Πορτογαλία: Στη Λισαβόνα εγκαινιάστηκε το μεγαλύτερο εμβολιαστικό κέντρο της χώρας

Από αύριο Τετάρτη σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα για την αναχαίτιση των κρουσμάτων
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Πυροσβεστική: 2.354 κλήσεις μόνο από την Αττική για την κακοκαιρία
Το χάος που επικρατεί στην Αττική από την επέλαση της κακοκαιρίας «Ελπίδα» και μετά αποτυπώνεται ακόμα και στον αριθμό των κλήσεων έχει δεχθεί μέχρι σήμερα η Πυροσβεστική. Οι κλήσεις στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Σώματος τα τελευταία 24ωρα ξεπέρασαν τις 2.000 και πάνω από 1.000 άνθρωποι χρειάστηκαν βοήθεια για να μετακινηθούν με ασφάλεια.  Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ... Περισσότερα To άρθρο Πυροσβεστική: 2.354 κλήσεις μόνο από την Αττική για την κακοκαιρία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
To εσωτερικό του Renault Austral είναι σούπερ μοντέρνο
Η Renault αποκάλυψε το πρώτο σκίτσο του εσωτερικού του νέου της SUV, του Astral, που ομολογουμένως δείχνει ιδιαίτερα σύγχρονο και…Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Δύσκολη η σημερινή ημέρα για τα Χρηματιστήρια στον απόηχο των χθεσινών ανακοινώσεων της Fed
Με απώλειες κινούνται τα χρηματιστήρια σήμερα διεθνώς στον απόηχο των χθεσινών ανακοινώσεων της Federal Reserve που έδειξαν ότι η κεντρική…Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Ρομπότ πραγματοποίησε στις ΗΠΑ την πρώτη λαπαροσκοπική χειρουργική επέμβαση σε έντερο χωρίς ανθρώπινη βοήθεια
Ένα ρομπότ πραγματοποίησε με επιτυχία χειρουργική επέμβαση στον μαλακό ιστό ενός εντέρου χοίρου χωρίς καμία ανθρώπινη βοήθεια...
9 m
www.zougla.gr
Πατούλης: Πρέπει να τελειώνει το γαϊτανάκι ότι για όλα φταίω εγώ [βίντεο]
Για την κριτική που δέχτηκε, αλλά και τα λάθη που έγιναν στην Αττική στην αντιμετώπιση της κακοκαιρίας, μίλησε ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης.
9 m
iefimerida.gr
Κώστας Σκρέκας για διακοπές ρεύματος: Πιθανός ένας μόνιμος μηχανισμός αποζημίωσης σε όσους ταλαιπωρούνται
Νέο «παράθυρο» για αποζημιώσεις στους πολίτες που υπέστησαν διακοπές ρεύματος στα σπίτια τους για πολλές ώρες άφησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι ίσως υπάρξει σύντομα ένας νέος μόνιμος μηχανισμός αποζημίωσης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Πιο συγκεκριμένα, ο Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 για τις διακοπές ρεύματος ... Περισσότερα To άρθρο Κώστας Σκρέκας για διακοπές ρεύματος: Πιθανός ένας μόνιμος μηχανισμός αποζημίωσης σε όσους ταλαιπωρούνται δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Survivor: Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έριξε «βόμβα» στο Συμβούλιο
Χαμός στο Survivor μετά την αποκάλυψη για τους Μαχητές που έκανε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Μόλις ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποκάλυψε πως κάποιος από τους Μαχητές πλησίασε τη Μυριέλλα Κουρεντή για να την πείσει να «δώσει» υποψήφιο συγκεκριμένο παίκτη, έπεσε… αφωνία στο Συμβούλιο του Survivor. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποκάλυψε πως ζητήθηκε από την Μυριέλλα Κουρεντή να δώσει ... Περισσότερα To άρθρο Survivor: Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έριξε «βόμβα» στο Συμβούλιο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πάνος Μουζουράκης-Τζίνα Βαρελά: Βόλτα στο Κολωνάκι μετά την επανασύνδεση
Ο Πάνος Μουζουράκης και η Τζίνα Βαρελά διατηρούν μια σχέση...
www.zougla.gr
Αρναία: Ένας από τους πιο όμορφους οικισμούς της ορεινής Χαλκιδικής
Δάση, τρεχούμενα νερά, αναπαλαιωμένα αρχοντικά και φημισμένα «αρνιώτικα προϊόντα» συγκροτούν έναν πολύ ξεχωριστό προορισμό, που επαινέθηκε και από το CNN
www.protothema.gr
Πυροσβεστική: Από τη Δευτέρα δέχτηκε 2.354 κλήσεις στην Αττική - 1.054 μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο
Συνολικά, 2.354 κλήσεις στην Αττική έχει δεχθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από τις 24 Ιανουαρίου έως και σήμερα στις 8 το πρωί.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι λήστεψε ταξιτζή στο τέλος της κούρσας – Σε νοσοκομείο ο άτυχος οδηγός
Η ληστεία ήταν όπως φαίνεται μελετημένη με τον ταξιτζή να πηγαίνει σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, για τις πρώτες βοήθειες… Υπό την απειλή μαχαιριού και χρήση σωματικής βίας δύο άγνωστοι λήστεψαν οδηγό ταξί, στη δυτική Θεσσαλονίκη. Ο 47χρονος οδηγός κατήγγειλε την εις βάρος του ληστεία στην Άμεση Δράση και απευθύνθηκε στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο για τις πρώτες ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι λήστεψε ταξιτζή στο τέλος της κούρσας – Σε νοσοκομείο ο άτυχος οδηγός δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Μαρίνα Λαμπροπούλου μιλάει για τον θάνατο του συντρόφου της - Τον βρήκε ο 6χρονος γιος της στο κρεβάτι
Καλεσμένη στο «The 2Night Show» ήταν το βράδυ της Τετάρτης...
www.zougla.gr
Red Roses: Νέο τραγούδι με τους Γιώργο Νταλάρα και Κατερίνα Κυρμιζή
Το νέο τραγούδι του Νίκου Γρηγοριάδη «Red Roses» όπου τραγουδάνε σε ντουέτο η Κατερίνα Κυρμιζή με τον Γιώργο Νταλάρα είναι το τρίτο...
www.zougla.gr
Ηράκλειο: Συναγερμός για αεροσκάφος με βλάβη κατά την προσγείωση
Συναγερμός στο αεροδρόμιο του ΗρακλείουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βαλέρια Κουρούπη: Η απώλεια που δημιουργεί ο χωρισμός είναι δύσκολο να ξεπεραστεί
Όσα ανέφερε η Βαλέρια Κουρούπη. Η Βαλέρια Κουρούπη έδωσε συνέντευξη στο Λοιπόν και στην δημοσιογράφο Μα΄ια Σοφιανού. Η ηθοποιός μεταξύ άλλων μίλησε για τον χωρισμό της και την απώλεια που δημιουργεί. Τι το σεξιστικό μπορεί να έχει μέσα του, το ότι ένα ζευγάρι αποφασίζει να χωρίσει, αλλά επιλέγει για οποιονδήποτε λόγο να συνεχίσει να συγκατοικεί, ... Περισσότερα To άρθρο Βαλέρια Κουρούπη: Η απώλεια που δημιουργεί ο χωρισμός είναι δύσκολο να ξεπεραστεί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κώστας Φραγκολιάς: Το δημόσιο ευχαριστώ σε Ρουβά - Ζυγούλη που τον βοήθησαν στην κακοκαιρία
«Ήμουν 30 ώρες χωρίς ρεύμα και όταν ξύπνησα την Τρίτη το πρωί ήμουν και χωρίς νερό, σχεδόν 15 ώρες χωρίς νερό», είπε ο παρουσιαστής
www.protothema.gr
«H Αdele δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα με τις πρόβες γιατί έκλαιγε και φώναζε στο τηλέφωνο στο σύντροφό της»
Μια διαφορετική εκδοχή για την ακύρωση των συναυλιών της στο Λας Βέγκας δίνουν πηγές κοντά στην τραγουδίστρια.
www.protothema.gr
Η Μιχαέλα Λάκη εκτός ημιτελικών στα Junior του Austraian Open
Η πορεία της Μιχαέλα Λάκη στα Junior του Australian Open έλαβε τέλος στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Δεν μπόρεσε να ξεπεράσει και το “εμπόδιο” της Αμερικανίδας, Λιβ Χόβντ. Η Μιχαέλα Λάκη δεν κατάφερε να πάρει το “εισιτήριο” για τα ημιτελικά του Australian Open στα junior. H 16χρονη αθλήτρια, Νο.6 του ταμπλό, ηττήθηκε στη φάση των «8» ... Περισσότερα To άρθρο Η Μιχαέλα Λάκη εκτός ημιτελικών στα Junior του Austraian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μακελειό στην Ουκρανία: Στρατιώτης σκότωσε πέντε συναδέλφους του και τραυμάτισε άλλους πέντε
Το αιματηρό συμβάν συνέβη σε εργοστάσιο όπου παράγονται πύραυλοι - Σε εξέλιξη επιχείρηση για τη σύλληψη του 20χρονου άνδρα - Άγνωστα μέχρι στιγμής τα κίνητρα του εγκλήματος
www.protothema.gr
Τουρκία: Νέο «Νταβός» θέλουν στην Αττάλεια με συμμετοχή Ελλάδας και Κύπρου
Προσκάλεσαν Ελλάδα, Κύπρο, Αρμενία, Αίγυπτο και Ισραήλ στο επικείμενο Διπλωματικό Φόρουμ Αττάλειας, που χαρακτηρίζεται και «τουρκικό Νταβός». Για προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων της Άγκυρας με γειτονικές χώρες, μιλούν τα τουρκικά ΜΜΕ.
www.protothema.gr
Ουκρανία: Στρατιώτης άνοιξε πυρ σε κέντρο εκπαίδευσης – Πέντε νεκροί και πέντε τραυματίες
Ένας νεαρός στρατιώτης άνοιξε πυρ σε κέντρο εκπαίδευσης στην Ουκρανία με αποτέλεσμα πέντε άνθρωποι να βρουν τραγικό θάνατο και πέντε να τραυματιστούν. Ο δράστης είναι στρατιώτης της Εθνικής Φρουράς, ο οποίος άνοιξε πυρ εναντίον συναδέλφων του μέσα στο χώρο εργοστασίου. Ο 20χρονος στρατιώτης σκότωσε πέντε και τραυμάτισε άλλους πέντε προτού αποδράσει, παίρνοντας μαζί του το ... Περισσότερα To άρθρο Ουκρανία: Στρατιώτης άνοιξε πυρ σε κέντρο εκπαίδευσης – Πέντε νεκροί και πέντε τραυματίες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Λασίθι: Πέθανε στο καφενείο μπροστά σε φίλους του – Τραγωδία από τη μια στιγμή στην άλλη
Αναπάντεχο τέλος μέσα στο καφενείο για έναν 62χρονο στο Λασίθι. Πάγωσαν οι φίλοι του, που ήταν μπροστά… Μια θλιβερή είδηση έρχεται από το Καλό Χωριό Λασιθίου, όπου ένας 62χρονος “έσβησε” από την μια στιγμή στην άλλη. Σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος άνδρας, είχε μεταβεί χθες (26-01-2022) στο καφενείο του χωριού, όταν ξαφνικά αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και ... Περισσότερα To άρθρο Λασίθι: Πέθανε στο καφενείο μπροστά σε φίλους του – Τραγωδία από τη μια στιγμή στην άλλη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γιάννης Τσιμιτσέλης για Κατερίνα Γερονικολού: Εγώ της ασκώ κριτική, αυτή σε μένα όχι
Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Αυτός και ο άλλος» και μίλησε, μεταξύ άλλων, αν και πόσο ενοχλείται όταν του ασκείται κριτική.
iefimerida.gr
Κορωνοϊός – Ανάρρωση: Τέσσερις ασκήσεις που δυναμώνουν πνεύμονες και ανοσοποιητικό
Ένας πλήρης οδηγός από τη yoga instructor Βάλια Γιατζάκη για το πώς η γιόγκα και η αναπνοή μπορούν να ενισχύσουν τους πνεύμονες και το ανοσοποιητικό σύστημα και να βοηθήσουν στην ανάρρωση όσων νόσησαν από Covid-19
www.protothema.gr
Σκρέκας: Πιθανή η αποζημίωση σε όσους έμειναν χωρίς ρεύμα
Ο Κώστας Σκρέκας μίλησε για το ενδεχόμενο αποζημιώσης σε όσους έμειναν χωρίς ρεύμα εν μέσω κακοκαιρίας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τουρκία: Έξαλλος ο Ερντογάν με τον Ιμάμογλου που έτρωγε ψάρι εν μέσω χιονοκαταιγίδας
Την νέα κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Εκρέμ Ιμάμογλου και στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φιλοξενούν για ακόμα μια φορά ΜΜΕ στην Τουρκία. Αυτή τη φορά η «σπίθα» της πολιτικής αντιπαράθεσης ήρθε από δείπνο του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης με τον Βρετανό πρέσβη την ώρα της χιονοκαταιγίδας, που χιλιάδες οχήματα είχαν εγκλωβιστεί στους δρόμους. Φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ ... Περισσότερα To άρθρο Τουρκία: Έξαλλος ο Ερντογάν με τον Ιμάμογλου που έτρωγε ψάρι εν μέσω χιονοκαταιγίδας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Προκαλεί και πάλι ο Στέφανος Μάνος!
O Στέφανος Μάνος επανήλθε στην επικαιρότητα με μια προκλητική δήλωση για την ταλαιπωρία των πολιτών από τη σφοδρή χιονόπτωση...
www.zougla.gr
Τουρκία-κακοκαιρία: Ο Τύπος κρέμασε τον Ερντογάν: «Ο Έλληνας γκιαούρης έδωσε 2.000 ευρώ»
Σφοδρά πυρά με…. αναφορές και συγκρίσεις με την Ελλάδα εξαπέλυσε ο Τύπος στην Τουρκία για την ολιγωρία του κρατικού και δημοτικού μηχανισμού στην κορύφωση της κακοκαιρίας στην Κωνσταντινούπολη.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί έπεσε θύμα ληστείας από ζευγάρι που τον απείλησε με μαχαίρι
Στιγμές τρόμου έζησε ένας οδηγός ταξί στη Θεσσαλονίκη που έπεσε θύμα ληστείαςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σκύλος συγκρούεται με ένα παιδί στον αέρα 
Σύγκρουση στον αέρα μεταξύ ενός σκύλου και ενός μικρού αγοριού που διασκεδάζουν πηδώντας πάνω από ένα ρέμα. Ο σκύλος και το παιδί πηδούν ταυτόχρονα...
www.zougla.gr
Το παράλληλο βήμα της Μαρίας Πρωτόπαππα με τον «Σασμό» -Μία άλλη [εικόνες]
Ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της παγκόσμιας δραματουργίας η «Αντιγόνη» του Ζαν Ανούιγ ανεβαίνει στο Υπόγειο του Θέατρου Τέχνης σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαππα.
iefimerida.gr
Για πρώτη φορά: Ρομπότ πραγματοποίησε λαπαροσκοπική επέμβαση σε έντερο χωρίς ανθρώπινη βοήθεια!
Ένα ρομπότ πραγματοποίησε με επιτυχία χειρουργική επέμβαση στον μαλακό ιστό ενός εντέρου χοίρου χωρίς καμία ανθρώπινη βοήθεια ή παρέμβαση.
iefimerida.gr
Κίνηση στους δρόμους: Πού έχει μποτιλιάρισμα τώρα, μικροκαθυστερήσεις στον Κηφισό λόγω τροχαίου - Live εικόνα
Άνοιξε η Αττική Οδός – Διέλευση χωρίς διόδια έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής
www.protothema.gr
Αυτή είναι η νέα σύντροφος που χρεώνουν στον Μπραντ Πιτ -Μια γειτόνισσά του, τραγουδίστρια
Νέο ειδύλλιο ή πάλι φήμες; Αυτή τη φορά, ακούγεται πως ο Μπραντ Πιτ έχει σχέση με την Σουηδή τραγουδίστρια, Lykke Li.
iefimerida.gr
Διαχειριστές κεφαλαίων προειδοποιούν για «φούσκα έτοιμη να σκάσει» στις αγορές
Οι μετοχές δεν είχαν καλό ξεκίνημα φέτος. Ο τεχνολογικός, Nasdaq, βρίσκεται ήδη σε διόρθωση έχοντας απωλέσει πάνω από το 10% της αξίας του.
iefimerida.gr
Η βασίλισσα Λετίθια φόρεσε τη στιλάτη φούστα που λατρεύουν οι γαλαζοαίματες -Την έχουν όλες [εικόνες]
Η βασίλισσα Λετίθια είναι μία από τις πιο στιλάτες γαλαζοαίματες στην Ευρώπη, αληθινό fashion icon.
iefimerida.gr
Ερευνα: Η μακρά covid-19 φαίνεται να συνδέεται με το μικροβίωμα του εντέρου
Η σύνθεση του μικροβιώματος του εντέρου ενός ανθρώπου ίσως σχετίζεται με την πιθανότητα αυτός να εμφανίσει τη λεγόμενη μακρά Covid-19.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: «Σας παρακαλώ βοήθεια, τρέμω» - Δραματική έκκληση 68χρονης στην Αρτέμιδα
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Για τέταρτη ημέρα χωρίς ρεύμα παραμένει μια 68χρονη από την Αρτέμιδα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Προκηρύσσεται αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το ντεκ της παλιάς παραλίας -Τι αλλάζει
Την προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την κατασκευή ξύλινου καταστρώματος επί πασσάλων (ντεκ) στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, το δημοτικό συμβούλιο του κεντρικού δήμου στην πρώτη του τακτική συνεδρίαση για το 2022.
iefimerida.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς: Η ώρα του ημιτελικού με τον Μετβέντεφ στο Australian Open
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα γνωρίζει τον πρώτο φιναλίστ του φετινού Australian Open και στη συνέχεια θα μπει στη… μάχη του ημιτελικού του με τον Ντανίλ Μετβέντεφ. Σε ώρα… προσιτή για το ελληνικό κοινό θα δώσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς τον αγώνα του με τον Ντανίλ Μετβέντεφ, στα ημιτελικά του Australian Open. Ο όγδοος αγώνας μεταξύ των ... Περισσότερα To άρθρο Στέφανος Τσιτσιπάς: Η ώρα του ημιτελικού με τον Μετβέντεφ στο Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Διακοπές ρεύματος: «1.000 νοικοκυριά ακόμα χωρίς ρεύμα», λέει ο πρόεδρος τεχνικών ΔΕΗ στο newsit.gr - Ποιες περιοχές έχουν πρόβλημα ακόμα
Βολές κατά πάντων εξαπολύει ο πρόεδρος των τεχνικών της ΔΕΗ, Κώστας Μανιάτης, που μιλάει στο newsit.gr και τονίζει ότι πρέπει όλοι οι αρμόδιοι να συνεργαστούν σωστά για να μπορέσουν να επιδιορθωθούν οι διακοπές ρεύματος που συνεχίζουν να ταλαιπωρούν σχεδόν 1.000 νοικοκυριά. Μιλώντας για την κατάσταση που επικρατεί με τις διακοπές ρεύματος, ο πρόεδρος των τεχνικών ... Περισσότερα To άρθρο Διακοπές ρεύματος: «1.000 νοικοκυριά ακόμα χωρίς ρεύμα», λέει ο πρόεδρος τεχνικών ΔΕΗ στο newsit.gr - Ποιες περιοχές έχουν πρόβλημα ακόμα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΗΠΑ: Νοσοκομείο αρνείται τη μεταμόσχευση καρδιάς σε ανεμβολίαστο ασθενή
Ένα νοσοκομείο της Βοστόνης στις ΗΠΑ αποφάσισε να μην κάνει μεταμόσχευση καρδιάς σε ασθενή του, καθώς ο άνδρας αρνείται να εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού. Συγκεκριμένα, το νοσοκομείο αρνήθηκε την επέμβαση μεταμόσχευσης σε έναν άνδρα ηλικίας 31 ετών, καθώς θεωρεί πως η άρνησή του να προχωρήσει σε εμβολιασμό σημαίνει ότι η επέμβαση είναι καταδικασμένη σε αποτυχία, ... Περισσότερα To άρθρο ΗΠΑ: Νοσοκομείο αρνείται τη μεταμόσχευση καρδιάς σε ανεμβολίαστο ασθενή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πάτρα: Ξεσπάει ο ιδιοκτήτης του καφέ μπαρ που καταστράφηκε από φωτιά – «Το είχα ανασφάλιστο»
Η πυρκαγιά που ξέσπασε ξημερώματα Τρίτης στην Πάτρα, καταστρέφοντας ολοσχερώς το Abbey στα Ψηλαλώνια και δημιουργώντας σοβαρές ζημιές στο κτίριο, ίσως τελικά να μην ήταν και τόσο «αθώα». Οι αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν, ότι η φωτιά προήλθε από έκρηξη σε φιάλη υγραερίου, ωστόσο, με μεγάλη προσοχή εξετάζονται όλα τα στοιχεία που υπάρχουν. Πληροφορίες αναφέρουν πως εξετάζεται ... Περισσότερα To άρθρο Πάτρα: Ξεσπάει ο ιδιοκτήτης του καφέ μπαρ που καταστράφηκε από φωτιά – «Το είχα ανασφάλιστο» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δανάη Μπάρκα: Όλες οι φορές που ανέβασε αποκαλυπτικές φωτογραφίες
Ακομπλεξάριστη και πάντα στο πλευρό των ανθρώπων που έχουν θιχτεί η παρουσιάστρια
www.protothema.gr
«Πονόψυχοι» κακοποιοί λήστεψαν ηλικιωμένο με... σημείωμα!
Οι θρασύτατοι δράστες έγραψαν σε χαρτάκι στον 98χρονο ότι ήθελαν χρήματα, πριν του πάρουν τα λιγοστά μετρητά που είχε σπίτι
www.protothema.gr
Παγκράτι: Κατέρρευσε οροφή βενζινάδικου
Η κακοκαιρία «Ελπίς» και ο σφοδρός χιονιάς συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Συγκεκριμένα, από το βάρος του χιονιού κατέρρευσε οροφή βενζινάδικου στο Παγκράτι και ευτυχώς δεν καταγράφηκε κάποιος τραυματισμός. Όπως είπε ο υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας του Παγκρατίου, η οδός Φορμίωνος αναμένεται να μείνει κλειστή για τουλάχιστον δύο ώρες μέχρι να αποκατασταθούν […]
www.makeleio.gr
Σκρέκας: Πιθανή η αποζημίωση σε όσους έμειναν χωρίς ρεύμα
Τι είπε ο υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις διακοπές και τις βλάβες, την πορεία αποκατάστασης και τις αποζημιώσεις που εξετάζεται να δοθούν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις
www.protothema.gr