Super League 2: Ισοπαλία (0-0) στα Τρίκαλα για τον Ολυμπιακό Β'

Με ισοπαλία συνέχισε ο Ολυμπιακός Β' τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα της Super League 2, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς σκορ (0-0) στα Τρίκαλα.
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Ενώπιος Ενωπίω: «Λύγισε» η Μαρία Τζομπανάκη - Τα δάκρυα on camera (Video)
Ενώπιος Ενωπίω: Η Μαρία Τζομπανάκη μίλησε για όλους και για όλα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον ΑΝΤ1.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ισχυρή έκρηξη στη Γκάνα: Ισοπεδώθηκε ολόκληρη περιοχή - Τουλάχιστον 20 νεκροί (vid)
Περισσότεροι από 20 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο από την ισχυρότατη έκρηξη που συγκλόνισε την κοινότητα Απιάτε, στη δυτική Γκάνα, όπως…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Προσπάθησε να αυτοκτονήσει μέσα σε σουβλατζίδικο
Ο αλλοδαπός άντρας αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα Λαχτάρησαν πελάτες σουβλατζίδικου στην Παλαιόχωρα στα Χανιά, όταν ένας άντρας προσπάθησε να αυτοκτονήσει μέσα στο μαγαζί! Ο αλλοδαπός τραυματίστηκε με μαχαίρι στον θώρακα και για ώρα επικράτησε αναστάτωση στο σουβλατζίδικο. Σύμφωνα με πληροφορίες ο άντρας αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Καντάνου. Τελικά, μετά τις πρώτες βοήθειες που του προσέφεραν, μεταφέρθηκε […]
www.makeleio.gr
Βραζιλία: Πέθανε η εμβληματική τραγουδίστρια Έλζα Σοάρες
Η Έλζα Σοάρες, μία από πιο εμβληματικές τραγουδίστριες της σάμπα και της Βραζιλίας γενικότερα, άφησε χθες την τελευταία της πνοή στο σπίτι της, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, σε ηλικία 91 ετών.
iefimerida.gr
Έλζα Σοάρες: Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η Βραζιλιάνα τραγουδίστρια της σάμπα
Η οικογένεια είπε ότι η Σοάρες πέθανε από «φυσικά αίτια» και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες
www.protothema.gr
Σερβία: Η οικολογική εξέγερση σταμάτησε την εξόρυξη λιθίου
Η κυβέρνηση της Σερβίας αποφάσισε την Πέμπτη να καταργήσει το χωροταξικό σχέδιο εξόρυξης και επεξεργασίας λιθίου στην περιοχή Γιάνταρ...
www.zougla.gr
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Με φανέλα του Greek Freak ο Σέρχιο Ράμος (video)
NBA: Τη στήριξή του στον  Γιάννη Αντετοκούνμπο για το All Star Game έδειξε ο Σέρχιο Ράμος προτρέποντας μάλιστα τον κόσμο να τον…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πετρέλαιο: Υποχωρούν ελάχιστα οι τιμές, αλλά παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα
Ελαφρά μείωση σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, παραμένοντας ωστόσο σε πολύ υψηλά επίπεδα.
iefimerida.gr
Ο διοικητής νοσοκομείου του Μιλάνου τάσσεται υπέρ της αναβολής των θεραπειών μη εμβολιασμένων
Αίσθηση έχει προκαλέσει στην Ιταλία η είδηση ότι ο διευθυντής του νοσοκομείου Γκαλεάτσι του Μιλάνου...
www.zougla.gr
Υπερωρίες τα παιδιά…;
Υπερωρίες…  
www.makeleio.gr
Άρσεναλ - Λίβερπουλ 0-2: Ο Ζότα «χτύπησε» μέσα στο Λονδίνο και έστειλε τους Reds στον τελικό του EFL Cup - Δείτε τα γκολ
Με δύο γκολ του Ζότα, μία σε κάθε ημίχρονο, η Λίβερπουλ έκλεισε ραντεβού στον τελικό του Carabao Cup με την Τσέλσι
www.protothema.gr
Ρόμα - Λέτσε 3-1: Με ανατροπή στους «8» οι «τζιαλορόσι»
Μπορεί να δυσκολεύτηκε αλλά προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας η Ρόμα, αφού νίκησε 3-1 τη Λέτσε στο «Ολίμπικο» και πλέον δίνει… ραντεβού με την Ίντερ.  Η Ρόμα «ζορίστηκε» αρκετά για ένα ημίχρονο από τη Λέτσε που προηγήθηκε μάλιστα στο 14′, αλλά στο δεύτερο 45λεπτο βρήκε τις λύσεις και τις σωστές επιλογές στην επίθεση για ... Περισσότερα To άρθρο Ρόμα - Λέτσε 3-1: Με ανατροπή στους «8» οι «τζιαλορόσι» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αχ, Μιχάλη μου… Ως πότε θα ταλαιπωρείσαι… Και τι κρίμα… Πραγματικά, πόσο κρίμα… Πόσο θα ήθελα να σε είχα γνωρίσει…
Αύριο θα έχουμε συνέχεια… Και το “δώρο” σου σε μένα μετά θάνατον… Αχ, αχ, αχ… Πηγή
www.makeleio.gr
Γκάνα: Τουλάχιστον 20 νεκροί από την ισχυρότατη έκρηξη -Ισοπεδώθηκαν τα πάντα στο σημείο [βίντεο]
Περισσότεροι από 20 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο από την ισχυρότατη έκρηξη που συγκλόνισε την κοινότητα Απιάτε, στη δυτική Γκάνα.
iefimerida.gr
Πώς ήταν η Γλυφάδα το μακρινό 1960 – Κυριολεκτικά χωριό (βίντεο)
Δείτε πως ήταν η Γλυφάδα το 1960, καμία σχέση με το πολυπληθές προάστιο του σήμερα. Οικογενειακή βόλτα στη Γλυφάδα, έξω από την ταβέρνα του Αντωνόπουλου. Ο μικρός γιος της οικογένειας οδηγεί τη Chevrolet Bel Air. Στο τέλος βλέπουμε έναν πλανόδιο μανάβη με την άμαξά του. Το βίντεο είναι από τα αρχεία του Aylon Film Archives στο […]
www.makeleio.gr
Η κυβέρνηση του Περού ζητά αποζημιώσεις για την πετρελαιοκηλίδα από το τσουνάμι στα νησιά Τόνγκα
Η κυβέρνηση του Περού ζήτησε από την ισπανική πετρελαϊκή εταιρεία Repsol να καταβάλει αποζημιώσεις...
1 h
www.zougla.gr
Ελεύθερος ο 42χρονος που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό της 29χρονης συζύγου του στην Πάτρα
Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν νωρίτερα ότι η γυναίκα ήταν βαριά κακοποιημένη ενώ το συμβάν έγινε μπροστά στα μάτια του 17 μηνών παιδιού τους
1 h
www.protothema.gr
Δύσκολες ώρες για τον Μπόρις Τζόνσον: Τον κατηγορούν ότι εκβίαζε το προσωπικό του -«Δεν έχω δει αποδεικτικά στοιχεία» απαντά
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι δεν έχει δει αποδείξεις που να αποδεικνύουν εκβιασμό από το προσωπικό του.
1 h
iefimerida.gr
Κύπελλο Ιταλίας: Προκρίθηκε στους «8» η Ρόμα με ανατροπή, 3-1 τη Λέτσε
Η Ρόμα «ζορίστηκε» αρκετά για ένα ημίχρονο από τη Λέτσε που προηγήθηκε μάλιστα στο 14', αλλά στο δεύτερο 45λεπτο βρήκε τις λύσεις και τις σωστές επιλογές...
1 h
www.zougla.gr
Κορονοϊός: Ο διοικητής νοσοκομείου του Μιλάνου τάσσεται υπέρ της αναβολής των θεραπειών μη εμβολιασμένων πολιτών
Αίσθηση έχει προκαλέσει στην Ιταλία η είδηση ότι ο διευθυντής του νοσοκομείου Γκαλεάτσι του Μιλάνου, Φαμπρίτσιο Πρελιάσκο, είναι της άποψης ότι στην φάση αυτή είναι ασφαλέστερο να αναβάλλονται οι θεραπείες μη εμβολιασμένων κατά του κορονοϊού ασθενών, εκτός και αν πρόκειται για επείγοντα περιστατικά. Κληθείς να σχολιάσει σειρά δημοσιευμάτων, ο Πρελιάσκο υπογράμμισε ότι στην ουσία οι ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Ο διοικητής νοσοκομείου του Μιλάνου τάσσεται υπέρ της αναβολής των θεραπειών μη εμβολιασμένων πολιτών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
1 h
www.newsit.gr
Λιγκ Καπ, Άρσεναλ – Λίβερπουλ 0-2: Άνετα στον τελικό οι «κόκκινοι»
«Παρέλαση» στο Λονδίνο έκανε η Λίβερπουλ που παρά τις απουσίες επικράτησε 2-0 της Άρσεναλ, με πρωταγωνιστή τον Ντιόγκο Ζότα, και προκρίθηκε στον τελικό του Λιγκ Καπ όπου θα αντιμετωπίσει την Τσέλσι. Τι κι αν λείπουν στο Καμερούν για τα τελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2022 οι Μο Σαλάχ και Σάντιο Μανέ; Η Λίβερπουλ βρήκε τον ... Περισσότερα To άρθρο Λιγκ Καπ, Άρσεναλ – Λίβερπουλ 0-2: Άνετα στον τελικό οι «κόκκινοι» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
1 h
www.newsit.gr
Μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στον Δήμο Γλυφάδας
Τα πλημμυρικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σε νεροποντές η Άνω Γλυφάδα επιχειρεί να λύσει η δημοτική Αρχή και γι' αυτό προχωρά με εντατικούς ρυθμούς σε μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο.
1 h
iefimerida.gr
Ρωσία: Η Κεντρική Τράπεζα θέλει να απαγορεύσει τη χρήση και εξόρυξη κρυπτονομισμάτων
Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας πρότεινε σήμερα Πέμπτη την απαγόρευση της χρήσης και της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων στην ρωσική επικράτεια.
1 h
iefimerida.gr
Το ρολόι της Αποκάλυψης δείχνει 100 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του κόσμου
Ο κόσμος «δεν έγινε πιο ασφαλής»: οι δείκτες του ρολογιού της Αποκάλυψης, που από το 1947 συμβολίζει ένα επικείμενο γεγονός κατακλυσμιαίας σημασίας...
1 h
www.zougla.gr
Κορωνοϊός: Επιστήμονες στη Βρετανία ανέπτυξαν μέθοδο διάγνωσης που δίνει αποτελέσματα 98% ακριβή σε λίγα λεπτά
Μια επαναστατική μέθοδο διάγνωσης του κορωνοϊού με τη χρήση προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης και ακτινογραφιών, που δίνει μέσα σε λίγα λεπτά ακριβή σε ποσοστό 98% αποτελέσματα ανέπτυξαν επιστήμονες στη Βρετανία, ανάμεσά τους κι ένας συμπατριώτης μας.
1 h
iefimerida.gr
Ξάνθη: Τον Σέρβο επιθετικό Νέναντ Γκάβριτς ανακοίνωσαν οι «ακρίτες» (vid)
Μεταγραφική ενίσχυση για την Ξάνθη, με τους «ακρίτες» να ανακοινώνουν την απόκτηση του 30χρονου Σέρβου επιθετικού, Νέναντ Γκάβριτς.
1 h
gazzetta.gr
Έκρηξη παγιδευμένου οχήματος στην Κολομβία: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες
Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες είναι ο απολογισμός της έκρηξης παγιδευμένου αυτοκινήτου στην Αραούκα της δυτικής Κολομβίας.
1 h
iefimerida.gr
Γρηγορίου: «Ο Άρης παραμένει το φαβορί» (vid)
Ο Μιχάλης Γρηγορίου αναφέρθηκε στη δικαίωση της τακτικής της Λαμίας και εκτίμησε ότι ο 0-0 δεν αλλάζει τους ρόλους μεταξύ της ομάδας του και του Άρη σε ότι αφορά την πρόκριση.
1 h
gazzetta.gr
Πελέ: Μπήκε ξανά στο νοσοκομείο για χημειοθεραπείες
Περίπου ένα μήνα μετά το εξιτήριο του από το νοσοκομείο ο Πελέ εισήχθη εκ νέου για νέες χημειοθεραπείες.
1 h
gazzetta.gr
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός: Το «αξίζαμε να χάσουμε» του Μπαρτζώκα και η εξήγηση του ΜακΚίσικ
Δίκαιο αποτέλεσμα χαρακτήρισε την ήττα του Ολυμπιακού από την Μακάμπι Τελ΄Αβίβ ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ενώ ο Σακίλ ΜακΚίσικ αρνήθηκε να βρει δικαιολογία στον κορονοϊό.  Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε πως νιώθει άσχημα για την ήττα από την Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Euroleague, αλλά ξεκαθάρισε πως η ομάδα του άξιζε να ηττηθεί αφού πραγματοποίησε ... Περισσότερα To άρθρο Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός: Το «αξίζαμε να χάσουμε» του Μπαρτζώκα και η εξήγηση του ΜακΚίσικ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
1 h
www.newsit.gr
O Σέρχιο Ράμος καλεί τον κόσμο να ψηφίσει τον Αντετοκούνμπο στο All Star Game
Ο ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν, Σέρχιο Ράμος, είναι φίλος του Giannis και προτρέπει τον κόσμο να τον στηρίξει στην ψηφοφορία για το NBA All Star Game 
1 h
www.protothema.gr
Ο Λυκογιάννης ανιχνεύτηκε θετικός στον κορονοϊό
Η Κάλιαρι ενημέρωσε πως ο 28χρονος διεθνής ακραίος οπισθοφύλακας προσβλήθηκε από Covid-19.
1 h
gazzetta.gr
«Χολή» από τα τουρκικά ΜΜΕ για τα πρώτα ελληνικά Rafale
Στους ελληνικούς ουρανούς πετούν πλέον τα πρώτα Rafale της Πολεμικής Αεροπορίας, που με τις δυνατότητές τους θα αλλάξουν τα δεδομένα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
1 h
iefimerida.gr
Τα 4 ζώδια που θα βάλουν τα χρήματα πάνω από εσάς
Μήπως έχετε κάποιο από τα παρακάτω ζώδια στη ζωή σας;
1 h
gazzetta.gr
Υπερψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τον ανταγωνισμό
Κατά πλειοψηφία υπερψηφίστηκε επί της αρχής, στην Oλομέλεια της Βουλής, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης...
1 h
www.zougla.gr
League Cup: Ο Ζότα «καθάρισε» την Άρσεναλ κι έστειλε τη Λιβερπουλ στον τελικό
Τι κι αν λείπουν στο Καμερούν για τα τελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2022 οι Μο Σαλάχ και Σάντιο Μανέ; Η Λίβερπουλ βρήκε τον «ήρωα» και τον σκόρερ που...
1 h
www.zougla.gr
Ολυμπιακός: Επεισόδιο με Βεζένκοφ και ΜακΚίσικ, «καρφιά» από τον Αμερικανό (video)
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός: Αινιγματικός ήταν ο Σακίλ ΜακΚίσικ στις δηλώσεις του μετά τη βαριά ήττα στο Ισραήλ και την αντιπαράθεση…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
«Ελπίδα» λένε την κακοκαιρία
Ο Νίκος Παπαδογιάννης πιστεύει ότι ο μόνος δρόμος για την ανάκαμψη του Ολυμπιακού περνάει μέσα από την αυτοκριτική.
1 h
gazzetta.gr
Ρωσία: Το Sputnik V δίνει υψηλότερα επίπεδα αντισωμάτων κατά της Όμικρον απο το εμβόλιο της Pfizer
Μια μικρή προκαταρκτική εργαστηριακή έρευνα έδειξε ότι τα επίπεδα των εξουδετερωτικών αντισωμάτων κατά του στελέχους Όμικρον σε άτομα που είχαν…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Λιπώδες ήπαρ: Αυτά είναι τα 6+1 συμπτώματα που χρειάζονται προσοχή (βίντεο)
Γνωρίζατε πως το συκώτι λειτουργεί σαν φίλτρο για το σώμα μας; Βοηθά στην αποβολή των λιπαρών ουσιών και των τοξινών που αυξάνουν τη φλεγμονή και προκαλούν ασθένειες. Ο πόνος στη δεξιά πλευρά της κοιλιάς και το φούσκωμα αποτελούν τα πιο κοινά συμπτώματα των προβλημάτων του ήπατος. Δείτε ποια άλλα σημάδια προειδοποιούν ότι μπορεί να υπάρχει […]
1 h
www.makeleio.gr
Κύπελλο Ελλάδας: Ανοικτούς λογαριασμούς άφησαν Άρης και Λαμία, 0-0 στο «Βικελίδης»
Χωρίς νικητή έληξε το τελευταίο χρονικά ματς από το... πρώτο μενού των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ Άρη και Λαμίας.
1 h
iefimerida.gr
«Κωλοτούμπα» ΣΥΡΙΖΑ: Ψήφισε υπέρ της δημοσιοποίησης ονομάτων των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα περιοριστικά μέτρα
Νωρίτερα ο τομεάρχης Δικαιοσύνης του κόμματος είχε εκφράσει αντιρρήσεις για την κυβερνητική ρύθμιση υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι θα πληγεί η φήμη των καταστημάτων
1 h
www.protothema.gr
To Ρολόι της Αποκάλυψης «μίλησε»: Πόσος χρόνος μας μένει μέχρι τον αφανισμό; (vid)
Το ρολόι της Αποκάλυψης δείχνει 100 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα. Ο κόσμος δεν έγινε πιο ασφαλής το 2021.
1 h
gazzetta.gr
Άρσεναλ - Λίβερπουλ 0-2: «Show» Ζότα στο Λονδίνο και πρόκριση στον τελικό του EFL Cup
Ο Άρνολντ σέρβιρε, ο Ζότα... έπινε! Με το φανταστικό δίδυμο στα κόκκινα να κάνει άνω-κάτω την Άρσεναλ στον δεύτερο ημιτελικό, η Λίβερπουλ πήρε τη νίκη στο Λονδίνο (0-2) και τσέκαρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του EFL Cup.
1 h
gazzetta.gr
Μάντζιος: «Μας έλειψε η τελική προσπάθεια και το γκολ»
Μετά από ένα ακόμη παιχνίδι, ο Άκης Μάντζιος υποχρεώθηκε να αναδείξει ουσιαστικά το ίδιο πρόβλημα, την τρομερή δυσκολία που έχει ο Άρης στο γκολ.
1 h
gazzetta.gr
Βουλή: Υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του ανταγωνισμού
Κατά πλειοψηφία υπερψηφίστηκε επί της αρχής, στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τον ανταγωνισμό.
1 h
iefimerida.gr
Ο Λίβανος επιστρέφει στη Συρία αρχαιότητες από τη λεηλατημένη Παλμύρα
Πέντε ρωμαϊκά έργα τέχνης από την αρχαία πόλη της Παλμύρας, επιστράφηκαν στη Δαμασκό από ιδιωτικό λιβανέζικο μουσείο, όπου εκτίθενταν από το 2018.
1 h
iefimerida.gr