Τάκης Θεοδωρικάκος: «Προκλητικά απάνθρωπη η συμπεριφορά όσων κλείνουν τις ράμπες αναπήρων» – Οδηγός επικοινωνίας των αστυνομικών με τους κωφούς

Τάκης Θεοδωρικάκος

Διπλό μήνυμα, ότι θα μπει τέλος στις παραβάσεις που αφορούν κυρίως στην κατάληψη των διαβάσεων αναπήρων από ασυνείδητους οδηγούς και παράλληλα ότι αρχίζει ένα νέο κεφάλαιο στην επικοινωνία των αστυνομικών αρχών με τους κωφούς ή άτομα με σοβαρά προβλήματα ακοής, έστειλε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά από συνάντηση που είχε με ... Περισσότερα

To άρθρο Τάκης Θεοδωρικάκος: «Προκλητικά απάνθρωπη η συμπεριφορά όσων κλείνουν τις ράμπες αναπήρων» – Οδηγός επικοινωνίας των αστυνομικών με τους κωφούς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .


Read full article on: newsit.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Deal: Η εγκυμονούσα τραγουδίστρια που πήγε να παίξει και οι... παραγγελιές του Χρήστου Φερεντίνου
Deal: Μία νεαρή τραγουδίστρια πήγε σήμερα (20/1) να δοκιμάσει την τύχη της στο τηλεπαιχνίδι του Alpha.Περισσότερα...
5 m
www.newsbomb.gr
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, πέθανε βρέφος 52 ημερών με κορωνοϊό
Πρόκειται για κοριτσάκι που εισήχθη στο νοσοκομείο μόλις την 9η ημέρα από τη γέννησή του
5 m
www.protothema.gr
Σουηδία: Χαλαρώνουν οι περιορισμοί για όσους βρίσκονται σε καραντίνα
Η Σουηδία θα χαλαρώσει τους κανόνες καραντίνας λόγω COVID-19 και θα καταστήσει ευκολότερο για τους υπαλλήλους σε κρίσιμους τομείς όπως…Περισσότερα...
5 m
www.newsbomb.gr
Κύπρος: Αυξήθηκαν τα περιστατικά σεξουαλικού εκβιασμού μέσω διαδικτύου
Συνολικά 604 άτομα απευθύνθηκαν στη Γραμμή Βοήθειας - Helpline 1480 την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως την 31η…Περισσότερα...
5 m
www.newsbomb.gr
Δέλτα και Όμικρον συνυπάρχουν στην κοινότητα
Ολοκληρώθηκε από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική...
6 m
www.zougla.gr
UEFA: «Οι σύλλογοι πρέπει να συμμορφώνονται με τους εθνικούς κανονισμούς για τον εμβολιασμό κατά του Covid-19»
H UEFA με ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε ότι οι σύλλογοι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα πρέπει να σέβονται όλους τους κανόνες των επιμέρους κρατών, σχετικά...
7 m
www.zougla.gr
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα πραγματοποιήσει δωρεάν εξετάσεις στη Δυτική Αχαΐα
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα πραγματοποιεί δωρεάν ιατρικές και ωτορινολαρυγγολογικές εξετάσεις σε παιδιά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, από τις 24 μέχρι τις 28 Ιανουαρίου.
8 m
iefimerida.gr
Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: Κατέληξε βρέφος 52 ημερών
Ανείπωτη τραγωδία στη Θεσσαλονίκη με ένα βρέφος 52 ημερών να καταλήγει στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου από κορονοϊό. Το κοριτσάκι γεννήθηκε τέλη Νοεμβρίου και στις 12 Δεκεμβρίου διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη με συμπτώματα κορονοϊού και χρειάστηκε να διασωληνωθεί. Παρά τη μεγάλη μάχη των γιατρών το 52 ημερών βρέφος δεν τα κατάφερε και έχασε ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: Κατέληξε βρέφος 52 ημερών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Η Ευρυδίκη για τη γέννηση του γιου της: «Στην πρόβα τραγούδησα πολύ ψηλά και έσπασαν τα νερά»
Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε για τον γιο της και την σχέση της με τον Μπομπ Κοτσιώνη
9 m
www.protothema.gr
Παπαευαγγέλου: 170.000 είναι τα ενεργά κρούσματα στην Ελλάδα
Η Βάνα Παπαευαγγέλου σημείωσε ότι παρατηρείται σταθεροποίηση της θετικότητας - Τι είπε για τα ενεργά κρούσματαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παίζοντας κρυφτό με ένα πυροτέχνημα
Πέντε νεαροί ανάβουν ένα πυροτέχνημα και τρέχουν να κρυφτούν πίσω από ένα μικρό λόφο. Τελικά το πυροτέχνημα  θα τους ακολουθήσει και θα σκάσει δίπλα τους... 
www.zougla.gr
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος 0,63% στη συνεδρίαση της Πέμπτης 20/01
Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με την αγορά να προσεγγίζει τα επίπεδα των 960 μονάδων. Στήριγμα το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για τις τραπεζικές μετοχές, οι οποίες ανέκαμψαν μετά την διόρθωση των τριών προηγούμενων συνεδριάσεων ενώ η αγοτά έκλεισε σε νέα υψηλά επτά ετών, στα υψηλότερα επίπεδα από ... Περισσότερα To άρθρο Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος 0,63% στη συνεδρίαση της Πέμπτης 20/01 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πέτσας: Επιστολή σε δημάρχους και περιφερειάρχες για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας «Ελπίς»
Σε αυξημένη ετοιμότητα των μηχανισμών πολιτικής προστασίας της αυτοδιοίκησης και σε προετοιμασία των κοινωνικών δομών, ενόψει του επερχόμενου κύματος κακοκαιρίας «Ελπίς», καλεί ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας.
iefimerida.gr
Ζελένσκι προς Μπάιντεν: Δεν υπάρχουν «μικρές εισβολές» ή «μικρά έθνη», η Ουκρανία είναι μεγάλη
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η χώρα του οποίου φοβάται μια πιθανή ρωσική εισβολή, είπε σήμερα ότι δεν υπάρχουν «μικρές» εισβολές, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στις δηλώσεις που έκανε χθες ο Αμερικανός ομόλογός του, Τζο Μπάιντεν. «Θέλουμε να υπενθυμίσουμε στις μεγάλες δυνάμεις ότι δεν υπάρχουν ήσσονες εισβολές και μικρά έθνη. Όπως δεν υπάρχουν ... Περισσότερα To άρθρο Ζελένσκι προς Μπάιντεν: Δεν υπάρχουν «μικρές εισβολές» ή «μικρά έθνη», η Ουκρανία είναι μεγάλη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Coronavirus Greece: 18,869 new cases, 81 deaths, 688 intubated
Since the beginning of the pandemic, 3,945 patients have been discharged from the ICU
www.protothema.gr
Μπάσκετ: Ακόμη ένα περιστατικού κορωνοϊού στην Αρμάνι Μιλάνο
Ένα ακόμη μέλος της Αρμάνι Μιλάνο βρέθηκε θετικό στον κορωνοϊό. Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του αγώνα της με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την 22η αγωνιστική...
www.zougla.gr
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Με πέντε αθλητές και αθλήτριες η Ελλάδα στο Πεκίνο
Δύο αθλητές και τρεις αθλήτριες απαρτίζουν την ελληνική αποστολή, που θα ταξιδέψει στο Πεκίνο για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022, οι οποίοι και θα ξεκινήσουν στις 4 Φεβρουαρίου. Οι Απόστολος Αγγέλης, Μαρία Ντάνου και Νεφέλη Τίτα θα αγωνιστούν στους Δρόμους Αντοχής και οι Ιωάννης Αντωνίου και Μαρία Ελένη Τσιόβολου στο Αλπικό Σκι, εκπροσωπώντας τα ... Περισσότερα To άρθρο Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Με πέντε αθλητές και αθλήτριες η Ελλάδα στο Πεκίνο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Απίστευτο και όμως αληθινό: Εταιρεία παρέδωσε καινούργιο αυτοκίνητο χωρίς τακάκια
Η Αμερικανίδα Gillmore παρέλαβε το καινούριο της Tesla Model 3 στις 19 Δεκεμβρίου, αλλά σύντομα διαπίστωσε πως όταν φρέναρε ακουγόταν ένας ανατριχιαστικός μεταλλικός ήχος από τον πίσω αριστερό τροχό.
iefimerida.gr
Τουρκία: Διακοπές ρεύματος σε βιομηχανίες μετά την διακοπή ροής φυσικού αερίου από το Ιράν
Το υπουργείο Ενέργειας στην Τουρκία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιβάλει περιορισμένες και προκαθορισμένες διακοπές ρεύματος σε μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο λόγος είναι πως το Ιράν διέκοψε τη ροή φυσικού αερίου προς την Τουρκία για διάστημα έως και 10 ημερών, λόγω ενός τεχνικού προβλήματος. Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο πρόσθεσε ότι ... Περισσότερα To άρθρο Τουρκία: Διακοπές ρεύματος σε βιομηχανίες μετά την διακοπή ροής φυσικού αερίου από το Ιράν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Άρης: Νέο «φιρμάνι» 250.000 από τον Τζον Ίμπε!
Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA δικαίωσε τον Τζον Ίμπε και υποχρεώνει την ΠΑΕ Άρης να του καταβάλλει το ποσό των 250.000 ευρώ, ενώ δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η προσφυγή των «κίτρινων» στο CAS.
gazzetta.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Δεν έχουν κληθεί ακόμη να καταθέσουν ως ύποπτοι οι 4 εμπλεκόμενοι
Νέα στοιχεία για την υπόθεση βιασμού της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, σε σουίτα ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη έρχονται στο φως. Οι τέσσερις άνδρες που εμπλέκονται στην υπόθεση δεν έχουν κληθεί ακόμα να καταθέσουν στις Αρχές ως ύποπτοι. Σύμφωνα με τη διαδικασία, η έρευνα δεν είναι πλέον στον εισαγγελέα και πλέον όποιος κληθεί, θα ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Δεν έχουν κληθεί ακόμη να καταθέσουν ως ύποπτοι οι 4 εμπλεκόμενοι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Παλαμάς Καρδίτσας: Απολύθηκαν από το Δημόσιο οι εμπλεκόμενοι στους εικονικούς εμβολιασμούς
Απολύθηκαν οριστικά οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα εικονικών εμβολιασμών στον Παλαμά Καρδίτσας.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Νέα στοιχεία για την καταγγελία βιασμού - Πώς περιγράφουν τα γεγονότα οι εμπλεκόμενοι
Θεσσαλονίκη: Το κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο δίνει τη δική του εκδοχή σε μια υπόθεση θρίλερ - Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι τοξικολογικές εξετάσεις…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σουηδία: Χαλαρώνουν οι κανόνες για όσους βρίσκονται σε καραντίνα
Όσοι έχουν θετικό τεστ ή ζουν μαζί με κάποιον που έχει βρεθεί θετικός θα πρέπει να απομονωθούν για πέντε ημέρες αντί για επτά δήλωσε η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας
www.protothema.gr
Γήπεδο ΑΕΚ: Υπεγράφησαν δύο συμβάσεις από την Περιφέρεια, παρουσία Μελισσανίδη
Κάθε μέρα που περνάει, το όνειρο των φίλων της ΑΕΚ έρχεται όλο και πιο κοντά στην πραγμάτωσή του. Σήμερα, η Περιφέρεια Αττικής υπέγραψε δύο...
www.zougla.gr
Η ταινία «Φτηνά τσιγάρα» του Ρένου Χαραλαμπίδη γίνεται μιούζικαλ στην Εναλλακτική Σκηνή της Λυρικής
Είκοσι δύο χρόνια μετά την πρώτη προβολή της, η πασίγνωστη ταινία Φτηνά τσιγάρα του Ρένου Χαραλαμπίδη, που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και αγαπήθηκε...
www.zougla.gr
Περιφέρεια Κρήτης: Οδηγίες προστασίας από την κακοκαιρία «Ελπίς» -Έρχονται πυκνές χιονοπτώσεις
Οδηγίες στους πολίτες ενόψει της κακοκαιρίας που θα «χτυπήσει» τις επόμενες ημέρες εξέδωσε η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης.
iefimerida.gr
«Σαρώνει» η Omicron τα νησιά του Ιονίου, την Ανατολική Μακεδονία και την Κρήτη
Τα στοιχεία για την περίοδο 11 Δεκεμβρίου έως 10 Ιανουαρίου - Από τα 885 δείγματα, τα 665 αφορούν στην Omicron και 220 στη Delta
www.protothema.gr
ΟΑΕΔ: Μειώθηκε κατά 6.9% η ανεργία το Δεκέμβριο σε σχέση με πέρυσι
Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανήλθαν σε 1.181.296 ( 1.100.099 αναζητούντες εργασία και 9.267 μη αναζητούντες από 1.109.366 που ήταν το Δεκέμβριο του 2020
www.protothema.gr
Έρευνες στα σπίτια όσων εμπλέκονται στην υπόθεση του βιασμού της 24χρονης στην Θεσσαλονίκη
Έρευνες στα σπίτια των εμπλεκομένων στην υπόθεση του καταγγελλόμενου βιασμού της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα στην Θεσσαλονίκη γίνονται από την ΕΛ.ΑΣ.  Περισσότερα σε λίγο To άρθρο Έρευνες στα σπίτια όσων εμπλέκονται στην υπόθεση του βιασμού της 24χρονης στην Θεσσαλονίκη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ζελένσκι σε Μπάιντεν: "Δεν υπάρχουν μικρές εισβολές"
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η χώρα του οποίου φοβάται μια πιθανή ρωσική εισβολή, είπε σήμερα ότι δεν υπάρχουν «μικρές» εισβολές, απαντώντας με αυτόν...
www.zougla.gr
Δείτε ποια είναι η ιδανική μέρα για να πάρετε ρεπό από τη δουλειά σας
Μήπως προβληματίζεστε για το ποια είναι η ιδανική μέρα για να πάρετε ρεπό από την δουλειά σας; Σύμφωνα με την ψυχολόγο Lisa Orbe-Austin, το ρεπό έχει την ικανότητα να ρυθμίζει τις συναισθηματικές εναλλαγές και να μας δίνει καλύτερη προοπτική. Η επιλογή όμως της κατάλληλης ημέρας έχει μεγάλη σημασία. Αν νομίζετε ότι π.χ η Τετάρτη σπάει την […]
www.makeleio.gr
Σουηδία: Χαλαρώνει τους κανόνες για την καραντίνα
Η Σουηδία θα χαλαρώσει τους κανόνες καραντίνας λόγω COVID-19 και θα καταστήσει ευκολότερο για τους υπαλλήλους σε κρίσιμους τομείς όπως το σύστημα υγείας και η αστυνομία να πάνε στη δουλειά τους.
iefimerida.gr
Ρολόι της Αποκάλυψης: Στα 100 δευτερόλεπτα από τα μεσάνυχτα
Επαναρυθμίζεται την Πέμπτη το Ρολόι της Αποκάλυψης, ένα υποθετικό ρολόι που συμβολίζει την αίσθηση του επιτακτικού κινδύνου και πλησιάζει όλο και…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βασιλόπουλος: «Συνειδητή απόφαση να σταματήσω, απολαμβάνω περισσότερο το μπάσκετ ως προπονητής»
Ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος μίλησε στο site του ΕΣΑΚΕ γύρω από το νέο του ρόλο στο μπάσκετ, ως βοηθός προπονητής του Μίλαν Τόμιτς στη τεχνιή ηγεσία του Περιστερίου.
gazzetta.gr
Η εθιστική Zero SR/F μας βάζει στην... πρίζα!
Οδηγούμε την Zero SR/F, μια ηλεκτρική μοτοσικλέτα από την Αμερική που θα σε κάνει να ξεχάσεις ότι ήξερες (ή δεν ήξερες) για τα ηλεκτρικά δίκυκλα...
www.zougla.gr
170.000 ενεργά κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα! LIVE η ενημέρωση μετά τα 18.869 νέα κρούσματα σε 24 ώρες
Όπως κάθε Πέμπτη έτσι και σήμερα, 20.01.2022, γίνεται η καθιερωμένη ενημέρωση για τον κορονοϊό και το εμβολιαστικό πρόγραμμα στη χώρα μας. Στην ενημέρωση συμμετέχουν η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου, και ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης. Όλα αυτά ... Περισσότερα To άρθρο 170.000 ενεργά κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα! LIVE η ενημέρωση μετά τα 18.869 νέα κρούσματα σε 24 ώρες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δείτε live την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας: Μειώθηκε στο 5,7 από 9% το ποσοστό θετικότητας
Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου για την πορεία της πανδημίας στο υπουργείο Υγείας
www.protothema.gr
Live η ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας
Ξεκίνησε η ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας του κορωνοϊού στη χώρα μας.
iefimerida.gr
Δυστυχώς! 15χρονος πλήρως εμβολιασμένος νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ
Η μετάλλαξη Όμικρον καλπάζει και μπορεί τα συμπτώματά της να είναι ήπια, ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που γίνεται άκρως επικίνδυνη. Συγκεκριμένα με τη μετάλλαξη Όμικρον νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας Παίδων στο ΠΑΓΝΗ της Κρήτης ένα 15χρονο παιδί. Το παιδί δεν είναι διασωληνωμένο, είναι διπλά εμβολιασμένο ωστόσο παρουσίασε μυοκαρδίτιδα. Επτά ακόμα παιδιά νοσηλεύονται στην Παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου. […]
www.makeleio.gr
ΑΕΚ: Έπεσαν οι υπογραφές με την Περιφέρεια για το γήπεδο – «Έτοιμη η ‘Αγιά Σοφιά’ το καλοκαίρι»
Ένα αποφασιστικό βήμα για την ολοκλήρωση του γηπέδου της ΑΕΚ έγινε σήμερα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Τζέισον Μαντζούκας θα κάνει τη φωνή του... ανδρικού μορίου του Τόμι Λι στη νέα μίνι σειρά «Pam & Tommy»
Ο Αμερικανός ηθοποιός ελληνικής καταγωγής είναι πιο γνωστός στη χώρα μας από τον ρόλο του Άντριαν Πιμέντο στην τηλεοπτική σειρά «Brooklyn 99»
www.protothema.gr
Λιονέλ Μέσι: «Σαρώνει» στο Instagram - Έφτασε τους 300.000.000 followers
Λιονέλ Μέσι: Ο Αργεντινός «σταρ» έγινε μόλις ο τέταρτος στην ιστορία του Instagram που φτάνει τους 300.000.000 followers.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός – Παλαμάς Καρδίτσας: Δύο απολύσεις για τους εικονικούς εμβολιασμούς
Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση με τους «μαϊμού» εμβολιασμούς κατά του κορονοϊού στον Παλαμά Καρδίτσας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το απλό μυστικό της Γκουίνεθ Πάλτροου για λαμπερό δέρμα -Η καθημερινή συνήθεια που θα σου φανεί σωτήρια
Η Γκουίνεθ Πάλτροου είναι η βασίλισσα της αποτοξίνωσης και της λαμπερής επιδερμίδας.
iefimerida.gr
Δ. Παπαστεργίου (ΚΕΔΕ): Οι δήμοι θα έχουν εγκαταστήσει 300 φορτιστές οχημάτων έως τα τέλη του 2022
Στηρίζει την ηλεκτροκίνηση ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου.
iefimerida.gr
Alert! Έρευνα στα σπίτια των εμπλεκομένων στην υπόθεση βιασμού της 24χρονης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
www.protothema.gr