Πανελλαδικές 2021: Όλες οι αλλαγές στις βάσεις εισαγωγής και στο όριο φοίτησης

Intime

Τι αλλάζει στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πώς διαμορφώνεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ). Τα όρια φοίτησης και το νέο χρονοδιάγραμμα.

Κατατέθηκε και επίσημα στη Βουλή το νομοσχέδιο «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» το οποίο ρυθμίζει μεταξύ άλλων θέματα τα οποία αφορούν στον νέο τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, και το όριο φοίτησης των φοιτητών.

Υπολογισμός ΕΒΕ

Όπως ορίζεται στο νομοσχέδιο, για τον υπολογισμό της ΕΒΕ ανά επιστημονικό πεδίο υπολογίζονται τα μόρια που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Για τον υπολογισμό των μορίων υπολογίζονται και οι σχετικοί συντελεστές βαρύτητας.

Παράδειγμα:

Αν είναι η ΕΒΕ είναι για ένα πεδίο 12 (μέσος όρος των βαθμών όλων των υποψηφίων του πεδίου) και το Τμήμα επιλέξει να βάλει συντελεστή 90% τότε η βάση για το συγκεκριμένο Τμήμα διαμορφώνεται σε 10,8. Αν η ΕΒΕ είναι 11/20 τότε με το 90% κατεβαίνει στο 9,9 για το ίδιο Τμήμα. Επίσης κάθε τμήμα θα μπορεί (αλλά από το επόμενο έτος, δηλαδή από τις εξετάσεις του 2022) να ορίζει και συντελεστές βαρύτητας σε πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Οι υποψήφιοι, είπε η κ. Κεραμέως, θα γνωρίζουν ΠΡΟΤΟΥ συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τις βάσεις ανά πεδίο και ανά Τμήμα

Σημειώνεται πως για τα τμήματα που απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικές δοκιμασίες, απαιτείται ξεχωριστά η επίτευξη της ΕΒΕ στο πρόσθετο εξεταζόμενο μάθημα, πέραν της επίτευξης της ΕΒΕ της σχολής/τμήματος που έχει επιλέξει ο υποψήφιος.

Για τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογίας του ειδικού μαθήματος, λαμβάνονται υπόψιν οι βαθμολογίες του συνόλου των υποψηφίων που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε ένα συγκεκριμένο τμήμα και έχουν εξεταστεί στο εν λόγω μάθημα/πρακτική δοκιμασία, ανεξάρτητα από το επιστημονικό τους πεδίο ή αν σπουδάζουν σε ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Τι ισχύει στα τμήματα ΑΕΙ που εντάσσονται σε δύο ή περισσότερα επιστημονικά πεδία

Για τα τμήματα που εντάσσονται σε περισσότερα του ενός επιστημονικά πεδία, τότε για τον υπολογισμό της ΕΒΕ λαμβάνεται υπόψιν ο μικρότερος μέσος όρος στα εξεταζόμενα μαθήματα των επιστημονικών πεδίων, στα οποία εντάσσονται τα εν λόγω τμήματα.

 Αλλαγές στο Μηχανογραφικό

Με το νομοσχέδιο προτείνεται η κατάθεση του Μηχανογραφικού Δελτίου να έχει δύο φάσεις. Στην Α' φάση οι υποψήφιοι θα συμπληρώνουν το μηχανογραφικό δελτίο με συγκεκριμένο αριθμό επιλογών. Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων της Α' φάσης, οι μη εισαχθέντες θα συμμετέχουν στη Β φάση, κατά την οποία οι επιλογές τους θα περιλαμβάνουν όσα τμήματα εξακολουθούν να έχουν κενές θέσεις από την Α' φάση χωρίς περιορισμό αριθμού επιλογών, εφόσον επιτυγχάνεται η καθορισμένη ΕΒΕ κάθε τμήματος.

Οι ρυθμίσεις αυτές για δύο φάσεις υποβολής μηχανογραφικού προγραμματίζεται να ισχύσουν από το 2022.

Επιπλέον, με το νομοσχέδιο δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα για υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τη φοίτηση σε δημόσιο ΙΕΚ. Συνεπώς, ένας υποψήφιος θα μπορεί να υποβάλει παράλληλα α) Μηχανογραφικό για είσοδο σε ΑΕΙ, βάσει της επίδοσής τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις και β) Μηχανογραφικό για εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΚ, βάσει του απολυτηρίου του και επιπλέον κριτηρίων σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ.

Οι εν λόγω ρυθμίσεις αναμένεται να ισχύσουν από τις φετινές Πανελλαδικές.

Όριο Φοίτησης

Με το νομοσχέδιο θεσπίζεται και ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης. Αναλυτικότερα, το όριο φοίτησης καθορίζεται ως εξής: Στα 4ετή προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, συν 2 έτη. Στα προγράμματα σπουδών στα οποία ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα 4 έτη, συν 3 έτη.

Ειδική μέριμνα θα λαμβάνεται για φοιτητές, για τους οποίους συντρέχει σοβαρός λόγος υγείας στο πρόσωπο των ιδίων ή στο πρόσωπο συγγενή

Τι συμβαίνει με το όριο φοίτησης για όσους είναι ήδη φοιτητές

Ο ανώτατος χρόνος φοίτησης θα υπολογίζεται ως εξής:
α) για τους φοιτητές που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω (4+2 έτη για τα τετραετή, ν+3 για τα πενταετή κ.ο.κ.) και
β) για τους φοιτητές που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών, διαθέτουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνο ίσο προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης (4 έτη για τα τετραετή, 5 για τα πενταετή, κ.ο.κ.).

Το νέο χρονοδιάγραμμα

Ο καθορισμός του εύρους των συντελεστών ΕΒΕ από το υπουργείο Παιδείας για το τρέχον σχολικό έτος ολοκληρωθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021. Τα ακαδημαϊκά τμήματα οφείλουν να επιλέξουν το ποσοστό του συντελεστή ΕΒΕ μέχρι τις 31 Μαρτίου. Μέχρι 15 Απριλίου θα έχει εκδοθεί ο καθορισμός εισακτέων ανά σχολή Μέχρι τις 30 Απριλίου θα έχει εκδοθεί η ΚΥΑ που θα ορίζει τον αριθμό εισακτέων σε στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές, Πυροσβεστική, ΑΕΝ Μέχρι 14 Μαΐου με Υπουργική Απόφαση θα καθορίζεται η κατάταξη των τμημάτων ανά επιστημονικό πεδίο Μέχρι 31 Μαΐου θα εκδίδεται ο αριθμός εισακτέων ανά ΙΕΚ, καθώς φέτος για πρώτη χρονιά οι μαθητές της Γ Λυκείου θα δύναται να συμπληρώσουν δεύτερο μηχανογραφικό για την εισαγωγή τους σε ΙΕΚ βάσει του βαθμού απολυτηρίου τους
Read full article on: dikaiologitika.gr
Ποιος ήταν ο Όσιος Στέφανος ο Ομολογητής που τιμάται σήμερα;
Ο Όσιος Στέφανος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και οι ευσεβείς γονείς του Ιωάννης και Άννα τον ανέθρεψαν κατά τον καλύτερο χριστιανικό τρόπο. Ο Όσιος Στέφανος, όταν μεγάλωσε, μορφώθηκε αρκετά και αργότερα αναδείχθηκε ηγούμενος στο περίφημο όρος του Αγίου Αυξεντίου. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος εναντίον των αγίων εικόνων, όχι μόνο δε συμμορφώθηκε με τις αυτοκρατορικές διαταγές, αλλά και χαρακτήρισε αιρετικούς τους εικονομάχους βασιλείς. Καταγγέλθηκε στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Κοπρώνυμο, ο όποιος ήλπιζε με την προσωπική του επιβολή, όταν τον έφερνε μπροστά του, να δαμάσει το φρόνημα του Στεφάνου. Συνέβη όμως το αντίθετο. Ο Στέφανος, από τους ανθρώπους με «πολλὴν παῤῥησία ἐν πίστει τὴν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Α’ προς Τιμόθεον, γ’ 13), δηλαδή με πολλή παρρησία και θάρρος στο να διακηρύττει την πίστη που ομολογούν όσοι είναι σε κοινωνία με τον Ιησού Χριστό, ήλεγξε αυστηρά κατά πρόσωπο τον Κοπρώνυμο. Αυτός τότε τον έκλεισε στη φυλακή και μετά από μέρες διέταξε να τον θανατώσουν. Αφού, λοιπόν, τον έβγαλαν από την φυλακή, άρχισαν να τον λιθοβολούν και να τον κτυπούν με βαρεία ρόπαλα. Ένα ισχυρό κτύπημα στο κεφάλι έδωσε τέλος στη ζωή του Στεφάνου (το 767 μ.Χ.). Κατόπιν το σώμα του το έριξαν στη θάλασσα, αλλά ευλαβείς χριστιανοί που το βρήκαν όταν τα κύματα το έφεραν στην παραλία, το έθαψαν με την αρμόζουσα τιμή. Απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Διονυσίου Αγίου Όρους. Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’. Θείας πίστεως. Θείαν ἄσκησιν ἐνδεδειγμένος, σκεῦος γέγονας δικαιοσύνης διαπρέπων ταῖς σεπταῖς ἀναβάσεσι· καὶ τοῦ Χριστοῦ τὴν εἰκόνα σεβόμενος, μαρτυρικῆς ἠξιώθης φαιδρότητος. Θεῖε Στέφανε, ἐν ὅπλῳ ἡμᾶς στεφάνωσον τῆς θείας εὐδοκίας τοὺς ὑμνοῦντας σε. Ἕτερον Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. Ἀσκητικῶς προγυμνασθεὶς ἐν τῷ ὄρει, τὰς νοητὰς τῶν δυσμενῶν παρατάξεις, τῇ πανοπλίᾳ ὤλεσας παμμάκαρ τοῦ Σταυροῦ. Αὖθις δὲ πρὸς ἄθλησιν, ἀνδρικῶς ἀπεδύσω, κτείνας τὸν Κοπρώνυμον, τῷ τῆς Πίστεως ξίφει· καὶ δι᾽ ἀμφοῖν ἐστέφθης ἐκ Θεοῦ, Ὁσιομάρτυς ἀοίδιμε Στέφανε. Κοντάκιον Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον. Ἑορτάζει σήμερον, ἡ Ἐκκλησία, ἑορτὴν εὐφρόσυνον, ἐν τῇ σῇ μνήμη· καὶ πιστῶς, ἀνευφημοῦσα κραυγάζει σοι, Στέφανε θεῖε, ὁσίων τὸ καύχημα. Κάθισμα Ἦχος δ’ Ὁ ὑψωθεὶς. Τῶν Μοναστῶν ὑπογραμμὸς ἀνεδείχθης, τῶν Ἀθλητῶν καλλωπισμὸς ἀνεφάνης, δι’ ἀμφοτέρων Στέφανε κοσμούμενος· ὅθεν ἀξιάγαστε, καὶ διπλοῦς τοὺς στεφάνους, ἔλαβες ἀσκήσεως, καὶ ἀθλήσεως Πάτερ. Ἀλλ’ ἐκτενῶς Χριστὸν ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν σὲ ὑμνούντων, ἱκέτευε Στέφανε.
1m
www.pronews.gr
Nadja: To πολύχρωμο διαμέρισμα στην Αθήνα με τις μεταμοντέρνες πινελιές [εικόνες]
Μοτίβα στα πλακάκια, γεωμετρικά σχέδια και μια φωτεινή κίτρινη σκάλα είναι τα πρώτα που παρατηρεί κανείς στο εντυπωσιακό διαμέρισμα στην περιοχή του Παπάγου, που σχεδίασε το αρχιτεκτονικό γραφείο Point Supreme.
1m
iefimerida.gr
Σκωτία: Πρωταθλήτρια μετά από 10 χρόνια η Ρέιντζερς του Τζέραρντ
Η ισοπαλία της Σέλτικ στην έδρα της Νταντί Γιουνάιτεντ (0-0) ξεκαθάρισε το θέμα του τίτλου στη Σκωτία, καθώς η Ρέϊντζερς ανέβασε τη διαφορά της στους 20 βαθμούς εξασφαλίζοντας και μαθηματικά, τον πρώτο τίτλο της μετά από 10 χρόνια (55ος συνολικά στην ιστορία της) κυριαρχίας της «αιώνιας» αντιπάλου της.
8 m
iefimerida.gr
Drew Barrymore: Tι δεν θα κάνει ποτέ στην επιδερμίδα της;
Απόλυτα ειλικρινής η 46χρονη ηθοποιός!
8 m
www.newsbomb.gr
Βίκυ Κουλιανού: Το άγνωστο πρόβλημα υγείας και γιατί δεν μπήκε στο Survivor
Το διάσημο μοντέλο Βίκυ Κουλιανού μιλάει για πρώτη φορά για ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Ένα πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί αποκάλυψε για πρώτρη φορά ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Βίκυ Κουλιανού: Το άγνωστο πρόβλημα υγείας και γιατί δεν μπήκε στο Survivor δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Φώφη Γεννηματά: «Ειδικό σχέδιο για την επόμενη μέρα με ρήτρα νησιωτικότητας» - Καταλογίζει ευθύνες στην κυβέρνηση για την έξαρση της πανδημίας
Με αφορμή την αυριανή, μέσω τηλεδιάσκεψης, τρίτη ψηφιακή περιοδεία του Κινήματος Αλλαγής στα Δωδεκάνησα και το Νότιο Αιγαίο, η πρόεδρος του κόμματος, Φώφη Γεννηματά, έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα «Δημοκρατική» της Ρόδου.
iefimerida.gr
Γρηγορίου: «Στο μυαλό μας τα ματς με ΑΕΛ και Ατρόμητο» (vid)
Ο τεχνικός της Λαμίας, Μιχάλης Γρηγορίου ανέφερε πως ο Ολυμπιακός κέρδισε δίκαια την ομάδα του, ενώ επισήμανε πως στο μυαλό των «κυανόλευκων» είναι οι αναμετρήσεις με ΑΕΛ και Ατρόμητο.
gazzetta.gr
Μαρτίνς: «Το μυαλό των παικτών ήταν στην Άρσεναλ, πιστεύω πως θα είναι έτοιμος ο Μπα» (vid)
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού τόνισε πως μετά το πρώτο μέρος με τη Λαμία η προσοχή των παικτών του ήταν στο ματς με την Άρσεναλ που ακολουθεί, ενώ δήλωσε αισιόδοξος για τη διαθεσιμότητα του Μπα σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι.
gazzetta.gr
Lockdown: 43 συλλήψεις για μη τήρηση των μέτρων - Ξεπέρασαν τις 650.000 ευρώ τα πρόστιμα
Χθες Σάββατο διενεργήθηκαν 81.745 έλεγχοι σε ολόκληρη την επικράτεια - Αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε ημερών σε τέσσερις επιχειρήσεις
www.protothema.gr
Δημοψήφισμα - Ελβετία: Θα εγκρίνουν οι πολίτες την απαγόρευση καλυμμάτων προσώπου;
Το δεσμευτικό δημοψήφισμα που διεξήχθη σήμερα θεωρείται ως τεστ για τη στάση απέναντι στους μουσουλμάνους - Τι λένε οι προβλέψεις;
www.protothema.gr
AP: A timeline of disaster and displacement for Iraqi Christians
www.protothema.gr
Πίσω μου σ' έχω «σατανά»: Ο Θεοδωρόπουλος της Λαμίας ψάχνει πίσω του τον πανούργο Μπουχαλάκη (pic)!
Ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε τον κίπερ της Λαμίας, Κώστα Θεοδωρόπουλο να... προσέχει πίσω από την πλάτη του τον πανούργο Ανδρέα Μπουχαλάκη και θύμισε σε όλους το γκολ του διεθνή μέσου εναντίον του Αρη...
gazzetta.gr
Σε Αίγυπτο και Κύπρο τη Δευτέρα ο ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας
Στην Αίγυπτο και την Κύπρο μεταβαίνει τη Δευτέρα 8 Μαρτίου ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.
iefimerida.gr
Πανικός στον αέρα: Ο απρόσμενος «επισκέπτης» οδήγησε αεροπλάνο σε αναγκαστική προσγείωση
Μια γάτα μπήκε... παράνομα σε αεροπλάνο και προκάλεσε την αναγκαστική προσγείωση για λόγους ασφαλείας.
www.newsbomb.gr
Κοζάνη: 76χρονος έπαθε εγκεφαλικό την ώρα που έτρωγε
Ηλικιωμένος στην Κοζάνη έπαθε εγκεφαλικό και υπέστη πνιγμονή την ώρα που έτρωγε. Ο άτυχος 76χρονος διακομίστηκε άμεσα στο Νοσοκομείο της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Κοζάνη: 76χρονος έπαθε εγκεφαλικό την ώρα που έτρωγε δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κρούσματα σήμερα: Αγωνία για τον κυριακάτικο αριθμό - «Βουλιάζουν» τα νοσοκομεία
Ακόμα και σήμερα, Κυριακή, που πραγματοποιούνται λιγότερα τεστ απ' ότι τις καθημερινές, ο αριθμός των νέων μολύνσεων είναι απογοητευτικός -…
www.newsbomb.gr
Η Ρέιντζερς του Τζέραρντ στον «θρόνο» της Σκωτίας μετά από 10 χρόνια
Είναι γεγονός! Μετά την ισοπαλία της Σέλτικ με τη Νταντί Γιουνάιτεντ, η Ρέιντζερς του Στίβεν Τζέραρντ εξασφάλισε και μαθηματικά το πρώτο της πρωτάθλημα μετά από μια δεκαετία, έξι ολόκληρες στροφές πριν από το φινάλε της σεζόν
www.protothema.gr
Άσκηση: Τι είναι αυτή η «σουβλιά» στην πλευρά του σώματος όταν κάνετε γυμναστική
Την ώρα που κάνετε γυμναστική ή τρέχετε, έχετε αισθανθεί ποτέ μία “σουβλιά” στο πλευρό του σώματός σας; Τι είναι ο επώδυνος σπασμός του διαφράγματος και ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Άσκηση: Τι είναι αυτή η «σουβλιά» στην πλευρά του σώματος όταν κάνετε γυμναστική δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μπεσίκτας: Η ανατροπή της δεκαετίας, έχανε 7 πόντους 25'' πριν τη λήξη! (vid)
Η Μπεσίκτας νίκησε την Πέτκισπορ με 96-94 αν και έχανε με 87-94, 25 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. 
gazzetta.gr
Κορονοϊός: Κατάσταση «πολέμου» στα νοσοκομεία της Αττική - Διασωληνόνονται ασθενείς εκτός ΜΕΘ
Από το πρώτο φως της σημερινή ημέρας, η κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής, όπως το Ιπποκράτειο, ο Ερυθρός Σταυρός, το…
www.newsbomb.gr
Ατλέτικο – Ρεάλ LIVE το ντέρμπι της Μαδρίτης
Ντέρμπι στη Μαδρίτη με… φόντο τον τίτλο στη La Liga. Η Ατλέτικο υποδέχεται την Ρεάλ, έχοντας σημαντικό προβάδισμα για να χριστεί πρωταθλήτρια Ισπανίας για 12η ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Ατλέτικο – Ρεάλ LIVE το ντέρμπι της Μαδρίτης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Οι Τούρκοι ξέφυγαν! Σχολίασαν μέχρι και τα παπούτσια της Προέδρου της Δημοκρατίας
Τα σπορ παπούτσια που φορούσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου φτάνοντας στην Ρόδο δεν άρεσαν στους Τούρκους που μην έχοντας τι άλλο να της ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Οι Τούρκοι ξέφυγαν! Σχολίασαν μέχρι και τα παπούτσια της Προέδρου της Δημοκρατίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ολυμπιακός-Λαμία 3-0: «Καθάρισε» νωρίς και κοιτάει… Άρσεναλ (photos+videos)
Ολυμπιακός-Λαμία: Ένα γρήγορο ξέσπασμα στα πρώτα λεπτά ήταν αρκετό για τους «ερυθρόλευκους» να «καθαρίσουν» τη νίκη κόντρα στους «μπλε» της…
www.newsbomb.gr
ΓΕΛΑΝΕ ακόμα και τα δικά τους ΜΜΕ! Δημοσίευμα: “Δεν θα ξαναγίνει λοκντάουν”(ΒΙΝΤΕΟ)
www.makeleio.gr
Σε Αίγυπτο και Κύπρο θα μεταβεί τη Δευτέρα ο ΥΠΕΞ Ν. Δένδιας
Στην Αίγυπτο και την Κύπρο μεταβαίνει αύριο, Δευτέρα 8 Μαρτίου, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας...
www.zougla.gr
To σχέδιο για το άνοιγμα καταστημάτων: Στις 22 Μαρτίου σηκώνουν ρολά (vid)
Το πρώτο πέρασμα από τις «Συμπληγάδες» της πανδημίας στο άνοιγμα των καταστημάτων φαίνεται πως θα κάνει το λιανεμπόριο μέσα στον Μάρτιο.
gazzetta.gr
Κορονοϊός: Για πόσο καιρό θα μας προστατεύουν τα εμβόλια;
Τι δείχνουν για την ανοσία η γρίπη, η ιλαρά και το κοινό κρυολόγημα. Γιατί κάνουν εμβόλια κατά της νόσου Covid-19 και άνθρωποι που έχουν νοσήσει ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Για πόσο καιρό θα μας προστατεύουν τα εμβόλια; δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Διαλέξτε χρώματα για τις υπέροχες BMW M3 και M4
Απολαυστικά, πανίσχυρα και πολύ γρήγορα. Κατασκευασμένα για να εκτοξεύουν στα ύψη την αδρεναλίνη του οδηγού στα ύψη και να προσφέρουν μοναδικές στιγμές...
www.zougla.gr
Το 2022 η νέα Maserati GranTurismo
Η Maserati συνεχίζει την ριζική ανανέωση της γκάμας των μοντέλων της, αυτή τη φορά εξελίσσοντας τη νέα γενιά της GranTurismo. Ήδη τα πρωτότυπα μοντέλα δοκιμών του ιταλικού κουπέ έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε βορειοευρωπαϊκές χώρες και από τις πρώτες κατασκοπευτικές φωτογραφίες, η ιταλική φίρμα ακολουθεί το παράδειγμα της Ferrari, κρύβοντας μυστική την ταυτότητα του μοντέλου της. Πιο συγκεκριμένα, το πρωτότυπο όχημα μοιάζει σε πολλά σημεία με την γνώριμή μας Alfa Romeo Giulia, αν και εδώ παρατηρούμε ότι διαθέτει ένα αρκετά μακρύ εμπρός καπό, με δυσανάλογες αναλογίες σε σχέση με το υπόλοιπο αμάξωμα. Αυτό ίσως να δείχνει τις προθέσεις των Ιταλών σε ότι αφορά τη γκάμα των μοτέρ, η οποία κατά πάσα πιθανότητα να περιλαμβάνει το twin-turbo V6 σύνολο των 3,0 λίτρων και απόδοσης 630 ίππων, με κωδικό Nettuno που γνωρίζουμε από την MC20. Ωστόσο, ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι θα υπάρχει και ένας V8 κινητήρας με χωρητικότητα 4,0 λίτρα. Η νέα GranTurismo θα διαθέτει επίσης μία αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, η οποία θα διαθέτει τρεις συνολικά ηλεκτροκινητήρες, έναν εμπρός και δύο πίσω. Οι τελευταίοι θα κινούν ανεξάρτητα τον κάθε τροχό κατανέμοντας παράλληλα το ιδανικό ποσοστό ισχύος και ροπής, ανάλογα τις ανάγκες. Να αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη έκδοση θα αποτελεί το πρώτο EV μοντέλο της Maserati, ενώ θα ακολουθήσουν οι αντίστοιχες παραλλαγές της MC20 και της Grecale, που προγραμματίζονται στα τέλη του 2023. Πηγή: Motor1
www.protothema.gr
Να τι κάνει ο Ιχθύς μετά από ένα χωρισμό
Πώς τον διαχειρίζεται και ποιες είναι οι αντιδράσεις του;
www.newsbomb.gr
Αίγυπτος: Δε θα διακοπούν οι εμβολιασμοί την περίοδο της νηστείας για το Ραμαζάνι
Καμία διακοπή στον εμβολιασμό κατά της Covid-19 δε θα σημειωθεί κατά την περίοδο της νηστείας του Ραμαζανίου στην Αίγυπτο, δήλωσε το θρησκευτικό Κέντρο των Μουσουλμάνων ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Αίγυπτος: Δε θα διακοπούν οι εμβολιασμοί την περίοδο της νηστείας για το Ραμαζάνι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ολυμπιακός - Λαμία 3-0: «Ζέσταμα» ενόψει Άρσεναλ
Ακόμη ένα βήμα για την κατάκτηση του φετινού τίτλου έκανε ο Ολυμπιακός, που επιβλήθηκε πολύ εύκολα της Λαμίας με 3-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης», σε αναμέτρηση για την 25η αγωνιστική της Super League.Ο Μπρούμα στο 8΄, ο Φορτούνης στο 10΄ και ο Ελ Αραμπί στο 33΄ πέτυχαν τα γκολ των γηπεδούχων, που «καθάρισαν» γρήγορα το παιχνίδι και έκαναν οικονομία δυνάμεων ενόψει Άρσεναλ. Ανησυχία προκάλεσε στο «ερυθρόλευκο στρατόπεδο» ο Ουσεϊνού Μπα, που αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη μέση και αντικαταστάθηκε. Ο Πέδρο Μαρτίνς αποφάσισε να παρατάξει τους βασικούς και σε μεγάλο βαθμό να «προβάρει» πράγματα ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (11/3) με την Άρσεναλ. Απέναντι στην ελλιπέστατη Λαμία, που είχε το μυαλό της στο αποφασιστικό εξ αναβολής ματς της Τετάρτης (10/3) με την ΑΕΛ, οι «ερυθρόλευκοι» χρειάστηκαν μόλις δέκα λεπτά για να «καθαρίσουν» το παιχνίδι. Το 1-0 έγινε στο 8΄ με ωραίο σουτ του Μπρούμα από το ημικύκλιο της περιοχής και δύο λεπτά αργότερα ο Φορτούνης έστειλε τη μπάλα στην ανυπεράσπιστη εστία, μετά από παραλίγο αυτογκόλ του Βύντρα, το οποίο απέτρεψε ο Θοεδωρόπουλος. Η αναγκαστική αποχώρηση του Μπα στο 18΄ (λόγω ενοχλήσεων στη μέση) έφερε τον Τιάγκο Σίλβα στο παιχνίδι και τον Εμβιλά στο κέντρο της άμυνας, ως παρτενέρ του Παπασταθόπουλου, που κι αυτός είχε ενοχλήσεις στον ώμο, αλλά «έβγαλε» όλο το 90λεπτο. Αν και η επιθετικότητα του Ολυμπιακού κόπασε μετά το 2-0, συνέχισε να έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και ο Φορτούνης στο 31΄ έχασε μεγάλη ευκαιρία, καθώς δεν βρήκε τη μπάλα μετά την εξαιρετική πάσα του Μπουχαλάκη, που τον είχε βγάλει τετ-α-τετ με τον Θεοδωρόπουλο. Το 3-0 ήρθε τελικά στο 33΄, με τον Ελ Αραμπί να πετυχαίνει το 18ο τέρμα του στο φετινό πρωτάθλημα, με κεφαλιά μετά από σέντρα του Ρέαμπτσιουκ. Το δεύτερο ημίχρονο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Μαρτίνς να αποσύρει στην ανάπαυλα τον Φορτούνη και λίγο αργότερα τους Βαλμπουενά, Μπουχαλάκη, Ελ Αραμπί. Ένα άστοχο σουτ του Ραντζέλοβιτς στο 76΄ ήταν ό,τι θα μπορούσε να θυμάται κανείς από το δεύτερο 45λεπτο ενός αγώνα που έγινε επειδή... έπρεπε.
www.dikaiologitika.gr
Λίβερπουλ - Φούλαμ:Αδιανόητο 0-1 στο ημίχρονο! (vid)
Απίθανα πράγματα, η Φούλαμ... παγώνει το «παγωμένο» Άνφιλντ και προηγείται στο ημίχρονο 1-0 της Λίβερπουλ!
gazzetta.gr
Super League: Σαν σε προπόνηση ο Ολυμπιακός πριν από την Αρσεναλ, 3-0 τη Λαμία
Ακόμη ένα βήμα για την κατάκτηση του φετινού τίτλου έκανε ο Ολυμπιακός, που επιβλήθηκε πολύ εύκολα της Λαμίας με 3-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης», σε αναμέτρηση για την 25η αγωνιστική της Super League.
iefimerida.gr
Ο Μπαρτομέου στο «Καμπ Νόου»! (pics)
Λίγα 24ωρα μετά την σύλληψή του, ο πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζουσέπ Μαρία Μπαρτομέου βρέθηκε στο «Καμπ Νόου» για να ψηφίσει για τον διάδοχό του στις προεδρικές εκλογές του συλλόγου.
gazzetta.gr
Άγριες Μέλισσες: Μια απρόσμενη συνάντηση από το παρελθόν, οδηγεί στη σωτηρία ή την καταστροφή
ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ – ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ στα ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ: Συγκλονιστικές εξελίξεις. Μοναδικές ερμηνείες. Τι θα δούμε τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και τις επόμενες μέρες ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Άγριες Μέλισσες: Μια απρόσμενη συνάντηση από το παρελθόν, οδηγεί στη σωτηρία ή την καταστροφή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Εύκολη νίκη του Ολυμπιακού με 3-0 επί της Λαμίας
Με δύο γκολ στο 10λεπτο και άλλο ένα πριν το το ημίχρονο, ο Ολυμπιακός καθάρισε εύκολα τη Λαμία και περιμένει πλέον την πρώτη αναμέτρηση με την Άρσεναλ στο Europa League. Οι ερυθρόλευκοι μπήκαν στο γήπεδο με στόχο να καθαρίσουν από νωρίς το παιχνίδι και το έκαναν. Το γεγονός, άλλωστε, ότι στο 10′ το σκορ ήταν 2-0 τα λέει όλα… […]
www.makeleio.gr
Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (7/3/2021): Πώς να κερδίσετε 1.300.000 ευρώ - Αριθμοί και συστήματα
Κλήρωση Τζόκερ: Η κλήρωση του Τζόκερ για σήμερα Κυριακή 7 Μαρτίου, μοιράζει τουλάχιστον 1.300.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
www.newsbomb.gr
Live Chat Παναιτωλικός-ΝΠΣ Βόλος
Δείτε λεπτό προς λεπτό την αναμέτρηση του Παναιτωλικού με τον Βόλο για τη Super League 
www.newsbomb.gr
Κόμπι Μπράιαντ: Το εκπληκτικό σκίτσο του! Δημιουργήθηκε από 9.712 «Mamba» (video)
Κόμπι Μπράιαντ: Ο θρύλος του ΝΒΑ αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για πολλά όμορφα δημιουργήματα, ωστόσο αυτό είναι σίγουρα ιδιαίτερα πρωτότυπο.
www.newsbomb.gr
Ολυμπιακός – Λαμία: «Σβηστή» νίκη και τώρα Άρσεναλ (videos)
Ο Ολυμπιακός νίκησε πολύ εύκολα 3-0 τη Λαμία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 25η αγωνιστική της Superleague και αύξησε τη διαφορά από τον δεύτερο Άρη ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Ολυμπιακός – Λαμία: «Σβηστή» νίκη και τώρα Άρσεναλ (videos) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορυφαίο ξένο μέσο ξεφτιλίζει το αφήγημα του Κούλη! «Εποχική γρίπη ο κορωνοϊός» – Σβήνει ο «μύθος» των lockdown
Η Ελλάδα εδώ και έναν περίπου χρόνου επιμένει να επιβάλει καταστροφικά για την οικονομία και την ψυχολογία των πολιτών lockdown, καθώς θεωρεί πως κάτι τέτοιο θα μας «σώσει» από τον κορωνοϊό. Η επιτυχία (;) στην αντιμετώπιση του πρώτου κύματος οδήγησε την «κυβέρνηση των λοιμωξιολόγων», αλλά και μερίδα πολιτών, να θεωρεί πως το lockdown είναι η […]
www.makeleio.gr
LIVE: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΒΟΛΟΣ
Ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Βόλο (17:15) για την 25η αγωνιστική της Super League Interwetten. Live η εξέλιξη της αναμέτρησης στο gazzetta.gr.
gazzetta.gr
LIVE: ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
Derbi Madrileño με φόντο τον τίτλο, με την Ατλέτικο στην κορυφή και τη Ρεάλ στο -5. Live με στατιστικά, γραφική απεικόνιση και μετάδοση στο CosmoteSports2.
gazzetta.gr
Εγκεφαλικό: 6 συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε (εικόνες)
Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να είναι ελαφρύ ή πολύ σοβαρό και τα αποτελέσματά του να είναι προσωρινά ή μόνιμα.
www.newsbomb.gr
Κορωνοϊός: Κανονικά θα συνεχιστεί ο εμβολιασμός κατά τη νηστεία του Ραμαζανίου στην Αίγυπτο
Καμία διακοπή στον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού δε θα σημειωθεί κατά την περίοδο της νηστείας του Ραμαζανίου στην Αίγυπτο, δήλωσε το θρησκευτικό Κέντρο των Μουσουλμάνων της χώρας Ελ 'Αζχαρ.
iefimerida.gr
Ολυμπιακός - Λαμία 3-0: Kυριακάτικος περίπατος - προπόνηση ενόψει Αρσεναλ
Με τρία γκολ στα πρώτα 35 λεπτά από Μπρούμα, Φορτούνη και Ελ Αραμπί ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε εύκολα επί της Λαμίας λίγες μέρες πριν από την πρώτη αναμέτρηση με την Αρσεναλ - Αποχώρησε ο Μπα με ενοχλήσεις στη μέση.
gazzetta.gr
Στο Κάιρο ο Νίκος Δένδιας για συνομιλίες με τον ομόλογό του Σαμέχ Σούκρι
Θα συναντήθεί και με τον ΓΓ του Αραβικού Συνδέσμου Αμπούλ Γάιτ - Πρώτη υπουργική σύνοδος του Φόρουμ για το Φυσικό Αέριο της Ανατολικής Μεσογείου - Δεν μετέχει η Τουρκία
www.protothema.gr