Πριν ρίξει το ελαιόλαδο στο τηγάνι το πασπάλισε με αλάτι – Μόλις δείτε το λόγο θα τρέξετε να το κάνετε

Τα τηγανητά είναι σίγουρα φαγητά απαγορευμένα για όσους κάνουν δίαιτα. Μήπως όμως θα πρέπει να σταματήσουμε ή τουλάχιστον να τα περιορίσουμε από τη διατροφή μας; Σίγουρα, αυτό είναι κάτι δύσκολο μιας και η ελληνική κουζίνα περιέχει πολλά τέτοια φαγητά. Το λάθος λοιπόν δεν είναι εξ ολοκλήρου στα τηγανητά φαγητά αλλά στο ελαιόλαδο. Φυσικά πέραν του […]
Read full article on: makeleio.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Από θρόμβωση κινδυνεύουν όσοι βλέπουν για ώρες τηλεόραση – Τι πρέπει να κάνουν
Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο θρόμβωσης βρίσκονται όσοι απολαμβάνουν binge watching τηλεοπτικές σειρές, δηλαδή να παρακολουθούν συνεχόμενα επεισόδια από κάποιο πρόγραμμα στην τηλεόραση, σύμφωνα με νέα βρετανική επιστημονική έρευνα. Συγκεκριμένα, η έρευνα έδειξε ότι η παρακολούθηση τηλεόρασης για περισσότερες από τέσσερις συνεχόμενες ώρες αυξάνει κατά 35% τον κίνδυνο εμφάνισης θρόμβωσης στο αίμα, σε σχέση με παρακολούθηση ... Περισσότερα To άρθρο Από θρόμβωση κινδυνεύουν όσοι βλέπουν για ώρες τηλεόραση – Τι πρέπει να κάνουν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
4 m
www.newsit.gr
Οι μεγάλες προκλήσεις για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους
Η αύξηση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων που σε επίπεδο έτους ανέρχεται στο 170% περίπου και η χθεσινή έκδοση δεκαετούς…Περισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Μαρουσάκης για κακοκαιρία Ελπίδα: Η επέλαση ξεκινά από την Παρασκευή με κρύο και χιονοπτώσεις
Την αλλαγή του καιρού με την κακοκαιρία Ελπίδα ανέλυσε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος ΜαρουσάκηςΠερισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Κατερίνα Ζαρίφη και Θεοχάρης Ιωαννίδης φιλιούνται με πάθος στο στόμα
Δείτε το βίντεο που ανέβασαν οι δύο τους στo Instagram
6 m
www.protothema.gr
Australian Open: Σπουδαίος Τσιτσιπάς - Υπέταξε και τον Μπάες (photos+video)
Australian Open: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 3-1 του Σεμπάστιαν Μπάες και προκρίθηκε στην 3ο γύρο του Αυστραλιανού Όπεν.Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Έρευνα: Περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από μικροβιακές λοιμώξεις παρά από AIDS ή ελονοσία
Το 2019 πέθαναν περίπου 1,27 εκατ. άνθρωποι από ανθεκτικές στα αντιβιοτικά μικροβιακές λοιμώξεις έναντι 860.000 από HIV/AIDS και 640.000 από ελονοσία - Οι επιστήμονες τονίζουν την ανάγκη να βρεθούν νέα φάρμακα και να γίνεται πιο συνετή χρήση των υπαρχόντων
8 m
www.protothema.gr
Τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης θανάτου της Ρουμάνας φωτογράφου
Ο θάνατος αποδόθηκε σε πνιγμό στην αρχή, αλλά πλέον οι αρχές εξετάζουν και άλλα σενάρια - Βίντεο ντοκουμέντο από το δωμάτιο που ειχε νοικιάσει - Τι λέει στο protothema.gr ο ταξιτζής που τη μετέφερε
9 m
www.protothema.gr
Η superstar έχασε 77 ολόκληρα κιλά - Η καυτή πόζα με μαγιό που θα σε κάνει να σαστίσεις (photos)
Η 40χρονη ηθοποιός έδειξε πώς ακριβώς είναι το σώμα της μετά την απώλεια 77 κιλών.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Υγραέριο στο αυτοκίνητο: Ποιες βλάβες μπορεί να σου βγάλει - Τι πρέπει να προσέξεις
Οι σταθερά υψηλές τιμές στα καύσιμα οδηγούν πολλούς ιδιοκτήτες στην τοποθέτηση συστήματος υγραερίου. Αξίζει τον κόπο; Τι βλάβες μπορεί να βγάλει και τι πρέπει να προσέξεις;
iefimerida.gr
Κτηνωδία στη Σίκινο: Δηλητηρίασαν 35 γάτες – Άλλες πέθαναν και άλλες αναζητούνται
Το νησί της Σικίνου πρωταγωνιστεί από χθες σε ένα έγκλημα δίχως λογική. Άρρωστα μυαλά σκόρπισαν φόλες, με αποτέλεσμα αρκετές γάτες να βρουν φρικτό και βασανιστικό θάνατο, ενώ κάποιες άλλες αναζητούνται. Οι εικόνες με τις νεκρές γάτες, προκάλεσαν σοκ στην φιλήσυχη τοπική κοινωνία της Σικίνου, η οποία σύμφωνα με κατοίκους δεν έχουν συναντήσει κάποια αντίστοιχη κτηνωδία. […]
www.makeleio.gr
Τηλεφώνημα για βόμβα στο Πρωτοδικείο Αθηνών
Συναγερμός στην ΕΛΑΣ μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στο Πρωτοδικείο Αθηνών Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συλλαλητήριο φοιτητών, μαθητών και εκπαιδευτικών - Θα κλείσει ο σταθμός Μετρό Πανεπιστήμιο
Πανεκπαιδευτική κινητοποίηση το μεσημέρι στην Αθήνα για την ασφαλή λειτουργία της εκπαίδευσης εν μέσω πανδημίαςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Σε κλοιό κατάληψης το 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου -Μαθητές έβαλαν λουκέτα [βίντεο]
Μπαρούτι εξακολουθεί να μυρίζει στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου, όπου νωρίς το πρωί μαθητές έκλεισαν τις πόρτες με λουκέτα για να προχωρήσουν σε κατάληψη.
iefimerida.gr
Σεμπάστιαν Μπάες – Στέφανος Τσιτσιπάς 1-3: «Σοβαρεύτηκε» και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Australian Open
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ζορίστηκε από τον Σεμπαστιαν Μπάες για δυο σετ. Όταν όμως “σοβαρεύτηκε”, ο Έλληνας πρωταθλητής καθάρισε την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Australian Open (3-1 σετ). Όταν έπαιξε με… ποιότητα, όλα έγιναν απλά. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκλεισε θέση για τον τρίτο γύρο του Australian Open μετά τη νίκη του επί του Σεμπάστιαν Μπάες ... Περισσότερα To άρθρο Σεμπάστιαν Μπάες – Στέφανος Τσιτσιπάς 1-3: «Σοβαρεύτηκε» και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Australian Open, Μπάεζ - Τσιτσιπάς 1-3: Μετά από «μαραθώνιο», στον 3ο γύρο ο Στέφανος - Δείτε βίντεο
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε και το εμπόδιο του σχετικά άπειρου Σεμπάστιαν Μπάεζ και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Australian Open, όπου θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Ντιμιτρόφ και Περ
www.protothema.gr
Κώστας Δόξας: Αφέθηκε ελεύθερος και υπέβαλε μήνυση στην πρώην σύζυγό του (video)
Κώστας Δόξας: «Η τέως σύζυγος προκάλεσε την καταδίωξή του τραγουδιστή γνωρίζοντας ότι το περιστατικό που καταγγέλει είναι ψευδές», αναφέρει ο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έβγαλαν... πίκρα οι Τούρκοι για τα Rafale: «Σόου για τα μεταχειρισμένα αεροσκάφη στην Ελλάδα»
Rafale: Με ειρωνικές αναφορές στην παρουσία ιερέων και με μειωτικούς χαρακτηρισμούς για τα έξι νέα μαχητικά που απέκτησε η Ελλάδα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Τα ιδιωτικά πάρτι σε γραφεία - ξενοδοχεία και οι νεαρές «πολυτελείας»
Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν οι διαδοχικές αποκαλύψεις για τα κυκλώματα μαστροπείας που εκτείνονται σε όλη τη χώρα -ακόμη και στην Κύπρο- μετά την υπόθεση...
www.zougla.gr
Ποιος κερδίζει στην κόντρα μεταξύ μιας Bugatti και ενός Rafale;
Αποτελούν δύο από τα κορυφαία δημιουργήματα του ανθρώπου για την γη και τον ουρανό.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από ανθεκτικές στα αντιβιοτικά λοιμώξεις παρά από AIDS ή ελονοσία
Οι θάνατοι ανθρώπων μέσα σε ένα έτος από βακτηριακές λοιμώξεις, ανθεκτικές στα αντιβιοτικά, ξεπέρασαν αυτούς από HIV/AIDS ή ελονοσία, καθώς το 2019 πέθαναν άμεσα περίπου 1,27 εκατομμύρια άνθρωποι από αυτές τις λοιμώξεις έναντι 860.000 από HIV/AIDS και 640.000 από ελονοσία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στο ιατρικό περιοδικό «The Lancet», τέτοιου είδους λοιμώξεις ... Περισσότερα To άρθρο Περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από ανθεκτικές στα αντιβιοτικά λοιμώξεις παρά από AIDS ή ελονοσία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κούλογλου: «Η διαγραφή του Κουρουμπλή μπορεί να δείξει τον δρόμο για Πολάκη»
«Η διαγραφή Κουρουμπλή μπορεί να δείξει τον δρόμο για τον Πολάκη», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιος Κούλογλου.
iefimerida.gr
Μαριάννα Κιμούλη: Η κόρη του Γιώργου Κιμούλη μιλάει για το κίνημα #metoo και την εμπλοκή του πατέρα της
Στην κοπή πίτας της θεατρικής παράστασης Παιχνίδια στη σοφίτα βρέθηκε η κάμερα του Ηappy Day και συνάντησε την κόρη του Γιώργου Κιμούλη, Mαριάννα.
iefimerida.gr
Κλείνει στις 11:00 ο σταθμός Μετρό «Πανεπιστήμιο» -Λόγω πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου
Κλειστός θα παραμείνει ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» από τις 11 το πρωί με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας.
iefimerida.gr
“Παλεύει για την ζωή της και…”: Απίστευτη αποκάλυψη για την Αθηνά Ωνάση!
Ποια η απαράδεκτη συμπεριφορά της Αθηνάς Ωνάση στο συνεργάτη της Αλέξη Μανθεάκη; Τι είχε κάνει; Έγινε η αποκάλυψη αρκετό καιρό μετά. Μετά από είκοσι χρόνια συνεργασίας με την οικογένεια διακόπτει κάθε επικοινωνία με την Αθηνά Ωνάση εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση. Ο λόγος για τον Αλέξη Μανθεάκη, ο οποίος αμέσως μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του, […]
www.makeleio.gr
Άκης Πετρετζίκης: Ο γιος του εισέβαλε στο γύρισμα -Ο μικρός Αχιλλέας στην κουζίνα
Την πιο όμορφη και δημιουργική περίοδο στην προσωπική τους ζωή βιώνουν τους τελευταίους μήνες ο Άκης Πετρετζίκης και η σύζυγός του, Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ.
iefimerida.gr
EUC: Σπουδές στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση ενισχύουν την ένταξη και την παράλληλη στήριξη
Παρακολούθησε τη διαδικτυακή παρουσίαση την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου στις 6μ.μ. και μάθε περισσότερα για τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών που…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Premia Properties: Η game changer real estate εταιρία στην Ελλάδα
Σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης έχει μπει η εισηγμένη στο ΧΑ εταιρία ακινήτων, Premia Properties του Ελληνοσουηδού επιχειρηματία Ηλία Γεωργιάδη η οποία ανεβάζει ψηλά τον πήχη στον τομέα του reale state αποτελώντας παράλληλα ένα από τα πιο επιτυχημένα turnaroundstories των τελευταίων ετών.
iefimerida.gr
Survivor: Έκαψε τη μπαντάνα ο Βαλάντης κι έφυγε χωρίς «αντίο» – Γλέντι στο twitter
Πρωτοφανείς στιγμές στο χθεσινό (19.01.2022) επεισόδιο του Survivor, με τον Βαλάντη τελικά να αποχωρεί, προκαλώντας πανηγυρισμούς στην ομάδα των Διασήμων. Μια από τις πιο αμφιλεγόμενες παρουσίες στο Survivor, ο Βαλάντης, αποχώρησε από τον Άγιο Δομίνικο, αφού το τηλεοπτικό κοινό αποφάσισε να τον διώξει από το νησί. Μέχρι να… φύγει, όμως, έγιναν πολλά και… πρωτοφανή. Αφενός, ... Περισσότερα To άρθρο Survivor: Έκαψε τη μπαντάνα ο Βαλάντης κι έφυγε χωρίς «αντίο» – Γλέντι στο twitter δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βόλος: Αυτή είναι η βασιλόπιτα που γίνεται viral με νεκροθάφτες, φέρετρα και το σήμα του κορονοϊού
Η βασιλόπιτα είναι εκ πρώτης όψεως ανατριχιαστική, αλλά κάποιοι την έκοψαν και έδειχναν να το απολαμβάνουν. Ο Βόλος έχει τις τελευταίες μέρες ακόμα ένα… viral θέμα συζήτησης… Η δουλειά τους είναι δύσκολη, όμως οι ίδιοι όπως φαίνεται έχουν πάθει ανοσία. Απόδειξη η βασιλόπιτα που έκοψαν πριν από λίγες μέρες, για τον ερχομό του 2022. Με ... Περισσότερα To άρθρο Βόλος: Αυτή είναι η βασιλόπιτα που γίνεται viral με νεκροθάφτες, φέρετρα και το σήμα του κορονοϊού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Λεωφορείο που θα μετέφερε μαθητές στην Πάτρα έπιασε φωτιά εν κινήσει!
Ο οδηγός κατάφερε να το ακινητοποιήσει άμεσα και να το εγκαταλείψει προτού καεί ολοσχερώς
www.protothema.gr
Τζόνι Βαϊσμίλερ: Ο άρχοντας της ζούγκλας και η ιστορία του
Σαν σήμερα στις 20 Ιανουαρίου 1984, έφυγε από τη ζωή ο Τζόνι Βαϊσμίλερ,ο οποίος κέρδισε παγκόσμια φήμη ως ηθοποιός, ενσαρκώνοντας...
www.zougla.gr
Australian Open – Μαρία Σάκκαρη: Ξημερώματα Παρασκευής κόντρα στην Βερόνικα Κουντερμέτοβα
Γνωστή έγινε η ώρα του αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη με την Βερόνικα Κουντερμέτοβα, για τον τρίτο γύρο του Australian Open. Η “μάχη” της Μαρίας Σάκκαρη με την Βερόνικα Κουντερμέτοβα για την φάση των 32 του Australian Open θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Παρασκευής (21/1). Η Σάκκαρη (Νο. 8 στην παγκόσμια κατάταξη) θα παλέψει για την ... Περισσότερα To άρθρο Australian Open – Μαρία Σάκκαρη: Ξημερώματα Παρασκευής κόντρα στην Βερόνικα Κουντερμέτοβα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σαουδική Αραβία: Γέννησε πέντε ζευγάρια διδύμων με φυσιολογικό τοκετό
Μία 34χρονη γυναίκα έφερε στον κόσμο πέντε ζευγάρια διδύμων, στις 12 Ιανουαρίου, και μάλιστα με φυσιολογικό τοκετό, στη Σαουδική Αραβία, με την είδηση να προκαλεί αίσθηση. Η ασυνήθιστη γέννα έλαβε χώρα στο νοσοκομείο King Salman Armed Forces στην πόλη Ταμπούκ. Σύμφωνα με τους γιατρούς, το βάρος των νεογέννητων κυμαινόταν από 950 μέχρι 1.100 γραμμάρια, όπως […]
www.makeleio.gr
Εκεννώνεται το Ειρηνοδικείο Αθηνών -Μετά από τηλεφώνημα για βόμβα [εικόνες]
Συναγερμός σήμανε στο Ειρηνοδικείο έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα.
iefimerida.gr
Παίκτρια με παρατσούκλι «σεξουάλα» πήγε στο Ρουκ Ζουκ και θέλει να βρει «γκομενάκι»
Η Ζέτα Μακρυπούλια προσπάθησε να κάνει προξενιό στην Έλενα με δύο άντρες της παραγωγής, χωρίς ωστόσο να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα
www.protothema.gr
Έρευνα: Κινδυνεύουν από θρόμβωση όσοι βλέπουν πολύ τηλεόραση
Νέα βρετανική επιστημονική έρευνα βρήκε ότι η παρακολούθηση τηλεόρασης για περισσότερες από τέσσερις συνεχόμενες ώρες σχετίζεται με 35% μεγαλύτερο κίνδυνο θρόμβων στο αίμα
www.protothema.gr
Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα; Ένας επιστήμονας τεκμηριώνει την απάντηση και λύνει οριστικά το γρίφο
Το γεγονός ότι εξακολουθεί να διατυπώνεται το ερώτημα αποδεικνύει πως πολλοί άνθρωποι δεν διδάχθηκαν ποτέ την θεωρία της εξέλιξης ή απλώς δεν την πιστεύουν». Το αυγό. Τελεία και παύλα. Όπως επισημαίνει ο γενετιστής Τζ. Π. Σ. Χόλντεϊν (1892-1964), «το ερώτημα που τίθεται συχνότερα είναι “η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα;”. Με […]
www.makeleio.gr
Η καλαντήρα, οι βεγγέρες, οι μάντρες, στον κατάλογο Αυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς -Τι σηματοδοτούν [εικόνες]
Παραδοσιακές τεχνικές και τελετουργίες της νησιωτικής Ελλάδας εγγράφονται στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας
iefimerida.gr
Πάτρα: Παραλίγο τραγωδία από σύγκρουση οχημάτων (photos)
Πάτρα: Σοκαριστικό τροχαίο στο κέντρο της πόληςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θυμηθείτε θα γίνουν ατυχήματα στην παραλιακή λεωφόρο στο Τροκαντερό
Η μελέτη με τις διαπλατύνσεις που έγιναν στην παραλιακή λεωφόρο στο ύψος του Τροκαντερό θεωρούνται καλές. Οι κριτικές από τους...
www.zougla.gr
Ολυμπιακός: «Σαφάρι» για επιθετικό - Όνομα-έκπληξη στη λίστα (photos+video)
Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» σκανάρουν την αγορά προκειμένου να βρεθεί ο κατάλληλος επιθετικός για την ομάδα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το αφιέρωμα της Στέγης στον Γιαννούλη Χαλεπά: «Τον Ροντέν της Ελλάδας»
Η ζωή και το έργο του γλύπτη Γιανούλη Χαλεπά γίνονται σύγχρονη μουσική τραγωδία στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
iefimerida.gr
Μακριά μαλλιά, σαμπάνιες και ναρκωτικά: Το πρώτο βίντεο κλιπ στην καριέρα του Βαλάντη είναι το απόλυτο χάος
Όταν κυκλοφόρισε το «Σε Ζητώ Στα Σινεμά», ο Χρυσοβαλάντης Αυγενικός δεν θύμιζε σε τίποτα τον παίκτη του Survivor
www.protothema.gr
Φόνσου κατά Μαλέσκου: «Δεν έχουν δικαίωμα τέτοια κορίτσια να μιλάνε για ανθρώπους σαν τον Χαλκιά»
Η ηθοποιός εξήγησε γιατί δεν την βλέπουμε σε τηλεοπτικές σειρές
www.protothema.gr
Κορωνοϊός: Τι προβλέπεται για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που νοσούν -Τα 5 «SOS» της νέας ρύθμισης
Στο πλαίσιο για τις άδειες που θα ισχύει για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που νοσούν από κορωνοϊό κατέληξε το υπουργείο Εργασίας.
iefimerida.gr
Χαλκίδα: Μετέφερε με το αυτοκίνητο ναρκωτικά αξίας άνω των 60.000 ευρώ
Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης, αστυνομικοί της Ασφάλειας Χαλκίδας, εντόπισαν άτομο Ελληνικής καταγωγής, να μεταφέρει μεγάλη ποσότητα ηρωίνης λίγο πριν την Θήβα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες η ποσότητα ανερχόταν περί τα 5 κιλά, τα οποία είχε τοποθετημένα ο άνδρας στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, τα οποία είχε προμηθευτεί από το Μενίδι. Οι άνδρες […]
www.makeleio.gr
Εισβολή στο Καπιτώλιο: Ήττα για Ντόναλντ Τραμπ – Στην επιτροπή αρχεία του Λευκού Οίκου
Όλες οι επικοινωνίες και οι επαφές του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021 θα παραδοθούν στην ειδική εξεταστική επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου των ΗΠΑ. Σημειώνεται πως η ειδική επιτροπή διενεργεί έρευνα για τον ρόλο του πρώην πρόεδρου των ΗΠΑ στην ... Περισσότερα To άρθρο Εισβολή στο Καπιτώλιο: Ήττα για Ντόναλντ Τραμπ – Στην επιτροπή αρχεία του Λευκού Οίκου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr