Συντάξεις Ιανουαρίου 2022: Πριν τα Χριστούγεννα οι πληρωμές

Συντάξεις Ιανουαρίου 2022: Πριν τα Χριστούγεννα οι πληρωμές

Πριν τα Χριστούγεννα αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου 2022. Οι πληρωμές αναμένεται να γίνουν την εβδομάδα 20 – 24 Δεκεμβρίου. Λόγω των εορτών, νωρίτερα από ότι συνήθως αναμένεται να καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιανουαρίου 2022 στους δικαιούχους. Την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 αναμένεται να καταβληθούν κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που ... Περισσότερα

To άρθρο Συντάξεις Ιανουαρίου 2022: Πριν τα Χριστούγεννα οι πληρωμές δημοσιεύτηκε στο NewsIT .


Read full article on: newsit.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Θεσσαλονίκη: Οπαδοί επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ
Επίθεση από ομάδα οπαδών δέχτηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στατική διμοιρία της ΥΑΤ στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η διμοιρία βρισκόταν σε επιφυλακή λόγω αστυνομικών μέτρων που είχαν ληφθεί με αφορμή εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας σε σύνδεσμο οπαδών ομάδας της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ομάδα δέκα κουκουλοφόρων βγήκε από τα γραφεία του συνδέσμου και επιτέθηκε στο όχημα ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Οπαδοί επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Μπρίτζετ Φόντα: Εντελώς αγνώριστη μετά από πολυετή «απουσία» από τα φώτα της δημοσιότητας
Η πρωταγωνίστρια του «Νέα γυναίκα, μόνη, ψάχνει...» έκλεισε εχθές τα 58  και ο φωτογραφικός φακός αιχμαλώτισε τη νέα της εμφάνιση - Γιατί εγκατέλειψε την πολλά υποσχόμενη καριέρα της πριν από 20 χρόνια;
www.protothema.gr
Σύσκεψη υπό τον υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την κακοκαιρία
Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο «Μορέας» στο τμήμα από Κόρινθο ως Καλαμάτα και συστάσεις προς τους πολίτες...
www.zougla.gr
Μαριάννα Κιμούλη: Είναι μια υπόθεση που αφορά τον πατέρα μου και τους δικηγόρους του
Όσα δήλωσε η Μαριάννα Κιμούλη για τον πατέρα της και το ελληνικό MeToo.. Η Μαριάννα Κιμούλη έδωσε συνέντευξη στο ΟΚ! και στην Φανή Πλατσατούρα και μίλησε για το Me Too και τον πατέρα της, Γιώργο Κιμούλη. Πώς διαχειρίστηκες όλη αυτήν την ιστορία με το Μe Too και την εμπλοκή του ονόματός του; Κοίτα, είναι μια υπόθεση ... Περισσότερα To άρθρο Μαριάννα Κιμούλη: Είναι μια υπόθεση που αφορά τον πατέρα μου και τους δικηγόρους του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Απαγόρευση κυκλοφορίας φορητών σε τμήματα της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας -Για ποιους δρόμους ισχύει
Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε περιοχές των περιφερειών της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας, λόγω των χιονοπτώσεων και του παγετού, οδήγησαν την Αστυνομία στην απόφαση για προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας βαρέως τύπου οχημάτων.
iefimerida.gr
Πότε «πέφτουν» Τσικνοπέμπτη και Καθαρά Δευτέρα
Ποιες ημερομηνίες είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα και η ΤσικνοπέμπτηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το μήνυμα που σόκαρε την Αγγελική Νικολούλη: «Τι άλλο θα δούμε Χριστέ μου!»
Στοιχεία που αποκαλύπτουν ότι ο Γάλλος χορευτής Τζόις – Τίμοθι Ράντοτσικ ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε δεξαμενή της ερειπωμένης έπαυλης Μαυρομιχάλη στον Πειραιά φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονικής επίθεσης, έφερε στο φως η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη. Ο σκελετός του 27χρονου νέου εντοπίστηκε μήνες μετά την εξαφάνισή του, ενώ οι αρχές ανακάλυψαν […]
www.makeleio.gr
Άφωνο το πανελλήνιο από την ασέβεια Βορίδη στη Βουλή!
«Επί δύο χρόνια συζητούμε τη διαχείριση της πανδημίας. Ποια η προστιθέμενη αξία αυτής της παρενθετικής συζήτησης; Καμία»! Αυτό ξεστόμισε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης. Ο κ.Βορίδης προφανώς δεν θεωρεί ότι είναι άξια λόγου η συζήτηση για την πανδημία κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την πρόταση μομφής κατά της Κυβέρνησης. […]
www.makeleio.gr
Αποζημίωση έως 600 ευρώ για τις βλάβες λόγω διακοπών ρεύματος - Η διαδικασία της αίτησης στον ΔΕΔΔΗΕ
Τα περισσότερα προβλήματα ηλεκτροδότησης έχουν πλέον αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, στις περιοχές που βυθίστηκαν σε «μπλακ άουτ» ωστόσο -εν…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στο πλευρό του Νιλ Γιανγκ και η Τζόνι Μίτσελ - Αφαιρεί τη μουσική της από το Spotify
Κατηγορεί την πλατφόρμα για «παραπληροφόρηση» στο θέμα των εμβολίων κατά του κορωνοϊού
www.protothema.gr
Μαριάννα Κιμούλη: Τι απάντησε για την εμπλοκή του πατέρα της στο κίνημα #Metoo
H κόρη του Γιώργου Κιμούλη, Μαριάννα, παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό OK και ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για την εμπλοκή του ονόματος...
www.zougla.gr
Η viral απάντηση του ERTFLIX στο Netflix στο Twitter
Η ξένη πλατφόρμα αναρωτήθηκε, η ελληνική όμως είχε την απάντηση
www.protothema.gr
Κοζάνη: Tροχαίο με θύμα ένα άλογο σε αυτοκινητόδρομο
Το άτυχο ζώο υπέκυψε στα τραύματά του - Καλά στην υγεία του είναι ο οδηγός
www.protothema.gr
Συμφωνία Ολυμπιακού-Πόρτο για την παραχώρηση του Σεμέδο με 7 εκατ. οψιόν αγοράς
Κάτοικος «Ντραγκάο» αναμένεται να γίνει ο Ρούμπεν Σεμέδο, καθώς ο Ολυμπιακός και η Πόρτο ήρθαν σε συμφωνία για τη μετακίνηση του Πορτογάλου...
www.zougla.gr
Πάνος Νάτσης: Συντετριμμένη η Κατιάνα Μπαλανίκα – «Από την ώρα που μου το είπαν κλαίω»
Στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» μίλησε η Κατιάνα Μπαλανίκα για τον χαμό του Πάνου Νάτση σε τροχαίο. Η ηθοποιός, σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, δε μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της για τον συνάδελφό της. Οι δυο τους έπαιζαν στην θεατρική παράσταση του Γιώργου Καπουτζίδη, “Όποιος θέλει να χωρίσει να σηκώσει το χέρι του”. “Είμαι σε πολύ ... Περισσότερα To άρθρο Πάνος Νάτσης: Συντετριμμένη η Κατιάνα Μπαλανίκα – «Από την ώρα που μου το είπαν κλαίω» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κατιάνα Μπαλανίκα για τον θάνατο του Πάνου Νάτση: «Είμαι σε πολύ άσχημη κατάσταση, δεν το πιστεύω»
Συντετριμμένη η Κατιάνα Μπαλανίκα, μίλησε για τον θάνατο του Πάνου Νάτση.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ομολογία Σκέρτσου: Ήμουν στις συσκέψεις για την κακοκαιρία. Αλλά δεν ξέρω αν τηρούνται πρακτικά!
Την εμπλοκή του (όπως και του υφυπουργού Χρήστου Τριαντοπούλου) στην αποτυχημένη διαχείριση της κακοκαιρίας παραδέχθηκε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος μιλώντας στη Βουλή. Αποδεικνύεται ότι το σύστημα Μητσοτάκη είχε τον συντονισμό που απέτυχε, καθώς οι κ.κ. Σκέρτσος και Τριαντοπούλος εδρεύουν στο Μαξίμου. Υπενθυμίζεται ότι ο Άκης Σκέρτσος είναι αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου […]
www.makeleio.gr
Τροχαίο στην Πατρών Πύργου: Νεκρή 15χρονη - Τραυματίας η μητέρα της
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πατρών Πύργου, στα φανάρια της Κάτω Αχαΐας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της...
www.zougla.gr
Μπακογιάννη σε Σκουρλέτη για τις πρόωρες εκλογές: «Μην ξύνεστε στην γκλίτσα του τσοπάνη»
Ο Πάνος Σκουρλέτης επανέλαβε το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για εκλογές, με τη Ντόρα Μπακογιάννη να του απαντά ότι «καμία φορά τα αιτήματα γίνονται αποδεκτά»
www.protothema.gr
ΑΕΚ: «Πρόταση της Γκεζτέπε για Σιμόες»
Τουρκικά δημοσιεύματα επιμένουν για τον Αντρέ Σιμόες της ΑΕΚ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σε τραγική κατάσταση ο Γιώργος Καπουτζίδης -Για τον ξαφνικό θάνατο του Πάνου Νάτση [βίντεο]
Σε τραγική κατάσταση βρίσκεται ο Γιώργος Καπουτζίδης από την στιγμή που έμαθε για τον θάνατο του ηθοποιού Πάνου Νάτση.
iefimerida.gr
Αναβλήθηκε το Κηφισιά – ΑΕΚ Β΄
Μπορεί η αναμέτρηση της Κηφισιάς με την ΑΕΚ Β΄ για τη 16η αγωνιστική του Β΄ ομίλου της Super League 2 να ήταν προγραμματισμένη για σήμερα (29/1, 14:45), ωστόσο δεν ξεκίνησε ποτέ. Αιτία αποτελεί το χιόνι που έχει καλύψει τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου στην Καισαριανή, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διεξαγωγή του ματς. ... Περισσότερα To άρθρο Αναβλήθηκε το Κηφισιά – ΑΕΚ Β΄ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βοιωτία: Ζευγάρι έφτιαξε ιγκλού και το γιόρτασε με κρασί! - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αντί να φτιάξουν χιονάνθρωπο, αποφάσισαν να πρωτοτυπήσουν
www.protothema.gr
Σταϊκούρας: Οι περισσότεροι θα πληρώσουν ακόμη λιγότερο ΕΝΦΙΑ από το 2022
Οι περισσότεροι πολίτες θα πληρώσουν ακόμη λιγότερο ΕΝΦΙΑ, κατά μόνιμο τρόπο, από το 2022 με κοινωνικά πιο δίκαιο τρόπο, είπε ο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, αναπτύσσοντας τις προτάσεις και πολιτικές θέσεις της κυβέρνησης σχετικά με την αγορά ακινήτων για την τρέχουσα κατάσταση, μιλώντας σήμερα, στο 39ο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
iefimerida.gr
Σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία για τη νέα κακοκαιρία και τα προβλήματα από την Ελπίδα - Έκτακτα μέτρα στην Πελοπόννησο
Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για να εκτιμηθεί η κατάσταση από την κακοκαιρία Ελπίδα. Παράλληλα, δόθηκαν εντολές για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η νέα επιδείνωση του καιρού. Επιπρόσθετα, ελήφθη απόφαση και έχει ήδη εκδοθεί σχετική ανακοίνωση από την Ελληνική Αστυνομία, περί απαγόρευσης κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Αυτοκινητόδρομο «Μορέας» στο τμήμα από Κόρινθο ... Περισσότερα To άρθρο Σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία για τη νέα κακοκαιρία και τα προβλήματα από την Ελπίδα - Έκτακτα μέτρα στην Πελοπόννησο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Έρευνα: Οι κρυφές βλάβες στους πνεύμονες ασθενών με Long Covid
Οι επιστήμονες με τη βοήθεια του αερίου xenon, κατάφεραν να ανιχνεύσουν ανωμαλίες στους πνεύμονες που δεν εντοπίζονται με μία απλή ακτινογραφία
www.protothema.gr
Αποχαρακτηρισμένα αρχεία: Ο Βαφειάδης κατηγορούσε στους Σοβιετικούς τον Ζαχαριάδη ότι έχει σχέσεις με τη γυναίκα του!
Όλο και περισσότερα στοιχεία για τον Εμφύλιο Πόλεμο, τον βρώμικο ρόλο του ΚΚΕ, αλλά και τους πρωταγωνιστές του, φέρνει στο φως ο καθηγητής Ιστορίας του John Hopkins, Σεργκέι Ράντσενκο, με αναρτήσεις του. Ο ιστορικός μελετά τα πρόσφατα αποχαρακτηρισθέντα αρχεία της Σοβιετικής Ένωσης και πρόσφατα ανήρτησε τέσσερα έγγραφα, τα οποία προκάλεσαν αίσθηση. Σε ένα από αυτά […]
www.makeleio.gr
ERTflix «εναντίον» Netflix: Η επική ανάρτηση στο Twitter
Τόσο το Netflix, όσο και το ERTflix, είναι δύο υπηρεσίες streaming που χρησιμοποιούνται για να δει κανείς μέσω Internet βραβευμένες και αγαπημένες σειρές και ταινίες. Πολύς κόσμος μάλιστα ακολουθεί τις δύο πλατφόρμες και στα social media, παρακολουθώντας τις προτάσεις τους αλλά και τις προσθήκες που κάνουν κατά καιρούς στο διαθέσιμο περιεχόμενο τους.  Πολλοί όμως σίγουρα ... Περισσότερα To άρθρο ERTflix «εναντίον» Netflix: Η επική ανάρτηση στο Twitter δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σε αυτοαπομόνωση η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Τζασίντα Αρντερν -Ήρθε σε επαφή με κρούσμα
Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν τέθηκε σε αυτοαπομόνωση αφού διαπιστώθηκε ότι ήταν στενή επαφή ενός προσώπου το οποίο βρέθηκε θετικό στην Covid-19, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
iefimerida.gr
Ιταλία: Δεδομένη θεωρείται η επανεκλογή Ματαρέλα στην προεδρία
Ιταλία: Και η κεντροαριστερά τάχθηκε επίσημα υπέρ της επανεκλογής του Σέρτζιο Ματαρέλα, η οποία, πλέον, θεωρείται δεδομένηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Φωτεινή Τσακίρη για το #metoo: «Μας πονάει εμάς τους ηθοποιούς αυτό που συμβαίνει στον χώρο μας»
Η ηθοποιός αναφέρθηκε στο ρόλο της στο 50-50 και τη συνεργασία της με τον Πέτρο Φιλιππίδη
www.protothema.gr
Καιρός – Meteo: Που θα βρέξει την Κυριακή 30/01
Βροχερός θα είναι ο καιρός και την Κυριακή 30 Ιανουαρίου σύμφωνα με την πρόγνωση από το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Την Κυριακή 30 Ιανουαρίου προβλέπονται αρχικά νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς επίσης πρόσκαιρα σε Ανατολική Πελοπόννησο, Κεντρική και Ανατολική Στερεά, ενώ χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Meteo: Που θα βρέξει την Κυριακή 30/01 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βρέθηκε λύση στο πολιτικό χάος της Ιταλίας; -Υπέρ της επανεκλογής Ματαρέλα τάσσονται τα κόμματα
Λύση στο πολιτικό αδιέξοδο το οποίο έχει περιέλθει στην Ιταλία αρχίζει να διαφαίνεται, μετά την πρόταση για επανεκλογή του προέδρου της δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα.
iefimerida.gr
ΟΥΤΕ ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΤΟΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ!!! Εξελίξεις στην υπόθεση του Γάλλου χορευτή: Είχε χαράξει ονόματα στη δεξαμενή που αργοπέθαινε [ΒΙΝΤΕΟ]
Εξελίξεις αναμένονται γύρω από το θάνατο του Γάλλο χορευτή Τζόις Τίμοθι Ράντοτσικ, που βρέθηκε νεκρός σε δεξαμενή στον Πειραιά, μετά από αποκαλύψεις που έγιναν στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ». Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος χορευτής είχε βρεθεί σε μια δεξαμενή στην ερειπωμένη έπαυλη Μαυρομιχάλη στον Πειραιά μετά από μήνες από την δήλωση της εξαφάνισής του. Συγκεκριμένα, […]
www.makeleio.gr
Αποζημίωση έως 600 ευρώ για βλάβες σε συσκευές λόγω διακοπών ρεύματος -Πώς υποβάλλεται η αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ
Τις πληγές τους εξακολουθούν να μετρούν οι κάτοικοι περιοχών που εδώ και ημέρες αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Οπαδοί επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ - Δείτε φωτογραφίες
Ομάδα δέκα κουκουλοφόρων πετούσαν μπουκάλια, πέτρες και πυροτεχνήματα στις αστυνομικές δυνάμεις - Προσήχθησαν συνολικά οκτώ άτομα
www.protothema.gr
Κώστας Καραμανλής: Υπήρξαν αστοχίες της κρατικής μηχανής
Για την απόδοση ευθυνών στην Αττική Οδό αλλά και τις αστοχίες του κρατικού μηχανισμού στην κακοκαιρία Ελπίδα μίλησε ο υπουργός…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η νέα πρωταγωνίστρια της καμπάνιας της Ντονατέλα Βερσάτσε είναι η... Ντονατέλα Βερσάτσε
Η σχεδιάστρια ποζάρει ανάμεσα στις Μπέλα και Τζίτζι Χαντίντ - Δείτε φωτογραφίες από τη νέα συλλογή
www.protothema.gr
Αττικό Ζωολογικό Πάρκο: Ζημιές λόγω της κακοκαιρίας – “Δραπέτευσαν” 32 πουλιά
Η κακοκαιρία “Ελπίς” προκάλεσε ζημιές στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο με αποτέλεσμα να φύγουν περίπου 30 πουλιά, όταν υποχώρησε η οροφή στην εγκατάστασή τους. Οι υπεύθυνοι του πάρκου δημοσίευσαν φωτογραφίες, ώστε αν κάποιος πολίτης τα εντοπίσει να ειδοποιήσει άμεσα. Η ανάρτηση για τα πουλιά από τους υπευθύνους του Πάρκου Δυστυχώς η σφοδρή χιονόπτωση δεν άφησε αλώβητο […]
www.makeleio.gr
Σοκολατένια μπισκότα χωρίς γλουτένη
Τα καλά νέα είναι πώς πλέον υπάρχουν άφθονα υλικά και άπειρες συνταγές για να ετοιμάσετε νοστιμότατα σνακ και γλυκίσματα χωρίς καθόλου γλουτένη και να τα απολαύσετε άφοβα. Δείτε πώς θα φτιάξετε λαχταριστά σοκολατένια μπισκότα.
www.protothema.gr
Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης 0-0 (Πρώτο ημίχρονο)
Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1) στη Λεωφόρο το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Αστέρα Τρίπολης, για την 20η αγωνιστική...
www.zougla.gr
Κούπα στο Australian Open για τους Κύργιο, Κοκκινάκη! - Δείτε βίντεο
Ο Νικ Κύργιος και ο Θανάσης Κοκκινάκης είναι οι νέοι πρωταθλητές στο διπλό στο Australian Open
www.protothema.gr
Τροχαίο δυστύχημα στην Πατρών – Πύργου: Νεκρή μία 15χρονη, τραυματισμένη η μητέρα της
Απίστευτη τραγωδία στην άσφαλτο. Μία 15χρονη έχασε τη ζωή της και η μητέρα της τραυματίστηκε σε σοκαριστικό τροχαίο στην Πατρών – Πύργου. Νεκρή είναι σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, η 15χρονη όταν το Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε με τη μητέρα της συγκρούστηκε με νταλίκα, στην Πατρών – Πύργου, στα φανάρια της Κάτω Αχαΐας. Δείτε φωτογραφίες ... Περισσότερα To άρθρο Τροχαίο δυστύχημα στην Πατρών – Πύργου: Νεκρή μία 15χρονη, τραυματισμένη η μητέρα της δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κ. Μπογδάνος: «Η ΝΔ εχει στεναχωρήσει πολύ κόσμο»
Την άρνηση του να στηρίξει την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ σε βάρος της κυβέρνησης διατράνωσε από το βήμα της Βουλής…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πάνος Νάτσης: «Ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι σε τραγική κατάσταση»
Ο Γιώργος Καπουτζίδης ήταν ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Πάνου Νάτση, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο στις 6.30 το πρωί του Σαββάτου (29.01.2022), όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με φορτηγό, στη συμβολή των οδών Δεληγιώργη και Κεραμεικού, στο Μεταξουργείο.  Οι δυο τους συνεργάζονταν τα τελευταία τρία χρόνια στην παράσταση “Όποιος θέλει ... Περισσότερα To άρθρο Πάνος Νάτσης: «Ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι σε τραγική κατάσταση» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ισχυρός χιονιάς στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα
Πολλές περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας έχουν «παραδοθεί» στη νέα κακοκαιρία εξπρές που πλήττει από το βράδυ της Παρασκευής τη χώρα...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία: Νέα σύσκεψη στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας - Προσοχή στις μετακινήσεις
Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη, κατόπιν πρόσκλησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Εθνικής…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr