Πρόταση γάμου στο Big Brother - Τι απάντησε η Ανχελίτα στον Παναγιώτη - Δείτε βίντεο

Το επίσημο ζευγάρι του ριάλιτι εγκλεισμού δε σταματά να δείχνει στους τηλεθεατές πόσο ερωτευμένο  είναι με τον Παναγιώτη να επιχειρεί να «δέσει» αυτή τη σχέση
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Ιταλία: 19χρονη φοιτήτρια θύμα βιασμού με την χρήση συνθετικού ναρκωτικού
Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η καταγγελία δεκαεννιάχρονης Αμερικανίδας φοιτήτριας, η οποία αποκάλυψε στις αστυνομικές αρχές ότι έπεσε θύμα βιασμού,…Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Λύκοι... πολιορκούν σπίτι στο Νεοχώρι Ημαθίας - Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής αγέλες λύκων αναζητούν σχεδόν καθημερινά τροφή κοντά σε σπίτια στον κάμπο της Ημαθίας
www.protothema.gr
Wolt: Αναστέλλει προληπτικά παραγγελειοληψία και παραδόσεις, λόγω κακοκαιρίας
H Wolt ανακοίνωσε σήμερα, ότι λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίς» που αναμένεται εντός των επόμενων ωρών, η παραγγελειοληψία και οι παραδόσεις θα αναστέλλονται προληπτικά κατά τόπους και για χρονικά διαστήματα που επικρατούν αντίξοες καιρικές συνθήκες, για την προστασία των συνεργατών διανομέων. «Για τη Wolt, η υγεία και η ασφάλεια των συνεργατών διανομέων είναι υψίστης σημασίας» σημειώνεται […]
www.makeleio.gr
ΗΠΑ: Σύλληψη Τεξανής που υποχρέωνε την 11χρονη κόρη της να ζει με το πτώμα του πατέρα της
Μια γυναίκα συνελήφθη την Τρίτη σε ένα μικρό χωριό στο βόρειο Τέξας, αφότου η αστυνομία ανακάλυψε πως υποχρέωνε εδώ και πολλές εβδομάδες...
www.zougla.gr
ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΙΣ 22:00 ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ – ΣΟΚ !! Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΥ ΡΙΟΥ !! ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ… ΤΗΣ ΒΙΚΥΣ ΒΑΡΑΣΙΑ…
Ετοιμαστείτε. Και οπλιστείτε με ψυχραιμία. Θα είναι για πολύ γερά νεύρα… Τι συναισθήματα είναι αυτά, Θεέ μου… Πηγή
www.makeleio.gr
Κορονοϊός - Ολλανδία: Νέο ρεκόρ κρουσμάτων το προηγούμενο 24ωρο
Κορονοϊός: Η Ολλανδία ανακοίνωσε πως τα νέα κρούσματα κορονοϊού που επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο είναι 57.549, αριθμός ρεκόρ, σύμφωνα με…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η «Ελπίς» έφτασε στη Ξάνθη: Το χιόνι σκέπασε δρόμους και οχήματα
Η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε σημεία όπου επικρατούν συνθήκες έντονης χιονόπτωσης
www.protothema.gr
Νέα νίκη για τη Νόριτς, 3-0 την Γουότφορντ
Η επιχείρηση... σωτηρία για την Νόριτς εξελίσσεται άκρως ικανοποιητικά. Η ομάδα των Χρήστου Τζόλη και Δημήτρη Γιαννούλη, που απόψε έμειναν στον πάγκο...
www.zougla.gr
Σάλος στην Ρώμη - Θύμα βιασμού δεκαεννιάχρονη Αμερικανίδα με την χρήση συνθετικού ναρκωτικού
Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η καταγγελία δεκαεννιάχρονης Αμερικανίδας φοιτήτριας, η οποία αποκάλυψε στις αστυνομικές αρχές ότι έπεσε θύμα βιασμού, στην ιστορική περιοχή Τεστάτσιο, της ιταλικής πρωτεύουσας, Ρώμης. «Ξέρω μόνον ότι ξύπνησα με έναν άγνωστο να βρίσκεται επάνω μου. Επί ώρες, με είχε καθηλωμένη στο κρεβάτι, χωρίς να μπορώ να κουνηθώ» δήλωσε το θύμα, στην ... Περισσότερα To άρθρο Σάλος στην Ρώμη - Θύμα βιασμού δεκαεννιάχρονη Αμερικανίδα με την χρήση συνθετικού ναρκωτικού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δείτε τα απιστευτα εκχιονιστικά της Αττικής...
Η Περιφέρεια Αττικής έχει διαθέσιμους πάνω από 2.500 τόνους αλατιού οι οποίοι έχουν ήδη διανεμηθεί σε 10 επιλεγμένα σημεία.
www.protothema.gr
Ουκρανία: Η Ρωσία απειλεί τις ΗΠΑ -«Αν μας αγνοήσετε θα έχετε τις πλέον σοβαρές συνέπειες»
«Η περαιτέρω αγνόηση των νόμιμων ανησυχιών της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα έχει τις πλέον σοβαρές συνέπειες», τονίζει η Μόσχα μετά τη συνάντηση Λαβρόφ-Μπλίνκεν.
iefimerida.gr
Super League: Αμφίρροπες αναμετρήσεις στην 19η αγωνιστική
Το 2022 δεν έχει μπει καθόλου καλά για Ολυμπιακό και Άρη μιας και οι δυο ομάδες δεν έχουν καταφέρει σε τρία επίσημα παιχνίδια – για πρωτάθλημα και κύπελλο...
www.zougla.gr
Ρώμη: Θύμα βιασμού 19χρονη Αμερικανίδα φοιτήτρια -«Επί ώρες με είχε καθηλωμένη, δεν μπορούσα να κουνηθώ»
Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η καταγγελία δεκαεννιάχρονης Αμερικανίδας φοιτήτριας ότι έπεσε θύμα βιασμού.
iefimerida.gr
Βαθμολογία Euroleague: Στη 17η θέση ο Παναθηναϊκός – «Έριξε» τέταρτο τον Ολυμπιακό η Αρμάνι Μιλάνο
Η Αρμάνι Μιλάνο πέτυχε τη νίκη της 22ης αγωνιστικής με το 67-57 στην έδρα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και άφησε πίσω της τον Ολυμπιακό στην 4η θέση της κατάταξης στη Euroleague. Η ιταλική ομάδα “στραγγάλισε” τους Ρώσους του Δημήτρη Ιτούδη με την άμυνά της και με τους Χολ και Ντάνιελς να έχουν από 13 πόντους έκαστος, ... Περισσότερα To άρθρο Βαθμολογία Euroleague: Στη 17η θέση ο Παναθηναϊκός – «Έριξε» τέταρτο τον Ολυμπιακό η Αρμάνι Μιλάνο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αδιανόητη δήλωση Λιάγκα για Έλληνα επιχειρηματία: «Τον πλήρωνε για να σπάει πλάκα, τον έδεναν σαν σκύλο»
Μία απίστευτη εμπειρία του με Έλληνα επιχειρηματία που πλήρωνε έναν άνδρα για να σπάει πλάκα μαζί του, εξιστόρισε ο Γιώργος Λιάγκας. Μόνο ως απίστευτο μπορεί να χαρακτηριστικό το περιστατικό που εξιστόρησε ο Γιώργος Λιάγκας, την Παρασκευή στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Εκεί λοιπόν καλεσμένος ήταν ο Ορέστης Τζιόβας, όπου μεταξύ άλλων συζητήθηκε και το θέμα του βιασμού […]
www.makeleio.gr
ΗΠΑ και ΕΕ αισιοδοξούν για λύση στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν -Τι είπαν Μπλίνκεν με Λαβρόφ
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι συζήτησε σήμερα (21/1) για το Ιράν με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ.
iefimerida.gr
Ιταλία: Δεκαεννιάχρονη Αμερικανίδα θύμα βιασμού στην Ρώμη με την χρήση συνθετικού ναρκωτικού
«Ξέρω μόνον ότι ξύπνησα με έναν άγνωστο να βρίσκεται επάνω μου. Επί ώρες, με είχε καθηλωμένη στο κρεβάτι, χωρίς να μπορώ να κουνηθώ» δήλωσε το θύμα, στην ιταλική εφημερίδα Il Messaggero
www.protothema.gr
Δικαστήριο της Σρι Λάνκα καταδίκασε 3 Ρώσους επιστήμονες -Πρόστιμο 12.890 ευρώ στον καθένα
Δικαστήριο της Σρι Λάνκα καταδίκασε τρεις Ρώσους επιστήμονες, επιβάλλοντας πρόστιμο 2.885.000 ρουπίων (12.890 ευρώ) στον καθένα.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες έφερε η «Ελπίδα»
Χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια στα ορεινά έφερε στη Βόρεια Ελλάδα η κακοκαιρία “Ελπίδα” χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα...
www.zougla.gr
Νεοχώρι Ημαθίας: Λύκοι πολιορκούν σπίτι στο χωριό
Είναι πια σαφές ακόμα και για τους… πλέον δύσπιστους, ότι οι αγέλες λύκων έχουν όχι απλώς εμφανιστεί, αλλά σχεδόν καθημερινά κάνουν την εμφάνισή τους στον κάμπο της Ημαθίας. Αυτό που προκαλεί όμως ιδιαίτερη έκπληξη είναι πως τα άγρια ζώα δεν διστάζουν πλέον να μπουν και μέσα στα χωριά, φτάνοντας μέχρι τις αυλές των σπιτιών. Όπως ... Περισσότερα To άρθρο Νεοχώρι Ημαθίας: Λύκοι πολιορκούν σπίτι στο χωριό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Ιρλανδία αίρει σχεδόν όλους τους περιορισμούς κατά της Covid-19
Η Ιρλανδία θα άρει αύριο σχεδόν όλους του περιορισμούς που είχε επιβάλει κατά της COVID-19, καθώς κατάφερε να εξέλθει της…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Νεοχώρι Ημαθίας: Απίστευτο βίντεο – Λύκοι πολιορκούν σπίτι στο χωριό!
Έχει γίνει κατανοητό ακόμα και στους πλέον δύσπιστους, ότι αγέλες λύκων έχουν όχι απλώς εμφανιστεί, αλλά επιδρομούν σχεδόν καθημερινά στον κάμπο της Ημαθίας. Αυτό που προκαλεί όμως ιδιαίτερη έκπληξη είναι πως τα σαρκοφάγα άγρια ζώα, δεν διστάζουν πλέον να μπουν και μέσα στα χωριά, φτάνοντας μέχρι τις αυλές των σπιτιών. Δείτε το παρακάτω βίντεο όπου […]
1 h
www.makeleio.gr
“6 RAFALE ΠΕΤΑΞΑΝΕ…..Γ@ΜΙΕΣΑ@ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ” – ΧΑΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
Απλά δείτε το βίντεο:
1 h
www.makeleio.gr
ΟΧΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ !! ΠΟΤΕ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ ΑΥΤΟ ;;
Και το έλεγα. Να δεις ότι θα μου στείλουν και τιμολόγιο. Να ‘το ! Επικοινώνησα με το νομικό τμήμα των καναλιών και τους δικηγόρους του Νίκου Ευαγγελάτου, της Ιωάννας Μάνδρου και της Σίας Κοσιώνη. Τους ξεκαθάρισα ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια συμφωνία. Μου απάντησαν ότι είναι τόσο φανερό ότι τους πληρώνω για αυτά που λένε […]
1 h
www.makeleio.gr
Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος πήγε να βγάλει από φυλακή 3.500 τζιχαντιστές -Σκοτώθηκαν 39, απέτυχε η προσπάθεια
Μαχητές του Ισλαμικού Κράτους επιτέθηκαν σε φυλακή στη Συρία που διοικείται από Κούρδους σε μια προσπάθεια να απελευθερώσουν τρόφιμους τζιχαντιστές.
1 h
iefimerida.gr
Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Αρμίνια Μπίλεφελντ 0-2: Bαθμολογική «ανάσα» με βασικό Βασιλειάδη
H Αρμίνια Μπίλεφελντ επικράτησε με 2-0 της Άιντραχτ στη Φρανκφούρτη και απομακρύνθηκε δυο βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού.
1 h
gazzetta.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Ξεκίνησε με χιόνια στη Β. Ελλάδα - Πότε θα χτυπήσει την Αττική
Τα πρώτα χιόνια έχουν πέσει, η κακοκαιρία «Ελπίς» κάνει σταδιακά την εμφάνισή της και από τη Δευτέρα αναμένεται να κάνουν ακόμα περισσότερο αισθητή τη παρουσία της.
1 h
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Στα «λευκά» η Ξάνθη με πυκνή χιονόπτωση
Η κακοκαιρία «Ελπίς» έφερε ήδη χιόνια στην Ξάνθη, με την ορεινή ζώνη να ντύνεται στα λευκά το απόγευμα της Παρασκευής, ενώ τα χιόνια έφτασαν και στην πόλη το βράδυ της ίδιας ημέρας. Μια σειρά από οικισμούς, όπως ο Εχίνος, ο Κένταυρος, το Προσήλιο, η Πάχνη αλλά και η περιοχή της Σταυρούπολης ντύθηκαν στα λευκά μέσα ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία «Ελπίς»: Στα «λευκά» η Ξάνθη με πυκνή χιονόπτωση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
1 h
www.newsit.gr
Προειδοποίηση Σολτς σε Μόσχα: «Υψηλό κόστος σε μια στρατιωτική ενέργεια»
Προειδοποιήσεις προς τη Μόσχα για το ενδεχόμενο επίθεσης στην Ουκρανία απηύθυνε ο Καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, λέγοντας πως «εάν…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Η Ολλανδία ανακοίνωσε νέο ρεκόρ με 57.549 κρούσματα σε ένα 24ωρο
Στα νοσοκομεία της χώρας βρίσκονται 1.108 ασθενείς με Covid-19, εκ των οποίων 287 νοσηλεύονται σε ΜΕΘ
1 h
www.protothema.gr
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Χάντμπολ: Προχωρούν τα φαβορί στο δρόμο για τα ημιτελικά (vids)
Πώς εξελίσσονται οι δύο όμιλοι του Main Round στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα χάντμπολ ανδρών
1 h
gazzetta.gr
Υεμένη: Οκτώ χρόνια πολέμου χωρίς ορατό τέλος
Η Υεμένη, η φτωχότερη χώρα του Κόλπου, έχει βυθιστεί σε έναν πόλεμο από το 2014 μεταξύ των φιλοκυβερνητικών δυνάμεων και…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Αλέξανδρος Κοψιάλης: Οι Αντετοκούνμπο τον «έκοψαν» από το διαγωνισμό και αποθεώνονται στα social media
Τα αδέρφια Αντετοκούνπο αποφάσισαν να “κόψουν” από το διαγωνισμό τους στα social media, τον Αλέξανδρο Κοψιάλη και γνωρίζουν την αποθέωση από τον κόσμο στο twitter. Ο γνωστός influencer και youtuber βρέθηκε στο “στόχαστρο” των social media, μετά από μία ανάρτησή του για το θέμα του βιασμού της Γεωργίας Μπίκα στη Θεσσαλονίκη και το χάσταγκ #cancel_kopsialis δεν άργησε […]
1 h
www.makeleio.gr
Η Αταλάντα διώχνει τον Γιόσιπ Ίλισιτς πριν τον Ολυμπιακό λόγω κατάθλιψης
Ο Γιόσιπ Ίλισιτς έχει ήδη πίσω του μία μεγάλη καριέρα στη Serie A με πάνω από 300 συμμετοχές στο ιταλικό πρωτάθλημα, ενώ και στην Αταλάντα αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές τα τεςλευταία χρόνια. Λίγες μόνο εβδομάδες πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα play off του Europa League όμως, η ιταλική ομάδα φέρεται να τον έχει ... Περισσότερα To άρθρο Η Αταλάντα διώχνει τον Γιόσιπ Ίλισιτς πριν τον Ολυμπιακό λόγω κατάθλιψης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
1 h
www.newsit.gr
Όλη η Δράμα περιμένει τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο για τα γυρίσματα της νέας Χολιγουντιανής ταινίας
Τις λεπτομέρειες της νέας Χολιγουντιανής παραγωγής που αναμένεται να ξεκινήσει πολύ σύντομα στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, με τη συμμετοχή του μεγάλου κινηματογραφικού αστέρα που ακούει στο όνομα Ρόμπερτ Ντε Νίρο, αποκάλυψε μιλώντας στο GRTimes o δήμαρχος Παρανεστίου, Αναστάσιος Καγιάογλου. «Πράγματι υπάρχει μια εταιρεία παραγωγής, η οποία αφού έχει πάρει τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Πολιτισμού, ... Περισσότερα To άρθρο Όλη η Δράμα περιμένει τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο για τα γυρίσματα της νέας Χολιγουντιανής ταινίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
1 h
www.newsit.gr
Ολλανδία: Αριθμός-ρεκόρ στα νέα κρούσματα κορωνοϊού -Κοντά στις 60.000 το τελευταίο 24ωρο
Η Ολλανδία ανακοίνωσε σήμερα πως τα νέα κρούσματα κορωνοϊού που επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο είναι 57.549.
1 h
iefimerida.gr
Βοτανικός: Ψηφίστηκε από αρμόδια επιτροπή η τροπολογία - Τι αναφέρει για την ανανέωση μετά τα 49 έτη
Η τροπολογία που είχε προαναγγείλει η Κυβέρνηση για επέκταση του χρονικού διαστήματος (από 15 έτη σε 49) που θα λαμβάνει…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Ρέθυμνο: 25χρονη δέχτηκε πρόταση για πριβέ πάρτι από άγνωστο
Η πρόσκληση σε «πριβέ πάρτυ» φαίνεται πως αποτελεί εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα  την μέθοδο αγνώστων ανδρών για να «ψαρέψουν»…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Γερμανία: «Χρυσό» διπλό η Αρμίνια στην Φρανκφούρτη, 2-0 την Άιντραχτ
Μετά από 2 σερί ισοπαλίες, η τελευταία με την ουραγό Γκόιτερ Φιρτ, η Αρμίνια Μπίλεφελντ επέστρεψε στις νίκες. Με το τεράστιο «διπλό» που πέτυχε στην Φρανκφούρτη...
1 h
www.zougla.gr
«Διπλό»… ανάσα για την Αρμίνια - Tα γκολ σε Premier League, Serie A, Bundesliga, LaLiga
Δείτε όλα τα γκολ από τις αναμετρήσεις σε Premier League, Serie A, Bundesliga και LaLiga.Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Αυτή είναι η πιο καυτή φωτογραφία της Kendall Jenner στα χιόνια
Η Kendall Jenner είναι ένα πολύ γενναίο κορίτσι αφού τόλμησε να φορέσει ένα μικροσκοπικό μπικίνι, γυαλιά ηλίου και γούνινες μπότες...
1 h
www.zougla.gr
Μαρία Τζομπανάκη: Βγήκα δημόσια και είπα ένα τραγούδι για να κοινοποιήσω στον κόσμο ότι χωρίσαμε
Όσα είπε η Μαρία Τζομπανάκη σε συνέντευξή της. Στο Ενώπιος Ενωπίω με τον Νίκο Χατζηνικολάου ήταν καλεσμένη η Μαρία Τζομπανάκη. Η δημοφιλής ηθοποιός μεταξύ άλλων έκανε αναφορά και στην απόφαση που πήρε με τον πρώην σύζυγός της, Ντίνο Αυγουστίδη, να χωρίσουν. «Παίζει ρόλο η εμπειρία κι η ανατροφή μας. Εγώ είχα μια αυστηρή ανατροφή της ... Περισσότερα To άρθρο Μαρία Τζομπανάκη: Βγήκα δημόσια και είπα ένα τραγούδι για να κοινοποιήσω στον κόσμο ότι χωρίσαμε δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
1 h
www.newsit.gr
Καλλιάνος: Περιμένουμε προβλήματα στην Αθήνα από τα χιόνια Δευτέρα και Τρίτη
Χιονοπτώσεις ακόμη και σε παραθαλάσσιες περιοχές - Πού θα δείξει ο υδράργυρος -20 βαθμούς
1 h
www.protothema.gr
Βανδή: Η συγκίνησή της και η εξομολόγηση για τον έρωτα: «Θέλω να κάνω αυτή την αποκάλυψη...»
Ένα τραγούδι ακόμα: Μια συγκλονιστική στιγμή παρακολουθήσαμε το βράδυ της Παρασκευής (21-01) στην εκπομπή του Γιώργου Θεοφάνους με τη Δέσποινα…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Ουκρανία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για την «άνευ προηγουμένου» βοήθεια
Ουκρανία: Κρίσιμες διαβουλεύσεις - Όλα κρέμονται σε μια κλωστή. Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Πλάθιντο Ντομίνγκο: Διαψεύδει τις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης
Δύο χρόνια αφότου κατηγορήθηκε για «ανάρμοστη συμπεριφορά» ο Πλάθιντο Ντομίνγκο διαψεύδει τις καταγγελίες και «λυπάται» που δεν μίλησε νωρίτεραΠερισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Έπεσαν οι πρώτες νιφάδες χιονιού στη Θεσσαλονίκη (vid)
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Ελαφρά χιονόπτωση παρατηρείται αυτή την ώρα, σε αρκετές περιοχές της Θεσσαλονίκης. Το φαινόμενο είναι εντονότερο στις ορεινές περιοχές του…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr