Πανόραμα ελληνικής ζωγραφικής στη δημοπρασία του οίκου Βέργος -Με έκθεση ανοιχτή για το κοινό, τα κορυφαία έργα [εικόνες]

Ενα πανόραμα ελληνικής της ελληνικής ζωγραφικής θα ανακαλύψουν οι φιλότεχνοι στην δημοπρασία του οίκου Βέργος, με μία παράλληλη έκθεση ανοιχτή για το κοινό.
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
«Γάζα, Αγάπη Μου»: Mια μια γλυκιά δραματική ταινία των Ταρζάν Νάσερ και Άραμπ Νάσερ, εμπνευσμένη από μια αληθινή ιστορία
Γάζα, σήμερα. Ένας ψαράς είναι κρυφά ερωτευμένος με μια γυναίκα που δουλεύει στην αγορά με την κόρη της. Όταν ανακαλύπτει ένα αρχαίο...
6 m
www.zougla.gr
Θετικός στον κορονοϊό ο Χρήστος Κούτρας
Χωρίς το τηλεοπτικό του «μισό» εμφανίστηκε στην καθημερινή εκπομπή τους στον ΣΚΑΙ, ο δημοσιογράφος Γιάννης Ντσούνος και αυτό γιατί ο Χρήστος Κούτρας βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Ο δημοσιογράφος Χρήστος Κούτας, που διαγνώστηκε θετικός την Τρίτη, μίλησε στην εκπομπή για την περιπέτειά του με τον κορονοϊό. Όπως είπε η Τρίτη ήταν μια δύσκολη μέρα, καθώς είχε ... Περισσότερα To άρθρο Θετικός στον κορονοϊό ο Χρήστος Κούτρας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Δεύτερη γκάφα στη Γη της Ελιάς - Πουθενά στα πλάνα από το Παρίσι η Ιουλία
Απούσα από το γαμήλιο ταξίδι η ηθοποιός Ιουλία Κουλουκάκου. Το ζευγάρι μόλις γυρίζει από το...Παρίσι αποφασίζει να κάνει οικογένεια! Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Ξεκίνησε η δίκη για το δυστύχημα του Παντελή Παντελίδη –Οι δηλώσεις του δικηγόρου της Μίνας Αρναούτη
Ξεκίνησε η δίκη για το ατύχημα του της Φεβρουαρίου του 2016...
8 m
www.zougla.gr
Οικογένεια στην Κρήτη περνάει μαζί κορονοϊό και δημιουργεί viral βίντεο!
Μια ολόκληρη οικογένεια από την Κρήτη επιστράτευσε χιούμορ και ευρηματικότητα για να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό όταν διαπίστωσε ότι όλα τα μέλη της…Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Μακάμπι – Ολυμπιακός: Να μπει ξανά σε νικηφόρο «μονοπάτι» στη Euroleague
Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, στην αποψινή του αναμέτρηση στην έδρα της Μακάμπι τελ Αβίβ (21:05, Newsit.gr, Novasports Prime). Την επιστροφή του στα θετικά αποτελέσματα θα ψάξει απόψε στο Τελ Αβίβ ο Ολυμπιακός, αντιμετωπίζοντας την Μακάμπι στο Τελ Αβίβ, μια αγωνιστική μετά την κακή του εμφάνιση και ήττα στην ... Περισσότερα To άρθρο Μακάμπι – Ολυμπιακός: Να μπει ξανά σε νικηφόρο «μονοπάτι» στη Euroleague δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Σχολεία: Μέχρι και τη Δευτέρα η διάθεση της νέας παρτίδας self test -Η οδηγία του υπ. Παιδείας
Σε διευκρίνιση για τη διάθεση των self test σε μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολείων προέβη το υπουργείο Παιδείας.
8 m
iefimerida.gr
Τζάνακης στο Newsbomb.gr: Δεν έχει διασωληνωθεί ο 13χρονος στο Ηράκλειο - «Καμπανάκι» για τα σχολεία
Ο καθηγητής πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης, μίλησε στο Newsbomb.gr για τον 13χρονο που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ λόγω κορονοϊού. Ανησυχία…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δένδιας: Ένας χρόνος από την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο
«Με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, ασκούμε πλήρως τα δικαιώματά μας, ενισχύουμε την ασφάλειά μας και μεγεθύνουμε το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών
www.protothema.gr
“Monty Python’s Flying Circus” cast: Where are they now?
Must read if you are a fan
www.protothema.gr
Η Μαριάννα Κιμούλη μιλάει πρώτη φορά για την εμπλοκή του πατέρα της στο κίνημα #metoo
Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μίλησε η Μαριάννα Κιμούλη...
www.zougla.gr
#Με_την_Γεωργια: Χιλιάδες μηνύματα στήριξης στα social media για τη Γεωργία Μπίκα
#Με_την_Γεωργια: Καταιγισμός μηνυμάτων στο Twitter, με τους χρήστες να τα βάζουν με τον κατηγορούμενο και τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση βιασμού και…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δήμος Αθηναίων: Τοποθετούνται 350 βυθιζόμενοι κάδοι σκουπιδιών στην πόλη -Τα 8 οφέλη [εικόνες]
Νέα εποχή για την καθαριότητα, την ανακύκλωση, αλλά και την αισθητική αναβάθμιση του Δήμου της Αθήνας σηματοδοτεί η εγκατάσταση 350 συστημάτων βυθιζόμενων κάδων στο κέντρο και τις γειτονιές της πρωτεύουσας.
iefimerida.gr
Πόριτζ: Πόσο καλό μας κάνει τελικά;
Ίσως, ακόμη περισσότερο από ό,τι νομίζαμε. Πολλοί το έχουμε κάνει καθημερινή συνήθεια, υπάρχουν όμως κι εκείνοι που διστάζουν να το εντάξουν στη διατροφή τους. Για να δούμε «τι χάνουν».
www.protothema.gr
Αυτή είναι η μεγαλύτερη τάση στο γαλλικό μανικιούρ το 2022
Γιατί το Micro French Manicure πρόκειται να είναι η επόμενη μεγάλη τάση!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μεταχειρισμένη Alfa Romeo «ευκαιρία» από την Βουλγαρία!
Το αυτοκίνητο στην αγγελία φαίνονταν ότι είχε διανύσει 162.000 χλμ. ωστόσο σύμφωνα με το τελευταίο ΚΤΕΟ το ιταλικό μοντέλο είχε διανύσει πάνω από 251.000 χλμ.
www.protothema.gr
Ρήξη στον ΣΥΡΙΖΑ: Ποιοι αντιδρούν στην πρόταση Τσίπρα για απευθείας εκλογή από τη βάση
Σε μια κίνηση-έκπληξη προχώρησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας προτείνοντας στο Πολιτικό Συμβούλιο την εκλογή προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ από τη βάση και όχι από τους συνέδρους.
iefimerida.gr
Ξυπνάει το βασικό ένστικτο: Η αισθησιακή λεπτομέρεια στο νέο ανδρόγυνο λουκ της Σάρον Στόουν
Η 63χρονη ηθοποιός δεν έχασε ποτέ το σεξ απίλ της.
www.protothema.gr
Covid-19: Ο ΕΜΑ δίνει έγκριση για τα χάπια Pfizer και Merck -Πόσο μειώνουν τον κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου
Έως και 88% μειώνουν τον κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου δύο νέα αντιικά φάρμακα κατά της Covid-19 που σύντομα θα έχουν στη διάθεσή τους οι ειδικοί.
iefimerida.gr
«Η γυναίκα μου υπέδειξε να με συλλάβουν», λέει ο Κώστας Δόξας μέσω του δικηγόρου του
Ο τραγουδιστής κατέθεσε μήνυση εναντίον της Μαρίας Δεληθανάση
www.protothema.gr
Γιώργος Τρομάρας: Ώρες αγωνίας μετά το εγκεφαλικό – «Του βρήκαν ανεύρυσμα στην καρδιά» λέει ο γιος του
Στο νοσοκομείο βρίσκεται ο Γιώργος Τρομάρας καθώς το μεσημέρι της Τρίτης υπέστη εγκεφαλικό. Για την κατάσταση της υγείας του παλαιστή – θρύλου μίλησε στον ALPHA o γιος του 75χρονου.  «Έχω κλάψει κι έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ» είπε γιος του Γιώργου Τρομάρα. «Ακούω αυτά που μου λένε οι γιατροί και τα βλέπω τελείως ρεαλιστικά», πρόσθεσε.  Σύμφωνα ... Περισσότερα To άρθρο Γιώργος Τρομάρας: Ώρες αγωνίας μετά το εγκεφαλικό – «Του βρήκαν ανεύρυσμα στην καρδιά» λέει ο γιος του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πρίφτης: «Θέλει ειδική διαχείριση ο Γιόβιτς»
Ο Δημήτρης Πρίφτης μίλησε για τον Στέφαν Γιόβιτς, λίγο πριν από την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για την Πόλη και το ματς απέναντι στην Αναντολού Εφές. Εκτός έμειναν ο ανέτοιμος Γιόβιτς και οι τραυματίες Παπαγιάννης, Μαντζούκας.
gazzetta.gr
Εμβόλιο: Ανοιξε η πλατφόρμα για την τέταρτη δόση για τους ανοσοκατεσταλμένους
Η τέταρτη δόση του εμβολίου θα χορηγείται τρεις μήνες μετά την αναμνηστική δόση και θα γίνεται με τα εμβόλια mRNA
www.protothema.gr
Παράταση έως τη Δευτέρα στη διανομή των self tests των μαθητών από τα φαρμακεία
Ολοταχώς για παράταση στη διάθεση των self test σε μαθητέςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΤΙ ΛΕΤΕ ΡΕ ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΡΤ! “Άφιξη της αυτού εξοχότης Κυριάκος Μητσοτάκης!!!!!!!!!! Δεν σεβάστηκαν ούτε την άφιξη των Rafale στην Ελλάδα! [BINTEO]
Δείτε το βίντεο και φριξτε με τον τρόπο που αναγγέλλουν τον ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ…. Η αυτού εξοχότης Κυριάκος Μητσοτάκης;;; Από που και ως που ρε αυτού εξοχότης??? ΒΑΣΙΛΙΑΣ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ είναι…γιατί αν είναι κάτι από αυτά πείτε το να το γνωρίζει ο ελληνικός λαός !
www.makeleio.gr
Σκρέκας: Μέχρι τον Απρίλιο το νέο πρόγραμμα «Κινούμαι ηλεκτρικά» -Τι θα ισχύει για οχήματα και ταξί
Έως τον Απρίλιο θα προκηρυχθεί νέος κύκλος του προγράμματος "Κινούμαι ηλεκτρικά" ανεφερε σήμερα ο Κώστας Σκρεκας.
iefimerida.gr
Σύρος: Φύσηξε και τα χρήματα του ψαρά κατέληξαν μέσα στη θάλασσα – Άκρως απρόβλεπτη η συνέχεια
Ο ψαράς είχε τα χρήματα που είχε βγάλει να τα παίρνει ο άνεμος και να καταλήγουν στη θάλασσα. Η Σύρος συζητάει ακόμα τα όσα έγιναν στη συνέχεια… Και αυτό διότι κάποιοι είδαν τον πανικόβλητο άντρα να βουτάει στη θάλασσα, χωρίς όμως να τον δουν να βγαίνει με το χρόνο να περνά. Αποφάσισαν να ειδοποιήσουν το ... Περισσότερα To άρθρο Σύρος: Φύσηξε και τα χρήματα του ψαρά κατέληξαν μέσα στη θάλασσα – Άκρως απρόβλεπτη η συνέχεια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ρωσία: Θεοφάνεια με βουτιές στον πάγο και πολικές θερμοκρασίες - Εικόνες που κόβουν την ανάσα
Εκατοντάδες άνθρωποι στη Ρωσία και σε πρώην σοβιετικές δημοκρατίες αγνόησαν τις πολικές θερμοκρασίες και βούτηξαν στα παγωμένα νερά για να…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ληστή φόβητρο των καταστηματαρχών
Χειροπέδες σε έναν 31χρονο ληστή, ο οποίος είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος ιδιοκτητών και υπαλλήλων καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη, κατάφεραν να περάσουν οι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.  Οι άνδρες της συγκεκριμένης υπηρεσίας αναλύοντας τον τρόπο δράσης του 31χρονου αλλά και συγκεντρώνοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων στη ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ληστή φόβητρο των καταστηματαρχών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη: «Διεθνές κύκλωμα πίσω από το βιασμό της 24χρονης» λέει ο Διαλυνάς
«Υπήρχαν Κύπριοι στο εν λόγω πάρτι και, επίσης, υπήρχαν κοπέλες που ήρθαν από την Κύπρο - Υπάρχουν διάφοροι "ψαράδες" που "ψαρεύουν" κοριτσάκια» ανέφερε ο νομικός που στηρίζει την 24χρονη - Το «ευχαριστώ» της Γεωργίας Μπίκα για τη συμπαράσταση
www.protothema.gr
Οι κεραμίστες πρόσφυγες του 1922 μέσα από τη συλλογή της Έφης Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη
Από το 1970 ακόμη, η ομότιμη καθηγήτρια Νομικής Έφη Κουνουγέρη Μανωλεδάκη ξεκίνησε να συλλέγει παλιά κεραμικά πιάτα. Ένα χόμπι που «γέννησε...
www.zougla.gr
Ολυμπιακός: Δύο φωτογραφίες που εκθέτουν και δύο…κανονικά πεντάλεπτα!
Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο Gazzetta με τον δικό του τρόπο την εικόνα του Ολυμπιακού χθες στο Αγρίνιο.
gazzetta.gr
Το μήνυμα που έλαβε η Ευλαμπία Ρέβη του Open: Της προσέφερε 3.000 ευρώ για να πάει σε prive party (vid)
Η δημοσιογράφος του Open, Ευλαμπία Ρέβη αποκάλυψε το μήνυμα που είχε δεχθεί με μία προσφορά για να παρευρεθεί σε ένα ιδιωτικό πάρτι.
gazzetta.gr
Προσδοκίες vs πραγματικότητα σε ξεκαρδιστικά βίντεο
www.makeleio.gr
Ποιες είναι οι τιμές του νέου Peugeot 308 στην Ελλάδα;
Το νέο Peugeot 308, με το οποίο η γαλλική εταιρεία θέλει να κινηθεί προς μια ακόμα πιο premium κατεύθυνση, ήρθε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Εξαδάκτυλος: Οι μικρότεροι «πληρώνουν» για τους μεγαλύτερους ανεμβολίαστους - Παράταση στα μέτρα με «βαριά καρδιά»
Οι νέοι «πληρώνουν» για τους μεγαλύτερους που ως ανεμβολίαστοι γεμίζουν τα νοσοκομεία, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος που βρέθηκε μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1. Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, διευκρίνισε πως, είναι «πιο ακριβές να μιλάμε για συγκράτηση, παρά για υποχώρηση» των κρουσμάτων κορονοϊού. Αναφερόμενος ... Περισσότερα To άρθρο Εξαδάκτυλος: Οι μικρότεροι «πληρώνουν» για τους μεγαλύτερους ανεμβολίαστους - Παράταση στα μέτρα με «βαριά καρδιά» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Εξαδάκτυλος: Οι μικρότεροι «πληρώνουν» για τους μεγαλύτερους ανεμβολίαστους - Παράταση στα μέτρα με «βαριά καρδιά»
Οι νέοι «πληρώνουν» για τους μεγαλύτερους που ως ανεμβολίαστοι γεμίζουν τα νοσοκομεία, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος που βρέθηκε μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1. Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, διευκρίνισε πως, είναι «πιο ακριβές να μιλάμε για συγκράτηση, παρά για υποχώρηση» των κρουσμάτων κορονοϊού. Αναφερόμενος ... Περισσότερα To άρθρο Εξαδάκτυλος: Οι μικρότεροι «πληρώνουν» για τους μεγαλύτερους ανεμβολίαστους - Παράταση στα μέτρα με «βαριά καρδιά» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Το ευρώ ενισχύεται 0,12%, στα 1,136 δολάρια -Πώς διαμορφώνονται οι ισοτιμίες
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,12% και διαμορφώνεται στα 1,1361 δολάρια.
iefimerida.gr
Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Βαρνάβα [βίντεο]
Τα πρώτα χιόνια έπεσαν στον Βαρνάβα Αττικής, έπειτα και από προειδοποιήσεις για μπαράζ χιονοπτώσεων στη χώρα.
iefimerida.gr
Άρσεναλ και Λίβερπουλ για μία θέση στον τελικό
Ο ημιτελικός του League Cup Αγγλίας, ανάμεσα στην Άρσεναλ και τη Λίβερπουλ, ξεχωρίζει στο σημερινό ποδοσφαιρικό πρόγραμμα. Ανοιχτοί έμειναν οι λογαριασμοί τους, μετά την ισοπαλία με 0-0 που έφεραν την προηγούμενη εβδομάδα στο Anfield. Η ομάδα που θα επικρατήσει απόψε (21:45) στο Emirates θα είναι η αντίπαλος της Τσέλσι στον τελικό του Wembley. Σε περίπτωση ισοπαλίας θα λύσουν τις διαφορές τους στην παράταση και αν χρειαστεί στη συνέχεια […]
www.makeleio.gr
Σασμός: Έτσι αποχαιρέτησαν τον Πετρή οι συμπρωταγωνιστές του στη σειρά [εικόνες]
Καταιγιστικές αναμένεται να είναι οι εξελίξεις που θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha «Σασμός».
iefimerida.gr
Τέσσερις κινήσεις ματ για δυνατό ανοσοποιητικό αυτό τον χειμώνα
Πώς μπορούμε να προστατευτούμε και να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας από τον κορωνοϊό και τη γρίπη; Οι τέσσερις παρακάτω κινήσεις φέρνουν άμεσα αποτελέσματα
www.protothema.gr
Βρετανία: Κατέδωσε τη γυναίκα του για κλοπή, που ομολόγησε παραμιλώντας στον ύπνο της
Οι υποψίες που τριβέλιζαν επί μήνες το μυαλό ενός Βρετανού επιβεβαιώθηκαν όταν η γυναίκα του ομολόγησε το έγκλημά της παραμιλώντας στον ύπνο της.
iefimerida.gr
Τσιτσιπάς: Η υπογραφή με την διπλή -πιθανή- ερμηνεία (vid)
Τα… μυστηριώδη του μηνύματα συνέχισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αυτή τη φορά μέσω της υπογραφής του στην κάμερα.
gazzetta.gr
Ερευνα: Η πολλή τηλεόραση, για πάνω από τέσσερις ώρες τη μέρα, αυξάνει τον κίνδυνο θρόμβωσης
Καλό είναι να μην βλέπει κανείς «σερί» πολλές ώρες τηλεόραση, αλλά να κάνει διαλείμματα, προκειμένου να αποφύγει μια δυνητικά επικίνδυνη - ακόμη και θανατηφόρα - θρόμβωση.
iefimerida.gr
Μήνυση κατά της Αυστραλίας, ζητώντας 6 εκατ. δολ, ετοιμάζει ο Τζόκοβιτς –Για ταπεινωτική μεταχείριση
O σούπερ σταρ του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς φέρεται να ετοιμάζεται να κάνει μήνυση κατά της αυστραλιανής κυβέρνησης για την απέλασή του.
iefimerida.gr
Ανακαλύφθηκε το αρχαιότερο στον κόσμο απολιθωμένο μπουμπούκι λουλουδιού ηλικίας 164 εκατ. ετών!
Η ανακάλυψη ρίχνει νέο φως στην εξέλιξη των ανθοφόρων φυτών, σπρώχνοντας αρκετά πιο πίσω στο παρελθόν την πρώτη εμφάνισή τους
www.protothema.gr