Συνελήφθη ο πιο διαβόητος έμπορος ναρκωτικών στην Κολομβία

Ο πλέον καταζητούμενος διακινητής ναρκωτικών της Κολομβίας, ο Ντάριο Αντόνιο Ούσουγα, επίσης γνωστός ως «Οτονιέλ», συνελήφθη στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Καιρός: Παγετός για ακόμη μία μέρα – Κοντά στους -15°C το πρωί στη Θήβα
Ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν για ακόμη μία μέρα, καθώς το πρωί σημειώθηκε παγετός σε αρκετές περιοχές της χώρας.  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου, το πρωί σημειώθηκαν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας πολύ χαμηλές αρνητικές θερμοκρασίες, με τον ισχυρότερο παγετό να σημειώνεται στη Βοιωτία, αφού η χαμηλότερη τιμή καταγράφηκε στη Θήβα ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός: Παγετός για ακόμη μία μέρα – Κοντά στους -15°C το πρωί στη Θήβα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
4 m
www.newsit.gr
Ηλεία: Σκότωσαν σκυλιά με δηλητηριασμένες τσίχλες – Κτηνωδία με νέα αρρωστημένη συνταγή
Η νέα κτηνωδία στην Ηλεία δείχνει ότι κάποιοι κάθονται και σκέφτονται τρόπους για να σκοτώσουν τα σκυλιά… Οι επιθέσεις είναι αρρωστημένες και συνεχίζονται. Άγνωστοι βάζουν την υπογραφή τους σε κτηνωδίες, με τα στοιχεία που έρχονται από την Ηλεία να προβληματίζουν. Μάστιγα κινδυνεύει να γίνει πλέον το φαινόμενο των νεκρών ζώων από φόλες. Το νέο περιστατικό στο ... Περισσότερα To άρθρο Ηλεία: Σκότωσαν σκυλιά με δηλητηριασμένες τσίχλες – Κτηνωδία με νέα αρρωστημένη συνταγή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
4 m
www.newsit.gr
Το νικηφόρο σερί του ΠΑΟΚ και το αήττητο του Ολυμπιακού
Με ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα το ντέρμπι της Τούμπας στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα»Περισσότερα...
4 m
www.newsbomb.gr
Αττική Οδός σε Πυροσβεστική λίγο πριν το χάος: Μην ανησυχείτε, το ‘χουμε
Ένας αποκαλυπτικός διάλογος ανάμεσα στην Πυροσβεστική και την Αττική Οδό λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της περασμένης Δευτέρας (24.01.2022) και ενώ ήδη η κακοκαιρία «Ελπίδα» προκαλούσε σφοδρή χιονόπτωση. Η Αττική Οδός αρχικά διέψευσε πως η Τροχαία της είχε ζητήσει από το πρωί της Δευτέρας να κλείσει το δρόμο για τα φορτηγά, τουλάχιστον. Μετά, ισχυρίστηκε ... Περισσότερα To άρθρο Αττική Οδός σε Πυροσβεστική λίγο πριν το χάος: Μην ανησυχείτε, το ‘χουμε δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Κατερίνα Παπακωστοπούλου: «Η κόρη μου έπαθε σοβαρή μικροβιακή λοίμωξη και έμεινε 10 ημέρες στην εντατική»
«Ο νυν σύζυγός μου ζήτησε το χέρι μου από τον πρώην σύζυγό μου», αποκάλυψε η δημοσιογράφος
7 m
www.protothema.gr
Πώς υποδέχτηκαν οι Αθηναίοι τον ιπποσιδηρόδρομο το 1882
Είναι Απρίλιος του 1882 και η συγκοινωνία στη πόλη των Αθηνών αναβαθμίζεται σημαντικά με τη λειτουργία του νέου ιπποσιδηροδρόμου.
7 m
www.protothema.gr
Οργή για τους ανύπαρκτους δημάρχους - Πολίτες βάζουν... ρεφενέ χρήματα για να νοικιάσουν μπουλντόζα
Συνεχίζονται τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία Ελπίδα, σε μερικούς από τους μεγαλύτερους δήμους της Αττικής.Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Εθελοντής με το ΙΧ του απεγκλώβισε πάνω από 200 οχήματα στην Αττική Οδό [βίντεο]
Η κακοκαιρία Ελπίδα, «σφυροκόπησε» τη χώρα, με ακραίες κατά τόπους χιονοπτώσεις, με αποτέλεσμα πολλοί κεντρικοί άξονες της χώρας, όπως η Αττική Οδός, να κλείσουν.
8 m
iefimerida.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Πώς θα τρέξει το mega project των «έξυπνων μετρητών»
Σε ορίζοντα επταετίας η πλήρης αντικατάσταση των αναλογικών ρολογιών - Επιβεβαίωση του newmoney για την εκδήλωση ενδιαφέροντος που βγήκε στον αέρα στις 14 Δεκεμβρίου
9 m
www.protothema.gr
Γη της ελιάς: H Mυρτάλη φέρνει τα πάνω κάτω και το Twitter την αποθεώνει
Ιάκωβος και Αθηνά φοβούνται το σκάνδαλο που θα προκαλέσει ο δεσμός τους. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το νικηφόρο σερί του ΠΑΟΚ και το αήττητο του Ολυμπιακού
Η Super League συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο με την 20ή αγωνιστική και τα βλέμματα στρέφονται στην Τούμπα. Την Κυριακή, στις 19:30, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται...
www.zougla.gr
Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου απαντάει πρώτη φορά στον σάλο που προκλήθηκε από τις δηλώσεις της για τον Φιλιππίδη
Καλεσμένη στο Καλεσμένη στο «Ενώπιος Ενωπίω» βρέθηκε Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και απάντησε για τις δηλώσεις που είχε κάνει για τον Πέτρο Φιλιππίδη, οι οποίες είχαν προκαλέσει σάλο και σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως.
iefimerida.gr
Ο pastry chef Διονύσης Αλέρτας φωτογράφισε τον 2 μηνών γιο του δίπλα σε χιονάνθρωπο -Η επική λεζάντα [εικόνα]
Ο Διονύσης Αλέρτας δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία του δύο μηνών γιου του δίπλα σε έναν χιονάνθρωπο, όπου για πρώτη φορά βλέπουμε το πρόσωπό του.
iefimerida.gr
Euroleague: Για την επιστροφή στις νίκες ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Μπασκόνια
Να επιστρέψει στις νίκες, μετά από πέντε συνεχόμενες ήττες στη Euroleague, θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ (21:00, Novasports Prime) στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής.
iefimerida.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς – Ντανιίλ Μεντβέντεφ LIVE η μάχη για πρόκριση στον τελικό του Australian Open
Ραντεβού με την ιστορία έχει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη Μελβούρνη. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα προσπαθήσει να προκριθεί για πρώτη φορά στην καριέρα στον τελικό του Australian Open, αντιμετωπίζοντας στον δεύτερο ημιτελικό τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ. Μετά την απέλαση του Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Μεντβέντεφ θεωρείται το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του Australian Open, ωστόσο ο ... Περισσότερα To άρθρο Στέφανος Τσιτσιπάς – Ντανιίλ Μεντβέντεφ LIVE η μάχη για πρόκριση στον τελικό του Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πάτρα: Βρέφος 3 μηνών στην εντατική με κορονοϊό
Πάτρα: Το θετικό είναι πως η πορεία της υγείας του εξελίσσεται ομαλά.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ελισάβετ Κωνσταντινίδου για τον άγνωστο γάμο της: Ήμουν 20, τον θυμάμαι με αγάπη
Στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης η γνωστή ηθοποιός Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Η αγαπημένη κωμικός μίλησε για την περιπετειώδη διαδρομή της, τους ρόλους που την καθιέρωσαν, τον άγνωστο γάμο που έκανε στα 20, αλλά και την σχέση που έχει με την κόρη της που είναι επίσης ηθοποιός.  Για τον άγνωστο γάμο της, η ... Περισσότερα To άρθρο Ελισάβετ Κωνσταντινίδου για τον άγνωστο γάμο της: Ήμουν 20, τον θυμάμαι με αγάπη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Χαλκιδική: Θάβουν μπουκάλια με κρασί στην Ιερισσό – Η εξήγηση για τις εικόνες που γίνονται viral
Περπατώντας στον λουσμένο από το φως του ήλιου και την αύρα της θάλασσας αμπελώνα της οινοποιίας Domaine Agrovision, στην Ιερισσό, στη Χαλκιδική, το μάτι διακρίνει κοντά στις ρίζες μισοθαμμένα μπουκάλια με κόκκινο κρασί… Δεν πρόκειται για κάποιο εναλλακτικό κυνήγι θησαυρού αλλά για μια ιδέα που είχαν οι υπεύθυνοι της οινοποιίας στη Χαλκιδική, «θάβοντας» μπουκάλια κρασιού ... Περισσότερα To άρθρο Χαλκιδική: Θάβουν μπουκάλια με κρασί στην Ιερισσό – Η εξήγηση για τις εικόνες που γίνονται viral δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Τα πρώτα λόγια μετά τη σφοδρή έκρηξη στη λεωφόρο Συγγρού
Σοκ έχει προκαλέσει η έκρηξη που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Συγγρού τα ξημερώματα της Τετάρτης Μάλιστα, απέναντι από το κτίριο είναι το σπίτι που μένει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με τη σύζυγό του.
iefimerida.gr
ΟΠΕΚΑ: Αναβάλλονται όλα τα προγραμματισμένα για σήμερα ραντεβού
Αναβάλλονται όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού στην κεντρική υπηρεσία
www.protothema.gr
Φάλαινα στον Άλιμο: Δυστυχώς αυτή τη στιγμή υποφέρει, λέει ο Γιώργος Αμυράς
Εξειδικευμένος κτηνίατρος πήρε ήδη αίμα από το κήτος και τα δείγματα έχουν σταλεί για ανάλυση στα εργαστήρια
www.protothema.gr
Γεωργιάδης: Μιλάει ο Τσίπρας για καταστροφές μετά τη Μάνδρα και το Μάτι;
Σχετικά με την κακοκαιρία, ο υπουργός Ανάπτυξης δήλωσε ότι όλη η εικόνα στην Αττική Οδό ήταν απαράδεκτη υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι υπάρχουν και φυσικά φαινόμενα που είναι πάνω από τα όρια των κρατικών μηχανισμών
www.protothema.gr
Australian Open Live: Τσιτσιπάς-Μεντβέντεφ
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει στη Μελβούρνη τον Ντανίλ Μεντβέντεφ (10:30, Eurosport 1) στον δεύτερο ημιτελικό του Australian Open και διεκδικεί την πρώτη του συμμετοχή στον τελικό της διοργάνωσης
www.protothema.gr
People who “surprisingly woke up in the hospital” are sharing what happened & it’s absolutely wild
“Am I dead?…”
www.protothema.gr
Μytilineos: Iσχυρή ανάπτυξη και το 2022 με πρόβλεψη για κέρδη άνω των 260 εκατ. ευρώ
Κοντά στην λήψη επενδυτικής απόφασης για την νέα μονάδα της αλουμίνας - Νέες συμφωνίες μισού δισ. στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης - Τι δήλωσε χθες στο confrerance call με τους αναλυτές
www.protothema.gr
Australian Open, Τσιτσιπάς-Μεντβέντεφ (10:30, Eurosport 1)
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει στη Μελβούρνη τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στον δεύτερο ημιτελικό του Australian Open και διεκδικεί την πρώτη του συμμετοχή στον τελικό της διοργάνωσης
www.protothema.gr
Εκρηξη στη Συγγρού: Ανατροπή στις έρευνες -Δεν βρέθηκαν μπουκάλες υγραερίου, η πολυκατοικία δεν έχει φυσικό αέριο
Στελέχη της Πυροσβεστικής, συνεχίζουν τις έρευνες επιχειρώντας να καταλήξουν στα αιτία της μεγάλης έκρηξης στη λεωφόρο Συγγρού το πρωί της Τετάρτης.
iefimerida.gr
Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα που «απογείωσε» ο Πέδρο Μαρτίνς
gazzetta.gr
Survivor: Αυτός ο τραγουδιστής μπαίνει στο ριάλιτι και μόλις επιβεβαιώθηκε η είδηση!
Survivor: Νέοι παίκτες θα μπουν στα επόμενα επεισόδια στο ριάλιτι επιβίωσης και μόλις μάθαμε ποιος τραγουδιστής θα εισβάλλει!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καιρός – Σάκης Αρναούτογλου: Από πού θα ξεκινήσει σήμερα η επέλαση της νέας κακοκαιρίας
Καιρός: Στο νέο κύμα κακοκαιρίας η κορύφωση του οποίου αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο αναφέρεται με νέα ανάρτησή του ο Σάκης…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΕΠΑΛ Ευόσμου: Ρατσιστική επίθεση σε μαθητή πρόσφυγα -Τον χτύπησαν
Νέες καταγγελίες για τη δράση εθνικιστικών οργανώσεων που δρουν εντός και εκτός σχολείων στη Δυτική Θεσσαλονίκη βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
iefimerida.gr
Shake n' Bake: Αυτοί (πρέπει να) είναι οι 24 All-Stars
Οι επιλογές του Shake n' Bake για τους παίκτες που αξίζουν να πάνε φέτος στο All-Star Game!
gazzetta.gr
Η μικρότερη κόρη της Μέριλ Στριπ τής μοιάζει πολύ και πρωταγωνιστεί σε μια από τις σπουδαιότερες νέες τηλεοπτικές σειρές
Τι γνωρίζουμε για τη Λουίζα Τζέικομπσον, που παίζει στη σειρά «The Guilded Age» του HBO.
www.protothema.gr
Ο Κλάους Σβαμπ με τους πρώην πρωθυπουργούς της Ελλάδας – O συγγραφέας της “Μεγάλης Επανεκκίνησης” και οι άνθρωποί του(ΦΩΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)
Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που τώρα μας λέει πως θα κάνουμε «επανεκκίνηση» στον κόσμο και θα φέρουμε τον «νεοκομμουνισμό» και την «πράσινη ανάπτυξη» ξεκίνησε τη δράση του το 1971. Τότε ο εμπνευστής της «Μεγάλης Επανεκκίνησης» διοργάνωσε το πρώτο συνέδριο στο ελβετικό θέρετρο. Στο ξεκίνημά του είχε την ταπεινή ονομασία «ευρωπαϊκό management forum» και μόλις 44 στελέχη από […]
www.makeleio.gr
Προβλέψεις από την AstroΤσαούσα 29/01 - 04/02: «Γης Μαδιάμ»
Η Αστροτσαούσα δεν μασάει τα λόγια της και σου λέει την εβδομαδιαία σου πρόβλεψη, όπως ακριβώς είναι! Αντέχεις να τη διαβάσεις;…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έρικσεν: Υπογράφει στην Μπρέντφορντ μέσα στο Σαββατοκύριακο
Η επιστροφή του Κρίστιαν Έρικσεν στο ποδόσφαιρο είναι κάτι παραπάνω από δεδομένη και αυτή τη στιγμή είναι θέμα... χρόνου, αφού μέσα στο Σαββατοκύριακο θα υπογράψει επιτέλους στην Μπρέντφορντ.
gazzetta.gr
Το πρώτο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που «διαβάζει» στα μάτια τον κίνδυνο εμφράγματος
Επανάσταση στην ιατρική φέρνει ένα νέο σύστημα που θα προλαμβάνει το έμφραγμα μέσω των... ματιών!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παναθηναϊκός – Μπασκόνια: Για την επιστροφή στις νίκες κόντρα στους Βάσκους στο ΟΑΚΑ
Ο Παναθηναϊκός θα ψάξει την πέμπτη φετινή νίκη του στην Euroleague, αντιμετωπίζοντας απόψε (21:00, Novasports Prime) την Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ, για την 23η αγωνιστική της διοργάνωσης. Η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη θα προσπαθήσει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στην Euroleague, μόνο που το έργο της δεν θα είναι εύκολο, καθώς θα παραταχθεί με σημαντικές απουσίες. ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός – Μπασκόνια: Για την επιστροφή στις νίκες κόντρα στους Βάσκους στο ΟΑΚΑ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πάτρα: Βρέφος 3 μηνών εσπευσμένα σε νοσοκομείο με κορονοϊό – Αγωνία για το αγγελούδι στην εντατική
Μάχη για τη ζωή του, δίνει ένα βρέφος μόλις τριών μηνών που νόσησε. Ο κορονοϊός έστειλε το αγγελούδι στην εντατική του νοσοκομείου… Ο κορονοϊός δεν κάνει ηλικιακές διακρίσεις και αυτό δυστυχώς αποδείχθηκε για ακόμα μια φορά. Ένα βρέφος νόσησε και τα έντονα συμπτώματα που παρουσίασε, ανάγκασαν τους γονείς του, να το μεταφέρουν εσπευσμένα σε νοσοκομείο ... Περισσότερα To άρθρο Πάτρα: Βρέφος 3 μηνών εσπευσμένα σε νοσοκομείο με κορονοϊό – Αγωνία για το αγγελούδι στην εντατική δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πάτρα: Βρέφος 3 μηνών εσπευσμένα στην εντατική με κορονοϊό – Αγωνία για το αγγελούδι
Μάχη για τη ζωή του, δίνει ένα βρέφος μόλις τριών μηνών που νόσησε. Ο κορονοϊός έστειλε το αγγελούδι στην εντατική του νοσοκομείου… Ο κορονοϊός δεν κάνει ηλικιακές διακρίσεις και αυτό δυστυχώς αποδείχθηκε για ακόμα μια φορά. Ένα βρέφος νόσησε και τα έντονα συμπτώματα που παρουσίασε, ανάγκασαν τους γονείς του, να το μεταφέρουν εσπευσμένα σε νοσοκομείο ... Περισσότερα To άρθρο Πάτρα: Βρέφος 3 μηνών εσπευσμένα στην εντατική με κορονοϊό – Αγωνία για το αγγελούδι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βαλβέρδε: «Με εμένα η Μπαρτσελόνα ήταν πρώτη, αλλά για πολλούς αυτό δεν αρκούσε»
Ο Ερνέστο Βαλβέρδε βγήκε μπροστά, μίλησε για όσα πέρασε στην Μπαρτσελόνα, την πορεία των «μπλαουγκράνα» τα τελευταία χρόνια αλλά και για την σκληρή κριτική που δέχθηκε.
gazzetta.gr
Έρευνα: Το εγκεφαλικό είναι πιο συχνό στις νέες γυναίκες έως 35 ετών έναντι νέων αντρών
Επιπλέον, οι γυναίκες που επιβιώνουν από εγκεφαλικό έχουν διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο για χειρότερη έκβαση (αναπηρίες κ.λπ.) σε σχέση με τους συνομήλικους άνδρες
www.protothema.gr
Ο Μπέλλος επέστρεψε από το Survivor και εκνευρίστηκε με την παραγωγή: «Τον γιο μου θέλω να δω» (vid)
Ο Θανάσης Μπέλλος έψαχνε την σύζυγό και τον γιο του και τα πήρε με τους ανθρώπους της παραγωγής που τον ωθούσαν προς το αυτοκίνητο.
gazzetta.gr
Ουκρανός αξιωματούχος στο CNN: Δεν πήγε καλά το τηλεφώνημα Ζελένσκι-Μπάιντεν
«Δεν ισχύουν τα όσα λέει ο Ουκρανός αξιωματούχος» λέει ο Λευκός Οίκος και ο εκπρόσωπος του Ζελένσκι
www.protothema.gr
Καίτη Γκραμμά: Το transgender μοντέλο μιλά για τη διαφήμιση της Pantene και τον ντόρο που δημιουργήθηκε
«Πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτό που εισπράττετε εσείς μία εβδομάδα, για τα LGBTQ άτομα είναι καθημερινότητα», λέει το μοντέλο
www.protothema.gr
Κρήτη: Αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο -Πού χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες
Η κυκλοφορία των οχημάτων στο οδικό δίκτυο σε περιοχές των νομών Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου στην Κρήτη έχει αποκατασταθεί και διεξάγεται κανονικά.
iefimerida.gr
LIVE BLOG, Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο μεγάλος ημιτελικός με τον Μεντβέντεφ στο Australian Open
Στέφανος Τσιτσιπάς: Δείτε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του ημιτελικού με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, με έπαθλο μια θέση στον μεγάλο τελικό…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr