Συναγερμός στους Λέικερς: Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μπήκε στο πρωτόκολλο υγείας

Εκτός της αποψινής αναμέτρησης των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Σακραμέντο Κινγκς θα μείνει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Prof. Jordan Peterson blasts Academia, resigns as Tenured Professor at University of Toronto
“A stunningly corrupt enterprise”
7 m
www.protothema.gr
Εκτός αέρα λόγω χιονιά η εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου
Η ανάρτηση της παρουσιάστριας
7 m
www.protothema.gr
Καιρός - Κακοκαιρία Ελπίς: Χιονοκαταιγίδα στην Αττική με πρωτοφανή κίνηση στους δρόμους, προβλήματα και στα μέσα μεταφοράς
Ακίνητα τα πάντα στα βόρεια και ανατολικά, κλειστή η Κατεχάκη! - Μετ’ εμποδίων διεξάγονται και τα δρομολόγια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς - Αρκετά είναι και τα τροχαία που έχουν γίνει σε διάφορους δρόμους - Δείτε live την κίνηση τώρα, χάρτες με τις «κόκκινες» διαδρομές
7 m
www.protothema.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Προειδοποίηση Ζερεφού - «Ακραία χιονόπτωση για τις επόμενες 48 ώρες»
Τι είπε ο επίτιμος καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας και πότε θα αποχωρήσει η «Ελπίδα» από την χώρα μας.Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Χιονοπτώσεις με βροντές στο Διόνυσο
Η κακοκαιρία «Ελπίς» δείχνει «τα δόντια της» στην Αττική και χιονόπτωση στις περιοχές από την Εκάλη και πάνω είναι σφοδρή ενώ το ύψος του χιονιού σε σημεία του δήμου Διονύσου έχει ξεπεράσει τους ήδη τους 30 πόντους. Λόγω της κακοκαιρίας και του πυκνού χιονιού που έχει καλύψει τις κεντρικές οδικές αρτηρίες αλλά και μικρότερους δρόμους, ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία «Ελπίς»: Χιονοπτώσεις με βροντές στο Διόνυσο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Η Έιμι Πόλερ σκηνοθέτησε το ντοκιμαντέρ «Lucy and Desi»
Η ηθοποιός Έιμι Πόλερ είναι η σκηνοθέτιδα του ντοκιμαντέρ «Lucy and Desi» που εξερευνά την άνοδο στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας και τη διαρκή κληρονομιά...
www.zougla.gr
Κλυδωνίζεται η θέση του Μπόρις Τζόνσον - Δύσκολη εβδομάδα για τον Βρετανό πρωθυπουργό
Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, πασχίζει να διασώσει την πρωθυπουργία του, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος...
www.zougla.gr
Οικονόμου: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να κηρυχθεί γενική αργία αύριο, Τρίτη, λόγω της κακοκαιρίας Ελπίδα
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ληφθεί το της μέτρο γενικής αργίας για αύριο, Τρίτη, λόγω…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Novartis: Στο αρχείο η δικογραφία για Άδωνι Γεωργιάδη και Δημήτρη Αβραμόπουλο
Δείτε την πράξη αρχειοθέτησης
www.protothema.gr
Marian Salzman: «Το 2022 αναθεωρούμε όσα νομίζαμε ότι ξέραμε»
Η παγκοσμίου φήμης trendsetter στο Marie Claire για τις τάσεις που θα επικρατήσουν την νέα χρονιά στην κοινωνία, την τεχνολογία και την εκπαίδευση.
www.protothema.gr
Η ευκαιρία του Ανδρούτσου, το δύσκολο γκολ του Μασούρα, το άλμα του Μανωλά, η σιγουριά του Αβραάμ!
Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο Gazzetta τον χθεσινό Ολυμπιακό και κάποια από τα πρόσωπα του αγώνα του.
gazzetta.gr
Ο Απόστολος Τζιτζικώστας συναντήθηκε με τον νέο Δήμαρχο της Ρώμης
Ο κ. Τζιτζικώστας συναντήθηκε με τον νέο Δήμαρχο Ρώμης Roberto Gualtieri  και είχε συναντήσεις με Περιφερειάρχες, Δημάρχους και αυτοδιοικητικά στελέχη της Ιταλίας είχε στη Ρώμη ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος επίσης ήταν κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση για τη διασυνοριακή συνεργασία στο Campidoglio και στη Διάσκεψη για τη Νησιωτικότητα στο Palazzo San Macuto. Στη συνάντησή τους ο […]
www.makeleio.gr
Οικονόμου: Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε πλήρη ανάπτυξη για την κακοκαιρία
Στη καθιερωμένη  ενημέρωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις εξελίξεις με τη κακοκαιρία «Ελπίς» που χτυπά την Αττική τις τελευταίες ώρες
www.protothema.gr
Δημόσιο: Αποχώρηση υπαλλήλων λόγω κακοκαιρίας
Με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καλούνται οι επικεφαλής εκάστης δημόσιας υπηρεσίας για την αποδέσμευση του προσωπικού τους στις 12.00…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Άγριες Μέλισσες: Χιονίζει και στο Διαφάνι - Δείτε το βίντεο
Τα γυρίσματα συνεχίζονται κανονικά στη δημοφιλή σειρά του ΑΝΤ1
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Χιόνια στο Σύνταγμα - Μαγικές εικόνες από το κέντρο της Αθήνας
Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ρίχνουν αλάτι μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη -  Νέα επιδείνωση αναμένεται τις επόμενες ώρες 
www.protothema.gr
Ταινία ή πραγματικότητα
Πολλές φορές βλέπουμε μια ταινία με αυτοκίνητα να πετάγονται στον αέρα από εδώ και από εκεί λέγοντας στον εαυτό μας ότι αποκλείετε να γινόταν...
www.zougla.gr
Φωτιά στο Νοσοκομείο Κορίνθου – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Φωτιά ξέσπασε στο Νοσοκομείο Κορίνθου, στον 4ο όροφο, στην πτέρυγα Covid. Πυκνοί καπνοί τύλιξαν το νοσηλευτικό ίδρυμα. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν τραυματίες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Korinthostv.gr, το προσωπικό του νοσοκομείου Κορίνθου κατάφεραν να εκκενώσουν άμεσα τον 4ο όροφο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Στο σημείο σπεύδουν οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου.   To άρθρο Φωτιά στο Νοσοκομείο Κορίνθου – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Φωτιά τώρα στο Νοσοκομείο Κορίνθου – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Φωτιά ξέσπασε στο Νοσοκομείο Κορίνθου, στον 4ο όροφο, στην πτέρυγα Covid.    Περισσότερα σε λίγο… To άρθρο Φωτιά τώρα στο Νοσοκομείο Κορίνθου – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε tweet την ώρα του αγώνα και τρέλανε το twitter
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πάλευε για την πρόκριση του στα προημιτελικά του Australian Open κόντρα στον Τέιλορ Φριτζ και την ίδια ώρα έκανε…. ανάρτηση στο twitter. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς φρόντισε να τρελάνει τους φαν του, αλλά αυτή τη φορά όχι για αγωνιστικούς λόγους. Κάποιο λάθος πρέπει να έγινε με τον λογαριασμό του στο twitter και τον ... Περισσότερα To άρθρο Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε tweet την ώρα του αγώνα και τρέλανε το twitter δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Η viral ανάρτηση της ΕΛΑΣ για την τηλεργασία
Η χιουμοριστική ανάρτηση της ΕΛΑΣ για την τηλεργασία λόγω της κακοκαιρίας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Οι πιο εκφραστικές φωτογραφίες νεογέννητων είναι αυτές (εικόνες)
Τι σημαίνουν οι εκφράσεις του μωρού;Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΕΕ: Στο τραπέζι πρόταση της Κομισιόν, για ελεύθερη κυκλοφορία κατά την πανδημία!
Τη διαβεβαίωση ότι, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζητά, επί του παρόντος, πρόταση της Κομισιόν, για την διευκόλυνση της ασφαλούς ελεύθερης κυκλοφορίας κατά...
www.zougla.gr
Thierry Mugler: Ο θρύλος της μόδας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών
Ο Γάλλος σχεδιαστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών. «Είμαστε συντετριμμένοι που ανακοινώνουμε τον θάνατο του Manfred Thierry Mugler,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παναθηναϊκός: Στα λευκά και το γήπεδο της Λεωφόρου (pics)
Το «Απόστολος Νικολαΐδης» απέκτησε κάτι πολύ... ποδοσφαιρικά ρομαντικό με τον χιονιά και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποτύπωσε σε εικόνες την κατάσταση στο «σπίτι» της ομάδας.
gazzetta.gr
Χάος σε Κηφισίας και Μεσογείων λόγω του χιονιά -Εκλεισε η Κανελλοπούλου προς περ. Υμηττού -Συνεχής ενημέρωση
Η κακοκαιρία «Ελπίς» χτυπάει από το πρωί την Αττική προκαλώντας προβλήματα και στην κυκλοφορία των οχημάτων κυρίως στα βόρεια προάστια.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Προσοχή! Έντονη χιονοθύελλα τώρα στη Νότιο Εύβοια (vid)
Το δεύτερο και ισχυρότερο κύμα της «κακοκαιρίας Ελπίς» είναι σε εξέλιξη και λίγο μετά τις 6 το πρωί της Δευτέρας ξεκίνησε να χιονίζει και σε ολόκληρη την Εύβοια όπου σε πολλές περιοχές το έχει «στρώνει» για τα καλά. Η κυκλοφορία διεξάγεται με σημαντικά προβλήματα, ειδικά στην επαρχιακή οδό Λεπούρων-Καρύστου, όπως χαρακτηριστικά θα δείτε στο live βίντεο του evima.gr, αυτή […]
www.makeleio.gr
Αγέρωχη στο χιονιά η Προεδρική Φρουρά: Με όχημα και κάπες στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
Με στρατιωτικό όχημα γίνεται η αλλαγή φρουράς στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
gazzetta.gr
Τώρα πρέπει να σώσει τη χρονιά
Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για τον καταστροφικό μήνα που οδήγησε τον Άρη από την έκρηξη ελπίδας στην απομυθοποίηση και στη γιγάντωση αγωνιστικών παθήσεων.
gazzetta.gr
Alert! Έκλεισε η Κατεχάκη λόγω χιονιού
Χάος και στη Μεσογείων
www.protothema.gr
Άλλαξαν ώρες τα ματς του Κυπέλλου Ελλάδας
Η ΕΠΟ όρισε νέες ώρες για αύριο που θα διεξαχθούν οι ρεβάνς του Κυπέλλου των Ολυμπιακού-Παναιτωλικού και Λαμίας-Άρη...
www.zougla.gr
Βρετανία: Το bitcoin καταγράφει βουτιά 7%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο
Η τιμή του bitcoin κατέγραψε βουτιά άνω του 7% σήμερα στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Ιούλιο, καθώς οι φόβοι για ρωσική επίθεση στην Ουκρανία προκάλεσαν ξεπούλημα στα περιουσιακά στοιχεία....
www.zougla.gr
Φωτιά στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία Ελπίς – Αθήνα: 42 μεγάλα μηχανήματα του δήμου σαρώνουν όλους τους δρόμους
Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται από τα ξημερώματα το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Αθηναίων για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας «Ελπίς». Όλες οι υπηρεσίες και το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου βρίσκονται επί ποδός και με συντονισμένες προσπάθειες, παρεμβαίνουν για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε προβλημάτων προκύπτουν από τον χιονιά, στο κέντρο και τις γειτονιές της πρωτεύουσας. Στόχος να παραμείνουν ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίς – Αθήνα: 42 μεγάλα μηχανήματα του δήμου σαρώνουν όλους τους δρόμους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Φωτιά στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
Προς το παρόν, δεν υπάρχουν τραυματίες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφεραν να εκκενώσουν άμεσα τον 4ο όροφο
www.protothema.gr
Οι ρεαλιστικές τούρτες που έγιναν viral
Η καλλιτέχνης, ζαχαροπλάστρια και ιδρύτρια του Red rose cake στην Τουρκία, Tuba Geçkil, έγινε viral σε όλο τον κόσμο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις απίστευτες ρεαλιστικές τούρτες που φτιάχνει...
www.zougla.gr
ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΦΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ! ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΧΑΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ! ΔΕΙΤΕ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΠΟΤΙΛΙΑΡΙΣΜΑ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Το δεύτερο και ισχυρότερο κύμα της «κακοκαιρίας Ελπίς» είναι σε εξέλιξη και λίγο μετά τις 8 το πρωί της Δευτέρας ξεκίνησε να χιονίζει και στο κέντρο της Αθήνας όπου σε πολλές περιοχές αρχίζει να το «στρώνει». Η κυκλοφορία διεξάγεται με σημαντικά προβλήματα στα βόρεια προάστια της Αθήνας μέχρι και αυτή την ώρα, με το χιόνι να πέφτει πυκνό μέχρι και το […]
www.makeleio.gr
Τυνησία: Τρεις τραυματίες από επίθεση άνδρα μέσα σε τραμ της Τύνιδας
Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε μια επίθεση με μαχαίρι από έναν άνδρα που φέρεται ότι πάσχει από ψυχική διαταραχή μέσα σε ένα τραμ στην κεντρική Τύνιδα...
www.zougla.gr
Ο Σάβιτς σχολίασε την πιθανότητα απόκτησης του Βούκσεβιτς από τη Ρεάλ
Ο Τρίσταν Βούκσεβιτς προβάρει τα ασπρόμαυρα της Παρτιζάν και ο General Manager των Σέρβων, Ζόραν Σάβιτς αναφέρθηκε στην προοπτική απόκτησης του νεαρού φόργουορντ της Ρεάλ Μαδρίτης.
gazzetta.gr
Παππάς: Κινητοποιήθηκε επαρκής αριθμός μηχανημάτων για να μείνει ανοιχτή η Αθηνών-Λαμίας;
«Τα σημερινά προβλήματα στην κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και η ταλαιπωρία των οδηγών θα έπρεπε να έχουν αποφευχθεί», αναφέρει ο τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών....
www.zougla.gr
Εκατοντάδες οι εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό – Νέες εικόνες
Εγκλωβισμένοι παραμένουν εκατοντάδες οδηγοί στην Αττική Οδό με κατεύθυνση την Ελευσίνα εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης.
iefimerida.gr
Καιρός: Χιόνια από την Ακρόπολη μέχρι και το Λαύριο – Μαγευτικές εικόνες στην Αττική
Νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν έφτασε στην Αττική η κακοκαιρία Ελπίδα, με το πρώτο χιόνι να πέφτει στα βόρεια προάστια λίγο μετά τις 8 το πρωί της Δευτέρας (24.01.2022). Ο χιονιάς όμως πολύ γρήγορα έφτασε ακόμα και στην καρδιά της Αθήνας και στα λευκά έχει ντυθεί και το Σύνταγμα.  Η κακοκαιρία «Ελπίδα» άρχισε να «χτυπά» πολλές ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός: Χιόνια από την Ακρόπολη μέχρι και το Λαύριο – Μαγευτικές εικόνες στην Αττική δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κύπελλο Ελλάδας: Αλλαγές στις ώρες σε Ολυμπιακός - Παναιτωλικός και Λαμία - Άρης
Η ΕΠΟ προχώρησε τελικά σε αλλαγές στις ώρες των αγώνων σε Ολυμπιακό-Παναιτωλικό και Λαμία-Άρη.
gazzetta.gr
Άγριες Μέλισσες: Ο Λάμπρος στην αντίσταση, ενώ ο Άγγελος αλλάζει στρατόπεδο
Δύσκολες αποφάσεις καλούνται να πάρουν ήρωες της επιτυχημένης σειράς του ΑΝΤ1, Άγριες Μέλισσες, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Έτσι στο σημερινό επεισόδιο των Άγριων Μελισσών στον ΑΝΤ1, ο Λάμπρος μετά από όσα έχουν συμβεί αποφασίζει να συμμετέχει στην αντιστασιακή οργάνωση του Πέτρου. Παράλληλα η Αντιγόνη ενημερώνει τον Δούκα για τα κρυφά σχέδια του ... Περισσότερα To άρθρο Άγριες Μέλισσες: Ο Λάμπρος στην αντίσταση, ενώ ο Άγγελος αλλάζει στρατόπεδο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα 24/01
Την ώρα που η κακοκαιρία Ελπίς επελαύνει στην χώρα και χτυπά ανελέητα την Αττική ο κυβερνητικός εκπ΄ροσωπος πραγματοποιεί την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Παρακολουθήστε ζωντανά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου.  Δείτε ζωντανά την ενημέρωση    To άρθρο Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα 24/01 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κατέβασε «ρολά» στις 12 λόγω της κακοκαιρίας το Δημόσιο – Η εγκύκλιος του ΥΠΕΣ
Συγκεκριμένα, με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καλούνται οι επικεφαλής εκάστης δημόσιας υπηρεσίας για την αποδέσμευση του προσωπικού τους στις 12.00 μ.μ. το μεσημέρι της Δευτέρας 24 Ιανουαρίου. Εξυπακούεται ότι η πρόωρη αποχώρηση επιτρέπεται για εκείνους τους υπαλλήλους, τα καθήκοντα των οποίων δεν συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Ως εκ τούτου […]
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Οι Εύζωνες στο Σύνταγμα φόρεσαν τις κάπες τους λόγω του «χιονιά»
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Γνωστοί για την προσήλωσή τους στην υπηρεσία ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες, οι Εύζωνες στο Σύνταγμα φόρεσαν…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr