«Πράσινο» για τις ευπαθείς ομάδες από τους ειδικούς του FDA για το χάπι της Merck κατά του κορωνοϊού

Η  έγκριση μπορεί να δοθεί ακόμη και το αμέσως επόμενο διάστημα – Ανάλογο χάπι και πιο αποτελεσματικό ετοιμάζει και η Pfizer
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Σταδιακή αποκατάσταση του πτητικού προγράμματος της AEGEAN και της Olympic Air
Σε μερική αποκατάσταση του πτητικού της προγράμματος θα προχωρήσει σήμερα, Τρίτη, η ΑEGEAN από και προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»...
8 m
www.zougla.gr
Πώς λειτουργούν σήμερα Τρίτη τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική
Συνεχίζονται τα τεράστια προβλήματα στους δρόμους της Αθήνας λόγω της κακοκαιρίας που έφερε σφοδρή χιονόπτωση αλλά και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Λόγω της κατάστασης στο οδικό δίκτυο της Αθήνας εξακολουθεί μέχρι στιγμής να μην επιτρέπεται η εκτέλεση δρομολογίων Μέσων Μαζικής Μεταφορλας, και συγκεκριμένα δεν κυκλοφορούν λεωφορεία και τρόλεϊ. Οι γραμμές 2 και 3 του μετρό ... Περισσότερα To άρθρο Πώς λειτουργούν σήμερα Τρίτη τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αττική Οδός: Έρχονται αυστηρές κυρώσεις εκτός από τις αποζημιώσεις στους εγκλωβισμένους οδηγούς
Αντιμέτωπη με αυστηρές κυρώσεις αναμένεται να βρεθεί η Αττική Οδός καθώς συγκροτείται ειδική επιτροπή διερεύνησης από το υπουργείο Μεταφορών για…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«The Batman»: Σχεδόν τρεις ώρες στην Γκόθαμ Σίτυ με τον «Σκοτεινό Ιππότη»
Αρχές Μαρτίου στις κινηματογραφικές αίθουσες οι φίλοι των superhero ταινιών θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν σχεδόν...
www.zougla.gr
Σκοτεινή θάλασσα: Ο Χρήστος ερευνά το ενδεχόμενο η Άννα να κρύβεται στη Ρωσία
Τι θα δούμε στο αποψινό στις 22.40 στο Mega
www.protothema.gr
Εγκληματική άγνοια ή συγκάλυψη;
Εν προκειμένω, έχουμε να κάνουμε με έναν ιατροδικαστή που ελέγχεται όχι μόνο για άκρως σημαντικές παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του...
www.zougla.gr
Ο Ταξιάρχης Φούντας έκλεισε σε ομάδα του MLS με ποσό ρεκόρ
Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και στην DC Γιουνάιτεντ της Ουάσινγκτον θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ταξιάρχης Φούντας. Ο Ταξιάρχης Φούντας συμφώνησε για τριετές συμβόλαιο με την ομάδα της πρωτεύουσας των ΗΠΑ, όπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα «Washington Post». Μάλιστα σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ο 26χρονος μεσοεπιθετικός -που άρχισε την καριέρα του από ... Περισσότερα To άρθρο Ο Ταξιάρχης Φούντας έκλεισε σε ομάδα του MLS με ποσό ρεκόρ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Π. Βλάχος (ΚΙΝΑΛ): Όπου δοκιμάζεται η κυβέρνηση της ΝΔ αποτυγχάνει – Ανεπαρκής ο σχεδιασμός
Ο γραμματέας επικοινωνίας του ΚΙΝΑΛ , Παναγιώτης Βλάχος, μίλησε στα Παραπολιτικά 90.1 και στην εκπομπή «Μέχρι τέλους» με τον δημοσιογράφο Γιώργο Πιέρρο.
iefimerida.gr
Oymyakon: Ταξίδι στο πιο κρύο μέρος του πλανήτη
Αν είστε και εσείς από αυτούς που γκρινιάζουν για το κρύο και ψάχνουν για πιο ζεστά μέρη τότε αναθεωρήστε άμεσα!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τι κερδίζουμε τρώγοντας φασολάδα
Λίγοι μπορούν να αντισταθούν σε μια χειμωνιάτικη φασολάδα, αλλά πολλοί περισσότεροι θα υποκλιθούν μπροστά στον βασιλιά των οσπρίων μόλις διαβάσουν πόσα οφέλη κρύβει για την υγεία μας
www.protothema.gr
Ας του πει κάποιος να κόψει τις παχιές μ@λακ@ες! Καλλιάνος: Τόσο χιόνι έχει να πέσει από το 1930
Κάποιος πρέπει να πει σε αυτό τον καραγκιόζη μαθηματικό, βουλευτή, μετεωρολόγο, να κόψει τις παχιές μ@λακίες! Αναφερόμαστε στον Γιάννη Καλλιάνο, ο οποίος σε συνέντευξή του, τόνισε ότι “τόσο χιόνι έχει να πέσει στην Αθήνα από το 1930”! Κάποιος να τον μαζέψει παιδιά…
www.makeleio.gr
Χωρίς ρεύμα στον χιονιά: Επεσαν δέντρα και έκοψαν τα καλώδια ρεύματος στον Ασύρματο στον Αγιο Δημήτριο
Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στην Αττική προκάλεσε η κακοκαιρία Ελπίδα.
iefimerida.gr
Ποιο είναι το πρόστιμο που θα πληρώσει η Αττική Οδός; – Εκτός των αποζημιώσεων
Αντιμέτωπη με συγκεκριμένα πρόστιμα είναι η εταιρεία διαχείρισης της Αττικής Οδού. Ολα θα κριθούν σε τρίς ημέρες από την Επιτροπή Διερεύνησης.
www.protothema.gr
Βομβαρδισμένο τοπίο η Αττική μετά την επέλαση της κακοκαιρίας – Παρατημένα αυτοκίνητα και προβλήματα από πτώσεις δέντρων
Στο έλεος της κακοκαιρίας «Ελπίδα» αφέθηκε από το πρωί της Δευτέρας η Αττική, με πυροσβεστική, αστυνομία, περιφέρεια και στρατό να δίνουν ολονύχτια μάχη προκειμένου να απεγκλωβιστούν εκατοντάδες οδηγοί που βρίσκονται για ώρες ακινητοποιημένοι σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας.  Μετά την επέλαση του χιονιά, η Αθήνα «ξύπνησε» σε ένα… χάος με τις εικόνες να παραπέμπουν ... Περισσότερα To άρθρο Βομβαρδισμένο τοπίο η Αττική μετά την επέλαση της κακοκαιρίας – Παρατημένα αυτοκίνητα και προβλήματα από πτώσεις δέντρων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σε αυτό το καταπράσινο χωριουδάκι της Ιταλίας, οι κάτοικοι δεν μιλούν ιταλικά -Βγαλμένο από άλλη εποχή
Ένα απομονωμένο χωριουδάκι στην ανατολική Ιταλία με μόλις 30 μόνιμους κατοίκους 
www.protothema.gr
Δώρο ζωής σε τρεις ασθενείς τα όργανα 25χρονης από τη Θεσσαλονίκη
Δώρο ζωής έλαβαν τρεις ασθενείς από τη δωρεά οργάνων 25χρονης, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στο Ιπποκράτειο...
www.zougla.gr
Η υψηλότερη πρόσληψη ελαιολάδου σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα
Η κατανάλωση περισσότερων από 7 γραμμαρίων (περίπου μισή κουταλιά της σούπας) ελαιολάδου την ημέρα...
www.zougla.gr
Τα ζώδια που δεν αντέχουν καθόλου το κρύο
O χειμώνας δεν είναι η αγαπημένη τους εποχή.
www.protothema.gr
Νέες αποκαλύψεις για τον Μπόρις Τζόνσον: Έκανε και πάρτι γενεθλίων μέσα στο lockdown
Αντιμέτωπος με νέες κατηγορίες για διοργάνωση πάρτι στη διάρκεια της πανδημίας κατά παράβαση των κανόνων του lockdown βρίσκεται ο Μπόρις Τζόνσον.
iefimerida.gr
Prominent Turkish journalist is jailed after quoting proverb deemed ‘insulting’ to Erdogan
A spokesman for Erdogan, called Kabas a “so-called journalist” & said her comments had “no goal other than spreading hatred”
www.protothema.gr
Αττική: Πώς λειτουργούν τα ΜΜΜ - Ποιες πτήσεις θα γίνουν σήμερα
Αναλυτικά πως θα λειτουργήσουν σήμερα τα μέσα μεταφοράς, αλλά και ποιες πτήσεις θα πραγματοποιηθούν.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τραυματίστηκε 58χρονος λιμενεργάτης στο λιμάνι του Ηρακλείου
Ένας 58χρονος λιμενεργάτης τραυματίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο λιμάνι του Ηρακλείου κατά την διάρκεια εργασιών εκφόρτωσης Φ/Γ πλοίου το οποίο βρίσκεται πλαγιοδετημένο στον προβλήτα ΙΙΙ λιμένα Ηρακλείου. Ο τραυματίας διεκομίσθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για διενέργεια ιατρικών εξετάσεων. Προανάκριση διενεργείται από την το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου. cretapost.gr
www.makeleio.gr
Αλέξης Τσίπρας: Ένα 24ωρο χάους ο βασικός υπεύθυνος του χάους, απών
Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική τις προηγούμενες 24 ώρες, εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό «βασικό υπεύθυνο του χάους». «Ένα εικοσιτετράωρο χάους για τη χώρα και ταλαιπωρίας για τους πολίτες της και ο κ. Μητσοτάκης, ο βασικός υπεύθυνος ... Περισσότερα To άρθρο Αλέξης Τσίπρας: Ένα 24ωρο χάους ο βασικός υπεύθυνος του χάους, απών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αποκαΐδια έγινε μια σπάνια Lamborghini (φωτογραφίες)
Εντυπωσιακά... λίγα ήταν αυτά που απέμειναν από μια σπάνια Lamborghini Aventador SVJ 63, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε για ανεξήγητους μέχρι στιγμής λόγους.
iefimerida.gr
Πώς να προστατεύσετε τα φυτά στο μπαλκόνι από το χιόνι και τον παγετό
Τρόποι προστασίας των φυτών που έχετε στη βεράντα από το κρύοΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παναθηναϊκός: Η αντίδραση για Παβόν - Οι θέσεις που «καίνε» τους «πράσινους»
Παναθηναϊκός: Αντίδραση για τα σενάρια περί ενδιαφέροντος για τον Κριστιάν Παβόν υπήρξε από τους «πράσινους».Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δείτε σε εικόνες τι άφησε πίσω της η κακοκαιρία «Ελπίδα»
Αυτοκίνητα σκεπασμένα από το χιόνι, πολλά από αυτά εγκαταλελειμμένα στη μέση του δρόμου, δέντρα κομμένα από τη χιονοθύελλα στους δρόμους καθώς και οχήματα των δήμων και της Πυροσβεστικής....
www.zougla.gr
Αργεί η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην Αττική: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί - Χωρίς λεωφορεία και τρόλεϊ η Αθήνα
Με μεγάλη δυσκολία εξακολουθεί να γίνεται η κυκλοφορία στην Αττική μετά το χτύπημα της κακοκαιρίας «Ελπίς» -Κλειστές Αττική Οδός, Περιφερειακές Αιγάλεω και Υμηττού
www.protothema.gr
Ολυμπιακός: Δημοσιεύματα για Εράν Ζάχαβι
Μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα του μετεγγραφικού «παζαριού» και ο Ολυμπιακός φέρεται να ενδιαφέρεται για τον Εράν Ζάχαβι. Ο Εράν Ζάχαβι Ζάχαβι δεν θα παραμείνει στην Αϊντχόφεν μετά τη λήξη του συμβολαίου του τον Ιούνιο. Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα από την Ολλανδία και το Ισραήλ βάζουν το όνομα του διεθνή Ισραηλινού επιθετικού στο μετεγγραφικό στόχαστρο του ... Περισσότερα To άρθρο Ολυμπιακός: Δημοσιεύματα για Εράν Ζάχαβι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Ποια δρομολόγια καταργούνται – Πως θα λειτουργήσει ο προαστιακός
Ανακοίνωση με την οποία αναφέρει πως θα λειτουργήσει το σιδηροδρομικό δίκτυο σήμερα, Τρίτη, εξέδωσε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Ο προαστιακός ξεκινάει δρομολόγια αυτή την ώρα. Καταργούνται οι αμαξοστοιχίες IC 50 & 52  (Αθήνα – Θεσσαλονίκη), οι αμαξοστοιχίες IC 51 & 53 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα) καθώς και οι 884-885 (Αθήνα – Καλαμπάκα / Καλαμπάκα – Αθήνα). — TRAINOSE […]
www.makeleio.gr
ΟΠΑΠ Game Time ΜΠΑΣΚΕΤ:Ο Μιχάλης Αναστασάκης αναλύει την Euroleague!
Τι βλέπει ο πρωταθλητής της σφυροβολίας για τους εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ και του Ολυμπιακού.
iefimerida.gr
Κύπρος: Λευκή μαγεία σε Πλάτρες και Παλαιχώρι! Στους -6 αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία
Κύπρος: Δείτε τις εντυπωσιακές φωτογραφίεςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η επόμενη μέρα μετά την ιστορική χιονοκαταιγίδα στην Αθήνα Up’ο ψηλά
Η επόμενη μέρα που ξημέρωσε μετά την ιστορική χιονοκαταιγίδα της “Ελπίδας” είναι μια από τις ομορφότερες της ζωής των κατοίκων της Αθήνας. Οι εικόνες με βυθισμένο...
www.zougla.gr
Ο Γιάννης Μπουρούσης ρυμούλκησε ακινητοποιημένα αυτοκίνητα λόγω της κακοκαιρίας
Ο Γιάννης Μπουρούσης ήταν ένας από τους εθελοντές που έσπευσαν να βοηθήσουν τους εγκλωβισμένους ανθρώπους μετά το ξέσπασμα της κακοκαιρίας και να ρυμουλκήσει τα αυτοκίνητά τους προκειμένου να «ξεκολλήσουν» από το χιόνι
www.protothema.gr
Οινόη: Πλήρωσαν πούλμαν από την τσέπη τους οι επιβάτες του τρένου - «Μας λέγαν να χτυπήσουμε στα γύρω σπίτια για βοήθεια»
Τεράστια είναι η ταλαιπωρία για τους επιβάτες του τρένου που έχει εγκλωβιστεί στην Οινόη, η οποία ξεκίνησε στις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας. Οι άνθρωποι έμειναν για πολλές ώρες στην Οινόη, μέχρι κάποιοι από αυτούς να γυρίσουν με πούλμαν πίσω στην Αθήνα για να ξαναφύγουν για Θεσσαλονίκη όταν ανοίξει η γραμμή. Όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι ... Περισσότερα To άρθρο Οινόη: Πλήρωσαν πούλμαν από την τσέπη τους οι επιβάτες του τρένου - «Μας λέγαν να χτυπήσουμε στα γύρω σπίτια για βοήθεια» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ “ΑΡΙΣΤΟΙ” ΤΟΥ ΚΟΥΛΗ; ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ “ΒΟΜΒΑ” ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΝΔΩΝΗ: ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΣΕΞΙΣΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ!
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση στο Υπουργείο Πολιτισμού δημοσίευσε μέρος του μηνύματος που εστάλη στους εργαζομένους στο Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο χαρακτηρίζουν ως «απαράδεκτα σεξιστικού εικονογραφικού λόγου». Το καταληκτικό σχόλιο της ΕΑΚ για το θέμα έχει ως εξής: «Βέβαια σε ένα Υπουργείο που η Υπουργός του έχει γίνει viral από τις φωτογραφίες της με εμπλεκόμενους σε υποθέσεις βιασμών και σεξουαλικών σκανδάλων, τι άλλο να περιμένουμε…» Όπως αναφέρει […]
www.makeleio.gr
Η Ρούλα Ρέβη μάς υποδέχεται στο σαλόνι με την ομορφότερη θέα στη χιονισμένη πόλη
Πρωταγωνιστής το μεγάλο τζάκι, όπου η κόρη της ποζάρει σε στάση διαλογισμού.
www.protothema.gr
Πώς φτιάχνουμε κοτόπουλο βραστό και ζωμό για τις σούπες μας
Βήμα βήμα πώς να φτιάξετε τον πιο νόστιμο ζωμό κοτόπουλου για γευστικές και υγιεινές σούπες! Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο για το κρύο; 
www.protothema.gr
Ανήκεις σε αυτά τα ζώδια; Να περιμένεις επιστροφή πρώην με τον Ερμή ανάδρομο σε Υδροχόο και Αιγόκερω
Με τον ανάδρομο Ερμή, το παρελθόν θα έρθει να σου χτυπήσει την πόρταΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σασμός: Η Καλλιόπη με τον Μαθιό μεθοδεύουν τη φυγάδευση του Αστέρη μακριά από την Κρήτη
Συνταρακτικές οι εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο μετά τον θάνατο του Πετρή
www.protothema.gr
Επίδομα θέρμανσης: Ανοιχτή για νέες αιτήσεις η πλατφόρμα «myΘΕΡΜΑΝΣΗ»
 «myΘΕΡΜΑΝΣΗ»: Ανοίγει και πάλι η πλατφόρμα της AAΔΕ για την υποβολή αιτήσεων από πολίτες που πληρούν τα νέα διευρυμένα εισοδηματικά…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στα σπίτια τους οι παίκτες της ΑΕΚ μετά από 24 ώρες
Το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε την Ελλάδα δημιούργησε φοβερά προβλήματα, με την ΑΕΚ να αποτελεί ένα άκρως χαρακτηριστικό παράδειγμα, αφού η μισή ομάδα βίωσε μία απίστευτη ταλαιπωρία σε δύο μέτωπα
www.protothema.gr
Απίστευτο: Περισσότερα από 3.000 οχήματα και 3.500 άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί για ώρες στην Αττική Οδό
Στρατός, αστυνομία, πυροσβεστική, πολιτική προστασία συνεχίζουν τους απεγκλωβισμούς ανθρώπων και αυτοκινήτων από τους χιονισμένους δρόμους.
iefimerida.gr
Οδοιπορικό στα βόρεια προάστια που είχε χτυπήσει η κακοκαιρία «Μήδεια»
Ο φωτογραφικός φακός της «Ζούγκλας» έκανε οδοιπορικό στην περιοχή της Άνοιξης, της Δροσιάς, της Ροδόπολης και στης Σταμάτας, που είχαν πληγεί πέρυσι από...
www.zougla.gr
Λαμία: Ανακοίνωσε Σιμόν
Η Λαμία ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου δεξιού μπακ Νταβίντ Σιμόν.
gazzetta.gr
Ρεπορτάζ Newsbomb.gr: «Μείναμε 16 ώρες στο Μαρούσι χωρίς ρεύμα» - Νέες καταγγελίες από πολίτες
Η ηλεκτροδότηση σταδιακά αποκαθίσταται σε όλη την Αττική, ωστόσο η αγανάκτηση των πολιτών για τον ενεργειακό Γολγοθά συνεχίζεται.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πλεύρης: Αναβολή των εμβολιασμών και την Τετάρτη (26/1)
Την αναβολή των εμβολιασμών έναντι της covid-19 και την Τετάρτη (26/01/2022) ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr