Πως θα είναι τα αυτόνομα ταξί στο μέλλον;

Η αυτοκινητοβιομηχανία προχωρά με γοργούς ρυθμούς σχεδόν σε κάθε τομέα φέρνοντας όλο και πιο κοντά νέες μορφές κινητικότητας.

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Ολλανδία: Λαθρεπιβάτης ταξίδεψε σε καταπακτή τροχών αεροπλάνου
Ζωντανός εντοπίστηκε ένας λαθρεπιβάτης ο οποίος κατάφερε να κρυφτεί σε καταπακτή αεροπλάνου από τη Νότια Αφρική μέχρι την Ολλανδία. Ο άνδρας εντοπίστηκε μέσα σε καταπακτή των τροχών κάτω από το μπροστινό μέρος ενός αεροσκάφους μεταφοράς εμπορευμάτων, το οποίο έφτασε σήμερα στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ, ανακοίνωσε η ολλανδική στρατιωτική αστυνομία. Ο άνδρας είναι σε σχετικά ... Περισσότερα To άρθρο Ολλανδία: Λαθρεπιβάτης ταξίδεψε σε καταπακτή τροχών αεροπλάνου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
Η απίστευτη αποκάλυψη του Τζώνη Καλημέρη για τα «Εγκλήματα» και τους «Απαράδεκτους»
Ο Τζώνη Καλημέρης έκανε την αλλαγή και μετονόμασε τη σειρά σε «Απαράδεκτοι».Περισσότερα...
5 m
www.newsbomb.gr
Με εγγύηση 20 εκατ. ευρώ του ΥΠΑΑΤ «ξεκλειδώνει» το Ταμείο Μικροπιστώσεων -Δάνεια 25.000 ευρώ για λειτουργικά έξοδα αγροτών
Εγγυητής με 20 εκατ. ευρώ μπαίνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Ταμείο Μικροπιστώσεων.
7 m
iefimerida.gr
Άγιο Όρος: Νεκρός από κορονοϊό και 5ος μοναχός της Μονής Φιλοθέου – Αγωνία για άλλους 7 ανεμβολίαστους
Ο κορονοϊός θερίζει ζωές στο Άγιο Όρος, με τις Αρχές να εμφανίζονται έντονα προβληματισμένες από τη διασπορά του ιού… Ο κορονοϊός αποδείχθηκε ένας αντίπαλος ανίκητος.  Ο πατέρας Ταξιάρχης εκοιμήθη έγινε το πέμπτο θύμα της νόσου, στην Ιερά Μονή Φιλοθέου στο Άγιο Όρος. Εκεί όπου η διασπορά το τελευταίο διάστημα υπήρξε ταχύτατη, καθώς σχεδόν το σύνολο ... Περισσότερα To άρθρο Άγιο Όρος: Νεκρός από κορονοϊό και 5ος μοναχός της Μονής Φιλοθέου – Αγωνία για άλλους 7 ανεμβολίαστους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Σέρρες: Με... ασυρμάτους επικοινωνούσαν οι δράστες επτά διαρρήξεων
«Άνοιξαν» επτά οχήματα, μία αποθήκη, ενώ προσπάθησαν να κλέψουν μέταλλα και από ένα αγρόκτημα - Συνελήφθη ο ένας εκ των δραστών, ενώ οι τρεις συνεργοί τους έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται
9 m
www.protothema.gr
Προελαύνουν στο Australian Open οι Κύργιος-Κοκκινάκης -Δείτε βίντεο
Ο Νικ Κύργιος και ο Θανάσης Κοκκινάκης προκρίθηκαν μέσα σε πανηγυρικό κλίμα στα προημιτελικά του Australian Open στο διπλό 
www.protothema.gr
Αντί για παλτό: Η Ζέτα Μακρυπούλια φόρεσε το πιο ζεστό σακάκι από τα Zara -Chic, δεν θα το βγάζεις από πάνω σου
Η Ζέτα Μακρυπούλια είναι μία από τις αγαπημένες μας παρουσιάστριες στην ελληνική τηλεόραση.
iefimerida.gr
Με 19 αθλήτριες η ελληνική αποστολή στο διεθνές τουρνουά πυγμαχίας της Σερβίας
Με στόχο ικανοποιητικές εμφανίσεις, αναχώρησε σήμερα (23/1) για την Σερβία, η ελληνική αποστολή, ενόψει του διεθνούς τουρνουά πυγμαχίας, που θα διεξαχθεί στην πόλη Σόμπορ από τις 24 έως.....
www.zougla.gr
Νέα ευρείας κλίμακας απάτη στην Ιταλία για την εξασφάλιση του πολυπόθητου «πάσου» εμβολιασμένου
Ο ιταλικός Tύπος αναφέρεται την Κυριακή σε μια νέα απάτη με στόχο την παράνομη εξασφάλιση του «πράσινου πάσου...
www.zougla.gr
Κλειστά σχολεία σε πολλές περιοχές - Που έχει παρθεί απόφαση
Κλειστά θα είναι τα σχολεία σε πολλές περιοχές της χώρας αύριο Δευτέρα, την Τρίτη και σε κάποιες και την Τετάρτη, λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίς». Ο ένας μετά τον άλλον οι δήμοι ανακοινώνουν πως θα έχουν κλειστά σχολεία μιας και ήδη έχουν προκύψει προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας και αναμένεται να προκληθούν κι άλλα. Στερεά Ελλάδα Εύβοια ... Περισσότερα To άρθρο Κλειστά σχολεία σε πολλές περιοχές - Που έχει παρθεί απόφαση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Άρης – Λαμία LIVE για τη 19η αγωνιστική της Superleague 1
Ο Άρης υποδέχεται τη Λαμία για τη 19η αγωνιστική της Superleague 1, λίγες μόνο ημέρες μετά τη μεταξύ τους ισοπαλία στο “Κλεάνθης Βικελίδης” για το Κύπελλο Ελλάδας. Οι “κίτρινοι” προέρχονται από μία σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων και “καίγονται” για τη νίκη, ώστε να πλησιάσουν την πρώτη 5άδα της βαθμολογίας. Αντίθετα, η Λαμία θα ψάξει το δεύτερο ... Περισσότερα To άρθρο Άρης – Λαμία LIVE για τη 19η αγωνιστική της Superleague 1 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τέσσερα σημάδια για να καταλάβετε όταν κάνετε σεξ, ότι είναι ερωτευμένος
Για να ξέρετε αν νιώθει το ίδιο με εσάς.
www.protothema.gr
Παράταση αεροπορικών οδηγιών πτήσεων εξωτερικού έως τις 7 Φεβρουαρίου
Παρατείνονται έως τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου οι αεροπορικές οδηγίες για τις πτήσεις εξωτερικού με τις προϋποθέσεις εισόδου στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ΥΠΑ. Οι αεροπορικές οδηγίες πτήσεων....
www.zougla.gr
Τοκετός: Αυτά που δεν σας έχει πει κανείς για πριν και μετά τη γέννα
Τα πόδια σας μπορεί να πρηστούνΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συμβούλιο ΥΠΕΞ ΕΕ: H κατάσταση ασφαλείας της Ευρώπης και η κατάσταση στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας στα βασικά θέματα
H κατάσταση ασφαλείας της Ευρώπης και η έκρυθμη κατάσταση στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας είναι από τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών που θα γίνει τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν μέσω τηλεδιάσκεψης.
iefimerida.gr
Νέες υποσχέσεις με το αζημίωτο από τον Αλμπερτ Μπουρλά: “Θα πάρουμε τις ζωές μας πίσω την Άνοιξη”
Την αισιοδοξία του για την εξέλιξη της πανδημίας, εκφράζει ο επικεφαλής του αμερικανικού φαρμακευτικού κολοσσού Pfizer, Αλμπερτ Μπουρλά διαβεβαιώνοντας ότι θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε σύντομα στην κανονικότητα. Θα πάρουμε σύντομα τη ζωή μας πίσω… είμαστε σε καλή θέση να το πετύχουμε αυτό την άνοιξη, χάρη σε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας», διαβεβαίωσε ο CEO της Pfizer. Αναλύοντας […]
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Κλειστά τα σχολεία στη Φθιώτιδα Δευτέρα και Τρίτη
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Παγετός και χιόνι οδηγούν σε τηλεκπαίδευση!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛ.ΑΣ τα ονόματα δυο ληστών που παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ
Παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ και έβαζαν στην τσέπη τους όσα χρήματα και κοσμήματα έβρισκαν...
www.zougla.gr
Καιρός – Κρήτη: Κακοκαιρία και χιόνια μέχρι τη θάλασσα – Κλειστοί δρόμοι και απαγόρευση κυκλοφορίας
Η κακοκαιρία «Ελπίδα» έφερε χιόνια στην Κρήτη, ακόμα και στο κέντρο του Ηρακλείου. Προβλήματα σε δρόμους, με τις εικόνες να αποτυπώνουν την κατάσταση που επικρατεί… Η κακοκαιρία έφτασε και στην Κρήτη, με το κρύο να είναι τσουχτερό και τα χιόνια να έχουν καλύψει τους περισσότερους δρόμους. Τα μηχανήματα των δήμων βρίσκονται επί ποδός, αλλά αυτό ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Κρήτη: Κακοκαιρία και χιόνια μέχρι τη θάλασσα – Κλειστοί δρόμοι και απαγόρευση κυκλοφορίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βούλα: Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση τραυματίας από τη συμπλοκή εξώ από φούρνο
Σοκ έχει προκληθεί από χθες στην τοπική κοινωνία της Βούλας από τους πυροβολισμούς που έπεσαν σε κεντρικό σημείο της περιοχής.
iefimerida.gr
Ρωσία: Για τρίτη ημέρα καταγράφεται ρεκόρ κρουσμάτων κορωνοϊού στη χώρα
Η Ρωσία κατέγραψε για τρίτη συνεχή ημέρα ρεκόρ κρουσμάτων κορωνοϊου, καθώς το ιδιαίτερα μεταδοτικό παραλλαγμένο στέλεχος Όμικρον εξαπλώνεται στη χώρα.
iefimerida.gr
Σύρος: Έκλεβε τμηματικά χρήματα από το σπίτι φίλου του!
Μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα κατάφερε να αρπάξει περίπου 800 ευρώ
www.protothema.gr
NBA, Μπακς - Κινγκς 133-127: Έλειπε ο Γιάννης, «χόρευαν» Μίντλετον-Χόλιντεϊ
Οι Μπακς με πρωταγωνιστές τους Μίντλετον και Χόλιντεϊ επικράτησαν 133-127 των Κινγκς, σε ματς που δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο 
www.protothema.gr
Larry King: Γιατί πρέπει να τον γνωρίζουν οι νέοι
Η πορεία του είναι η απόδειξη ότι η υπομονή επιβραβεύεται. Φτάνει να το πιστεύεις.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς» - Μαρουσάκης: Πιθανόν να χρειαστούν αλυσίδες ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας
Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί  πως το κύμα κακοκαιρίας μπορεί να ρίξει τον υδράργυρο ακόμα και στους -20° στα βόρεια τμήματα
www.protothema.gr
Πατήσια: Έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού έξω από άτυπο τζαμί
Πατήσια: Εξεράγη αυτοσχέδιος μηχανισμός έξω από άτυπο τζαμί.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Τέτα Καμπουρέλη για τον σύζυγό της: Έχουμε παιδιά και πρέπει να μιλάω μαζί του
«Πλέον νιώθω δυνατή και είμαι πολύ καλά», λέει η Τέτα Καμπουρέλη. Η Τέτα Καμπουρέλη απάντησε μπροστά στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών για τον σύζυγό της, την τηλεόραση, αλλά και τα show χορού και τραγουδιού. «Πάντα λείπει η τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι πάρα πολύ ωραία γιατί μπαίνει στα σπίτια των ανθρώπων. Όλοι οι άνθρωποι περνάμε τις ... Περισσότερα To άρθρο Η Τέτα Καμπουρέλη για τον σύζυγό της: Έχουμε παιδιά και πρέπει να μιλάω μαζί του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Χανιά: Ο σκύλος ξετρύπωσε την κοκαΐνη και η Δίωξη τα χρήματα
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του δράστη βρέθηκε το ποσό των περίπου 1.300 ευρώ ως έσοδα από τις πωλήσεις
www.protothema.gr
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Κάθε ζωή, είτε γεννημένη είτε αγέννητη, είναι άξια προστασίας
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, έστειλε το μήνυμά του τη συγκέντρωση «πορεία υπέρ ζωής» που διεξήχθη στην Ουάσινγκτον.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ηράκλειο: Βρήκε χώμα από τη Μικρά Ασία στο εικονοστάσι της μητέρας του
Ένα απίστευτο οικογενειακό κειμήλιο ανακάλυψε ο κ. Μιχάλης Κόκκινος, κάτοικος της Νέας Αλικαρνασσού που είναι μια από τις περιοχές του Ηρακλείου, με έντονο προσφυγικό στοιχείο. Πρόκειται για ένα σακουλάκι με χώμα από την Προύσα, της Μικράς Ασίας. Η μητέρα του, που έμενε στη Νέα Αλικαρνασσό του Ηρακλείου, έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Σεπτέμβριο και ... Περισσότερα To άρθρο Ηράκλειο: Βρήκε χώμα από τη Μικρά Ασία στο εικονοστάσι της μητέρας του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΣΟΚ στο Καμερούν: Μεγάλη φωτια σε κλαμπ – Γίνεται λόγος για 16 νεκρούς
Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τη νύχτα σε ένα κλαμπ της Γιαουντέ, της πρωτεύουσας του Καμερούν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι, ανέφεραν ένας διασώστης και ένας αστυνομικός. «Φοβόμαστε ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση CRTV, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με έναν υπεύθυνο της πυροσβεστικής, που μίλησε τηλεφωνικά στο Γαλλικό […]
www.makeleio.gr
NΟΤΑΜ για πτήσεις εξωτερικού: Παράταση μέχρι 7 Φεβρουαρίου – Τι ισχύει
Μέχρι τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου παρατείνονται οι αεροπορικές οδηγίες που ισχύουν στα αεροδρόμια της χώρας. Συγκεκριμένα, οι οδηγίες για τις πτήσεις εξωτερικού παρατείνονται μέχρι τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την ΥΠΑ. Οι αεροπορικές οδηγίες πτήσεων εξωτερικού που έχουν ως στόχο την καταπολέμηση της πανδημίας και τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19 προβλέπουν τα ... Περισσότερα To άρθρο NΟΤΑΜ για πτήσεις εξωτερικού: Παράταση μέχρι 7 Φεβρουαρίου – Τι ισχύει δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Γκόλντι Χον περιγράφει την σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε στα 19 της: «Εμφανίστηκε με μία ρόμπα, άρχισα να φρικάρω»
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για το περιστατικό που έζησε με τον δημιουργό κόμικ και γνωστό παραγωγό κωμικών ταινιών, Αλ Καπ - «Τράβηξε στην άκρη τη ρόμπα του και μου έδειξε το μόριό του, μου ζήτησε να τον φιλήσω»
www.protothema.gr
«Παντρέψου με»: Mια μοντέρνα ερωτική ιστορία για τη διασημότητα, τον γάμο και τα social media
Γεμάτο με καινούρια τραγούδια της Τζένιφερ Λόπεζ και του Λατίνου μουσικού αστέρα, Maluma! Στο Παντρέψου Με βλέπουμε τη Λόπεζ...
www.zougla.gr
Υπόθεση βιασμού 24χρονης: Οι τοξικολογικές εξετάσεις δεν έχουν δοθεί ακόμη στην αστυνομία και την ανακρίτρια
Σε εξέλιξη βρίσκονται όλες οι διαδικασίες σχετικά με τις τοξικολογικές εξετάσεις της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα, οι οποίες θα σταλούν στην ανακριτική αρχή της Θεσσαλονίκης για την έρευνα που διεξάγεται για το βιασμό της 24χρονης. Σύμφωνα με ανώτερες δικαστικές πηγές που γνωρίζουν άριστα τις εξελίξεις οι τοξικολογικές εξετάσεις δεν έχουν δοθεί ακόμη στην αστυνομία και την […]
www.makeleio.gr
Ζωντανός έφτασε στον προορισμό του λαθρεπιβάτης που κρύφτηκε στην καταπακτή των τροχών αεροσκάφους
Ένας λαθρεπιβάτης εντοπίστηκε ζωντανός στην καταπακτή των τροχών κάτω από το μπροστινό μέρος ενός αεροσκάφους...
www.zougla.gr
Καιρός – Αράχωβα: Εκπληκτικές εικόνες από drone με χιόνια να έχουν καλύψει δρόμους, σπίτια και αυτοκίνητα
Η Αράχωβα ντύθηκε στα λευκά με τα χιόνια που έφερε η κακοκαιρία να έχουν δημιουργήσει ένα πανέμορφο σκηνικό… Η «βασίλισσα του χιονιού» και της χειμερινής διασκέδασης ξανά ντυμένη στα λευκά. Ο λόγος για την Αράχωβα με τα χιόνια να έχουν καλύψει τα πάντα και τους επισκέπτες να απολαμβάνουν το σκηνικό. Μηχανήματα του δήμου βρίσκονται επί ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Αράχωβα: Εκπληκτικές εικόνες από drone με χιόνια να έχουν καλύψει δρόμους, σπίτια και αυτοκίνητα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Super League 1, Άρης-Λαμία (15:00, Novasports Prime)
Λίγες ημέρες μετά από τον αγώνα του Κυπέλλου στο "Κλεάνθης Βικελίδης" ο Άρης και η Λαμία κοντράρονται και στη Super League 1 
www.protothema.gr
Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: Κάθε ζωή, είτε γεννημένη είτε αγέννητη, είναι άξια της προστασίας μας
Το  μήνυμα Αρχιεπισκόπου Αμερικής  στη συγκέντρωση «πορεία υπέρ της ζωής» που έλαβε χώρα στην Ουάσινγκτον
www.protothema.gr
ΥΠΑ: Νέα ΝΟΤΑΜ μέχρι τις 7 Φεβρουραρίου -Μόνο με αρνητικό τεστ η είσοδος στην Ελλάδα ανεξαρτήτως εμβολιασμού
Μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου παρατείνονται οι αεροπορικές οδηγίες για τις πτήσεις εξωτερικού, σύμφωνα με τη νέα ΝΟΤΑΜ της ΥΠΑ.
iefimerida.gr
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Πόρτο για τον Ρούμπεν Σεμέδο
Ο Ολυμπιακός έχει δεχθεί επίσημη πρόταση από την Πόρτο για την απόκτηση του Ρούμπεν Σεμέδο και οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για τη μετεγγραφή. Όπως επιβεβαιώνεται πλέον από όλες τις πλευρές, οι Πορτογάλοι “χτύπησαν” την “πόρτα” των Πειραιωτών για να αποκτήσουν τον παίκτη, ο οποίος εμφανίζεται διαθέσιμος και από τους “ερυθρόλευκους”. Ως εκ τούτου, ... Περισσότερα To άρθρο Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Πόρτο για τον Ρούμπεν Σεμέδο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μύκονος: Έκανε μπάνιο στη χιονισμένη Ψαρρού μπροστά στην κάμερα
Αψήφησε τις χαμηλές θερμοκρασίες και έκανε τη βουτιά του
www.protothema.gr
Η Βικτόρια Μπέκαμ φωτογραφίζεται μαζί με την κόρη της φορώντας μπουρνούζια (εικόνα)
Η matchy-matchy εμφάνιση.
www.protothema.gr
Θρήνος στον καλλιτεχνικό χώρο: Πέθαναν η Ελένη Σάνιου και η Άννυ Ραζή
Στο πένθος έχει βυθιστεί ο καλλιτεχνικός χώρος, καθώς μέσα στον ίδιο μήνα έφυγαν από τη ζωή δύο σπουδαίες ηθοποιοί. Ο λόγος για την Ελένη Σάνιου, που πέθανε στις 8 Ιανουαρίου, και για την Άννυ Ραζή, που άφησε την τελευταία της πνοή στις 15 Ιανουαρίου. Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο […]
www.makeleio.gr
Φρικτό δυστύχημα στην Πάτρα: Η 22χρονη κατέβηκε να ελέγξει το ΙΧ της και παρασύρθηκε από φορτηγό
Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα με θύμα μια 22χρονη κοπέλα από την Αθήνα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός: Αυτά είναι τα νευρολογικά συμπτώματα του Covid-19
Τις επιπτώσεις που προκαλεί ο κορονοϊός στο νευρικό σύστημα εξετάζει νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science. Πρόκειται για άρθρο ανασκόπηση των S. Spudich και A. Nath, οι οποίοι εξειδικεύονται στη νεύρο-ανοσολογία και τις λοιμώξεις του νευρικού συστήματος, με σκοπό την παρουσίαση και περαιτέρω συζήτηση σε ό,τι αφορά τις νευρολογικές επιπλοκές της νόσου COVID-19. Το άρθρο ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Αυτά είναι τα νευρολογικά συμπτώματα του Covid-19 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΥΠΑ: Παράταση NOTAM για πτήσεις εξωτερικού έως τις 7 Φεβρουαρίου
NOTAM: Πώς θα εισέρχονται οι ταξιδιώτες στην Ελλάδα μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου.   Περισσότερα...
www.newsbomb.gr