβουλοι των αρχηγών κρατών της Ρωσίας, της Ουκρανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας που συναντήθηκαν την Τετάρτη, 26.01.2022, για συνομιλίες στο Παρίσι, επανέλαβαν σε κοινή ανακοίνωση τη δέσμευσή τους στην τήρηση της κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε στις συμφωνίες του Μινσκ. “Υποστηρίζουν άνευ όρων τη συμμόρφωση στην κατάπαυση του πυρός (…) ανεξάρτητα από τις διαφορές ... Περισσότερα To άρθρο Κίεβο, Ρωσία, Γαλλία και Γερμανία δεσμεύονται στην εκεχειρία στην ανατολική Ουκρανία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr
Ερντογάν: Η Ρωσία θα ήταν απερίσκεπτη εάν ξεκινούσε στρατιωτική σύγκρουση στην Ουκρανία
Ο Ερντογάν, όπως δήλωσε, προσκάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του στην Τουρκία 
2 h
www.protothema.gr
Copa Africa: Τα ζευγάρια των προημιτελικών
Ολοκληρώθηκε η φάση των «16» του 33ου Copa Africa και πλέον είναι γνωστά όλα τα ζευγάρια των προημιτελικών, οι οποίοι θα διεξαχθούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (29-30/1).
2 h
gazzetta.gr
Στόλτενμπεργκ: Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο για σοβαρό διάλογο με τη Ρωσία
H χρήση βίας θα επέφερε μαζικές συνέπειες και κυρώσεις, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας και εξέφρασε την ανησυχία του διότι η συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων συνεχίζεται, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν είναι επιχείρημα κατά του διαλόγου, αλλά επιχείρημα για δέσμευση στον διάλογο για την αποφυγή σύγκρουσης
2 h
www.protothema.gr
Μάλι - Ισημερινή Γουϊνέα 5-6 πεν. (0-0 κ.α., παρ.): Έκανε το «μπαμ» και πάει στα προημιτελικά! (vid)
Μόλις στην τρίτη εμφάνισή της σε Copa Africa, η Ισημερινή Γουϊνέα συνέχισε το σερί των προκρίσεων στα προημιτελικά, αποκλείοντας το φαβορί, Μάλι, στη διαδικασία των πέναλτι (5-6, 0-0 κ.α., παρ.)!
2 h
gazzetta.gr
Ηθοποιός του Walking Dead βρήκε τους γονείς της νεκρούς από υποθερμία – Γιατί την κατηγορούν και τι απαντά;
Νεκροί από υποθερμία βρέθηκαν οι γονείς της ηθοποιού της σειράς «Walking Dead» Αλίσια Γουίτ, στο σπίτι τους στην Μασαχουσέτη.
2 h
iefimerida.gr
Διακοπές ρεύματος και η «νύχτα – μέρα» από εκρήξεις στα καλώδια της ΔΕΗ – Βίντεο ντοκουμέντο
Ένα βίντεο κάνει των γύρο των social media και δείχνει τι συνέβη στα βόρεια προάστια της Αττικής όταν οι διακοπές ρεύματος από την κακοκαιρία «Ελπίδα» απλώς… δεν σταματούσαν. Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που το ρεύμα πέφτει, ωστόσο το αξιοσημείωτο είναι όλο… το υπόλοιπο σκηνικό, καθώς ξεκινούν αλλεπάλληλες εκρήξεις στα καλώδια της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα ... Περισσότερα To άρθρο Διακοπές ρεύματος και η «νύχτα – μέρα» από εκρήξεις στα καλώδια της ΔΕΗ – Βίντεο ντοκουμέντο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr
Όμιλος Προμηθέα στο EuroCup: Η βαθμολογία μετά την ήττα του από την Γκραν Κανάρια
Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία στον όμιλο του Προμηθέα στο EuroCup, έπειτα από την ήττα της ελληνικής ομάδας με 81-62 από την Γκραν Κανάρια.
2 h
gazzetta.gr