Πότε κλείνουν τα σχολεία για Χριστούγεννα

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τα Χριστούγεννα και πότε ανοίγουν ξανά τη νέα χρονιά. Πλησιάζουν οι διακοπές των Χριστουγέννων και τα σχολεία αναμένεται να κλείσουν λίγες μέρες πριν τις 25 Δεκεμβρίου που φέτος πέφτει Σάββατο. Συγκεκριμένα, οι μαθητές σταματούν τα μαθήματα από τις 23 Δεκεμβρίου και θα επιστρέψουν ξανά στα θρανία στις 10 Ιανουαρίου. Φέτος, το διάλλειμα […]
Read full article on: makeleio.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
ΔΕΙΤΕ ΤΟ! Αυτό είναι το σημείο του σώματος που αποκαλύπτει πόσο γρήγορα γερνάμε
Τον τρόπο για να μάθουμε πόσο γρήγορα γερνάμε φαίνεται πως βρήκαν οι ερευνητές κοιτώντας μέσα στα μάτια μας. Είναι άραγε τα μάτια ο καθρέπτης και της ηλικίας μας; Λένε πως τα μάτια είναι ο καθρέπτης της ψυχής, όμως σύμφωνα με νεότερη έρευνα αποκαλύπτουν και κάτι ακόμη: πόσο γρήγορα γερνάμε και πόσο κινδυνεύει η υγεία μας. […]
5 m
www.makeleio.gr
Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι λήστεψε και έδειρε οδηγό ταξί
Υπό την απειλή μαχαιριού και χρήση σωματικής βίας δύο άγνωστοι λήστεψαν οδηγό ταξί, στη δυτική Θεσσαλονίκη. Ο 47χρονος οδηγός κατήγγειλε την εις βάρος του ληστεία στην Άμεση Δράση και απευθύνθηκε στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο για τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με την καταγγελία, αργά το βράδυ της Τετάρτης παρέλαβε δύο πελάτες -έναν άνδρα και μία γυναίκα- από […]
5 m
www.makeleio.gr
Κρήτη: Συνεχίζονται τα προβλήματα στους δρόμους -Πού απαιτούνται αλυσίδες
Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης καλεί τους οδηγούς, οι οποίοι κινούνται στο τμήμα του οδικού δικτύου που είναι χιονισμένο, να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες
5 m
www.protothema.gr
Ρεπορτάζ Newsbomb.gr: «Πόλεμος» δήμων - ΔΕΔΔΗΕ για τις διακοπές ρεύματος
Μαίνεται ο «πόλεμος» ανάμεσα στους δήμους και τον ΔΕΔΔΗΕ για τις διακοπές ρεύματος.Περισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έφαγε κοτόπουλο στη συνέντευξη Τύπου και παραδέχθηκε τα «χάλια» των Μπακς
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει εκφράσει πολλές φορές την ιδιαίτερη “αγάπη” που έχει για το κοτόπουλο, ενώ έχει αποδείξει -με τις δηλώσεις του- πως δεν… μασάει τα λόγια του, μετά από κάποια κακή εμφάνιση των Μιλγουόκι Μπακς. Παρά την ήττα των Μπακς στο Κλίβελαντ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε χαλαρός και χαμογελαστός στη συνέντευξη Τύπου, που ακολούθησε ... Περισσότερα To άρθρο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έφαγε κοτόπουλο στη συνέντευξη Τύπου και παραδέχθηκε τα «χάλια» των Μπακς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Κόστα Ρίκα: Αντιεμβολιαστές εισέβαλαν σε νοσοκομείο -Προσπάθησαν να βγάλουν διά της βίας εξάχρονο ασθενή
Ομάδα φερόμενων ως πολέμιων του εμβολιασμού κατά της COVID-19 εισέβαλε χθες σε νοσοκομείο στην Κόστα Ρίκα, αποπειρώμενη να βγάλει διά της βίας αγόρι έξι ετών που είχε εισαχθεί σε αυτό, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές. Η ομάδα των αντιεμβολιαστών επιτέθηκε σε φύλακες, ασθενείς, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. «Το νοσοκομείο υπέστη επίθεση από ομάδα αντιεμβολιαστών, που εισέβαλε […]
9 m
www.makeleio.gr
Η γυναικεία ομάδα του βόλεϊ του Παναθηναϊκού στον ΟΠΑΠ: «Μεγάλο μας όνειρο ο τελικός του Challenge Cup»
Η μεγαλύτερη πρόκληση της σεζόν απέχει μερικές μόνο ώρες για το γυναικείο τμήμα βόλεϊ του Παναθηναϊκού. Στις 20:00, οι «πράσινες»...
www.zougla.gr
Australian Open: Στον τελικό του διπλού Κύργιος και Κοκκινάκης! (vids)
Κύργιος και Κοκκινάκης θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο διπλό του Australian Open.
gazzetta.gr
Πιο κοντά σε ένα αυτοματοποιημένο μέλλον - Ρομπότ έκανε χειρουργείο σε έντερο χοίρου χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση
Χειρουργική επέμβαση στον μαλακό ιστό ενός εντέρου χοίρου πραγματοποίησε για πρώτη φορά στην ιστορία ένα ρομπότ, χωρίς καμία βοήθεια ή παρέμβαση από ανθρώπινο χέρι. Η συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση από το ρομπότ αποτελεί ορόσημο στον δρόμο για μία πλήρως αυτοματοποιημένη χειρουργική στο μέλλον. «Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι μπορούμε να αυτοματοποιήσουμε μία από τις πιο ευαίσθητες ... Περισσότερα To άρθρο Πιο κοντά σε ένα αυτοματοποιημένο μέλλον - Ρομπότ έκανε χειρουργείο σε έντερο χοίρου χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καιρός - Χιόνια Αθήνα: Παγωμένο πρωινό με μείον 15 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ο ήλιος ανεβάζει σταδιακά τη θερμοκρασία
Η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε για άλλη μια ημέρα στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας με μείον 15,4 βαθμούς Κελσίου -  Χιόνια ξανά από το βράδυ της Παρασκευής σε περιοχές της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας, βροχές στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον θάνατο αστέγου από το κρύο
«Δεν ανεχόμαστε να χάνονται ζωές από το κρύο», δήλωσαν εκπρόσωποι των σωματείων
www.protothema.gr
11 ημέρες χωρίς ύπνο: Ο άνθρωπος που κατέχει το πιο τρομακτικό ρεκόρ
Πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος χωρίς να κοιμηθεί; Ένας 17χρονος Αμερικανός έδωσε κάποτε την απάντηση με κίνδυνο της ζωής…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ιστορική στιγμή στο Διάστημα: Το πρώτο ανθρώπινο σκουπίδι στο φεγγάρι – Τμήμα πυραύλου της Space X θα πέσει στη Σελήνη!
Μία ιστορική στιγμή για την παρουσία της ανθρωπότητας στο Διάστημα θα ζήσουμε τους επόμενους μήνες, αφού τμήμα πυραύλου της αμερικανικής εταιρείας Space X πρόκειται να συγκρουστεί με τη Σελήνη. Πρόκειται για ένα μεγάλο τμήμα του “Falcon 9”, που είχε εκτοξευθεί το 2015 και έκτοτε περιφερόταν επί σχεδόν επτά χρόνια. Όπως υπολογίζουν οι επιστήμονες, θα πέσει […]
www.makeleio.gr
Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ για τις κρίσεις στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων
Προεδρεύει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
www.protothema.gr
Πυροσβεστική: 2.354 κλήσεις στην Αττική μέσα σε τρεις ημέρες
Συνολικά, 2.354 κλήσεις στην Αττική έχει δεχθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από τις 24 Ιανουαρίου έως και σήμερα στις 8 το πρωί. Επιπλέον αυτό το διάστημα πραγματοποιήθηκαν: * 1054 μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο * 522 κοπές δέντρων * 412 μεταφορές ατόμων από και προς υγειονομικές μονάδες για αιμοκάθαρση ή για παροχή ιατρικής […]
www.makeleio.gr
Σύντομη πτήση ενός μεγάλου τηλεκατευθυνόμενου ελικοπτέρου
Ένας άνδρας χειρίζεται ένα τηλεκατευθυνόμενο ελικόπτερο στην εξοχή και θα αντιμετωπίσει ένα μικρό πρόβλημα στην προσγείωση. Στην προσπάθειά του να το προσγειώσει...
www.zougla.gr
Ο εγκλωβισμένος οδηγός στην Αττική Οδό που άνοιξε το φορτηγό και μοίρασε στον κόσμο φαγητό
Η εξομολόγηση της περιπέτειας στην Αττική Οδό, του διανομέα οδηγού για την εταιρεία «Στεργίου» στο Gazzetta: «Ήρθαν το βράδυ τρία…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Προκλητικός Στέφανος Μάνος: «Οι οδηγοί θα έπρεπε να πληρώσουν την αποζημίωση των 2.000 ευρώ»
Ο επί χρόνια βουλευτής και υπουργός, Στέφανος Μάνος είπε πως θα έπρεπε να πληρώσουν πρόστιμο οι οδηγοί που εγκλωβίστηκαν και δεν είχαν αλυσίδες ή καλά λάστιχα.
gazzetta.gr
Ήλιος με «δόντια» - Παγετός και χαμηλές θερμοκρασίες στα κεντρικά και βόρεια της χώρας
Ισχυρός παγετός και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σημειώνονται και την Πέμπτη στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά της χώρας...
www.zougla.gr
Δήμος Αθηναίων: Αποζημιώνονται οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που υπέστησαν ζημιές από πτώσεις δένδρων
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων για να αποζημιωθούν
www.protothema.gr
Νέο ξέσπασμα Κοψιάλη: «Xοροπηδάνε πάνω στο πτώμα μου και στη δυστυχία της οικογένειάς μου»
Η απάντηση του influencer σε όσους σελέμπριτι τον έκαναν unfollow και το ευχαριστώ σε όσους τον στηρίζουν
www.protothema.gr
EU: €657 million for the EuroAsia Interconnector
The project will connect the electricity networks of Israel, Cyprus & Greece was approved by the EU following a proposal by the Commission
www.protothema.gr
Hines: Βλέπει ευκαιρίες σε τουρισμό, logistics και κατοικία στην Ελλάδα το 2022
Το σχόλιο του επικεφαλής της Hines Greece Πολ Γομόπουλου για τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς με αφορμή την επενδυτική στρατηγική του ομίλου το 2022
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία για τον θάνατο άστεγου από υποθερμία – «Δεν ανεχόμαστε να πεθαίνουν στο κρύο»
Σε εξέλιξη είναι από τις 09.00 μπροστά στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρία που πραγματοποιούν εκπρόσωποι εργατικών σωματείων της πόλης, με αφορμή τον θάνατο του 60χρονου αστέγου από υποθερμία στο κέντρο της πόλης. Με κεντρικό σύνθημα “δεν ανεχόμαστε να χάνονται ζωές από το κρύο στην πόλη μας” τα εργατικά σωματεία τονίζουν πώς ένας τέτοιος θάνατος δεν ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία για τον θάνατο άστεγου από υποθερμία – «Δεν ανεχόμαστε να πεθαίνουν στο κρύο» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αποκαλύφθηκε το 1993: Το μεγάλο μυστικό του εγκεφάλου του Λένιν που οι Σοβιετικοί δεν ήθελαν ποτέ να διαρρεύσει
Η Ρωσία ήταν πάντα μια πολύ ιδιαίτερη χώρα όσον αφορά τους πολιτικούς της ηγέτες. Ανέκαθεν ο ρώσικος λαός δημιουργούσε πολιτικούς που έμοιαζαν με αναμφισβήτητους αρχηγούς, με μυθικές φιγούρες που τίποτα δεν μοιάζει ικανό να τις ταρακουνήσει από την εξουσία. Άσχετα αν τελικά πάντα υπάρχει ένας αντικαταστάτης, όπως είναι απόλυτα λογικό, η Ρωσία μοιάζει να το […]
www.makeleio.gr
Μαρίνα Λαμπροπούλου: Ο εξάχρονος γιος μου βρήκε νεκρό τον πατέρα του
Καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε η παρουσιάστρια και χορεύτρια Μαρίνα Λαμπροπούλου. Η ίδια μίλησε για τη ζωή της αλλά και για την τραγική απώλεια του πρώην συζύγου της. Η Μαρίνα Λαμπροπούλου, που φέτος συμμετέχει ως κριτής στο Dancing With The Stars, αποκάλυψε πως τον πρώην σύζυγό της βρήκε νεκρό ο μόλις έξι ετών ... Περισσότερα To άρθρο Μαρίνα Λαμπροπούλου: Ο εξάχρονος γιος μου βρήκε νεκρό τον πατέρα του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πυροσβεστική: 2.354 κλήσεις στην Αττική από τη Δευτέρα
Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν 1054 μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο
www.protothema.gr
Στην περιοχή των 36.000 δολαρίων κινείται το Bitcoin
Στην περιοχή των 37.000 δολαρίων κινείται το Bitcoin, στον απόηχο των ανακοινώσεων της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τη νομισματική…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος & Λίνα Πρίντζου: Ζημιές στο σπίτι τους μετά την ισχυρή έκρηξη στη Συγγρού
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το πρωί της Τετάρτης...
www.zougla.gr
Δήμος Αθηναίων: Αποζημιώσεις σε ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που υπέστησαν ζημιές από πτώσεις δένδρων
Τους ιδιοκτήτες οχημάτων που υπέστησαν ζημιές από πτώσεις δέντρων εξαιτίας της κακοκαιρίας, θα αποζημιώσει ο Δήμος Αθηναίων.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Τέσσερις ημέρες χωρίς ρεύμα στο κέντρο της Αθήνας - Καταγγελίες στο Newsbomb.gr
Μπορεί η κακοκαιρία Ελπίδα να έχει υποχωρήσει ωστόσο τα προβλήματα παραμένουν στις κεντρικότερες συνοικίες της Αθήνας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ιστορικά υψηλές επιδόσεις το 2021 για την MYTILINEOS
Ιστορικά υψηλές επιδόσεις για το 2021 ανακοίνωσε σήμερα η MYTILINEOS, με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 40% και των καθαρών κερδών κατά 26%. Ειδικότερα...
www.zougla.gr
Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα στους ελληνικούς κινηματογράφους
Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακή εμφάνιση για Μπακς και ήττα από Καβαλίερς – Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «άγγιξε» το double double
Το Κλίβελαντ αποδείχθηκε… αφιλόξενο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μιλγουόκι Μπακς. Οι Καβαλίερς νίκησαν με σχετική ευκολία (115-99) και έριξαν τα “Ελάφια” στη βαθμολογία της Ανατολής Στην 5η θέση της Ανατολικής περιφέρειας έπεσαν οι Μπακς μετά την ήττα τους στο Κλίβελαντ από τους Καβαλίερς με 115-99. Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν βρέθηκε σε ... Περισσότερα To άρθρο Κακή εμφάνιση για Μπακς και ήττα από Καβαλίερς – Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «άγγιξε» το double double δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κλαρά Νιζολί: Η Γαλλίδα μεταφράστρια με αγάπη για τα καλιαρντά -Πώς τα έκανε γνωστά στο Παρίσι
Τη γραφή του Θωμά Κοροβίνη, η νεαρή Γαλλίδα μεταφράστρια Κλαρά Νιζολί τη γνώρισε αναζητώντας λογοτεχνικά βιβλία που να πραγματεύονται το κομμάτι του περιθωρίου.
iefimerida.gr
Κωνσταντινούπολη: Κατηγορούν τον Ιμάμογλου πως έτρωγε… ψάρι την ώρα της σφοδρής χιονοθύελλάς
Οργανωμένη επίθεση κατά του δημάρχου Κωνσταντινούπολης από τον φιλοκυβερνητικό τύπο - Τι υποστηρίζει ο ιδιοκτήτης της επίμαχης ψαροταβέρνας
www.protothema.gr
Κακοκαιρία-Χολαργός: Απροσπέλαστοι δρόμοι, προκλητικός ο δήμαρχος κατηγορεί τους πολίτες
Ο δήμος, έμεινε άπραγος, ανίκανος να καθαρίσει τους εσωτερικούς δρόμους, έστω εκείνους που οδηγούν στη Μεσογείων
www.protothema.gr
Ουκρανία: Στρατιώτης σκότωσε πέντε συναδέλφους του και τραυμάτισε άλλους πέντε, σε εξέλιξη επιχείρηση για τη σύλληψή του
Στρατιώτης της Εθνικής Φρουράς της Ουκρανίας άνοιξε πυρ εναντίον συναδέλφων του μέσα στον χώρο εργοστασίου, σκοτώνοντας πέντε και τραυματίζοντας άλλους πέντε προτού αποδράσει, παίρνοντας μαζί του το υπηρεσιακό του όπλο, ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη το υπουργείο Εσωτερικών. «Μέλος της ουκρανικής Εθνικής Φρουράς άνοιξε πυρ με τουφέκι εφόδου Καλάσνικοφ εναντίον των φρουρών του εργοστασίου, κατόπιν δραπέτευσε με […]
www.makeleio.gr
Θεσσαλονίκη: Ο «δράκος του Σέιχ Σου» πηγαίνει στο Παρίσι – Τι λέει η Γαλλίδα μεταφράστρια
Τη γραφή του Θωμά Κοροβίνη, η νεαρή Γαλλίδα μεταφράστρια Κλαρά Νιζολί τη γνώρισε αναζητώντας λογοτεχνικά βιβλία που να πραγματεύονται το κομμάτι του περιθωρίου. Το γλωσσικό της ενδιαφέρον για τα καλιαρντά την οδήγησε στο βιβλίο «Ο γύρος του θανάτου», το οποίο μετέφρασε στα γαλλικά και έγραψε την εισαγωγή. Σε άπταιστα ελληνικά, η Κλαρά Νιζολί εξηγεί στο ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Ο «δράκος του Σέιχ Σου» πηγαίνει στο Παρίσι – Τι λέει η Γαλλίδα μεταφράστρια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αποζημίωση στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που υπέστησαν ζημιές από πτώσεις δένδρων υποσχέθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων
Τους ιδιοκτήτες οχημάτων που υπέστησαν ζημιές από πτώσεις δέντρων εξαιτίας της κακοκαιρίας θα αποζημιώσει ο Δήμος Αθηναίων...
www.zougla.gr
Τα ζώδια που θα έχουν έναν υπέροχο Φεβρουάριο
Ο Ιχθύς και ο Υδροχόος είναι κάποιοι από αυτούς που θα χαμογελάσουν πλατιάΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πιστοποιητικό εμβολιασμού – Αποκλειστικό Newsbomb: Παράταση μιας εβδομάδας στην ισχύ του
Την παράταση της ισχύς του πιστοποιητικού εμβολιασμού για τους πολίτες που θα έπρεπε να είχαν κάνει τρίτη δόση μέχρι την…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κούγιας στο Newsbomb.gr: «Όσοι πάρουν τα 2.000 ευρώ δεν μπορούν να διεκδικήσουν τίποτα παραπάνω»
«Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα», δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο ποινικολόγος, Αλέξης Κούγιας για τους ανθρώπους που εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ολυμπιακός: «Θέλει Γκαγέντι», σύμφωνα με τους Αγγλους (vid)
Στην Αγγλία γράφουν για τον Ολυμπιακό και τον Γκαγέντι, ο οποίος το καλοκαίρι είχε «παίξει» για την ΑΕΚ.
gazzetta.gr
ΤΟ ΝΟΥ ΣΟΥ! 10 πολύτιμες συμβουλές για να μην σε ξαφρίσουν σε εμπορικό κέντρο
Επιπρόσθετα των προσπαθειών που καταβάλλει η Αστυνομία για πρόληψη των κλοπών από πρόσωπα και οχήματα, το κοινό προτρέπεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό όταν κινείται σε πολυσύχναστους δρόμους ή χώρους στα διάφορα εμπορικά κέντρα και να λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για την αποτελεσματικότερη προστασία της περιουσίας του. Ενδεικτικά, παρατίθεται πιο κάτω σειρά προληπτικών μέτρων που προτρέπονται οι […]
www.makeleio.gr
Θάνος Πλεύρης: Ανεμβολίαστοι το 86% των νεκρών τις τελευταίες μέρες
Στα προβλήματα που αντιμετώπισαν τα νοσοκομεία εν μέσω κακοκαιρίας, αλλά και στην πορεία του κορονοϊού, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (27.01.2022) στο OPEN. Ο υπουργός -μεταξύ άλλων- ευχαρίστησε υγειονομικούς και ΕΚΑΒ, καθώς κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες.  Τα μεγαλύτερα προβλήματα, όπως είπε ο υπουργός Υγείας, σημειώθηκαν στα νοσοκομεία «Παίδων Πεντέλης» και ... Περισσότερα To άρθρο Θάνος Πλεύρης: Ανεμβολίαστοι το 86% των νεκρών τις τελευταίες μέρες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νιλ Γιανγκ: Ζητά να αφαιρεθεί όλη η μουσική του από το Spotify
Ο Νιλ Γιανγκ ζήτησε από τους υπεύθυνους του Spotify να διαγράψουν τη μουσική του από την υπηρεσία streaming λόγω της συνεργασίας...
www.zougla.gr