Πόλος έλξης η Ελλάδα για γερμανούς συνταξιούχους - Μπορούν να πωληθούν έως 200.000 κατοικίες

προστασία της πρώτης κατοικίας

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που παραδοσιακά οι συνταξιούχοι της Γερμανίας βλέπουν θετικά, αυτός είναι και ο λόγος που όσοι έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια σκέφτονται την αγορά μια δεύτερης κατοικίας στη χώρα μας. Σύμφωνα με έγγραφο της πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο για το πρόγραμμα “Happy Retirement” του Ελληνογερμανικού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου «μπορεί να ... Περισσότερα

To άρθρο Πόλος έλξης η Ελλάδα για γερμανούς συνταξιούχους - Μπορούν να πωληθούν έως 200.000 κατοικίες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .


Read full article on: newsit.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
ΣΥΡΙΖΑ: «Υποτιθέμενη» η προετοιμασία για την κακοκαιρία, πέραν τούτου ουδέν
Ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της όσον αφορά την κακοκαιρία ΕλπίδαΠερισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
«Άσε μας ρε μαμά»: Η παρουσίαση της Έλλης για την θυγατρική real estate ενθουσιάζει τον Θωμά
Απόψε, στις 21:00, στο Alpha
8 m
www.protothema.gr
Δημητρακόπουλος για υπόθεση Novartis: Αναξιόπιστοι οι μάρτυρες χωρίς πρόσωπο
Πέντε και πλέον χρόνια μετά την έναρξη των ερευνών για την υπόθεση της Novartis, οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές έθεσαν στο αρχείο τη δικογραφία που παρέμενε ανοιχτή για τα τελευταία δύο από τα δέκα πολιτικά πρόσωπα. Πρόκειται για τις δικογραφίες που αφορούσαν τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. «Mετά από τέσσερα χρόνια προκαταρκτικής εξέτασης, όπου ... Περισσότερα To άρθρο Δημητρακόπουλος για υπόθεση Novartis: Αναξιόπιστοι οι μάρτυρες χωρίς πρόσωπο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα» - Λήμνος: Μαγικές εικόνες από τη Μύρινα - Το χιόνι έφτασε μέχρι τη θάλασσα
Κακοκαιρία «Ελπίδα»:Αν και οι δρόμοι στη Λήμνο είναι ανοιχτοί, υπάρχει παγετός, όποτε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμουςΠερισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: «Θα τα βάλεις με τους billionaires;» – Απειλές καταγγέλλει ο εργοδότης της
Ολοένα και περισσότερες είναι οι αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση βιασμού της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα στη Θεσσαλονίκη, με τον εργοδότη της να αποκαλύπτει πως δέχθηκε απειλές από γνωστό επιχειρηματία της νύχτας. Σύμφωνα με το ThessToday.gr, ο εργοδότης τόνισε πως δέχεται απειλές για την υπόθεση βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: «Θα τα βάλεις με τους billionaires;» – Απειλές καταγγέλλει ο εργοδότης της δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
H ελβετική εταιρεία ρολογιών Hublot τοποθετήθηκε για τον Νόβακ Τζόκοβιτς
H ελβετική εταιρεία ρολογιών πολυτελείας «Hublot», η οποία είναι χορηγός του Νόβακ Τζόκοβιτς, δήλωσε, σε σχετική ερώτηση του Reuters, ότι ο εμβολιασμός αποτελεί προσωπική επιλογή. Ο Σέρβος παίκτης, ο οποίος δεν είναι εμβολιασμένος κατά της Covid-19, απελάθηκε από την Αυστραλία στις 16 Ιανουαρίου, ενόψει του Australian Open, αφού ομοσπονδιακό δικαστήριο απέρριψε την έφεσή του να ... Περισσότερα To άρθρο H ελβετική εταιρεία ρολογιών Hublot τοποθετήθηκε για τον Νόβακ Τζόκοβιτς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Ως τo Γηροκομείο φτάνουν τα αστικά λεωφορεία στην Κηφισίας
Εντολή της τροχαίας για διακοπή της κυκλοφορίας των λεωφορείων προς τα βόρεια προάστια λόγω επέλασης του χιονιά
www.protothema.gr
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! Χιονο-υδροστρόβιλος στην Άνδρο (Βίντεο)
Απίστευτος υδροστρόβιλος στα ανοιχτά της Ανδρου. Δείτε τη φωτογραφία από το forecastweather:
www.makeleio.gr
Αναβάλλονται σήμερα και αύριο όλοι οι εμβολιασμοί σε Αττική και Εύβοια
Ανακοίνωση από το υπουργείο Υγείας για τους εμβολιασμούς και την κακοκαιρία Ελπίδα. Όπως αναφέρεται, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την Αττική και την Εύβοια, τα εμβολιαστικά κέντρα των δύο αυτών νομών δεν θα λειτουργήσουν από σήμερα στις 15:00 καθώς και όλη την αυριανή ημέρα. Οι πολίτες θα μπορούν να επαναπρογραμματίσουν και να πραγματοποιήσουν άμεσα το εμβολιασμό […]
www.makeleio.gr
Η «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη ανοίγει τον φάκελο της ελληνικής οικονομίας στον καιρό της πανδημίας
Τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου, στις 23:50, στο MEGA
www.protothema.gr
ΚΕΠΕ: Ανάπτυξη 5,2% προβλέπει για το α' εξάμηνο του 2022
Η παράταση της πανδημίας εξακολουθεί να δυσχεραίνει τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία του ΑΕΠ αλλά με βάση τα στοιχεία μέχρι σήμερα το Κέντρο...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Έκλεισαν Εθνική Οδός, Αττική και Κατεχάκη - Προβλήματα σε ΗΣΑΠ, Μετρό, Αεροδρόμιο
Μετ' εμποδίων γίνονται οι μετακινήσεις στην Αθήνα λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης που έφερε η κακοκαιρία «Ελπίδα».Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Απούσα η Περιφέρεια! Κοιτάξτε το χάλι στους Θρακομακεδόνες! Κεντρική αρτηρία και παραμένει χιονισμένη (Βίντεο)
Κρατικός μηχανισμός σε ετοιμότητα μάς λένε, αλλά τα προβλήματα έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Πού είναι τα εκχιονιστικά κ. Πατούλη; Γιατί στους Θρακομακεδόνες μάλλον τα αναζητούν οι κάτοικοι. Όπως θα δείτε στα παρακάτω βίντεο, ο δρόμος, είναι κεντρική αρτηρία της περιοχής. Η Μεγάλου Αλεξάνδρου, ένας από τους βασικούς δρόμους για να κινηθεί ο κόσμος, […]
www.makeleio.gr
Κεραμέως για κακοκαιρία: Με την τηλεκπαίδευση έγιναν μαθήματα σε 46.000 ψηφιακές τάξεις
Μάθημα σε χιλιάδες ψηφιακές τάξεις έκαναν οι μαθητές των σχολείων που έκλεισαν λόγω της κακοκαιρίας.
iefimerida.gr
Μέχρι Δουκίσσης Πλακεντίας το Μετρό
Προβλήματα έχουν προκληθεί από τη συνεχιζόμενη ισχυρή χιονόπτωση στο Λεκανοπέδιο και τα στα μέσα σταθερής τροχιάς. Στο Μετρό, οι συρμοί της Γραμμής 3 με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο σταματούν στο σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας. Στη Γραμμή 1 (Ηλεκτρικός), λόγω της έντονης χιονόπτωσης, τα δρομολόγια διεξάγονται μέχρι το σταθμό «Ειρήνη». Με ανακοίνωση, τέλος, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ γνωστοποιείται ότι αναστέλλονται […]
www.makeleio.gr
Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ δίπλα στο Ίδρυμα Χατζηκώνστα
Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ, σε μία ιδιαίτερη ενέργεια κοινωνικής υπευθυνότητας και αλληλεγγύης, προχώρησε σε μία σημαντική δωρεά προς το Ίδρυμα Γεωργ. & Αικ. Χατζηκώνστα. Συγκεκριμένα,...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Κλείνουν σήμερα και αύριο τα εμβολιαστικά κέντρα σε Αττική και Εύβοια
Από σήμερα στις 15:00 και καθόλη τη διάρκεια της αυριανής ημέρας δεν θα γίνουν οι προγραμματισμένοι εμβολιασμοί
www.protothema.gr
Στην εκπομπή MEGA Stories οι γυναίκες που έπεσαν θύματα εκδικητικής πορνογραφίας
Την Τρίτη 25 Ιανουαρίου, στις 23:50, στο MEGA - Δείτε το τρέιλερ
www.protothema.gr
ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – Αναλυτικά οι διακοπές κυκλοφορίας λόγω χιονόστρωσης
Αναλυτικά οι διακοπές κυκλοφορίας λόγω χιονόστρωσης ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
www.makeleio.gr
Άνδρας απειλεί γυναίκα με μαχαίρι
Σε ένα πολύ παράξενο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ένας άνδρας φαίνεται ότι κρατά όμηρο και σημαδεύει μια γυναίκα με ένα μαχαίρι μπροστά...
www.zougla.gr
ΠΟΥ: Η εκτίμηση ότι ο κόσμος βρίσκεται στην τελευταία φάση της πανδημίας είναι «επικίνδυνη»
Ο επικεφαλής του ΠΟΥ συστήνει επαγρύπνηση και τονίζει πως είναι «επικίνδυνη» η εκτίμηση οτι η πανδημία φτάνει στο τέλος της.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε όλο το δίκτυο του τραμ
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία του τραμ σε όλο το δίκτυό του, με τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΥΝΤΑΓΜΑ»...
www.zougla.gr
ΥΠΕΞ: Πλήρης αλληλεγγύη στους στρατηγικούς συμμάχους μας, Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ
Πλήρης αλληλεγγύη στους στρατηγικούς συμμάχους μας, Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ αναφέρει με ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ
iefimerida.gr
Δείτε πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Μεγάλη ταλαιπωρία για τους πολίτες
Σοβαρά προβλήματα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς προκαλούν οι σφοδρές χιονοπτώσεις της κακοκαιρίας «Ελπίς». Την ώρα που η ΓΓ Πολιτικής Προστασίας έστελνε μήνυμα 112 προειδοποιώντας για «έντονες χιονοπτώσεις», η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωνε αλλαγές στα δρομολόγια του Μετρό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, διακόπηκε η κυκλοφορία των συρμών του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο. Οι επιβάτες […]
www.makeleio.gr
Η χιονόπτωση στην Εθνική οδό (Βίντεο)
Δείτε εικόνα από την Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας
www.makeleio.gr
Εφορία: Τι θα γίνει με τα ραντεβού που αναβάλλονται λόγω κακοκαιρίας
Τα ραντεβού που έχουν προγραμματιστεί με υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για σήμερα, από τις 12:00 και μετά, αναβάλλονται, στο πλαίσιο της…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η λύση της ΝΔ (για όλα) είναι να …μένουμε σπίτι!
Μετ΄εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία σε κεντρικούς οδικούς άξονες όπως η Κηφισίας, η Μεσογείων, η Λ. Μαραθώνος κ.α., ενώ ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν στην Αττική Οδό. Στην Κατεχάκηκ (Λ. Κανελλοπούλου) έκλεισαν και τα δύο ρεύματα από Πίνδου προς Περιφερειακή Υμηττού, όπως και η Λεωφόρος Ελ.Βενιζέλου στην Ηλιούπολη, από την πλατεία 28ης Οκτωβρίου προς την περιφερειακή Καρέα. Αυτό […]
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Χιόνια από την Ακρόπολη έως τις παραλίες της Αττικής -Απίστευτες εικόνες, βίντεο
Τα πάντα έχει καλύψει το πυκνό χιόνι που πέφτει από νωρίς σήμερα στο λεκανοπέδιο Αττικής, ακόμα και στην Αθήνα.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Κλειστά σήμερα και αύριο τα εμβολιαστικά κέντρα σε Αττική και Εύβοια
Η κακοκαιρία Ελπίς ακυρώνει και τους εμβολιασμούς. Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υγείας τα εμβολιαστικά κέντρα σε Αττική και Εύβοια θα μείνουν κλειστά.  Συγκεκριμένα: Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την Αττική και την Εύβοια, τα εμβολιαστικά κέντρα των δύο αυτών νομών δεν θα λειτουργήσουν από σήμερα στις 15:00 καθώς και όλη την αυριανή ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίς: Κλειστά σήμερα και αύριο τα εμβολιαστικά κέντρα σε Αττική και Εύβοια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γιώργος Τρομάρας: Πόσο εξωπραγματική δύναμη είχε
Ο Γιώργος Τρομάρας είναι ο ορισμός του Έλληνα παλαιστή, του ανθρώπου που ξεπερνούσε όλες τις δυσκολίες απίστευτων άθλων δύναμης και…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Εμβόλια κατά της COVID-19 και ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση
Η γνώση για το πώς η πανδημία της COVID-19 επηρεάζει άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας εμπλουτίζεται διαρκώς, καθώς προκύπτουν συνεχώς περαιτέρω στοιχεία αφού η πανδημία είναι σε εξέλιξη παγκοσμίως και όλος ο ερευνητικός και επιστημονικός κόσμος έχει εστιάσει την προσοχή του και τις δυνάμεις του για την αντιμετώπισή της.
iefimerida.gr
Καιρός – Εύβοια: Χωρίς ρεύμα 6 χωριά λόγω χιονιά – Μήνυμα έκτακτης ανάγκης από το 112
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία «Ελπίδα» με τα ακραία καιρικά φαινόμενα να σαρώνουν και την Εύβοια. Λόγω του χιονιά προβλήματα ηλεκτροδότησης παρουσίασαν – μέχρι στιγμής – έξι χωριά στο νότιο τμήμα του νησιού.  Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η κακοκαιρία «Ελπίδα» στη Νότια Εύβοια, είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθεί βλάβη στο δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Εύβοια: Χωρίς ρεύμα 6 χωριά λόγω χιονιά – Μήνυμα έκτακτης ανάγκης από το 112 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
H απάντηση της Ελεονώρας Mελέτη στον Snik: «Εμείς τα σκουπίδια αναγνωρίζουμε τα σκουπίδια»
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το νέο του τραγούδι του Snik που περιέχει κάποιους σεξιστικούς στίχους με την Ελεονώρα Mελέτη να δίνει την απάντησή της στον γνωστό τράπερ.
iefimerida.gr
Ουγγαρία: «Δεν θέλουμε έναν νέο Ψυχρό Πόλεμο»
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας προειδοποίησε σήμερα, Δευτέρα, για την απειλή ενός νέου Ψυχρού Πολέμου, εν μέσω εντάσεων ανάμεσα στη Δύση...
www.zougla.gr
Χωρίς προσωπικό από τις 12:00 οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της κακοκαιρίας
Χωρίς προσωπικό βρίσκονται από τις 12:00, τη Δευτέρα, οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της κακοκαιρίας...
www.zougla.gr
45.668 έλεγχοι την Κυριακή: Δύο αναστολές λειτουργίας -328 πρόστιμα για μη χρήση μάσκας
Συνεχίστηκαν και χθες οι εντατικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.
iefimerida.gr
Σήφης Βαλυράκης: Ματαιώθηκε το μνημόσυνό του λόγω της κακοκαιρίας
Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών καθιστούν τη διεξαγωγή του μνημοσύνου αδύνατη - Η ανακοίνωση της οικογένειας Βαλυράκη
www.protothema.gr
Εργοδότης Γεωργίας Μπίκα: Δέχομαι απειλές, μου είπαν τι πας να κάνεις, θα τα βάλεις με τους billionaires
Απειλές από επιχειρηματία της νύχτας κατήγγειλε ότι δέχτηκε ο εργοδότης της Γεωργίας Μπίκα, που κατήγγειλε βιασμό σε σουίτα ξενοδοχείου την Πρωτοχρονιά.
iefimerida.gr
Αναβάλλονται σήμερα και αύριο όλοι οι εμβολιασμοί σε Αττική και Εύβοια λόγω της κακοκαιρίας Ελπίδα
Ανακοίνωση από το υπουργείο Υγείας για τους εμβολιασμούς και την κακοκαιρία ΕλπίδαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Υπόθεση Novartis: Στο αρχείο η δικογραφία για Άδωνι Γεωργιάδη και Δημήτρη Αβραμόπουλο
«Καθάρισαν» ποινικά για την υπόθεση της Novartis ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος καθώς οι δικογραφίες που είχαν σχηματιστεί σε βάρος τους,...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Χωρίς ρεύμα περιοχές της Καλλιθέας και του Κουκακίου
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Η ΔΕΔΔΗΕ είναι επί ποδός για την αποκατάσταση των ζημιών.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Εθνική Λυρική Σκηνή: Ο Ρόμπερτ Ουίλσον σκηνοθετεί τον «Οθέλλο» του Τζουζέππε Βέρντι
«Μια εξέχουσα φυσιογνωμία στον κόσμο του πειραματικού θεάτρου και ένας εξερευνητής των χρήσεων του χρόνου και του χώρου...
www.zougla.gr
Κρήτη: Το σπάνιο καιρικό φαινόμενο «χιονοχάλαζο» έπληξε το νησί
Η επέλαση της κακοκαιρίας «Ελπίς» αφήνει το βαρύ αποτύπωμά της σε όλο το νησί της Κρήτης με το χιόνι και το τσουχτερό κρύο να έχουν κάνει την εμφάνισή τους ενώ παράλληλα ένα σπάνιο καιρικό φαινόμενο με συνδυασμό χιονόπτωσης και χαλαζόπτωσης, το χιονοχάλαζο, να πέφτει στο νησί. Μιλώντας στο cretapost.gr, ο διδάκτωρ Μετεωρολογίας και Ερευνητής στο ... Περισσότερα To άρθρο Κρήτη: Το σπάνιο καιρικό φαινόμενο «χιονοχάλαζο» έπληξε το νησί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε το σετ κόντρα στον Φριτζ και δεν το κατάλαβε
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-0 σετ κόντρα στον Τέιλορ Φριτζ για τους “16” του Australian Open, ωστόσο έβγαλε αντίδραση. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας κράτησε το σερβίς του στο δεύτερο σετ κι έκανε το καθοριστικό μπρέικ στο 5-4 του δεύτερου σετ, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσια (1-1). Αντί να πάει, όμως, στον ... Περισσότερα To άρθρο Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε το σετ κόντρα στον Φριτζ και δεν το κατάλαβε δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γιάννης Οικονόμου για κακοκαιρία: “Θα ληφθεί όποιο μέτρο κριθεί απαραίτητο για να μην υπάρχουν προβλήματα”
«Καταβάλλεται πολύ μεγάλη προσπάθεια το εθνικό δίκτυο και οι βασικές οδικές αρτηρίες να παραμείνουν ανοικτές» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και επισήμανε ότι με βάση την εξέλιξη του καιρικού φαινομένου η κυβέρνηση λαμβάνει τις αποφάσεις, ώστε «όλα τα μέτωπα και αυτό της εργασίας, προκειμένου οι προτεραιότητες που έχουμε βάλει, δηλαδή α) η προστασία και η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, β) η προστασία […]
www.makeleio.gr
ΑΑΔΕ: Τι γίνεται με τα ραντεβού που αναβάλλονται λόγω κακοκαιρίας
Τα ραντεβού που έχουν προγραμματιστεί με Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για σήμερα, από τις 12:00 και μετά, αναβάλλονται, στο πλαίσιο της απόφασης του υπουργείου...
www.zougla.gr
Ταλαιπωρία με... αντίτιμο στην Αττική οδό - Χιλιάδες αυτοκίνητα μπλοκαρισμένα επί 2 ώρες
Δεν φτάνει που πλήρωσαν 2,80 ευρώ, χιλιάδες οδηγοί πληρώνουν πολύ βαρύ αντίτιμο για την ταλαιπωρία...
www.zougla.gr