Ρωσία: Η Μόσχα ανακοίνωσε τη σύλληψη τριών Ουκρανών κατασκόπων

Οι ρώσικες υπηρεσίες ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσαν σήμερα ότι συνέλαβαν τρεις Ουκρανούς κατασκόπους.
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κορωνοϊός: Στη φόρα οι παραβάτες -Στη δημοσιότητα οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα μέτρα
Στη δημοσιότητα θα δίνονται πλέον τα ονόματα των επιχειρήσεων που δεν τηρούν τα μέτρα κατά του κορωνοϊού.
7 m
iefimerida.gr
Σχολεία: Από σήμερα προμηθεύονται τα επόμενα 5 self test μαθητές και εκπαιδευτικοί
Τα επόμενα πέντε self test θα μπορούν να προμηθεύονται από σήμερα (19/1) οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί από τα φαρμακεία.
8 m
iefimerida.gr
Άκης Τσοχατζόπουλος: Μυστήριο με τρεις διαθήκες - Η μια ανοίγει σήμερα
Οι διαθήκες του Άκη Τσοχατζόπουλου φέρνουν εξελίξειςΠερισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Δείτε τα σπουδαιότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 19 Ιανουαρίου
1419: Κατά τον Εκατονταετή Πόλεμος, η Ρουέν παραδίδεται στον Ερρίκο Ε’ της Αγγλίας, ολοκληρώνοντας την κατάκτηση της Νορμανδίας από τους Άγγλους. 1764: Γίνεται η πρώτη αναφορά για χρήση επιστολής – βόμβας. Ο Δανός ιστορικός, Μπόλε Λούξντορφ, γράφει στο ημερολόγιό του ότι ο συνταγματάρχης Πόουλσεν δέχθηκε ένα πακέτο στο σπίτι του και όταν το άνοιξε αυτό εξερράγη και τον τραυμάτισε. 1795: Ανακηρύσσεται […]
www.makeleio.gr
Η εκλογική καφεμαντεία, ο «Λετονός» μνηστήρας του Χ.Α, και η πώληση της Εθνικής
Χαίρετε, μα δεν μπορώ θα το σχολιάσω και μετά πάμε στα δικά μας, διαβάζω ότι ο Μπόρις είναι με το ένα πόδι έξω από την Downing Street (πρωθυπουργία) για τα κορωνοπάρτι που έκανε ενώ μαινόταν η πανδημία. Μιλάμε ότι αυτό συμβαίνει σε μία χώρα που οι άνθρωποι δεν φορούσαν μάσκα ούτε όταν είχε 1.000 νεκρούς την ημέρα, προ εμβολίων. Έτσι είναι, καμιά φορά στραβώνουν τα πράγματα και δεν καταλαβαίνεις από πού σου ’ρχεται.
www.protothema.gr
Μάρα Δεσύπρη... μούσα των 90s, icon για πάντα
Σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν οι καλοί, οι εξαιρετικοί, αλλά κι εκείνοι που καταφέρνουν να τους αποκαλούν θρύλους - Η πρωτοποριακή φωτογράφος και μοντέλο που ταυτίστηκε με τη χρυσή εποχή της ελληνικής μόδας
www.protothema.gr
Παρθενώνας: Οι χώρες και τα μουσεία που έχουν «ξενιτεμένα» γλυπτά του
Πρώτη η Σικελία άνοιξε τον δρόμο για την επάνοδό τους στην Ελλάδα - Ποιες χώρες είναι διαθέσιμες να τα «απελευθερώσουν» και ποιες τηρούν σκληρή στάση
www.protothema.gr
Καιρός: Ψυχρή εισβολή από σήμερα - Πολικός αεροχείμαρρος βάζει στην κατάψυξη τη χώρα (pics)
Καιρός σήμερα: Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Τετάρτη 19 Ιανουαρίου - Δείτε την πρόγνωση του καιρού μέχρι τη…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η αναλυτική πρόβλεψη του καιρού για σήμερα Τετάρτη 19/01/2022
Η Τετάρτη θα είναι μια άκρως χειμωνιάτικη μέρα, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και το κρύο θα είναι έντονο. Ωστόσο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές, όπου ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας, όπως για παράδειγμα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και σε όλη την ανατολική νησιωτική […]
www.makeleio.gr
Stephen Fry: Ο Βρετανός σταρ που έκανε viral την ελληνική μυθολογία -Ένα απολαυστικό αρχαίο Game of Thrones
Απολαυστικό βιβλίο «Μύθος» του διάσημου Άγγλου ηθοποιού και φιλέλληνα Στίβεν Φράι,
iefimerida.gr
Πώς είναι σήμερα το σπίτι του «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» στην Πλάκα
Μέσω των παλιών και αγαπημένων ελληνικών ταινιών ανακαλύπτουμε μια Αθήνα, αλλά και μια Ελλάδα, που λίγοι από εμάς είχαμε προλάβει. Το ίδιο ισχύει και για την Πλάκα, όπυ γυρίστηκαν σκηνές της ταινίας «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα». Η παλιά και αγαπημένη ελληνική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» (1965) με την ... Περισσότερα To άρθρο Πώς είναι σήμερα το σπίτι του «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» στην Πλάκα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δηλώσεις Ε9: Πώς θα δηλώσετε τις αλλαγές στην περιουσιακή σας κατάσταση
Βήμα – βήμα η διαδικασία για τις αλλαγές στο Myproperty
www.protothema.gr
Τα 10 σημαντικότερα «Σαν Σήμερα»: Το πλοίο Χειμάρρα βυθίζεται στο Νότιο Ευβοϊκό κόλπο με τραγικό απολογισμό 391 νεκρούς
Το Χειμάρρα βυθίστηκε μιάμιση ώρα μετά το ατύχημα, μόλις ένα μίλι από τη νησίδα Καβαλλιανή.
gazzetta.gr
Φόροι βεβαιώνονται, αλλά δεν εισπράττονται - Χαμηλή η φορολογική συμμόρφωση
Η φορολογική συμμόρφωση στην Ελλάδα, δηλαδή η εμπρόθεσμη είσπραξη των βεβαιωμένων από τη φορολογική διοίκηση φόρων, παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ” ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΙΝΤΙΡΙΚΟ – ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΤΗΣ COCA COLA
Tεύχος 2104, 7 ΧΡΟΝΙΑ αυτόνομης , ανεξάρτητης κυκλοφορίας, με αποκλειστικά αφεντικά το Λαό και το Έθνος. Σε αυτούς λογοδοτούμε και μόνον εν ονόματί τους. Απέναντι σε μια ξενήλατη κυβέρνηση ανδρεικέλων, σε ένα καθεστώς Ερντογανισμού με περιβραχιόνια νεοαλβανισμού , Εμβέρ Χότζα. Μια κυβέρνηση άκρως επικίνδυνη και δολοφονική για τον ακηδεμόνευτο Τύπο, τους ελεύθερους δημοσιογράφους και τις ανεξάρτητες δημοσιογραφικές φωνές […]
www.makeleio.gr
Ο ΓΓ του ΟΗΕ πρότεινε στη Μέρκελ να αναλάβει επικεφαλής συμβουλευτικού οργάνου
Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αντόνιο Γκουτέρες, πρότεινε στην πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, την Άνγκελα Μέρκελ...
www.zougla.gr
Καταστροφή έδωκας, καταστροφή θα λάβεις
Τέτοια  κατάντια μόνο στη Μποτσουάνα. Ετσι λέτε; Πλάνη. Λάθος. Και χοντρή, ασυγχώρητη συκοφαντία. Τέτοια κατάντια ούτε στη Μποτσουάνα. Ίσως πουθενά!
www.protothema.gr
Η βρετανική αλαζονεία για τον κορωνοϊό και η ελληνική αβελτηρία
Ο Μπόρις Τζόνσον ήταν ένας στιβαρός ηγέτης της βρετανικής Δεξιάς – αλλά άρκεσε κάτι αστείο για να γίνει περίγελως: Κάποια μάλλον παιδιάστικα – για τα ελληνικά γούστα – πάρτι στην πρωθυπουργική κατοικία, στην Ντάουνινγκ Στριτ, την περίοδο που η χώρα ήταν σε γενικό lockdown, άρκεσαν για να αρχίσει να τρίζει η καρέκλα του.
www.protothema.gr
Φουντώνει ο τουριστικός ανταγωνισμός και με την Ισπανία -Τι μαρτυρά το σημείωμα της ελληνικής πρεσβείας
Βαθιά πληγωμένη από την πανδημία η χώρα της Ιβηρικής ετοιμάζεται για ρεβάνς στουν τουρισμό.
iefimerida.gr
Ξέρεις ποιος ειμ’ εγώ, ρε;
Πόσο απόθεμα ανοχής οφείλει να διαθέτει στην κατ’ εξακολούθηση απρέπεια ένας απλός δημοκρατικός πολίτης; Πόσο πια μπορεί να διατηρεί αλώβητη την αξιοπρέπεια του στο δημόσιο χώρο απέναντι σε ανάρμοστες, ψευτοπαλληκαράδικες  συμπεριφορές από ένα μέλος του κοινοβουλίου; Με ποια εμπιστοσύνη να περιβάλει τον κορυφαίο δημοκρατικό θεσμό της Βουλής όταν ένας - για την ώρα ευτυχώς ο μοναδικός - εκλεγμένος αντιπρόσωπος της τσαμπουκαλεύεται, ελεεινολογεί, τρομοκρατεί και απειλεί;
www.protothema.gr
Στην αφετηρία μιας επενδυτικής έκρηξης
Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις που διατύπωσε για την πανδημία στη εφημερίδα «Le Figaro», ο επικεφαλής του φαρμακευτικού κολοσσού της Pfizer, Αλβ. Μπουρλά και “πάρουμε σύντομα τη ζωή μας πίσω”, όπως είπε προσθέτοντας ότι “είμαστε σε καλή θέση να το πετύχουμε αυτό την άνοιξη, χάρη σε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας» τότε το 2022 μπορεί να αποδειχθεί μια μοναδική χρονιά για την πραγματική οικονομία.
www.protothema.gr
Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη (19/01)
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για σήμερα, Τετάρτη (19/01)Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μόνιμος από το 2023 ο μειωμένος ΦΠΑ σε εστίαση, μεταφορές, πολιτισμό και τουρισμό
Πλώρη για μονιμοποίηση βάζουν και άλλες φοροελαφρύνσεις που ήδη ισχύουν αλλά έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Πρόκειται για τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ που ισχύσει σε εστίαση, μεταφορές και το τουριστικό πακέτο. Θεωρείται κάτι περισσότερο από βέβαιο ότι ο μειωμένος ΦΠΑ σε εστίαση, μεταφορές και τουρισμό, θα πάρει παράταση για ένα ακόμη 6μηνο, δηλαδή έως το τέλος του 2022 ... Περισσότερα To άρθρο Μόνιμος από το 2023 ο μειωμένος ΦΠΑ σε εστίαση, μεταφορές, πολιτισμό και τουρισμό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σύντομα το δίλημμα για εκλογές
Σε μία χώρα που η κουβέντα για πρόωρες κάλπες ξεκινάει σχεδόν από την επομένη των εκλογών, τα σχετικά σενάρια κινδυνεύουν με το σύνδρομο του βοσκού, που έκανε αστεία περί λύκου.
www.protothema.gr
Πέτρος Μάρκαρης: «Το κίνητρο για να γράψω είναι η οργή που αισθάνομαι για κάποιο φαινόμενο στην κοινωνία και με κάνει έξαλλο»
Ο κορυφαίος Έλληνας αστυνομικός μυθιστοριογράφος με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου "Το κίνημα της αυτοκτονίας" από τις εκδόσεις Κείμενα, μιλά στο protothema.gr και στο Νίκο Θρασυβούλου
www.protothema.gr
Μία φωτογραφία από τα παλιά: Διονυσίου, Βαρδής, Χρυσοβέργης, Γιατράς μαζί
Και ο Αγγελος Διονυσίου μαζί τους που ανεβάζει τη φωτογραφία
www.protothema.gr
Στον ανακριτή σήμερα ο Κώστας Βαξεβάνης -Αντιμέτωπος με 4 βαριές κατηγορίες για την υπόθεση Novartis
Ενώπιον της ανακρίτριας του δικαστικού συμβουλίου του ειδικού δικαστηρίου, αρεοπαγίτη Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου, θα βρεθεί στη 1:00 το μεσημέρι ο Κώστας Βαξεβάνης.
iefimerida.gr
Οι «γκρίζοι» επενδυτές, o Τζουφάλι και o Γκοσν και η μάχη των marketplaces
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βαλένθια: 5 νεκροί από φωτιά σε γηροκομείο
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ισπανία, όταν ξέσπασε φωτιά σε γηροκομείο στην Βαλένθια. «Καταμετράμε πέντε νεκρούς», ενώ άλλοι ένδεκα φιλοξενούμενοι στον οίκο ευγηρίας, με δηλητηρίαση εξαιτίας εισπνοής καπνού, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, διευκρίνισε το κέντρο άμεσης βοήθειας στην Βαλένθια μέσω Twitter. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα στη μονάδα, που προσφέρει και ιατρική ... Περισσότερα To άρθρο Βαλένθια: 5 νεκροί από φωτιά σε γηροκομείο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Προ των πυλών η ψυχρή «εισβολή» στη χώρα -Πολικές θερμοκρασίες ακόμη και -20°C, χιόνια μέχρι και στην Αττική
Μία «ανάσα» πριν από την «εισβολή» του χιονιά βρίσκεται η χώρα, που από την Παρασκευή αναμένεται να μπει στην «κατάψυξη».
iefimerida.gr
Τζώρτζης Μονογυιός: Τελικά ποιος έβγαλε τη σύζυγό του από τη φλεγόμενη Ferrari – Επιμένει ο Stan
Δύο διαφορετικές εκδοχές για το ποιος ήταν αυτός που έβγαλε τη σύζυγο του Τζώρτζη Μονογυιού από τη φλεγόμενη Ferrari στη…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βραζιλία: Υπογράφει στην Κορίνθιανς ο Ντιέγκο Κόστα
Η Ατλέτικο Μινέιρο ανακοίνωσε την πρόωρη λύση του συμβολαίου της με τον Ντιέγκο Κόστα, που είχε ισχύ μέχρι το τέλος του 2022, αλλά ο 33χρονος Ισπανός...
www.zougla.gr
Υπόθεση Folli Follie: Συνεχίζεται σήμερα η δίκη, στο εδώλιο οι Κουτσολιούτσοι και οι συγκατηγορούμενοί τους
Αντιδράσεις από τους δικηγόρους για τις συνεχείς δικασίμους που ανακοινώθηκαν από έδρας - Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου με αίτημα που είχε υποβάλλει Κινέζος κατηγορούμενος στην υπόθεση
www.protothema.gr
ΕΦΚΑ: Προς παράταση οδεύει η ρύθμιση των 72 δόσεων
Οι λόγοι που επιτάσσουν την παράταση είναι αφενός η μικρή συμμετοχή και αφετέρου η δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση των επιχειρήσεων – εργοδοτών καθώς ο ΕΦΚΑ έχει καθυστερήσει την εκκαθάριση των εν λόγω οφειλών
www.protothema.gr
Η Τζένιφερ Λόπεζ ρωτάει αν πρέπει να βγάλει το σακάκι της
Δείχνει δύο φωτογραφίες και καλεί το κοινό να επιλέξει
www.protothema.gr
Προς παράταση τα μέτρα -Συνεδριάζουν οι ειδικοί, γιατί είναι σκεπτικοί για άρση τους
Προς παράταση των μέτρων για την αναχαίτιση του κορωνοϊού προσανατολίζεται η Επιτροπή Ειδικών, η οποία συνεδριάζει σήμερα.
iefimerida.gr
Υπόθεση βιασμού 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: «Καταλύτης» οι τοξικολογικές εξετάσεις
H τυχόν ανίχνευση ναρκωτικών  ή άλλων ουσιών, όπως το «χάπι του βιασμού» στο σύστημα του θύματος θα σημάνει για τις ανακριτικές Αρχές την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βιασμό
www.protothema.gr
Τραγωδία στη Βαλένθια: Πέντε νεκροί και αρκετοί τραυματίες από φωτιά σε οίκο ευγηρίας
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ισπανία όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε γηροκομείο αργά το βράδυ της Τρίτης, ανακοίνωσε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τόνγκα: Τουλάχιστον ένας μήνας απαιτείται για την επισκευή του υποθαλάσσιου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου
Θα χρειαστεί τουλάχιστον ένας μήνας για να αποκατασταθεί η λειτουργία του υποθαλάσσιου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου το οποίο συνδέει τα νησιά Τόνγκα...
www.zougla.gr
Βιασμός 24χρονης: Οι τοξικολογικές φέρνουν έως και ισόβια για τους δράστες – Νέα στοιχεία από το DNA
Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις για την υπόθεση του βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη τόσο με βάση τις πληροφορίες για τις…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022
Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπουν τα ζώδια για σας για σήμερα Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022. Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος σου; Κριός: Η Σελήνη όλη μέρα στον δημιουργικό σου τομέα φέρνει μια εξωστρεφή διάθεση. Ο Ήλιος ξεκινά τη διέλευσή του από τον κοινωνικό σου τομέα σήμερα και θα συνεχίσει ... Περισσότερα To άρθρο Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Παράταση ίσως και δύο εβδομάδες για τα μέτρα - Τι ανησυχεί τους ειδικούς
Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή των Εμπειρογνομώνων εν μέσω αύξησης των νοσηλειών και των νεκρών από κορονοϊό, προκειμένου να εξετάσει τα μέτρα που είναι σε ισχύ. Χτες για δεύτερη συνεχή ημέρα ο αριθμός των θανάτων από κορονοϊό ξεπέρασε τους 100, ενώ τα νοσοκομεία συνεχίζουν να δοκιμάζουν τις αντοχές τους, γι αυτό και έτσι «φρενάρεται» κάθε σκέψη ... Περισσότερα To άρθρο Παράταση ίσως και δύο εβδομάδες για τα μέτρα - Τι ανησυχεί τους ειδικούς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καϊλή: Τι σημαίνει η εκλογή της στην αντιπροεδρία της ευρωβουλής -Nέα θητεία, με θρίλερ για Παπαδημούλη
Πώς εξελίχθηκαν οι ψηφοφορίες στους τρεις γύρους για την ανάδειξη των 14 αντιπροέδρων -Τι μηνύματα κρύβουν οι (διαφορετικές) επιδόσεις των δύο Ελλήνων ευρωβουλευτών
www.protothema.gr
Καιρός: Νέα πτώση της θερμοκρασίας σήμερα εν αναμονή του χιονιά -Πού αναμένονται βροχές, πού θα χιονίσει
Κρύος αναμένεται να είναι και σήμερα ο καιρός στη χώρα, λίγα μόνο 24ωρα από την «εισβολή» του χιονιά, αφού αναμένεται νέα πτώση του υδράργυρου.
iefimerida.gr
Η Ευρυδίκη τραγουδά Στέφανο Κορκολή
Ακούστε το νέο τραγούδι της ερμηνεύτριας με τον συνθέτη που συνεργάζονται για πρώτη φορά δισκογραφικά
www.protothema.gr
H Αμερικανίδα ροκ σταρ Beth Hart τον Ιούνιο στην Αθήνα
Θα δώσει μια συναυλία στο θέατρο Βράχων στο πλαίσιο της νέας, μεγάλης περιοδείας της
www.protothema.gr
Καιρός: Σε «κατάψυξη» μπαίνει από σήμερα η χώρα - Έρχονται χιόνια και στην Αθήνα
Τι προβλέπουν  οι Γιάννης Καλλιάνος, Θοδωρής Κολυδάς, Κλέαρχος Μαρουσάκης και Κώστας Λαγουβάρδος -  Τι είναι ο πολικός αεροχείμαρρος που θα μας βάλει στην κατάψυξη για δέκα μέρες
www.protothema.gr