Πόσο προστατεύουν οι μάσκες; Ποιες είναι αυτές που μειώνουν την πιθανότητα μόλυνσης

Οι μάσκες αυξημένης προστασίας FFP2 ή KN95, ιδίως αν εφαρμόζουν καλά στο πρόσωπο χωρίς να αφήνουν αέρα να μπαίνει και να βγαίνει από τις άκρες τους, μπορούν να μειώσουν δραστικά κάτω από 1% τον κίνδυνο μόλυνσης από κορονοϊό, δείχνει μια νέα γερμανική επιστημονική έρευνα. Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Δυναμικής Μαξ Πλανκ στο Γκέτινγκεν, με επικεφαλής […]
Read full article on: makeleio.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Λάρισα: Βρήκαν πλαστική σακούλα μέσα σε μια φρατζόλα ψωμί
Δεν πίστευε στα μάτια της μια γυναίκα από την Λάρισα, όταν έκοψε τη φραντζόλα ψωμιού που είχε αγοράσει από το φούρνο της γειτονιάς της. Η γυναίκα είδε ότι μέσα στο ψωμί υπήρχε μια… πλαστική σακούλα! Το περιστατικό – όπως ήταν αναμενόμενο – προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στην γυναίκα από την Λάρισα. Η ίδια μάλιστα αφού βρήκε ... Περισσότερα To άρθρο Λάρισα: Βρήκαν πλαστική σακούλα μέσα σε μια φρατζόλα ψωμί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
Έρευνα: Tο σχήμα γενειάδας που μαγεύει τις γυναίκες
Κι όμως η επιστήμη έχει άποψη και στο μούσι σου.Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Συγκέντρωση εργαζομένων στο Σύνταγμα, κλειστοί δρόμοι περιμετρικά του Κέντρου
Αυτή την ώρα οι κεντρικό δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος είναι κλειστοί
www.protothema.gr
Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης: Με τρεις αγώνες ανοίγει η αυλαία της 20ης αγωνιστικής της Super LeagueΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μαρούσι: Υπό κατάρρευση δέντρο στο 5ο Δημοτικο Σχολείο θέτει σε κίνδυνο τους μαθητές
To δέντρο έχει κυριολεκτικά λυγίσει από τον χιονιά και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή
www.protothema.gr
Στη Σαλαμίνα η φάλαινα που εντοπίστηκε στον Άλιμο
Στη Σαλαμίνα φαίνεται πως βρίσκεται η νεαρή φάλαινα που ξεβράστηκε το πρωί της Παρασκευής στον Άλιμο, σύμφωνα με την κτηνίατρο και μέλος του ερευνητικού...
www.zougla.gr
Το «Σπίτι με το MEGA» υποδέχεται τον σολίστα του μπουζουκιού, Θανάση Πολυκανδριώτη
Απόψε, στις 21:40, στο MEGA - Δείτε το πρώτο μουσικό απόσπασμα
www.protothema.gr
Australian Open: Τιμωρία σε Τσιτσιπά και Μεντβέντεφ για τον ημιτελικό
Με χρηματικό πρόστιμο τιμωρήθηκαν Ντανιίλ Μεντβέντεφ και Στέφανος Τσιτσιπάς έπειτα από τον χθεσινό μεταξύ τους αγώνα στα ημιτελικά του Australian Open...
www.zougla.gr
Ελληνικό: Σκυλάκι έπαθε ηλεκτροπληξία και πέθανε - Δείτε βίντεο
Πολίτες προσπαθούσαν να επαναφέρουν στη ζωή το άτυχο ζώο - «Ίσως η Σέρι μου να έσωσε κάποιο παιδάκι» είπε ο ιδιοκτήτης
www.protothema.gr
Σκυλάκι έπαθε ηλεκτροπληξία από πεσμένα καλώδια στο Ελληνικό - Δείτε βίντεο
Πολίτες προσπάθησαν να επαναφέρουν στη ζωή το άτυχο ζώο - «Ίσως η Σέρι μου να έσωσε κάποιο παιδάκι που θα περνούσε από εδώ» είπε ο ιδιοκτήτης της
www.protothema.gr
Peugeot 3008 Advanced Grip Control: Υψηλά περιθώρια πρόσφυσης σε κάθε έδαφος [βίντεο]
Ένας από τους λόγους των πολλών βραβείων που έχει κατακτήσει το Peugeot 3008 μέχρι σήμερα είναι το προηγμένο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης πρόσφυσης Advanced Grip Control που του επιτρέπει να κινείται με ασφάλεια σε ολισθηρό έδαφος χωρίς τη χρήση τετρακίνησης.
iefimerida.gr
Τέιλορ Σουίφτ: Ενοχλητικός θαυμαστής της έπεσε πάνω στο σπίτι της με το αυτοκίνητό του
Στη σύλληψη ενός 31χρονου προχώρησε την Παρασκευή (28.01.2022) η αστυνομία της Νέας Υόρκης, καθώς κατά τη διάρκεια της νύχτας έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο σπίτι της Τέιλορ Σουίφτ. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα και σύμφωνα με μαρτυρίες ο 31χρονος επιχείρησε να παραβιάσει και την πόρτα του κτιρίου.  Ο Μόργκαν Μανκ, ... Περισσότερα To άρθρο Τέιλορ Σουίφτ: Ενοχλητικός θαυμαστής της έπεσε πάνω στο σπίτι της με το αυτοκίνητό του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Doodle Boy: Ο12χρονος που κατάφερε να υπογράψει συμβόλαιο με τη Nike
Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ έχουν συγχαρεί τον Τζο για την εξαιρετική δουλειά και τα έργα του
www.protothema.gr
Βουλή: «Σφαγή» Πολάκη-Μαρκόπουλου - «Είσαι ο Γκέμπελς του Μητσοτάκη»
Νέα επίθεση προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έκανε ο Παύλος Πολάκης, λέγοντας χαρακτηριστικά, «δεν ντρέπεστε λίγο».Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η ασυναγώνιστη Άσλεϊ Μπάρτι κατέκτησε το Australian Open στις γυναίκες χωρίς να χάσει σετ
Η αχτύπητη Άσλεϊ Μπάρτι επικράτησε με 2-0 την Ντανιέλ Κόλινς στον τελικό και κατέκτησε το Australian Open στις γυναίκες χωρίς να χάσει σετ! Η κορυφαία τενίστρια του κόσμου επιβεβαίωσε την ανωτερότητα της μπροστά στο κοινό της στη Μελβούρνη κι έφτασε δίχως να ιδρώσει ιδιαίτερα στην κατάκτηση του τίτλου. Περισσότερα σε λίγο… To άρθρο Η ασυναγώνιστη Άσλεϊ Μπάρτι κατέκτησε το Australian Open στις γυναίκες χωρίς να χάσει σετ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορωνοϊός: Πώς εξηγείται ο υψηλός αριθμός θανάτων -Ανεμβολίαστοι το 80% και άνω
Τα τελευταία στοιχεία για τους θανάτους από κορωνοϊό δεν αφήνουν περιθώριο για παρερμηνείες: Ανεμβολίαστοι και πολίτες άνω των 60 ετών βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο.
iefimerida.gr
Η Αθηνά NewYork ξεκαθαρίζει αν χώρισε με τον Αλέξη Παππά
Δείτε το story που ανάρτησε στο Instagram
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει η μαρτυρία 34χρονης που έπεσε θύμα εκδικητικής πορνογραφίας από τον πρώην σύντροφό της (βίντεο)
Ανέβασε βίντεο με σκηνές από τις προσωπικές τους στιγμές και κατέστρεψε την καριέρα της - Εκείνος αρνείται τις κατηγορίες και ρίχνει τις ευθύνες  στον φίλο του
www.protothema.gr
Μπάρτι - Κόλινς 2-0: «Βασίλισσα» της Μελβούρνης το Νο1 του κόσμου
H Ασλεϊ Μπάρτι κατέκτησε τον τίτλο στο Australian Open χωρίς να χάσει σετ στο τουρνουά, μετά και το 2-0 στον τελικό επί της Ντανιέλ Κόλινς.
gazzetta.gr
Κακοκαιρία: Που χρειάζονται αλυσίδες σε Αχαΐα, Κορινθία και Αιτωλοακαρνανία
Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήματα των ορεινών οδικών δικτύων σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Κορινθία, έχουν προκαλέσει οι χιονοπτώσεις που εκδηλώνονται από σήμερα το πρωί, καθώς και ο παγετός. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, έχουν κλείσει, λόγω του χιονιού, η επαρχιακή οδός που συνδέει τα Καλάβρυτα με το χιονοδρομικό κέντρο και η δημοτική οδός ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία: Που χρειάζονται αλυσίδες σε Αχαΐα, Κορινθία και Αιτωλοακαρνανία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αστυνόμος Μπέκας: Ο ήρωας που γέννησε το ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα
Πώς ο Γιάννης Μαρής έφτιαξε τον δικό του επιθεωρητή Μαιγκρέ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σάκης Αρναούτογλου από Χαλκιδική: «15 πόντους χιόνι σε 10 λεπτά»  
«Καλημέρα, καλημέρα από την χιονισμένη Χαλκιδική» λέει ο Σάκης Αρναούτογλου, σε βίντεο που ανάρτησε στο Facebook το πρωί του Σαββάτου (29.01.2022). Ο γνωστός μετεωρολόγος βρέθηκε στον Πολύγυρο και όπως είπε στην περιοχή επικρατούν συνθήκες χιονοθύελλας. «Αρκετά σημεία μέσα σε 10 λεπτά μάζεψαν 15 πόντους χιόνι» αναφέρει και συνιστά σε όσους θέλουν να κινηθούν προς τον […]
www.makeleio.gr
Κρήτη: Βρέθηκε πτώμα άνδρα στη λίμνη Βουλισμένη
Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν το πρωί του Σαββάτου (29.01.2022) κάτοικοι του Αγίου Νικολάου, σημαίνοντας συναγερμό στην Κρήτη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκε πτώμα ενός νεκρού άνδρα στη λίμνη Βουλισμένη.  Στο σημείο, όπως αναφέρει το cretapost.gr, έχουν σπεύσει δυνάμεις της Αστυνομίας και ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άτυχος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα ... Περισσότερα To άρθρο Κρήτη: Βρέθηκε πτώμα άνδρα στη λίμνη Βουλισμένη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
H Βίκυ Καγιά με εντυπωσιακή τουαλέτα Μi-Ro -Με ψηλό σκίσιμο και φτερά, σαν σταρ του παλιού Χόλιγουντ [εικόνα]
Η Βίκυ Καγιά έκανε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της με τουαλέτα Mi-Rο που θύμιζε παλιό Χόλιγουντ.
iefimerida.gr
Εμφανίστηκαν λύκοι σε Διόνυσο και Νέα Ερυθραία – Φέρονται να επιτέθηκαν σε σκυλιά
Οι εθελοντές Πολιτικής Προστασίας ανήρτησαν στην σελίδα τους στο Facebook φωτογραφίες από δυο αδέσποτους σκύλους, οι οποίοι φαίνονται να έχουν δεχθεί επίθεση από άγριο ζώο, πιθανότατα από λύκο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν. Επικαλούνται δε αξιόπιστες μαρτυρίες άλλων κατοίκων, που ισχυρίζονται ότι έχουν δει λύκο στην περιοχή της Ραπεντώσας, «Σας εφιστούμε την προσοχή σας , στους περιπάτους […]
www.makeleio.gr
Έντγκαρ Άλλαν Πόε: Ο λάτρης του αρχαιοελληνικού πνεύματος και το ταξίδι στην Ελλάδα που δεν έγινε ποτέ
Υπήρξε φανατικός θαυμαστής του αρχαιοελληνικού πνεύματος και ονειρευόταν να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Σε κάθε κείμενό του υπήρχε κάποια αναφορά ή κάποια ελληνική λέξη. Ο λόγος για τον «σκοτεινό» Έντγκαρ Άλλαν Πόε.
iefimerida.gr
Το σύνθημα του Ρέαμπτσιουκ για το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Ο Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ μίλησε για το ντέρμπι ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός στην Τούμπα την Κυριακή (30/1) για την 20η αγωνιστική της Superleague. Ο Μολδαβός μπακ του Ολυμπιακού τόνισε ότι περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο οι πρωταθλητές Ελλάδας θα τα δώσουν όλα για τη νίκη-τίτλου. «Σίγουρα πρόκειται για ένα δύσκολο παιχνίδι, απέναντι σε έναν πολύ ... Περισσότερα To άρθρο Το σύνθημα του Ρέαμπτσιουκ για το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καιρός – Βόρεια Ελλάδα: Που χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες
Με αντιολισθητικές αλυσίδες διεξάγεται η κυκλοφορία σε ορισμένα σημεία της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας εξαιτίας των χιονοπτώσεων και της επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων. Όπως ανακοίνωσαν οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας ειδικότερα, στην Ημαθία απαιτούνται αλυσίδες από το 94ο έως το 97ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Βέροιας – Κοζάνης (μέσω Καστανιάς), καθώς ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Βόρεια Ελλάδα: Που χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ertflix: 10 νέες ταινίες και παρέλαση αστέρων του Χόλιγουντ
Πολικές θερμοκρασίες έξω; Καυτές πρεμιέρες στο ERTFLIX. Mπείτε στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ τώρα και χειροκροτήστε μια παρέλαση χολιγουντιανών αστέρων. Ο Μπεν Κίνγκσλεϊ κόβει την ανάσα σε ένα πολιτικό θρίλερ για γερά νεύρα, ο Ρίτσαρντ Γκιρ γίνεται ο θρυλικός κύριος…Τίποτα, η Ελίζαμπεθ Μος βυθίζεται σε ένα τοξικό δράμα για την αποτυχία της Δικαιοσύνης, η Μέριλ ... Περισσότερα To άρθρο Ertflix: 10 νέες ταινίες και παρέλαση αστέρων του Χόλιγουντ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κρίση Ουκρανία: Γιατί ο Ζελένσκι είναι ενοχλημένος με Μπάιντεν και θέλει συνάντηση με Πούτιν
Οι εξελίξεις γύρω από το ζήτημα της Ουκρανίας είναι ραγδαίες σε διπλωματικό επίπεδο και πολύ επικίνδυνες σε στρατιωτικό επίπεδο –…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το ξέσπασμα της Χρηστίδου: «Σφίχτηκε το στομάχι μου, δεν ήξερα τι να κάνω και πώς μπορώ να βοηθήσω»
Ξέσπασε η Σίσσυ Χρηστίδου σήμερα το πρωί με τα όσα συνέβησαν με την επέλαση της κακοκαιρίας Ελπίδα κατά την οποία…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τι αποτέλεσμα έρχεται στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, ανάλογα με την βαθμολογική διαφορά των δύο ομάδων!
Ο Κ. Νικολακόπουλος κάνει στο blog του στο Gazzetta με τον δικό του τρόπο μία πρώτη προσέγγιση για το ντέρμπι της Τούμπας.
gazzetta.gr
Έξαλλη γιαγιά με μαγκούρα τα χώνει σε σε υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ: «Αλήτες, μας κοροϊδεύετε» (vid)
Μια γιαγιά στο Ντράφι δεν άντεξε που έχει μείνει τόσες μέρες χωρίς ρεύμα και μόλις είδε έναν υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ τον σταμάτησε και άρχισε να του τα... ψέλνει.
gazzetta.gr
BMW X2: Ανανεώνεται και ξεχωρίζει
Η BMW αποκάλυψε πως τον ερχόμενο Μάρτιο θα δούμε νέες Edition GoldPlay εκδόσεις για την X2 με πινελιές εξηλεκτρισμού.
gazzetta.gr
Ερωτευτείτε όταν νιώθετε έτοιμες, όχι όταν νιώθετε μόνες
Ένα συγκινητικό άρθρο προς όλες τις γυναίκες που ανυπομονούν να ερωτευτούν – ξανά.
www.protothema.gr
Αυτοί οι άντρες του ζωδιακού εξιτάρονται από το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι
Θέλουν να παιδευτούν για να κατακτήσουν μια γυναίκαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Προτεραιότητες… ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ “ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ” ;; ΜΗΠΩΣ ΑΚΟΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕ
Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ είχε βγει τότε στα κανάλια και είχε “επιβεβαιώσει” το “τηλεφώνημα” που είχα κάνει στο ΕΚΑΒ, το οποίο παρουσίασε ως πραγματικό και ότι μάλιστα εξαιτίας αυτού του τηλεφωνήματος καθυστέρησε μία μεταφορά ασθενούς. Ότι έθεσα δηλαδή σε κίνδυνο τη ζωή ενός ανθρώπου. Και έδωσε το πάτημα στα κανάλια να οργιάσουν τότε, […]
www.makeleio.gr
Παναθηναϊκός: Νέα πρόταση για Διούδη - Η «πράσινη» απάντηση
Νέα πρόταση για την παραχώρηση του Σωκράτη Διούδη, έφτασε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός - Η απάντηση των «πρασίνων»Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΟΑΕΔ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για 7.000 προσλήψεις ανέργων
ΟΑΕΔ: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και η διάρκεια της επιδότησης είναι 12 μήνεςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Ιωάννα Σιαμπάνη περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε η μητέρα της κατά την σύγκρουση των τρένων για Θεσσαλονίκη
«Την ώρα της σύγκρουσης, η μητέρα μου έφυγε με το κεφάλι στο μπροστινό κάθισμα, με αποτέλεσμα να πρηστεί όλη η δεξιά πλευρά της, το μάτι της να έχει κλείσει και ακόμα και η σπονδυλική της στήλη υπέστη τραυματισμό», είπε μεταξύ άλλων η πρώην παίκτρια του My Style Rocks
www.protothema.gr
ΟΗΕ: Ταλιμπάν και Ισλαμικό Κράτος είναι ύποπτοι για περισσότερους από 100 φόνους στο Αφγανιστάν
Οι Ταλιμπάν και το Ισλαμικό Κράτος είναι ύποπτοι για περισσότερους από 100 φόνους στo Aφγανιστάν, σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συνεχίζεται το θρίλερ στην Αθήνα με την έκδοση του Ισραηλινού δισεκατομμυριούχου Μπένι Στάινμετζ
Τι κατέθεσε στο Συμβούλιο Εφετών μάρτυρας υπεράσπισης του Στάινμετζ και πως εμπλέκονται στην υπόθεση οι μυστικές υπηρεσίες της Ρουμανίας
www.protothema.gr
Με αυτό το Lada Niva δεν κολλάς ποτέ στα χιόνια - Δείτε γιατί κοστίζει 44.000 ευρώ
Ένα μοναδικό Lada Niva που δεν σταματά σε κανένα εμπόδιο παρουσίασε γερμανική εταιρεία, το οποίο μάλιστα είναι και ένα από τα ακριβότερα που έχουν ποτέ δημιουργηθεί.
iefimerida.gr
Τι φοβάται ο πρίγκιπας Κάρολος και καλεί τον Χάρι να μείνει στο σπίτι του;
Ο πρίγκιπας Κάρολος προσκάλεσε τον γιο του Χάρι και την οικογένειά του στο σπίτι του, φοβούμενος πως θα «κάψει» την Καμίλα στα απομνημονεύματά του.
iefimerida.gr
Βόλος: Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ – Οι αρχές αναζητούν έναν 60αρη
Στην αναζήτηση ενός άνδρα, μεταξύ 55 και 60 ετών περίπου, βρίσκεται η Αστυνομία του Βόλου, όταν χθες το βράδυ ο μεσήλικας μπήκε σε μεγάλο super market γνωστής αλυσίδας και με την απειλή όπλου πήρε χρήματα από το ταμείο. Ο άνδρας που μπήκε με σκούφο και μάσκα ως πελάτης στο κατάστημα της αλυσίδας,στην οδό Αχιλλοπούλου 171, ... Περισσότερα To άρθρο Βόλος: Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ – Οι αρχές αναζητούν έναν 60αρη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ιταλία: Ξεκίνησε η έβδομη ψηφοφορία για την εκλογή του νέου προέδρου της Δημοκρατίας - «Αποδυναμώθηκε» η Μπελόνι
Ξεκίνησε σήμερα Σάββατο η έβδομη κατά σειρά ψηφοφορία για την εκλογή του νέου προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία: Βόλτα για τον Σάκη Αρναούτογλου στη χιονοθύελλα που «χτυπά» την Χαλκιδική – «15 πόντους χιόνι σε 10 λεπτά»
Το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το βράδυ της Παρασκευής και ήδη αρκετές περιοχές έχουν ντυθεί στα «λευκά». Εικόνες από τα χιόνια στην Χαλκιδική μετέδωσε live και ο γνωστός μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου με βιντεάκι του στα social media, ενώ έκανε και τη βόλτα του στο χιονισμένο τοπίο.  «Καλημέρα, ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία: Βόλτα για τον Σάκη Αρναούτογλου στη χιονοθύελλα που «χτυπά» την Χαλκιδική – «15 πόντους χιόνι σε 10 λεπτά» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr