Ρένια Λουιζίδου: Είχα δύο αποβολές και φοβήθηκα να κάνω 2ο παιδί

Ρένια Λουιζίδου: Είχα δύο αποβολές και φοβήθηκα να κάνω 2ο παιδί

Η Ρένια Λουιζίδου σε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης. Στην Super Κατερίνα και στην Κατερίνα Καινούργιου παραχώρησε συνέντευξη η Ρένια Λουιζίδου και μίλησε για τις δύο αποβολές που είχε αλλά και για την συνεργασία της με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Ειδικότερα, η Ρένια Λουιζίδου σημείωσε χαρακτηριστικά πως «φοβόμουν να κάνω δεύτερο παιδάκι. Είχα δυο αποβολές ... Περισσότερα

To άρθρο Ρένια Λουιζίδου: Είχα δύο αποβολές και φοβήθηκα να κάνω 2ο παιδί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .


Read full article on: newsit.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Θεσσαλονίκη - Βίντεο ντοκουμέντο: Διαρρήκτες «χτυπούσαν» όταν οι ένοικοι πήγαιναν στην εκκλησία
Εξιχνίαση των 8 διαρρήξεων στη ΘεσσαλονίκηΠερισσότερα...
4 m
www.newsbomb.gr
Καζακστάν: Ολοκληρώθηκε η αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων
Η κυβέρνηση της Ρωσίας είχε στείλει δυνάμεις στο Καζακστάν για να στηρίξουν την εξουσία απέναντι στις άνευ προηγουμένου ταραχές
5 m
www.protothema.gr
Ποια είναι τα ελληνικά «Απάτητα Βουνά»
Aποτελούν ένα φυσικό φρένο στην υπερεκμετάλλευση του περιβάλλοντος από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, και η χώρα μας είναι η πρώτη στην Ευρώπη που τα καθιερώνει,...
8 m
www.protothema.gr
Πάτρα: Διανομέας παρέδωσε καφέ και γδύθηκε μπροστά σε πελάτισσα
Περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης από διαμονέα στην Πάτρα. Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Κτηματολόγιο: Παράταση έως τις 7 Μαρτίου για τη συλλογή δηλώσεων σε έξι δήμους των Χανίων
Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις
9 m
www.protothema.gr
A Playmate’s “drama”: “Men avoid me because I’m…too sexy!” (photos)
Even women do not approach her as they are jealous
9 m
www.protothema.gr
ΣΥΡΙΖΑ για Rafale: Άθλια κομματική εκμετάλλευση από την κυβέρνηση - Αγνόησε τους πολιτικούς αρχηγούς
ΣΥΡΙΖΑ: Επίθεση στην κυβέρνηση από την αξιωματική αντιπολίτευση με αφορμή την τελετή παραλαβής των έξι μαχητικών αεροσκαφών Rafale.Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Άνδρας έξω φρενών σε αεροδρόμιο
Στο αεροδρόμιο της Βραζιλίας οι επιβάτες εξοργίζονται μετά την ακύρωση μιας πτήσης. Ένας άνδρας επιτίθεται λεκτικά στο προσωπικό του αεροδρομίου και ταυτόχρονα...
www.zougla.gr
Ουγγρικές πατάτες paprikas krumpli με πάπρικα και κύμινο
Οι πατάτες με πάπρικα και καταγωγή από την Ουγγαρία θυμίζουν αρκετά τις δικές μας πατάτες γιαχνί. Η συνταγή διαφέρει στα μπαχαρικά, αλλά και στην προσθήκη πίκλας.
www.protothema.gr
H σέξι, τόπλες φωτογραφιά της Κέιτι Πέρι και το σχόλιο του Ορλάντο Μπλουμ (εικόνα)
«Άστο να καίει, μωρό».
www.protothema.gr
Τα μυστικά για να μη μουτζουρώνεσαι ποτέ με το κραγιόν σου
Τα απόλυτα tips που κυριολεκτικά θα σε σώσουν.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεοδωρικάκος: 180 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας έχουν αντιμετωπιστεί από την αστυνομία της Θεσσαλονίκης
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ενημερώθηκε για τα κρούσματα βίας κατά των γυναικών και για την έξαρση που παρουσιάζει το φαινόμενο
www.protothema.gr
Βιασμός στη Θεσσαλονίκη-Δικηγόρος 24χρονης: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση -Αλλες δύο καταγγελίες
Νέες μαρτυρίες φέρνει στην επιφάνεια η υπόθεση της 24χρονης που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, παραμονή Πρωτοχρονιάς.
iefimerida.gr
Όλα έτοιμα για τη βιογραφική ταινία της Μαντόνα: Η Λούρδη στον ρόλο της διάσημης μαμάς της;
Η νέα βιογραφική ταινία για τη Μαντόνα ξεκινάει τα γυρίσματα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Χρονιά ρεκόρ για την κατανάλωση του φυσικού αερίου στην Ελλάδα το 2021
Χρονιά ρεκόρ για την κατανάλωση του φυσικού αερίου στην Ελλάδα ήταν το 2021, σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία του ΔΕΣΦΑ,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βορίδης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο απολύσεων για μη εμβολιασμένος υγειονομικούς
Ανοιχτό το ενδεχόμενο να απολύονται οι υγειονομικοί που δεν έχουν εμβολιαστεί άφησε ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από διαρρήκτες που χτυπούσαν τις ώρες της Θείας Λειτουργίας
Οι δράστες στη Θεσσαλονίκη είχαν βρει τη δική τους συνταγή για να χτυπούν σπίτια και να μειώνουν τον κίνδυνο να συλληφθούν… Η έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης οδήγησε στην εξιχνίαση 8 διαρρήξεων που έγιναν από τις 24 έως τις 26 Απριλίου του 2019. Μια πενταμελής συμμορία «χτυπούσε» ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από διαρρήκτες που χτυπούσαν τις ώρες της Θείας Λειτουργίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Το ευρώ ενισχύεται 0,08% στα 1,1339 δολάρια, στις 19-1-22
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,08% και διαμορφώνεται στα 1,1339 δολάρια, στις 19-1-22.
iefimerida.gr
Το Ούζο Πλωμαρίου ξεχωρίζει στις Βρυξέλλες
To Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου μετέφερε άρωμα Αιγαίου και ελληνικό ήλιο στην Ευρώπη και κέρδισε τις εντυπώσεις.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ποια είναι τα ελληνικά «Απάτητα Βουνά»
Περιοχές που υπάγονται σε καθεστώς υψηλής περιβαλλοντικής προστασίας. Ένα φυσικό φρένο στην υπερεκμετάλλευση του περιβάλλοντος...
www.zougla.gr
Κινγουέν Ζενγκ – Μαρία Σάκκαρη LIVE για το Australian Open
Η Μαρία Σάκκαρη αντιμετωπίζει την Κινγουέν Ζενγκ για το δεύτερο γύρο του Australian Open, όντας το φαβορί για την πρόκριση στην επόμενη φάση, κόντρα όμως σε έναν επικίνδυνο αντίπαλο. Η 19χρονη ανερχόμενη Κινέζα, έφθασε πέρυσι μέχρι το Νο108 της παγκόσμιας κατάταξης και μέσα από τα προκριματικά στη Μελβούρνη, βρέθηκε για πρώτη φορά και σε κυρίως ... Περισσότερα To άρθρο Κινγουέν Ζενγκ – Μαρία Σάκκαρη LIVE για το Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΣΥΡΙΖΑ για Rafale: Άθλια κομματική εκμετάλλευση από την κυβέρνηση
Για άθλια κομματική εκμετάλλευση κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με την παραλαβή των πρώτων Rafale από την Γαλλία και την ανάρτηση του βίντεο από τον λογαριασμό στα social media της ΝΔ. «Η άθλια κομματική εκμετάλλευση από την κυβέρνηση της παραλαβής των πρώτων Rafale ξεπέρασε κάθε φαντασία. Είναι πλέον βέβαιο πως για την κυβέρνηση Μητσοτάκη ... Περισσότερα To άρθρο ΣΥΡΙΖΑ για Rafale: Άθλια κομματική εκμετάλλευση από την κυβέρνηση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βρετανία: 5χρονο κοριτσάκι «τα χώνει» στον Μπόρις Τζόνσον για το «partygate» και γίνεται...viral
Κλέβει την παράσταση… ένα πεντάχρονο κοριτσάκι στη Βρετανία, το οποίο...στήνει στον τείχο τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, για τη διοργάνωση…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Lewis Hamilton: 50-50 οι πιθανότητες αποχώρησης από την Formula 1 - Συνέχεια στο θρίλερ
Μπορεί η Mercedes AMG Petronas να αποκάλυψε την ημερομηνία παρουσίασης του νέου μονοθεσίου της με το οποίο πρόκειται να αγωνιστεί τη φετινή αγωνιστική σεζόν, ωστόσο, ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζει αν στο ρόστερ της θα περιλαμβάνεται ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής L. Hamilton.
iefimerida.gr
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο - Τι αναμένεται να αποδώσει
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση νέου δεκαετούς ομολόγου, που αποτελεί την πρώτη έξοδο του Ελληνικού Δημοσίου για το 2022 στις αγορές, με στόχο την άντληση περίπου 3 δισ. ευρώ. Το αρχικό επιτόκιο του νέου ελληνικού δεκαετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στις 145 μονάδες βάσης συν το mid swap (44 μ.β), δηλαδή στο 1,89%. Για εφέτος ... Περισσότερα To άρθρο Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο - Τι αναμένεται να αποδώσει δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορωνοϊός: Επιπεφυκίτιδα, το ασυνήθιστο σύμπτωμα της μετάλλαξης Omicron
Το σύμπτωμα αυτό εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε γυναίκα που βρέθηκε θετική στον Covid τον Μάρτιο του 2020 -  Προκαταρκτική μελέτη αποκάλυψε ότι η Omicron μπορεί να έχει μεγαλύτερη ικανότητα να επηρεάζει τους οφθαλμούς, σύμφωνα με Βρετανίδα καθηγήτρια
www.protothema.gr
ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Μπάιντεν θα μοιράσει δωρεάν 737 εκατ. μάσκες Ν95
H διάθεση των μασκών υψηλής προστασίας από τον κορωνοϊό θα γίνει από τα Στρατηγικά Εθνικά Αποθέματα των ΗΠΑ, σε ένα σχέδιο που αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Τζο Μπάιντεν
www.protothema.gr
Δείτε ένα… ουρανοκατέβατο παρκάρισμα
Πολλά και παράξενα καταγράφονται από κάμερες ασφαλείας σε όλο τον κόσμο, όμως αυτό το περιστατικό κερδίζει άνετα τον τίτλο για…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ξεκινούν τα γυρίσματα της ταινίας για τη ζωή της Μαντόνα
Είναι θέμα χρόνου να ξεκινήσουν τα γυρίσματα για τη βιογραφική ταινία της ποπ σταρ, Mαντόνα. «Μόνο εγώ μπορώ να πω την ιστορία...
www.zougla.gr
Κορυδαλλός: Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω επίδοξος ληστής περιπτέρου – Είχε όπλο με σφαίρες
Μια ληστεία σε περίπτερο στον Κορυδαλλό κατάφεραν να αποτρέψουν τα ξημερώματα της Τρίτης (18.01.2022) αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι έκαναν περιπολία στην περιοχή.  Ειδικότερα, οι αστυνομικοί – σύμφωνα με την ΕΡΤ – εντόπισαν ένα μαύρο αυτοκίνητο στη Γρ. Λαμπράκη στον Κορυδαλλό, το οποίο τους φάνηκε ύποπτο από τον τρόπο που ήταν σταθμευμένο κοντά σε ... Περισσότερα To άρθρο Κορυδαλλός: Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω επίδοξος ληστής περιπτέρου – Είχε όπλο με σφαίρες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καζακστάν: Ολοκληρώθηκε η αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από τη χώρα
Οι ρωσικές δυνάμεις, ολοκλήρωσαν σήμερα την αποχώρησή τους από το Καζακστάν.
iefimerida.gr
Σασμός: Η Καλλιόπη ζητάει από τον Αστέρη να φύγει από το σπίτι
Μαρίνα και Αντώνης βρίσκονται για πρώτη φορά ο ένας απέναντι στον άλλο
www.protothema.gr
Νεότερη σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το Βaricitinib στην COVID-19
Σε ισχυρή σύσταση του JAK αναστολέα Baricitinib σε συνδυασμό με κορτικοστεροειδή, για ασθενείς με...
www.zougla.gr
Δημόσκοπηση: Ακρίβεια και πανδημία κλείνουν την «ψαλίδα» ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ
Δημοσκοπικές απώλειες για την κυβέρνηση προκαλούν ακρίβεια και πανδημία σύμφωνα με έρευνα της PRORATA.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Οι νέοι αντιπρόεδροι του Ευρωκοινοβουλίου -Αναλυτικά αποτελέσματα
Το Ευρωκοινοβούλιο εξέλεξε χθες, 18 Ιανουαρίου, τους 14 αντιπροέδρους, μεταξύ αυτών η Εύα Καϊλή και ο Δημήτρης Παπαδημούλης.
iefimerida.gr
Ριάνα: «Κόλασε» τους πάντες φορώντας «καυτά» εσώρουχα ενόψει της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου
Ριάνα: Σε ρόλο μοντέλου η τραγουδίστρια, παρουσίασε τη νέα της τολμηρή σειρά εσωρούχων.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η πρώην του πρίγκιπα Άντριου λέει ότι χρησιμοποιήθηκε ως «δόλωμα» από την Μάξγουελ
Το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει τις άγνωστες πτυχές στη  ζωή του πρίγκιπα ΆντριουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΗΠΑ: Ο ΥΠΕΞ Μπλίνκεν έφτασε στο Κίεβο εν μέσω κρίσης μεταξύ Δύσης και Ρωσίας
Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν έφτασε σήμερα στο Κίεβο, πρώτο σταθμό της ευρωπαϊκής του περιοδείας αφιερωμένης στην κρίση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης λόγω της Ουκρανίας.
iefimerida.gr
Χέντο: «Εφυγε» στον ύπνο του φορώντας τη φανέλα της Ρεάλ
Η Ρεάλ ήταν η ζωή του Φρανθίσκο Χέντο, ο οποίος «έφυγε» στον ύπνο του, φορώντας τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας.
gazzetta.gr
Γη της Ελιάς - Σασμός: Ιουλία και Θοδώρα ντύνονται νύφες και φέρνουν την ανατροπή στις εξελίξεις
Οι δυο ηρωίδες από τις σειρές Γη της Ελιάς και Σασμό, θα δουν τη ζωή του να αλλάζει δραματικά μετά…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μαντόνα: Η ζωή της γίνεται ταινία – Πιθανή πρωταγωνίστρια η κόρη της, Λούρδη
Ταινία αναμένεται να γίνει η ζωή της ποπ σταρ, Μαντόνα, ενώ τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν σε λίγο καιρό. Ωστόσο, κανείς δε γνωρίζει ακόμα ποια θα υποδυθεί τη μεγάλη σταρ. «Μόνο εγώ μπορώ να πω την ιστορία μου», έχει δηλώσει η Μαντόνα, που εγκατέλειψε πριν χρόνια το Μίσιγκαν με μόλις 35 δολάρια και μια βαλίτσα γεμάτη ... Περισσότερα To άρθρο Μαντόνα: Η ζωή της γίνεται ταινία – Πιθανή πρωταγωνίστρια η κόρη της, Λούρδη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«IPTO talent»: Ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους επιστήμονες από τον ΑΔΜΗΕ
Το νέο πρόγραμμα προσέλκυσης ταλέντων του ΑΔΜΗΕ, «IPTO talent» δκάνει κάλεσμα σε νέους επιστήμονες.
iefimerida.gr
Πρώτοι προημιτελικοί στο Κύπελλο Ελλάδας, νοκ άουτ αγώνες σε Ισπανία, Ιταλία και Γερμανία
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ με ειδικά στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα για οφσάιντ, πλάγια άουτ, πέναλτι, ελεύθερα από το τέρμα, δοκάρια, κόκκινες και κίτρινες κάρτες...
www.zougla.gr
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 16χρονος μετά από καταγγελία 17χρονης για βιασμό
Θύμα βιασμού κατήγγειλε ότι έπεσε 17χρονη στη Θεσσαλονίκη από 16χρονο. Η καταγγελία έγινε, την Τρίτη, στο Τμήμα Ασφαλείας Λευκού...
www.zougla.gr
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο 10ετές ομόλογο
Στόχος η άντληση περίπου 3 δισ. ευρώ - Οι εκτιμήσεις της αγοράς τοποθετούν το τελικό επιτόκιο κοντά στο 1,80%
www.protothema.gr
Βόλος: Καταγγελία για ομαδικό βιασμό 22χρονης - Ασκήθηκε ποινική δίωξη
Ποινική δίωξη ασκήθηκε από τον εισαγγελέα Βόλου μετά από καταγγελία 22χρονης για ομαδικό βιασμό. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Australian Open Live: Σάκκαρη-Ζενγκ
Η Μαρία Σάκκαρη αντιμετωπίζει για τον 2ο γύρο του Australian Open την Κινέζα Κινγουέν Ζενγκ (Νο 111) και είναι το φαβορί για να τσεκάρει το εισιτήριο για τους 32 της διοργάνωσης (11:00, Eurosport)
www.protothema.gr