Στην Ευρώπη η πρώτη από τις 90 συλλεκτικές Toyota Supra

Η Toyota πραγματοποιήσε το εμπορικό λανσάρισμα της συλλεκτικής έκδοσης Jarama Racetrack Edition της Supra που προορίζεται μόνο για την ευρωπαϊκή αγορά.
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
«Ορφανά» εννιά κιλά χασίς στην Καλλιθέα -Τα άφησαν στον δρόμο
Περίπου εννιά κιλά χασίς βρέθηκαν μέσα σε μία τσάντα στην Καλλιθέα μέσα στη μέση του δρόμου.
6 m
iefimerida.gr
Ο κορονοϊός δεν μεταδίδεται στα μωρά μέσω του θηλασμού
Ευχάριστα νέα για γυναίκες που θηλάζουν τα μωρά τους και νοσούν από κορονοϊό. Σύμφωνα με νέα μικρή αμερικανική επιστημονική έρευνα, οι μητέρες που πρόσφατα μολύνθηκαν από τον κορονοϊό δεν τον μεταδίδουν στα μωρά τους μέσω θηλασμού.  Η μελέτη βρήκε ότι μολονότι ένα χαμηλό ποσοστό του μητρικού γάλακτος περιέχει γενετικό υλικό του κορονοϊού, αυτό δεν «μεταφράζεται» ... Περισσότερα To άρθρο Ο κορονοϊός δεν μεταδίδεται στα μωρά μέσω του θηλασμού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Survivor Spoiler 19/1: Αποχώρηση και «χωρισμός» - Ο παίκτης που φεύγει σήμερα (video)
Survivor Spoiler 19/1: Το κοινό πήρε την απόφαση από το βράδυ της Δευτέρας (17/1) και σήμερα θα δούμε την αποχώρηση…Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Ρωσίδα κρεμάστηκε με το μπουφάν της μέσα στο Αστυνομικό τμήμα Κερατσινίου -Σε εξέλιξη έρευνες
Σοκ προκάλεσε σε αστυνομικούς του τμήματος Δραπετσώνας - Κερατσινίου η εικόνα μίας γυναίκας από την Ρωσία η οποία κρεμάστηκε μέσα στα κρατητήρια.
iefimerida.gr
Η έκρηξη του ηφαιστείου της Τόνγκα δημιούργησε πρωτόγνωρους «κυματισμούς» σε όλη την ατμόσφαιρα της Γης
Οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να κατανοήσουν τα μεγάλα κύματα που διέτρεξαν τη γήινη ατμόσφαιρα μετά την έκρηξη στην Τόνγκα - Το συμβάν πυροδότησε ένα ασυνήθιστο μοτίβο ατμοσφαιρικών βαρυτικών κυμάτων
www.protothema.gr
Αυτό είναι το πρόγραμμα άσκησης της Σερ - Ακόμα και μια 20χρονη θα δυσκολευόταν να το ακολουθήσει
Η 75χρονη τραγουδίστρια συνεχίζει να εντυπωσιάζει με το σώμα της.
www.protothema.gr
Το νέο αυτοκίνητο ασφαλείας της Formula E
H Porsche Taycan Turbo S είναι το νέο αυτοκίνητο ασφαλείας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E του 2022.
www.protothema.gr
Εύοσμος: Κατάληψη και ΜΑΤ στο 2ο ΕΠΑΛ μετά από καταγγελίες για ξυλοδαρμό μαθητών
Μερίδα μαθητών με εξωσχολικούς εμφανίστηκαν στην πόρτα του σχολείου και προπηλάκισαν όσους προσπαθούσαν να τους σταματήσουν - Κατέβασαν το πανό που ζητούσε «μόρφωση και υγεία για τους μαθητές»
www.protothema.gr
Καβάλα: Θρίλερ με νεκρή φωτογράφο στη θάλασσα – Η μυστήρια διαμονή σε ξενοδοχείο της πόλης
Σε πλήρη εξέλιξη στην Καβάλα το θρίλερ του θανάτου νεαρής φωτογράφου που πρόσφατα είχε πάρει διαζύγιο. Οι Αρχές προσπαθούν να συνθέσουν τα κομμάτια στο παζλ της υπόθεσης… Το πτώμα της άτυχης γυναίκας ξεβράστηκε από τη θάλασσα στην παραλία της Κεραμωτής την περασμένη Κυριακή 16 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με το proininews.gr, οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή ... Περισσότερα To άρθρο Καβάλα: Θρίλερ με νεκρή φωτογράφο στη θάλασσα – Η μυστήρια διαμονή σε ξενοδοχείο της πόλης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αργυρούπολη: «Ήταν νταής, έδερνε» -Μαρτυρίες για τα σχολικά χρόνια του 46χρονου που ξυλοκόπησε τη σύντροφό του
Το iefimerida.gr μίλησε με δύο συμμαθητές του 46χρονου Β.Γ, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει το επόμενο 24ωρο για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του.
iefimerida.gr
Καζακστάν: Φόβοι για νέο ξέσπασμα διαδηλώσεων – Δυνάμεις ασφαλείας μπλόκαραν δρόμους και πλατείες
Νέες μεγάλες κινητοποιήσεις φοβάται η κυβέρνηση του Καζακστάν, με τις δυνάμεις ασφάλειες ναι έχουν ήδη αποκλείσει δρόμους και πλατείες. Το Καζακστάν συγκλονίστηκε αυτόν τον μήνα από τα χειρότερα βίαια επεισόδια τα τελευταία 30 χρόνια, κατά τα οποία τουλάχιστον 225 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι περισσότεροι από αυτούς στην Αλμάτι. Σήμερα, οργάνωση της οποίας ηγείται ... Περισσότερα To άρθρο Καζακστάν: Φόβοι για νέο ξέσπασμα διαδηλώσεων – Δυνάμεις ασφαλείας μπλόκαραν δρόμους και πλατείες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Φιλιππίνες: Εντοπίστηκε καλαμάρι που ζει 6.200 μέτρα κάτω από τη θαλάσσια επιφάνεια
Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ανακάλυψη έκανε μια ομάδα ερευνητών στη θάλασσα των Φιλιππίνων, καθώς αναζητούσε ένα ναυάγιο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Εντοπίστηκε ένα γιγάντιο καλαμάρι στα 6.200 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.  Ο εντοπισμός του εν λόγω καλαμαριού bigfin (γένος Magnapinnidae) έσπασε το ρεκόρ ενός άλλου καλαμαριού bigfin που είχε βρεθεί στα 4.700 μέτρα ... Περισσότερα To άρθρο Φιλιππίνες: Εντοπίστηκε καλαμάρι που ζει 6.200 μέτρα κάτω από τη θαλάσσια επιφάνεια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
H πολυτελής αλυσίδα Nobu των Ντε Νίρο, Ματσουχίσα και Τέπερ έρχεται στη Σαντορίνη
Από την ερχόμενη άνοιξη το ντεμπούτο του Nobu Hotel and Restaurant Santorini
www.protothema.gr
Αυτά είναι τα 6 «απάτητα βουνά» -Πού βρίσκονται, τι θα απαγορεύεται, τι θα επιτρέπεται
Το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος ανακοίνωσε χθες ρύθμιση για τα «απάτητα βουνά».
iefimerida.gr
Θ. Πλεύρης: Προς παράταση μιας εβδομάδας τα μέτρα για τον κορωνοϊό
Παράταση έως τα τέλη Ιανουαρίου θα πάρουν τα μέτρα για την πανδημία του κορωνοϊού, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης...
www.zougla.gr
Κορωνοϊός: Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης αναλύει τεστ αίματος και προβλέπει την πιθανότητα επιβίωσης ασθενών
Μπορεί να προβλέψει τις πιθανότητες επιβίωσης του ασθενούς ακόμη και εβδομάδες πριν την τελική έκβαση
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Κατάληψη στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου μετά από καταγγελίες για ξυλοδαρμό μαθητών -ΜΑΤ στους γύρω δρόμους
Υπό κατάληψη τελεί το 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη από σήμερα Τετάρτη, νωρίς το πρωί.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Λήστεψε ζαχαροπλαστείο και ψιλικατζίδικο με… ψεύτικο όπλο
Ληστείες με ψεύτικο όπλο έκανε ένας 31χρονος στη ΘεσσαλονίκηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πέθανε ο θρυλικός δημοσιογράφος μόδας, Άντρε Λιόν Τάλεϊ
Ο Άντρε Λιόν Τάλεϊ (Andre Leon Talley), o θρυλικός δημοσιογράφος μόδας που βοήθησε στη διαμόρφωση της Vogue κατά τη διάρκεια της πολλών δεκαετιών...
www.zougla.gr
Κόνι Μεταξά: Με κορόιδευαν αλλά όταν έκλεισαν όλα ήμουν η μόνη που είχα δουλειά
Τι είπε η γνωστή performer για τη σχέση της με τον Μάριο Καπότση
www.protothema.gr
Θεοδωρικάκος για βιασμό 24χρονης: Ο ένοχος θα πληρώσει όποιος κι αν είναι
Ο Τάκης Θεοδωρικάκος μίλησε για την καταγγελία βιασμού της 24χρονης και τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έγκλημα στο Ηράκλειο: Η ερωτική αντιζηλία όπλισε το χέρι του 34χρονου
Ηράκλειο: Όλα έγιναν μπροστά στα μάτια της 34χρονης ΡουμάναςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Επισπεύδεται η θέσπιση του νέου κατώτατου μισθού - Τροπολογία του υπουργείου Εργασίας για τo νέο χρονοδιάγραμμα
Με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επισπεύδεται η εκκίνηση και η όλη διεξαγωγή της διαδικασίας για...
www.zougla.gr
Οικονόμου: Ελλάδα, η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θεσπίζει τα «Απάτητα Βουνά»
Στο γεγονός ότι το υπ. Ενέργειας και Περιβάλλοντος βάζει φρένο σε έργα ΑΠΕ σε έξι βουνοκορφές και απάτητα βουνά στην Ελλάδα, αναφέρεται ο Γιάννης Οικονόμου.
iefimerida.gr
Κατερίνα Παπουτσάκη: Αγνώριστη! Κάνει την «έκπληξη» με το μεγάλο άλμα στην καριέρα της
Άλλαξε τα μαλλιά της και το στυλ της και έγινε μία δυναμική γυναίκα των '70s. Η μεγάλη τηλεοπτική της επιστροφή…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μπρίτνεϊ Σπίαρς στην αδελφή της: Θα έπρεπε να είχα χαστουκίσει εσένα και τη μαμά στα μούτρα!
Εντείνεται η κόντρα των δύο αδελφών πριν από την έκδοση των «απομνημονευμάτων» της Τζέιμι Λιν
www.protothema.gr
"Ξεφτίλισε" το Rafale έτσι απλά... - Δείτε το video
«Τιτανομαχία» συνδυαστικής ιπποδύναμης άνω των 7.000 ίππων μεταξύ του γαλλικού υπερ- μαχητικού Rafale και του επίσης γαλλικού hypercar Bugatti Chiron.
www.protothema.gr
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ: «Αετομαχία» στην Τούμπα
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ: Στη Θεσσαλονίκη διεξάγεται το μεγάλο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος φάσης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συλλογή κοσμημάτων ουδέτερη ως προς το φύλο θα κυκλοφορήσει ο οίκος Balmain
Ο γαλλικός οίκος μόδας Balmain εισέρχεται στον κλάδο της υψηλής κοσμηματοποιίας με μια νέα, ουδέτερη ως προς το φύλο πρόταση που θα κυκλοφορήσει...
www.zougla.gr
Australian Open – Στέφανος Τσιτσιπάς: Ξημερώματα της Πέμπτης κόντρα στον Σεμπαστιάν Μπάες
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε εύκολα στο δεύτερο γύρο του Australian Open, όπου και θα αντιμετωπίσει τον Σεμπαστιάν Μπάες για μία θέση στην επόμενη φάση του τουρνουά. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα δώσει το επόμενο παιχνίδι του αύριο Πέμπτη (20/01) στη Margaret Court Arena, όντας το τρίτο παιχνίδι του κορτ και πρώτο για τους άνδρες, με ... Περισσότερα To άρθρο Australian Open – Στέφανος Τσιτσιπάς: Ξημερώματα της Πέμπτης κόντρα στον Σεμπαστιάν Μπάες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πάτρα: Διανομέας παρέδωσε καφέ σε νεαρή κοπέλα και γδύθηκε μπροστά της
Μια 35χρονη περιγράφει τα όσα είδε να εκτυλίσσονται μπροστά της χθες το πρωί στην Πάτρα με ένα διανομέα να παρενοχλεί νεαρή κοπέλα
www.protothema.gr
Τόνγκα: Μάχη με τον χρόνο για να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια -Η τέφρα έχει καλύψει το αεροδρόμιο
Συνεχίζεται και σήμερα η μάχη ενάντια στον χρόνο στα νησιά Τόνγκα.
iefimerida.gr
Βόλος: Ποινική δίωξη σε δύο νεαρούς για τον βιασμό 20χρονης -Τι είπαν στην απολογία τους οι κατηγορούμενοι
Ποινική δίωξη για ομαδικό βιασμό άσκησε ο εισαγγελέας του Βόλου σε δύο νεαρούς άνδρες 22 και 24 ετών από τη Λάρισα
iefimerida.gr
Squid was found living 6,200 meters below sea level (photos)
The previous record was held by another Bigfin squid which was found 4,700 meters below the Pacific Ocean
www.protothema.gr
Οι διαφορές μεταξύ γενεών
Σε ένα βίντεο ένας άνδρας δείχνει τις διαφορές μεταξύ των γενεών από το 1970 έως σήμερα, συγκρίνοντας την αντίδρασή των ανδρών όταν χτυπούν κατά λάθος πάνω σε ένα τοίχο...
www.zougla.gr
Θεσσαλονίκη: Εικόνες ντροπής στο υπό κατάληψη ΕΠΑΛ Ευόσμου – ΜΑΤ και ξύλο με βροχή από καταγγελίες
Ξανά στο επίκεντρο το πολύπαθο ΕΠΑΛ στον Εύοσμο που τελεί υπό κατάληψη. Μαθητές καταγγέλλουν πως δέχτηκαν επίθεση από εξωσχολικούς και για ακόμα μία φορά στο σχολείο έκαναν την εμφάνισή τους αστυνομικοί… Το 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου τελεί ξανά υπό κατάληψη με δυνάμεις των ΜΑΤ να βρίσκονται περιμετρικά του σχολείου, μετά τις καταγγελίες που προηγήθηκαν. Σύμφωνα με ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Εικόνες ντροπής στο υπό κατάληψη ΕΠΑΛ Ευόσμου – ΜΑΤ και ξύλο με βροχή από καταγγελίες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βατόπουλος: «Αυτό είναι το κλειδί για το τέλος της πανδημίας»
«Η πανδημία θα τελειώσει όταν όλος ο πληθυσμός έχει ανοσία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο καθηγητής Μικροβιολογίας Αλκιβιάδης Βατόπουλος.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
O «ελληνικός Τιτανικός»: Το πιο πολύνεκρο ναυτικό δυστύχημα στη χώρα μας
Σαν σήμερα το 1947 βυθίστηκε στον Νότιο Ευβοϊκό το επιβατηγό «Χειμάρρα» που χαρακτηρίστηκε ως Ο Τιτανικός της Ελληνικής Ακτοπλοΐας».Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δημήτρης Χριστοδούλου: Ο «πρέσβης» του ελληνικού βιβλίου
Χάρη στις περιπλανήσεις του στον κόσμο και την αγάπη του προς την Τέχνη, ο Δημήτρης Χριστοδούλου έχει καταφέρει σήμερα να ανοίξει...
www.zougla.gr
Η λεωφόρος της Λάρισας που μετατράπηκε σε γκαλερί τέχνης
Τρία έργα τέχνης κοσμούν τη λεωφόρο της Λάρισας. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μπράιτον: Ο εισβολέας οπαδός αγκάλιασε τον Γουέμπστερ και απολογήθηκε που «ξέφυγε»!
Ο οπαδός της Μπράιτον που κατάφερε να συμμετέχει στην... έκταση του γκολ του Γουέμπστερ απέναντι στην Τσέλσι απολογήθηκε αμέσως στους άνδρες ασφαλείας για την εισβολή του στον αγωνιστικό χώρο!
www.protothema.gr
Τα υβριδικά είναι πιο επικίνδυνα για φωτιά από τα αμιγώς ηλεκτρικά
Σε έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ, βασισμένα πάνω σε στοιχεία από περιστατικά πυρκαγιών που έχει καταγράψει η NHTSA έρχεται να…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ράλι Μόντε Κάρλο 2022: Αρχίζει το «ματς» του WRC με τα υβριδικά εργοστασιακά
Οι εργοστασιακές ομάδες, οι κορυφαίες φιγούρες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι της FIA  έχουν συγκεντρωθεί στο Μόντε Κάρλο και είναι ...
www.zougla.gr
Έκλεψε Audi με επιβάτη να κοιμάται στο πίσω κάθισμα!
Δεν κατάφερε να πάει και πολύ μακριά καθώς δεν πρόσεξε ότι είχε μαζί του και ένα απροσδόκητο φορτίο.
www.protothema.gr
Μέσι: Ξεπέρασε τον κορονοϊό κι επέστρεψε στις προπονήσεις μετά από έναν μήνα αποχής
Υστερα από σχεδόν ένα μήνα απουσίας λόγο κορονοϊού, ο Λιονέλ Μέσι τέθηκε ξανά τη διάθεση του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στην Παρί Σεν Ζερμέν.
www.protothema.gr
Τσιτσιπάς: «Στα social παρακολουθώ Σακίρα, Ντι Κάπριο και WWF»
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξηγεί τους λόγους που ακολουθεί συγκεκριμένες διασημότητες και λογαριασμούς στα social
www.protothema.gr
Από σήμερα η δωρεάν διάθεση self-test για μαθητές και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς
Οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, προμηθεύονται από σήμερα Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου, έως και το Σάββατο, 22 Ιανουαρίου, πέντε δωρεάν.....
www.zougla.gr