Τα πρώτα χιόνια σε Τρίκαλα και Καρδίτσα

Τα πρώτα χιόνια σε Τρίκαλα και Καρδίτσα

Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν στα ορεινά σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, όπως στην Καρδίτσα και τα Τρίκαλα. Στην Καρδίτσα τα πρώτα χιόνια σημειώθηκαν σε υψόμετρο 1000 μέτρων στην περιοχή της Αργιθέας. Ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Κωνσταντίνος Νούσιος σημείωσε πως έξι μηχανήματα της περιφέρειας επιχειρούν για να μην υπάρχουν προβλήματα στις μετακινήσεις. Το ύψος του χιονιού φτάνει τα 20 ... Περισσότερα

To άρθρο Τα πρώτα χιόνια σε Τρίκαλα και Καρδίτσα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .


Read full article on: newsit.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κορονοϊός – Ρεκόρ κρουσμάτων στη Ρωσία: Με τηλεδιάσκεψη θα «λειτουργεί» η κυβέρνηση
Εντολή έδωσε ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν και από σήμερα 21 Ιανουαρίου, οι κυβερνητικές συσκέψεις να γίνονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό μέσω τηλεδιασκέψεων όπως και οι συνεδριάσεις των ομοσπονδιακών οργάνων. Η απόφαση αυτή αφορά στον μηχανισμό της κυβέρνησης, τα υπουργεία και τα τμήματά τους στην περιφέρεια. Σήμερα η Ρωσία ανακοίνωσε ότι το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Ρεκόρ κρουσμάτων στη Ρωσία: Με τηλεδιάσκεψη θα «λειτουργεί» η κυβέρνηση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νέα έκδοση e-Hybrid για τα Jeep Renegade και Compass
Η Jeep προσθέτει μια νέα υβριδική έκδοση στα Renegade και Compass. Το νέο υβριδικό σύστημα έρχεται να πλαισιώσει το plug-in σύστημα 4xe, το οποίο ήδη απολαμβάνει εμπορική επιτυχία, με περισσότερες από το 25% των πωλήσεων της μάρκας στην Ευρώπη. Τo e-Hybrid χρησιμοποιεί έναν νέο τετρακύλινδρο τούρμπο κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων απόδοσης 130 PS και 240 ... Περισσότερα To άρθρο Νέα έκδοση e-Hybrid για τα Jeep Renegade και Compass δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο βιαστής ιερέας κατηγορεί το θύμα του: Η 17χρονη έχει ψυχολογικά προβλήματα - Αυτή μου έστειλε μήνυμα σεξουαλικού περιεχομένου
Δείτε τι ισχυρίστηκε ο δικηγόρος του σάτυρου ιερέα, μιλώντας στο Mega - Πεπεισμένος για την αθωότητα του γιου του δηλώνει ο πατέρας του κατηγορουμένου - Σοκάρουν τα στοιχεία που έρχονται στο φως γύρω από την δράση του - Πίεζε 19χρονη «να πάνε κάπου μόνοι τους» και για αντάλλαγμα της προσέφερε χρήματα
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη - Υπόθεση βιασμού 24χρονης: Για πέντε ώρες κατέθετε ο Μάνος Παπαδόπουλος
Για περίπου πέντε ώρες κατέθετε στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ο 33χρονος που κάλεσε στο πάρτι την 24χρονη που καταγγέλλει βιασμό…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΠΟΥ: Σύσταση για επέκταση χορήγησης του εμβολίου της Pfizer σε παιδιά 5-11 ετών
Την επέκταση της χορήγησης μειωμένης δόσης του εμβολίου της Pfizer κατά του κορωνοϊού σε παιδιά ηλικίας 5-11 ετών συνέστησε η Συμβουλευτική Επιτροπή του ΠΟΥ.
iefimerida.gr
Βιασμός ανήλικης από ιερέα: Σε τρία αστυνομικά τμήματα τον κατήγγειλε άλλη κοπέλα χωρίς να βρει ανταπόκριση
Δεν χωράει ο ανθρώπινος νους τις καταγγελίες για τον τρόπο λειτουργούσε ο ιερέας στα Κάτω Πατήσια, που συνελήφθη σήμερα Παρασκευή κατηγορούμενος για τον βιασμό ανήλικης. Η σύλληψη του ιερέα που είναι και πατέρας τριών παιδιών, άνοιξε το δρόμο για νέες καταγγελίες εις βάρος του, γεγονός που αποδεικνύει ότι η περίπτωση της ανήλικης δεν ήταν η ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός ανήλικης από ιερέα: Σε τρία αστυνομικά τμήματα τον κατήγγειλε άλλη κοπέλα χωρίς να βρει ανταπόκριση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σύνταγμα: Συγκέντρωση συμπαράστασης για τον βιασμό της 24χρονης Γεωργίας
Πλήθος ατόμων διαδηλώνουν αυτή την ώρα στο Σύνταγμα, ως ένδειξη συμπαράστασης στην 24χρονη Γεωργία, η οποία έχει καταγγείλει ομαδικό βιασμό…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός – Γαλλία: Το Συνταγματικό Συμβούλιο ενέκρινε υπό όρους το κυβερνητικό σχέδιο για το πάσο εμβολιασμού
Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας ενέκρινε υπό όρους το σχέδιο της κυβέρνησης για το πάσο εμβολιασμού, το οποίο θα απαιτεί από άτομα άνω των 16 ετών να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού για τον κορονοϊό, για να βρεθούν σε δημόσιους χώρους, όπως εστιατόρια ή κινηματογράφους. Μία προϋπόθεση ήταν να μην απαιτείται το πάσο για τη συμμετοχή σε ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Γαλλία: Το Συνταγματικό Συμβούλιο ενέκρινε υπό όρους το κυβερνητικό σχέδιο για το πάσο εμβολιασμού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ξεπέρασαν τα 400 τα κρούσματα της υποπαραλλαγής της Omicron στη Βρετανία
Οι επιστήμονες δεν έχουν μιλήσει για μετάλλαξη ανησυχίας - Σε ποιες χώρες έχει αρχίσει να διασπείρεται
www.protothema.gr
Μετά από αυτό η δουλεία του θα του φανεί παιχνιδάκι...
Όλοι ξέρουμε ότι πάγος είναι από τα ποιο επικίνδυνα πράγματα που μπορεί να συναντήσει κανείς στον δρόμο. Σε αυτό το βίντεο...
www.zougla.gr
Sakkari moves into final 16 of Australian Open (video)
Sakkari will face Pegula next
www.protothema.gr
Σοκ στην Ιταλία με υπόθεση ομαδικού βιασμού της ανήλικης κόρης Ισπανού διπλωμάτη σε πάρτι
Σοκ προκαλεί στην Ιταλία η αποκάλυψη της εφημερίδας La Repubblica υπόθεσης ομαδικού βιασμού ανήλικης στη Ρώμη την Πρωτοχρονιά του 2021...
www.zougla.gr
Βιασμός ανήλικης από ιερέα: «Η 17χρονή έχει ψυχολογικά προβλήματα», λέει ο δικηγόρος του ιερέα
«Το παιδί που καταγγέλλει τον ιερέα, έχει ψυχολογικά προβλήματα», δήλωσε ο δικηγόρος κατηγορούμενου ιερέα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ολυμπιακός: Ατύχημα με Κώστα Μανωλά και Τόμας Βατσλίκ – Με ράμματα στο νοσοκομείο ο Τσέχος
Μία άτυχη στιγμή είχαν στην προπόνηση του Ολυμπιακού στου Ρέντη, ο Κώστας Μανωλάς και ο Τόμας Βατσλίκ, με τον Έλληνα αμυντικό να τραυματίζει κατά λάθος τον συμπαίκτη του. Μετά από μία σύγκρουση που είχαν οι δυο τους, ο Τσέχος τερματοφύλακας “έσκισε” το τριχωτό της κεφαλής του και χρειάστηκε να του γίνουν οχτώ ράμματα, από τον ... Περισσότερα To άρθρο Ολυμπιακός: Ατύχημα με Κώστα Μανωλά και Τόμας Βατσλίκ – Με ράμματα στο νοσοκομείο ο Τσέχος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«Συμφωνία Λιόν-Άρη για τον Ντιόπ»
Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, Άρης και Λιόν έχουν έρθει σε συμφωνία για τη μετακίνηση του Παπέ Σεΐκ Ντιοπ στο σύλλογο της Θεσσαλονίκης...
www.zougla.gr
Μουντιάλ 2022: «Χαμός» για ένα εισιτήριο – Αιτήσεις για 1.200.000 μέσα σε 24 ώρες
Μουντιάλ 2022: Σε… μαγικά χαρτάκια εξελίσσονται τα εισιτήρια των αγώνων για το ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ουκρανία: Φόβοι πως η Ρωσία θα καταλάβει το Χάρκοβο -Αιτία «πολέμου μεγάλης κλίμακας» για τον Ζελένσκι
Η Ρωσία μπορεί να προσπαθήσει να καταλάβει το Χάρκοβο σύμφωνα με τον φόβο που εξέφρασε ανοικτά ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
iefimerida.gr
«Πράσινο φως» από ΗΠΑ σε Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία να στείλουν πυραύλους στην Ουκρανία
Σκληρή στάση της ΕΕ απέναντι στη Ρωσία ζητούν οι Πολωνοί οι οποίοι ξεκαθαρίζουν ότι θα στηρίξουν το Κίεβο σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης - Η Ρωσία μπορεί να επιχειρήσει να καταλάβει το Χάρκοβο, υποστηρίζει ο πρόεδρος Ζελένσκι  - Νωρίτερα, Ρωσία και ΗΠΑ έριξαν κι άλλο λάδι στη φωτιά της ουκρανικής κρίσης
www.protothema.gr
Η σκιά της χρεοκοπίας πάνω από την κρουαζιέρα
Οι γερμανικές επιδοτήσεις, το λουκέτο του Genting Group Hong Kong, η αίτηση πτώχευσης δυο γερμανικών ναυπηγείων και η αναστολή κρουαζιέρων της Crystal Cruises - Ντόμινο εξελίξεων
www.protothema.gr
Ουκρανία: Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία στέλνουν πυραυλικά συστήματα στην Ουκρανία
Οι ΗΠΑ άναψαν το πράσινο φως - Σκληρή στάση της ΕΕ απέναντι στη Ρωσία ζητούν οι Πολωνοί οι οποίοι ξεκαθαρίζουν ότι θα στηρίξουν το Κίεβο σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης - Η Ρωσία μπορεί να επιχειρήσει να καταλάβει το Χάρκοβο, υποστηρίζει ο πρόεδρος Ζελένσκι  - Νωρίτερα, Ρωσία και ΗΠΑ έριξαν κι άλλο λάδι στη φωτιά της ουκρανικής κρίσης
www.protothema.gr
Βιασμός στη Θεσσαλονίκη: Ραγδαίες εξελίξεις - Θα καταθέσουν και οι υπόλοιποι καλεσμένοι στο πάρτι
Τα όσα είδαν και έζησαν στη σουΐτα του ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια του πρωτοχρονιάτικου πάρτι θα κληθούν να…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βουλή: Ψηφίστηκε στην αρμόδια επιτροπή ο αναπτυξιακός νόμος
Με τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης Νίκο Παπαθανάση να κάνει λόγο για «μεταρρυθμιστική τομή με ένα νέο σύστημα, ευέλικτο, λειτουργικό και φιλικό για τους επενδυτές» και την αντιπολίτευση να αμφισβητεί την αποτελεσματικότητά του, ολοκληρώθηκε από την επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, η επεξεργασία του αναπτυξιακού νομοσχεδίου, «Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη». Το νομοσχέδιο, μετά από τέσσερις πολύωρες ... Περισσότερα To άρθρο Βουλή: Ψηφίστηκε στην αρμόδια επιτροπή ο αναπτυξιακός νόμος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μηταράκης από Λιθουανία: Η Ε.Ε. έχει χερσαία και θαλάσσια σύνορα - 16 χώρες υπέγραψαν κοινή δήλωση
Οι χώρες στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. πρέπει να μπορούν να κάνουν χρήση των διαθέσιμων τεχνολογικών εργαλείων προκειμένου να αποτραπούν οι παράνομες αφίξεις, είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου
www.protothema.gr
M. Βαρβιτσιώτης: Στόχος μας μια ενεργειακά αυτόνομη και «πράσινη» Ευρώπη
Στη σπουδαιότητα της «μπλε οικονομίας» και στην ανάγκη να βρεθούν εναλλακτικές πηγές ενέργειας...
www.zougla.gr
Λούι Άντερσον: Πέθανε σε ηλικία 68 ετών ο κωμικός ηθοποιός (pics)
Πέθανε σε ηλικία 68 ετών ο κωμικός ηθοποιός Λούι ΆντερσονΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Kρίμα να λέγονται και να ακούγονται αυτά για την 24χρονη Γεωργία από την Θεσσαλονίκη
Kρίμα να λέγονται και να ακούγονται αυτά για την 24χρονη Γεωργία από την Θεσσαλονίκη Στη #Θεσσαλονικη η πλειοψηφία “πουτανάκι” ανεβάζει “πουτανάκι” κατεβάζει την #γεωργια που “εκβιάζει” #Λεβεντης γιατί “έτσι διαρρέει” η αστυνομία…Επίσης,”τα χει με το αφεντικό” κ επειδή τον “παράτησε” πρωτοχρονιά “σκαρφίστηκαν” το #βιασμός .Ντρέπομαι που γεννήθηκα στη κωλοπολη — avrailas (@avrailas) January 21, 2022
www.makeleio.gr
Η Ολίβια Μαν τα έχει βρει σκούρα με τον θηλασμό
Στα stories της μοιράζεται τις εμπειρίες της και ζητάει συμβουλές από έμπειρες μαμάδες
www.protothema.gr
Υπ. Εργασίας για κακοκαιρία: «Κάθε δήμος να διαθέτει κλειστά θερμαινόμενα κτίρια για τους αστέγους»
Η επερχόμενη κακοκαιρία «ανάγκασε» το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να αποστείλει συστάσεις προς τους δήμους σχετικά με την ασφάλεια των αστέγων.
iefimerida.gr
Ολυμπιακός: Απρόοπτο με Βατσλίκ και Μανωλά - Στο νοσοκομείο ο Τσέχος (photos)
Ολυμπιακός: Πρόβλημα στους «ερυθρόλευκους» καθώς ο Τόμας Βατσλίκ συγκρούστηκε με τον Κώστα Μανωλά και είναι αμφίβολος για το ματς με…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Επίθεση χάκερς στη Βουλή: Έβαλαν στόχο email βουλευτών - Άγνωστο ακόμα το μέγεθος της διαρροής
Βουλή: Άγνωστη ακόμα η διαρροή που υπήρξε - Στοχοποίησαν 60 λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βουλευτών, δημοσιογράφων και εργαζομένωνΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός LIVE για την 22η αγωνιστική της Euroleague
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη, σε ένα δεύτερο συνεχόμενο δύσκολο παιχνίδι, για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Οι “πράσινοι” προέρχονται από “βαριά” ήττα στο ΟΑΚΑ από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και βρίσκουν απέναντί τους την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, έχοντας εκτός και τον Γιώργο Παπαγιάννη με τραυματισμό. Παρακολουθήστε LIVE το Αναντολού Εφές ... Περισσότερα To άρθρο Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός LIVE για την 22η αγωνιστική της Euroleague δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ 3-0 (Πρώτο δεκάλεπτο)
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη (Novasports Prime). Οι «πράσινοι» αναζητούν την πέμπτη τους νίκη στη διοργάνωση στο...
www.zougla.gr
Κοινωνία της Πληροφορίας: 86 εκατ. ευρώ για Freedom Pass και Freedom Pass Data
Η εθνική προσπάθεια του ψηφιακού μετασχηματισμού συνεχίζεται με την υλοποίηση έργων στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, τα οποία εξαγγέλλει η Κυβέρνηση...
www.zougla.gr
Καρέ – καρέ η είσοδος των Rafale στο FIR Αθηνών
Η άφιξη των πρώτων 6 Rafale της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας έχει περάσει στην Ιστορία. Όπως και οι εντυπωσιακές εικόνες των μαχητικών αεροσκαφών πάνω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Άλλωστε – εκτός από τον συμβολισμό μιας τέτοιας πτήσης – είναι γνωστό ότι ο Παρθενώνας αποτελεί «πόλο έλξης» για όλους τους ξένους πιλότους που έρχονται στη ... Περισσότερα To άρθρο Καρέ – καρέ η είσοδος των Rafale στο FIR Αθηνών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καιρός αύριο: Στα λευκά η χώρα – Κρύο και ισχυροί άνεμοι
Τα δόντια του δείχνει ο καιρός αύριο Σάββατο (22.01.2022), καθώς η κακοκαιρία «Ελπίς» φέρνει χιόνια, εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους. Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά αλλά και σε πεδινές περιοχές αρχικά της Μακεδονίας και της Θράκης ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός αύριο: Στα λευκά η χώρα – Κρύο και ισχυροί άνεμοι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τραυματίστηκε ο Βατσλίκ σε σύγκρουση με τον Μανωλά στην προπόνηση του Ολυμπιακού - Οχτώ ράμματα στον Τσέχο
Πρόβλημα για τον Ολυμπιακό ενόψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΣ Γιάννινα (23/1, 19:30), αφού ο Τόμας Βατσλίκ τραυματίστηκε στο τριχωτό της κεφαλής έπειτα από σύγκρουση με τον Κώστα Μανωλά - Του έγιναν οχτώ ράμματα και οδηγήθηκε για έλεγχο στο νοσοκομείο
www.protothema.gr
CDC: Οι ενισχυτικές δόσεις παρέχουν την υψηλότερη προστασία απέναντι στην Omicron
Όπως φάνηκε, οι εμβολιασμένοι με αναμνηστική δόση Pfizer ή Moderna ήταν λιγότερο πιθανό να αντιμετωπίσουν βαριά νόσηση ή και να πεθάνουν από τις επιπλοκές της Omicron
www.protothema.gr
Ιαπωνία: Σεισμός 6,4 βαθμών στην περιφέρεια Κιούσου
Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά της νήσου Κιούσου της Ιαπωνίας, σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA)
iefimerida.gr
Super Κατερίνα: Απίστευτο! Η Έλενα Πολυκάρπου έχασε το δόντι της στον αέρα της εκπομπής (ΒΙΝΤΕΟ)
Η Έλενα Πολυκάρπου είχε ένα ατύχημα με το δόντι της καθώς έλεγε το ρεπορτάζ της. Η δημοσιογράφος εμφανίστηκε στην εκπομπή για να παρουσιάσει το ρεπορτάζ της σχετικά με τον Γιώργο Αγγελόπουλο και αυτό που της συνέβη σίγουρα δεν το περίμενε. Όσο μιλούσε έχασε το δόντι της και όλοι έμειναν άφωνοι στο πλατό. «Για φτύστο λίγο […]
www.makeleio.gr
Βιασμός ανήλικης από ιερέα: «Αποκλείεται, κόβω το κεφάλι μου» λέει ο πατέρας του
Τη σιγουριά του ότι ο γιος του είναι αθώος εξέφρασε ο πατέρας του 37χρονου ιερέα που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης. «Δεν ξέρω τίποτα. Έχει χρόνια στην Αθήνα, δεν είναι τώρα, τωρινός, είναι χρόνια στην Αθήνα» ανέφερε ο πατέρας του ιερέα μιλώντας στην εκπομπή Live News και συμπλήρωσε πως ο γιος του ήταν δραστήριος και στο ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός ανήλικης από ιερέα: «Αποκλείεται, κόβω το κεφάλι μου» λέει ο πατέρας του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ιαπωνία: Σεισμός 6,4 βαθμών στην περιφέρεια Κιούσου
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές
www.protothema.gr
Υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη: Για 5 ώρες κατέθετε ο Μάνος Παπαδόπουλος
Νωρίτερα οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του 33χρονου, ο οποίος φέρεται να κάλεσε την 24χρονη στο πάρτι της σουίτας
www.protothema.gr
Βιασμός ανήλικης από ιερέα: Victim blaming από τον δικηγόρο του – «Έχει οικογενειακά και ψυχολογικά προβλήματα»
Σοκάρει η υπόθεση με την ανήλικη που καταγγέλλει πως έπεσε θύμα βιασμού από ιερέα στα Πατήσια, με τη φερόμενη δράση του –οι λεπτομέρειες της οποίας σοκάρει– να διαρκεί για περίπου έξι μήνες και να ξεκινά από το τέλος του 2019 μέχρι τους πρώτους μήνες του 2020. Τα λόγια της ανήλικης κοπέλας που φέρεται να βίωσε ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός ανήλικης από ιερέα: Victim blaming από τον δικηγόρο του – «Έχει οικογενειακά και ψυχολογικά προβλήματα» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τραγωδία στο Παίδων: Νεκρό βρέφος από εγκαύματα, συνελήφθησαν μητέρα και γιαγιά
Το άτυχο κοριτσάκι, συνοδεία της γιαγιάς του, διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ νεκρό στο νοσοκομείο Παίδων
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Η Μητρόπολη Καλαμαριάς διοργανώνει εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή
Πλήθος επετειακών, λατρευτικών, επιστημονικών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων προγραμματίζει η μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς στο νομό Θεσσαλονίκης, κατά το φετινό έτος μνήμης για τα εκατό χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή (1922-2022).
iefimerida.gr
Άνδρας στο Μέριλαντ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του με πάνω από 100 φίδια γύρω του
Ο 49χρονος εντοπίστηκε από την αστυνομία, μετά από κλήση γείτονα που τον είδε ξαπλωμένο στο πάτωμα χωρίς τις αισθήσεις του – Αγνοούσαν ότι είχε στο σπίτι του δηλητηριώδη και μη δηλητηριώδη φίδια
www.protothema.gr
Τραγωδία στο Παίδων: Νεκρό βρέφος με εγκαύματα -Συνελήφθησαν μητέρα και γιαγιά
Μια τραγωδία που είχε ως θύμα κοριτσάκι ενός έτους ολοκληρώθηκε στο Παίδων, όπου το βρέφος μεταφέρθηκε νεκρό.
iefimerida.gr