Στους βασικούς στόχους για τον πάγκο της Εθνικής ο Μανόλο Χιμένεθ

Ο άλλοτε τεχνικός της ΑΕΚ θεωρείται εκ των φαβορί για αντικαταστάτης του Τζον Φαν΄τ Σχιπ στη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Η Δανία χαλαρώνει τους περιορισμούς την ώρα που καταγράφηκε νέο ρεκόρ κρουσμάτων το τελευταίο 24ωρο
Η χώρα ανακοίνωσε 28.780 νέα κρούσματα με τον αριθμό των νοσηλειών λόγω Covid-19 να έχει αυξηθεί στις 802, ο υψηλότερος σε έναν χρόνο
9 m
www.protothema.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: «Ο δήμος Λαγκαδά θα τη βοηθήσει να σταθεί όρθια»
Για την υπόθεση βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη και τα τραγικά γεγονότα που τη “σημάδεψαν” τα τελευταία δύο χρόνια, μίλησε ο δήμαρχος Λαγκαδά, Ιωάννης Ταχματζίδης, στο Νίκο Ευαγγελάτο και την εκπομπή “Live News”.  Όπως τόνισε, η άτυχη κοπέλα έχασε μέσα σε διάστημα δύο ετών τους γονείς της και τον σύντροφό της, υπογραμμίζοντας ότι περιμένει να ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: «Ο δήμος Λαγκαδά θα τη βοηθήσει να σταθεί όρθια» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τζώρτζης Μονογυιός: «Υπήρξε συνδυασμένη αμέλεια στο τροχαίο» λέει ο Κούγιας – «Επικοινώνησα με τη σύζυγό του»
Για το φρικτό τροχαίο με τη Ferrari στη Βούλα που κόστισε τη ζωή του Τζώρτζη Μονογυιού, αλλά και στην επικοινωνία που είχε με τη συζυγό του αναφέρθηκε ο ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας. «Είχα μια μικρή επικοινωνία με τη σύζυγο του εκλιπόντος, λόγω και της κατάστασής της» ανέφερε αρχικά ο κ. Κούγιας, προσθέτοντας ότι η Αθηνά Κοντοπάνου ... Περισσότερα To άρθρο Τζώρτζης Μονογυιός: «Υπήρξε συνδυασμένη αμέλεια στο τροχαίο» λέει ο Κούγιας – «Επικοινώνησα με τη σύζυγό του» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δείτε live την ενημέρωση για την πορεία των εμβολιασμών
Παρακολουθήστε ζωντανά την ενημέρωση για την πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος
www.protothema.gr
Κορονοϊός: Live η ενημέρωση για τους εμβολιασμούς και το πρόστιμο στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών
Όπως κάθε Δευτέρα, έτσι και σήμερα (17.01.2022), πραγματοποιείται η καθιερωμένη ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας για την πορεία των εμβολιασμών κατά του κορονοϊού στη χώρα μας. Στην ενημέρωση συμμετέχουν η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους. Το παρών δίνει εκτάκτως ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Live η ενημέρωση για τους εμβολιασμούς και το πρόστιμο στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Οι αναβάτες του MotoGP έχουν την όραση του Superman
Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα πραγματοποίησε η ομάδα LCD Honda του MotoGP από το 2015 μέχρι το 2021. Η έρευνα αφορά την όραση των...
www.zougla.gr
Live η ενημέρωση για τα εμβόλια από Θεοδωρίδου-Θεμιστοκλέους -Διευκρινίσεις για τα πρόστιμα στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών
Σε εξέλιξη βρίσκεται η ενημέρωση για τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού από το υπουργείο Υγείας.
iefimerida.gr
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη - Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο
Θεσσαλονίκη: Ο θάνατος του νεαρού ήταν ακαριαίος.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η πιανίστρια Ρουθ Σλετζίνσκα δεν το βάζει κάτω - Κυκλοφορεί νέο άλμπουμ στα 97 της!
Η σπουδαία πιανίστρια έχει ανακηρυχθεί ένα από τα πιο ταλαντούχα παιδιά θαύματα μετά τον Μότσαρτ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σασμός: Η πρώτη φωτογραφία από την κηδεία του Πετρή - Το λευκό φέρετρο και η λύρα (pics)
Η δραματική στιγμή της κηδείας του Πετρή στον «Σασμό» θα καθηλώσει τους τηλεθεατές.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τηλεοπτικές άδειες: Σε απολογία καλούνται Νίκος Παππάς και Χρήστος Καλογρίτσας για τον διαγωνισμό
Στην τελική ευθεία μπαίνει η ανάκριση για την υπόθεση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών.
iefimerida.gr
Υπόθεση τηλεοπτικών αδειών: Σε απολογία καλούνται οι Νίκος Παππάς και Χρήστος Καλογρίτσας
Κλήση σε απολογία έλαβε σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς για την υπόθεση του διαγωνισμού των…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Υπόθεση βιασμού Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση από τον εισαγγελέα του Αρείου Παγού
Τη διερεύνηση της υπόθεσης του καταγγελλόμενου βιασμού μιας 24χρονης στη Θεσσαλονίκη ζητά με παρέμβαση του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
The World’s Most Expensive Cities (infographic)
The most expensive one will surprise you
www.protothema.gr
Σε καραντίνα η Φον Ντερ Λάιεν, θετικός στον κορωνοϊό ο οδηγός της
«Πρέπει δυστυχώς να ακυρώσω τη συμμετοχή μου στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιστρέφω στις Βρυξέλλες», το μήνυμα της προέδρου της Κομισιόν στο Twitter
www.protothema.gr
Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο ανακατασκευής πεζοδρομίων του Δήμου Αθηναίων
Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Αθήνα το μεγαλύτερο έργο ανακατασκευής πεζοδρομίων από την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεκαοχτώ χρόνια μετά, ο Δήμος Αθηναίων...
www.zougla.gr
Εξαφανίστηκε 41χρονη στη Λάρισα – Κινδυνεύει η ζωή της
Συναγερμός στη Λάρισα για την εξαφάνιση μίας γυναίκας 41 ετών. Missingh Alert εξέδωσε το Χαμόγελο του Παιδιού. Συγκεκριμένα, στις 3 Ιανουαρίου 2022, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Χάλκης στη Λάρισα, η Μπλάνα Αντωνία, 41 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Μπλάνα Αντωνίας, τη Δευτέρα (17.01.2022) και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων ... Περισσότερα To άρθρο Εξαφανίστηκε 41χρονη στη Λάρισα – Κινδυνεύει η ζωή της δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Live η ενημέρωση για την πορεία των εμβολιασμών και το πρόστιμο των 100 ευρώ στους άνω των 60 ετών
Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Στην καθιερωμένη ενημέρωση του υπουργείου Υγείας θα συμμετάσχει ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έτσι ώστε να εξειδικεύσει…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση βιασμού 24χρονης στη Θεσσαλονίκη
Την παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλειου Πλιώτα προκάλεσε η υπόθεση του βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη.
iefimerida.gr
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν: Επιστρέφει εσπευσμένα στις Βρυξέλλες - Τι συνέβη
Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ακύρωσε την συμμετοχή της  στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σημαντική άνοδος σήμερα στο Χρηματιστήριο με μέτριο τζίρο
Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να «βλέπει» προς τις 960 μονάδες, εν μέσω ήπιας...
www.zougla.gr
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Τετάρτη για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο διοργανώνουν οι Ομοσπονδίες των εκπαιδευτικων (ΟΛΜΕ-ΔΟΕ-ΟΙΕΛΕ) την Τετάρτη στις 17:00 στο Σύνταγμα ζητώντας μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων.
iefimerida.gr
Παναθηναϊκός: Ο Μπεκ χαρίζει χρήματα και αποχωρεί το καλοκαίρι
Ο Ούφε Μπεκ, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση, έχει έρθει σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για να αποχωρήσει το καλοκαίρι, χαρίζοντας και χρήματα που του αναλογούν. Ο Ούφε Μπεκ ήρθε στον Παναθηναϊκό το 2019, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Οι πράσινοι πίστεψαν στις δυνατότητες του Δανού εξτρέμ, ο οποίος, όμως δεν τους δικαίωσε, μιας και είναι ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός: Ο Μπεκ χαρίζει χρήματα και αποχωρεί το καλοκαίρι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς: Στη μάχη του Australian Open – Η ώρα της πρεμιέρας του
Στέφανος Τσιτσιπάς: Το πρωί της Τρίτης (18/1) θα μπει στη μάχη του Australian Open ο Έλληνας τενίστας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Υπόθεση τηλεοπτικών αδειών: Σε απολογία καλούνται οι Νίκος Παππάς και Χρήστος Καλογρίτσας
Κλήσεις σε απολογία με αποδέκτες τον  πρώην υπουργό Επικρατείας  Νίκο Παππά αλλά και τον επιχειρηματία Χρήστο Καλογρίτσα, απέστειλε η ανακρίτρια...
www.zougla.gr
Ρωσία: Στρατιωτικές δυνάμεις και εξοπλισμός φθάνουν στη Λευκορωσία ενόψει των επικείμενων ασκήσεων
Θα πραγματοποιήσουν κοινά στρατιωτικά γυμνάσια εν μέσω της αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ανατολής και Δύσης
www.protothema.gr
Δείτε τον Νίκο Κοκλώνη να τραγουδάει και να χορεύει ημίγυμνος στο TikTok
Δύσκολα θα πετύχει κάποιος τον Νίκο Κοκλώνη με άσχημη διάθεση και το νέο βίντεο που ανέβασε, το επιβεβαιώνει ακόμη μία φορά
www.protothema.gr
Η Δανία χαλαρώνει περιορισμούς κατά του κορονοϊού
Η ηπιότερη μορφή νόσησης που φέρνει η μετάλλαξη Όμικρον, οδηγεί την κυβέρνηση στην χαλάρωση των μέτρων.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δανία: Χαλαρώνουν τα μέτρα για τον κορωνοϊό ενώ τα κρούσματα καταγράφουν ρεκόρ
Η Δανία κατέγραψε νέο ρεκόρ κρουσμάτων κορωνοϊού την ώρα που οι κινηματογράφοι, τα μουσεία και άλλοι πολιτιστικοί χώροι επαναλειτουργούν, έπειτα από ένα μήνα.
iefimerida.gr
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ: Στην Ελλάδα ο Γιόβιτς - «Θα είμαι έτοιμος μετά από μερικές προπονήσεις» (video)
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ: Έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό των «πράσινων» ο νεοαποκτηθέντας Στέφαν ΓιόβιτςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δέσποινα Βανδή - Βασίλης Μπισμπίκης: Όλα όσα έγιναν στην πρεμιέρα της παράστασης «Κόκκινα Φανάρια»
Η κοινή φωτογραφία.
www.protothema.gr
Παλαιστίνιος που είχε τραυματιστεί από όχημα της ισραηλινής αστυνομίας υπέκυψε στα τραύματά του
Ένας 75χρονος Παλαιστίνιος υπέκυψε στα τραύματά του σχεδόν δύο εβδομάδες αφότου χτυπήθηκε από όχημα στην υπηρεσία της ισραηλινής αστυνομίας στην κατεχόμενη...
www.zougla.gr
Αρχές Φεβρουαρίου η ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου
Την πρώτη ή το αργότερο τη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η τελετή ενθρόνισης του…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παρέμβαση Άρειου Πάγου στην υπόθεση της καταγγελίας βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη
Ο Βασίλης Πλιώτας ζητάει να εποπτεύσει του ανακριτικού έργου ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης
www.protothema.gr
Αχλάδι Ευβοίας: Συνελήφθη η 33χρονη που έκαψε ζωντανό 68χρονο -Τον περιέλουσε με οινόπνευμα
Συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας 17/01 η 33χρονη που είχε επιτεθεί με οινόπνευμα και φωτιά σε 68χρόνο στο Αχλάδι Εύβοιας στις 02/01.
iefimerida.gr
Στην Αθήνα για λογαριασμό του ΠΑΟ ο Γιόβιτς
Ο Στέφαν Γιόβιτς το απόγευμα της Δευτέρας (17/01) πάτησε το πόδι του επί αθηναϊκού εδάφους και αναμένεται να ενσωματωθεί στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού
www.protothema.gr
Το καρέ που θα γίνει η μεγαλύτερη τάση στα μαλλιά το 2022 -Σέξι, με κίνηση και εύκολο στο styling
Τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει κάθε version του καρέ (ή bob).
iefimerida.gr
Κλιματικός Νόμος: Η ασφάλιση κτιρίων από τις φυσικές καταστροφές στο επίκεντρο της συνάντησης Σκρέκα – ΕΑΕΕ
Το σχέδιο του Εθνικού Κλιματικού Νόμου το οποίο βρίσκεται αυτό το διάστημα σε ανοιχτή διαβούλευση ήταν το κύριο θέμα συζήτησης στη διαδικτυακή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ εκπροσώπων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η συνάντηση αποτελεί μέρος των επαφών και συζητήσεων του προέδρου της ... Περισσότερα To άρθρο Κλιματικός Νόμος: Η ασφάλιση κτιρίων από τις φυσικές καταστροφές στο επίκεντρο της συνάντησης Σκρέκα – ΕΑΕΕ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μετά τους Μυριέλλα – Κατσαούνη: Αυτό είναι το νέο ζευγάρι του Survivor! (vid)
Η παραγωγή φέρεται έτοιμη να απασφαλίσει με την προσθήκη του εν λόγω Μαχητή.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Οι μόνοι που απόλαυσαν το ντέρμπι
Ακόμα και αν δεν βλεπόταν το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, στο τέλος κάτι τους έμεινε.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Για παραπληροφόρηση στο θέμα της Ουκρανίας κατηγορεί η Ρωσία τις ΗΠΑ
Το ειρωνικό σχόλιο του Ρώσου υπουργού Εξωτερικού, Σεργκέι Λαβρόφ, για τις ΗΠΑ
www.protothema.gr
Κορωνοϊός: 6.851 κρούσματα στην Αττική, 1.685 στη Θεσσαλονίκη
Τα μεγάλα αστικά κέντρα συγκεντρώνουν -όπως φαντάζει λογικό- τα περισσότερα κρούσματα κορωνοϊού, όπως καταγράφουν τα δεδομένα του ΕΟΔΥ.
iefimerida.gr
Κορωνοϊός: Ξεπέρασαν τους 100 οι θάνατοι, 18.834 νέα κρούσματα
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ, το απόγευμα της Δευτέρας, για την πορεία της πανδημίας κορονοϊού στην Ελλάδα, αναφέρονται τα εξής:¨ “Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 18.834 , εκ των οποίων 45 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται […]
www.makeleio.gr
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Τετάρτη για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο διοργανώνουν οι Ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών...
www.zougla.gr
Κατερίνα Λέχου: Ενηλικιώθηκα στα 35 μου, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες
Η αγαπημένη ηθοποιός Κατερίνα Λέχου σε μία από τις σπάνιες και ιδιαίτερα αποκαλυπτικές της συνέντευξη στην εκπομπή «Ελένη», με την Ελένη Μενεγάκη, μίλησε για όλα. Η ηθοποιός Κατερίνα Λέχου, σε μία ιδιαίτερα αποκαλυπτική συνέντευξη στην Ελένη Μενεγάκη, μίκλησε για όλα. Η γνωστή ηθοποιός θεωρεί πως η σχέση με την οποία έχει γεννηθεί και μεγαλώσει κανείς ... Περισσότερα To άρθρο Κατερίνα Λέχου: Ενηλικιώθηκα στα 35 μου, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Δανία χαλαρώνει τα μέτρα κατά του Covid παρά το νέο ρεκόρ μολύνσεων
Η Δανία κατέγραψε έναν αριθμό ρεκόρ μολύνσεων κορωνοϊού σήμερα, την ώρα που οι κινηματογράφοι...
www.zougla.gr
Ο Παναγιώτης Τσακαλάκος ξεκαθαρίζει για Μυριέλλα Κουρεντή και Γιάννη Λυγνό
«Άλλο το dating, άλλο η σχέση», λέει ο Παναγιώτης Τσακαλάκος. Στον αέρα του Happy Day βγήκε σήμερα ο Παναγιώτης Τσακαλάκος, ο οποίος ξεκαθάρισε σχετικά με τη Μυριέλλα Κουρεντή και τον Γιάννη Λυγνό. «Για τον Γιάννη Λυγνό, εκτός από ανθρώπινη αγάπη, κάθε φορά που μιλάγαμε ο ενθουσιασμός της ήταν για τη συνεργασία τους. Αυτό που κυρίως ... Περισσότερα To άρθρο Ο Παναγιώτης Τσακαλάκος ξεκαθαρίζει για Μυριέλλα Κουρεντή και Γιάννη Λυγνό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr