ΠΟΥ: Το τέλος της πανδημίας δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής

Ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα «τοξικό κοκτέιλ» λόγω της ανεπαρκούς εμβολιαστικής κάλυψης για την Covid-19 αλλά και των περιορισμένων τεστ...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Προσλήψεις σε ΟΤΑ: Από αύριο (20/1) οι αιτήσεις για 1.468 θέσεις
ΑΣΕΠ -13Κ/2021: Βγήκε η προκήρυξη για 1.468 προσλήψεις σε ΟΤΑΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής: Πώς να τον ελέγξετε πριν υπογράψετε το συμβόλαιο
Προτού υπογράψετε την ασφαλιστική σύμβαση, θα ήταν φρόνιμο να ελέγξετε την αξιοπιστία του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που σας προτείνει το υποψήφιο προς αγορά προϊόν. Ενημερωθείτε για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να σας παράσχει σύμφωνα με τον νόμο
www.protothema.gr
Τα σπορ αυτοκίνητα που περιμένουμε το 2022
Σε πείσμα των καιρών, αρκετά νέα σπορ μοντέλα διαφόρων κατηγοριών αναμένεται να λανσαριστούν το 2022 στην αγορά και να μας ανεβάσουν την αδρεναλίνη στα ύψη. Παρά την κυριαρχία των SUV και των ηλεκτρικών στην αγορά, υπάρχει ακόμα μια μερίδα αυτοκινήτων που απευθύνεται στους petrolheads και όσους αναζητούν το κάτι παραπάνω σε επίπεδο ισχύος και οδηγικής ... Περισσότερα To άρθρο Τα σπορ αυτοκίνητα που περιμένουμε το 2022 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Παναθηναϊκός – Αναγέννηση Καρδίτσας: Ο Καρλίτος πέτυχε τρομερό γκολ
Ο Καρλίτος έβαλε την… υπογραφή του με ένα υπέροχο γκολ, στο εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο του Παναθηναϊκός – Αναγέννηση Καρδίτσας, για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ! Το πιο όμορφο από αυτά, ήρθε στο 42΄από τον Καρλίτος. Ο Ισπανός επιθετικός έκανε την λόμπα ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός – Αναγέννηση Καρδίτσας: Ο Καρλίτος πέτυχε τρομερό γκολ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Super League 2, ΑΕΚ Β' - Αιγάλεω 1-1: Έμεινε όρθια με buzzer beater του Αμούρ- Δείτε τα γκολ
Σε έναν πολύ κακό αγωνιστικό χώρο, το Αιγάλεω εκμεταλλεύτηκε ένα αμυντικό λάθος της ΑΕΚ Β', η οποία ωστόσο έμεινε όρθια και πήρε την ισοπαλία (1-1) με γκολ του Αμούρ στο 94'.
www.protothema.gr
Τα Πανηγύρια της Ικαρίας και άλλα νησιωτικά έθιμα και τέχνες στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Για στοιχεία κρίσιμα για τη συλλογική μας ταυτότητα, την ιστορία και τον πολιτισμό μας κάνει λόγο η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη
www.protothema.gr
Σχεδιαστής μήνυσε τη Lego για δερμάτινο τζάκετ - παιχνίδι στο σετ «Queer Eye»
Σχεδιαστής κατηγορεί την εταιρεία Lego ότι αντέγραψε χωρίς την άδειά του το δερμάτινο μπουφάν που είχε δημιουργήσει για το μέλος του καστ της σειράς...
www.zougla.gr
Online σεμινάρια για ψηφιακές λύσεις οργάνωσης επιχειρήσεων
Η 5η ενότητα της σειράς online σεμιναρίων του #GrowYourBusiness - The Digital Sessions «ανέβηκε» στο YouTube κανάλι της COSMOTE παρουσιάζοντας τη νέα θεματική...
www.zougla.gr
Κρήτη: Ο κλέφτης ήταν γάτα – Βίντεο από κλοπή σε περίπτερο κάτω από τη μύτη του περιπτερά
Έναν θρασύτατο «δράστη»… συνέλαβε στην Κρήτη κάμερα ασφαλείας περιπτέρου  του Ηρακλείου. Μία γάτα που άρπαξε ένα σάντουιτς για να χορτάσει την πείνα της! Στο βίντεο φαίνεται ο τετράποδος «κλέφτης» να βολιδοσκοπεί αρχικά τον χώρο του περιπτέρου, εντοπίζει τη λεία του – ένα σάντουιτς – και με αποφασιστικές κινήσεις την αρπάζει και γίνεται καπνός… Ο ιδιοκτήτης ... Περισσότερα To άρθρο Κρήτη: Ο κλέφτης ήταν γάτα – Βίντεο από κλοπή σε περίπτερο κάτω από τη μύτη του περιπτερά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καιρός – Αρναούτογλου: «Ο επερχόμενος χιονιάς δείχνει μια ιδιαίτερη προτίμηση στα αιγαιοπελαγίτικα νησιά»
Ο καιρός θα δείξει το… άγριο πρόσωπό του τις επόμενες ημέρες, με τον Σάκη Αρναούτογλου, μάλιστα, να αναφέρει πως ο χιονιάς δείχνει να… προτιμά τα νησιά του Αιγαίου! Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει ο μετεωρολόγος σε ανάρτησή του στο Facebook: «Ο επερχόμενος χιονιάς φαίνεται να δείχνει μια ιδιαίτερη προτίμηση στα αιγαιοπελαγίτικα νησιά σύμφωνα και με τα σημερινά ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Αρναούτογλου: «Ο επερχόμενος χιονιάς δείχνει μια ιδιαίτερη προτίμηση στα αιγαιοπελαγίτικα νησιά» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορονοϊός: 36.300 κρούσματα σε παιδιά την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων
Για ένα ακόμα 24ωρο, τα κρούσματα που καταγράφηκαν στη χώρα ξεπέρασαν τις 40.000 με την πανδημία να καλπάζει και στην Ελλάδα, εξαιτίας…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τζώρτζης Μονογυιός: Αδύνατο να συνειδητοποιήσουν το χαμό του στη Μύκονο
Ακόμα δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν στη Μύκονο τον χαμό του Τζώρτζη Μονογυιό που έχασε τη ζωή του στο φρικτό τροχαίο με τη Ferrari στη Βούλα. Ο πόνος είναι ανείπωτος στη Μύκονο, το νησί που μεγάλωσε ο Τζώρτζης Μονογυιός. Θλιμμένα πρόσωπα, σκυθρωπά, o Τζώρτζης που άλλοτε περνούσε από τα σοκάκια του νησιού σκορπώντας χαμόγελα και αισιοδοξία, ... Περισσότερα To άρθρο Τζώρτζης Μονογυιός: Αδύνατο να συνειδητοποιήσουν το χαμό του στη Μύκονο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Εντολή από την Εισαγγελέα Λαμίας να γίνει έρευνα για τους «Θεματοφύλακες»
Προκαταρκτική εξέταση για τη δράση των αυτοαποκαλούμενων «Θεματοφυλάκων του Συντάγματος»...
www.zougla.gr
Κορονοϊός: Εκ περιτροπής λειτουργία των σχολείων προτείνουν οι καθηγητές – «Δεν κάνουν όλοι τα self test» λένε οι δάσκαλοι
«Σχολεία ανοιχτά, αλλά με μέτρα υγιεινής και ασφαλή» ζήτησαν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ σε δύο ξεχωριστές συνεντεύξεις Τύπου που παρέθεσαν, κρούοντας των κώδωνα του κινδύνου για τα αυξημένα κρούσματα covid-19 στα σχολεία. Μάλιστα η ΟΛΜΕ προτείνει για πρώτη φορά «εκ περιτροπής λειτουργία των σχολείων μέχρι να αποκλιμακωθεί η κρίσιμη επιδημιολογική κατάσταση», εφόσον το ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Εκ περιτροπής λειτουργία των σχολείων προτείνουν οι καθηγητές – «Δεν κάνουν όλοι τα self test» λένε οι δάσκαλοι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Οι 118 δολοφονημένες γυναίκες της Βρετανίας -Ενα συγκλονιστικό καλλιτεχνικό project για τις γυναικοκτονίες
Μια καλλιτέχνις φιλοτέχνησε τα συγκλονιστικά πορτρέτα 118 δολοφονημένων γυναικών στo Ηνωμένο Βασίλειο.
iefimerida.gr
Επιτέλους μάθαμε τον επίσημο τίτλο του τηλεοπτικού «Lord of The Rings»!
Η prequel σειρά του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών θα κυκλοφορήσει στις 2 Σεπτεμβρίου 2022.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Ο ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει τον δικηγόρο Θεόφιλο Αλεξόπουλο μετά τις καταγγελίες της 24χρονης
Με απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα του δικηγόρου Θεόφιλου Αλεξόπουλου μετά την καταγγελία της 24χρονης…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΕΟΔΥ: Σημεία δωρεάν ελέγχου Covid-19 στις 20 Ιανουαρίου
Τα σημεία δωρεάν ελέγχου για Covid-19, αύριο Πέμπτη 20 Ιανουαρίου, εκ μέρους του ΕΟΔΥ, είναι τα εξής:...
www.zougla.gr
Σταϊκούρας για έκδοση του 10ετούς ομολόγου: Στέφθηκε με επιτυχία -Συγκέντρωσε υψηλή ζήτηση και ποιότητα κεφαλαίων
Στη σημερινή έκδοση του 10ετούς ομολόγου αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.
iefimerida.gr
Κορονοϊός: Πάνω από 36.000 κρούσματα στις ηλικίες 4-18 ετών
Ο κορονοϊός σαρώνει στις μικρές ηλικίες όπως δείχνουν τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα από τις 10 έως τις 16 Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα τα κρούσματα που προκαλεί ο κορονοϊός στις ηλικίες από 4 έως 18 ετών ανέρχονται σε 36.300 και αποτελούν το 25% των συνολικών κρουσμάτων για την εν λόγω εβδομάδα. Η αύξηση σε σχέση ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Πάνω από 36.000 κρούσματα στις ηλικίες 4-18 ετών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ανδρουλάκης Rafale: Είναι ντροπή η αγορά τους να χρησιμοποιείται για επικοινωνιακή προπαγάνδα της ΝΔ
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ χαρακτηρίζει «ντροπή» η αγορά των μαχητικών να χρησιμοποιείται προπαγανδιστικά από το κυβερνών κόμμα
www.protothema.gr
Συνάντηση Κ. Αχ. Καραμανλή με τον πρέσβη των ΗΠΑ
Συνάντηση εργασίας είχαν σήμερα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ. Στη συνάντηση...
www.zougla.gr
Οι κύστεις ωοθηκών προκαλούν υπογονιμότητα; (vid)
Οι σχετιζόμενες με ενδομητρίωση κύστεις μειώνουν τη γονιμότητα της γυναίκας;Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορωνοϊός: Στην Αττική πάνω ένα στα τρία κρούσματα -Στις 7.400 οι νέες μολύνσεις, 1.889 στη Θεσσαλονίκη
Σταθερά υψηλή παραμένει η πίεση που δημιουργεί ο κορωνοϊός στα μεγάλα αστικά κέντρα, σύμφωνα με τα σημερινά (19/1) δεδομένα του ΕΟΔΥ.
iefimerida.gr
Super League: Ο Βόλος «βύθισε» τον Απόλλωνα – Τα highlights κι η βαθμολογία
Super League: Ο Τομ Φαν Βέερτ σημείωσε το 11ο τέρμα του στη σεζόν κι ο Βόλος νίκησε 1-0 τον Απόλλωνα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Την Κυριακή 20 Μαρτίου το Ολυμπιακός-ΤΣΣΚΑ Μόσχας
Ο Ολυμπιακός έμαθε πότε θα δώσει και το τελευταίο από τρία εξ’ αναβολής παιχνίδια του για την Euroleague. Το παιχνίδι της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την 18η αγωνιστική της Euroleague στο ΣΕΦ ορίστηκε για τις 20 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή! Η αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΤΣΣΚΑ, η οποία ενδέχεται να κρίνει πολλά ... Περισσότερα To άρθρο Την Κυριακή 20 Μαρτίου το Ολυμπιακός-ΤΣΣΚΑ Μόσχας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πρόταση του Αλ. Τσίπρα για εκλογή προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής από τη βάση του κόμματος
Την εκλογή προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής από τη βάση του κόμματος προτείνει ο πρόεδρος του...
www.zougla.gr
Ρολόι της Αποκάλυψης, για 75η φορά θα ανακοινωθεί την Πέμπτη η απόσταση της ανθρωπότητας από την πλήρη εξάλειψη
Θα γίνει γνωστό προς ποια κατεύθυνση μετακίνησε τους δείκτες του ρολογιού η επιτροπή του Bulletin, που αποτελείται από επιστήμονες και ειδικούς ασφαλείας - Επί δύο χρόνια, είχε κολλήσει στα 100 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα - Η απειλή της ρωσικής εισβολής και η μεγαλύτερη απόσταση που έχει καταγραφεί
www.protothema.gr
Octopus haircut: To κούρεμα που υιοθετεί η Generation Ζ έχει έμπνευση το χταπόδι
Καθώς οι millenials βρίσκονται πλέον στη δεκαετία των τριάντα τους, η επανάσταση έχει περάσει στα χέρια των νεότερων που δεν είναι άλλοι από τα παιδιά της generation Z...
www.zougla.gr
Ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε από μέλος τον δικηγόρο Αλεξόπουλο - Η 24χρονη τον κατήγγειλε ότι την πίεσε «να κάνει πίσω»
Σε αναστολή της κομματικής ιδιότητας του δικηγόρου Θεόφιλου Αλεξόπουλου, προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
iefimerida.gr
Σε εξέλιξη το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο των εκπαιδευτικών στο Σύνταγμα
Σε εξέλιξη το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο των εκπαιδευτικών στο ΣύνταγμαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός: Η κατανομή των 20.107 νέων λοιμώξεων - 7.400 στην Αττική και 1.889 στη Θεσσαλονίκη
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 20.107 νέα κρούσματα του νέου ιού εκ των…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα
Σε εξέλιξη το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα...
www.zougla.gr
Χειροπέδες στους δύο εραστές για το έγκλημα στα Καμίνια
Στη σύλληψη των δύο φερόμενων ως δραστών, μετά και την ομολογία τους, αναφορικά με την υπόθεση που συγκλόνισε τα Καμίνια προχώρησε η Αστυνομία. Σημειώνεται ότι ο 34χρονος μετά την προσαγωγή του στο αστυνομικό τμήμα ομολόγησε στις αρχές ότι ο ίδιος χτύπησε τον 29χρονο χωρίς ωστόσο να έχει πρόθεση να τον σκοτώσει. Παράλληλα, έδωσε στους αστυνομικούς […]
www.makeleio.gr
TUI για τουρισμό στην Ελλάδα: Οι αφίξεις θα ξεπεράσουν και το επίπεδο του 2019
Τηλεδιάσκεψη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του TUI Group, Fritz Joussen, είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την οποία ανακοινώθηκε η ίδρυση του Co-Lab του ομίλου στη Ρόδο, του πρώτου εργαστηρίου συνεργασίας για τον επωφελή πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό ολόκληρης της αλυσίδας υπηρεσιών που συνδέονται με τον τουρισμό.  Ιδιαίτερα αισιόδοξα ήταν όσα ακούστηκαν για τις ... Περισσότερα To άρθρο TUI για τουρισμό στην Ελλάδα: Οι αφίξεις θα ξεπεράσουν και το επίπεδο του 2019 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο 37χρονος Γάλλος ηθοποιός Γκασπάρ Ουλιέλ σκοτώθηκε σε δυστύχημα στο σκι
Ο βραβευμένος με Σεζάρ, Γάλλος ηθοποιός Γκασπάρ Ουλιέλ, γνωστός για τον ρόλο του Ιβ Σεν Λοράν...
www.zougla.gr
Super League 2: Νίκες για Ολυμπιακό Β, Παναθηναϊκό Β - Κόλλησε η ΑΕΛ
Δείτε τα αποτελέσματα των εξ αναβολής αγώνων της Super League 2.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ριζοσπαστικές αλλαγές στο Καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ – Οι προτάσεις Τσίπρα, οι διαφωνίες και το παρασκήνιο
Για ριζοσπαστικές προτάσεις της Επιτροπής Καταστατικού και ρηξικέλευθη πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για εκλογή Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής από τη βάση του κόμματος κάνει λόγο η ενημέρωση από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για τις ραγδαίες εξελίξεις που σας έχει μεταφέρει ήδη το newsit.gr. Το παρασκήνιο, πάντως… δεν λείπει, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ... Περισσότερα To άρθρο Ριζοσπαστικές αλλαγές στο Καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ – Οι προτάσεις Τσίπρα, οι διαφωνίες και το παρασκήνιο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορωνοϊός: 20.107 νέα περιστατικά, 88 θάνατοι και 683 διασωληνωμένοι
Σήμερα, Τετάρτη 19 Ιανουαρίου, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε 20.107 νέα περιστατικά Covid-19 στην Ελλάδα...
www.zougla.gr
Γαλλία: Σκοτώθηκε στα 37 κάνοντας σκι ο ηθοποιός Γκασπάρ Ουλιέλ
Τραγωδία στις Άλπεις για τον γοητευτικό πρωταγωνιστή του γαλλικού σινεμά
www.protothema.gr
Η Τσεχία καταργεί τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για να «αποφύγει διχασμό της κοινωνίας»
Η νέα κεντροδεξιά κυβέρνηση της Τσεχίας δεν θα καταστήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό κατά της Covid-19.
iefimerida.gr
Κορονοϊός: 7.400 κρούσματα στην Αττική, 1.889 στη Θεσσαλονίκη – Ο χάρτης της διασποράς
Σταθερά τους τελευταίους μήνες, ο κορονοϊός κάνει… πάρτυ στην Αττική και η σημερινή μέρα (Τετάρτη 19.01.2022) δεν αποτέλεσε την εξαίρεση. Αυτό καθώς ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε πως από τα συνολικά 20.107 κρούσματα σε όλη τη χώρα, τα νέα κρούσματα στην Αττική είναι 7.400, ενώ έπεται η Θεσσαλονίκη, όπου ο κορονοϊός προκάλεσε 1.889. Ειδικότερα, στην Αττική τα ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: 7.400 κρούσματα στην Αττική, 1.889 στη Θεσσαλονίκη – Ο χάρτης της διασποράς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Super League 2, Παναθηναϊκός B'- Ιεράπετρα 3-1: Καθάρισε ο Αθανασακόπουλος
Με δύο γκολ του Ανδρέα Αθανασακόπουλου, ο Παναθηναϊκός Β'  νίκησε 3-1 την Ιεράπετρα στο ντεμπούτο του Χαβιέρ Βάσκεθ στον πάγκο της ομάδας
www.protothema.gr
Άγριο έγκλημα στην Αργεντινή: Καλλονή βρέθηκε σφαγμένη σε δωμάτιο ξενοδοχείου (pics)
H Melani Juarez είχε στο σώμα της 14 μαχαιριές, με την δολοφονία της να παραμένει μυστήριο για τις Αρχές της…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή οχήματος και τραυματία στον περιφερειακό
Στο Παπανικολάου νοσοκομείο μεταφέρθηκε σήμερα το μεσημέρι μία γυναίκα μετά από τροχαίο ατύχημα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ένας αρχιαπατεώνας και ένα ζευγάρι καθηγητών πίσω από τις πωλήσεις ακινήτων «φαντάσματα»
Στα χέρια των ανδρών του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, έπεσαν τρία μέλη εγκληματική ομάδας που διέπραττε απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος ιδιοκτήτων και υποψήφιων αγοραστών ακινήτων. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας στο κέντρο της Αθήνας δύο άνδρες και μια γυναίκα. Ο αρχηγός της σπείρας ένας γνώριμος ... Περισσότερα To άρθρο Ένας αρχιαπατεώνας και ένα ζευγάρι καθηγητών πίσω από τις πωλήσεις ακινήτων «φαντάσματα» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Επτά δυνατά θρίλερ διαθέσιμα στο Ertflix
Πόσο τρομακτικός μπορεί να γίνει ο Τζέικ Τζίλεγχαλ όταν ζουμάρει σε έναν σκοτεινό κόσμο; Τι γυρεύει ο Ρόμπερτ Πάτινσον στον υπόκοσμο της Νέας Υόρκης; Πού μπορεί...
www.zougla.gr