Πλαστές ταυτότητες: Οι «αδιάφθοροι» αποκάλυψαν διαφθορά σε Αστυνομικό Τμήμα της Αθήνας

Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων μπαίνει ο ρόλος αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. σε κύκλωμα που εξέδιδε παράνομα ταυτότητες, άδειες διαμονής…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Πάτρα: «Ευαίσθητοι» ληστές άρπαξαν 75 ευρώ από 98χρονο αλλά του άφησαν λεφτά για γάλα
Ένα πρωτοφανές συμβάν στην Πάτρα. Δύο κακοποιοί εισέβαλαν σε σπίτι 98χρονου στα Ζαρουχλέικα και αφού τον ακινητοποίησαν, κατάφεραν να του αποσπάσουν το ποσό των 75 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο, οι δύο δράστες δεν μπορούσαν να βγουν από το πίσω μέρος του σπιτιού στην Πάτρα από όπου είχαν μπει ... Περισσότερα To άρθρο Πάτρα: «Ευαίσθητοι» ληστές άρπαξαν 75 ευρώ από 98χρονο αλλά του άφησαν λεφτά για γάλα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
Ένα περιστέρι μαθαίνει να κάνει κόλπα στο χιόνι
Σε έναν κήπο στην Άγκυρα της Τουρκίας, ένα άτομο κινηματογραφεί ένα περιστέρι που εκτελεί μια πτήση στα χιόνια. Το περιστέρι πετάει και κάνει μια βουτιά με το κεφάλι του στο χιόνι...
6 m
www.zougla.gr
Δημοσκόπηση: Αρνητική γνώμη στο 67% των πολιτών για τη διαχείριση της κακοκαιρίας από την κυβέρνηση
Δημοσκόπηση ABACUS: Έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών για τη διαχείριση της κακοκαιρίας Ελπίδα από την κυβέρνηση και δυσπιστία ως προς την…Περισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στις κύριες γραμμές Μέσης Τάσης – Πού εντοπίζονται προβλήματα
Οι προσπάθειες για την αποκατάσταση και της τελευταίας μεμονωμένης παροχής θα συνεχιστεί όλη τη νύχτα – Δυσκολίες πρόσβασης στα σημεία των ζημιών καθώς τα προβλήματα εντοπίζονται σε μικρότερους δρόμους που δεν έχουν καθαριστεί
7 m
www.protothema.gr
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Μεγάλη ταλαιπωρία για την παρουσιάστρια – 36 ώρες χωρίς ρεύμα
Η ανάρτηση που έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο Instagram. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έμεινε σχεδόν 36 ώρες χωρίς ρεύμα. Η παρουσιάστρια πέρασε μεγάλη ταλαιπωρία, όπως άλλωστε και άλλοι συμπολίτες μας, εξαιτίας της ισχυρής χιονόπτωσης που έπληξε την Αττική. «Αγαπημένοι μου καλημέρα και εύχομαι να είστε υγιείς και ασφαλείς. Πέρα από τις όμορφες στιγμές και φωτό που ... Περισσότερα To άρθρο Σταματίνα Τσιμτσιλή: Μεγάλη ταλαιπωρία για την παρουσιάστρια – 36 ώρες χωρίς ρεύμα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Οργισμένη ανάρτηση του Χ.Τζωρτζάκη κατά κυβέρνησης: «Προδότες κλέφτες και δυνάστες είναι – Πρέπει να αντιδράσουμε»
Ο γνωστός ηθοποιός ξέσπασε καθώς αποδείχθηκε πώς για ακόμη μία φορά, που η χώρα μας βρέθηκε σε δύσκολη κατάσταση, ο κρατικός μηχανισμός δεν υπήρχε πουθενά. «Πληρώνω ΕΦΚΑ, ΦΠΑ Ετήσιο φόρο εισοδήματος. Πληρώνω ένσημα ως ηθοποιός χωρίς να τα χρειάζομαι αφού πληρώνω ΕΦΚΑ. Δημοτικά τέλη. Δημοτικούς Φόρους Τέλος ακίνητης περιουσίας. Πληρώνω την ΕΡΤ. Τα τέσσερα τελευταία τα […]
www.makeleio.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στη μέση τάση
Αποκατάσταση ζημιών στη μεσαία τάση ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.
iefimerida.gr
Έκρηξη στη Συγγρού: Το μεσημέρι της Πέμπτης θα ανοίξει η λεωφόρος - Έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίο
Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης στη Συγγρού, με ένα τραυματία - Πηγές της Αστυνομίας υπογραμμίζουν ότι…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Άγγελος Λάτσιος - Γαία Μερκούρη: Έκαναν γυμναστική με φόντο το χιονισμένο τοπίο
Δείτε τις φωτογραφίες
www.protothema.gr
Ένας ανεξέλεγκτος πύραυλος της SpaceX βρίσκεται σε τροχιά σύγκρουσης με τη Σελήνη
Ένας ανεξέλεγκτος, εδώ και πολλά χρόνια, πύραυλος της SpaceX του Έλον Μασκ, βρίσκεται σε τροχιά σύγκρουσης με τη Σελήνη.
iefimerida.gr
Ο Kanye West αναλαμβάνει το μακιγιάζ της νέας του συντρόφου Julia Fox
Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση με τη νέα του σύντροφο, την ηθοποιό Julia Fox, έκανε πριν από λίγες ημέρες ο Kanye West στην εβδομάδα ανδρικής μόδας...
www.zougla.gr
Υπό την «ομηρία» της Omicron η αμερικανική ήπειρος, αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων την τελευταία βδομάδα
Οι νότιες πολιτείες του Μεξικού καταγράφουν τριπλασιασμό των νέων μολύνσεων, ενώ στη Βραζιλία ο αριθμός των νέων κρουσμάτων έχει αυξηθεί κατά 193% τις τελευταίες επτά ημέρες, σημειώνει ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας
www.protothema.gr
Ιωάννινα: Τραγικός επίλογος - Νεκρός 88χρονος που αγνοούνταν
Τραγικός επίλογος στην εξαφάνιση του ηλικιωμένου στα ΙωάννιναΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κύπελλο ποδοσφαίρου, Λαμία-Άρης (20:00, Cosmote Sport 3)
Η Λαμία υποδέχεται την Τετάρτη (26/1) τον Άρη στη ρεβάνς του 0-0 της Θεσσαλονίκης με τον νικητή του αγώνα να προκρίνεται στα ημιτελικά του Κυπέλλου
www.protothema.gr
Premier League: Τέλος τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης -Οι φίλαθλοι θα εισέρχονται ελεύθερα στα γήπεδα
Χωρίς πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης θα εισέρχονται στα στάδια της Premier League οι Βρετανοί φίλαθλοι, μετά τις ανακοινώσεις για χαλάρωση των μέτρων.
iefimerida.gr
Τζιάνι Ινφαντίνο: «Με Μουντιάλ κάθε διετία, δεν θα πνίγονται Αφρικανοί στη Μεσόγειο»
Η ατυχέστατη και παράλληλα τραγική δήλωση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ο Τζιάνι Ινφαντίνο καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, για να πετύχει το στόχο της διεξαγωγής Μουντιάλ κάθε δυο χρόνια. Σε αυτή τη διαδικασία, όμως, ο πρόεδρος της FIFA, κάνει κάποια σημαντικά «φάουλ» με τα λεγόμενα του, συσχετίζοντας, μάλιστα, το ποδόσφαιρο με ... Περισσότερα To άρθρο Τζιάνι Ινφαντίνο: «Με Μουντιάλ κάθε διετία, δεν θα πνίγονται Αφρικανοί στη Μεσόγειο» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γιώργος Πατούλης: «Να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του – Η Περιφέρεια έκανε ό, τι μπορούσε»
Παρά την παρέλευση της κακοκαιρίας «Ελπίδας» για τρίτο 24ωρο ο κρατικός μηχανισμός προσπαθεί να ξεκολλήσει από τον «πάγο».«Γίνονται εργασίες στη Μεσογείων, έχουν φύγει αρκετά αυτοκίνητα, να φύγουν όσα υπάρχουν για να ελευθερώσουμε όλη τη Μεσογείων, κάτι που έχει γίνει σε μεγάλο σημείο», είπε ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Live News, με τον Νίκο ... Περισσότερα To άρθρο Γιώργος Πατούλης: «Να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του – Η Περιφέρεια έκανε ό, τι μπορούσε» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Οι ΗΠΑ έχουν στείλει 400 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου για τον κορωνοϊό σε όλο τον κόσμο
Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι στην τελευταία παρτίδα δόθηκαν 3,2 εκατομμύρια δόσεις στο Μπαγκλαντές και 4,7 εκατομμύρια στο Πακιστάν – Συνολικά έχει δεσμευτεί ότι θα δωρίσει πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια δόσεις σε χώρες χαμηλού εισοδήματος 
www.protothema.gr
Η Αυτού Εξοχότης Κώστας Καραμανλής: Συνεργείο του Δήμου ρίχνει αλάτι στο Υπουργείο Μεταφορών! Τυγχάνουν άραγε όλοι οι δημότες και επαγγελματίες της ίδιας προστασίας; (Βίντεο)
Δείτε το βίντεο με το αλάτι που ρίχνει το συνεργείο του Δήμου έξω από το υπουργείο Μεταφορών για την είσοδο του ίδιου του Υπουργού Κώστα Καραμανλή, αλλά και όσων θα εργαστούν την Πέμπτη. Το ερώτημα είναι, οι δημότες και οι κάτοικοι θα μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους για να πάνε στην εργασία τους; […]
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Πάνω από 6 εκατ. στρέμματα οι εκτάσεις που καλύφθηκαν από χιόνι
Σε ποιες περιοχές έφερε την μεγαλύτερη χιονόστρωση η κακοκαιρία «Ελπίδα»Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Τσεχία δωρίζει 4.000 βλήματα πυροβολικού στην Ουκρανία
Η δωρεά αξίας άνω των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε από την κυβέρνηση σήμερα
www.protothema.gr
Απίστευτο: Επιτήδειοι προσπαθούν να βάλουν τα οχήματά τους στην Αττική Οδό για να πάρουν την αποζημίωση
Όσο η χώρα ακόμη προσπαθεί να συνέλθει από το χτύπημα της κακοκαιρίας «Ελπίδα», κάποιοι εκμεταλλεύονται τις συνθήκες για να βγάλουν κέρδος.
iefimerida.gr
Ιταλίδα διαιτητής καταγγέλει ότι έπεσε θύμα revenge porn
Η 22χρονη  Ιταλίδα διαιτητής Ντιάνα Ντι Μέο αναφέρει ότι χάκαραν το κινητό και καυτά βίντεο ανέβηκαν σε σελίδες πορνογραφικού περιεχομένου
www.protothema.gr
Πάτρα: Οι ληστές είχαν... μεγάλη καρδιά - Έκλεψαν ηλικιωμένο αλλά του άφησαν λεφτά για γάλα
Απίστευτο περιστατικό στα Ζαρουχλέικα της ΠάτραςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ- ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ. ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ. ΟΧΙ! ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΘΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΛΛΑ Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΙΜΑΤΑΙ (ΒΙΝΤΕΟ)
Βγήκε ο στρατός στις γειτονιές της Αθήνας για τον αποχιονισμό -Άφαντοι δήμαρχοι και αρμόδιοι και γενικά ο κρατικός μηχανισμός. Με τη συνδρομή του στρατού γίνεται ο αποχιονισμός σε γειτονιές της Αθήνας, καθώς τρεις ημέρες μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας «Ελπίδα», δήμαρχοι και υπηρεσίες παραμένουν άφαντοι. Οι Ειδικές Δυνάμεις του στρατού βγήκαν στους δρόμους για […]
www.makeleio.gr
Τροχαίο στα Μετέωρα: «Τρόμαξε πολύ η μητέρα μου – Το αυτοκίνητο που έπεσε στο σπίτι της διαλύθηκε»
Το τροχαίο με τα δύο αυτοκίνητα που συγκρούστηκαν, έγινε το πρωί της Τετάρτης στα Μετέωρα. Το ένα από τα αυτοκίνητα, στη συνέχεια «γύρισε» και έπεσε σε σταθμευμένο λεωφορείο ενώ το άλλο, κατέληξε σε τοίχο λυόμενου σπιτιού. Γκρέμισε τον τοίχο της αποθήκης… Δείτε τις φωτογραφίες του nerwsit.gr Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί αλλά μόνο υλικές ... Περισσότερα To άρθρο Τροχαίο στα Μετέωρα: «Τρόμαξε πολύ η μητέρα μου – Το αυτοκίνητο που έπεσε στο σπίτι της διαλύθηκε» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Ουάσινγκτον καλεί τους Αμερικανούς πολίτες στην Ουκρανία να εγκαταλείψουν «τώρα» τη χώρα
Την άμεση αποχώρηση από την Ουκρανία ζήτησε, την Τετάρτη, η Ουάσινγκτον από τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη χώρα...
www.zougla.gr
Αστρονόμοι ανακάλυψαν ένα μυστηριώδες αντικείμενο στον γαλαξία μας που «αναβοσβήνει» - Δεν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο
Οι αστρονόμοι που χαρτογραφούν τα ραδιοκύματα στο σύμπαν, ανακάλυψαν ένα μυστηριώδες αντικείμενο στον γαλαξία μας.
iefimerida.gr
Μελίσσια: Νεκρός 77χρονος που γλίστρησε στον πάγο
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 77χρονος στα Μελίσσια, ο οποίος γλίστρησε στον πάγο καθώς...
www.zougla.gr
Τραγωδία στα Μελίσσια: Ηλικιωμένος γλίστρησε στον πάγο πηγαίνοντας στο φαρμακείο και πέθανε
Το ασθενοφόρο και οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο δεν κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή τον ηλικιωμένοΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Σασμός»: Έτσι «αποχαιρέτησε» η Θοδώρα τον Πετρή
Δείτε την ανάρτηση που έκανε η Δανάη Παππά
www.protothema.gr
Καιρός αύριο: Επιμένει ο παγετός σε Αττική, Θεσσαλονίκη – Πού θα δείξει μείον 12 βαθμούς Κελσίου
Πολύ ψυχρός θα διατηρηθεί ο καιρός αύριο, Πέμπτη (27.01.2022) σε όλη τη χώρα. Τοπικά θα εκδηλωθούν λίγα χιόνια αλλά και βροχές.  Ο καιρός αύριο σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ): Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στο Αιγαίο. Τοπικές βροχές κατά κανόνα ασθενείς θα ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός αύριο: Επιμένει ο παγετός σε Αττική, Θεσσαλονίκη – Πού θα δείξει μείον 12 βαθμούς Κελσίου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Alpha Bank: Στις 10:00 ανοίγουν την Πέμπτη τα καταστήματα σε Αττική και Κρήτη
Στις 10.00 το πρωί της Πέμπτης (27/1), ανοίγουν τα καταστήματα της Alpha Bank στις περιφέρειες Αττικής και Κρήτης.
iefimerida.gr
Ανακοινώνεται από τον ΠΑΣ Γιάννινα ο Σέχου
Την πρώτη προπόνηση με τον ΠΑΣ Γιάννινα έκανε την Τετάρτη ο Χρήστος Σέχου και πλέον απομένει μόνο η ανακοίνωση...
www.zougla.gr
Η ΕΕ προτείνει διακήρυξη ψηφιακών δικαιωμάτων και ψηφιακών αρχών για όλους τους κατοίκους της ΕΕ
Σήμερα, η Επιτροπή προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να προσυπογράψουν διακήρυξη δικαιωμάτων και αρχών που θα κατευθύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην ΕΕ...
www.zougla.gr
Ukraine crisis: US F-15 fighters land on Estonian airbase
Denmark has said it would also send planes
www.protothema.gr
Η θεραπεία για ζουμερά χείλη που αναδεικνύει το φυσικό χρώμα τους -Ακαταμάχητα, ακόμα και χωρίς κραγιόν
Μπορεί τα έντονα, κόκκινα χείλη να είναι η πρόσφατη εμμονή μας στο μακιγιάζ, μετά από δύο χρόνια lockdown, όμως και οι φυσικές αποχρώσεις αποτελούν δυνατό trend της σεζόν.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς» - Πατούλης: Να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του! Είμαι στους δρόμους 3 μέρες
Όπως είπε, η Περιφέρεια κράτησε στο 90% την πρώτη μέρα τους κεντρικούς άξονες ανοιχτούς -  «Ζητήσαμε συγγνώμη σε όσους ταλαιπωρήθηκαν» - Δείτε βίντεο
www.protothema.gr
ΗΠΑ: «Ο Πούτιν θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ κατά της Ουκρανίας ως τα μέσα Φεβρουαρίου» λέει η Ουάσινγκτον
«Δεν ξέρω τι συμβαίνει στο κεφάλι του προέδρου Πούτιν - Υπάρχει μόνο ένα άτομο που το κάνει... ο ίδιος ο Πούτιν» είπε η υφυπουργός  Εξωτερικών των ΗΠΑ Γουέντι Σέρμαν - «Προετοιμαζόμαστε για όλα τα σενάρια» συνέχισε - Η Πράγα δωρίζει στην Ουκρανία 4.000 βλήματα πυροβολικού
www.protothema.gr
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ αναμένουν πιθανή «χρήση στρατιωτικής ισχύος» από τη Ρωσία, ως τα μέσα Φεβρουαρίου
Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να αναμένουν ότι η Ρωσία θα είναι σε θέση να «χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ» κατά της Ουκρανίας με κάποιο τρόπο, «ίσως» μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου.
iefimerida.gr
Καναδάς: Η κεντρική τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια
Αμετάβλητο διατήρησε το βασικό επιτόκιό της η Τράπεζα του Καναδά την Τετάρτη, δίνοντας ωστόσο σήμα ότι σύντομα θα ξεκινήσουν οι αυξήσεις με το σκεπτικό ότι ο...
www.zougla.gr
«Ισχυρισμοί χωρίς τεκμηρίωση το υλικό που έστειλε ο Ηλίας Γκιώνης για το κύκλωμα μαστροπείας» λένε οι Αρχές
Όπως ανέφεραν στο protothema.gr αστυνομικές πηγές στη Λευκωσία, εκ πρώτη όψεως το υλικό που εστάλη δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για διεξαγωγή ανακρίσεων και πολύ περισσότερο για στοιχειοθέτηση υποθέσεων
www.protothema.gr
Μόνο για προπονήσεις αθλητών και ομάδων ανοίγει την Πέμπτη το ΟΑΚΑ
Το Ολυμπιακό Συγκρότημα θα επαναλειτουργήσει από αύριο (27.01.2022), αλλά μόνο για τις απολύτως απαραίτητες προπονήσεις αθλητών και ομάδων, κάτι που σημαίνει πως ο μπασκετικός Παναθηναϊκός θα μπορέσει να γυμναστεί και πάλι στο ΟΑΚΑ. Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της διεύθυνσης, από τις 9 π.μ. οι εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ θα ανοίξουν «μόνο για τις απολύτως απαραίτητες προπονήσεις ... Περισσότερα To άρθρο Μόνο για προπονήσεις αθλητών και ομάδων ανοίγει την Πέμπτη το ΟΑΚΑ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορωνοϊός - Σερβία: Ξεπέρασε το 50% ο δείκτης θετικότητας, εκ περιτροπής διδασκαλία στα σχολεία
Η παρουσία των μαθητών στις σχολικές αίθουσες μειώνεται στο μισό - Θα παρακολουθούν εναλλάξ τα μαθήματα
www.protothema.gr
Στο ζενίθ ο αριθμός των μολύνσεων από Covid στην αμερικανική ήπειρο
Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορωνοϊού στην αμερικανική ήπειρο την τελευταία εβδομάδα ήταν ο μεγαλύτερος από την αρχή της πανδημίας,...
www.zougla.gr
Ναύπλιο: Διακρίθηκε ως η 4η πιο φιλόξενη πόλη στον κόσμο
Μια ακόμη διεθνής αναγνώριση για την πόλη του Ναυπλίου αυτή την φορά από την Booking.com. Μετά την 5η θέση από το CNN που είχε κατατάξει το Ναύπλιο σε μία από τις ομορφότερες πόλεις της Ευρώπης, η γοητεία της πρώτης πρωτεύουσας της Ελλάδας δεν άφησε ασυγκίνητους ούτε τους ταξιδιώτες της Booking.com. Το Ναύπλιο είναι η 4η πιο φιλόξενη πόλη […]
www.makeleio.gr
Μελίσσια: Νεκρός 77χρονος που γλίστρησε στον πάγο
Ένας ηλικιωμένος άνδρας έχασε τη ζωή του στα Μελίσσια, καθώς γλίστρησε στον παγωμένο δρόμο, πηγαίνοντας στο φαρμακείο.
iefimerida.gr