Παρί Σεν Ζερμέν: «Πάγωσαν» με τον τραυματισμό του Νεϊμάρ – Αποχώρησε κλαίγοντας με φορείο (vid)

Παρί Σεν Ζερμέν: Τρομακτικός τραυματισμός για τον Νεϊμάρ, ο οποίος αποχώρησε με κλάματα πάνω στο φορείο.

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Δημήτρης Χριστοδούλου: Ο «πρέσβης» του ελληνικού βιβλίου
Χάρη στις περιπλανήσεις του στον κόσμο και την αγάπη του προς την Τέχνη, ο Δημήτρης Χριστοδούλου έχει καταφέρει σήμερα να ανοίξει...
7 m
www.zougla.gr
Η λεωφόρος της Λάρισας που μετατράπηκε σε γκαλερί τέχνης
Τρία έργα τέχνης κοσμούν τη λεωφόρο της Λάρισας. Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Μπράιτον: Ο εισβολέας οπαδός αγκάλιασε τον Γουέμπστερ και απολογήθηκε που «ξέφυγε»!
Ο οπαδός της Μπράιτον που κατάφερε να συμμετέχει στην... έκταση του γκολ του Γουέμπστερ απέναντι στην Τσέλσι απολογήθηκε αμέσως στους άνδρες ασφαλείας για την εισβολή του στον αγωνιστικό χώρο!
8 m
www.protothema.gr
Τα υβριδικά είναι πιο επικίνδυνα για φωτιά από τα αμιγώς ηλεκτρικά
Σε έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ, βασισμένα πάνω σε στοιχεία από περιστατικά πυρκαγιών που έχει καταγράψει η NHTSA έρχεται να…Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Ράλι Μόντε Κάρλο 2022: Αρχίζει το «ματς» του WRC με τα υβριδικά εργοστασιακά
Οι εργοστασιακές ομάδες, οι κορυφαίες φιγούρες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι της FIA  έχουν συγκεντρωθεί στο Μόντε Κάρλο και είναι ...
8 m
www.zougla.gr
Έκλεψε Audi με επιβάτη να κοιμάται στο πίσω κάθισμα!
Δεν κατάφερε να πάει και πολύ μακριά καθώς δεν πρόσεξε ότι είχε μαζί του και ένα απροσδόκητο φορτίο.
8 m
www.protothema.gr
Μέσι: Ξεπέρασε τον κορονοϊό κι επέστρεψε στις προπονήσεις μετά από έναν μήνα αποχής
Υστερα από σχεδόν ένα μήνα απουσίας λόγο κορονοϊού, ο Λιονέλ Μέσι τέθηκε ξανά τη διάθεση του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στην Παρί Σεν Ζερμέν.
9 m
www.protothema.gr
Τσιτσιπάς: «Στα social παρακολουθώ Σακίρα, Ντι Κάπριο και WWF»
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξηγεί τους λόγους που ακολουθεί συγκεκριμένες διασημότητες και λογαριασμούς στα social
www.protothema.gr
Από σήμερα η δωρεάν διάθεση self-test για μαθητές και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς
Οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, προμηθεύονται από σήμερα Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου, έως και το Σάββατο, 22 Ιανουαρίου, πέντε δωρεάν.....
www.zougla.gr
Κορινθία: Πανέμορφοι κύκνοι εμφανίστηκαν στο Καλαμάκι
Ένα πανέμορφο θέαμα αντίκρισαν οι περαστικοί της παραλία Καλαμακίου στην Κορινθία, καθώς είδαν υπέροχους κύκνους! Όσοι βρέθηκαν στο σημείο κατέγραψαν τους πανέμορφους κύκνους, που έκλεψαν την παράσταση στα καθαρά νερά της παραλίας Καλαμακίου . Σύμφωνα με το korinthostv.gr, οι κάτοικοι της περιοχής καθόντουσαν δίπλα τους και τα τάισαν.  Δείτε στις μαγευτικές εικόνες που ακολουθούν. To άρθρο Κορινθία: Πανέμορφοι κύκνοι εμφανίστηκαν στο Καλαμάκι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Πάρνηθος λόγω χιονόπτωσης
Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος του τελεφερίκ...
www.zougla.gr
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Άστοχες οι λέξεις «νέοι» και «ωραίοι» για την υπόθεση βιασμού της 24χρονης, ζητώ συγγνώμη
Η παρουσιάστρια δέχτηκε χιλιάδες μηνύματα ότι καλύπτει τους θύτες της 24χρονης και παίρνει το μέρος τους μετά τη δήλωσή της ότι «ωραία, νέα παιδιά δεν θα είχαν ανάγκη να ναρκώσουν μια κοπέλα για να συνευρεθούν μαζί της»
www.protothema.gr
ΡΑΕ: Σε αναμονή του θεσμικού πλαισίου, νέες άδειες για αποθήκευση
Τα ΕΛΠΕ, μετά τη Θεσσαλονίκη σχεδιάζουν μονάδα και στις εγκαταστάσεις της Ελευσίνας - Με 400 MW οι Smart Energy Solutions και Epirus Storage
www.protothema.gr
Κτηματολόγιο: Παράταση έως τις 7 Μαρτίου για τη συλλογή δηλώσεων σε 6 δήμους των Χανίων
Παρατείνεται μέχρι την 7η Μαρτίου 2022 (για τους κάτοικους εσωτερικού), η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας από το Κτηματολόγιο για 6 δήμους της ΠΕ Χανίων.
iefimerida.gr
Κύπελλο Ελλάδας: Μάχη «Δικεφάλων» για τα προημιτελικά στην Τούμπα
Τρεις αναμετρήσεις της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου διεξάγονται σήμερα (19/1) με το μεγάλο ματς ΠΑΟΚ - ΑΕΚ να τραβάει τα βλέμματα
www.protothema.gr
Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Είμαι πολύ στενοχωρημένη - Ζητώ και πάλι συγγνώμη για το νέοι και ωραίοι»
Σταματίνα Τσιμπτσιλή: «Προσπάθησαν να παραποιήσουν τα λεγόμενα και τα πιστεύω μου» - Όσα είπε η παρουσιάστριαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Οι Ταλιμπάν ζητούν από τη διεθνή κοινότητα αναγνώριση της κυβέρνησής τους
Αναγνώριση της κυβέρνησής τους ζητούν οι Ταλιμπάν από τη διεθνή κοινότητα.
iefimerida.gr
ΗΠΑ: Δωρεάν μάσκες υψηλής προστασίας για όλους
Δωρεάν μάσκες υψηλής προστασίας θα διαθέσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ μέσω των φαρμακείων σε μία προσπάθεια να περιορίσει την διάδοση του κορονοϊού.  Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα ανακοινώσει την Τετάρτη ένα σχέδιο, για τη διανομή εκατοντάδων εκατομμυρίων μασκών προστασίας προσώπου υψηλής ποιότητας από την COVID-19 χωρίς οικονομική χρέωση, μέσω των φαρμακείων, αλλά και σημείων ... Περισσότερα To άρθρο ΗΠΑ: Δωρεάν μάσκες υψηλής προστασίας για όλους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γαλαξίδι: Οι καλύτερες διευθύνσεις για ένα πλούσιο διήμερο στον πιο ρομαντικό προορισμό της Ελλάδας
Τι να δείτε, που να μείνετε, που να φάτε
www.protothema.gr
Αυστραλία: Συνελήφθη άνδρας για την εξαφάνιση εννιάχρονης - Λείψανα βρέθηκαν σε βαρέλι
Μια υπόθεση εξαφάνισης που συγκλονίζει απασχολεί την Αυστραλία.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Καϊρί Ίρβινγκ κατηγορεί τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τον τραυματισμό του
Ο Καϊρί Ίρβινγκ άφησε «αιχμές» κατά του Γιάννη Αντετοκούνμπο για τον τραυματισμό που τον άφησε εκτός αγωνιστικής δράσης μετά το τέταρτο ματς της σειράς των περσινών play off, ανάμεσα στους Μιλγουόκι Μπακς και τους Μπρούκλιν Νετ. Ο ανεμβολίαστος Αμερικανός γκαρντ, που επανήλθε πρόσφατα στην ομάδα του μόνο για τους εκτός έδρας αγώνες, κατηγόρησε ουσιαστικά τον ... Περισσότερα To άρθρο Ο Καϊρί Ίρβινγκ κατηγορεί τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τον τραυματισμό του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Rafale εναντίον Bugatti: Η κόντρα του αιώνα [βίντεο]
Με αφορμή την έλευση των ελληνικών Rafale θυμόμαστε ξανά τη μεγάλη κόντρα του γαλλικού μαχητικού με μια Bugatti Chiron Sport.
iefimerida.gr
Κάλυμνος: Οικογενειακό δράμα πίσω από τη μήνυση μητέρας στο ίδιο το παιδί της – «Δεν αντέχεται όλο αυτό»
Η Κάλυμνος στο επίκεντρο για μια υπόθεση που φτάνει ενώπιον της δικαιοσύνης. Η μάνα έκανε μήνυση στον γιο της, που έδωσε τις δικές του απαντήσεις… Ακόμα ένα οικογενειακό δράμα, αυτή τη φορά στην Κάλυμνο, με τα αίτια να κρύβονται στα ναρκωτικά. Ο γιος που είναι χρήστης φέρεται να έχει μετατρέψει σε κόλαση τη ζωή των ... Περισσότερα To άρθρο Κάλυμνος: Οικογενειακό δράμα πίσω από τη μήνυση μητέρας στο ίδιο το παιδί της – «Δεν αντέχεται όλο αυτό» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Stan απαντά σε εκείνους που αμφισβήτησαν την παρουσία του στο δυστύχημα του Τζώρτζη Μονογυιού
Ο Stan πριν από λίγες ώρες, με μια μακροσκελή του ανάρτηση...
www.zougla.gr
O «ελληνικός Τιτανικός»: Το πιο πολύνεκρο ναυτικό δυστύχημα στη χώρα μας
Σαν σήμερα το 1947 βυθίστηκε στον Νότιο Ευβοϊκό το επιβατηγό «Χειμάρρα» που χαρακτηρίστηκε ως Ο Τιτανικός της Ελληνικής Ακτοπλοΐας»
www.protothema.gr
ΠΑΓΩΣΕ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ! ΑΥΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΟΙ “ΑΡΙΣΤΟΙ” ΤΟΥ ΚΟΥΛΗ: «ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ 100 ΕΥΡΩ…»
Μια σοβαρή καταγγελία ακούστηκε στο Ανατρεπτικό Δελτίο για μια γυναίκα στα Μεσόγεια η οποία, ύστερα και από τις τελευταίες κυβερνητικές αποφάσεις, αποφάσισε να βάλει τέρμα στη ζωή της. Δείτε το βίντεο…
www.makeleio.gr
«Τη σκότωσε ο σύζυγός της»: Ακτιβιστές μετονομάζουν δρόμους των Τιράνων με τα ονόματα θυμάτων 20 γυναικοκτονιών
«Η βία της πατριαρχίας μετατρέπει τις γυναίκες σε θύματα» δήλωσε στην ανακοίνωσή της η φεμινιστική κολεκτίβα που προχώρησε σε μια συμβολική χειρονομία στη μνήμη των αλβανικής καταγωγής γυναικών. Δύο από αυτές δολοφονήθηκαν στην Ελλάδα.
www.protothema.gr
Survivor: Ξέσπασε σε κλάματα η Μυριέλλα με το μήνυμα του συντρόφου της στο έπαθλο επικοινωνίας
Στο χθεσινό επεισόδιο του survivor, Μαχητές και οι Διάσημοι...
www.zougla.gr
Survivor: Ξέσπασε σε κλάματα η Μυριέλλα με το μήνυμα του συντρόφου της στο έπαθλο επικοινωνίας
Στο χθεσινό επεισόδιο του Survivor, Μαχητές και οι Διάσημοι έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό στο αγώνισμα επάθλου όπου ήταν η επικοινωνία με τα δικά τους πρόσωπα....
www.zougla.gr
Σαμπρίνα: Ήταν μία δύσκολη περίοδος της ζωής μου, πάθαινα κρίσεις πανικού
«Οι εταιρείες μου έλεγαν να γίνω Barbie ξανθιά, όμως δεν είμαι έτσι στη ζωή μου», λέει η Σαμπρίνα. Η Σαμπρίνα παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Mega Καλημέρα» και την Ελένη Μουστάκη. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στις συμβουλές που της έδιναν οι εταιρείες όταν έκανε τα πρώτα της βήματα στο χώρο του τραγουδιού, αλλά και την απόφαση να ... Περισσότερα To άρθρο Σαμπρίνα: Ήταν μία δύσκολη περίοδος της ζωής μου, πάθαινα κρίσεις πανικού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Έρευνα: Σε ποια ηλικία σταματάει ο άνθρωπος την ερωτική πράξη
Και όμως η απάντηση θα σε αφήσει με το στόμα ανοιχτό.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο μεγαλύτερος καυγάς που έχουμε δει στο Survivor: Μπήκε ο Ατζούν για να τους χωρίσει
Τι συμβαίνει όταν τα πράγματα στον Άγιο Δομίνικο βγαίνουν εκτός ελέγχου;
www.protothema.gr
Τι κρύβεται στη «σκοτεινή» πλευρά της νυχτερινής Θεσσαλονίκης
Με ένα αποκαλυπτικό άρθρο, το thesstoday.gr περιγράφει παραστατικά το τι κρύβεται στη «σκοτεινή» πλευρά της νυχτερινής Θεσσαλονίκης....
www.zougla.gr
Ο μεγαλύτερος καυγάς που έχουμε δει στο Survivor: Μπήκε ο Ατζούν για να τους χωρίσει (vid)
Τι συμβαίνει όταν τα πράγματα στον Άγιο Δομίνικο βγαίνουν εκτός ελέγχου;Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έγκλημα στο Ηράκλειο: Η ερωτική αντιζηλία, το επτά μηνών μωρό και η παράλληλη σχέση
Eξιχνιάστηκε η υπόθεση θανάτου του 30χρονου Ιρακινού
www.protothema.gr
Κύκλωμα μαστροπείας στη Θεσσαλονίκη: 4-5 ηγετικά στελέχη οργανώνουν πάρτι με «δόλωμα» την κοκαΐνη
Πολλά είναι τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση του ομαδικού βιασμού της 24χρονης την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε μεγάλο ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Μετά την σοκαριστική καταγγελία της κοπέλας στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται η νυχτερινή ζωή της συμπρωτεύουσας, ενώ διεξάγονται και έρευνες για πιθανή εμπλοκή κυκλώματος μαστροπείας. Στην υπόθεση της 24χρονης, αλλά και στα όσα ... Περισσότερα To άρθρο Κύκλωμα μαστροπείας στη Θεσσαλονίκη: 4-5 ηγετικά στελέχη οργανώνουν πάρτι με «δόλωμα» την κοκαΐνη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Aπόσυρση ηλεκτρικών συσκευών: Tο νέο πρόγραμμα -Ποιες συσκευές αφορά, τι επιδότηση δίνει, πότε ξεκινά
Ένα νέο πρόγραμμα απόσυρσης παλαιών και ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών, και επιδότησης αγοράς νέων, αναμένεται να τρέξει στο προσεχές διάστημα.
iefimerida.gr
Από σήμερα στα φαρμακεία τα self test για τους μαθητές και τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς
Ξεκινά σήμερα (19/1/2022) η διάθεση των self test στα φαρμακεία τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, θα προμηθεύονται από την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου έως και το Σάββατο 22 Ιανουαρίου, πέντε δωρεάν αυτοδιαγνωστικά […]
www.makeleio.gr
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, έπειτα από τροχαίο στο ρεύμα προς Πειραιά - Δείτε live εικόνα
Αυξημένη και σήμερα η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, τροχαίο με δύο μοτοσικλέτες και στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος Χολαργού, στο ρεύμα προς Αγία Παρασκευή - Πού υπάρχουν προβλήματα
www.protothema.gr
Iσπανία: Πέθανε ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο λίγο πριν τα γενέθλιά του - Θα έκλεινε τα 113
Ισπανία: Έφυγε απο τη ζωή ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο λίγο πριν κλείσει τα 113 του χρόνιαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τέσσερις ασκήσεις γιόγκα που μειώνουν θεαματικά το άγχος και την ένταση
Τις πιο βασικές ασάνες της γιόγκα για να ηρεμήσουμε το σώμα και το νου μας δείχνει η yoga instructor Βάλια Γιατζάκη. Είναι απλές και μπορείτε να τις εφαρμόσετε στην καθημερινότητά σας με πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά την ψυχική ηρεμία
www.protothema.gr
Σέρρες: Παρέμβαση εισαγγελέα για θανάτους στο νοσοκομείο
Σέρρες: Σε εξέλιξη είναι η έρευνα στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης για θανάτους από κορονοϊό, μετά από μηνύσεις συγγενών των…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Daily Telegraph: Πάτμος και Αθήνα στις καλύτερες κρουαζιέρες του κόσμου για το 2022
Η Daily Telegraph ενέταξε την Πάτμο και την Αθήνα στις καλύτερες κρουαζιέρες του κόσμου για το 2022. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κατσαούνης σε Μυριέλλα: Εγώ δεν σηκώνω τα δίπορτα, ο John μπορεί!
«Εγώ όταν έχω κάτι, το θέλω μόνο δικό μου. Όταν με φιλά μια γυναίκα, ξεχνά το παρελθόν και πάει στο μέλλον μαζί μου», λέει ο αγρότης του Survivor που ενημερώθηκε για τη σχέση της ηθοποιού
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Ξέσπασμα για την καταδρομική επίθεση με μολότοφ στο δημαρχείο Θερμαϊκού
Οι δράστες έριξαν μολότοφ και κατέστρεψαν ολοσχερώς αυτοκίνητο του δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη…  «Τέτοιες απειλές και τέτοιους εκβιασμούς δεν τους ανεχόμαστε. Σε αυτά τα μηνύματα των εκβιασμών και των απειλών εμείς δεν υποκύπτουμε», τόνισε ο δήμαρχος Θερμαϊκού Γιώργος Τσαμασλής, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM» για την επίθεση με μολότοφ, ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Ξέσπασμα για την καταδρομική επίθεση με μολότοφ στο δημαρχείο Θερμαϊκού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΚΑΜΑΡΩΣΤΕ ΜΙΑ “ΑΡΙΣΤΗ” ΤΟΥ ΚΟΥΛΗ! Δ.Μιχαηλίδου: «Αδικία να μην μπορούν να υιοθετήσουν παιδιά τα ομόφυλα ζευγάρια – Είναι σαν να βλέπεις την πρώην Σοβιετική Ένωση »
Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, στην οποία αναφέρθηκε στην αναδοχή και στην υιοθεσία. Η Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε πως θεωρεί αδικία να μην μπορεί να υιοθετήσει παιδί ένα ομόφυλο ζευγάρι, ενώ τόνισε πως είναι κάτι που συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ωστόσο, στην Ελλάδα είμαστε πίσω σε αυτό […]
www.makeleio.gr
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση και για την ακρίβεια δημιουργεί ψεύτικη αισιοδοξία
«Η κυβέρνηση και στο θέμα της ακρίβειας δημιουργεί ψεύτικη αισιοδοξία» υποστηρίζουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία πλέον βάλουν στοχευμένα κατά του Μαξίμου για τις μεγάλες αυξήσεις στην ενέργεια. «Τα μέτρα της κυβέρνησης για το ενεργειακό ήταν πολύ κατώτερα των περιστάσεων» σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος και πρόσθεσε πως: «το κρίσιμο είναι η ... Περισσότερα To άρθρο ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση και για την ακρίβεια δημιουργεί ψεύτικη αισιοδοξία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr