Στην «κορυφή του κόσμου» το ελληνικό γαστρονομικό ελαιόλαδο για το 2021

ελαιόλαδο

Στην «κορυφή του κόσμου» το ελληνικό γαστρονομικό (flavored Oil) ελαιόλαδο για τη φετινή χρονιά, μετά τη χθεσινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της παγκόσμιας κατάταξης ελαιολάδων, Evoo World Ranking 2021 (EVOOWR 2021). Η EVOOWR εξέτασε 16.584 δείγματα ελαιολάδου, από 37 ελαιοπαραγωγικές χώρες και 2.105 εταιρείες αντίστοιχα, τα οποία είχαν ήδη διακριθεί σε 29 διεθνείς διαγωνισμούς, υψηλού κύρους ... Περισσότερα

To άρθρο Στην «κορυφή του κόσμου» το ελληνικό γαστρονομικό ελαιόλαδο για το 2021 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .


Read full article on: newsit.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Βαλέρια Κουρούπη: Μείναμε χωρίς ρεύμα, που το χρυσοπληρώνουμε
«Αισθάνθηκα πολίτης 5ης κατηγορίας», λέει η Βαλέρια Κουρούπη. Η ηθοποιός Βαλέρια Κουρούπη μίλησε στην εκπομπή «Mega καλημέρα» για τα προβλήματα που αντιμετώπισε από την κακοκαιρία «Ελπίς». «Τα Μεσόγεια κυριολεκτικά χτυπήθηκαν αλύπητα από την κακοκαιρία. Είχαμε πάρα πολύ χιόνι, δεν τα βάζουμε με τον καιρό, δεν ζούμε στο Ντουμπάι, αλλά στην Ελλάδα. Δεν είχαμε φως, ευτυχώς ... Περισσότερα To άρθρο Βαλέρια Κουρούπη: Μείναμε χωρίς ρεύμα, που το χρυσοπληρώνουμε δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Εκτόξευση του πληθωρισμού δείχνουν οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία
Προάγγελος σοβαρών πληθωριστικών πιέσεων θεωρούνται τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τον γενικό δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία…Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Συστάσεις της ΓΓΠΠ προς τους πολίτες ενόψει της επιδείνωσης του καιρού
Συστάσεις προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων απευθύνει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επιδείνωσης του καιρού που προβλέπεται από σήμερα αργά το βράδυ. Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων […]
9 m
www.makeleio.gr
Καιρός - Λαγουβάρδος στο protothema: Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα στοχοποιούν οι καταιγίδες από το πρωί του Σαββάτου
Πώς ερμηνεύεται η «επικινδυνότητα επεισοδίου βροχόπτωσης κατηγορίας 3» για το Σαββατοκύριακο  - Προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της Επικράτειας και πληθυσμού
www.protothema.gr
Netflix: Αγνώριστη η Σοφία Βεργκάρα – Υποδύεται «βασίλισσα» της κοκαΐνης
Την βασίλισσα της κοκαΐνης Γκριζέλντα Μπλάνκα υποδύεται η εντυπωσιακή ηθοποιός, Σοφία Βεργκάρα, ενώ δόθηκαν στη δημοσιότητα οι πρώτες φωτογραφίες. Η Βεργκάρα θα υποδυθεί την Μπλάνκο στη νέα μίνι σειρά του Νetflix. Η ηθοποιός Σοφία Βεργκάρα ενσαρκώνει την Κολομβιανή «βασίλισσα» των ναρκωτικών, μια αφοσιωμένη μητέρα που δημιούργησε ένα από τα πιο κερδοφόρα καρτέλ στην ιστορία με ... Περισσότερα To άρθρο Netflix: Αγνώριστη η Σοφία Βεργκάρα – Υποδύεται «βασίλισσα» της κοκαΐνης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
On air τσακωμός Μικρούτσικου - Πουλόπουλου: «Ως δημοσιογράφος μού φωνάζεις έτσι;»
Δείτε τον διάλογο ανάμεσα στους δύο συνεργάτες
www.protothema.gr
Covid 19: Η Ευρώπη χαλαρώνει. Εμείς;
Την ώρα που η μετάλλαξη Όμικρον διατηρεί τα κρούσματα κορονοϊού στα ύψη σε όλη την Ευρώπη, η πλειοψηφία των χωρών…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός: Τα μέτρα που ισχύουν στην Ευρώπη - Πώς διαχειρίζονται οι χώρες πλέον την πανδημία
Την ώρα που η μετάλλαξη Όμικρον διατηρεί τα κρούσματα κορονοϊού στα ύψη σε όλη την Ευρώπη, η πλειοψηφία των χωρών…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κωνσταντίνος Φλώρος: Προσλήψεις ΕΠΟΠ και ΟΒΑ εξήγγειλε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ
Kατά τον ετήσιο απολογισμό του Επιτελείου
www.protothema.gr
Μεντβέντεφ για το παιχνίδι με Τσιτσιπά: «Εκανα λάθος με τον διαιτητή, αλλά χαίρομαι που κέρδισα»
Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ νίκησε τον Στέφανο Τσιτσιπά με 3-1 σετ και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Australian Open. Ο Ρώσος τενίστας έκλεψε την παράσταση, πάντως, για λάθος λόγο, καθώς ξέσπασε στον διαιτητή την ώρα του αγώνα και τον αποκάλεσε “ηλίθιο” επειδή δεν έδωσε ποινή στον Στέφανο Τσιτσιπά για coaching από τον πατέρα του. ... Περισσότερα To άρθρο Μεντβέντεφ για το παιχνίδι με Τσιτσιπά: «Εκανα λάθος με τον διαιτητή, αλλά χαίρομαι που κέρδισα» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Injured humpback whale stranded on Edem beach, Alimos
A small humpback whale, which is probably injured, was found stranded on Edem beach in Alimos on Friday.
iefimerida.gr
Premia Properties: Τα 6 βήματα που οδήγησαν στο πιο πετυχημένο turnaround story της Ελλάδας
Ποιο είναι το μυστικό για μια επιτυχημένη εταιρεία; Η Premia Properties, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στον κλάδο ακινήτων, έχει την απάντηση.
iefimerida.gr
Δήμος Σαλαμίνας: Απέκτησε υπερσύγχρονο ασθενοφόρο για τα αδέσποτα ζώα
Το νέο ασθενοφόρο θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση και έκτακτων περιστατικώνΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σταϊκούρας: Καλύτερη σε σχέση με το παρελθόν η μεγάλη εικόνα της ελληνικής οικονομίας
Καλύτερη σε σχέση με το παρελθόν είναι σήμερα η «μεγάλη εικόνα» της ελληνικής οικονομίας, όπως επισήμανε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.
iefimerida.gr
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος: «Δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε»
Προέτρεψε όλους «να δεσμευτούμε εκ νέου για την εξάλειψη του αντισημιτισμού και κάθε προκατάληψης μίσους από την κοινωνία»
www.protothema.gr
Προ των πυλών νέα κακοκαιρία -Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες
Μετά την «Ελπίδα» που σάρωσε τη χώρα με πυκνές χιονοπτώσεις, νέο κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται προ των πυλών, σύμφωνα με την ΕΜΥ.
iefimerida.gr
Τέλος για το Dancing With The Stars
Το Dancing With The Stars επέστρεψε στο εγχώριο τηλεοπτικό τοπίο μέσα από τη συχνότητα του STAR, αλλά χωρίς δικαιολογημένα να χορέψει σε υψηλούς ρυθμούς τηλεθέασης, αφού τα λάθη ήταν πολλά με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να σταθεί απέναντι στο σκληρό ανταγωνισμό. Έτσι το Dancing With The Stars ρίχνει τίτλους τέλους και όπως αναφέρεται στη σχετική ... Περισσότερα To άρθρο Τέλος για το Dancing With The Stars δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Τζο Μπάιντεν απειλεί με «το όπλο» του Nord Stream 2 στην περίπτωση εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία
Σε «σαφή πιθανότητα» ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία αναφέρεται ο Τζο Μπάιντεν. Μάλιστα, απειλεί να χρησιμοποιήσει ως εργαλείο αποτροπής τον Nord Stream 2. Η Ουάσιγκτον διαβεβαιώνει τη Μόσχα ότι ο αγωγός φυσικού αερίου Nord Stream 2 δεν θα τεθεί σε λειτουργία στην περίπτωση εισβολής στην Ουκρανία και κάλεσε τη Ρωσία «να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» ... Περισσότερα To άρθρο Ο Τζο Μπάιντεν απειλεί με «το όπλο» του Nord Stream 2 στην περίπτωση εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νέο δελτίο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Racing με κυνοδρομίες στα καταστήματα ΟΠΑΠ
Εύκολη συμπλήρωση με 3 κινήσεις.  Νέο δελτίο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Racing για κυνοδρομίες είναι διαθέσιμο εδώ και λίγες ημέρες στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Το σπορ, που αποκτά ολοένα και περισσότερους φίλους, έχει πλέον το δικό του δελτίο για στοιχηματισμό. Σύμφωνα με τον κ. Πέτρο Νταλαμπέκη, ιδιοκτήτη καταστήματος ΟΠΑΠ στη Μυτιλήνη, το νέο δελτίο κυνοδρομιών θα αλλάξει τα δεδομένα στον ... Περισσότερα To άρθρο Νέο δελτίο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Racing με κυνοδρομίες στα καταστήματα ΟΠΑΠ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κοζάνη: Εισαγγελική παρέμβαση για 41χρονη που κυοφορούσε νεκρό έμβρυο για δέκα μέρες
Η «Οδύσσεια» της 41χρονης ξεκίνησε στις 28 Δεκεμβρίου, όταν διαπιστώθηκε πως κυοφορούσε νεκρό έμβρυο και απευθύνθηκε σε τρία νοσοκομεία της περιοχής για την επέμβαση αφαίρεσης - Τελικά, κατέληξε σε ιδιωτική κλινική
www.protothema.gr
Με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Στην πρόσφατη κακοκαιρία αναφέρθηκε στις πρώτες του κουβέντες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. «Κυρία Πρόεδρε, ειδικά για τους συμπολίτες μας στην Αττική η οποία δοκιμάστηκε από αυτή την πρωτοφανή χιονόπτωση της «Ελπίδας», αυτό το οποίο θέλω να σας τονίσω είναι ότι η προσπάθεια για να χτίσουμε […]
www.makeleio.gr
Αμερικανίδα προβληματίζεται με την πρωινή συνήθεια του συζύγου της: «Είναι νορμάλ αυτό που κάνει;»
Η κτηματομεσίτης Chloe Tucker Caine που ζει με τον Βρετανό σύζυγό της στη Νέα Υόρκη, μοιράστηκε στο TikTok, την «πραγματικά…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΟΤΑΝ ΠΕΦΤΕΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ… ΝΤΑΛΑΒΕΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ… ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΠΑΡΤΙ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ – ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΚΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΒΙΝΤΕΟ)
Κύκλωμα μαστροπείας φαίνεται να ξετυλίγεται στη Θεσσαλονίκη, μετά την καταγγελία της 24χρονης για το πάρτι της Πρωτοχρονιάς. Όπως αναφέρει ο ποινικολόγος Νίκος Διαλυνάς, έχει πλέον στα χέρια του πολλές ακόμα καταγγελίες, εκ των οποίων και μιας 25χρονης εκπαιδευτικού. Όταν πέφτει ο ήλιος και ανάβουν τα φώτα της πόλης, ένας άλλος κόσμος βγαίνει στην επιφάνεια. Είναι […]
www.makeleio.gr
6 βήματα για σπιτικά ραβιόλι και 1 λαχταριστή συνταγή
Για μερικούς η παρασκευή σπιτικών ζυμαρικών σημαίνει φασαρία ή κούραση, αλλά μόνο με 4 υλικά και λίγη υπομονή, άντε και με λίγο αλεύρι στη μύτη, εκτός από τα χέρια, θα ετοιμάσετε την πιο απαλή ζύμη για πεντανόστιμα ραβιόλι.
www.protothema.gr
Ανανέωση για τη BMW Σειρά 8
Οι Βαυαροί φρεσκάρουν μετά από μια τετραετία τις εκδόσεις της Σειράς 8 συμπεριλαμβανομένης της Μ8.
www.protothema.gr
Η Νέα Σελήνη Φεβρουαρίου στον Υδροχόο θέτει σοβαρά διλήμματα
Αυτή η Νέα Σελήνη δείχνει ιδιαίτερα κρίσιμηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Yiannis Economou: Automatic compensation mechanism for power cuts is coming
Government spokesman Yiannis Economou referred to the motion of impeachment of SYRIZA and the problems of bad weather.
iefimerida.gr
Τίτλοι τέλους για το ηλεκτρικό BMW i3
Μετά από εννέα χρόνια επιτυχημένης πορείας, η BMW σταματάει την παραγωγή του i3, του πρώτου της ηλεκτρικού μοντέλου. Στέλεχος της BMW επιβεβαίωσε, με δηλώσεις του στον βρετανικό Τύπο, ότι το τελευταίο i3 θα βγει από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου, στη Λειψία της Γερμανίας, τον Ιούλιο. Έπειτα, η μονάδα θα υποστεί τις απαραίτητες μετατροπές με ... Περισσότερα To άρθρο Τίτλοι τέλους για το ηλεκτρικό BMW i3 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βρετανία: Η αστυνομία ζητά περιορισμούς στο περιεχόμενο της έκθεσης για τα πάρτι στη Ντάουνινγκ Στριτ
Η έρευνα για τα πάρτι στη Ντάουνινγκ Στριτ, που ίσως καθορίσει το μέλλον του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, μπορεί να καθυστερήσει λόγω της αστυνομίας.
iefimerida.gr
Πάτρα: Βγαίνει από τη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού το βρέφος 3 μηνών με κορωνοϊό
Σύντομα θα βγει από τη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Πατρών το βρέφος 3 μηνών που έχει προσβληθεί από κορωνοϊό.
iefimerida.gr
Αλεξάνδρα Ταβουλάρη: «Είμαι ευγνώμων για όλες τις συνεργασίες μου»
Η ταλαντούχα Αλεξάνδρα Ταβουλάρη διανύει μια εξαιρετικά χαρούμενη και δημιουργική περίοδο στη ζωή της καθώς απολαμβάνει τη μητρότητα...
www.zougla.gr
Η ανακοίνωση του Δήμου Παλλήνης για την αδυναμία μετακίνησης των πολιτών στο οδικό δίκτυο
Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Παλλήνης. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καιρός: Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες ενόψει της νέας κακοκαιρίας
Νέα κακοκαιρία θα «χτυπήσει» τη χώρα από το βράδυ της Παρασκευή (28.01.2022) και – σύμφωνα με την ΕΜΥ – τα φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν έως το μεσημέρι της Κυριακής (30.01.2022). Μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.  Κύρια χαρακτηριστικά του καιρού, όπως αναφέρει το Έκτακτο ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός: Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες ενόψει της νέας κακοκαιρίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Με courier στους ασθενείς τα χάπια κατά της Covid-19
Για πρώτη φορά, θεραπεία κατά της Covid-19 θα παραδίδεται κατ’ οίκον στους πολίτες. Και μάλιστα τις παραδόσεις των χαπιών κατά του κορονοϊού θα κάνουν courier. Αυτό ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, μιλώντας σήμερα (28.01.2022) στο Πρώτο Πρόγραμμα και δίνοντας λεπτομέρειες για την έναρξη του προγράμματος της πειραματικής χορήγησης των χαπιών κατά της Covid-19. ... Περισσότερα To άρθρο Με courier στους ασθενείς τα χάπια κατά της Covid-19 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Όταν ο Πρόεδρος της ΕΡΤ, Κωνσταντίνος Ζούλας έπαιζε κιθάρα με Σαββόπουλο και Κατσιμιχαίους
Δεν έχει κρύψει την αγάπη του για τη μουσική, έστω και αν τον κέρδισε η δημοσιογραφία και πλέον είναι Πρόεδρος στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η φωτογραφία που «αποκάλυψε» μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media ο Νίκος Πορτοκάλογλου αποδεικνύει ότι ο Κωνσταντίνος Ζούλας συμμετείχε ενεργά σε σημαντικά μουσικά και τηλεοπτικά δρώμενα, όπως στην εκπομπή ... Περισσότερα To άρθρο Όταν ο Πρόεδρος της ΕΡΤ, Κωνσταντίνος Ζούλας έπαιζε κιθάρα με Σαββόπουλο και Κατσιμιχαίους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πάτρα: Χαμόγελα για το βρέφος που νοσεί με κορονοϊό - Παίρνει εξιτήριο από την ΜΕΘ
Η πορεία της υγείας του μόλις 3 μηνών βρέφους εξελίσσεται ικανοποιητικά και μέσα στις επόμενες ώρες θα λάβει εξιτήριο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βρήκαμε το πανωφόρι που προτιμούν όλες οι celebrities
Από την Kim Kardashian μέχρι την Dua Lipa και τη Hailey Beiber.
www.protothema.gr
Επανήλθαν οι λογαριασμοί του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου σε Twitter και Instagram
Επανήλθαν οι λογαριασμοί του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου στο Twitter και στο Instagram, οι οποίοι είχαν μπλοκαριστεί έπειτα...
www.zougla.gr
Αρχίζει και τα μαζεύει από την ΝΔ ο Κυριάκος; Δεν παίρνει μπόνους εδρών ούτε με ενισχυμένη αναλογική!
Την ώρα που η πολιτική ζωή του τόπου ασχολείται με την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, το μέλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη ακόμα και στην ηγεσία της ΝΔ είναι αβέβαιο. Όχι γιατί θα αλλάξει κάτι από την πρόταση μομφής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αναμένεται να καταψηφιστεί (λόγω των 157 βουλευτών της ΝΔ), αλλά […]
www.makeleio.gr
Πολιτική Προστασία: Οδηγίες στους πολίτες ενόψει της επιδείνωσης του καιρού
Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων
www.protothema.gr
Θανάσης Βισκαδουράκης: Οι πρώτες αναρτήσεις της γυναίκας του μετά την αποχώρησή του από το Survivor
«Για μένα είσαι πάντα νικητής γιατί είσαι γεννημένος Survivor», έγραψε στο μήνυμά της η Κατερίνα Βισκαδουράκη
www.protothema.gr
Συγκίνηση για το κήτος που «επέλεξε» να βγει στον Άλιμο για βοήθεια: Πάσχει από σοβαρή πάθηση
Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε το κήτος έδιειξαν αυξημένα λευκά αιμοσφαίριαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μητσοτάκης σε ΠτΔ: Η προσπάθεια για να χτίσουμε ένα ανθεκτικό και αποτελεσματικό κράτος είναι συνεχής
Στην πρόσφατη κακοκαιρία αναφέρθηκε στις πρώτες του κουβέντες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
iefimerida.gr
Ολυμπιακός: Στην τελική ευθεία του Σεμέδο στην Πόρτο
Άμεσες είναι οι εξελίξεις στο σίριαλ Πόρτο – Σεμέδο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Πορτογάλοι. Το σημερινό (28/1) δημοσίευμα της “O Jogo” αναφέρει ότι η μετακίνηση του Σεμέδο από τον Ολυμπιακό στην Πόρτο πρόκειται να τελειώσει εντός της ημέρας. Από την πλευρά της η “Record” τονίζει ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, με τον ... Περισσότερα To άρθρο Ολυμπιακός: Στην τελική ευθεία του Σεμέδο στην Πόρτο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ενεργητικότητα: Τέσσερα αιθέρια έλαια για άμεση τόνωση
Στρεφόμαστε στην εναλλακτική πρακτική της αρωματοθεραπείας που μας προτείνει πολύτιμα αιθέρια έλαια με την δυναμική να τονώσουν την ενεργητικότητα και να καταπολεμήσουν την κόπωση
www.protothema.gr
Τραγωδία στη Γαλλία: Νεκρό βρέθηκε 10χρονο αγόρι μέσα σε βαλίτσα -Βασική ύποπτη η μητέρα του
Η σορός του παιδιού βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα πεταμένη στα σκουπίδια, ενώ το σώμα του έφερε τραύματα από μαχαίρι -Εξακολουθεί να αναζητείται η μητέρα του
www.protothema.gr
ΠΟΕΔΗΝ: Από 1η Φεβρουαρίου άλλοι 10.000 υγειονομικοί σε αναστολή - Δεν έχουν κάνει αναμνηστική δόση
Περισσότεροι από 10.000 υγειονομικοί πρόκειται να προστεθούν από την 1η Φεβρουαρίου, στους 4.700 συναδέλφους τους που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής εργασίας,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr