«Σούδα του Βορρά» η Αλεξανδρούπολη -Η μεγαλύτερη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού των ΗΠΑ στα Βαλκάνια

«Σούδα του Βορρά» χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, σε εκδήλωση στο πλαίσιο της παροχής Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους, κατά την αναδίπλωση και ανάπτυξη δυνάμεων των ΗΠΑ για την Επιχείρηση «ATLANTIC RESOLVE».
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Δένδιας: Ο Αλέκος Φασιανός ήταν ένας εμβληματικός Έλληνας ζωγράφος
Ειλικρινή συλλυπητήρια για τον θάνατο του Αλέκου Φασιανού εκφράζει στους οικείους του, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας...
www.zougla.gr
Νέος σεισμός ανοιχτά του Αγίου Όρους -Μεγέθους 4,1 Ρίχτερ
Νέος σεισμός, μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 00:32 στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά του Αγίου Όρους.
iefimerida.gr
Σκόπια: Έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση του Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι
Ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή έλαβε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα η κυβέρνηση του Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Survivor: Στον… τάκο ο Βαλάντης και στο σπίτι τους τρεις «Μαχητές» - Δείτε βίντεο
Οι «μάχες» για την ομαδική και ατομική ασυλία, το θεατρικό των Μαχητών για τους Διάσημους και η ατάκα του Βαλάντη που έκανε την  Ευριδίκη να αποχωρήσει με κλάματα από το συμβούλιο
www.protothema.gr
Σεισμός 5,5 Ρίχτερ στο Μεξικό
Σεισμική δόνηση 5,5 βαθμών σημειώθηκε στο Μεξικό, το μεσημέρι τα ξημερώματα της Δευτέρας και συγκεκριμένα στις 01:31 (ώρα Ελλάδος), όπως ανακοίνωσε το...
www.zougla.gr
Λιανός: Αν θέλει η πολιτεία ακόμα πιο ενεργή Επιτροπή Ανταγωνισμού ας επενδύσει στην ανανέωση του προσωπικού
«Αν θέλει η Πολιτεία ακόμα πιο ενεργή Επιτροπή Ανταγωνισμού, ας επενδύσει στην αναγκαία ανανέωση του προσωπικού της και στην προσέλκυση υψηλά εξειδικευμένου προσωπικού με εμπειρία και όρεξη για σκληρή δουλειά, άμεσα, για να συνεχίσουμε την προσπάθεια».
iefimerida.gr
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Υποστηρίζουμε την ενίσχυση της ενεργειακής διασύνδεσης μεταξύ της Αν. Μεσογείου και της Ευρώπης μέσω της Ελλάδας
«Υποστηρίζουμε έργα σαν αυτά της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής μέσω της διασύνδεσης της Αιγύπτου με την Κύπρο και την Ελλάδα, και...
www.zougla.gr
Survivor: Έχασαν την πρώτη ασυλία της εβδομάδας και τον ψήφισαν μαζικά προς αποχώρηση
Survivor - Όλες οι ειδήσεις: Μια ακόμα ψηφοφορία στον Άγιο Δομίνικο παρακολούθησαν στο επεισόδιο της Τετάρτης (12/1) οι τηλεθεατές του…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βόρεια Μακεδονία: Έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής η κυβέρνηση του Κοβάτσεφσκι
Το νέο υπουργικό συμβούλιο αριθμεί 21 μέλη με τον Νικολά Ντιμιτρόφ να μένει εκτός - Το VMRO-DPMNE, επανέλαβε το αίτημα για διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών - Το βέτο της Βουλγαρίας
www.protothema.gr
“6 ΝΕΟΠΛΟΥΤΑ ΚΤΗΝΗ ΒΙΑΣΑΝ την 24χρονη ορφανή ΓΕΩΡΓΙΑ”. 20.000 ευρώ το κεφάλι για μια κατά παραγγελίαν νύχτα μαστροπείας και σεξουαλικών κακοποιήσεων. Πως οργανώνονται τα ομαδικά όργια. ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ ΟΙ “ΠΑΡΤΟΥΖΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΗΣ COCA- C
Tεύχος 2103, 6 χρόνια και 11 μήνες αυτόνομης , ανεξάρτητης κυκλοφορίας, με αποκλειστικά αφεντικά το Λαό και το Έθνος. Σε αυτούς λογοδοτούμε και μόνον εν ονόματί τους. Απέναντι σε μια ξενήλατη κυβέρνηση ανδρεικέλων, σε ένα καθεστώς Ερντογανισμού με περιβραχιόνια νεοαλβανισμού , Εμβέρ Χότζα. Μια κυβέρνηση άκρως επικίνδυνη και δολοφονική για τον ακηδεμόνευτο Τύπο, τους ελεύθερους δημοσιογράφους και τις ανεξάρτητες […]
www.makeleio.gr
Λευκή, καστανή ή μαύρη ζάχαρη: Ποια είναι η διαφορά πέραν του χρώματος
Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός και ό,τι είναι γλυκό δεν έχει απαραίτητα ζάχαρη. Τουλάχιστον, στη φυσική της μορφή. Επίσης, ό,τι είναι γλυκό δεν είναι απαραίτητα και η χαρά της θερμίδας. Ας δούμε τι υπάρχει στην αγορά, για να καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε στις συσκευασίες των προϊόντων (όπου βλέπουμε τα ‘χωρίς ζάχαρη’ ή ‘χωρίς τεχνητά γλυκαντικά’ ή […]
www.makeleio.gr
Δύο απανωτοί σεισμοί 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Ρόδου
Δύο σεισμοί ίδιου μεγέθους, 4,5 Ρίχτερ, σημειώθηκαν ανοιχτά της Ρόδου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής.
iefimerida.gr
Ωκεανία: Αρχικές αναφορές δεν υποδηλώνουν τεράστιες απώλειες στην Τόνγκα από το τσουνάμι
Σημαντικές, αλλά όχι τεράστιες οι καταστροφές στην Τόνγκα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βόρεια Μακεδονία: Ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή έλαβε η κυβέρνηση του Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι
Ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή έλαβε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα η κυβέρνηση του Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι...
www.zougla.gr
Πιλότος αποκαλύπτει το σχέδιο που υπάρχει για το «χειρότερο σενάριο» [βίντεο]
Ο πιλότος Χάρισον Μάρεϊ μέσω του TikTok, μίλησε στους ακολούθους του σχετικά με τους ελέγχους ασφαλείας πριν από κάθε πτήση.
1 h
iefimerida.gr
Πιερικός: Ανέλαβε ο Βαζάκας
Ο 62χρονος τεχνικός είναι πλέον ο νέος προπονητής του συλλόγου της Κατερίνης.
1 h
gazzetta.gr
O Γιώργος Καραμίχος αποκαλύπτει: «Με τη μητέρα του γιου μου δεν ήμασταν ποτέ ζευγάρι»
Συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ!  παραχώρησε ο Γιώργος Καραμίχος, ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσωπική του ζωή και τα δυο του παιδιά...
1 h
www.zougla.gr
Επτά τροφές που θα σε κρατήσουν ζεστό ακόμη και στα χιόνια
Κι όμως απολαμβάνοντας συγκεκριμένα τρόφιμα και ροφήματα θα δεις διαφορά στην θερμοκρασία του σώματός σου.Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Λίνα Μενδώνη: «Ολόκληρο το έργο του Αλέκου Φασιανού αποπνέει Ελλάδα»
«Ολόκληρο το έργο του Αλέκου Φασιανού, τα χρώματα που γέμισαν τους καμβάδες του, οι ''επίπεδες'', αλλά πολυδιάστατες μορφές που κυριαρχούν στους πίνακές του,...
1 h
www.zougla.gr
Σακελλαροπούλου για Αλέκο Φασιανό: «Αυθεντικός δημιουργός, με την αλήθεια του κατέκτησε διεθνή αναγνώριση»
Για έναν αυθεντικό δημιουργό που έχτισε έναν εντελώς δικό του, προσωπικό κόσμο, κατακτώντας με την αλήθεια του, τη διεθνή αναγνώριση, έκανε λόγο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αποχαιρετώντας τον Αλέκο Φασιανό.
1 h
iefimerida.gr
Καναδάς: Πέθανε ο σκηνοθέτης Ζαν-Κλοντ Λορντ
Ο κινηματογραφιστής Ζαν-Κλοντ Λορντ, σκηνοθέτης πολλών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών που σφράγισε την ιστορία της έβδομης τέχνης στο Κεμπέκ, πέθανε…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Δωδεκάνησα: Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στη Ρόδο
Ακολούθησε μετασεισμός της ίδιας έντασης Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα της Κυριακής στα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο 63 χλμ ανατολικά νοτιοανατολικά της Ρόδου και το εστιακό βάθος ήταν στα 10 χλμ. .   Λίγα λεπτά […]
2 h
www.makeleio.gr
Κορονοϊός – Γαλλία: Το Κοινοβούλιο εγκρίνει οριστικά το νομοσχέδιο για τη θέσπιση του εμβολιαστικού πάσου
Το γαλλικό κοινοβούλιο υιοθέτησε οριστικά την Κυριακή, με τελευταία ψηφοφορία των βουλευτών, το νομοσχέδιο για τη θέσπιση του εμβολιαστικού πάσου, το οποίο η κυβέρνηση θέλει να εφαρμόσει το νωρίτερο δυνατόν λόγω της αναζωπύρωσης της επιδημίας Covid-19 στη χώρα. Το κείμενο υπερψηφίστηκε με 215 ψήφους υπέρ, 58 κατά και 7 αποχές. Οι σοσιαλιστές βουλευτές έχουν προγραμματίσει ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Γαλλία: Το Κοινοβούλιο εγκρίνει οριστικά το νομοσχέδιο για τη θέσπιση του εμβολιαστικού πάσου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr
Νέα σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Χαλκιδικής
Νέα σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00:37 το βράδυ της Κυριακής ανοιχτά της Χαλκιδικής. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του...
2 h
www.zougla.gr
Δωδεκάνησα: Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στη Ρόδο
Ακολούθησε μετασεισμός της ίδιας έντασης
2 h
www.protothema.gr
Νεκρές μέσα σε διαμέρισμα δύο γυναίκες στην Τούμπα (vid)
Την αστυνομία ειδοποίησε ο 32χρονος ανιψιός τους ο οποίος φέρεται πως αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
2 h
gazzetta.gr
Ο ΝΕΟΣ …ΤΣΑΤΣΟ-ΠΟΥΛΟΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤ. ΚΑΛΥΒΑΣ. ΚΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΤΟΥ 1821, ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ …ΛΑΘΡΑΙΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ “ΜΕΛΛΟΝ”. ΚΙ Ο ΚΟΥΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ…
Ο νέος …ΤΣΑτσόπουλος λέγεται Στάθης Καλύβας. Πρόκειται για τον πανεπιστημιακό ο οποίος παρουσιάζει τη νέα σειρά – ντοκιμαντέρ στον Σκάι του Αλαφούζου που αλλοιώνει και διαστρεβλώνει για άλλη μια φορά τον χαρακτήρα και το περιεχόμενο της Επανάστασης του 1821 αλλά και τον τρόπο μαζί με τις συνθήκες που δημιουργήθηκε στη συνέχεια το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. […]
2 h
www.makeleio.gr
Πρίγκιπας Χάρι: Γιατί δεν νιώθει ασφάλεια όταν επισκέπτεται τη Βρετανία -Τι ζητά για την προστασία της οικογένειάς του
Ο πρίγκιπας Χάρι αμφισβητεί τη νομική ισχύ μιας κυβερνητικής απόφασης σύμφωνα με την οποία δεν θα πρέπει να του παρέχεται αστυνομική προστασία όταν βρίσκεται σε βρετανικό έδαφος ακόμη και αν καλύπτει ο ίδιος τα έξοδά της, όπως ανακοίνωσαν οι νομικοί εκπρόσωποί του.
2 h
iefimerida.gr
Σερβία: Μικρή η συμμετοχή στο δημοψήφισμα, υπερψηφίστηκε η αναθεώρηση του Συντάγματος
Η αναθεώρηση του Συντάγματος αφορά το κράτος δικαίου και συγκεκριμένα την εκλογή δικαστών και εισαγγελέων -  Με καταμετρημένο το 97% των ψήφων υπέρ του ναι ψήφισε το 60,45%
2 h
www.protothema.gr
Σερβία: Μικρή η συμμετοχή στο δημοψήφισμα - Υπερψηφίστηκε η αναθεώρηση του Συντάγματος
Σε χαμηλά επίπεδα κυμάνθηκε η προσέλευση στις κάλπες στο δημοψήφισμα για την αναθεώρηση του Συντάγματος που διεξήχθη στη Σερβία...
2 h
www.zougla.gr
Κακό φεγγάρι για την ΑΕΚ…
Ωχ! Πάλι (πρέπει να) έχει θυμώσει το ηγέτης (και χρηματοδότης) της ΑΕΚ Δ. Μελισσανίδης με τις συνεχείς «κατραπακιές» που δέχεται η ομάδα του και μάλιστα στην έδρα...
2 h
www.zougla.gr
Θάνατος Αλέκου Φασιανού: «Δε θα τον ξεχάσουμε ποτέ» δήλωσε η Λίνα Μενδώνη
«Ολόκληρο το έργο του Αλέκου Φασιανού, τα χρώματα που γέμισαν τους καμβάδες του, οι «επίπεδες», αλλά πολυδιάστατες μορφές που κυριαρχούν στους πίνακές του, αποπνέουν Ελλάδα» δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, μόλις πληροφορήθηκε την απώλεια του Αλέκου Φασιανού. «Από τα πρώτα του βήματα, στο εικαστικό του έργο, αλλά και στη δουλειά του για ... Περισσότερα To άρθρο Θάνατος Αλέκου Φασιανού: «Δε θα τον ξεχάσουμε ποτέ» δήλωσε η Λίνα Μενδώνη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr
Θάνατος Αλέκου Φασιανού: Συλλυπητήρια από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας – «Έκτισε έναν δικό του κόσμο»
Για έναν αυθεντικό δημιουργό που έχτισε έναν εντελώς δικό του, προσωπικό κόσμο, κατακτώντας με την αλήθεια του, τη διεθνή αναγνώριση, έκανε λόγο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αποχαιρετώντας τον Αλέκο Φασιανό. Σε δήλωσή της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού εξέφρασε τη βαθιά της λύπη και τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του Αλέκου Φασιανού, τόνισε: ... Περισσότερα To άρθρο Θάνατος Αλέκου Φασιανού: Συλλυπητήρια από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας – «Έκτισε έναν δικό του κόσμο» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr
Ρενάτο Σάντσες: Έδειξε το μεσαίο δάχτυλο στους οπαδούς της Μαρσέιγ (vid)
Ο Ρενάτο Σάντσες δυναμίτισε το κλίμα στο φινάλε του ντέρμπι ανάμεσα σε Μαρσέιγ και Λιλ, δείχνοντας το μεσαίο του δάχτυλο στους οπαδούς των Μαρσεγιέζων που βρίσκονταν πίσω από τον πάγκο.
2 h
gazzetta.gr
Γαλλία: Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για τη θέσπιση του εμβολιαστικού πάσου
Ένα αρνητικό διαγνωστικό τεστ δεν θα αρκεί πλέον, παρά μόνο για την πρόσβαση σε δομές και υπηρεσίες υγείας - Το νέο πάσο θα εφαρμοστεί για τους 16 ετών και άνω
2 h
www.protothema.gr
Εκπρόσωπος Κρεμλίνου: Δυτικοί και Ρώσοι παραμένουν σε «εντελώς αποκλίνουσες» θέσεις
Οι Ρώσοι και οι Δυτικοί παραμένουν σε «εντελώς αποκλίνουσες» θέσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.
2 h
iefimerida.gr
Καταγγελία για ομαδικό βιασμό στη Θεσσαλονίκη: Τεράστιες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση - Τα στοιχεία στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και η έρευνα για κύκλωμα μαστροπείας
Δεν σταματούν οι αποκαλύψεις, για την καταγγελία 24χρονης για ομαδικό βιασμό της, μετά από πρωτοχρονιάτικο πάρτι σε πεντάστερο ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Η 24χρονη έχει καταθέσει τόσο στην Αστυνομία, όσο και στην ανακρίτρια για το μοιραίο βράδυ και σύμφωνα με το Star, η κοπέλα έχει πει μεταξύ άλλων: «Στο ξενοδοχείο τρία άτομα τα οποία δε γνώριζα, ... Περισσότερα To άρθρο Καταγγελία για ομαδικό βιασμό στη Θεσσαλονίκη: Τεράστιες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση - Τα στοιχεία στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και η έρευνα για κύκλωμα μαστροπείας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr
Γιάννης Μπέζος: «Και γω μπορεί να έχω καταχραστεί τη θέση μου και να έχω κάνει ακρότητες» (vid)
Ο Γιάννης Μπέζος ανέφερε πως και ο ίδιος μπορεί να έχει καταχραστεί τη θέση του, απλώς δεν τον χαρακτήρισαν αυτά. «Είναι επικίνδυνο, όμως, να σου συμβεί» πρόσθεσε.
2 h
gazzetta.gr
Παναιτωλικός: Υποδοχή και... «Αγρινιάρα φέρε μας το Κύπελλο»!
Υποδοχή ηρώων για τους παίκτες του Παναιτωλικού κατά την επιστροφή τους στο Αγρίνιο από την Αθήνα μετά τον θρίαμβο στο ΟΑΚΑ κόντρα στην ΑΕΚ!
2 h
gazzetta.gr
Βόρεια Εύβοια: Πέθανε ο 68χρονος που είχε περιλούσει η 33χρονη σύντροφός του για να τον κάψει στο σπίτι του
Έφυγε από τη ζωή ο 68χρονος άνδρας από το Αχλάδι, που είχε δεχτεί επίθεση από την 33χρονη σύντροφό του, πριν από δέκα ημέρες...
2 h
www.zougla.gr
Ομηρία στο Τέξας: Βρετανός πολίτης o 44χρονος δράστης -Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του
Ο ύποπτος που έχασε τη ζωή του έπειτα από ομηρεία 10 ωρών σε συναγωγή του Τέξας ήταν 44χρονος Βρετανός πολίτης και ονομαζόταν Μάλικ Φαϊσάλ 'Ακραμ, ανακοίνωσε το FBI.
2 h
iefimerida.gr
Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Κρήτη - Ταρακουνήθηκε το Ηράκλειο
Σεισμός: Νέα δόνηση ταρακούνησε την Κρήτη, κυρίως την περιοχή του Ηρακλείου.Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Ξιφασκία: «Ασημένια» η Γκουντούρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο
Ξιφασκία: Με το ασημένιο μετάλλιο στη σπάθη επιστρέφει η Δώρα Γκουντούρα από το Παγκόσμιο Κύπελλο της Τιφλίδας.Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
«Μακρύς ο δρόμος εξόδου από την κρίση της Omicron» λένε οι επιστήμονες - Οι τελευταίες εκτιμήσεις
Προειδοποιήσεις για απότομη κλιμάκωση μολύνσεων - Γιατί η Omicron δεν τελειώνει εύκολα - Οι προβλέψεις για την Ευρώπη
2 h
www.protothema.gr
Νόβακ Τζόκοβιτς: Συνθήματα υπέρ του στους δρόμους της Σερβίας
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απελάθηκε τελικά από την Αυστραλία και δεν θα αγωνιστεί στο Australian Open, γεγονός που έχει φέρει έντονες αντιδράσεις από ολόκληρη τη Σερβία, για τον πιο διάσημο αθλητή της. Ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα ιστορικό Γκραν Σλαμ, που θα τον έφερνε πάνω από τους Ράφαελ Ναδάλ και Ρότζερ ... Περισσότερα To άρθρο Νόβακ Τζόκοβιτς: Συνθήματα υπέρ του στους δρόμους της Σερβίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr
Πώς να αποκτήσετε τέλεια κυματιστά μαλλιά στο σπίτι -Πανεύκολο, με μία κίνηση [βίντεο]
Μια κομμώτρια έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, αφού μοιράστηκε ένα εύκολο κόλπο για τέλεια κυματιστά μαλλιά, χρησιμοποιώντας απλά μόνο ένα πιστολάκι.
2 h
iefimerida.gr
Βαρβιτσιώτης: Η Ελλάδα σήμερα είναι φτωχότερη - Ο Αλέκος Φασιανός ήταν ένας κορυφαίος δημιουργός
Μέσω των social media αποχαιρέτησε τον σπουδαίο ζωγράφο ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών  ενώ παρέθεσε φωτογραφία από το εξώφυλλο του βιβλίου του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη που φιλοτέχνησε ο εκλιπών
2 h
www.protothema.gr