Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Τι αποκάλυψε για την εμπειρία του ως πιλότος ιπτάμενου ασθενοφόρου

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αποκάλυψε τον αντίκτυπο που είχε πάνω του η ενασχόληση με στιγμές ζωής και θανάτου όταν εργάστηκε ως…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κορονοϊός: Ο EMA ενέκρινε το χάπι της Pfizer για την ΕΕ
Περισσότερα σε λίγο To άρθρο Κορονοϊός: Ο EMA ενέκρινε το χάπι της Pfizer για την ΕΕ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Φωτογραφία της χιονισμένης Αθήνας από το διάστημα – Τι κατέγραψε ο δορυφόρος Copernicus Sentinel-2
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία της χιονισμένης Αθήνας, που περιλαμβάνει και την Αττική Οδό, και…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Australian Open: Στις 10:30 το πρωί της Παρασκευής ο ημιτελικός του Τσιτσιπά με τον Μεντβέντεφ
Το πρωί της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) θα διεξαχθεί τελικά η μονομαχία του Στέφανου Τσιτσιπά με αντίπαλο τον...
www.zougla.gr
NBA: Αγαλμα του Κόμπι και της Τζιάνα στο σημείο της συντριβής (photos)
Ένα άγαλμα του αείμνηστου Κόμπι Μπράιαντ και της κόρης του Τζιάνα τοποθετήθηκε στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στο οποίο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αποκάλυψη - βόμβα της Καίτης Φίνου για καταγγελόμενο ηθοποιό: «Με πήρε τηλέφωνο και βογκούσε»
Mια αποκάλυψη - σοκ έκανε στο Πρωινό η Καίτη Φίνου για πασίγνωστο ηθοποιό το όνομα του οποίου εμπλέκεται στις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν τον χώρο του θεάτρου.
iefimerida.gr
Ρωσία: Ποια εισβολή στην Ουκρανία; Την ένταση οξύνει η παρουσία του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη
Δυτικές χώρες, αλλά και μέσα ενημέρωσης, όπως οι New York Times, αναφέρουν πως το τελευταίο διάστημα η Ρωσία έχει μετακινήσει στρατεύματα και εξοπλιστικά συστήματα κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ετοιμάζοντας – όπως υποστηρίζουν – ακόμη και εισβολή στην όμορη χώρα. Στον αντίποδα η Μόσχα μιλά για «δυτική υστερία» που «υποδαυλίζει» την ένταση με την ... Περισσότερα To άρθρο Ρωσία: Ποια εισβολή στην Ουκρανία; Την ένταση οξύνει η παρουσία του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ανοίγει τα φτερά της στo Λονδίνο και το Παρίσι η Ducati
Η Ducati γνώρισε μεγάλη άνθιση στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας το 2021 καθώς κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις της κατά 30%. Αυτό ήταν ένα...
www.zougla.gr
Κορονοϊός - ECDC: Οι λοιμώξεις από την Όμικρον είναι λιγότερο πιθανό να οδηγήσουν σε νοσηλεία ή ΜΕΘ
Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής δεδομένα σχετικά με τη συχνότητα παρατεταμένων συμπτωμάτων μετά την COVID-19 λόγω της ΌμικρονΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Οι γείτονες έγραψαν σημείωμα στην πολυκατοικία της Τραϊάνας Ανανία γιατί έκανε φασαρία -Και εκείνη απάντησε
Ξέσπασε η Τραϊάνα Ανανία στο Instagram με αφορμή ένα σημείωμα που της άφησε ένας γείτονάς της και στο οποίο την προειδοποιούσε πως την επόμενη φορά που θα κάνει φασαρία έως αργά τη νύχτα θα καλέσει την αστυνομία.
iefimerida.gr
Μαρουσάκης: Έρχεται νέα κακοκαιρία με πυκνές χιονοπτώσεις -Σε ποιες περιοχές της Αττικής μπορεί να χιονίσει
Ένα νέο, ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα φέρει και χιονοπτώσεις, αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο.
iefimerida.gr
Η σχέση των Ελλήνων με το Viber - Πόσες κλήσεις έγιναν, πόσα μηνύματα εστάλησαν το 2021
Στην Ελλάδα το Viber βρίσκεται σε πάνω από 90% των smartphones, κάτι που το καθιστά τη Νο 1 εφαρμογή συνομιλιών στη χώρα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Rakuten Viber, εταιρεία επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων και φωνής.
iefimerida.gr
Οι casual chic εμφανίσεις που ξεχωρίσαμε στους δρόμους του Παρισιού
Μας γεμίζουν ιδέες για τα look των επόμενων μηνών.
www.protothema.gr
Ένοπλη ληστεία σε περίπτερο στη Θεσσαλονίκη -Άρπαξε τα χρήματα από τον υπάλληλο και εξαφανίστηκε
Ληστεία σημειώθηκε, περίπου στις 2 μετά το μεσημέρι, σε περίπτερο στη Θεσσαλονίκη.
iefimerida.gr
Χατζηδάκης: Η ψηφιακή κάρτα εργασίας από όνειρο γίνεται πραγματικότητα -Toν Φεβρουάριο ξεκινάει η προεργασία
Τον Ιούνιο θα τεθεί σε εφαρμογή, λέει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
www.protothema.gr
Ξενοδοχείο δεν δέχθηκε ζευγάρι μέσα στο χιονιά γιατί είχε μαζί τον... σκύλο του!
Mια αδιανόητη καταγγελία κάνει τον γύρο του Διαδικτύου και αφορά ένα ξενοδοχείο, το οποίο άφησε 3 ανθρώπους να κοιμηθούν μέσα στο αυτοκίνητο με τόσο κρύο, επειδή είχαν μαζί τους σκύλο.
iefimerida.gr
Κορωνοϊός - ΕΜΑ: Ενέκρινε την υπό όρους χρήση του χαπιού Paxlovid της Pfizer
Το ανάλογο χάπι της Merck τελεί επίσης υπό εξέταση από τον ΕΜΑ
www.protothema.gr
Ο Τσιτσιπάς έτοιμος να κλείσει ραντεβού με τον τελικό!
Πολλά ειδικά στοιχήματα από το Pamestoixima.gr για τον ημιτελικό του Australian Open με τον Μεντβέντεφ.
iefimerida.gr
ΥΠΠΟ: 2.100.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τρία εμβληματικά έργα στην Καστοριά
Με 2.100.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδοτούνται έργα του ΥΠΠΟΑ στην Καστοριά.
iefimerida.gr
Κύπρος: Παραιτήθηκε ο υφυπουργός παρά τω Προέδρω Βασίλης Πάλμας
Την υποβολή της παραίτησής του από τη θέση του υφυπουργού παρά τω Προέδρω της Κύπρου, «για καθαρά προσωπικούς λόγους», ανακοίνωσε ο Βασίλης Πάλμας.
iefimerida.gr
Κατερίνα Καινούργιου: «Έναν μήνα παρακαλάω, να με εξοντώσουν θέλουν;»
Η παρουσιάστρια έκανε παράπονα για το κρύο που επικρατεί στο στούντιο
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Το πείραμα με το «έξυπνο» σπίτι για έγκαιρη διάγνωση του Αλτσχάιμερ -Τι καλούνται να κάνουν οι συμμετέχοντες
Μια σύγχρονη μονοκατοικία με εξοπλισμό που την καθιστά «έξυπνο σπίτι» χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μελέτης, με σκοπό την εύρεση νέων εργαλείων για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ.
iefimerida.gr
«Θα διεκδικήσω χρήματα για ψυχική οδύνη» -Απίστευτες ιστορίες οδηγών, ετοιμάζουν αγωγές κατά της Αττικής οδού
Σοκαριστικές είναι οι μαρτυρίες οδηγών στη iefimerida.gr σχετικά με την ταλαιπωρία που υπέστησαν μετά τον εγκλωβισμό τους στην Αττική οδό.
iefimerida.gr
Ασφάλιση: Το οικονομικό πρόγραμμα που μας καλύπτει εάν μας κλέψουν
Μια επίθεση στο ATM, το πορτοφόλι που έπεσε τυχαία κάπου και κάθε τέτοιο ανεπιθύμητο συμβάν θα διαταράξει την καθημερινότητά σας. Πώς μπορείτε να προστατευτείτε;
www.protothema.gr
Μετάλλαξη Omicron: Οι λοιμώξεις είναι λιγότερο πιθανό να οδηγήσουν σε νοσηλεία ή εισαγωγή σε ΜΕΘ
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων υποστηρίζει ότι παρά τη μεγάλη διασπορά, «τα ποσοστά νοσηλείας και η θνησιμότητα είναι χαμηλότερα» απ’ ότι σε προηγούμενα πανδημικά κύματα – Ποιοι θεωρούνται ευάλωτοι
www.protothema.gr
Oυκρανία: Αυτή την κύρωση φοβάται περισσότερο η Ρωσία – Ποια είναι η «πυρηνική επιλογή» της Δύσης
Από το πακέτο των άνευ προηγουμένου κυρώσεων που επισείει η Δύση για να αποτρέψει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να διατάξει εισβολή στην Ουκρανία, ένα συγκεκριμένο μέτρο είναι που φοβάται το Κρεμλίνο περισσότερο απ’ όλα: την εξαίρεση της Ρωσίας από το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα.
iefimerida.gr
ΜΜΜ: Προβλήματα σε 40 γραμμές λεωφορείων λόγω παγετού - Καθυστερήσεις στον ΗΣΑΠ
Πως λειτουργούν τα ΜΜΜ σήμερα - Ποιες γραμμές λεωφορείων παρουσιάζουν προβλήματα, δείτε τους πίνακες του ΟΑΣΑ Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μην αρχίζεις τη μουρμούρα: Μία κίνηση του Μηνά πυροδοτεί τη ζήλια της Βούλας
Απόψε, στις 20:00, στον Alpha
www.protothema.gr
Καταγγελία για απειλές με σουγιάδες σε ποδοσφαιριστές σ' αγώνα της ΕΠΣ Αθηνών
Ο  Μικρασιατικός κατήγγειλε προπηλακισμούς και απειλές με σουγιάδες στον ποδοσφαιρικό αγώνα με τον Α.Ο. Κηπούπολης για το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Αθηνών 
www.protothema.gr
Αστυνομικός παρέδωσε παραγγελία γιατί συνέλαβε τον ντελιβερά (vid)
Ο αστυνομικός της χρονιάς στη Νότια Ντακότα.
gazzetta.gr
To Spotify αφαίρεσε τον κατάλογο τραγουδιών του Νιλ Γιανγκ
Η υπηρεσία αναπαραγωγής μουσικής Spotify ανακοίνωσε ότι θα αφαιρέσει τον κατάλογο του Καναδο-Αμερικανού τραγουδιστή-τραγουδοποιού...
www.zougla.gr
Ντοκουμέντο: Όταν ο αείμνηστος Γιώργος Τράγκας διάβαζε ΜΑΚΕΛΕΙΟ (Εικόνες)
Ο φωτογράφος Γιώργος Οικονομίδης, μάς έστειλε δύο φωτογραφίες – ντοκουμέντο. Δύο φωτογραφίες που δείχνουν τον αείμνηστο Γιώργο Τράγκα να διαβάζει την εφημερίδα μας, να ενημερώνεται από το ΜΑΚΕΛΕΙΟ.  
www.makeleio.gr
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας: Εθελοντική αιμοδοσία στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο 
Την Κυριακή 30 Ιανουαρίου - Δείτε  τι χρειάζεται για να δώσετε αίμα 
www.protothema.gr
Συναγερμός στο Παγκράτι για διαρροή υγραερίου: Οι πρώτες εικόνες του Newsbomb.gr από το σημείο
Εκκενώθηκαν πολυκατοικίες - Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ολυμπιακός: Γκάρι Ροντρίγκες και Ονιεκούρου επέστρεψαν από το Κόπα Άφρικα
Στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό επέστρεψαν την Πέμπτη (27/1) οι Γκάρι Ροντρίγκεζ και Χένρι Ονιεκούρου που βρίσκοντα στο Κόπα Άφρικα με τις εθνικές τους ομάδες. Στη διάθεση του Πέδρο Μαρτίνς τέθηκαν ξανά οι Χένρι Ονιεκούρου και Γκάρι Ροντρίγκες που απουσίαζαν στο Κόπα Άφρικα το προηγούμενο διάστημα. Ο Ροντρίγκες μάλιστα γύρισε με δηλητήριαση και τέθηκε άμεσα ... Περισσότερα To άρθρο Ολυμπιακός: Γκάρι Ροντρίγκες και Ονιεκούρου επέστρεψαν από το Κόπα Άφρικα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δήμος Γλυφάδας: Αποζημιώσεις για ζημιές αυτοκινήτων λόγω πτώσης δέντρων
Τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που υπέστησαν ζημιές από πτώσεις δέντρων κατά τη διάρκεια του χιονιά που έπληξε την Αττική, θα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το Ευρωκοινοβούλιο στέλνει αντιπροσωπεία στην Ουκρανία
Αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου θα μεταβεί στην Ουκρανία την Κυριακή για να αξιολογήσει την κατάσταση στο ανατολικό σύνορο της ΕΕ.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε απόπειρα ανθρωποκτονίας από τον περασμένο Οκτώβριο, στα Διαβατά
Εικοσάχρονος Αφγανός τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο ομοεθνή του, σε περιοχή των Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη, τον περασμένο Οκτώβριο.
iefimerida.gr
Φωτογραφία της χιονισμένης Αθήνας από το διάστημα – Τι κατέγραψε ο ευρωπαϊκός δορυφόρος Copernicus Sentinel-2
Η Αθήνα από τη πρόσφατη και σφοδρή κακοκαιρία καλύφθηκε από χιόνια και η εικόνα που έρχεται από το διάστημα είναι ομολογουμένως εντυπωσιακή. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία της χιονισμένης Αθήνας, που περιλαμβάνει και την Αττική Οδό (επισυνάπτεται), και την οποία τράβηξε την Τρίτη 25 Ιανουαρίου ο ευρωπαϊκός δορυφόρος Copernicus Sentinel-2, ... Περισσότερα To άρθρο Φωτογραφία της χιονισμένης Αθήνας από το διάστημα – Τι κατέγραψε ο ευρωπαϊκός δορυφόρος Copernicus Sentinel-2 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πεκίνο: Νέο μερικό lockdown ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών -Εντοπίστηκαν 23 νέα κρούσματα σε αποστολές
Οι αρχές του Πεκίνου στην Κίνα περιόρισαν τις μετακινήσεις των κατοίκων σε περισσότερες περιοχές της κινεζικής πρωτεύουσας.
iefimerida.gr
Η Κυπριακή Δημοκρατία τιμά τα θύματα του Ολοκαυτώματος
Τα θύματα του Ολοκαυτώματος τιμά με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου...
www.zougla.gr
Το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτεί με 2.100.000 ευρώ έργα πολιτισμού στην Καστοριά
Τα έργα υλοποιούνται από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
www.protothema.gr
Το Spotify αφαιρεί τα τραγούδια του Νιλ Γιανγκ - Τεράστια η οικονομική απώλεια για τον τραγουδιστή
Ο Νιλ Γιανγκ είχε στείλει τελεσίγραφο στο Spotify κατηγορώντας την πλατφόρμα για «ψευδείς πληροφορίες» σχετικά με εμβόλια.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
H Moderna ξεκίνησε κλινικές δοκιμές εμβολίου για την Όμικρον σε ενήλικες
Κλινική δοκιμή εμβολίου ειδικά για την μετάλλαξη Όμικρον ξεκίνησε η Moderna, όπως ανακοίνωσε.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Τα χιόνια στην Αθήνα και την Αττική Οδό από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Copernicus
Δείτε τη φωτογραφία που τραβήχτηκε την Τρίτη κι έδωσε στη δημοσιότητα την Πέμπτη ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) 
www.protothema.gr
Oυκρανία: Η Ρωσία επιταχύνει την ανάπτυξη δυνάμεων στη μεθόριο, λένε δυτικές μυστικές υπηρεσίες
Η Ρωσία συνέχισε πρόσφατα την ανάπτυξη στρατευμάτων της στα σύνορα με την Ουκρανία με γοργούς ρυθμούς, σύμφωνα με δυτικές μυστικές υπηρεσίες.
iefimerida.gr
Δημοσκόπηση Abacus: Η εταιρεία απαντά στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ
Μια δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρεία Abacus και παρουσιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης, 26.01.2022, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha (σ.σ. δείτε εδώ όλα τα ευρήματα της έρευνας), άναψε… φωτιές στο πολιτικό σκηνικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε μέσα σε λίγα λεπτά και επιτέθηκε τόσο στον τηλεοπτικό σταθμό, όσο και στην εταιρεία και την κυβέρνηση, ενώ ακόμη ... Περισσότερα To άρθρο Δημοσκόπηση Abacus: Η εταιρεία απαντά στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία συνδικάτων για τον θάνατο του 60χρονου άστεγου από το κρύο
Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το δημαρχείο Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν μέλη εργατικών σωματείων, με αφορμή τον θάνατο ενός 60χρονου άστεγου, προχθές, στην πλατεία Αριστοτέλους.
iefimerida.gr