Συνελήφθη ο πιο διαβόητος έμπορος ναρκωτικών στην Κολομβία

Ο πλέον καταζητούμενος διακινητής ναρκωτικών της Κολομβίας, ο Ντάριο Αντόνιο Ούσουγα, επίσης γνωστός ως «Οτονιέλ», συνελήφθη στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Survivor: Στον Άγιο Δομίνικο η Ταραμπάνκο, η αμοιβή της και το πλεονέκτημα που έχει μόνο εκείνη
Θα ανακατευτεί κι άλλο η τράπουλα στους Διάσημους στο Survivor. Στον Άγιο Δομίνικο η Κάτια Ταραμπάνκο με αμοιβή που ζαλίζει!Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Το νέο Nissan Micra θα είναι ηλεκτρικό
Σχεδιασμένο να κατασκευαστεί στο κέντρο της Renault ElectriCity στη Γαλλία, το νέο αυτοκίνητο θα διαδεχθεί το εμβληματικό Nissan Micra στη…Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε Φιλ Γκριν
Την απόκτηση του Φιλ Γκριν ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Μάλκολμ Γκρίφιν οι Θεσσαλονικείς βγήκαν στην αγορά για την ενίσχυση της περιφερειακής τους γραμμής κι απέκτησαν τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην τουρκική Buyukcekmece. Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Η ... Περισσότερα To άρθρο Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε Φιλ Γκριν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Κορονοϊός – Γερμανία: 190.148 νέα κρούσματα και 170 νεκροί σε 24 ώρες
Ανεβαίνει δραματικά ο αριθμός των κρουσμάτων στη Γερμανία, καθώς τις τελευταίες ώρες κατεγράφησαν 190.148 νέες μολύνσεις από τον κορονοϊό. Πλέον, τα κρούσματα από την αρχή της πανδημίας κορονοϊού στη Γερμανία έφτασαν τα 9.429.079, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, ο φορέας επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας. Οι θάνατοι 170 ασθενών εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 αύξησαν τον ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Γερμανία: 190.148 νέα κρούσματα και 170 νεκροί σε 24 ώρες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Χριστίνα Σούζη: Έσκασε στα γέλια η μετεωρολόγος με το μήνυμα που άφησε φαν της πάνω σε αυτοκίνητο
Το μήνυμα στο χιόνι πάνω σε αυτοκίνητο για τη μετεωρολόγο Χριστίνα ΣούζηΠερισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Κυκλάδες: Αυτά είναι τα νησιά που διαφημίζει βραβευμένο περιοδικό – Εκτός Μύκονος και Σαντορίνη
Οι Κυκλάδες προσελκύουν κάθε χρόνο εκατομμύρια τουρίστες, με όλα τα νησιά να δίνουν μάχη για να κερδίσουν όσο περισσότερους μπορούν. Κάθε αφιέρωμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον… Tην Πάρο και τη Σύρο συνιστά το Conde Nast Traveler ως “ήσυχα νησιά” σε άρθρο με τίτλο “Μπορώ να πάω στην Ελλάδα; Οι κανόνες για τα ταξίδια από το Ηνωμένο ... Περισσότερα To άρθρο Κυκλάδες: Αυτά είναι τα νησιά που διαφημίζει βραβευμένο περιοδικό – Εκτός Μύκονος και Σαντορίνη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Πού οφείλεται ο υψηλός αριθμός θανάτων από Covid-19 -Εχουμε δυο ακόμη δύσκολους μήνες
Εφόσον τηρηθούν τα μέτρα, από τέλη Μαρτίου και μετά θα εισέλθουμε στη μεταπανδημική φάση του κορωνοϊού.
iefimerida.gr
Ο χουντικός Ντερτιλής σκότωσε τον Μυρογιάννη και υπερηφανευόταν: «Με τη μία, με παραδέχεσαι;»
Σαν σήμερα το 2013 πέθανε ο σκληρός χουντικός στρατιωτικός Νικόλαος Ντερτιλής, ίσως το πιο σκληρό πρόσωπο της χούντας μετά τον…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Λαμία: Τροχαίο με διανομέα σε διασταύρωση «καρμανιόλα»
Τροχαίο ατύχημα στη Λαμία με διανομέα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βόλος: Γονείς αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη επειδή αρνούνται να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο
Δύο μητέρες συνελήφθησαν εχθές και αναμένεται να υπάρξει συνέχεια
www.protothema.gr
Συντάξεις Φεβρουαρίου: Σήμερα πληρώνονται δικαιούχοι Δημοσίου, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ
Διαβάστε ποια επιδόματα καταβάλλονται τη Δευτέρα από τον ΟΠΕΚΑ
www.protothema.gr
Αποτελέσματα NBA: Γουόριορς από τα παλιά, ήττα για Λέικερς
Οι Γουόριορς έδωσαν συνέχεια στην εξαιρετική φετινή πορεία τους στο NBA, επικρατώντας εντός έδρας των Τίμπεργουλβς με 124-115. Μεγάλοι πρωταγωνιστές για τους νικητές ήταν οι Στεφ Κάρι και Κλέι Τόμπσον. Οι Γουόριορς θύμισαν κάτι από τα παλιά, με τους Splash Brothers Κάρι και Τόμπσον να είναι “καυτοί”. Ο πρώτος 29 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ ... Περισσότερα To άρθρο Αποτελέσματα NBA: Γουόριορς από τα παλιά, ήττα για Λέικερς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Το απόγευμα και σε σφραγισμένο φάκελο οι τοξικολογικές εξετάσεις
Ραγδαίες αναμένεται να είναι τις επόμενες ώρες οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση του βιασμού σε βάρος της 24χρονης Γεωργίας…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Όταν παίζει το αγαπημένο σου τραγούδι αλλά σε βλέπουν
Όταν παίζει το αγαπημένο σου τραγούδι στο ράδιο του αυτοκινήτου αλλά έχει κόσμο δίπλα σου και δεν μπορείς να εκδηλωθείς επειδή σε βλέπουν... Μια γυναίκα τραγουδάει...
www.zougla.gr
Τάσος Μπερδέσης: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία – Η αστυνομία κοντά στους ηθικούς αυτουργούς
Ο Τάσος Μπερδέσης έπεσε νεκρός με 14 σφαίρες σε ένα έγκλημα που συντάραξε ολόκληρη τη χώρα. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τη δολοφονία… O φόνος του Τάσου Μπερδέση φαίνεται να μην έχει σχέση με την Πάτρα. Σιγά – σιγά έρχονται και τα στοιχεία στο προσκήνιο, που από την αρχή επεξεργάζονταν οι αξιωματικοί της Ασφάλειας ... Περισσότερα To άρθρο Τάσος Μπερδέσης: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία – Η αστυνομία κοντά στους ηθικούς αυτουργούς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Στο νοσοκομείο ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας – Η οργισμένη ανάρτησή του
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε λόγω δύσπνοιας ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, την ώρα μάλιστα που ο γιος του Λάμπρος βρίσκεται στο Survivor. Ο γνωστός δημοσιογράφος και πολιτικός περιέγραψε τις δύσκολες ώρες που πέρασε στον «Ευαγγελισμό», σε ανάρτησή του στα social media.  «Πεταμένος χθες στην κυριολεξία σε ένα διπλωμένο φορείο, σε μια γωνιά, ξεχασμένος – ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ- μέσα ... Περισσότερα To άρθρο Στο νοσοκομείο ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας – Η οργισμένη ανάρτησή του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΕΠΑΛ Ευόσμου: Εθνικιστές επιτέθηκαν άγρια σε μαθητή πρόσφυγα
Ο μαθητής που δέχτηκε την άγρια επίθεση από άτομα που φέρονται να ανήκουν στον εθνικιστικό χώρο, για έναν μήνα δεν πήγε ξανά στο σχολείο, καθώς τόσο ο ίδιος όσο και οι γονείς του φοβόντουσαν μην υπάρξει νέα επίθεση εις βάρος του
www.protothema.gr
ΑΣΤΡΑΨΕ ΚΑΙ ΒΡΟΝΤΗΞΕ! ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ – ΑΠΟΔΟΜΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΑΦΗΓΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΥΛΗ: «Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΒΓΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ COVID 19»!
Ο καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ Γ.Ιωαννίδης δήλωσε ότι «η Ελλάδα, θα είναι ουραγός στην έξοδο από την πανδημία η Ελλάδα βρίσκεται στην 35η θέση παγκοσμίως από την αρχή της πανδημίας σε αριθμό νεκρών ανά εκατομμύριο πληθυσμού και πιθανότατα θα σκαρφαλώσει έτι περαιτέρω «στην 25 έως 30ή ή ακόμη και πιο ψηλά καταγράφοντας μια υγειονομική τραγωδία». Και συνεχίζει σε προδημοσίευση της […]
www.makeleio.gr
Η Μαρίνα Βερνίκου τράβηξε τις ομορφότερες φωτογραφίες της χιονισμένης Αθήνας από ψηλά
Η Ακρόπολη ντυμένη στα λευκά.
www.protothema.gr
Ένα κατάλυμα στη μέση του πουθενά: Θα λάβετε ειδικό κωδικό για να φτάσετε στη «μυστική» τοποθεσία του
Μένοντας το βράδυ σε μία ορεινή, απομακρυσμένη τοποθεσία ενός πανέμορφου αγγλικού τοπίου
www.protothema.gr
Πυρκαγιά σε παραπήγματα στην Κηφισιά
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε παραπήγματα επί της οδού Εσπερίδων στην Κηφισιά, πλησίον του Γενικού Ογκολογικού...
www.zougla.gr
Η Τζένιφερ Λόπεζ φόρεσε καρό από πάνω ως κάτω -Η απόλυτη στιλιστική έμπνευση για τον χειμώνα [εικόνες]
Η Τζένιφερ Λόπεζ διανύει την καλύτερη περίοδο της ζωής της, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.
iefimerida.gr
Στο νοσοκομείο ο μπαμπάς του Λάμπρου Κωνσταντάρα – Τι συνέβη στον δημοσιογράφο
Οι αντίξοες συνθήκες στο νοσοκομείο και η επιστροφή στο σπίτι
www.protothema.gr
Φωτιά σε παραπήγματα στην Κηφισιά -Στο σημείο η Πυροσβεστική
Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Κηφισιά στην οδό Εσπερίδων.
iefimerida.gr
Φωτιά σε παραπήγματα στην Κηφισιά
Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε παραπήγματα στην οδό Εσπερίδων
www.protothema.gr
Φωτιά στην Κηφισιά, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε παραπήγματα στην οδό Εσπερίδων
www.protothema.gr
Ναδάλ - Μπερετίνι 3-1: Ο Ράφα δήλωσε παρών και πάει για τον 21ο grand slam τίτλο του
Ο Ράφαελ Ναδάλ κέρδισε τον Μπερετίνι και την Κυριακή ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στη Μελβούρνη, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά
www.protothema.gr
Ένας ακόμα Αφρικανός ποδοσφαιριστής με ψεύτικη ηλικία – Άλλα δήλωσε και άλλα ισχύουν – Δεν ανανεώνει το συμβόλαιο του η Πόρτο
Τους ανθρώπους της Πόρτο που αγωνίζεται ο Μπεμπά απασχολεί για μία ακόμη φορά ο μπακ που έγινε γνωστός στην Ευρώπη με τη φανέλα της Άντερλεχτ, μιας και όπως φαίνεται εξακολουθεί να κυριαρχεί ένας χάος γύρω από την ακριβή χρονολογία γέννησής του. Σύμφωνα με έρευνα που είχε γίνει το 2013 γύρω από τον Σανκέλ Μπεμπά όταν […]
www.makeleio.gr
Αναπτύχθηκε το πρώτο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που «διαβάζει» στα μάτια τον κίνδυνο εμφράγματος
Οι γιατροί γνωρίζουν ότι οι αλλαγές στα μικροσκοπικά αιμοφόρα αγγεία του αμφιβληστροειδούς του ματιού αποτελούν δείκτες για την ευρύτερη αγγειακή υγεία ή νόσο, αποκαλύπτοντας έτσι προβλήματα στην καρδιά
www.protothema.gr
Η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε δοκιμές πυραύλων εδάφους – εδάφους και Κρουζ
Ένα αναβαθμισμένο σύστημα πυραύλων Κρουζ και πυραύλους εδάφους – εδάφους δοκίμασε η Βόρεια Κορέα κατά τις πυραυλικές δοκιμές των τελευταίων ημερών.  Όπως έγινε γνωστό η Βόρεια Κορέα δοκίμασε μία αναβάθμιση στο σύστημα πυραύλων Κρουζ μεγάλου βεληνεκούς και μία συμβατική κεφαλή σε έναν κατευθυνόμενο πύραυλο εδάφους-εδάφους, την Τρίτη και την Πέμπτη αντίστοιχα, όπως μετέδωσε το επίσημο ... Περισσότερα To άρθρο Η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε δοκιμές πυραύλων εδάφους – εδάφους και Κρουζ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Καίτη Γκραμμά απαντά για τη διαφήμιση της Pantene που πρωταγωνιστεί και τα σχόλια που ακολούθησαν
Η διαφήμιση του Pantene που πρωτο-προβλήθηκε πριν λίγο καιρό, προκάλεσε συζήτηση, σχολιάστηκε, υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις, αλλά τα σχόλια ήταν στη συντριπτική τους πλειοψηφία θετικά.
iefimerida.gr
Είστε 60ρης και κουράζεστε εύκολα; Ο κίνδυνος που σας απειλεί – Το αντίδοτο που βοηθά
Η κόπωση αποτελεί έναν δείκτη κίνδυνου για διαφορετικά προβλήματα υγείας, το περιμένατε όμως ότι η ένταση της κόπωσης αποτελεί δείκτη πρόωρου θανάτου; Δείτε τι διαπίστωσαν Αμερικανοί ερευνητές
www.protothema.gr
Φωτιά σε παραπήγματα στην Κηφισιά
Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής νωρίς το πρωί της Παρασκευής (28.01.2022) για φωτιά στην Κηφισιά. Η φωτιά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει ξεσπάσει σε παραπήγματα στην περιοχή της Κηφισιάς. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα. Δεν είναι γνωστός ακόμη τι προκάλεσε τη φωτιά. To άρθρο Φωτιά σε παραπήγματα στην Κηφισιά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Australian Open: Στις 10:30 ο τελικός της Μπάρτι με την Κόλινς
Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Σαββάτου με τον τελικό των γυναικών μεταξύ της Μπάρτι και της Κόλινς να ξεχωρίζει
www.protothema.gr
Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Βήμα πρόκρισης για Ουρουγουάη, νίκη για Αργεντινή χωρίς Μέσι
Η Αργεντινή νίκησε μέσα στη Χιλή με 2-1, ενώ η Ουρουγουάη έκανε ένα σημαντικό βήμα πρόκρισης στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τη νίκη της επί της Παραγουάης, εκτός έδρας. Η Χιλή έχει μείνει πίσω, πλέον, από το «τρένο» της πρόκρισης, καθώς η Αργεντινή, χωρίς τον Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος δεν κάθισε στον πάγκο λόγω ... Περισσότερα To άρθρο Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Βήμα πρόκρισης για Ουρουγουάη, νίκη για Αργεντινή χωρίς Μέσι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πρόταση δυσπιστίας: Σήμερα στις 18:00 αρχίζει η «μάχη» στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης
Θέση μάχης στη Βουλή λαμβάνει πλειοψηφία και αντιπολίτευση για την τριήμερη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η διαδικασία θα ξεκινήσει σήμερα το απόγευμα στις 18:00 και να λήξει το βράδυ της Κυριακής με την σφοδρή σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών και την διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας. Σύμφωνα με το επικρατέστερο προγνωστικό […]
www.makeleio.gr
Η Gastrade έλαβε την τελική επενδυτική απόφαση για το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης
Η Gastrade ανακοίνωσε ότι ελήφθη σήμερα η Τελική Επενδυτική Απόφαση (Final Investment Decision-FID) για την κατασκευή του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γεροτζιάφας για κορονοϊό: Θα γίνει ενδημικός, αλλά θα είναι ακόμα επικίνδυνος
Στην πορεία της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά στο ενδεχόμενο εμφάνισης μιας νέας μετάλλαξης, αναφέρθηκε ο καθηγητής Αιματολογίας Γρηγόρης Γεροτζιάφας, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (28.01.2022) στον ΣΚΑΪ. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο ιός μελλοντικά θα γίνει ενδημικός αλλά αυτό δεν θα σημαίνει πως δεν θα είναι επικίνδυνος.  «Ο ιός θα γίνει ενδημικός κάποια στιγμή αλλά δεν ... Περισσότερα To άρθρο Γεροτζιάφας για κορονοϊό: Θα γίνει ενδημικός, αλλά θα είναι ακόμα επικίνδυνος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πώς μπορεί να βρέθηκε η φάλαινα στην παραλία Αλίμου -Η διευθύντρια ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ εξηγεί στο iefimerida
Ένα όχι και τόσο συχνό για τα ελληνικά δεδομένα περιστατικό εκτυλίχθηκε σήμερα το πρωί στην παραλία Αλίμου, όταν μια μικρή φάλαινα έκανε την εμφάνισή της.
iefimerida.gr
Καβάλα: Εικόνες ντροπής με τα παιδιά μιας ολόκληρης τάξης να κάνουν μάθημα με σκουφιά και κουβέρτες
Μαθητές και στην Καβάλα επιστρατεύουν κουβέρτες από τα σπίτια τους για να αντέξουν το κρύο, κατά τη διάρκεια του μαθήματος… Οι εικόνες από την Καβάλα με τις κουβέρτες στα σώματα των μικρών μαθητών, έρχονται να συμπληρώσουν εκείνες που είδαμε προ ημερών στις Σέρρες και σε σχολεία του Έβρου. Παιδιά κάνουν μάθημα με ανοιχτά παράθυρα και ... Περισσότερα To άρθρο Καβάλα: Εικόνες ντροπής με τα παιδιά μιας ολόκληρης τάξης να κάνουν μάθημα με σκουφιά και κουβέρτες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«Άφωνη» η Χριστίνα Σούζη με το μήνυμα στο χιόνι για εκείνη
Είναι πάντα ωραίο παιχνίδι να γράφεις μηνύματα στο χιόνι. Κάποιος το έκανε για τη Χριστίνα Σούζη. «Το είπε η Σούζη» έγραφε το μήνυμα στο χιόνι που είχε πέσει πάνω σε αυτοκίνητο σε κάποια γειτονιά της Αθήνας. Όταν η φωτογραφία εμφανίστηκε ενώ έλεγε τον καιρό το πρωί Παρασκευής (28.01.2022) στην εκπομπή «Σήμερα», η Χριστίνα Σούζη «έσκασε» ... Περισσότερα To άρθρο «Άφωνη» η Χριστίνα Σούζη με το μήνυμα στο χιόνι για εκείνη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες τα Αστερούσια Όρη στην Κρήτη
Τα Αστερούσια Όρη στην Κρήτη έχουν ενταχθεί στο Παγκόσμιο Δίκτυο Περιοχών «'Ανθρωπος και Βιόσφαιρα» της UNESCO 
www.protothema.gr
Australian Open: Στον τελικό ο Ναδάλ, πάει για το 21ο grand slam!
Ο Ραφαέλ Ναδάλ θα διεκδικήσει το 21ο Grand Slam της καριέρας του, που θα είναι και σχετικό ρεκόρ, καθώς μαζί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Ρότζερ Φέντερερ έχουν κατακτήσει από 20 κορυφαία τουρνουά.
iefimerida.gr
Χιλή - Αργεντινή 1-2: Διπλό χωρίς Μέσι και προπονητή
Η Αργεντινή μπορεί να τα βρήκε σκούρα, αλλά στο τέλος κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 της Χιλής και να συνεχίσει την καλή της πορεία
www.protothema.gr
Πώς να αισθανθείς αμέσως καλύτερα αν είσαι στις μαύρες σου
Το κόλπο που θα σε κάνει περδίκι.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βασικός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο All Star Game του NBA
Το NBA ανακοίνωσε τους δέκα βασικούς και τους δύο αρχηγούς των δύο ομάδων του All Star Game που θα διεξαχθεί στις 20 Φεβρουαρίου, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι πενταδάτος. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα δώσει θα δώσει το “παρών” στο έκτο All-Star Game της καριέρας του και θα ξεκινήσει και πάλι βασικός, ενώ οι δύο ... Περισσότερα To άρθρο Βασικός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο All Star Game του NBA δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Australian Open: Ναδάλ ο πρώτος φιναλίστ του τελικού – Περιμένει τον νικητή του Τσισιπά-Μεντβέντεφ
Ο Ράφαελ Ναδάλ είναι ο πρώτος φιναλίστ του τελικού στο Australian Open – Από το ζευγάρι Τσιτσιπάς-Μεντεβέντεφ o αντίπαλός τουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr