Τα συγχαρητήρια του Λεβαντόφσκι στον Μέσι για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας

Ευγενής άμιλλα από τον καλύτερο επιθετικό της σεζόν, ο οποίος έσπευσε να συγχαρεί τον 7 φορές νικητή του θεσμού
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Ουκρανία: Στρατιώτης άνοιξε πυρ σε κέντρο εκπαίδευσης – Πέντε νεκροί και πέντε τραυματίες
Ένας νεαρός στρατιώτης άνοιξε πυρ σε κέντρο εκπαίδευσης στην Ουκρανία με αποτέλεσμα πέντε άνθρωποι να βρουν τραγικό θάνατο και πέντε να τραυματιστούν. Ο δράστης είναι στρατιώτης της Εθνικής Φρουράς, ο οποίος άνοιξε πυρ εναντίον συναδέλφων του μέσα στο χώρο εργοστασίου. Ο 20χρονος στρατιώτης σκότωσε πέντε και τραυμάτισε άλλους πέντε προτού αποδράσει, παίρνοντας μαζί του το ... Περισσότερα To άρθρο Ουκρανία: Στρατιώτης άνοιξε πυρ σε κέντρο εκπαίδευσης – Πέντε νεκροί και πέντε τραυματίες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Λασίθι: Πέθανε στο καφενείο μπροστά σε φίλους του – Τραγωδία από τη μια στιγμή στην άλλη
Αναπάντεχο τέλος μέσα στο καφενείο για έναν 62χρονο στο Λασίθι. Πάγωσαν οι φίλοι του, που ήταν μπροστά… Μια θλιβερή είδηση έρχεται από το Καλό Χωριό Λασιθίου, όπου ένας 62χρονος “έσβησε” από την μια στιγμή στην άλλη. Σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχος άνδρας, είχε μεταβεί χθες (26-01-2022) στο καφενείο του χωριού, όταν ξαφνικά αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και ... Περισσότερα To άρθρο Λασίθι: Πέθανε στο καφενείο μπροστά σε φίλους του – Τραγωδία από τη μια στιγμή στην άλλη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γιάννης Τσιμιτσέλης για Κατερίνα Γερονικολού: Εγώ της ασκώ κριτική, αυτή σε μένα όχι
Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Αυτός και ο άλλος» και μίλησε, μεταξύ άλλων, αν και πόσο ενοχλείται όταν του ασκείται κριτική.
iefimerida.gr
Κορωνοϊός – Ανάρρωση: Τέσσερις ασκήσεις που δυναμώνουν πνεύμονες και ανοσοποιητικό
Ένας πλήρης οδηγός από τη yoga instructor Βάλια Γιατζάκη για το πώς η γιόγκα και η αναπνοή μπορούν να ενισχύσουν τους πνεύμονες και το ανοσοποιητικό σύστημα και να βοηθήσουν στην ανάρρωση όσων νόσησαν από Covid-19
www.protothema.gr
Σκρέκας: Πιθανή η αποζημίωση σε όσους έμειναν χωρίς ρεύμα
Ο Κώστας Σκρέκας μίλησε για το ενδεχόμενο αποζημιώσης σε όσους έμειναν χωρίς ρεύμα εν μέσω κακοκαιρίας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τουρκία: Έξαλλος ο Ερντογάν με τον Ιμάμογλου που έτρωγε ψάρι εν μέσω χιονοκαταιγίδας
Την νέα κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Εκρέμ Ιμάμογλου και στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φιλοξενούν για ακόμα μια φορά ΜΜΕ στην Τουρκία. Αυτή τη φορά η «σπίθα» της πολιτικής αντιπαράθεσης ήρθε από δείπνο του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης με τον Βρετανό πρέσβη την ώρα της χιονοκαταιγίδας, που χιλιάδες οχήματα είχαν εγκλωβιστεί στους δρόμους. Φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ ... Περισσότερα To άρθρο Τουρκία: Έξαλλος ο Ερντογάν με τον Ιμάμογλου που έτρωγε ψάρι εν μέσω χιονοκαταιγίδας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Προκαλεί και πάλι ο Στέφανος Μάνος!
O Στέφανος Μάνος επανήλθε στην επικαιρότητα με μια προκλητική δήλωση για την ταλαιπωρία των πολιτών από τη σφοδρή χιονόπτωση...
www.zougla.gr
Τουρκία-κακοκαιρία: Ο Τύπος κρέμασε τον Ερντογάν: «Ο Έλληνας γκιαούρης έδωσε 2.000 ευρώ»
Σφοδρά πυρά με…. αναφορές και συγκρίσεις με την Ελλάδα εξαπέλυσε ο Τύπος στην Τουρκία για την ολιγωρία του κρατικού και δημοτικού μηχανισμού στην κορύφωση της κακοκαιρίας στην Κωνσταντινούπολη.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί έπεσε θύμα ληστείας από ζευγάρι που τον απείλησε με μαχαίρι
Στιγμές τρόμου έζησε ένας οδηγός ταξί στη Θεσσαλονίκη που έπεσε θύμα ληστείαςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σκύλος συγκρούεται με ένα παιδί στον αέρα 
Σύγκρουση στον αέρα μεταξύ ενός σκύλου και ενός μικρού αγοριού που διασκεδάζουν πηδώντας πάνω από ένα ρέμα. Ο σκύλος και το παιδί πηδούν ταυτόχρονα...
www.zougla.gr
Το παράλληλο βήμα της Μαρίας Πρωτόπαππα με τον «Σασμό» -Μία άλλη [εικόνες]
Ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της παγκόσμιας δραματουργίας η «Αντιγόνη» του Ζαν Ανούιγ ανεβαίνει στο Υπόγειο του Θέατρου Τέχνης σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαππα.
iefimerida.gr
Για πρώτη φορά: Ρομπότ πραγματοποίησε λαπαροσκοπική επέμβαση σε έντερο χωρίς ανθρώπινη βοήθεια!
Ένα ρομπότ πραγματοποίησε με επιτυχία χειρουργική επέμβαση στον μαλακό ιστό ενός εντέρου χοίρου χωρίς καμία ανθρώπινη βοήθεια ή παρέμβαση.
iefimerida.gr
Κίνηση στους δρόμους: Πού έχει μποτιλιάρισμα τώρα, μικροκαθυστερήσεις στον Κηφισό λόγω τροχαίου - Live εικόνα
Άνοιξε η Αττική Οδός – Διέλευση χωρίς διόδια έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής
www.protothema.gr
Αυτή είναι η νέα σύντροφος που χρεώνουν στον Μπραντ Πιτ -Μια γειτόνισσά του, τραγουδίστρια
Νέο ειδύλλιο ή πάλι φήμες; Αυτή τη φορά, ακούγεται πως ο Μπραντ Πιτ έχει σχέση με την Σουηδή τραγουδίστρια, Lykke Li.
iefimerida.gr
Διαχειριστές κεφαλαίων προειδοποιούν για «φούσκα έτοιμη να σκάσει» στις αγορές
Οι μετοχές δεν είχαν καλό ξεκίνημα φέτος. Ο τεχνολογικός, Nasdaq, βρίσκεται ήδη σε διόρθωση έχοντας απωλέσει πάνω από το 10% της αξίας του.
iefimerida.gr
Η βασίλισσα Λετίθια φόρεσε τη στιλάτη φούστα που λατρεύουν οι γαλαζοαίματες -Την έχουν όλες [εικόνες]
Η βασίλισσα Λετίθια είναι μία από τις πιο στιλάτες γαλαζοαίματες στην Ευρώπη, αληθινό fashion icon.
iefimerida.gr
Ερευνα: Η μακρά covid-19 φαίνεται να συνδέεται με το μικροβίωμα του εντέρου
Η σύνθεση του μικροβιώματος του εντέρου ενός ανθρώπου ίσως σχετίζεται με την πιθανότητα αυτός να εμφανίσει τη λεγόμενη μακρά Covid-19.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: «Σας παρακαλώ βοήθεια, τρέμω» - Δραματική έκκληση 68χρονης στην Αρτέμιδα
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Για τέταρτη ημέρα χωρίς ρεύμα παραμένει μια 68χρονη από την Αρτέμιδα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Προκηρύσσεται αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το ντεκ της παλιάς παραλίας -Τι αλλάζει
Την προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την κατασκευή ξύλινου καταστρώματος επί πασσάλων (ντεκ) στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, το δημοτικό συμβούλιο του κεντρικού δήμου στην πρώτη του τακτική συνεδρίαση για το 2022.
iefimerida.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς: Η ώρα του ημιτελικού με τον Μετβέντεφ στο Australian Open
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα γνωρίζει τον πρώτο φιναλίστ του φετινού Australian Open και στη συνέχεια θα μπει στη… μάχη του ημιτελικού του με τον Ντανίλ Μετβέντεφ. Σε ώρα… προσιτή για το ελληνικό κοινό θα δώσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς τον αγώνα του με τον Ντανίλ Μετβέντεφ, στα ημιτελικά του Australian Open. Ο όγδοος αγώνας μεταξύ των ... Περισσότερα To άρθρο Στέφανος Τσιτσιπάς: Η ώρα του ημιτελικού με τον Μετβέντεφ στο Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Διακοπές ρεύματος: «1.000 νοικοκυριά ακόμα χωρίς ρεύμα», λέει ο πρόεδρος τεχνικών ΔΕΗ στο newsit.gr - Ποιες περιοχές έχουν πρόβλημα ακόμα
Βολές κατά πάντων εξαπολύει ο πρόεδρος των τεχνικών της ΔΕΗ, Κώστας Μανιάτης, που μιλάει στο newsit.gr και τονίζει ότι πρέπει όλοι οι αρμόδιοι να συνεργαστούν σωστά για να μπορέσουν να επιδιορθωθούν οι διακοπές ρεύματος που συνεχίζουν να ταλαιπωρούν σχεδόν 1.000 νοικοκυριά. Μιλώντας για την κατάσταση που επικρατεί με τις διακοπές ρεύματος, ο πρόεδρος των τεχνικών ... Περισσότερα To άρθρο Διακοπές ρεύματος: «1.000 νοικοκυριά ακόμα χωρίς ρεύμα», λέει ο πρόεδρος τεχνικών ΔΕΗ στο newsit.gr - Ποιες περιοχές έχουν πρόβλημα ακόμα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΗΠΑ: Νοσοκομείο αρνείται τη μεταμόσχευση καρδιάς σε ανεμβολίαστο ασθενή
Ένα νοσοκομείο της Βοστόνης στις ΗΠΑ αποφάσισε να μην κάνει μεταμόσχευση καρδιάς σε ασθενή του, καθώς ο άνδρας αρνείται να εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού. Συγκεκριμένα, το νοσοκομείο αρνήθηκε την επέμβαση μεταμόσχευσης σε έναν άνδρα ηλικίας 31 ετών, καθώς θεωρεί πως η άρνησή του να προχωρήσει σε εμβολιασμό σημαίνει ότι η επέμβαση είναι καταδικασμένη σε αποτυχία, ... Περισσότερα To άρθρο ΗΠΑ: Νοσοκομείο αρνείται τη μεταμόσχευση καρδιάς σε ανεμβολίαστο ασθενή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πάτρα: Ξεσπάει ο ιδιοκτήτης του καφέ μπαρ που καταστράφηκε από φωτιά – «Το είχα ανασφάλιστο»
Η πυρκαγιά που ξέσπασε ξημερώματα Τρίτης στην Πάτρα, καταστρέφοντας ολοσχερώς το Abbey στα Ψηλαλώνια και δημιουργώντας σοβαρές ζημιές στο κτίριο, ίσως τελικά να μην ήταν και τόσο «αθώα». Οι αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν, ότι η φωτιά προήλθε από έκρηξη σε φιάλη υγραερίου, ωστόσο, με μεγάλη προσοχή εξετάζονται όλα τα στοιχεία που υπάρχουν. Πληροφορίες αναφέρουν πως εξετάζεται ... Περισσότερα To άρθρο Πάτρα: Ξεσπάει ο ιδιοκτήτης του καφέ μπαρ που καταστράφηκε από φωτιά – «Το είχα ανασφάλιστο» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δανάη Μπάρκα: Όλες οι φορές που ανέβασε αποκαλυπτικές φωτογραφίες
Ακομπλεξάριστη και πάντα στο πλευρό των ανθρώπων που έχουν θιχτεί η παρουσιάστρια
www.protothema.gr
«Πονόψυχοι» κακοποιοί λήστεψαν ηλικιωμένο με... σημείωμα!
Οι θρασύτατοι δράστες έγραψαν σε χαρτάκι στον 98χρονο ότι ήθελαν χρήματα, πριν του πάρουν τα λιγοστά μετρητά που είχε σπίτι
www.protothema.gr
Παγκράτι: Κατέρρευσε οροφή βενζινάδικου
Η κακοκαιρία «Ελπίς» και ο σφοδρός χιονιάς συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Συγκεκριμένα, από το βάρος του χιονιού κατέρρευσε οροφή βενζινάδικου στο Παγκράτι και ευτυχώς δεν καταγράφηκε κάποιος τραυματισμός. Όπως είπε ο υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας του Παγκρατίου, η οδός Φορμίωνος αναμένεται να μείνει κλειστή για τουλάχιστον δύο ώρες μέχρι να αποκατασταθούν […]
www.makeleio.gr
Σκρέκας: Πιθανή η αποζημίωση σε όσους έμειναν χωρίς ρεύμα
Τι είπε ο υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις διακοπές και τις βλάβες, την πορεία αποκατάστασης και τις αποζημιώσεις που εξετάζεται να δοθούν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις
www.protothema.gr
Προς παράταση των μέτρων για μια εβδομάδα – Παράθυρο αισιοδοξίας από Πλεύρη για μείωση των νεκρών
Συνεδριάζει σήμερα η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας – Τα τελευταία στοιχεία για την πανδημία παρουσίασε ο Θάνος ΠλεύρηςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στο ανανεωμένο Noviboard σερβίρεις και κερδίζεις*
Το NoviBoard επέστρεψε στη Novibet γεμάτο με πλούσια δώρα*.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τα λάθη που κάνεις και καταστρέφεις το κινητό σου
Εσύ τα κάνεις;Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η δολοφονία μας γυναίκας ενέπνευσε τη δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής για όσες γυρίζουν μόνες σπίτι το βράδυ
«Γεια σας, ευχαριστούμε που καλέσατε. Είστε καλά; Πόσο μακριά βρίσκεστε;».
www.protothema.gr
Πατούλης: Το γαϊτανάκι, ότι για όλα φταίω εγώ πρέπει να τελειώνει
«Να αναλάβουν τις ευθύνες όσοι τις έχουν. Εγώ είμαι ένας κρίκος της αλυσίδας της πολιτικής προστασίας, δεν είμαι η πολιτική προστασία», είπε εμφανώς ενοχλημένος ο περιφερειάρχης Αττικής
www.protothema.gr
1.700.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Τετάρτη 26 Ιανουαρίου από το protothema.gr
Σταθερά στην πρώτη θέση των διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης
www.protothema.gr
Αθλητικές μεταδόσεις με Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας (27/01)
Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη Euroleague ξεχωρίζει στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (27.01.2022). Παράλληλα, έχουμε και τα ημιτελικά στο μονό των γυναικών για το Australian Open. Οι αθλητικές μεταδόσεις 10:30 Eurosport 1 Άσλεϊ Μπάρτι – Μάντισον Κις Australian Open Ημιτελικά Τένις 10:55 Eurosport 2 Masters ... Περισσότερα To άρθρο Αθλητικές μεταδόσεις με Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας (27/01) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δραματική έκκληση 68χρονης από την Αρτέμιδα: «Δεν έχω ρεύμα από την Τρίτη, τρέμω»
Τέσσερις μέρες έχουν περάσει από την επέλαση της σφοδρής κακοκαιρίας «Ελπίδα» και πολλοί κάτοικοι στην περιφέρεια Αττικής αντιμετωπίζουν μέχρι και σήμερα σοβαρά προβλήματα με την ηλεκτροδότηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση μιας 68χρονης γυναίκας από την Αρτέμιδα, που παραμένει χωρίς ρεύμα από το πρωί της Τρίτης. Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (26.01.2022) στον ΣΚΑΪ, η ... Περισσότερα To άρθρο Δραματική έκκληση 68χρονης από την Αρτέμιδα: «Δεν έχω ρεύμα από την Τρίτη, τρέμω» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΑΚΡΙΒΩΣ! Δείτε πως έκλειναν τους δρόμους στην Κίνα για να βάλουν σε καραντίνα την πόλη των 11 εκατομμυρίων…!!»
ΔΕΙΤΕ ΕΝΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 2020… ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΣΑ ΘΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΡΑΤΑ… Ανεξέλεγκτη παραμένει η κατάσταση σε πολλές περιοχές της Κίνας από την επιδημία του νέου κορονοϊού. Οι αρχές προσπαθούν με κάθε θεμιτό, ή αθέμιτο μέσο να μπλοκάρουν την είσοδο και κυρίως την έξοδο από πόλεις όπως η Γουχάν, που […]
www.makeleio.gr
Τουρκία: Κόντρα Ερντογάν - Ιμάμογλου για την ψαροταβέρνα - Το δείπνο την ώρα της χιονοκαταιγίδας
Τουρκία: Μαίνεται η κόντρα ανάμεσα στον Ερντογάν και τον Ιμάμογλου, την ώρα που εξακολουθούν τα προβλήμα στην Κωνσταντινούπολη από τη…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κρήτη: Στις φλόγες σοφίτα σπιτιού και επιχείρηση
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε σπίτι στην περιοχή του Κοκκίνη Χάνι...
www.zougla.gr
Κορονοϊός: Σύλληψη και παραπομπή σε δίκη γονέων που δεν έστελναν το παιδί τους στο σχολείο στη Ρόδο
Κορονοϊός: Συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, οι γονείς ενός 12χρονου κοριτσιού, διότι δεν την έστελναν στο σχολείο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός: Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό αν και πλησιάζει το τέλος της πανδημίας
Η μετάλλαξη Όμικρον του κορονοϊού SARS-CoV-2 έχει οδηγήσει σε ένα σφοδρό κύμα της πανδημίας COVID-19 σε όλο τον πλανήτη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, πάνω από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού θα έχει μολυνθεί με το στέλεχος Όμικρον μεταξύ Νοεμβρίου 2021 και Μαρτίου 2022. Η ανάλυση του φορτίου της μετάλλαξης Όμικρον εξαρτάται σημαντικά από το ποσοστό ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό αν και πλησιάζει το τέλος της πανδημίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΠΑΡΤΕ ΤΟΥΣ ΤΑ ΣΩΒΡΑΚΑ!!!!! ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ ΡΕΜΠΕΤΑΣΚΕΔΕΣ ΠΟΥ ΕΒΑΛΑΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΖΩΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – “Η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ”
Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω και να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη για τον εφιάλτη που έζησαν στην Αττική Οδό, εμφανίζονται πολλοί οδηγοί που παρέμειναν επί ώρες μέσα στα αυτοκίνητά τους, εν μέσω σφοδρών χιονοπτώσεων και ψύχους. Ο ένας μετά τον άλλον, οι οδηγοί που εγκλωβίστηκαν εμφανίζονται αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά, καταθέτοντας μηνύσεις και αγωγές για το […]
www.makeleio.gr
Google doodle: Ποιος ήταν ο ζωγράφος Αρχίπ Κουίντζι
Το σημερινό doodle της Google είναι αφιερωμένο στα 180α γενέθλια του Ελληνορώσου ζωγράφου Αρχίπ Κουίντζι (Άρχιππος Κουγιουμτζής).
iefimerida.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Μοντέλο αποζημιώσεων και για τον διαχειριστή μελετά η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Θα είναι μόνιμος μηχανισμός που θα επιβάλλει πρόστιμα ανάλογα με τη διάρκεια των διακοπών
www.protothema.gr
Πυροσβεστική: 2.354 κλήσεις δέχθηκε μόνο από την Αττική
Από τις 06:00 το πρωί της 24ης Ιανουαρίου έως τις 08:00 το πρωί της 27ης Ιανουαρίου, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος...
www.zougla.gr
Ρόδος – Κορονοϊός: Οι εξηγήσεις των γονέων που έκοψαν το σχολείο στην 12χρονη κόρη τους
H Ρόδος στο επίκεντρο για περιπτώσεις μαθητών που αποκόπηκαν από το φυσικό τους περιβάλλον…  Σε ρητή δικάσιμο παραπέμφθηκαν από την Εισαγγελέα Υπηρεσίας το απόγευμα της Τετάρτης (26-01-2022) οι γονείς ενός 12χρονου κοριτσιού που συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου διότι δεν την έστελναν στο σχολείο. Πιο συγκεκριμένα το απόγευμα της 26ης Ιανουαρίου 2022 ... Περισσότερα To άρθρο Ρόδος – Κορονοϊός: Οι εξηγήσεις των γονέων που έκοψαν το σχολείο στην 12χρονη κόρη τους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Survivor 2022: Η Μυριέλλα Kουρεντή αποκαλύπτει τι έγραψε στον Γιώργο Κατσαούνη
Στο Survivor 2022 μπορεί η Μυριέλλα Kουρεντή και ο Γιώργος Κατσαούνης να είχαν τσακωθεί και οι σχέσεις τους να μπήκαν για λίγο στον πάγο, ωστόσο φαίνεται πως μετά τα βρήκαν ξανά.
iefimerida.gr
Μόρφου Νεόφυτος: Πρέπει να γίνει πόλεμος! Αυτό είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος στον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη!
www.makeleio.gr