Σύλληψη αστυνομικού στην Τουρκία: «Μπήκε στη στρατιωτική απαγορευμένη ζώνη»

Σύλληψη αστυνομικού στην Τουρκία: «Μπήκε στη στρατιωτική απαγορευμένη ζώνη»

Την είδηση της σύλληψης του Έλληνα αστυνομικού στην Αδριανούπολη από τις τουρκικές αρχές, μεταδίδουν τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας.  Όπως υποστηρίζουν, ο 41χρονος αστυνομικός “πήγε με το αυτοκίνητο του στην Αδριανόπουλη με την κοπέλα του για τουρισμό και συνελήφθη από τη χωροφυλακή με την αιτιολογία ότι εισήλθε στην στρατιωτική απαγορευμένη ζώνη με το GPS του ... Περισσότερα

To άρθρο Σύλληψη αστυνομικού στην Τουρκία: «Μπήκε στη στρατιωτική απαγορευμένη ζώνη» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .


Read full article on: newsit.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Συναγερμός στο Παγκράτι: Διαρροή σε αγωγό αερίου
Παγκράτι: Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο.Περισσότερα...
5 m
www.newsbomb.gr
Διαρροή αερίου στο Παγκράτι – Εκκενώνεται η περιοχή
Τεράστια κινητοποίηση υπάρχει στο Παγκράτι εξαιτίας διαρροής αερίου. Περισσότερα σε λίγο.  To άρθρο Διαρροή αερίου στο Παγκράτι – Εκκενώνεται η περιοχή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Αυτή την ώρα αποφασίζουν οι ειδικοί για τα μέτρα-Προς επιστροφή της μουσικής και άρση του ωραρίου στην εστίαση
Συνεδριάζουν αυτή την ώρα οι ειδικοί για τα μέτρα κατά του κορωνοϊού και τα ποια από αυτά θα παραταθούν και ποια θα αρθούν.
7 m
iefimerida.gr
ECDC: Οι ενισχυτικές δόσεις των εμβολίων μειώνουν τις νοσηλείες για Covid στην Ευρώπη ως και κατά 800.000
Οι ενισχυτικές δόσεις των εμβολίων μπορούν να μειώσουν τις μελλοντικές νοσηλείες στην Ευρώπη κατά τουλάχιστον μισό εκατομμύριο.
8 m
iefimerida.gr
O Ζιοβάνι θυμήθηκε την γκολάρα που είχε πετύχει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ακράτητο
Ο Ζιοβάνι προκλήθηκε στο Instagram και "ανέβασε" βίντεο με το φανταστικό γκολ του στο Ακράτητος-Ολυμπιακός το 2003
9 m
www.protothema.gr
Ερντογάν: Ελπίζει στις σχέσεις με το Ισραήλ και τα ΗΑΕ
Η Τουρκία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με το Τελ Αβίβ σε διάφορους τομείς, περιλαμβανομένου του εμπορίου φυσικού αερίου, λέει ο Τούρκος πρόεδρος 
9 m
www.protothema.gr
Spotify: Αφαιρεί από τους καταλόγους του τα τραγούδια του Νιλ Γιάνγκ
Ο 76χρονος θρύλος της μουσικής κατηγορεί τη μουσική υπηρεσία για παραπληροφόρηση στο θέμα των εμβολίων κατά της Covid, μέσω podcast του παρουσιαστή Τζο Ρόγκαν 
www.protothema.gr
ECDC: Οι ενισχυτικές δόσεις μπορούν να μειώσουν τις νοσηλείες στην Ευρώπη έως και κατά 800.000
«Η επέκταση του προγράμματος των ενισχυτικών δόσεων σε όλους τους εμβολιασμένους μπορεί να μειώσει τις εισαγωγές στα νοσοκομεία κατά άλλες…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βόλεϊ: Επίσημα στον ΠΑΟΚ ο Ράιλι Μπαρνς
Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Ράιλι Μπαρνς, που έρχεται να ενισχύσει τις επιλογές του Γιάννη Καλμαζίδη για τα άκρα...
www.zougla.gr
Η Σελίν Ντιόν και ο σύζυγός της με τον νεογέννητο γιο τους -H τρυφερή throwback φωτογραφία για τα γενέθλιά του
Η Σελίν Ντιόν ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στον γιο της, Ρενέ Τσαρλς, που είχεγενέθλια του με μια τρυφερή φωτογραφία.
iefimerida.gr
«Συμπέθεροι απ' τα Τίρανα»: Ο Μπουκουράν επιστρέφει μετά από δυο χρόνια στη ζωή της Πένης
Την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου, στις 21:00, στο MEGA - Δείτε το τρέιλερ
www.protothema.gr
Κυριάκος Μητσοτάκης για την επένδυση της JP Morgan: Η χώρα έχει γυρίσει σελίδα
O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της JPMorgan Chase, Jamie Dimon. Η συγκεκριμένη συνάντηση έγινε δύο μόλις μέρες μετά την ανακοίνωση ότι η JPMorgan, ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς παγκοσμίως, επενδύει για την απόκτηση περίπου του 49% της διαδικτυακής τράπεζας Viva Wallet. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Jamie ... Περισσότερα To άρθρο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επένδυση της JP Morgan: Η χώρα έχει γυρίσει σελίδα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Ελένη Μενεγάκη για την κακοκαιρία: «Θεωρώ πως είμαι η πιο τυχερή σε όλο το στούντιο»
Η διάσημη παρουσιάστρια μίλησε στην εκπομπή της για το πώς βίωσε την κακοκαιρία, δηλώνοντας τυχερή σε σχέση με όσους ταλαιπωρήθηκαν
www.protothema.gr
ECDC για μετάλλαξη Όμικρον: Οι ενισχυτικές δόσεις θα μειώσουν τις νοσηλείες έως και κατά 800.000
Έως και κατά 800.000 μπορούν να μειωθούν οι μελλοντικές νοσηλείες των ασθενών με κορονοϊό στην Ευρώπη εάν κάνουν τις ενισχυτικές δόσεις των εμβολίων, παρά τη ραγδαία εξάπλωση της μετάλλαξης Όμικρον, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Έλέγχου Νόσων (ECDC). «Οι ενισχυτικές δόσεις που είχαν γίνει μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου μπορούν να μειώσουν τις ... Περισσότερα To άρθρο ECDC για μετάλλαξη Όμικρον: Οι ενισχυτικές δόσεις θα μειώσουν τις νοσηλείες έως και κατά 800.000 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Οι ειδικοί εισηγούνται χαλάρωση μέτρων – Μουσική στην εστίαση και 50% πληρότητα στα γήπεδα
Ποια μέτρα εισηγείται προς την κυβέρνηση η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για εστίαση και γήπεδα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μεταναστευτικό: Μειώθηκαν κατά 79% οι διαμένοντες στα νησιά - Μηταράκης: Η αποσυμφόρηση γίνεται πράξη
«Στα νησιά αλλά και στην ηπειρωτική Ελλάδα κλείσαμε 86 δομές και οι υφιστάμενες δομές λειτουργούν στο μισό της χωρητικότητας», αναφέρει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου - Αναλυτικά τα τελευταία στοιχεία για το μεταναστευτικό στη χώρα μας - Δείτε βίντεο
www.protothema.gr
Χαλαρώνουν τα μέτρα οι “εδικοι”: Επιστρέφει η μουσική – Παραμένει το ωράριο – Αυξάνεται οι φίλαφλοι στα γήπεδα
Σε εξέλιξη είναι η σύσκεψη της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας με αντικείμενο την παράταση ή όχι των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν έως την Κυριακή 30 Ιανουαρίου. H Επιτροπή αναμένεται να εισηγηθεί επαναφορά της μουσικής στην εστίαση-διασκέδαση , χωρίς απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας. Θετική είναι επίσης στην  αύξηση του ποσοστού κάλυψης στα γήπεδα στο 50%. […]
www.makeleio.gr
Συνταγή για πατάτες με αυγά -Λαχταριστό, μαμαδίστικο πιάτο που θα λατρέψει όλη η οικογένεια
Μια απλή και εύκολη συνταγή είναι ό,τι πρέπει για τις κρύες ημέρες του χειμώνα.
iefimerida.gr
Σασμός: Ο Μαθιός «καρφώνει» την Καλλιόπη και το σχέδιο της απόδρασης χαλάει
Φρένο στα επικίνδυνα σχέδια της μητέρας του βάζει ο μεγάλος της γιός, μόλις παραδίδεται ο Αστέρης. Η εγκυμοσύνη της Αργυρώς…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Super League: Αλλαγή ώρας στο Παναθηναϊκός-Αστέρας μετά την κατάρρευση του στεγάστρου στη Λεωφόρο
Σε αλλαγή ώρας έναρξης του αγώνα Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης για την 20ή αγωνιστική της Super League προχώρησε η διοργανώτρια Αρχή.
iefimerida.gr
Παγκράτι: Εκκενώνονται πολυκατοικίες λόγω διαρροής αερίου
Την εκκένωση όλων των ενοίκων από 20 πολυκατοικίες και καταστήματα περιμετρικά πολυκατοικίας...
www.zougla.gr
Την άμεση καταβολή των 2.000 ευρώ στους δικαιούχους ζήτησε το υπ. Υποδομών και Μεταφορών από την Αττική Οδό
Συνάντηση με εκπροσώπους της Αττικής Οδού είχε σήμερα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
iefimerida.gr
Απίστευτη καταγγελία για μπράβους και απειλές με σουγιάδες σε παίκτες στο Μικρασιατικός – Α.Ο. Κηπούπολης
Το ελληνικό ποδόσφαιρο στα… χειρότερα του, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο Μικρασιατικός – Πως αντέδρασε η ομάδα της Κηπούπολης, στις καταγγελίες για μπράβους και απειλές με σουγιάδες. Ο Μικρασιατικός κατήγγειλε προπηλακισμούς και απειλές στον πρόσφατο αγώνα με τον Α.Ο. Κηπούπολης για το τοπικό πρωτάθλημα της ΕΠΣ Αθηνών. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, η ομάδα της Καισαριανής ... Περισσότερα To άρθρο Απίστευτη καταγγελία για μπράβους και απειλές με σουγιάδες σε παίκτες στο Μικρασιατικός – Α.Ο. Κηπούπολης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ελένη Μενεγάκη: «Άφωνοι» οι συνεργάτες της με την εξομολόγηση – Τα κιλά και η συστηματική δίαιτα
Η Ελένη Μενεγάκη έκανε μία αποκάλυψη στον αέρα της εκπομπής της αφήνοντας άφωνους τους συνεργάτες της.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συρεγγέλα: Ξεκινάει πιλοτικά το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» -Πώς θα λειτουργεί, ποιους αφορά
Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, θα ξεκινήσει πιλοτικά μέσα στις επόμενες ημέρες, ανέφερε η Μαρία Συρεγγέλα.
iefimerida.gr
Tsipras tables motion of censure against the government
Main opposition SYRIZA-Progressive Alliance leader Alexis Tsipras on Thursday tabled motion of censure against the government.
iefimerida.gr
Ο Κάνιε Γουέστ υποτιμά ξανά τον Πιτ Ντέιβιντσον: «Τα έχει με την Καρντάσιαν και ακόμα ψωνίζει από φθηνά εμπορικά»
Η ζήλια του ράπερ για τη νέα σχέση της πρώην συζύγου του φουντώνει με τον καιρό όλο και περισσότερο - Τα πικρόχολα σχόλια του Κάνιε Γουέστ για τον Πιτ Ντέιβιντσον
www.protothema.gr
Η τεχνική δεν δούλεψε
Ο οδηγός ενός τρακτέρ που έχει κολλήσει στη λάσπη, χρησιμοποιεί την τεχνική με δύο μεγάλα ξύλα στους τροχούς για να απεγκλωβίσει το όχημά του. Αυτή η μέθοδος δεν λειτούργησε τελικά στο τρακτέρ...
www.zougla.gr
Μακροζωία: Αυτές οι πρωτεΐνες επιβραδύνουν τη γήρανση
Μια μακροσκελής διερεύνηση γενετικών μελετών με όχημα τη σύγχρονη γενετική αποκάλυψε ότι δύο πρωτεΐνες του αίματος, εφόσον ρυθμιστούν κατάλληλα, μπορούν να συμβάλουν στην ευζωία και την μακροζωία
www.protothema.gr
Εμβόλια για τον κορωνοϊό: Οι ενισχυτικές δόσεις μπορούν να μειώσουν τις νοσηλείες στην Ευρώπη έως και κατά 800.000
Οι εκτιμήσεις του ECDC για τις θετικές επιπτώσεις της τρίτης δόσης - «Ενώ σε μερικά κράτη μέλη η κορύφωση των μολύνσεων φαίνεται να έχει καταγραφεί πρόσφατα, η πανδημία δεν έχει τελειώσει» προειδοποίησε η Στέλλα Κυριακίδου 
www.protothema.gr
Παναθηναϊκός: Αλλαγή ώρας του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης
Παναθηναϊκός: Το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης θα ξεκινήσει στις 15.00.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συνάντηση Μητσοτάκη με το CEO της JPMorgan: Ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την οικονομία της
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της JPMorgan Chase, Jamie Dimon.
iefimerida.gr
Super League 1:Κανονικά στη Λεωφόρο το Παναθηναϊκός-Αστέρας αλλά σε νέα ώρα
Το παιχνίδι της 20ης ημέρας της Super League 1 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Αστέρα Τρίπολης θα διεξαχθεί παρά τα έργα στη Λεωφόρο αλλά θα ξεκινήσει το Σάββατο στις 15:00 αντί στις 19:30
www.protothema.gr
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ από αναγνώστη για τους άχρηστους που μας κυβερνούν: “Με το Bob cat στην Αττική οδό για να σωθούμε”(ΒΙΝΤΕΟ)
Καταγγελία από αναγνώστη που καίει την κυβέρνηση! “Στην έξοδο προς Ελευσίνα προσπαθούσα να βγάλω το χιόνι με το Bob cat από την δουλειά μου για βρούμε κάτι να φάμε κ να πιούμε γιατί ήμασταν από τις 11.30 η ώρα το πρωί εγκλωβισμένοι και τα μηχανήματα του κράτους ήταν αραγμένα και πίνανε καφέ!!! Πήγε η ώρα […]
www.makeleio.gr
Αυτό είναι το ελληνικό ηλιακό αυτοκίνητο που κατασκευάζεται στην Κρήτη
Το καλοκαίρι του 2022 θα είναι έτοιμο το νέο πρωτότυπο Sunnyclist L7e-C, το οποίο για την κίνησή του χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια που συλλέγεται από τον ήλιο.
iefimerida.gr
Επεκτείνει τα γραφεία της στην Ελλάδα η JP Morgan
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της JP Morgan Chase, Jamie Dimon.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
To νέο τραγούδι της Έλενας Τσαγκρινού με τον Dj Stephan λέγεται "Epafi" και θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες
Δείτε φωτογραφίες από τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ
www.protothema.gr
Στέφανος Μάνος: Οι οδηγοί να πληρώσουν 2.000 ευρώ για το πρόβλημα που δημιούργησαν
Μια διαφορετική άποψη είχε ο πρώην υπουργός, Στέφανος Μάνος, για όλα όσα διαδραματίστηκαν τις τελευταίες μέρες στην Αττική, όπου εκατοντάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους τόσο στην Αττική Οδό όσο και σε άλλους κεντρικούς δρόμους εξαιτίας της κακοκαιρίας. Συγκεκριμένα, ο Στέφανος Μάνος μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα σημείωσε πως «υπήρξε υστερία με την κακοκαιρία. Σε ... Περισσότερα To άρθρο Στέφανος Μάνος: Οι οδηγοί να πληρώσουν 2.000 ευρώ για το πρόβλημα που δημιούργησαν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καίτη Φίνου: γνωστός ηθοποιός με πήρε τηλέφωνο και… αυνανιζόταν
Καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν την Πέμπτη η Καίτη Φίνου, η οποία μεταξύ άλλων μίλησε για την διαμονή της τα τελευταία χρόνια στο «Σπίτι του Ηθοποιού», μετά την οικονομική κρίση, αλλά και για την προσωπική της ζωή και τις σχέσεις που διατηρούσε με τον Γιώργο Λύρα, τον Στάθη Ψάλτη και τον Λευτέρη Πανταζή. Η […]
www.makeleio.gr
Χαλάρωση μέτρων εισηγούνται οι ειδικοί – Μουσική στην εστίαση και 50% πληρότητα στα γήπεδα
Στην απόφαση, παρά τις αντιδράσεις που υπήρχαν από τους συναδέλφους τους, να εισηγηθούν μερική χαλάρωση των μέτρων της πανδημίας προχώρησαν τα μέλη της επιτροπής των ειδικών. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr η επιτροπή εισηγείται την επαναφορά της μουσικής στην εστίαση αλλά μόνο με καθήμενους και την αύξηση της πληρότητας στα γήπεδα στο 50%. Αυτό που ... Περισσότερα To άρθρο Χαλάρωση μέτρων εισηγούνται οι ειδικοί – Μουσική στην εστίαση και 50% πληρότητα στα γήπεδα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Economou: Μotion of censure a good opportunity for a comprehensive debate on all issues
The government's response to the impeachment motion submitted by Alexis Tsipras came directly from Yiannis Economou.
iefimerida.gr
«Ο κουρέας της Σεβίλλης»: Οι παραστάσεις συνεχίζονται κανονικά στο Θέατρο Ακροπόλ
Μετά τον covid 19 που πέρασε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και την πλήρη ανάρρωση του, καθώς και τα έκτακτα...
www.zougla.gr
ECDC: Η παραλλαγή Όμικρον εξαπλώνεται με πρωτοφανή ταχύτητα και ένταση
Το ECDC αναφέρει ότι η παραλλαγή Όμικρον του κορονοϊού εξαπλώνεται επί του παρόντος με πρωτοφανή ταχύτητα και ένταση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, με συνολικά αναφερόμενα ποσοστά μόλυνσης τρεις φορές μεγαλύτερα από το υψηλότερο επίπεδο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι πολύ υψηλοί αριθμοί των μολυσμένων ατόμων ασκούν σημαντική πίεση ... Περισσότερα To άρθρο ECDC: Η παραλλαγή Όμικρον εξαπλώνεται με πρωτοφανή ταχύτητα και ένταση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον επικεφαλής της JP Morgan - «Ψήφος εμπιστοσύνης στη χώρα η επένδυση στη Viva Wallet»
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε δύο μέρες μετά την ανακοίνωση ότι η JPMorgan, επενδύει για την απόκτηση περίπου του 49% της Viva Wallet - Ο Τζέιμι Ντίμον ενημέρωσε τον πρωθυπουργό ότι η JPMorgan προτίθεται να επεκτείνει το γραφείο της στην Ελλάδα
www.protothema.gr
Γιατί τα χιονολάστιχα είναι καλύτερα από τα ελαστικά με αντιολισθητικές αλυσίδες
Αν ένα αυτοκίνητο κινείται σε πάγο ή χιόνια, χρειάζεται λιγότερα μέτρα για να σταματήσει από την ταχύτητα των 50 χλμ/ώρα εάν έχει χειμερινά ελαστικά (χιονολάστιχα), σε σύγκριση με τα ασφάλτινα ελαστικά με αντιολισθητικές αλυσίδες. Επίσης, τα χειμερινά. Σύμφωνα με έρευνα της μη κερδοσκοπικής εταιρείας κινητικότητας της Ελβετίας TCS, τα χειμερινά ελαστικά έχουν καλύτερη επιτάχυνση, καλύτερη ... Περισσότερα To άρθρο Γιατί τα χιονολάστιχα είναι καλύτερα από τα ελαστικά με αντιολισθητικές αλυσίδες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ! ΑΥΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ Η “ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ” ΤΩΝ “ΑΡΙΣΤΩΝ” ΤΟΥ ΚΟΥΛΗ! ΜΑΖΕΨΤΕ ΤΑ ΚΑΙ ΦΥΓΕΤΕ! ΕΙΣΤΕ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ! ΣΧΕΔΟΝ 1.000 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ 4Η ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ!
Αγώνα δρόμου να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση σε όλη την Αττική σήμερα, καταβάλλουν τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ καθώς για 4η συνεχή μέρα υπάρχουν νοικοκυριά που δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του διαχειριστή τα σπίτια που είναι δίχως ρεύμα υπολογίζονται σε κάτω από 1.000 με τις βλάβες να συνεχίζουν να είναι διάσπαρτες σε όλη την […]
www.makeleio.gr
Η απίστευτη μεταμόρφωση της Νικόλ Κίντμαν σε Λουσίλ Μπολ - Δεν θα την αναγνωρίσετε
Η ηθοποιός ανέβασε ένα πορτρέτο της στο ρόλο της εμβληματικής κωμικού.
www.protothema.gr