ΣΤΑΣΥ : Σε εφαρμογή τα νέα δρομολογια του τραμ

Σε εφαρμογή τέθηκαν από σήμερα τα νέα δρομολόγια του τραμ, ενώ μετατίθεται για την προσεχή εβδομάδα η εμπορική λειτουργία της επέκτασης του τραμ προς Πειραιά. Όπως υπενθυμίζει σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ ΑΕ, δημιουργήθηκαν δύο νέες γραμμές οι οποίες αντικατέστησαν τις τρεις προηγούμενες. Πρόκειται για τη γραμμή 6 (ΠΙΚΡ – ΣΥΝ) «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» και […]
Read full article on: makeleio.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
H Γεωργία είναι δικό μας παιδί
Μου έδωσε ραντεβού στον χώρο εργασίας της. Ίσως γιατί εκεί αισθανόταν πιο σίγουρη. Περίμενα να δω ένα πλάσμα σοκαρισμένο. Έκανα λάθος...
www.zougla.gr
Βρέθηκε ο ψαράς που αγνοείτο ανατολικά της Αίγινας
Σώος και καλά στην υγεία του εντοπίστηκε σε βραχώδη ακτή ανατολικά της Αίγινας, ο 85χρονος αλιέας που αγνοείτο από το μεσημέρι της Τρίτης (18.01.2022), όταν πήγε για ψάρεμα με τη βάρκα του. Ο 85χρονος απεγκλωβίστηκε με ασφάλεια με τη συνδρομή πλωτού του λιμενικού σώματος και ιδωτικού σκάφους και μεταφέρεται στο λιμάνι της Αίγινας.
www.makeleio.gr
Σύλληψη 25χρονου για ναρκωτικά στα Χανιά  
Στη σύλληψη ενός 25χρονου προχώρησαν το πρωί της Τρίτης στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών Ουσιών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) της Λιμενικής Αρχής...
www.zougla.gr
Παραίτηση Αδριανουπόλεως από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα
Ο Πατριάρχης αποδέχθηκε την παραίτηση και ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο για τις επί επταετία και πλέον υπηρεσίες του στην εν λόγω θέση
www.protothema.gr
Χονγκ Κονγκ: 11 χάμστερ κόλλησαν κορονοϊό - Θα θανατώσουν σχεδόν 2.000
Το Χονγκ Κονγκ θα θανατώσει περίπου 2.000 χάμστερ αφού ορισμένα από αυτά βρέθηκαν θετικά στον νέο κορονοϊό, ανακοίνωσαν την Τρίτη…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τροχαίο δυστύχημα στη Βουλιαγμένη: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε πεζή γυναίκα
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη μαρίνα Βουλιαγμένης σύμφωνα με το site «ilovevouliagmeni»...
www.zougla.gr
La Liga: «Έκλεψε» τη χαρά της Κάντιθ στο 90+6' η Εσπανιόλ, τεσσάρα για Μπέτις (vid)
Η Κάντιθ των δύο ακυρωθέντων γκολ μεταξύ 80'-82' βρήκε «χρυσό» γκολ νίκης στο 90+1', αλλά ο Ραούλ Ντε Τομάς στέρησε τη χάρα στο φινάλε χαρίζοντας τον βαθμό στην Εσπανιόλ (2-2). Τεσσάρα και σταθερά 3η η Μπέτις.
gazzetta.gr
Γκάγκα: Έχουν κλειστεί 10.473 ραντεβού εμβολιασμού παιδιών στο Παίδων Πεντέλης
Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου υπάρχουν διαθέσιμα περίπου 147 ραντεβού, σύμφωνα με την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας
www.protothema.gr
Η κυπελλούχος Γερμανίας Ντόρτμουντ αποκλείστηκε από την Ζανκτ Πάουλι
Αποκλεισμός «σοκ» για την κάτοχο του Κυπέλλου Γερμανίας, Ντόρτμουντ που έχασε με 2-1 από την Ζανκτ Πάουλ στο «Μίλερντορ Στάντιον» του Αμβούργου κι έμεινε εκτός θεσμού, στη φάση των «16» της διοργάνωσης. Η Ζανκτ Πάουλι απέκλεισε την κάτοχο του τροπαίου, Μπορούσια Ντόρτμουντ, επικρατώντας εντός έδρας με 2-1 και παίρνοντας το «εισιτήριο» για τους προημιτελικούς. Ο ... Περισσότερα To άρθρο Η κυπελλούχος Γερμανίας Ντόρτμουντ αποκλείστηκε από την Ζανκτ Πάουλι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πολικό ψύχος προβλέπουν οι μετεωρολόγοι – Χιόνια ακόμα και στο Σύνταγμα
Ραγδαία επιδείνωση του καιρού με πολικό ψύχος και χιόνια ακόμα… και στο κέντρο της Αθήνας προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για τις επόμενες μέρες. Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Καλλιάνος αναφέρει σε ανάρτησή του πως αν διατηρηθούν τα τωρινά προγνωστικά μοντέλα ,διότι υπάρχει ακόμη μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε «υπάρχει αρκετά μεγάλη πιθανότητα το Σάββατο αργά το βράδυ και […]
www.makeleio.gr
Αγγλία: Νέα «γκέλα» για την Τσέλσι, ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Μπράιτον
Η Τσέλσι είχε μία ακόμη απώλεια απόψε στην έδρα της Μπράιτον και με το τελικό 1-1, στο ματς με το οποίο άνοιξε η «αυλαία» της 24ης αγωνιστικής της...
www.zougla.gr
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ !! ΝΕΟ ΧΥΔΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟ EMAIL ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ !! “ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΒΓΑΙΝΩ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ” !! ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΩΞΗ !!
Προωθήθηκε απευθείας στη Δ.Η.Ε. Πηγή
www.makeleio.gr
Πετρέλαιο: Δίχως τέλος το «ράλι» των τιμών -«Εκτόξευση» στα 87,90 δολάρια ανά βαρέλι για το Brent
Συνεχίζεται το ράλι για τις τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς σημείωσαν νέα «εκτόξευση».
iefimerida.gr
ΗΠΑ: Στις 3 Απριλίου η τελετή απονομής των βραβείων Grammy
Η τελετή απονομής των μουσικών βραβείων Grammy επαναπρογραμματίστηκε για τις 3 Απριλίου στο Λας Βέγκας, όπως ανακοίνωσαν η αμερικανική Ακαδημία…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πέντε άνδρες a class celebrities στην πασαρέλα της Prada για την κολεξιόν FW22
Οι Kyle Merritt Maclachlan και Jeff Goldblum είναι οι νέοι πρωταγωνιστές της πασαρέλας του οίκου Prada.Οι ηθοποιοί βάδισαν με αυτοπεποίθηση στην επίδειξη...
www.zougla.gr
Ο Stan επιμένει πως έβγαλε από τη φλεγόμενη Ferrari τη σύζυγο του Μονογυιού
 Τόσο ο φίλος του Μονογυιού που τον ακολουθούσε με το αυτοκίνητό του, όσο και η αδελφή του Κατερίνα Μονογυιού είχαν διαψεύσει τον τραγουδιστή
www.protothema.gr
Ο Stan επιμένει: Ήμουν παρών στο δυστύχημα με τη Ferrari και αυτό έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές
 Τόσο ο φίλος του Μονογυιού που τον ακολουθούσε με το αυτοκίνητό του, όσο και η αδελφή του Κατερίνα Μονογυιού είχαν διαψεύσει τον τραγουδιστή
www.protothema.gr
Πάει, ο καιρός τρελάθηκε… ή τον τρελάναμε: Χιόνια στη Σαχάρα
Στη Σαχάρα το χρυσαφί της άμμου έχει σκεπαστεί με το λευκό του χιονιού.
gazzetta.gr
Βρέθηκε ο ψαράς που αγνοείτο ανατολικά της Αίγινας
Σώος και καλά στην υγεία του εντοπίστηκε σε βραχώδη ακτή ανατολικά της Αίγινας, ο 85χρονος αλιέας που αγνοείτο από το μεσημέρι της Τρίτης (18.01.2022), όταν πήγε για ψάρεμα με τη βάρκα του. Ο 85χρονος απεγκλωβίστηκε με ασφάλεια με τη συνδρομή πλωτού του λιμενικού σώματος και ιδωτικού σκάφους και μεταφέρεται στο λιμάνι της Αίγινας. To άρθρο Βρέθηκε ο ψαράς που αγνοείτο ανατολικά της Αίγινας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μπράιτον – Τσέλσι 1-1: Την «πάτησαν» ξανά οι Λονδρέζοι
Η Τσέλσι έμεινε στο 1-1 στην έδρα της Μπράιτον, σε ματς για την 24η αγωνιστική της Premier League κι έτσι δεν κατάφερε να φτάσει σε “τρίποντο” για 4η σερί αγωνιστική στο πρωτάθλημα και 3η συνεχόμενη εντός έδρας αναμέτρηση. Περισσότερα σε λίγο…   To άρθρο Μπράιτον – Τσέλσι 1-1: Την «πάτησαν» ξανά οι Λονδρέζοι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Επανεκλογή Παπαδημούλη στη θέση του αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου
O επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Δημήτρης Παπαδημούλης επανεκλέχτηκε σήμερα στην θέση του αντιπροέδρου του...
1 h
www.zougla.gr
Σεζέν Ακσού: Γιατί μπήκε στο στόχαστρο του Ερντογάν η «Χάρις Αλεξίου» της Τουρκίας
Στο στόχαστρο ισλαμιστικών και εθνικιστικών φιλοκυβερνητικών κύκλων στην Τουρκία βρίσκεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα η διάσημη Τουρκάλα τραγουδίστρια, Σεζέν Άκσου,. Ένα τραγούδι που ερμήνευσε το 2017 η Σεζέν Άκσου, η οποία εκφράζει στη χώρα της σύγχρονες πολιτικές απόψεις και κοινωνικές ευαισθησίες, στάθηκε αφορμή για το προσκείμενο στον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Κίνημα Εθνικής Επιβίωσης (Beka), να ... Περισσότερα To άρθρο Σεζέν Ακσού: Γιατί μπήκε στο στόχαστρο του Ερντογάν η «Χάρις Αλεξίου» της Τουρκίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
1 h
www.newsit.gr
Σερέλης: «Δεν ανακαλύπτουμε εμείς την... Αμερική, η σειρά κρίθηκε στην άμυνα» (vid)
Το Λαύριο αποκλείστηκε από τη συνέχεια του BCL και ο Χρήστος Σερέλης στάθηκε στην προσπάθεια των παικτών του να γυρίσουν το ματς, αλλά και στους Ντιαλό και Κάρτερ.
1 h
gazzetta.gr
Γιουβέντους – Σαμπντόρια 4-1: Με άνεση η πρόκριση στο Κύπελλο Ιταλίας
Στους “8” του Κυπέλλου Ιταλίας βρίσκεται η Γιουβέντους. Το… εισιτήριο ήρθε με χαρακτηριστική άνεση, αφού επικράτησε εντός έδρας της Σαμπντόρια με 4-1. Μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση μέσα στο Τορίνο, η Γιουβέντους επικράτησε της Σαμππντόρια με 4-1 και πέρασε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας. <εκεί, θα περιμένει μία εκ των Σασουόλο ή Κάλιαρι, που ... Περισσότερα To άρθρο Γιουβέντους – Σαμπντόρια 4-1: Με άνεση η πρόκριση στο Κύπελλο Ιταλίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
1 h
www.newsit.gr
Αίγινα: Αίσιο τέλος στο θρίλερ με τον 85χρονο αγνοούμενο ψαρά -Εντοπίστηκε καλά στην υγεία του
Σώος και καλά στην υγεία του εντοπίστηκε σε βραχώδη ακτή ανατολικά της Αίγινας, ο 85χρονος αλιέας που αγνοείτο από το μεσημέρι.
1 h
iefimerida.gr
Αίγινα: Σώος εντοπίστηκε ο 85χρονος αλιέας
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 85χρονου αλιέα, καθώς εντοπίστηκε σώος το βράδυ της Tρίτης σε βραχώδη ακτή ανατολικά της Αίγινας...
1 h
www.zougla.gr
Bαθμολογία Euroleague: Η Αρμάνι Μιλάνο έφτασε τον Ολυμπιακό
Σε εξ αναβολής αναμετρήσεις για τη Euroleague, Μονακό και Αρμάνι Μιλάνο συνέχισαν νικηφόρα την πορεία τους στη διοργάνωση, με την ιταλική ομάδα να φτάνει τον Ολυμπιακό. Στην πρώτη τετράδα του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague παρέμεινε η Αρμάνι, με τη νίκη της με 84-76 επί της Άλμπα Βερολίνου στο Μιλάνο, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 18ης ... Περισσότερα To άρθρο Bαθμολογία Euroleague: Η Αρμάνι Μιλάνο έφτασε τον Ολυμπιακό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
1 h
www.newsit.gr
Σομαλία: Τέσσερις νεκροί από την επίθεση αυτοκτονίας στη Μογκαντίσου -Η ισλαμική Αλ Σαμπάαμπ ανέλαβε την ευθύνη
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σήμερα (18/1) από επίθεση στην πρωτεύουσα της Σομαλίας, Μογκαντίσου.
1 h
iefimerida.gr
Επικίνδυνος αστεροειδής περνά αυτή την ώρα «ξυστά» από τον πλανήτη μας
Στις 23:50 της Τρίτης, ένας μεγάλος αστεροειδής θα περάσει κοντά από τον πλανήτη μας. Τη συγκεκριμένη χρονική, ο αστεροειδής διαμέτρου ενός χιλιομέτρου, θα βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο, δηλαδή 2 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά, όσο δηλαδή 5 φορές η απόσταση της Γης από τη Σελήνη. Σε κοσμικούς όρους, πάντως, οι επιστήμονες αυτή την απόσταση τη θεωρούν «ξυστά». […]
1 h
www.makeleio.gr
ΕΜΑ: «Ασφαλή τα εμβόλια mRNA κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης»
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων βασίστηκε σε αναλύσεις.
1 h
gazzetta.gr
Κυριάκος Μητσοτάκης: Συγχαρητήρια στη νεοεκλεγείσα πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο twitter συνεχάρη την Ρομπέρτα Μετσόλα για την εκλογή της ως προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη θέση του Νταβίντ Σασόλι ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί με την κ. Μετσόλα για ένα εξασφαλιστεί η συλλογική μας ... Περισσότερα To άρθρο Κυριάκος Μητσοτάκης: Συγχαρητήρια στη νεοεκλεγείσα πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
1 h
www.newsit.gr
Θετικός στον κορωνοϊό ο πρόεδρος της Παραγουάης
«Ο πρόεδρος έχει ήπια συμπτώματα και θα παραμείνει σε προληπτική καραντίνα», αναφέρεται σε ανακοίνωση
1 h
www.protothema.gr
Παπαθανάσης για αναπτυξιακό νόμο: «Δημιουργούμε την Ελλάδα του μέλλοντος και της προοπτικής»
Μια Ελλάδα «του μέλλοντος και της προοπτικής» δημιουργείται με τον νέο αναπτυξιακό νόμο, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση.
1 h
iefimerida.gr
Μπράιτον - Τσέλσι 1-1: Δεν σηκώνει κεφάλι και αποχαιρετά το πρωτάθλημα (vid)
Ο απογοητευτικός Γενάρης συνεχίστηκε και στο «Amex» για την Τσέλσι που έχασε ξανά βαθμούς απέναντι στη Μπράιτον (1-1) και ξέμεινε στο -12 από την κορυφή, ακόμα και με ματς περισσότερο...
1 h
gazzetta.gr
Κατατέθηκε η τροπολογία για διευκολύνσεις στους γονείς δημοσίους υπαλλήλους των οποίων τα παιδιά νοσούν με covid
Τι αναφέρει η ατιολογική έκθεση - Ποιες δυνατότητες προβλέπονται 
1 h
www.protothema.gr
Θετικός στον κορονοϊό ο πρόεδρος της Παραγουάης Άμπντο
Ο πρόεδρος της Παραγουάης, Μάριο Άμπντο, διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό και παρουσιάζει ήπια συμπτώματα, γνωστοποίησε το υπουργείο Υγείας, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού η οποία αποδίδεται στην εξαιρετικά μεταδοτική παραλλαγή Όμικρον. «Ενημερώνουμε πως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Μάριο Άμπντο, διαγνώστηκε θετικός στην Covid-19 σήμερα», ανακοίνωσε το υπουργείο υγείας της ... Περισσότερα To άρθρο Θετικός στον κορονοϊό ο πρόεδρος της Παραγουάης Άμπντο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
1 h
www.newsit.gr
Ευρωβουλή: Επανεξελέγη αντιπρόεδρος ο Παπαδημούλης -Στην τρίτη ψηφοφορία
Στη θέση του αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου επανεξελέγη τελικά στον τρίτο γύρο της σχετικής ψηφοφορίας ο Δημήτρης Παπαδημούλης.
1 h
iefimerida.gr
Αυτός είναι ο επιθετικός που πρέπει να βρει ο Παναθηναϊκός
Από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού προκύπτει ότι οι πράσινοι είναι διατεθειμένοι να χαλάσουν χρήμα και υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος επιθετικός…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Γιουβέντους - Σαμπντόρια 4-1: Πάρτι πρόκρισης στους «8» του Κυπέλλου Ιταλίας (vid)
Μοράτα, Κουαδράδο, Ντιμπάλα διοργάνωσαν... πάρτι στο «Allianz Stadium» και η Γιουβέντους πανηγύρισε με τεσσάρα επί της Σαμπντόρια (4-1) την πρόκριση για τα προημιτελικά του Coppa Italia.
1 h
gazzetta.gr
Survivor: Έξαλλος ο Κατσαούνης με τη Μυριέλλα - Έβαλε τα κλάματα ο Βαλάντης
Survivor: Το έπαθλο επικοινωνίας έφερε συγκίνηση στους Διάσημους, με τον παίκτη των Μαχητών να ξεσπάει...Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Παναθηναϊκός: Γιορτάζει την πρόκριση, περιμένει τον αντίπαλο στην οκτάδα του Challenge Cup
Ο Παναθηναϊκός θα μάθει την Τετάρτη (19/1) τον αντίπαλό του στα προημιτελικά του Challenge Cup.
1 h
gazzetta.gr
Χονγκ Κονγκ: Θα θανατώσει 2.000 χάμστερ, επειδή σε pet shop βρέθηκαν κάποια θετικά σε κορωνοϊό
Το Χονγκ Κονγκ θα θανατώσει περίπου 2.000 χάμστερ,επειδή ορισμένα από αυτά βρέθηκαν θετικά στον νέο κορωνοϊό.
1 h
iefimerida.gr
Χονγκ Κονγκ: Θα θανατώσει 2.000 χάμστερ -Επειδή σε pet shop βρέθηκαν κάποια θετικά σε κορωνοϊό
Το Χονγκ Κονγκ θα θανατώσει περίπου 2.000 χάμστερ αφού ορισμένα από αυτά βρέθηκαν θετικά στον νέο κορωνοϊό.
1 h
iefimerida.gr
Euroleague: «Σκαρφάλωσε» στην τρίτη θέση η Αρμάνι, 84-76 την Άλμπα Βερολίνου
Στην πρώτη τετράδα παρέμεινε η Αρμάνι, η οποία με τη νίκη της με 84-76 επί της Άλμπα Βερολίνου στο Μιλάνο, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 18ης...
2 h
www.zougla.gr
Φωτιά και κατάρρευση κτιρίου στη Νέα Υόρκη – Ένας νεκρός και εννέα τραυματίες
Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και εννέα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πέντε αστυνομικοί, σε μια έκρηξη και φωτιά που προκάλεσε την κατάρρευση κτιρίου στην πόλη της Νέας Υόρκης. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Μπρονξ, δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης, έκρηξη αερίου προκάλεσε τη φωτιά και την κατάρρευση κτιρίου. Βίντεο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα ... Περισσότερα To άρθρο Φωτιά και κατάρρευση κτιρίου στη Νέα Υόρκη – Ένας νεκρός και εννέα τραυματίες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr
Super deal: Τόσα παίρνει ο Acun Ilicali την εβδομάδα για τα 5 επεισόδια του Survivor
Ποσά που ζαλίζουν ειδικά αν σκεφτεί ότι πρόκειται για πρόγραμμα που προβάλλεται αρκετές ημέρες την εβδομάδα και για πολλούς μήνες.Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Ζανκτ Πάουλι - Ντόρτμουντ 2-1: Αποκλεισμός σοκ για τους Βεστφαλούς!
Η Ζανκτ Πάουλι σόκαρε τη Ντόρτμουντ, επικράτησε 2-1 εντός έδρας και την άφησε εκτός κυπέλλου. Πρόκριση για Καρλσρούη, Αμβούργο και Μπόχουμ.
2 h
gazzetta.gr