Πειραιάς: Φορτηγό παρέσυρε γυναίκα

Σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε στο «Θριασιο», μια γυναίκα, αγνώστων για την ώρα στοιχείων, που παρασύρθηκε από φορτηγό στον Πειραιά.
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στο 95% της Αττικής
Την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στο 95% των περιοχών της Αττικής που αντιμετώπιζαν προβλήματα ηλεκτροδότησης από τις ζημιές στο Δίκτυο λόγω κακοκαιρίας...
8 m
www.zougla.gr
ΗΠΑ: 39 άνθρωποι αγνοούνται ανοικτά της Φλόριντα
Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε σήμερα για τον εντοπισμό 39 ανθρώπων που αγνοούνται μετά την ανατροπή του σκάφους ανοικτά της Φλόριντα στο οποίο επέβαιναν το Σάββατο, σύμφωνα με την αμερικανική ακτοφυλακή. Το σκάφος, το οποίο είχε αποπλεύσει από τις νήσους Μπίμινι στις Μπαχάμες, ανετράπη περίπου 70 χιλιόμετρα του Fort Pierce Inlet Park εξαιτίας κακοκαιρίας, ανέφερε η αμερικανική ακτοφυλακή στο […]
www.makeleio.gr
ΗΠΑ: Ανατροπή σκάφους στα ανοικτά της Φλόριντα - 39 άνθρωποι αγνοούνται
Αγνοείται η τύχη 39 ανθρώπων μετά την ανατροπή σκάφους ανοικτά της ΦλόρινταΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 47χρονη πεθερά που τραυμάτισε τη 40χρονη νύφη της!
Απίστευτο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, όπου η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 47χρονης, όταν -κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες- τραυμάτισε τη 40χρονη γυναίκα του γιου της, προχώρησε η αστυνομία.
iefimerida.gr
ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΓΚΙΚΑ ΜΑΓΙΟΡΚΙΝΗ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ “ΑΝΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΕΛΗΣ” ΤΟΥ SARS-CoV-2 – – ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗ ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – EΞΑΠΑΤΗΣΑΝ ΕΝΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΛΑΟ ΕΠΕΙΔΗ ΔΗΘΕΝ “ΗΛΠΙΖΑΝ” ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ Κ
Η τελική επίθεση έχει αρχίσει και θα είναι ολοκληρωτική. Πηγή
www.makeleio.gr
Ενταξιακές συνομιλίες με έξι χώρες ανοίγει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
Η διαδικασία ένταξης θα περιλαμβάνει "αυστηρή και ενδελεχή" αξιολόγηση της εναρμόνισης της υποψήφιας χώρας με τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές του ΟΟΣΑ
www.protothema.gr
Τουρκία: Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατέθεσε αγωγή κατά δυο βουλευτών τη αντιπολίτευσης
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατέθεσε αγωγή κατά δύο βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), για προσβλητικά σχόλια σε βάρος του, όπως μετέδωσε σήμερα η εφημερίδα Milliyet. Στην αγωγή που κατατέθηκε από τον δικηγόρο του Ερντογάν στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα στην Άγκυρα, αναφέρεται ότι τα σχόλια που έκαναν οι βουλευτές ... Περισσότερα To άρθρο Τουρκία: Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατέθεσε αγωγή κατά δυο βουλευτών τη αντιπολίτευσης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ολλανδία: Χαλάρωση των μέτρων για τον κορωνοϊό - Ανοίγουν και πάλι μπαρ - εστιατόρια
Την επαναλειτουργία υπό προϋποθέσεις, των μπαρ, εστιατορίων και πολιτιστικών χώρων από την Τετάρτη (26/1) ανακοίνωσε η ολλανδική κυβέρνηση...
www.zougla.gr
Αττική οδός. Στο δρόμο της κόλασης. Το βίντεο που απέκρυψαν από τον λαό οι εργολάβοι των ΜΜΕ.
Αττική οδός. Στο δρόμο της κόλασης. Το βίντεο που απέκρυψαν από τον λαό οι εργολάβοι των ΜΜΕ.  
www.makeleio.gr
ΗΠΑ: 39 άνθρωποι αγνοούνται ανοικτά της Φλόριντα
Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε σήμερα για τον εντοπισμό 39 ανθρώπων που αγνοούνται μετά την ανατροπή του σκάφους ανοικτά της Φλόριντα στο οποίο επέβαιναν το Σάββατο, σύμφωνα με την αμερικανική ακτοφυλακή. Το σκάφος, το οποίο είχε αποπλεύσει από τις νήσους Μπίμινι στις Μπαχάμες, ανετράπη περίπου 70 χιλιόμετρα του Fort Pierce Inlet Park εξαιτίας κακοκαιρίας, ανέφερε η αμερικανική ... Περισσότερα To άρθρο ΗΠΑ: 39 άνθρωποι αγνοούνται ανοικτά της Φλόριντα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θρίλερ στις ΗΠΑ: Αγνοούνται 39 άνθρωποι από ανατροπή σκάφους ανοικτά της Φλόριντα
Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε την Τρίτη 25 Ιανουαρίου για τον εντοπισμό 39 αγνοούμενων μετά την ανατροπή του σκάφους στα ανοικτά της Φλόριντα των ΗΠΑ.
iefimerida.gr
Eurovision 2022: Στον Α' ημιτελικό η Ελλάδα - Σε ποια θέση θα διαγωνιστεί
Eurovision 2022: Σε ποια θέση εμφανιστεί η Αμάντα Γεωργιάδη η οποία θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ουκρανία: Λιγοστεύουν οι ελπίδες αποκλιμάκωσης -Απειλεί η Δύση, δεν υποχωρεί ο Πούτιν
Καμία πρόοδος δεν επετεύχθη ούτε την Τρίτη, σχετικά με την κρίση στην Ουκρανία, με τις πλευρές να παραμένουν αμετακίνητες και τον Μπάιντεν πια να... απειλεί ευθέως τον Πούτιν.
iefimerida.gr
Θρίλερ με την ανατροπή σκάφους ανοικτά της Φλόριντα, αγνοούνται 39 μετανάστες
Το πλωτό μέσο είχε αποπλεύσει από τις νήσους Μπίμινι στις Μπαχάμες
www.protothema.gr
Euroleague: Η Ρεάλ «ισοπέδωσε» την Ούνικς, 2η σερί νίκη για Μακάμπι- Δείτε τα highlights
Η πρωτοπόρος ομάδα του Πάμπλο Λάσο συνέτριψε με 85-68 τους Ρώσους στο WiZink Center,  ενώ η Μακάμπι νίκησε στο Τελ Αβίβ  με 87-78 την Άλμπα Βερολίνου
www.protothema.gr
Survivor: Η αποκάλυψη «βόμβα» της Μυριέλλας -«Μαχητές μου είπαν να ψηφίσω δημοφιλή Διάσημο» [βίντεο]
Αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη στην οποία προχώρησε η Μυριέλλα Κουρεντή στο επεισόδιο του Survivor που προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης (25/1).
iefimerida.gr
Κακοκαιρία – Άρτα: Επιχείρηση διάσωσης πυροσβέστη – Κινδυνεύει η ζωή του
Σε κίνδυνο βρίσκεται η ζωή ενός 46χρονου πυροσβέστη, ο οποίος έχει εγκλωβιστεί σε δύσβατη περιοχή κοντά στο οροπέδιο της Κωστηλάτας στην ορεινή Άρτα και λόγω των συνθηκών η ΕΜΑΚ δυσκολεύεται να προχωρήσει στη διάσωσή του. Ο πυροσβέστης που υπηρετεί στο Κλιμάκιο του Αθαμανίου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πήγε στην περιοχή το μεσημέρι και έχασε τον προσανατολισμό […]
www.makeleio.gr
Πρωθυπουργός της Νορβηγίας: Οι Ταλιμπάν είναι «σοβαροί και ειλικρινείς»
Οι Ταλιμπάν στο Όσλο ήταν «σοβαροί και ειλικρινείς», σύμφωνα με τον Νορβηγό πρωθυπουργό, Γιόνας Γκαρ Στέρε.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: «Μπαλάκι» οι ευθύνες για το... απόλυτο χάος! 4.500 οι επιβάτες εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό - Νοικοκυριά χωρίς ρεύμα πάνω από 24 ώρες
Χρειάστηκαν 24 ώρες για να ολοκληρωθεί η επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβατών από την Αττική Οδό, που καλύφθηκε με χιόνια από την κακοκαιρία “Ελπίς”.  Σύμφωνα με στοιχεία της Πολιτικής Προστασίας, περίπου 4.500 επιβάτες σε 2.500 οχήματα εγκλωβίστηκαν στο ψύχος και στα χιόνια ατέλειωτες ώρες, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται το μεσημέρι της Τρίτης (25.01.2022). Κατά τη ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίς: «Μπαλάκι» οι ευθύνες για το... απόλυτο χάος! 4.500 οι επιβάτες εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό - Νοικοκυριά χωρίς ρεύμα πάνω από 24 ώρες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΑΕΚ: «Σενάριο» για δανεισμό του Έντερ Μπαλάντα από την Κλαμπ Μπριζ
Η ΑΕΚ εμπλέκεται με το μέλλον του Έντερ Μπαλάντα της Κλαμπ Μπριζ, αφού βελγικό δημοσίευμα υποστηρίζει ότι θα μπορούσε να αποτελέσει τον επόμενο σταθμό της καριέρα του. O 28χρονος μέσος από την Κολομβία, έχει χάσει τη θέση του βασικού στην ομάδα του και έτσι δεν αποκλείεται να αποχωρήσει στην τρέχουσα μετεγγραφική περίοδο, μετά από 2,5 ... Περισσότερα To άρθρο ΑΕΚ: «Σενάριο» για δανεισμό του Έντερ Μπαλάντα από την Κλαμπ Μπριζ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
1 h
www.newsit.gr
Wall Street: Βαριές απώλειες για τον Nasdaq
Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κινήθηκε υψηλότερα κατά δύο μονάδες βάσης στο 1,78%
1 h
www.protothema.gr
Γερμανία: «Στα μαχαίρια» το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα -Σάλος με την υποψηφιότητα του Μαξ Ότε με το AfD
Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε στο CDU η υποψηφιότητα του Μαξ Ότε με το AfD στη Γερμανία.
1 h
iefimerida.gr
Διακοπές ρεύματος: Αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στο 95% των περιοχών της Αττικής
Διακοπές ρεύματος: Σε 8 γραμμές οι βλάβες στην ηλεκτροδότηση - Στην ανατολική Αττική οι περισσότερες ζημιέςΠερισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Στους δρόμους αύριο λεωφορεία και τρόλεϊ - Πώς θα λειτουργήσουν οι συρμοί Μετρό - ΗΣΑΠ - Το πρόγραμμα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Συντονισμένες ενέργειες για τη σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας των ΜΜΜ, πραγματοποιούν οι Συγκοινωνίες Αθηνών (όμιλος ΟΑΣΑ)...
1 h
www.zougla.gr
ΑΕΚ: Ανακοίνωσε ακόμα δύο θετικά κρούσματα κορωνοϊού
Ο κορωνοϊός συνεχίζει να ταλαιπωρεί τις ελληνικές ομάδες. Αυτή τη φορά, η ΑΕΚ ανακοίνωσε δύο ακόμα κρούσματα.
1 h
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Τέλος στο θρίλερ αναζήτησης του 60χρονου κτηνοτρόφου από το Λασίθι, εντοπίστηκε σώος
Ώρες αγωνίας είχε περάσει η οικογένεια του κτηνοτρόφου που τον αναζητούσε επί δύο 24ωρα
1 h
www.protothema.gr
Αυστρία: Αντίθετοι στη χαλάρωση των μέτρων κατά του κορωνοϊού ο υπ. Υγείας και ο δήμαρχος της Βιέννης
Κατά της χαλάρωσης των μέτρων απέναντι στην πανδημία ο υπουργός Υγείας της Αυστρίας και ο δήμαρχος της Βιέννης.
1 h
iefimerida.gr
ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αλλαγές στα δρομολόγια την Τετάρτη (26/01/22)
Εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, και υπό την προϋπόθεση της ελεγμένης και ασφαλούς λειτουργίας της Υποδομής του Δικτύου του ΟΣΕ, για την Τετάρτη 26/01/2022, ημέρα Αργίας, προβλέπεται να εκτελεστεί κανονικά το πρόγραμμα Αργιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.   Δηλαδή, όπως κάθε Κυριακή, δεν θα κυκλοφορήσουν τα 1532, 1537, 1552, 1557 της Χαλκίδας και τα 4+4 ζεύγη στη γραμμή Κορωπί-Λιόσια. Οι επιπλέον […]
1 h
www.makeleio.gr
Βαθμολογία Euroleague: Η Ρεάλ απολαμβάνει την μοναξιά της κορυφής
Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία της Euroleague έπειτα από την ολοκλήρωση των εξ αναβολής αναμετρήσεων την Τρίτη (25/01).
1 h
gazzetta.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στο 95% των περιοχών της Αττικής
Σχεδόν πλήρως έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση της Αττικής, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ.
1 h
iefimerida.gr
Πολιτική Προστασία: Περίπου 4.500 επιβάτες και 2.500 οχήματα εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό
Αττική Οδός: Ολοκληρώθηκαν σήμερα το μεσημέρι οι απεγκλωβισμοί των οδηγών που βρίσκονταν εντός της Αττικής Οδού.Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Μαρσιάλ: Η Σεβίλλη ανακοίνωσε τον δανεισμό του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Παίκτης της Σεβίλλης είναι κι επίσημα ο Αντονί Μαρσιάλ μέχρι το τέλος της σεζόν, ως δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
1 h
gazzetta.gr
Ιταλία -κορωνοϊός: 186.740 νέα κρούσματα και 468 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο
Το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία καταγράφηκαν 186.740 νέα κρούσματα κορωνοϊού, ενώ 468 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους.
1 h
iefimerida.gr
Βιλερμπάν - Μπάγερν 68-77: Οι Βαυαροί δικαιούνται να ονειρεύονται playoffs
Η Μπάγερν Μονάχου έκανε άνετο πέρασμα (68-77) από την έδρα της Βιλερμπάν κι έτσι διατήρησε το όνειρο της διεκδίκησης θέσης στα Playoffs.
1 h
gazzetta.gr
Ο Τζο Μπάιντεν έτοιμος να επιβάλλει κυρώσεις στον Βλαντίμιρ Πούτιν για την Ουκρανία
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να επιβάλει κυρώσεις στον ίδιο τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, στην περίπτωση μιας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στην επίσκεψή του σε ένα μικρό κατάστημα στην Ουάσινγκτον, ο Μπάιντεν είπε ότι «δεν είχε την πρόθεση» να ... Περισσότερα To άρθρο Ο Τζο Μπάιντεν έτοιμος να επιβάλλει κυρώσεις στον Βλαντίμιρ Πούτιν για την Ουκρανία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
1 h
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: 51χρονος διασωληνωμένος σε εργατικό ατύχημα
Διασωληνωμένος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου 51χρονος ο οποίος έπεσε από σκάλα την ώρα που εκτελούσε εργασίες σε κατάστημα στην οδό Καραολή Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Ο άτυχος άντρας φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
1 h
www.makeleio.gr
Στους δρόμους αύριο λεωφορεία και τρόλεϊ - Πώς θα λειτουργήσουν τα μέσα σταθερής τροχιάς
Πώς θα κινηθούν το τραμ και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ
1 h
www.protothema.gr
Στο εδώλιο αρνητής γονέας στη Ρόδο που δεν έστελνε το παιδί του στο σχολείο [βίντεο]
Οι αρνητές γονείς βρίσκονται αντιμέτωποι με την δικαιοσύνη, επειδή δεν στέλνουν τα παιδιά τους, στο σχολείο.
1 h
iefimerida.gr
Στους δρόμους την Τετάρτη λεωφορεία και τρόλεϊ - Πώς θα λειτουργήσουν τα μέσα σταθερής τροχιάς
Πώς θα κινηθούν το τραμ και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ  - Τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν μεταξύ 06.30 - 07.00, λόγω του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης παγετού κατά τις πρώτες πρωινές ώρες
1 h
www.protothema.gr
AEK: «Παίζει» δυνατά ο Μπαλάντα (photos+video)
ΑΕΚ: Ο Έντερ Μπαλάντα είναι ψηλά στη λίστα της Ένωσης και οι Βέλγοι αναφέρουν πως να αποκτηθεί με δανεισμό.Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Ολλανδία: Ανοίγουν ξανά τα μπαρ και τα εστιατόρια
Η ολλανδική κυβέρνηση, που βρίσκεται υπό πίεση, ανακοίνωσε σήμερα την επαναλειτουργία από αύριο, υπό προϋποθέσεις, των μπαρ, εστιατορίων και πολιτιστικών…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία – Θεσσαλία: Που απαγορεύεται η κυκλοφορία και που χρειάζονται αλυσίδες
Απαραίτητη κρίνεται η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων λόγω χιονόπτωσης-παγετού σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε άλλα σημεία απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο του νομού Τρικάλων διεξάγεται κανονικά. Ειδικότερα, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία – Θεσσαλία: Που απαγορεύεται η κυκλοφορία και που χρειάζονται αλυσίδες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
1 h
www.newsit.gr
Δέντρο έπεσε ακριβώς μπροστά από την Κέλλυ Κελεκίδου: «Άγιο έχω» (vid)
Η γνωστή τραγουδίστρια Κέλλυ Κελεκίδου γλίτωσε από θαύμα, με δέντρο να πέφτει μπροστά της ενώ αυτή ήταν μέσα στο αυτοκίνητό της.
1 h
gazzetta.gr
Στόλτενμπεργκ: Το ΝΑΤΟ δεν θα στείλει στρατό στην Ουκρανία
Το ΝΑΤΟ ολοκληρώνει την απάντησή του στη Μόσχα σχετικά με την ευρωπαϊκή ασφάλεια, και θα τη στείλει μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σε συνεννόηση με την Ουάσινγκτον.
1 h
iefimerida.gr
Πολιτική Προστασία: 4.500 επιβάτες και 2.500 οχήματα εγκλωβίστηκαν επί ώρες στην Αττική Οδό
Σοκάρει ο αριθμός των εγκλωβισμένων από την κακοκαιρία «Ελπίδα» στην Αττική Οδό.
1 h
iefimerida.gr
Πολιτική Προστασία: Περίπου 4.500 επιβάτες και 2.500 οχήματα εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό
 Μέχρι τις 18.00 το απόγευμα της Τρίτης παρέμεναν ακινητοποιημένα 500 αυτοκίνητα - Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων το πρώτο βράδυ έως και σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες απεγκλωβίστηκαν περίπου 3.500 άτομα και περίπου 1.800 αυτοκίνητα
1 h
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Η ώρα των ευθυνών και η πρώτη παραίτηση - Συγγνώμη ζητούν υπουργοί, τι θα πει ο Μητσοτάκης
Μια ημέρα μετά το φιάσκο της κακοκαιρίας «Ελπίδα», και ενώ αποκαθίστανται σταδιακά οι ζημιές και απεγκλωβίζονται και τα τελευταία οχήματα από την Αττική Οδό, ξεκινά ο απολογισμός και ο καταλογισμός των ευθυνών.
1 h
iefimerida.gr