Ρωσία: Ο Αλεξέι Ναβάλνι λέει ότι στη φυλακή έγινε "ράφτρα"

Ο Ρώσος αντιπολιτεύομενος Αλεξέι Ναβάλνι είπε σήμερα ότι εντάχθηκε σε εργαστήρι ραπτικής στη φυλακή και έγινε «ράφτρα», αστειευόμενος ότι η εμπειρία αυτή του άλλαξε...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Πρώτο κρούσμα της flurona στην Αργεντινή
Τη διπλή ταυτόχρονη μόλυνση ενός ασθενούς με κορονοϊό και γρίπη καταγράφηκε στην Αργεντινή. Όπως έγινε γνωστό στην ανατολική επαρχία Σάντα Φε εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα της «flurona», με άλλα λόγια της ταυτόχρονης μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό και από τον ιό της γρίπης. Οι αρχές της Αργεντινής επιβεβαίωσαν τη διπλή μόλυνση γρίπης και κορονοϊού ενός ... Περισσότερα To άρθρο Πρώτο κρούσμα της flurona στην Αργεντινή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Γεωργαντάς: 15.000 πολίτες εμβολιάστηκαν μετά την επιβολή του προστίμου
Όσοι έχουν εμβολιαστεί σε μία από τις 60 χώρες που έχουν ενταχθεί στο ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό, μπορούν να δηλώσουν τον εμβολιασμό που έκαναν στη χώρες αυτές στο anagnorisi.emvolio.gov.gr
7 m
www.protothema.gr
Εβδομαδιαίες προβλέψεις από 23/01 έως 29/01: Το παρελθόν είναι ακόμη εδώ
Μάθε όλα τα σημαντικά γεγονότα της εβδομάδας για το ζώδιό σουΠερισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Κάτω Πατήσια: Οι πράξεις του ιερέα ενέχουν ιδιαίτερη ποινική απαξία, λέει η δικηγόρος της οικογένειας της ανήλικης
Μέσα απο το ιερό μυστήριο της εξομολογήσεως προσέγγισε το κοριτσάκι και εκμεταλλεύτηκε την αθωότητα της, λέει η ποινικολόγος κυρία Γιάννα Παναγοπούλου
9 m
www.protothema.gr
Formula 1: Θα δίνατε 50.000 ευρώ για έναν προσομοιωτή της Ferrari;
Πόσο μπορεί να κοστίζει ένα εισιτήριο για τον κόσμο της Formula 1; Η απάντηση έρχεται από έναν προσομοιωτή της Ferrari η τιμή του οποίου αγγίζει τα 50.000 ευρώ.
iefimerida.gr
Όταν ο Γιάννης Πουλόπουλος φωτογραφήθηκε στο σπίτι του για το «Φαντάζιο» -Με εμπριμέ πουκάμισο και 70s στιλ
Μια ρετρό φωτογραφία του Γιάννη Πουλόπουλου μοιράστηκε ο Άρης Λουπάσης.
iefimerida.gr
Επεισοδιακή πτήση για Νέα Υόρκη: Aρνητής μάσκας επιτέθηκε στο πλήρωμα, έδειξε τα οπίσθιά του στους επιβάτες
Με πολυετή κάθειρξη απειλείται από την αμερικανική δικαιοσύνη ένας Ιρλανδός αρνητής μάσκας που προκάλεσε επεισόδια στη διάρκεια πτήσης από το Δουβλίνο προς τη Νέα Υόρκη.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 22χρονου για τα επεισόδια στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου
Στη σύλληψη 22χρονου που συμμετείχε στις σκηνές βίας έξω από το 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Ο 22χρονος ο οποίος συμμετείχε στην κατάληψη του σχολείου διαταράσσοντας την ομαλή λειτουργία του, μετά από έρευνα της αστυνομίας στο αυτοκίνητο που οδηγούσε βρέθηκαν πανό τα οποία είχε αναρτήσει στο περίβολο του 2ου ΕΠΑΛ. Μαζί με ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 22χρονου για τα επεισόδια στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Australian Open: Ο Τσιτσιπάς νίκησε και έφυγε για τους «16»
Australian Open: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 3-1 στα σετ του Περ και προκρίθηκε στους «16»Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΟΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ “ΛΑΔΙ” ΤΑ ΠΛΟΥΣΙΟΠΑΙΔΑ. ΣΑΜΑΡΑΣ- ΔΕΝΔΙΑΣ “ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ” ΒΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ. ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ
Τηλεφωνήματα και εντολές δίνονται από τη Μασονία σε υψηλόβαθμα στελέχη της αστυνομίας προκειμένου να καλύψουν τις βρωμιές των πλούσιων γόνων. Η έρευνα συνεχίζεται και το ΜΑΚΕΛΕΙΟ, μιλάει με ντοκουμέντα. Στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας, αποκαλύπτεται όλο το παρασκήνιο και η προσπάθεια συγκάλυψης των βιαστών της πλουτοκρατίας. Σαμαράς και Δένδιας μπαίνουν μπροστά για να “καθαρίσουν” τη […]
www.makeleio.gr
Γκίκας Μαγιορκίνης: Η μετάλλαξη Όμικρον δεν είναι αθώα – Τι γνωρίζουμε για την υποπαραλλαγή της
Η μετάλλαξη Όμικρον κυριαρχεί πλέον σε ολόκληρη τη χώρα και πλέον ανιχνεύεται ακόμα και σε ποσοστό 90% σε κάποιες περιοχές. Αυτό αναφέρει ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του υπουργείου υγείας, Γκίκας Μαγιορκίνης μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ μίλησε και για τη νέα υποπαραλλαγή. Ωστόσο, ο Γκίκας Μαγιορκίνης επισημαίνει πως η υπερμεταδοτική μετάλλαξη ... Περισσότερα To άρθρο Γκίκας Μαγιορκίνης: Η μετάλλαξη Όμικρον δεν είναι αθώα – Τι γνωρίζουμε για την υποπαραλλαγή της δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σασμός: Οι τραγωδίες ακολουθούν η μία μετά την άλλη
Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς «Σασμός» που έχει καθηλώσει τους τηλεθεατές. Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια. Η σειρά «Σασμός» συνεχίζεται με επεισόδια δραματικά που φέρνουν τον θάνατο για βασικούς ήρωες της σειράς. Νέες τραγωδίες θα σημαδέψουν τα πρόσωπα της ιστορίας και κανείς δεν φαντάζεται τι μπορεί να ακολουθήσει στη συνέχεια. Η ... Περισσότερα To άρθρο Σασμός: Οι τραγωδίες ακολουθούν η μία μετά την άλλη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, ούτε ένα αξιοθέατο έχει μείνει απούλητο
Στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, ούτε ένα αξιοθέατο έχει μείνει απούλητο. Μεγάλο μέρος του λιμανιού, μαζί με κάποια από τα καράβια...
www.zougla.gr
Ο «σπλάτερ» λόγος που η Μέγκαν Φοξ δεν θα βγάλει ποτέ από το χέρι της το δαχτυλίδι αρραβώνων της με τον Machine Gun Kelly
Μια σχεδιαστική λεπτομέρεια αποσκοπεί στην αιώνια δέσμευση του ζευγαριού.
www.protothema.gr
Στη δίνη πολιτικής κρίσης βυθίζεται η Ονδούρα - «Πραξικόπημα» από 20 βουλευτές
Η εκλογή νέου προέδρου του Κογκρέσου, της Βουλής της Ονδούρας, προκαλεί σοβαρή πολιτική κρίση...
www.zougla.gr
Στους «16» του Australian Open ο Τσιτσιπάς, «λύγισε» με 3-1 τον Περ
Ο Στέφανος θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά του πρώτου Grand Slam της χρονιάς απέναντι στον 24χρονο Αμερικανό Τέιλορ Φριτζ
www.protothema.gr
Φάρμα: Οι παίκτες πείνασαν και ήθελαν να σφάξουν τον κόκορα - «STOP» από Τανιμανίδη
Η πείνα έβαλε τον κόκορα στη συζήτηση για το... δείπνο στη «Φάρμα»!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Αττική λόγω της χιονόπτωσης
Με εκχιονιστικά μηχανήματα και αλάτι έχουν εφοδιαστεί οι δήμοι, ενώ έτοιμοι εμφανίζονται και οι αρμόδιοι ώστε να μείνει ανοιχτό το εθνικό οδικό δίκτυο
www.protothema.gr
Παθολόγος Νοσοκομείου «Γεννηματάς»: 10 διασωληνωμένοι περίμεναν εκτός θαλάμου
Δραματική έκκληση παθολόγου του νοσοκομείου «Γεννηματάς» για την κατάσταση στις ΜΕΘ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονος για διατάραξη της ομαλής λειτουργίας σχολείου
Συνελήφθη χθες από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, 22χρονος ημεδαπός, ο οποίος συμμετείχε, σύμφωνα με την αστυνομία, σε κατάληψη σχολείου στην περιοχή του Ευόσμου την περασμένη Πέμπτη, διαταράσσοντας την ομαλή λειτουργία του. Σύμφωνα με την αστυνομία στο αυτοκίνητο που οδηγούσε, βρέθηκαν πανό τα οποία είχαν αναρτηθεί στον περίβολο του σχολικού συγκροτήματος και πλήθος έντυπου υλικού.
www.makeleio.gr
Αεροπορικό δυστύχημα με 14 νεκρούς από ένα λάθος: Μπέρδεψε τον ραδιοφάρο της Κορίνθου με του Άραξου
Σαν σήμερα στις 22 Ιανουαρίου το 1965, το C-124 Γκλοουμπάστερ από ένα τραγικό λάθος του πιλότου συνετρίβη στα βράχια του…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γιάννης Τσιμιτσέλης - Κατερίνα Γερονικολού: Η πρώτη γνωριμία στα γυρίσματα και η συγκατοίκηση που ήρθε νωρίς
Το ζευγάρι μίλησε για την γνωριμία του και το επόμενο βήμα στην σχέση του 
www.protothema.gr
Τα πρόστιμα έφεραν αποτέλεσμα: 15.000 πολίτες άνω των 60 έσπευσαν να εμβολιαστούν
Την Δευτέρα θα δοθεί η λύση ώστε να μην πληρώνουν το πρόστιμο των 100 ευρώ όσοι κάτοικοι Αμερικής έχουν εμβολιαστεί έκτος Ελλάδας άλλα έχουν γραφτεί σε ΔΟΥ εσωτερικού, τόνισε σήμερα ο υφ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς
iefimerida.gr
«Λύγισε» η Αντέλ: Με δάκρυα στα μάτια ανακοίνωσε την ακύρωση των συναυλιών στο Λας Βέγκας
Η Αντέλ σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media ανέφερε ότι λυπάται και τόνισε ότι το σόου της δεν είναι…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σκοτώνεται LIVE στις τηλεοράσεις – Ανατριχιαστικό video
Καταδιωκόμενος αναβάτης μοτοσικλέτας σκοτώνεται μπροστά στα μάτια εκατομμυρίων τηλεθεατών…
www.protothema.gr
Ινδία: Τρίτη συνεχόμενη μέρα με πάνω από 300.000 κρούσματα κορονοϊού
Στην Ινδία επιβεβαιώθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες 337.704 κρούσματα κορονοϊού και υπέκυψαν 488 ασθενείς από κορονοϊό σύμφωνα με τους αριθμούς που δημοσιοποίησε σήμερα Σάββατο το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας. Είναι η τρίτη συνεχόμενη ημέρα που ανακοινώνονται πάνω από 300.000 κρούσματα, για πρώτη φορά εδώ και πάνω από οκτώ μήνες. Τα λεγόμενα ενεργά κρούσματα έχουν φθάσει τα ... Περισσότερα To άρθρο Ινδία: Τρίτη συνεχόμενη μέρα με πάνω από 300.000 κρούσματα κορονοϊού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πρώτο σε απόδοση στην Ευρώπη το Χρηματιστήριο Αθηνών
Πρώτη φορά μετά το 2014 ο Γενικός Δείκτης "έπιασε" τις 950 μονάδες
www.protothema.gr
Νέα επιτυχία για τη Νικολούλη: Βρήκε αγνοούμενη που την έψαχναν 7 μήνες
Στο δεύτερο «Φως στο Τούνελ» του 2022, η Αγγελικού Νικολούλη βρήκε και δεύτερη αγνοούμενη, την οποία αναζητούσαν οι δικοί της άνθρωποι από τον Ιούνιο.
www.protothema.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς - Μπενουά Περ 3-1: Ελληνικός «άνεμος» στη Μελβούρνη
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 3-1 σετ [6-3, 7-5, 6-7(2), 6-4] του Μπενουά Περ και προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην καριέρα του στους “16” του Australian Open στη Μελβούρνη. Περισσότερα σε λίγο… To άρθρο Στέφανος Τσιτσιπάς - Μπενουά Περ 3-1: Ελληνικός «άνεμος» στη Μελβούρνη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορονοϊός – Γερμανία: 135.461 κρούσματα και 179 νεκροί σε 24 ώρες
Ανεβαίνει επικίνδυνα ο αριθμός των κρουσμάτων του κορονοϊού στη Γερμανία. Συγκεκριμένα, στα επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2 προστέθηκαν 135.461 τις προηγούμενες 24 ώρες, αυξάνοντας το σύνολο των μολύνσεων στις 8.596.007, ανακοίνωσε το Σάββατο το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, ο φορέας επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας. Οι θάνατοι 179 ασθενών εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 αύξησαν τον απολογισμό των θυμάτων ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Γερμανία: 135.461 κρούσματα και 179 νεκροί σε 24 ώρες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αποκάλυψη από τον δικηγόρο της Γεωργίας: Συνελήφθη βασικός κατηγορούμενος για μαστροπεία (vid)
Ο Θανάσης Ζιώγας που είναι δικηγόρος της Γεωργίας στην υπόθεση του βιασμού της, αποκάλυψε πως υπήρξε σύλληψη κατηγορούμενου για μαστροπεία.
gazzetta.gr
Αεροπορικό δυστύχημα με 14 νεκρούς από ένα λάθος: Μπέρδεψε τον ραδιοφάρο της Κορίνθου με του Άραξου
Σαν σήμερα στις 22 Ιανουαρίου το 1965, το C-124 Γκλοουμπάστερ από ένα τραγικό λάθος του πιλότου συνετρίβη στα βράχια του Χελμού με τραγικό απολογισμό 14 νεκρούς.
www.protothema.gr
Α1 Πόλο Ανδρών: Μόλις δύο εξ αναβολής αγώνες στο πρόγραμμα
Ο Πανιώνιος με νίκη επί του Παναθηναϊκού πιάνει τη Βουλιαγμένη στην κορυφή του β' ομίλου
gazzetta.gr
Κάρι: Bang, bang, bang και όλα τα νικητήρια καλάθια της καριέρας του (vids)
O σπουδαίος Στεφ Κάρι... εκτέλεσε τους Ρόκετς με σουτ στη λήξη και το Gazzetta ταξίδεψε στον χρόνο και συγκέντρωσε όλα τα νικητήρια καλάθια του κορυφαίου σουτέρ της ιστορίας.
gazzetta.gr
Τσιτσιπάς - Περ 3-1: Στους «16» ο Στέφανος, λύγισε τον Περ
Εστω και δύσκολα ο Τσιτσιπάς είναι στον 4ο γύρο του Australian Open όπου θα παίξει με τον Αμερικανό Τέιλορ Φριτζ.
gazzetta.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Πολικό κρύο, χιόνια και στην Αττική -Στα λευκά Πεντέλη, Υμηττός, Πάρνηθα
Η κακοκαιρία «Ελπίς» ξεκίνησε από τα ξημερώματα να δείχνει τις άγριες διαθέσεις της και στην Αττική με πολικό κρύο και χιονόπτωση
iefimerida.gr
Οι άνθρωποι με κατάθλιψη είναι πιο ευάλωτοι στην παραπληροφόρηση για τα εμβόλια -Γιατί διστάζουν να εμβολιαστούν
Όσοι νιώθουν κατάθλιψη, είναι πιθανότερο να πιστεύουν στην παραπληροφόρηση σχετικά με τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού.
iefimerida.gr
Διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα του οδικού δικτύου της Αττικής λόγω χιονόπτωσης
Διακόπηκε, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λόγω χιονόπτωσης, η κυκλοφορία των οχημάτων σε διάφορα τμήματα του οδικού δικτύου της Αττικής. Ειδικότερα: – Στη λεωφόρο Διονύσου (περιφερειακή Πεντέλης) από το ύψος του Αγίου Πέτρου προς Πεντέλη. – Στην οδό Διονύσου (περιφερειακή Διονύσου) από το ύψος του «414» προς Νέα Μάκρη. – Στη λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος […]
www.makeleio.gr
Λινού: «Είμαστε μακριά από το να μιλήσουμε για το τέλος της πανδημίας»
Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Αθηνά Λινού, τόνισε πως η ύφεση της Όμικρον έχει ξεκινήσει ωστόσο είμαστε αρκετά μακριά από το τέλος…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σε πλήρη ετοιμότητα οι δήμοι της Αττικής λόγω της κακοκαιρίας
Ισχυρή κακοκαιρία και παγετός αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ και οι δήμοι της Αττικής έχουν τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν.....
www.zougla.gr
Πολιτική Προστασία: Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός για τα ακραία καιρικά φαινόμενα - «Μείνετε στο σπίτι»
Χαμηλές θερμοκρασίες και πυκνές χιονοπτώσεις είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού και της κακοκαιρίας Ελπίς που πλήττει τη χώρα από το βράδυ της Παρασκευής. Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, η κακοκαιρία Ελπίς θα φέρει πυκνό χιόνι ακόμα σε πεδινές περιοχές της βόρειας και ανατολικής Ελλάδας, καθώς και στα νησιά του Αιγαίου και οι βόρειοι ... Περισσότερα To άρθρο Πολιτική Προστασία: Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός για τα ακραία καιρικά φαινόμενα - «Μείνετε στο σπίτι» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Έρευνα για τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού: Οι άνθρωποι με κατάθλιψη είναι πιο ευάλωτοι στην παραπληροφόρηση
Η παραπληροφόρηση για τα εμβόλια Covid-19 θέτει σημαντικά προσκόμματα στις προσπάθειες εμβολιασμού και η κατάθλιψη κάνει τους ανθρώπους πιο ευάλωτους σε αυτή την αντιεμβολιαστική προπαγάνδα - Τι δείχνει νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη
www.protothema.gr
Βία χωρίς τέλος στο Μεξικό - Ανταλλαγή πυρών με 2 νεκρούς σε ξενοδοχείο
Δυο Καναδοί πολίτες σκοτώθηκαν και ένας τρίτος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών...
www.zougla.gr
Καρναβάλι στην Πάτρα: Σήμερα οι πρώτες εκδηλώσεις
Καρναβαλικές δράσεις έχει προγραμματίσει για σήμερα ο δήμος Πατρέων, με αφορμή την παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου στον δήμαρχο, Κώστα Πελετίδη.
iefimerida.gr
Με Ιωνικός – Παναθηναϊκός οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/01)
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ιωνικό και ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Παναιτωλικό για τη 19η αγωνιστική της Superleague 1, στα παιχνίδια που ξεχωρίζουν από το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου 22 Ιανουαρίου, το οποίο περιλαμβάνει και το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ για την Basket League, αλλά και μία σειρά από σημαντικές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Οι αθλητικές ... Περισσότερα To άρθρο Με Ιωνικός – Παναθηναϊκός οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/01) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ρεπορτάζ Newsbomb.gr στην Εύβοια: «Είμαστε σε επιφυλακή, φόβος για τους ηλικιωμένους»
Εύβοια: Ξεκίνησε η Κακοκαιρία «Ελπίς» με χιόνια και ισχυρούς ανέμουςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός στην Αττική
O κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα στην Αττική ενόψει της επέλασης της κακοκαιρίας «Ελπίδα».Περισσότερα...
www.newsbomb.gr