Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Περιστερίου ο Σωτήρης Μανωλόπουλος

Τη λύση της συνεργασίας με τον Σωτήρη Μανωλόπουλο ανακοίνωσε το Περιστέρι. Η διοίκηση των «κυανοκίτρινων» δεν έμεινε ευχαριστημένη με την...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Ιωάννινα: Νεκρές δύο ηλικιωμένες αδελφές - Αναζητείται ένας ακόμη ηλικιωμένος
Νεκρές μέσα στο σπίτι τους βρέθηκαν, την Τετάρτη, δύο αδελφές 79 και 83 ετών, οι οποίες ζούσαν μόνες τους στο Ωραιόκαστρο Πωγωνίου...
7 m
www.zougla.gr
Βρετανία: «Πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα της Ντάουνινγκ Στριτ» - Φίλια πυρά δέχεται ο Μπόρις Τζόνσον
Βρετανία: Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θα πρέπει να αλλάξει την κουλτούρα της Ντάουνινγκ Στριτ, μετά τις αποκαλύψεις για τα πάρτι, δηλώνει η…Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Νέα έρευνα συνδέει γονίδια με τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ανθρώπου
Μια ομάδα γονιδίων που διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην οικοδόμηση συστατικών των κυττάρων μας...
9 m
www.zougla.gr
Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρές μέσα στο σπίτι τους βρέθηκαν δύο αδελφές
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας αποκλείεται η εγκληματική ενέργεια - Έρευνες και για τον εντοπισμό ενός ηλικιωμένου ο οποίος αγνοείται από χθες
9 m
www.protothema.gr
Ήπειρος: Νεκρές δύο αδερφές μέσα στο σπίτι τους – Τι δείχνει η πρώτη αυτοψία της αστυνομίας
Νεκρές μέσα στο σπίτι τους βρέθηκαν λίγο πριν τις 12.00 δύο αδελφές, 79 και 83 ετών, οι οποίες ζούσαν μόνες τους στο Ωραιόκαστρο Πωγωνίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας αποκλείεται η εγκληματική ενέργεια, ενώ απαντήσεις για τα αίτια αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Η αστυνομία κάνει έρευνες και για τον εντοπισμό ενός ηλικιωμένου ... Περισσότερα To άρθρο Ήπειρος: Νεκρές δύο αδερφές μέσα στο σπίτι τους – Τι δείχνει η πρώτη αυτοψία της αστυνομίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία στα μέσα μεταφοράς, πώς λειτουργούν μέχρι στιγμής
Προβλήματα εντοπίζονται λόγω παγετού και ολισθηρότητας του οδοστρώματος κυρίως σε γραμμές στις περιοχές Ανατολικής Αττικής, Κηφισιάς, Πεντέλης, Αχαρνών, Φυλής και Θρακομακεδόνων
www.protothema.gr
Μουσικό Κουτί: «Αφιέρωμα στον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα» με τους Δ. Τσακνή, Γ. Κότσιρα, Π. Βουλγαράκη και Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα
Το «Μουσικό Κουτί» του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα ανοίγουν στην ΕΡΤ1 την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022, στις 22:00, ο Νίκος Πορτοκάλογλου...
www.zougla.gr
Οι 10 πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου έχασαν $135 δισ. – Ένας μόνο έγινε πλουσιότερος
Οι επενδυτές έχουν απορρίψει επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία και συσσωρεύονται σε ασφαλή καταφύγια, ενισχύοντας την τιμή της μετοχής της Berkshire Hathaway, αυξάνοντας την περιουσία του Γουόρεν Μπάφετ κατά 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια στα 110 δισεκατομμύρια δολάρια
www.protothema.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Μεγάλος κίνδυνος οι παγωμένοι δρόμοι - Ακόμα δεν έχουν καθαριστεί αρκετοί
Συνεχίζονται τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία «Ελπίδα», με δεκάδες δρόμους της Αττικής να παραμένουν παγωμένοι κάνοντας επικίνδυνη…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καταδίωξαν οδηγό με κοκαΐνη στην Άρτα
Προσπάθησε να διαφύγει με επικίνδυνους ελιγμούς αλλά δεν τα κατάφερε
www.protothema.gr
Ισχυρή έκρηξη στη Συγγρού: Στη Μονάδα Εγκαυμάτων του «Γεννηματάς» μεταφέρεται ο 78χρονος τραυματίας
«Ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία του», λέει στο protothema.gr ο Τάσος Αντώνοπουλος πρόεδρος των εργαζομένων στο Λαϊκό
www.protothema.gr
Το αντιοξειδωτικό σποράκι που προστατεύει την καρδιά και το έντερο
Το σουσάμι περιέχει φυτικά έλαια εφάμιλλα του ελαιόλαδου, ενώ η βιταμίνη Ε του σησαμέλαιου είναι ένας πραγματικός θησαυρός με αντιοξειδωτικές και αντικαρκινικές ιδιότητες.
www.protothema.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς: Τα highlights της μεγάλης νίκης επί του Σίνερ στο Australian Open [βίντεο]
Μεγάλη νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά και πρόκριση στα ημιτελικά του Australian Open.
iefimerida.gr
Πτώσεις δέντρων στο κέντρο της πόλης
Πλήθος προβλημάτων εξακολουθεί να αφήνει για δεύτερη μέρα πίσω της η κακοκαιρία «Ελπίδα». Σε πολλά νοικοκυριά το ρεύμα δεν έχει αποκατασταθεί, πολλοί...
www.zougla.gr
Η κόρη της Μιμης Ντενίση, Μαριτίνα, εύχεται στον Σωτήρη Πολύζο -«Ευχαριστώ που είσαι πάντα δίπλα μου» [εικόνα]
Τα γενέθλιά του έχει ο Σωτήρης Πολύζος και η κόρη της Μιμής Ντενίση, Μαριτίνα, θέλησε να του ευχηθεί δημόσια χρόνια πολλά.
iefimerida.gr
Αναστολή εμβολιασμών σε Αττική και Εύβοια - Μόνο έξι φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ανοιχτά στην πρωτεύουσα
Εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων δεν θα γίνουν εμβολιασμοί στους νομούς Αττικής και Εύβοιας θα παραμείνουν κλειστά.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Σύγκρουση μετεωρολόγων με κυβέρνηση και Αττική Οδό – Τι θα γίνει με Στυλιανίδη
Μπορεί ο πρωθυπουργός να έσπευσε να ζητήσει ο ίδιος προσωπικά συγγνώμη από τους συμπολίτες μας που ταλαιπωρήθηκαν από την κακοκαιρία,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Οπαδοί της Έβερτον δεν θέλουν πρώην προπονητή του Ολυμπιακού
Ο Βίτορ Περέιρα απολύθηκε μετά από μόλις έξι μήνες στη Φενέρμπαχτσε, αλλά το όνομά του βρίσκεται μεταξύ των υποψηφίων για τη θέση του προπονητή της Έβερτον στην Premier League.  Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν ικανοποίησε ούτε στον Ολυμπιακό, μένοντας στον πάγκο του για λίγους μήνες το 2015, όμως στην Αγγλία τον θέλουν ανάμεσα στα φαβορί για ... Περισσότερα To άρθρο Οπαδοί της Έβερτον δεν θέλουν πρώην προπονητή του Ολυμπιακού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έμεινε για 36 ώρες χωρίς ρεύμα
Η ανάρτηση της παρουσιάστριας και ο θυμός της για τα όσα βιώνουμε εν έτει 2022
www.protothema.gr
“ΔΙΔΑΣΚΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ” ΞΕΣΤΟΜΙΣΕ Ο ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ “ΣΥΓΓΝΩΜΗ” – ΦΥΣΙΚΑ ΕΚΕΙΝΟΣ ΔΕΝ ΦΤΑΙΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Μετά από δύο ημέρες που ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί από την ανικανότητα Αττικής Οδού, Περιφέρειας και Κυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε στο ζεστό και ασφαλές περιβάλλον του Μαξίμου για να… ζητήσει συγγνώμη. Ο Κούλης, μπροστά στους υπουργούς του μίλησε για ευθύνες της Αττικής Οδού, οι οποίες θα διερευνηθούν όπως τόνισε. Και αφού μίλησε για την […]
www.makeleio.gr
Επίδομα θέρμανσης: Σε λειτουργία η εφαρμογή myΘέρμανση για την υποβολή νέων αιτήσεων μέχρι 15 Φεβρουαρίου
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή myΘέρμανση για την υποβολή νέων αιτήσεων
www.protothema.gr
Στην κατάψυξη η χώρα! Ρεκόρ το -18,1 στη Φθιώτιδα
Πολύ χαμηλές αρνητικές θερμοκρασίες σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο μεγαλύτερο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας, με τη χαμηλότερη τιμή να καταγράφεται στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας με -18,1 βαθμούς Κελσίου. Είναι χαρακτηριστικό είναι ότι 288 μετεωρολογικοί σταθμοί του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr κατέγραψαν αρνητικές ελάχιστες θερμοκρασίες, εκ των οποίων 44 μετεωρολογικοί σταθμοί […]
www.makeleio.gr
Κορονοϊός – Άγιο Όρος: Εξηγήσεις για τα κηρύγματα αρνητών και τους διαδοχικούς θανάτους μοναχών
Σε διευκρινίσεις προβαίνει η Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους για τη στάση και τις ενέργειές της σε ό,τι αφορά τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού στη μοναστική πολιτεία. Παράλληλα, επισημαίνει την υιοθέτηση, από πλευράς της, των σχετικών αποφάσεων της πολιτείας και τις προσπάθειες για την εφαρμογή τους, με βάση και το ειδικό καθεστώς του ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Άγιο Όρος: Εξηγήσεις για τα κηρύγματα αρνητών και τους διαδοχικούς θανάτους μοναχών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Π. Σκουρλέτης: «Έσκασε η επικοινωνιακή φούσκα της κυβέρνησης…»
Ευθεία επίθεση εναντίον της κυβέρνησης, στην οποία καταλόγισε πλήρη ανεπάρκεια, ως προς την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας, εξαπέλυσε...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Στο έλεος του χιονιά τα νοσοκομεία της Αττικής - Τι καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ
Μόνο με αλυσίδες για τα συμβατικά οχήματα η πρόσβαση στο «Σισμανόγλειο» - Διακοπές ρεύματος στο «Παίδων» Πεντέλης - Εγκλωβίστηκαν υγειονομικοί σε «Γεννηματα» και «Σωτηρια»
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Σε ψυχιατρική δομή νοσηλεύεται ο 24χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του
Σε ψυχιατρική δομή νοσηλεύεται, φρουρούμενος, ο 24χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 56χρονου πατέρα του, σε οικισμό έξω από τη Θεσσαλονίκη.
iefimerida.gr
Κλειστά τα σχολεία και την Πέμπτη στην Αττική
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη κλειστά θα παραμείνουν και αύριο Πέμπτη 27 Ιανουαρίου τα σχολεία της Αττικής, Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Περιφέρειας Αττικής, αυτό γίνεται με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και την καλύτερη προάσπιση της ασφάλειας των παιδιών και κατόπιν σχετικών συστάσεων και εισηγήσεων των οικείων Δήμων για τα σχολεία. Κλειστά ... Περισσότερα To άρθρο Κλειστά τα σχολεία και την Πέμπτη στην Αττική δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η αντίδραση (όλα τα λεφτά) Ιταλίδας γιαγιάς όταν η εγγονή της ετοιμάζεται να φάει κατεψυγμένη πίτσα [βίντεο]
Πως μπορεί να αντιδράσει μια Ιταλίδα γιαγιά όταν η εγγονή της της ανακοινώνει ότι θα φάει κατεψυγμένη πίτσα; Και μάλιστα με ανανά;
iefimerida.gr
Μετρό: Άνοιξε και η στάση «Κάντζα» μετά το «Κορωπί» – Κλειστή ακόμα η «Παλλήνη»
Άνοιξε και η στάση της γραμμής 3 του Μετρό, «Κάντζα», και οι συρμοί από και προς το Αεροδρόμιο πραγματοποιούν κανονικά στάσεις, ενώ παραμένει ακόμα κλειστός ο σταθμός «Παλλήνη». «Οι συρμοί του Μετρό, που κινούνται προς και από το Αεροδρόμιο, πραγματοποιούν στάση στους σταθμούς Κορωπί και Κάντζα. Οι συρμοί διέρχονται, δίχως να πραγματοποιούν στάση στον σταθμό ... Περισσότερα To άρθρο Μετρό: Άνοιξε και η στάση «Κάντζα» μετά το «Κορωπί» – Κλειστή ακόμα η «Παλλήνη» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«myΘΕΡΜΑΝΣΗ»: Νέες αιτήσεις για επίδομα θέρμανσης - Πότε λήγει η προθεσμία
 «myΘΕΡΜΑΝΣΗ»: Ανοίγει και πάλι η πλατφόρμα της AAΔΕ για την υποβολή αιτήσεων από πολίτες που πληρούν τα νέα διευρυμένα εισοδηματικά…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δείτε ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ από την έκρηξη στην Συγγρού – Στα δυο βήματα από τα γραφεία του Πατούλη
www.makeleio.gr
Καλλιάνος για Ελπίς: Θεωρώ ότι η ΕΜΥ είχε ενημερώσει εγκαίρως – Είχα προειδοποιήσει με ακρίβεια ώρας
«Εγώ προσωπικά έδωσα μέχρι και την ώρα έναρξης των φαινομένων» λέει σε συνέντευξή του  ο μετεωρολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας
www.protothema.gr
Πάνω από 50 ασθενείς διακομίσθηκαν με τις Μονάδες Άμεσης Παρέμβασης του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Συνεχίζεται η εξυπηρέτηση χιλιάδων κλήσεων από πολίτες που έχουν ανάγκη, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 1110 του Ιατρικού Συλλόγου…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Murderville»: Η νέα αστυνομική κωμωδία του Netflix έχει διάσημους αστέρες αλλά όχι σενάριο!
Η νέα πρωτότυπη σειρά του Netflix φέρνει διάσημους αστέρες του Χόλιγουντ να βρουν τον δολοφόνο αυτοσχεδιάζοντας!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ALERT! Κλειστά και την Πέμπτη σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί στην Αττική
Κλειστά και αύριο σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στην Αττική για τέταρτη ημέρα - Αδιευκρίνιστο αν αυριο θα γίνουν μαθήματα με τηλεκπαίδευση
www.protothema.gr
Σε ψυχιατρική κλινική ο 24χρονος καθ’ ομολογίαν πατροκτόνος
Σε ψυχιατρική δομή νοσηλεύεται, φρουρούμενος, ο 24χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 56χρονου πατέρα του, σε οικισμό έξω από τη Θεσσαλονίκη. Όπως έγινε γνωστό, αυτό αποφασίστηκε κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές λόγω της κατάστασης της ψυχικής του υγείας. Κατά συνέπεια, ο 24χρονος δεν θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης και πιθανόν […]
www.makeleio.gr
Η «Ολέθρια Σχέση» γίνεται σειρά - Ανακοινώθηκαν οι πρωταγωνιστές
Το διάσημο φιλμ κυκλοφόρησε το 1987 με πρωταγωνιστές τους Michael Douglas και Glenn Close - Ποιοι αναλαμβάνουν τους ρόλους στην τηλεοπτική σειρά
www.protothema.gr
Κλειστά και αύριο τα σχολεία στην Αττική, με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα
Με τηλεκπαίδευση θα λειτουργήσουν αύριο τα σχολεία στην Αττική και τις άλλες πληγείσες περιοχές.
iefimerida.gr
Koρονοϊός: Το τρέχον κύμα της πανδημίας μπορεί να παραταθεί λόγω της νέας υποπαραλλαγής
Το τρέχον κύμα της πανδημίας του κορονοϊού θα μπορούσε να παραταθεί από το νέο στέλεχος της παραλλαγής Ομικρον προειδοποιούν οι…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Εγκλωβισμένος στην Αττική Οδό και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου – Η συγκλονιστική περιγραφή
Ένας από τους ανθρώπους που έζησε την τραγική κατάσταση στην Αττική Οδό, το μεσημέρι της Δευτέρας, ήταν και ο Γρηγόρης…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το «αντίο» του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον Γιώργο Τρομάρα
Δείτε την ανάρτηση του παρουσιαστή στο Instagram του
www.protothema.gr
Γερμανία: Εξετάζεται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των ενηλίκων – Νέο αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων
Αριθμός ρεκόρ κρουσμάτων καταγράφηκε στη Γερμανία, καθώς μέσα σε 24 ώρες η χώρα ανακοίνωσε 164.000 νέα κρούσματα κορονοϊού, ενώ η Μπούντεσταγκ ετοιμάζεται να εξετάσει προτάσεις για αν θα καταστήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό ή αν θα ενθαρρύνει τους πολίτες να ανοσοποιηθούν. Περίπου το 75% των Γερμανών έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου κατά του κορονοϊού – ... Περισσότερα To άρθρο Γερμανία: Εξετάζεται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των ενηλίκων – Νέο αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«Συγγνώμη» Μητσοτάκη προς τους πολίτες
Συγγνώμη από τους πολίτες ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι πολίτες εξαιτίας της κακοκαιρίας. Ο πρωθυπουργός ζήτησε συγγνώμη κατά τη διάρκεια.....
www.zougla.gr
Ηλεκτρική μοτοσικλέτα Zero αποκτά ήχο θερμικού κινητήρα
Οι ηλεκτρικές μοτοσικλέτες θέλουμε δεν θέλουμε μπαίνουν όλο και περισσότερο στη ζωή μας. Πολλοί από τους παραδοσιακούς αναβάτες δεν θέλουν...
www.zougla.gr
Θεσσαλονίκη: Σε ψυχιατρική δομή νοσηλεύεται ο 24χρονος καθ' ομολογίαν πατροκτόνος
Θεσσαλονίκη: Ο 24χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος και θα απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΟΔΩΡΗ ΚΟΛΥΔΑ ΠΟΥ ΡΕΖΙΛΕΥΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΕΙ ΤΟ ΦΗΓΗΜΑ ΤΩΝ “ΑΡΙΣΤΩΝ”: «ΗΞΕΡΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΞΕΚΙΝΟΥΣΕ ΝΩΡΙΤΕΡΑ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ»
«Η αρμοδιότητα μελέτης των φαινομένων ανήκει στους επιστήμονες και  η προστασία του πολίτη στο Κράτος».Μια από τις πολλές δικαιολογίες που ακούγονται από το πρωί από τα μέλη της Κυβέρνησης για το ανεπανάληπτο φιάσκο και το επιτελικό μπάχαλο που έφερε η κακοκαιρία Ελπίδα, είναι πως ο χιονιάς… ξεκίνησε νωρίτερα στην Αττική και πως δεν είχαν ενημερωθεί, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τους μετεωρολόγους! Πέραν της […]
www.makeleio.gr
Το αγαπημένο πανωφόρι της Κέιτ Μος επιστρέφει
Και ορίζει τους κανόνες του εξελιγμένου street-style.
www.protothema.gr