Παράταση της ψηφοφορίας ζήτησε ο Γιώργος Παπανδρέου λόγω αυξημένης συμμετοχής

Να δοθεί παράταση στην ψηφοφορία στις εσωκομματικές εκλογές του Κινήματος Αλλαγής ζήτησε ο Γιώργος Παπανδρέου από την αρμόδια Επιτροπή ( ΕΔΕΚΑΠ). Ο λόγος είναι η αυξημένη πέραν του.....
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Meteo: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή χιονόνερο για αύριο
Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και βαθμιαία στα δυτικά και στα βόρεια, αναμένεται για τον καιρό για αύριο Παρασκευή (28.1.2022), σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα με την πρόβλεψη του καιρού από το meteo, τοπικές βροχές ή χιονόνερο θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στο Ανατολικό Αιγαίο και βροχές τις βραδινές ... Περισσότερα To άρθρο Meteo: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή χιονόνερο για αύριο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
Σύμβουλοι σχέσεων λένε πως αυτές οι 5 συνήθειες κάνουν τους γάμους να πετυχαίνουν
Τα ευτυχισμένα ζευγάρια τις ακολουθούν.
www.protothema.gr
Ουκρανία: «Καμία αντίρρηση» με την απάντηση των ΗΠΑ στη Ρωσία, λέει το Κίεβο
Η Ρωσία επεφύλαξε σήμερα ψυχρή υποδοχή στην απόρριψη από την Ουάσινγκτον των απαιτήσεων της για την ασφάλεια
www.protothema.gr
Κορωνοϊός: Πώς θα χορηγούνται οι άδειες για γονείς και παιδιά που νοσούν από Covid-19
Δείτε τις δυο νέες αποφάσεις του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
www.protothema.gr
Άφησαν σημείωμα στην Τραϊανα Ανανία για διατάραξη κοινής ησυχίας: «Αν με συλλάβουν, χαρά μου» (vid)
Μετά το πάρτι που έκανε σπίτι της, η Τραιάνα Ανανία βρήκε ένα σημείωμα από γείτονα, κάτω από την πόρτα της.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πότε θα έρθει το τέλος της πανδημίας – Τι άλλαξε με τη μετάλλαξη Όμικρον
Η μετάλλαξη Όμικρον του κορονοϊού έχει οδηγήσει σε ένα σφοδρό κύμα της πανδημίας σε όλο τον πλανήτη. Πόσο κοντά είναι το τέλος της πανδημίας του κορονοϊού. Το στέλεχος Όμικρον του SARS-CoV-2 έχει οδηγήσει σε ένα σφοδρό κύμα της πανδημίας COVID-19 σε όλο τον πλανήτη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, πάνω από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού θα έχει […]
www.makeleio.gr
Η Τζάνετ Τζάκσον απαντά για πρώτη φορά στις φήμες που τη θέλουν να έχει αποκτήσει κρυφά παιδί με τον Τζέιμς Ντεμπάρτζ
Η τραγουδίστρια μέχρι στιγμής δεν είχε σχολιάσει ποτέ τις φήμες που την ήθελαν να έχει αποκτήσει παιδί με τον πρώην σύζυγό της - Ακούγεται πως είναι ένα από τα ανίψια της
www.protothema.gr
Πρόταση μομφής: Για προσπάθεια δημοσκοπικής ανάτασης του ΣΥΡΙΖΑ μιλάει η κυβέρνηση
Έρχεται «καυτό» τριήμερο στη Βουλή – Το Μαξίμου μιλά για προβλέψιμη κίνηση καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ πιέζεται από το Κίνημα Αλλαγής - Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θα είναι παρών στη Βουλή
www.protothema.gr
Ανακούφιση στην κυβέρνηση από την πρόταση δυσπιστίας - Γιατί λένε πως στόχος είναι ο Ανδρουλάκης
Με ιδιαίτερη ανακούφιση υποδέχτηκαν, μαθαίνω, στην κυβέρνηση την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά της κυβέρνησης.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Τομ Φορντ ακύρωσε την επίδειξη στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης λόγω κορωνοϊού
Παρατηρήθηκε αύξηση των κρουσμάτων - Απογοητευμένος δηλώνει ο διάσημος σχεδιαστής
www.protothema.gr
Τουρκία: Ο Ερντογάν ελπίζει για μια «νέα εποχή» στις σχέσεις με το Ισραήλ και τα ΗΑΕ
Η Τουρκία ελπίζει να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο με χώρες στον Κόλπο και στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα το Ισραήλ και τα ΗΑΕ, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
iefimerida.gr
Μ. Βαρβιτσιώτης: Προσωπική και συλλογική ευθύνη η δέσμευση «Ποτέ Ξανά»
«Δεν ξεχνάμε! Αποτίουμε φόρο τιμής στα εκατομμύρια Εβραίων και των άλλων θυμάτων του Ολοκαυτώματος»...
www.zougla.gr
Ο Σπ. Λιβανός για τις επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα
Σύσκεψη με τους αντιπεριφερειάρχες, υπευθύνους αγροτικής παραγωγής, πραγματοποίησε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων...
www.zougla.gr
Αττική Οδός: Την άμεση καταβολή της αποζημίωσης στους οδηγούς ζητά το υπουργείο Υποδομών
Τις επόμενες ημέρες, η εταιρεία αναμένεται να παρουσιάσει στο υπουργείο τον ακριβή τρόπο με τον οποίο θα δοθεί η αποζημίωση – Όλα τα έγγραφα που θα ζητηθούν θα πρέπει να κατατεθούν για να υποβληθεί το πόρισμα εντός 20 ημερών 
www.protothema.gr
ΚΥΣΕΑ: Ποιος είναι ο νέος Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος
Νέος αρχηγός της Πυροσβεστικής είναι με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, που συνεδρίασε νωρίτερα σήμερα Πέμπτη (27.1.2022), ο μέχρι σήμερα Επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Αλέξιος Ράπανος, αξιωματικός με μακρά εμπειρία σε επιτελικές, κυρίως, θέσεις και γνώστης των διοικητικών και του προσωπικού του Σώματος. Ο νέος αρχηγός της Πυροσβεστικής, αναλαμβάνει καθήκοντα μετά την αυτεπάγγελτη αποστρατεία του αντιστράτηγου ... Περισσότερα To άρθρο ΚΥΣΕΑ: Ποιος είναι ο νέος Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη αποκαλύπτει το ποσό που έπαιρναν οι μαχητές στο Survivor
«Είναι λίγα γι’ αυτά που περνάμε», λέει η Μαριαλένα Ρουμελιώτη. Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Status» του Astratv και τον Κωνσταντίνο Καμέα. Η πρώην παίκτρια του Survivor δήλωσε πως οι μαχητές έπαιρναν 1000 ευρώ την εβδομάδα. «Ο Σάκης είχε τη λάμψη του. Ο κόσμος τον ξεχώρισε και κέρδισε το Survivor. Οι φετινοί παίκτες ... Περισσότερα To άρθρο Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη αποκαλύπτει το ποσό που έπαιρναν οι μαχητές στο Survivor δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Παναθηναϊκός: Στη Λεωφόρο το ματς με τον Αστέρα - Στις 15:00 η σέντρα
Κανονικά στη Λεωφόρο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα Τρίπολης, με ώρα διεξαγωγής τις 3:00 το μεσημέρι του Σαββάτου...
www.zougla.gr
Οι ONIRAMA σε μία μοναδική συναυλία στην Εναλλακτική Σκηνή της Λυρικής
Μια μοναδική βραδιά, αφιερωμένη στον επετειακό δίσκο τους, «Ανθολόγιο για Μικρούς και Μεγάλους» θα παρουσιάσουν οι ONIRAMA, τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου...
www.zougla.gr
ΑΕΚ: Σκάει «βόμβα» με Σιμόες - Κίνηση από ομάδα έκπληξη
ΑΕΚ: «Βόμβα» στην Ένωση, με το έντονο ενδιαφέρον ομάδας-έκπληξη για την απόκτηση του Αντρέ Σιμόες.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ένα ξενοδοχείο στη Μύκονο στο αφιέρωμα των New York Times για τον vegan τουρισμό
To Κοukoumi Hotel στη Μύκονο είναι το ελληνικό παράδειγμα μίας τάσης που κερδίζει συνεχώς έδαφος
www.protothema.gr
Ιταλία: Άκαρπη αναμένεται και η τέταρτη ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας
Σε περίπου μία ώρα αναμένεται να ολοκληρωθεί η τέταρτη ψηφοφορία για την εκλογή του νέου προέδρου της Δημοκρατίας της Ιταλίας, στην βουλή της Ρώμης.
iefimerida.gr
Ο Τσιτσιπάς έτοιμος να κλείσει ραντεβού με τον τελικό
Την καλύτερη εμφάνισή του στο Australian Open έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον προημιτελικό με τον Ιταλό Γιάνικ Σίνερ. Πήρε άνετα τη νίκη με 3-0 σετ και εξασφάλισε το εισιτήριο για τον ημιτελικό. Αντίπαλός του, στις 10:30 το πρωί της Παρασκευής, είναι ο Ρώσος Ντανίλ Μεντβέντεφ, Νο 2 στον κόσμο, ο οποίος αν και έχανε με 2-0 σετ στον προημιτελικό από τον Καναδό Φίλιξ Όγκιερ Αλιάσιμε, έκανε […]
www.makeleio.gr
Περιφέρεια Αττικής: Κατηγορηθήκαμε άδικα
«Οφείλουμε για την αποκατάσταση της αλήθειας και την έγκυρη ενημέρωση των συμπολιτών μας να αναφέρουμε μερικές αδιαμφισβήτητες αλήθειες», αναφέρει η…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η σπουδαία κολυμβήτρια Ρανόμι Κρομοβιτζόγιο αποσύρθηκε από την ενεργό δράση
Μια από τις κορυφαίες κολυμβήτριες της τελευταίας 15ετίας, η Ρανόμι Κρομοβιτζόγιο, αποφάσισε να… αποσύρει το σκουφάκι της και να ολοκληρώσει την πλούσια σε διακρίσεις καριέρα της σε ηλικία 31 ετών. Η «χρυσή» Ολυμπιονίκης του Λονδίνου σε 50μ. και 100μ. ελεύθερο ανακοίνωσε την απόσυρσή της από την ενεργό δράση με τέσσερις Ολυμπιακές συμμετοχές και σχεδόν 90 ... Περισσότερα To άρθρο Η σπουδαία κολυμβήτρια Ρανόμι Κρομοβιτζόγιο αποσύρθηκε από την ενεργό δράση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΕΚΤΑΚΤΟ! ΕΚΚΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ – ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΕΡΙΟΥ
Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, στο Παγκράτι για διαρροή αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, έγινε κλήση για διαρροή αερίου από αγωγό στην περιοχή και αμέσως κινητοποιήθηκαν πέντε οχήματα και 15 πυροσβέστες. Την ίδια ώρα σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκκένωσης ορισμένης έκτασης της περιοχής, πιθανότατα σε μία ή […]
www.makeleio.gr
Συναγερμός στο Παγκράτι: Διαρροή φυσικού αερίου -Εκκενώνονται πολυκατοικίες
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική καθώς εντοπίστηκε διαρροή φυσικού αερίου στο Παγκράτι.
iefimerida.gr
Ερντογάν: «Ελπίζει» σε αναθέρμανση των παγωμένων σχέσεων με Ισραήλ και ΗΑΕ
Η Τουρκία ελπίζει να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο με χώρες στον Κόλπο και στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ αναμένεται να επισκεφθεί την Τουρκία τον ερχόμενο μήνα, δήλωσε αργά χθες, Τετάρτη, ο Ερντογάν στο δίκτυο NTV. “Μια ... Περισσότερα To άρθρο Ερντογάν: «Ελπίζει» σε αναθέρμανση των παγωμένων σχέσεων με Ισραήλ και ΗΑΕ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Διεθνείς αγορές: Πτώση για ομόλογα και μετοχές - Ενισχύεται το δολάριο
Πτώση κατέγραψαν οι μετοχές σήμερα, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών διετών ομολόγων εκτοξεύθηκαν σε υψηλό 23 μηνών μετά τις ανακοινώσεις της...
www.zougla.gr
Θεσσαλονίκη: Μαθητές βρήκαν κάλυκα από σφαίρα στην αυλή δημοτικού σχολείου
Έναν κάλυκα από σφαίρα 9 χιλιοστών εντόπισαν μαθητές του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ελευθέριου Κορδελιού...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Απροσπέλαστοι οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια στην Κηφισιά
Σε όλες σχεδόν τις γειτονιές της πόλης δεν έχει περάσει ακόμη εκχιονιστικό ούτε για δείγμα – Οι δημότες μόνοι τους προσπαθούν να καθαρίσουν ό,τι μπορούν και καταγγέλλουν ότι ο δήμαρχος είναι άφαντος - Δείτε φωτογραφίες
www.protothema.gr
Κίνηση στους δρόμους - Πάγος μετά τα χιόνια: Πού θα συναντήσετε μποτιλιάρισμα τώρα
Η κίνηση τώρα στους δρόμους
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε περίπτερο στην Καλαμαριά
 Άγνωστος, με την απειλή όπλου, άρπαξε χρηματικό ποσό από τον υπάλληλο και εξαφανίστηκε
www.protothema.gr
Netflix: Νέοι ύποπτοι και φωτογραφίες από τα γυρίσματα του «Murder Mystery 2»
Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Άνταμ Σάντλερ επιστρέφουν για το σίκουελ της επιτυχημένης ταινίας του Netflix.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συναγερμός στο Παγκράτι: Διαρροή σε αγωγό αερίου
Παγκράτι: Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σκηνές που σοκάρουν: Ουκρανός στρατιώτης πυροβολεί συναδέλφους του!(ΒΙΝΤΕΟ)
Σοκάρει το βίντεο που δείχνει Ουκρανό στρατιώτη να πυροβολεί εν ψυχρώ τους συναδέλφους του. Όπως φαίνεται στο βίντεο – ντοκουμέντο που είναι ιδιαίτερα σκληρό, ο νεαρός στρατιώτης που ανήκει στην εθνική φρουρά της Ουκρανίας ανοίγει πυρ εναντίον των άλλων στρατιωτών. Η ένοπλη επίθεση γίνεται στη σκιά της κρίσιμης κατάστασης στα σύνορα με την Ουκρανία, με […]
www.makeleio.gr
Διαρροή αερίου στο Παγκράτι – Εκκενώνεται η περιοχή
Τεράστια κινητοποίηση υπάρχει στο Παγκράτι εξαιτίας διαρροής αερίου. Περισσότερα σε λίγο.  To άρθρο Διαρροή αερίου στο Παγκράτι – Εκκενώνεται η περιοχή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ALERT! Παγκράτι: Συναγερμός για διαρροή σε αγωγό αερίου - Εκκενώνονται πολυκατοικίες
Στο σημείο έχει βρεθεί η Πυροσβεστική
www.protothema.gr
Αυτή την ώρα αποφασίζουν οι ειδικοί για τα μέτρα-Προς επιστροφή της μουσικής και άρση του ωραρίου στην εστίαση
Συνεδριάζουν αυτή την ώρα οι ειδικοί για τα μέτρα κατά του κορωνοϊού και τα ποια από αυτά θα παραταθούν και ποια θα αρθούν.
iefimerida.gr
ECDC: Οι ενισχυτικές δόσεις των εμβολίων μειώνουν τις νοσηλείες για Covid στην Ευρώπη ως και κατά 800.000
Οι ενισχυτικές δόσεις των εμβολίων μπορούν να μειώσουν τις μελλοντικές νοσηλείες στην Ευρώπη κατά τουλάχιστον μισό εκατομμύριο.
iefimerida.gr
O Ζιοβάνι θυμήθηκε την γκολάρα που είχε πετύχει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ακράτητο
Ο Ζιοβάνι προκλήθηκε στο Instagram και "ανέβασε" βίντεο με το φανταστικό γκολ του στο Ακράτητος-Ολυμπιακός το 2003
www.protothema.gr
Ερντογάν: Ελπίζει στις σχέσεις με το Ισραήλ και τα ΗΑΕ
Η Τουρκία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με το Τελ Αβίβ σε διάφορους τομείς, περιλαμβανομένου του εμπορίου φυσικού αερίου, λέει ο Τούρκος πρόεδρος 
www.protothema.gr
Spotify: Αφαιρεί από τους καταλόγους του τα τραγούδια του Νιλ Γιάνγκ
Ο 76χρονος θρύλος της μουσικής κατηγορεί τη μουσική υπηρεσία για παραπληροφόρηση στο θέμα των εμβολίων κατά της Covid, μέσω podcast του παρουσιαστή Τζο Ρόγκαν 
www.protothema.gr
ECDC: Οι ενισχυτικές δόσεις μπορούν να μειώσουν τις νοσηλείες στην Ευρώπη έως και κατά 800.000
«Η επέκταση του προγράμματος των ενισχυτικών δόσεων σε όλους τους εμβολιασμένους μπορεί να μειώσει τις εισαγωγές στα νοσοκομεία κατά άλλες…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βόλεϊ: Επίσημα στον ΠΑΟΚ ο Ράιλι Μπαρνς
Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Ράιλι Μπαρνς, που έρχεται να ενισχύσει τις επιλογές του Γιάννη Καλμαζίδη για τα άκρα...
www.zougla.gr
Η Σελίν Ντιόν και ο σύζυγός της με τον νεογέννητο γιο τους -H τρυφερή throwback φωτογραφία για τα γενέθλιά του
Η Σελίν Ντιόν ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στον γιο της, Ρενέ Τσαρλς, που είχεγενέθλια του με μια τρυφερή φωτογραφία.
iefimerida.gr
«Συμπέθεροι απ' τα Τίρανα»: Ο Μπουκουράν επιστρέφει μετά από δυο χρόνια στη ζωή της Πένης
Την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου, στις 21:00, στο MEGA - Δείτε το τρέιλερ
www.protothema.gr
Κυριάκος Μητσοτάκης για την επένδυση της JP Morgan: Η χώρα έχει γυρίσει σελίδα
O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της JPMorgan Chase, Jamie Dimon. Η συγκεκριμένη συνάντηση έγινε δύο μόλις μέρες μετά την ανακοίνωση ότι η JPMorgan, ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς παγκοσμίως, επενδύει για την απόκτηση περίπου του 49% της διαδικτυακής τράπεζας Viva Wallet. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Jamie ... Περισσότερα To άρθρο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επένδυση της JP Morgan: Η χώρα έχει γυρίσει σελίδα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr